ဒါေပမယ့္ ဒီအခ်ိန္အထိေစာင့္ဖို႔ဟာ မလြယ္ကူမွန္း သိၾကၿပီး ျဖစ္မွာပါ။ အထူးသျဖင့္ သင့္သူငယ္ခ်င္းက သူ (သုိ႔) သူမ ခ်စ္သူနဲ႔ လိင္ဆက္ဆံတဲ့ အေတြ႔အၾကံဳဟာ ဘယ္ေလာက္ေကာင္းေၾကာင္း ဆက္တိုက္ေျပာေနခဲ့ရင္ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ တန္ဖိုးရွိတဲ့ အပ်ိဳစင္ဘဝဟာ သင္ေတြ႔လာမယ့္ခ်စ္သူ (သို႔) သင္ကိုယ္အတိုင္အတြက္ ထိန္းသိမ္းထားသင့္တဲ့ အရာတစ္ခု ျဖစ္ပါတယ္။

အေျဖကေတာ့ သင့္ရဲ႕ ယဥ္ေက်းမႈဆိုင္ရာ အေတြးအေခၚေတြနဲ႔ ဘာသာ တရားေပၚမွာ မူတည္ပါတယ္။ မိဘေတြနဲ႔ ဆယ္ေက်ာ္သက္အရြယ္ေတြဟာ သူတို႔အခ်င္းခ်င္းဆက္ဆံမႈမွာ ပြင့္လင္းရုိးသားဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ လူငယ္ေတြ ရင့္က်င့္လာၿပီး ခ်စ္သူနဲ႔ စတင္ခ်ိန္းေတြ႔ခ်ိန္ေတြမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

လိင္ဆက္ဆံမႈ အစျပဳတဲ့ အသက္အရြယ္ရယ္လို႔ အတိအက် မရွိပါဘူး။ လူအခ်ိဳ႕က သူတုိ႔ခ်စ္တဲ့သူေတြ႔တဲ့ အထိ (သို႔) လက္ထက္ပီးတဲ့အထိ (သို႔) အေျခက်တဲ့အထိ ေစာင့္တတ္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ဒါဟာ ေရြးခ်ယ္မႈ တစ္ခုသာ ျဖစ္ၿပီး ဒီလိုေရြးခ်ယ္မႈကေတာ့ အသဲကြဲျခင္းနဲ႔ မလိုလားအပ္ပဲ ကိုယ္ဝန္ရျခင္း၊ လိင္မွ တစ္ဆင့္ကူးစက္ေရာဂါ ရရွိျခင္းေတြကို ကာကြယ္ေပးႏိုင္ပါတယ္။

လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ လႈပ္ရွားမႈေတြဟာ လူတိုင္းလုပ္ႏိုင္ၿပီး ဘာမွ ႀကီးႀကီး က်ယ္က်ယ္ မဟုတ္ပါဘူး။

အထူးသျဖင့္ လူေတြဟာ သင့္ရဲ႕ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို ေလွာင္ေျပာင္ၾကၿပီး သင္အဆင္သင့္ မျဖစ္ခင္ လိင္ဆက္ဆံဖုိ႔ တြန္းအားေပးမယ္ဆိုရင္ ဒါဟာ social suicide လိုမ်ိဳး ခံစားရေစပါတယ္။

ဒါေတြဟာ ေန႔စဥ္ ေက်ာင္းမွာ၊ ရုပ္ရွင္ရံုမွာ ပန္းျခံမွာ ေနရာတိုင္းမွာ ေတြ႔ျမင္ေနရတဲ့ အမွန္တရားေတြပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒါဆို လိင္ဆက္ဆံဖုိ႔ အဆင္သင့္ျဖစ္ၿပီဆိုတာ ဘယ္လိုသိႏိုင္မလဲ။

ပထမဦးစြာ ေနာက္ပိုင္းမွာ ျဖစ္လာမယ့္ ဆိုးက်ိဳးေတြကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားဖို႔ အေရးႀကီးပါတယ္။

ဥပမာ လိင္မွ တစ္ဆင့္ ကူးစက္ေရာဂါေတြ၊ ဆယ္ေက်ာ္သက္အရြယ္ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ျခင္းေတြ ျဖစ္ၿပီး

