အိပ္စက္ျခင္းသည္ သတၱဝါတိုင္းအတြက္ အေရးႀကီးလွပါတယ္။

တစ္ေန႔မွာ လင္းႏို႔ဟာ ၁၉.၉နာရီ၊ ျခေသၤ့ဟာ ၁၃.၅နာရီ၊ ေၾကာင္ဟာ ၁၂.၅နာရီ၊ ေခြးဟာ ၁၀.၁နာရီ၊ ယုန္ဟာ ၈.၄နာရီ၊ ႏြားဟာ ၄နာရီႏွင့္ ျမင္းဟာ ၂.၉နာရီ အသီးသီးအိပ္စက္ၾကပါတယ္။ တစ္ေန႔ ၂၄နာရီတြင္ ၈နာရီ အိပ္စက္ကုန္ဆုံးေစျခင္းျဖင့္ အိပ္စက္ျခင္းသည္ လူတစ္ေယာက္၏ ဘဝတြင္ အေရးႀကီးေၾကာင္း သိႏိုင္ပါတယ္။

ယေန႔ေခတ္ လူငယ္ေတြဟာ သန္းေခါင္ညဥ့္နက္တိုင္ေအာင္ ရည္းစားႏွင့္ဖုန္းေျပာျခင္း၊ Chatting ထိုင္ျခင္း၊မူးယစ္ေသာက္စားျခင္း အစရွိသျဖင့္ အိပ္စက္ျခင္းကို အေရးမေပးေၾကာင္း သိရွိရပါတယ္။ ထို႔ေၾကာင့္ အိပ္ေရးမဝျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္ေသာ အက်ိဳးဆက္ (၁၀) မ်ိဳးကို ဆင္ျခင္ဖြယ္ ေဖာ္ျပလိုက္ရပါတယ္။

၁။ အိပ္ေရးမဝျခင္းသည္ မေတာ္တဆမႈမ်ားကို ျဖစ္ေစပါတယ္။

သမိုင္းမွာ အိပ္ေရးမဝျခင္းေၾကာင့္ မေတာ္တဆမႈမ်ားစြာ ျဖစ္ပြားခဲ့ပါတယ္။ ၁၉၇၉ခုႏွစ္မွာ အေမရိကန္ Three Mile Island မွာ ျဖစ္ပြားခဲ့တဲ့ နယူးကလီးယားယိုစိမ့္မႈ၊၁၉၈၉ခုႏွစ္ မတ္လ ၂၄မွာ ျဖစ္ပြားခဲ့တဲ့ Exxon Valdez ဓာတ္ေငြ႕ေလွာင္ကန္ ယိုစိမ့္မႈႏွင့္ ယူကရိန္းႏိုင္ငံ Chernobyl နယူးကလီးယား ယို႔စိမ့္မႈ ျဖစ္ရပ္ေတြဟာ အိပ္ေရးမဝျခင္းေၾကာင့္ မေတာ္တဆျဖစ္ရပ္ေတြျဖစ္ပါတယ္။

အိပ္ေရးမဝျခင္းဟာလည္း ယာဥ္မေတာ္တဆမႈေတြ ျဖစ္ရတဲ့အဓိကအေၾကာင္းရင္း ျဖစ္ပါတယ္။ အိပ္ေရးမဝျခင္းေၾကာင့္ ယာဥ္မေတာ္တဆမႈေတြဟာ အရက္ေသစာမူးယစ္ၿပီးျဖစ္ပြားတဲ့ ယာဥ္မေတာ္တဆမႈေတြႏွင့္ ဆတူခန႔္ပင္ရွိပါတယ္။

အမ်ိဳးသားယာဥ္စည္းကမ္း၊လမ္းစည္းကမ္းထိန္းသိန္းေရး အဖြဲ႕အစည္းက တစ္ႏွစ္လ်င္ အိပ္ေရးမဝမႈေၾကာင့္ ယာဥ္မေတာ္တဆမႈမ်ား အႀကိမ္ေရ ၁သိန္း (၁ဝဝ,ဝဝဝ) ခန႔္ျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီး ႏွစ္စဥ္ လူ ၁,၅၅၀ ခန႔္ အသက္ဆုံးရွဴံးရပါတယ္။

