ပုဂံေနျပည္ေတာ္အား မြန္ဂုိတပ္မ်ား က်ဴးေက်ာ္တုိက္ခုိက္ခဲ့ၿပီးေနာက္ ပုဂံသည္ မင္းေနျပည္ေတာ္အျဖစ္မွ ေလွ်ာက်ကာ ၿပဳိကြဲသြားခဲ့ပါတယ္။ ပင္းယ ၊ စစ္ကုိင္း ၊ ေလာင္းၾကက္ ၊ ဟံသာ၀တီ စတဲ့ ႏုိင္ငံငယ္ေလးမ်ား အျဖစ္အသီးအသီး မင္းမႈၾကပါတယ္။ ပင္းယတြင္ သတုိးမင္းဖ်ားနန္းတက္ခဲ့ၿပီးေနာက္ ၿမဳိ႕အေျခအေနကုိ မႏွစ္သက္ပဲ ၿမဳိ႕သစ္တည္ခဲ့ရာမွာ အင္း၀ၿမဳိ႕ဆုိၿပီးျဖစ္လာပါတယ္။

သတုိးမင္းဖ်ားဟာ ပင္းယၿမဳိ႕တည္တစ္စီးရွင္သီဟသူ ၏ ျမစ္ျဖစ္ၿပီး စုိးမင္းကုိယ္ေတာ္ႀကီး၏ သား ျဖစ္ပါတယ္။ စစ္ကုိင္းမွာေနစဥ္ ဘေထြးေတာ္မင္းေျပာက္က စစ္ကုိင္းကုိသိမ္းပုိက္ရန္ခ်ီတက္လာေသာ သုိခ်ီဘြား၏ တပ္မ်ားကုိ သတုိးမင္းဖ်ားျဖစ္လာမယ့္ ရာဟုလာ ကို တေကာင္းမွေန၍ ခုခံတုိက္ခိုက္ေစခဲ့ပါတယ္။

 ရြပ္ရြပ္ခြ်ံခြ်ံခုခံေသာ္လည္း အင္းအားမမွ်တာေၾကာင့္ဆုတ္ခြာခဲ့ရပါတယ္။ ႏုိင္ေအာင္မတုိက္ႏုိင္သေလာ ဟု မင္းေျပာက္က အမ်က္ထြက္ကာ ရာဟုလာအား ၾကခတ္၀ရာသုိ႔ သံေျခခ်င္းခတ္၍ ပုိ႔လုိက္ပါတယ္။

ေနာက္ သုိခ်ီဘြားစစ္ကုိင္းကုိတုိက္သည့္အခါ မင္းေျပာက္ကုိယ္တုိင္ ၾကခတ္၀ရာသုိ႔ ထြက္ေျပးခဲ့ရပါတယ္။ အဲဒီေနာက္ေတာ့ သတုိးမင္းဖ်ားဟာ မင္းေျပာက္ကုိ လုပ္ႀကံခဲ့ၿပီး စစ္ကုိင္းသုိ႔သြားကာ မင္းျပဳပါတယ္။

ပင္းယ နရသူ မရွိတဲ့ေနာက္ နန္းတက္လတဲ့ ဥဇနာေျပာင္အား တုိက္ခုိက္နန္းခ်ၿပီး ပင္းယ-စစ္ကုိင္း ႏွစ္ျပည္ေထာင္ မင္းလုပ္ေနခဲ့ပါတယ္။ ဥဇနာေျပာင္ရဲ႕ မိဖုရား ေစာဥမၼာကုိ ဆက္လက္ မိဖုရားေျမွာက္ခဲ့ပါတယ္။ ထုိသုိ႔ကိစၥႀကီးႀကီးမားမားေတြကုိ ေဆာင္ရြက္ခဲ့တဲ့အခ်ိန္မွာ သတုိးမင္းဖ်ားအသက္ဟာ ၁၉ ႏွစ္ သာ ရွိပါေသးတယ္။သုိခ်ီဘြားတုိက္ခုိက္ဖ်က္စီးခဲ့တဲ့ စစ္ကုိင္း နဲ႔ ပင္းယ ႏွစ္ေနရာလုံးကို ၿမဳိ႕သစ္ျပန္မတည္ေတာ့ပဲ သီဟသူ ၃ႀကိမ္တုိင္တုိင္တည္ရန္ႀကဳိးစားခဲ့ေသာ အင္း၀ေနရာမွာ ၿမဳိ႕တည္ဖုိ႔ႀကဳိးစားခဲ့ပါတယ္။ ပညာရွိအမတ္မ်ားရဲ႕ အႀကံေပးမႈနဲ႔ သတုိးမင္းဖ်ားရဲ႕ အစီအမံေကာင္းမႈတုိ႔ေၾကာင့္ အင္း၀ကုိ တစ္ႏွစ္အတြင္းၿပီးေအာင္ တည္ႏုိင္ခဲ့ပါတယ္။