အျခား ထည့္သြင္း စဥ္းစားသင့္တဲ့ အရာေတြလဲရွိပါေသးတယ္။

ဥပမာ သင့္ရဲ႕ ပထမ အေတြ႔အၾကံဳေတြဟာ သာယာနာေပ်ာ္ဖြယ္ မျဖစ္ရင္

ဒါဟာ သင့္ဘဝတစ္ေလွ်ာက္ လိင္ပိုင္းဆို္င္ရာ

အေတြ႔အၾကံဳေတြအတြက္ မေကာင္းတဲ့ အစြန္းအထင္း ျဖစ္သြားမွာပါ။

သင္အဆင္သင့္ ျဖစ္တဲ့ အထိ ေစာင့္ဆိုင္းၿပီး သင္ခ်စ္တဲ့သူနဲ႔

တစ္ေယာက္တည္းကိုသာ လိင္ဆက္ဆံျခင္းဟာ ပိုမိုေကာင္းမြန္တဲ့ ဘဝအေတြ႔အၾကံဳေတြ ရရွိဖို႔

အခြင့္အလမ္းမ်ားပါတယ္။
ေနာက္တစ္ခ်က္ကေတာ့ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ ဆႏၵေတြ၊

စိတ္ကူးယဥ္ျခင္းေတြဟာ ပံုမွန္သာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါဟာ ဒီခံစားမႈေတြကို ထုတ္လႊတ္ေပးဖို႔

ပထမ နည္းလမ္းျဖစ္ပါတယ္။ လိင္အာသာေျဖျခင္းဟာ

လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ တင္းက်ပ္မႈေတြကို ေလ်ာ့ကေစၿပီး သင့္ကိုယ္ခႏၶာနဲ႔ တုန္႔ျပန္ပံုေတြအေၾကာင္းကို

ပိုမိုသိရွိေစပါတယ္။

လိင္အာသာေျဖျခင္းဟာ ပံုမွန္ အျပဳအမူ တစ္ခုသာ ျဖစ္တာေၾကာင့္ မရွက္သင့္ပါဘူး။

တတိယအေနနဲ႔ လိင္ဆက္ဆံဖို႔ အခ်ိန္ကို ေျပာင္းလဲဖို႔ မလိုအပ္ပါဘူး။ ဒီ့အစား သူ (သို႔) သူမကို ႏွိပ္နယ္ေပးျခင္း၊ ေရတူတူခ်ိဳးျခင္း၊ လိင္အာသာေျဖျခင္း၊ လက္ျဖင့္ လိင္ဆက္ဆံျခင္းေတြ ျပဳုလုပ္ေပးႏိုင္ပါတယ္။ ဒါဟာ လိင္မွ တစ္ဆင့္ကူးစက္ေရာဂါ ပိုးေတြ၊ ကိုယ္ဝန္ ရရွိျခင္းေတြ မျဖစ္ေစပဲ တစ္ေယာက္နဲ႔ တစ္ေယာက္ အနီးစပ္ဆံုးသိရွိႏိုင္တဲ့ နည္းေတြ ျဖစ္ပါတယ္။ အမွန္တကယ္ လိင္ဆက္ဆံမႈကို ျဖစ္လာႏိုင္တဲ့ ဆိုးက်ိဳးေတြကို ရင္ဆိုင္ႏိုင္ခ်ိန္အထိ ေစာင့္ဆိုင္းသင့္ပါတယ္။

ေနာက္တစ္ခ်က္ကေတာ့ သင့္လိုပဲ သင့္ခ်စ္သူဟာ တူညီတဲ့ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ေတြ၊ အေတြးအေခၚေတြ ရွိမယ္လုိ႔ မေမွ်ာ္လင့္ပါနဲ႔။ သူ (သို႔) သူမနဲ႔ တစ္သက္လံုးအတူေနဖုိ႔ ေသခ်ာၿပီလား။ ဒါဟာ သင့္အပ်ိဳစင္ဘဝကို အဆံုးရံႈးခံဖုိ႔ အဓိကအေၾကာင္းရင္းျဖစ္ပါတယ္။ ဒါကို မေသခ်ာရင္ လိင္ဆက္ဆံျခင္း မျပဳသင့္ပါဘူး။

ေနာက္ဆံုးအေနနဲ႔ကေတာ့ အတင္းေတြဟာ အတင္းေတြသာ ျဖစ္မွာပါ။ သင့္သူငယ္ခ်င္းဟာ သူလူႀကီးျဖစ္ၿပီဆိုတာ ေဖၚျပဖို႔ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ အျပဳအမူေတြကို ဇာခ်ဲ႕ေျပာေနတာမ်ိဳးလည္း ျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္။

ေနာက္ဆံုးအေနနဲ႔ သင္ဟာ က်န္းမာေပ်ာ္ရႊင္ေနဖို႔ ထိုက္တန္တာေၾကာင့္ လိင္ဆက္ဆံမႈကို အေလာတႀကီး မျပဳလုပ္လိုက္ပါနဲ႔။ သင့္မွာ အေတြ႔အၾကံဳအသစ္ေတြကို ရွာေဖြဖို႔ အျခားအရာေတြ ရွိပါေသးတယ္။