အိပ္ေရးမဝမႈျပႆနာဟာ အသက္ ၂၅ႏွစ္ေအာက္ လူငယ္ေတြ အဓိကရင္ဆိုင္ေနတဲ့ ျပႆနာတစ္ခုပါ။ အိပ္ေရးမဝျခင္းဟာ လုပ္ငန္းခြင္မွာလည္း မေတာ္တဆမႈမ်ားစြာကို ျဖစ္ေပၚေစပါတယ္လို႔ ေလ့လာမႈတစ္ရပ္အရ သိရပါတယ္။

၂။ အိပ္ေရးမဝျခင္းဟာ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ မွားယြင္းႏိုင္ပါတယ္။

အိပ္စက္ျခင္းသည္ ေတြးေခၚျခင္း၊ သင္ယူျခင္းကိစၥေတြမွာ အေရးႀကီးတဲ့ က႑မွာပါဝင္တာေၾကာင့္ အိပ္ေရးမဝျခင္းဟာ ေလးလံထိုင္းမႈိင္းေစပါတယ္။ အိပ္ေရးမဝတဲ့အတြက္ ေတြးေခၚျခင္း၊ အာ႐ုံစိုက္ျခင္း၊ ျပႆနာေျဖရွင္းႏိုင္စြမ္းရည္ေတြကို က်ဆင္းေစပါတယ္။ အိပ္ေရးမဝတာေၾကာင့္ လုပ္ငန္းကိစၥရပ္မ်ားေဆာင္႐ြက္ရာတြင္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မွားယြင္းၿပီး အလြဲမ်ားစြာ ျဖစ္ေစပါတယ္။ လုပ္သမွ်အလြဲျဖစ္ကုန္ၿပီး ေနာက္ဆုံးတြင္ “အလြဲေမာင္ေမာင္” ျဖစ္လာပါလိမ့္မယ္။

၃။ အိပ္ေရးမဝျခင္းဟာ ေရာဂါေပါင္းစုံျဖစ္ပြားေစပါတယ္။

အိပ္ေရးမဝျခင္းဟာ ႏွလုံးေရာဂါ၊ ႏွလုံးေသြးေၾကာပိတ္ေရာဂါ၊ႏွလုံးခုန္ရပ္ျခင္း၊ ႏွလုံးခုန္မမွန္ျခင္း၊ေသြးဖိအားျမင့္ျခင္း၊ဆီးခ်ိဳေရာဂါ စတဲ့ ေရာဂါေပါင္းစုံကို ျဖစ္ပြားေစပါတယ္။ ညအိပ္မေပ်ာ္ေရာဂါရွိသူ ၉၀ရာခိုင္ႏႈန္းဟာ အနာေရာဂါခ်ဴခ်ာၾကပါတယ္လို႔ ေလ့လာမႈမ်ားစြာအရ သိရပါတယ္။

၄။ အိပ္ေရးမဝျခင္းဟာ လိင္စိတ္ကို ေလ်ာ့နည္းေစပါတယ္။

အိပ္စက္ျခင္းေလ့လာမႈကြၽမ္းက်င္ပညာရွင္ေတြက အိပ္ေရးမဝတဲ့ အမ်ိဳးသား၊အမ်ိဳးသမီးေတြဟာ လိင္စိတ္ေလ်ာ့က်လာပါတယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။ အေၾကာင္းကေတာ့ အားအင္ေလ်ာ့နည္းလာမႈ အိပ္ေရးမဝမႈ ၊ စိတ္ဖိအားမ်ားလာမႈတို႔ဟာ လိင္စိတ္ေလ်ာ့နည္းဖို႔ အဓိကအေၾကာင္းအရာေတြပါ။ အိပ္ေရးမဝတဲ့အမ်ိဳးသားအမ်ားစုဟာ လိင္ေဟာမုန္း (Testosterone) ေလ်ာ့နည္းလာပါတယ္လို႔ ၂၀၁၂ခုႏွစ္တြင္ Clinical Endocrinology & Metabolism ဂ်ာနယ္မွာ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။