သုိ႔ေသာ္ နန္းေတာ္တည္ေဆာက္ခ်ိန္တြင္ ေစ့စပ္ေသသပ္ျခင္းမရွိတာေၾကာင့္ “တရိန္းမစပ္” လုိ႔ သတုိးမင္းဖ်ားက ေရရြတ္တာေၾကာင့္ ပုဏၰားပေရာဟိတ္ ႏွင့္ ပညာရွိတုိ႔က နန္းသက္ ၃ႏွစ္ သာ ခံမယ္လုိ႔ ႀကဳိတင္ေဟာကိန္းထုတ္ခဲ့ပါတယ္။ သတုိးမင္းဖ်ား စတင္နန္းတက္ခ်ိန္မွာပဲ ငႏြယ္ကုန္းစား(ယခု ပ်ဥ္းမနား) ၊ ေတာင္ငူစား ႏွင့္ ေတာင္တြင္းႀကီးစားတုိ႔က အသီးသီးပုန္ကန္ၾကပါတယ္။

သတုိးမင္းဖ်ား၏ ပုိင္နက္ေရလႊဲငါးခရုိင္ကုိ ငႏြယ္ကုန္းစား ဘယေက်ာ္သူက လာေရာက္ထိပါးတာေၾကာင့္ အျပင္းအထန္သြားေရာက္ႏွိမ္ႏွင္းခဲ့ပါတယ္။ ဘယေက်ာ္သူနဲ႔ ကုိယ္တုိင္ဓါးျခင္းယွဥ္ခုတ္ၿပီး သတ္ျဖတ္ပစ္လုိက္ပါတယ္။ သတ္ၿပီးတဲ့အခါမွာ အေလာင္းကုိစားပြဲလုပ္ကာ စားပြဲလုပ္ကာ ေအာင္ပြဲခံခဲ့ပါတယ္။

အျခားသူမဆုိထားနဲ႔ သူ၏မွဴးမတ္မ်ားကုိယ္တုိင္ ေၾကာက္ရြံ႕ခဲ့ရပါတယ္။ အဲဒီေနာက္ေတာ့ သာသနာကုိ ညႈိးႏြမ္းေစခဲ့တဲ့ ရွင္ပ်က္တစ္ေယာက္ကုိ ကြပ္မ်က္ခဲ့ပါတယ္။ မုန္႔သည္မ တစ္ေယာက္၏ေငြကုိ လိမ္လည္လွည့္ဖ်ားခဲ့တာေၾကာင့္ ျဖစ္ပါတယ္။ ထုိ႔ေနာက္ အစြမ္းထက္လွပါတယ္ဆုိတဲ့ ငတက္ျပားကုိ ပရိယာယ္နဲ႔ ဖမ္းဆီးႏုိင္ခဲ့ပါတယ္။

ေအဒီ ၁၃၆၆ ခုႏွစ္မွာေတာ့ ေတာင္တြင္းႀကီးကုိ တုိက္ခုိက္ခဲ့ပါတယ္။ သုိ႔ေသာ္အလြယ္တကူမရခဲ့ပဲ ႀကံႀကံခုိင္ေနတာေၾကာင့္ သူရဲလႊတ္ၿပီး ေတာင္တြင္းႀကီးစားရဲ႕ အားကုိးရေသာအမတ္ႀကီးကုိ သတ္သင္လုိက္ေတာ့မွ ေတာင္တြင္းႀကီးစားဟာ အရႈံးေပးခဲ့ပါတယ္။

 ေတာင္တြင္းႀကီးကို ႏုိင္ၿပီးေနာက္ ေအဒီ ၁၃၆၇ တြင္ စကုၿမဳိ႕ကုိ ခ်ီတက္တုိက္ခုိက္ခဲ့ပါတယ္။ ၿမဳိ႕ကုိ၀န္းရံေနစဥ္ သတုိးမင္းဖ်ား ေက်ာက္ေရာဂါျဖစ္တာေၾကာင့္ ျပန္လည္ဆုတ္ခြာခဲ့ရပါတယ္။ဆုတ္ခြာရာလမ္းခရီးမွာပဲ သတုိးမင္းဖ်ား အနိစၥေရာက္ခဲ့ပါတယ္။ မကြယ္လြန္မီမွာ မိဖုရားေစာဥမၼာကုိ စိတ္မခ်တာေၾကာင့္ လူယုံ ငႏု ကုိ သြားေရာက္လုပ္ႀကံေစခဲ့ပါတယ္။ မိဖုရားေစာဥမၼာရဲ႕ ‘ဟဲ့ငႏု နင္ေယာက်ၤားမဟုတ္ေလာ’ ဟူေသာ စကားတစ္ခြန္းေၾကာင့္ ငႏုဟာ ေစာဥမၼာရဲ႕ မာယာထဲနစ္ေျမာသြားခဲ့ပါတယ္။