ဖိုးသူေတာ္ (www.phothutaw.com)
Credit:hellosayarwon
# Unicode Version # ျဖင့္ ဖတ္ပါ #

ဒါပေမယ့် ဒီအချိန်အထိစောင့်ဖို့ဟာ မလွယ်ကူမှန်း သိကြပြီး ဖြစ်မှာပါ။ အထူးသဖြင့် သင့်သူငယ်ချင်းက သူ (သို့) သူမ ချစ်သူနဲ့ လိင်ဆက်ဆံတဲ့ အတွေ့အကြုံဟာ ဘယ်လောက်ကောင်းကြောင်း ဆက်တိုက်ပြောနေခဲ့ရင်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် တန်ဖိုးရှိတဲ့ အပျိုစင်ဘဝဟာ သင်တွေ့လာမယ့်ချစ်သူ (သို့) သင်ကိုယ်အတိုင်အတွက် ထိန်းသိမ်းထားသင့်တဲ့ အရာတစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်။

အဖြေကတော့ သင့်ရဲ့ ယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာ အတွေးအခေါ်တွေနဲ့ ဘာသာ တရားပေါ်မှာ မူတည်ပါတယ်။ မိဘတွေနဲ့ ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်တွေဟာ သူတို့အချင်းချင်းဆက်ဆံမှုမှာ ပွင့်လင်းရိုးသားဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ အထူးသဖြင့် လူငယ်တွေ ရင့်ကျင့်လာပြီး ချစ်သူနဲ့ စတင်ချိန်းတွေ့ချိန်တွေမှာ ဖြစ်ပါတယ်။

လိင်ဆက်ဆံမှု အစပြုတဲ့ အသက်အရွယ်ရယ်လို့ အတိအကျ မရှိပါဘူး။ လူအချို့က သူတို့ချစ်တဲ့သူတွေ့တဲ့ အထိ (သို့) လက်ထက်ပီးတဲ့အထိ (သို့) အခြေကျတဲ့အထိ စောင့်တတ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဒါဟာ ရွေးချယ်မှု တစ်ခုသာ ဖြစ်ပြီး ဒီလိုရွေးချယ်မှုကတော့ အသဲကွဲခြင်းနဲ့ မလိုလားအပ်ပဲ ကိုယ်ဝန်ရခြင်း၊ လိင်မှ တစ်ဆင့်ကူးစက်ရောဂါ ရရှိခြင်းတွေကို ကာကွယ်ပေးနိုင်ပါတယ်။

လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ လှုပ်ရှားမှုတွေဟာ လူတိုင်းလုပ်နိုင်ပြီး ဘာမှ ကြီးကြီး ကျယ်ကျယ် မဟုတ်ပါဘူး။

အထူးသဖြင့် လူတွေဟာ သင့်ရဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်ကို လှောင်ပြောင်ကြပြီး သင်အဆင်သင့် မဖြစ်ခင် လိင်ဆက်ဆံဖို့ တွန်းအားပေးမယ်ဆိုရင် ဒါဟာ social suicide လိုမျိုး ခံစားရစေပါတယ်။

ဒါတွေဟာ နေ့စဉ် ကျောင်းမှာ၊ ရုပ်ရှင်ရုံမှာ ပန်းခြံမှာ နေရာတိုင်းမှာ တွေ့မြင်နေရတဲ့ အမှန်တရားတွေပဲ ဖြစ်ပါတယ်။

ဒါဆို လိင်ဆက်ဆံဖို့ အဆင်သင့်ဖြစ်ပြီဆိုတာ ဘယ်လိုသိနိုင်မလဲ။

ပထမဦးစွာ နောက်ပိုင်းမှာ ဖြစ်လာမယ့် ဆိုးကျိုးတွေကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားဖို့ အရေးကြီးပါတယ်။

ဥပမာ လိင်မှ တစ်ဆင့် ကူးစက်ရောဂါတွေ၊ ဆယ်ကျော်သက်အရွယ် ကိုယ်ဝန်ဆောင်ခြင်းတွေ ဖြစ်ပြီး