၅။ အိပ္ေရးမဝျခင္းဟာ စိတ္က်ေဝဒနာ ခံစားရႏိုင္ပါတယ္။

စိတ္ဓာတ္က်ဆင္းေနတဲ့လူေတြ၊ စိတ္ႏွလုံးပူပန္ေနတဲ့လူေတြဟာ တစ္ေန႔ကို အိပ္စက္ခ်ိန္ ၆နာရီေအာက္ပင္ ရွိတယ္ဆိုတာ အေမရိကန္ႏိုင္ငံမွာ ၂၀၀၅ခုႏွစ္တြင္ ျပဳလုပ္ေသာ ေလ့လာမႈအရ သိရပါတယ္။ အိပ္မေပ်ာ္ေရာဂါရွိသူေတြဟာ စိတ္က်ေဝဒနာျဖစ္တန္စြမ္း သာမန္လူေတြထက္ ၅ဆပိုတယ္ဆိုတာ လူ ၁၀,၀၀၀ ကို စမ္းသပ္ၿပီး သုေတသနအရ သိရပါတယ္။

၆။ အိပ္ေရးမဝျခင္းဟာ ရင့္ေရာ္ေစပါတယ္။

လူေတြဟာ အိပ္ေရးမဝတာနဲ႔ အသားအေရေတြ ဝင္းဝါၿပီး ၊မ်က္ခြံေတြ အစ္လာပါတယ္။အသားအေရ ႐ြတ္တြလာၿပီး မ်က္ကြင္းမ်ားလည္း ညိဳလာပါတယ္။ အိပ္ခ်ိန္မလုံေလာက္တဲ့အခါ ခႏၵာကိုယ္ဟာ Stress ေဟာမုန္းမ်ားကို ျဖစ္ေစၿပီး အသားအေရကို ရင့္ေရာ္ေစပါတယ္။

“ႏွစ္ႏွစ္ခ်ိဳက္ခ်ိဳက္ အိပ္ေပ်ာ္ေနတုန္းမွာ သင့္ခႏၵာကိုယ္မွာ တစ္ရွဴး (ဆဲလ္) အေဟာင္းေတြ ဖယ္ရွားၿပီး ဆဲလ္အသစ္ေတြ အစားထိုးရပါတယ္။ အိပ္ခ်ိန္နည္းလာတာနဲ႔ လူက ရင့္ေရာ္လာတာပဲ” လို႔ အိပ္စက္ေရးရာေလ့လာသူ ေဒါက္တာ ဖီးလ္ ဂတ္မန္း (Dr. Phil Gehrman) က ဆိုပါတယ္။

၇။ အိပ္ေရးမဝျခင္းဟာ မွတ္ဉာဏ္ကို အားနည္းေစတယ္။ (ေမ့လြယ္တယ္)

၂၀၀၉ခုႏွစ္တြင္ ျပင္သစ္ႏွင့္အေမရိကန္ သုေတသနပညာရွင္ေတြဟာ မွတ္ဉာဏ္ထိန္းသိမ္းမႈမွာ အဓိကတာဝန္ယူထားတဲ့ ဦးေႏွာက္လႈိင္းေတြရဲ႕ လုပ္ေဆာင္ပုံကို အေသးစိတ္ေလ့လာခဲ့ပါတယ္။ ဦးေႏွာက္လႈိင္းေတြဟာ ဦးေႏွာက္ေဘးဘက္ၾကမ္းျပင္ရဲ႕ အလယ္ပိုင္းအဖု (Hippocampus) ဆီမွ မွတ္ဉာဏ္သိုေလွာင္႐ုံ (Neocortex) ဆီသို႔ မွတ္ဉာဏ္ကူေျပာင္းျခင္းဟာ ႏွစ္ခ်ိဳက္စြာ အိပ္ေမာက်ေနတဲ့ ညအခါမွာ အမ်ားဆုံးျဖစ္တာေၾကာင့္ အိပ္ေရးမဝသူေတြဟာ မွတ္ဉာဏ္မေကာင္းေတာ့ဘဲ ေမ့ေလ်ာ့တတ္ပါတယ္။