သတုိးမင္းဖ်ား နတ္ရြာစံၿပီးေနာက္ မွဴးမတ္တုိ႔က ရမည္းသင္းစားသီလ၀ကုိ ထီးနန္းအပ္ေသာ္လည္း လက္မခံပဲ အျမင့္စားမင္းႀကီးစြာေစာ္ကဲ ကုိ လႊဲလုိက္တာေၾကာင့္ ‘မရြယ္ပဲေစာ္ကဲမင္းျဖစ္’ စကား ေပၚလာခဲ့ရပါတယ္။

သတုိးမင္းဖ်ားနတ္ရြာစံခ်ိန္တြင္ သက္ေတာ္ ၂၄ ႏွစ္ ေက်ာ္သာ ရွိပါေသးတယ္။ တုိေတာင္းလွတဲ့ နန္းသက္ ၃ ႏွစ္ အတြင္းမွာ အသက္အရြယ္နဲ႔ မလုိက္ေအာင္ ၿမဳိ႕သစ္တည္ျခင္း ၊ နယ္ပယ္ခ်ဲ႕ထြင္းေရး ႏွင့္တုိင္းျပည္တည္ၿငိမ္ေရးကို လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ခဲ့သူ ျဖစ္ၿပီး ေလးစားဖုိ႔ေကာင္းတဲ့ဘုရင္တစ္ပါးပဲ ျဖစ္ပါေတာ့တယ္။

ဖိုးသူေတာ္ (www.phothutaw.com)
Credit:original uploader
# Unicode Version # ျဖင့္ ဖတ္ပါ #

ပုဂံနေပြည်တော်အား မွန်ဂိုတပ်များ ကျူးကျော်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးနောက် ပုဂံသည် မင်းနေပြည်တော်အဖြစ်မှ လျှောကျကာ ပြိုကွဲသွားခဲ့ပါတယ်။ ပင်းယ ၊ စစ်ကိုင်း ၊ လောင်းကြက် ၊ ဟံသာဝတီ စတဲ့ နိုင်ငံငယ်လေးများ အဖြစ်အသီးအသီး မင်းမှုကြပါတယ်။ ပင်းယတွင် သတိုးမင်းဖျားနန်းတက်ခဲ့ပြီးနောက် မြို့အခြေအနေကို မနှစ်သက်ပဲ မြို့သစ်တည်ခဲ့ရာမှာ အင်းဝမြို့ဆိုပြီးဖြစ်လာပါတယ်။

သတိုးမင်းဖျားဟာ ပင်းယမြို့တည်တစ်စီးရှင်သီဟသူ ၏ မြစ်ဖြစ်ပြီး စိုးမင်းကိုယ်တော်ကြီး၏ သား ဖြစ်ပါတယ်။ စစ်ကိုင်းမှာနေစဉ် ဘထွေးတော်မင်းပြောက်က စစ်ကိုင်းကိုသိမ်းပိုက်ရန်ချီတက်လာသော သိုချီဘွား၏ တပ်များကို သတိုးမင်းဖျားဖြစ်လာမယ့် ရာဟုလာ ကို တကောင်းမှနေ၍ ခုခံတိုက်ခိုက်စေခဲ့ပါတယ်။

 ရွပ်ရွပ်ချွံချွံခုခံသော်လည်း အင်းအားမမျှတာကြောင့်ဆုတ်ခွာခဲ့ရပါတယ်။ နိုင်အောင်မတိုက်နိုင်သလော ဟု မင်းပြောက်က အမျက်ထွက်ကာ ရာဟုလာအား ကြခတ်ဝရာသို့ သံခြေချင်းခတ်၍ ပို့လိုက်ပါတယ်။

နောက် သိုချီဘွားစစ်ကိုင်းကိုတိုက်သည့်အခါ မင်းပြောက်ကိုယ်တိုင် ကြခတ်ဝရာသို့ ထွက်ပြေးခဲ့ရပါတယ်။ အဲဒီနောက်တော့ သတိုးမင်းဖျားဟာ မင်းပြောက်ကို လုပ်ကြံခဲ့ပြီး စစ်ကိုင်းသို့သွားကာ မင်းပြုပါတယ်။