အခြား ထည့်သွင်း စဉ်းစားသင့်တဲ့ အရာတွေလဲရှိပါသေးတယ်။

ဥပမာ သင့်ရဲ့ ပထမ အတွေ့အကြုံတွေဟာ သာယာနာပျော်ဖွယ် မဖြစ်ရင်

ဒါဟာ သင့်ဘဝတစ်လျှောက် လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ

အတွေ့အကြုံတွေအတွက် မကောင်းတဲ့ အစွန်းအထင်း ဖြစ်သွားမှာပါ။

သင်အဆင်သင့် ဖြစ်တဲ့ အထိ စောင့်ဆိုင်းပြီး သင်ချစ်တဲ့သူနဲ့

တစ်ယောက်တည်းကိုသာ လိင်ဆက်ဆံခြင်းဟာ ပိုမိုကောင်းမွန်တဲ့ ဘဝအတွေ့အကြုံတွေ ရရှိဖို့

အခွင့်အလမ်းများပါတယ်။
နောက်တစ်ချက်ကတော့ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ ဆန္ဒတွေ၊

စိတ်ကူးယဉ်ခြင်းတွေဟာ ပုံမှန်သာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာ ဒီခံစားမှုတွေကို ထုတ်လွှတ်ပေးဖို့

ပထမ နည်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်။ လိင်အာသာဖြေခြင်းဟာ

လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ တင်းကျပ်မှုတွေကို လျော့ကစေပြီး သင့်ကိုယ်ခန္ဓာနဲ့ တုန့်ပြန်ပုံတွေအကြောင်းကို

ပိုမိုသိရှိစေပါတယ်။

လိင်အာသာဖြေခြင်းဟာ ပုံမှန် အပြုအမူ တစ်ခုသာ ဖြစ်တာကြောင့် မရှက်သင့်ပါဘူး။

တတိယအနေနဲ့ လိင်ဆက်ဆံဖို့ အချိန်ကို ပြောင်းလဲဖို့ မလိုအပ်ပါဘူး။ ဒီ့အစား သူ (သို့) သူမကို နှိပ်နယ်ပေးခြင်း၊ ရေတူတူချိုးခြင်း၊ လိင်အာသာဖြေခြင်း၊ လက်ဖြင့် လိင်ဆက်ဆံခြင်းတွေ ပြုုလုပ်ပေးနိုင်ပါတယ်။ ဒါဟာ လိင်မှ တစ်ဆင့်ကူးစက်ရောဂါ ပိုးတွေ၊ ကိုယ်ဝန် ရရှိခြင်းတွေ မဖြစ်စေပဲ တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက် အနီးစပ်ဆုံးသိရှိနိုင်တဲ့ နည်းတွေ ဖြစ်ပါတယ်။ အမှန်တကယ် လိင်ဆက်ဆံမှုကို ဖြစ်လာနိုင်တဲ့ ဆိုးကျိုးတွေကို ရင်ဆိုင်နိုင်ချိန်အထိ စောင့်ဆိုင်းသင့်ပါတယ်။

နောက်တစ်ချက်ကတော့ သင့်လိုပဲ သင့်ချစ်သူဟာ တူညီတဲ့ မျှော်လင့်ချက်တွေ၊ အတွေးအခေါ်တွေ ရှိမယ်လို့ မမျှော်လင့်ပါနဲ့။ သူ (သို့) သူမနဲ့ တစ်သက်လုံးအတူနေဖို့ သေချာပြီလား။ ဒါဟာ သင့်အပျိုစင်ဘဝကို အဆုံးရှုံးခံဖို့ အဓိကအကြောင်းရင်းဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကို မသေချာရင် လိင်ဆက်ဆံခြင်း မပြုသင့်ပါဘူး။

နောက်ဆုံးအနေနဲ့ကတော့ အတင်းတွေဟာ အတင်းတွေသာ ဖြစ်မှာပါ။ သင့်သူငယ်ချင်းဟာ သူလူကြီးဖြစ်ပြီဆိုတာ ဖေါ်ပြဖို့ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ အပြုအမူတွေကို ဇာချဲ့ပြောနေတာမျိုးလည်း ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။

နောက်ဆုံးအနေနဲ့ သင်ဟာ ကျန်းမာပျော်ရွှင်နေဖို့ ထိုက်တန်တာကြောင့် လိင်ဆက်ဆံမှုကို အလောတကြီး မပြုလုပ်လိုက်ပါနဲ့။ သင့်မှာ အတွေ့အကြုံအသစ်တွေကို ရှာဖွေဖို့ အခြားအရာတွေ ရှိပါသေးတယ်။

ဖိုးသူတော် (www.phothutaw.com)
Credit:hellosayarwon
 
 
 
ေန႔စဥ္သတင္းအသစ္မ်ားကို Email ပို႔ေပးပါမည္။
သင္၏ Gmail ကို ေအာက္တြင္ ျဖည့္စြက္၍ Submit လုပ္ပါ။
 
 
Top