၈။ အိပ္ေရးမဝျခင္းဟာ အဝလြန္ျခင္းကို ျဖစ္ေပၚေစတယ္။

အိပ္ေရးမဝျခင္းဟာ ဆာေလာင္မႈကို လြန္စြာျဖစ္ေစၿပီး အဝလြန္ျခင္းကို ျဖစ္ေစပါတယ္။ အိပ္ခ်ိန္ ၆နာရီေအာက္ေလ်ာ့နည္းတဲ့သူေတြက အိပ္ခ်ိန္ ၇နာရီမွ၉နာရီ အတြင္းအိပ္စက္တဲ့သာမန္လူေတြထက္ အဝလြန္ေရာဂါျဖစ္ဖို႔ ၃၀ရာခိုင္ႏႈန္းပိုတယ္ဆိုတာ ၂၀၀၄ခုႏွစ္မွာ ျပဳလုပ္ေသာ သုေတသနတစ္ရပ္အရ သိရပါတယ္။

၉။ အိပ္ေရးမဝျခင္းဟာ ေသဆုံးႏိုင္ပါတယ္။

ဆယ္စုႏွစ္ ၂ခုအတြင္းမွာ အိပ္စက္ျခင္းပုံစံမက်မႈေၾကာင့္ ၿဗိတိသွ်အစိုးရဝန္ထမ္း ၁၀,၀၀၀ ခန႔္ ေသဆုံးရတယ္ဆိုတာ သုေတသနပညာရွင္ေတြ သိရွိရပါတယ္။ တစ္ေန႔တြင္ ၅နာရီမွ ၇နာရီအထိ အိပ္စက္တဲ့သူမ်ားဟာ သာမန္လူေတြထက္ ေသဆုံးမႈ ၂ဆပိုမ်ားတာကို ၂၀၀၇ခုႏွစ္မွာ ေဖာ္ျပခဲ့ပါတယ္။ အိပ္ေရးမဝျခင္းဟာ ႏွလုံးေရာဂါျဖစ္တန္းစြမ္း ၂ဆပိုပါတယ္။

၁၀။ အိပ္ေရးမဝျခင္းဟာ စီမံခန႔္ခြဲမႈ မွားယြင္းႏိုင္ပါတယ္။

အိပ္ေရးမဝျခင္းဟာ က်ေနာ္တို႔ လုပ္ငန္းခြင္မွာ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်ရမယ့္ ကိစၥေတြမွာ အဓိပၸာယ္ေကာက္လြဲမွားႏိုင္ပါတယ္။ အိပ္ေရးမဝျခင္းေၾကာင့္ စိတ္ဆိုမႈ၊ေခါင္းရွဴပ္မႈမ်ားစြာတို႔ေၾကာင့္ လုပ္ငန္းခြင္မွာ မ်ားစြာထိခိုက္ႏိုင္ပါတယ္။

ဖိုးသူေတာ္ (www.phothutaw.com)
Credit:ေက်ာ္စိုးေအာင္ (အခရာ)
# Unicode Version # ျဖင့္ ဖတ္ပါ #

အိပ်စက်ခြင်းသည် သတ္တဝါတိုင်းအတွက် အရေးကြီးလှပါတယ်။

တစ်နေ့မှာ လင်းနို့ဟာ ၁၉.၉နာရီ၊ ခြင်္သေ့ဟာ ၁၃.၅နာရီ၊ ကြောင်ဟာ ၁၂.၅နာရီ၊ ခွေးဟာ ၁၀.၁နာရီ၊ ယုန်ဟာ ၈.၄နာရီ၊ နွားဟာ ၄နာရီနှင့် မြင်းဟာ ၂.၉နာရီ အသီးသီးအိပ်စက်ကြပါတယ်။ တစ်နေ့ ၂၄နာရီတွင် ၈နာရီ အိပ်စက်ကုန်ဆုံးစေခြင်းဖြင့် အိပ်စက်ခြင်းသည် လူတစ်ယောက်၏ ဘဝတွင် အရေးကြီးကြောင်း သိနိုင်ပါတယ်။

ယနေ့ခေတ် လူငယ်တွေဟာ သန်းခေါင်ညဉ့်နက်တိုင်အောင် ရည်းစားနှင့်ဖုန်းပြောခြင်း၊ Chatting ထိုင်ခြင်း၊မူးယစ်သောက်စားခြင်း အစရှိသဖြင့် အိပ်စက်ခြင်းကို အရေးမပေးကြောင်း သိရှိရပါတယ်။ ထို့ကြောင့် အိပ်ရေးမဝခြင်းကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်သော အကျိုးဆက် (၁၀) မျိုးကို ဆင်ခြင်ဖွယ် ဖော်ပြလိုက်ရပါတယ်။

