ျပည္သူအမ်ားအတြက္ သတင္းဦး သတင္းထူး သတင္းစံုတို႔ကို ဖတ္႐ႈ ႔ႏိုင္ရန္ ဖိုးသူေတာ္ သတင္းဝဘ္ဆိုဒ္ကိုကို ထုတ္လြင့္ထားျခင္း ျဖစ္ပါသည္။


ဖိုးသူေတာ္သို႔ သတင္းမ်ား ေပးပို႔လိုပါက ေအာက္ပါ အီးေမးလ္သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္
ဖိုးသူေတာ္ အဖြဲ႔သူ အဖြဲ႔သားမ်ားမွ အထူးေက်းဇူးတင္ရွိပါသည္။


ဖိုးသူေတာ္
phothutaw.com
 
Top