၁။ အိပ်ရေးမဝခြင်းသည် မတော်တဆမှုများကို ဖြစ်စေပါတယ်။

သမိုင်းမှာ အိပ်ရေးမဝခြင်းကြောင့် မတော်တဆမှုများစွာ ဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။ ၁၉၇၉ခုနှစ်မှာ အမေရိကန် Three Mile Island မှာ ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ နယူးကလီးယားယိုစိမ့်မှု၊၁၉၈၉ခုနှစ် မတ်လ ၂၄မှာ ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ Exxon Valdez ဓာတ်ငွေ့လှောင်ကန် ယိုစိမ့်မှုနှင့် ယူကရိန်းနိုင်ငံ Chernobyl နယူးကလီးယား ယို့စိမ့်မှု ဖြစ်ရပ်တွေဟာ အိပ်ရေးမဝခြင်းကြောင့် မတော်တဆဖြစ်ရပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။

အိပ်ရေးမဝခြင်းဟာလည်း ယာဉ်မတော်တဆမှုတွေ ဖြစ်ရတဲ့အဓိကအကြောင်းရင်း ဖြစ်ပါတယ်။ အိပ်ရေးမဝခြင်းကြောင့် ယာဉ်မတော်တဆမှုတွေဟာ အရက်သေစာမူးယစ်ပြီးဖြစ်ပွားတဲ့ ယာဉ်မတော်တဆမှုတွေနှင့် ဆတူခန့်ပင်ရှိပါတယ်။

အမျိုးသားယာဉ်စည်းကမ်း၊လမ်းစည်းကမ်းထိန်းသိန်းရေး အဖွဲ့အစည်းက တစ်နှစ်လျင် အိပ်ရေးမဝမှုကြောင့် ယာဉ်မတော်တဆမှုများ အကြိမ်ရေ ၁သိန်း (၁ဝဝ,ဝဝဝ) ခန့်ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီး နှစ်စဉ် လူ ၁,၅၅၀ ခန့် အသက်ဆုံးရှူံးရပါတယ်။

အိပ်ရေးမဝမှုပြဿနာဟာ အသက် ၂၅နှစ်အောက် လူငယ်တွေ အဓိကရင်ဆိုင်နေတဲ့ ပြဿနာတစ်ခုပါ။ အိပ်ရေးမဝခြင်းဟာ လုပ်ငန်းခွင်မှာလည်း မတော်တဆမှုများစွာကို ဖြစ်ပေါ်စေပါတယ်လို့ လေ့လာမှုတစ်ရပ်အရ သိရပါတယ်။

၂။ အိပ်ရေးမဝခြင်းဟာ ဆုံးဖြတ်ချက် မှားယွင်းနိုင်ပါတယ်။

အိပ်စက်ခြင်းသည် တွေးခေါ်ခြင်း၊ သင်ယူခြင်းကိစ္စတွေမှာ အရေးကြီးတဲ့ ကဏ္ဍမှာပါဝင်တာကြောင့် အိပ်ရေးမဝခြင်းဟာ လေးလံထိုင်းမှိုင်းစေပါတယ်။ အိပ်ရေးမဝတဲ့အတွက် တွေးခေါ်ခြင်း၊ အာရုံစိုက်ခြင်း၊ ပြဿနာဖြေရှင်းနိုင်စွမ်းရည်တွေကို ကျဆင်းစေပါတယ်။ အိပ်ရေးမဝတာကြောင့် လုပ်ငန်းကိစ္စရပ်များဆောင်ရွက်ရာတွင် ဆုံးဖြတ်ချက်မှားယွင်းပြီး အလွဲများစွာ ဖြစ်စေပါတယ်။ လုပ်သမျှအလွဲဖြစ်ကုန်ပြီး နောက်ဆုံးတွင် “အလွဲမောင်မောင်” ဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်။

၃။ အိပ်ရေးမဝခြင်းဟာ ရောဂါပေါင်းစုံဖြစ်ပွားစေပါတယ်။

အိပ်ရေးမဝခြင်းဟာ နှလုံးရောဂါ၊ နှလုံးသွေးကြောပိတ်ရောဂါ၊နှလုံးခုန်ရပ်ခြင်း၊ နှလုံးခုန်မမှန်ခြင်း၊သွေးဖိအားမြင့်ခြင်း၊ဆီးချိုရောဂါ စတဲ့ ရောဂါပေါင်းစုံကို ဖြစ်ပွားစေပါတယ်။ ညအိပ်မပျော်ရောဂါရှိသူ ၉၀ရာခိုင်နှုန်းဟာ အနာရောဂါချူချာကြပါတယ်လို့ လေ့လာမှုများစွာအရ သိရပါတယ်။

၄။ အိပ်ရေးမဝခြင်းဟာ လိင်စိတ်ကို လျော့နည်းစေပါတယ်။

အိပ်စက်ခြင်းလေ့လာမှုကျွမ်းကျင်ပညာရှင်တွေက အိပ်ရေးမဝတဲ့ အမျိုးသား၊အမျိုးသမီးတွေဟာ လိင်စိတ်လျော့ကျလာပါတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ အကြောင်းကတော့ အားအင်လျော့နည်းလာမှု အိပ်ရေးမဝမှု ၊ စိတ်ဖိအားများလာမှုတို့ဟာ လိင်စိတ်လျော့နည်းဖို့ အဓိကအကြောင်းအရာတွေပါ။ အိပ်ရေးမဝတဲ့အမျိုးသားအများစုဟာ လိင်ဟောမုန်း (Testosterone) လျော့နည်းလာပါတယ်လို့ ၂၀၁၂ခုနှစ်တွင် Clinical Endocrinology & Metabolism ဂျာနယ်မှာ ဖော်ပြထားပါတယ်။

၅။ အိပ်ရေးမဝခြင်းဟာ စိတ်ကျဝေဒနာ ခံစားရနိုင်ပါတယ်။

စိတ်ဓာတ်ကျဆင်းနေတဲ့လူတွေ၊ စိတ်နှလုံးပူပန်နေတဲ့လူတွေဟာ တစ်နေ့ကို အိပ်စက်ချိန် ၆နာရီအောက်ပင် ရှိတယ်ဆိုတာ အမေရိကန်နိုင်ငံမှာ ၂၀၀၅ခုနှစ်တွင် ပြုလုပ်သော လေ့လာမှုအရ သိရပါတယ်။ အိပ်မပျော်ရောဂါရှိသူတွေဟာ စိတ်ကျဝေဒနာဖြစ်တန်စွမ်း သာမန်လူတွေထက် ၅ဆပိုတယ်ဆိုတာ လူ ၁၀,၀၀၀ ကို စမ်းသပ်ပြီး သုတေသနအရ သိရပါတယ်။

၆။ အိပ်ရေးမဝခြင်းဟာ ရင့်ရော်စေပါတယ်။

လူတွေဟာ အိပ်ရေးမဝတာနဲ့ အသားအရေတွေ ဝင်းဝါပြီး ၊မျက်ခွံတွေ အစ်လာပါတယ်။အသားအရေ ရွတ်တွလာပြီး မျက်ကွင်းများလည်း ညိုလာပါတယ်။ အိပ်ချိန်မလုံလောက်တဲ့အခါ ခန္ဒာကိုယ်ဟာ Stress ဟောမုန်းများကို ဖြစ်စေပြီး အသားအရေကို ရင့်ရော်စေပါတယ်။

“နှစ်နှစ်ချိုက်ချိုက် အိပ်ပျော်နေတုန်းမှာ သင့်ခန္ဒာကိုယ်မှာ တစ်ရှူး (ဆဲလ်) အဟောင်းတွေ ဖယ်ရှားပြီး ဆဲလ်အသစ်တွေ အစားထိုးရပါတယ်။ အိပ်ချိန်နည်းလာတာနဲ့ လူက ရင့်ရော်လာတာပဲ” လို့ အိပ်စက်ရေးရာလေ့လာသူ ဒေါက်တာ ဖီးလ် ဂတ်မန်း (Dr. Phil Gehrman) က ဆိုပါတယ်။

၇။ အိပ်ရေးမဝခြင်းဟာ မှတ်ဉာဏ်ကို အားနည်းစေတယ်။ (မေ့လွယ်တယ်)

၂၀၀၉ခုနှစ်တွင် ပြင်သစ်နှင့်အမေရိကန် သုတေသနပညာရှင်တွေဟာ မှတ်ဉာဏ်ထိန်းသိမ်းမှုမှာ အဓိကတာဝန်ယူထားတဲ့ ဦးနှောက်လှိုင်းတွေရဲ့ လုပ်ဆောင်ပုံကို အသေးစိတ်လေ့လာခဲ့ပါတယ်။ ဦးနှောက်လှိုင်းတွေဟာ ဦးနှောက်ဘေးဘက်ကြမ်းပြင်ရဲ့ အလယ်ပိုင်းအဖု (Hippocampus) ဆီမှ မှတ်ဉာဏ်သိုလှောင်ရုံ (Neocortex) ဆီသို့ မှတ်ဉာဏ်ကူပြောင်းခြင်းဟာ နှစ်ချိုက်စွာ အိပ်မောကျနေတဲ့ ညအခါမှာ အများဆုံးဖြစ်တာကြောင့် အိပ်ရေးမဝသူတွေဟာ မှတ်ဉာဏ်မကောင်းတော့ဘဲ မေ့လျော့တတ်ပါတယ်။

၈။ အိပ်ရေးမဝခြင်းဟာ အဝလွန်ခြင်းကို ဖြစ်ပေါ်စေတယ်။

အိပ်ရေးမဝခြင်းဟာ ဆာလောင်မှုကို လွန်စွာဖြစ်စေပြီး အဝလွန်ခြင်းကို ဖြစ်စေပါတယ်။ အိပ်ချိန် ၆နာရီအောက်လျော့နည်းတဲ့သူတွေက အိပ်ချိန် ၇နာရီမှ၉နာရီ အတွင်းအိပ်စက်တဲ့သာမန်လူတွေထက် အဝလွန်ရောဂါဖြစ်ဖို့ ၃၀ရာခိုင်နှုန်းပိုတယ်ဆိုတာ ၂၀၀၄ခုနှစ်မှာ ပြုလုပ်သော သုတေသနတစ်ရပ်အရ သိရပါတယ်။

၉။ အိပ်ရေးမဝခြင်းဟာ သေဆုံးနိုင်ပါတယ်။

ဆယ်စုနှစ် ၂ခုအတွင်းမှာ အိပ်စက်ခြင်းပုံစံမကျမှုကြောင့် ဗြိတိသျှအစိုးရဝန်ထမ်း ၁၀,၀၀၀ ခန့် သေဆုံးရတယ်ဆိုတာ သုတေသနပညာရှင်တွေ သိရှိရပါတယ်။ တစ်နေ့တွင် ၅နာရီမှ ၇နာရီအထိ အိပ်စက်တဲ့သူများဟာ သာမန်လူတွေထက် သေဆုံးမှု ၂ဆပိုများတာကို ၂၀၀၇ခုနှစ်မှာ ဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။ အိပ်ရေးမဝခြင်းဟာ နှလုံးရောဂါဖြစ်တန်းစွမ်း ၂ဆပိုပါတယ်။

၁၀။ အိပ်ရေးမဝခြင်းဟာ စီမံခန့်ခွဲမှု မှားယွင်းနိုင်ပါတယ်။

အိပ်ရေးမဝခြင်းဟာ ကျနော်တို့ လုပ်ငန်းခွင်မှာ ဆုံးဖြတ်ချက်ချရမယ့် ကိစ္စတွေမှာ အဓိပ္ပာယ်ကောက်လွဲမှားနိုင်ပါတယ်။ အိပ်ရေးမဝခြင်းကြောင့် စိတ်ဆိုမှု၊ခေါင်းရှူပ်မှုများစွာတို့ကြောင့် လုပ်ငန်းခွင်မှာ များစွာထိခိုက်နိုင်ပါတယ်။

ဖိုးသူတော် (www.phothutaw.com)
Credit:ကျော်စိုးအောင် (အခရာ)
 
 
 
ေန႔စဥ္သတင္းအသစ္မ်ားကို Email ပို႔ေပးပါမည္။
သင္၏ Gmail ကို ေအာက္တြင္ ျဖည့္စြက္၍ Submit လုပ္ပါ။
 
 
Top