ပင်းယ နရသူ မရှိတဲ့နောက် နန်းတက်လတဲ့ ဥဇနာပြောင်အား တိုက်ခိုက်နန်းချပြီး ပင်းယ-စစ်ကိုင်း နှစ်ပြည်ထောင် မင်းလုပ်နေခဲ့ပါတယ်။ ဥဇနာပြောင်ရဲ့ မိဖုရား စောဥမ္မာကို ဆက်လက် မိဖုရားမြှောက်ခဲ့ပါတယ်။ ထိုသို့ကိစ္စကြီးကြီးမားမားတွေကို ဆောင်ရွက်ခဲ့တဲ့အချိန်မှာ သတိုးမင်းဖျားအသက်ဟာ ၁၉ နှစ် သာ ရှိပါသေးတယ်။

သိုချီဘွားတိုက်ခိုက်ဖျက်စီးခဲ့တဲ့ စစ်ကိုင်း နဲ့ ပင်းယ နှစ်နေရာလုံးကို မြို့သစ်ပြန်မတည်တော့ပဲ သီဟသူ ၃ကြိမ်တိုင်တိုင်တည်ရန်ကြိုးစားခဲ့သော အင်းဝနေရာမှာ မြို့တည်ဖို့ကြိုးစားခဲ့ပါတယ်။ ပညာရှိအမတ်များရဲ့ အကြံပေးမှုနဲ့ သတိုးမင်းဖျားရဲ့ အစီအမံကောင်းမှုတို့ကြောင့် အင်းဝကို တစ်နှစ်အတွင်းပြီးအောင် တည်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။

သို့သော် နန်းတော်တည်ဆောက်ချိန်တွင် စေ့စပ်သေသပ်ခြင်းမရှိတာကြောင့် “တရိန်းမစပ်” လို့ သတိုးမင်းဖျားက ရေရွတ်တာကြောင့် ပုဏ္ဏားပရောဟိတ် နှင့် ပညာရှိတို့က နန်းသက် ၃နှစ် သာ ခံမယ်လို့ ကြိုတင်ဟောကိန်းထုတ်ခဲ့ပါတယ်။ သတိုးမင်းဖျား စတင်နန်းတက်ချိန်မှာပဲ ငနွယ်ကုန်းစား(ယခု ပျဉ်းမနား) ၊ တောင်ငူစား နှင့် တောင်တွင်းကြီးစားတို့က အသီးသီးပုန်ကန်ကြပါတယ်။

သတိုးမင်းဖျား၏ ပိုင်နက်ရေလွှဲငါးခရိုင်ကို ငနွယ်ကုန်းစား ဘယကျော်သူက လာရောက်ထိပါးတာကြောင့် အပြင်းအထန်သွားရောက်နှိမ်နှင်းခဲ့ပါတယ်။ ဘယကျော်သူနဲ့ ကိုယ်တိုင်ဓါးခြင်းယှဉ်ခုတ်ပြီး သတ်ဖြတ်ပစ်လိုက်ပါတယ်။ သတ်ပြီးတဲ့အခါမှာ အလောင်းကိုစားပွဲလုပ်ကာ စားပွဲလုပ်ကာ အောင်ပွဲခံခဲ့ပါတယ်။

အခြားသူမဆိုထားနဲ့ သူ၏မှူးမတ်များကိုယ်တိုင် ကြောက်ရွံ့ခဲ့ရပါတယ်။ အဲဒီနောက်တော့ သာသနာကို ညှိုးနွမ်းစေခဲ့တဲ့ ရှင်ပျက်တစ်ယောက်ကို ကွပ်မျက်ခဲ့ပါတယ်။ မုန့်သည်မ တစ်ယောက်၏ငွေကို လိမ်လည်လှည့်ဖျားခဲ့တာကြောင့် ဖြစ်ပါတယ်။ ထို့နောက် အစွမ်းထက်လှပါတယ်ဆိုတဲ့ ငတက်ပြားကို ပရိယာယ်နဲ့ ဖမ်းဆီးနိုင်ခဲ့ပါတယ်။

အေဒီ ၁၃၆၆ ခုနှစ်မှာတော့ တောင်တွင်းကြီးကို တိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။ သို့သော်အလွယ်တကူမရခဲ့ပဲ ကြံကြံခိုင်နေတာကြောင့် သူရဲလွှတ်ပြီး တောင်တွင်းကြီးစားရဲ့ အားကိုးရသောအမတ်ကြီးကို သတ်သင်လိုက်တော့မှ တောင်တွင်းကြီးစားဟာ အရှုံးပေးခဲ့ပါတယ်။

 တောင်တွင်းကြီးကို နိုင်ပြီးနောက် အေဒီ ၁၃၆၇ တွင် စကုမြို့ကို ချီတက်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။ မြို့ကိုဝန်းရံနေစဉ် သတိုးမင်းဖျား ကျောက်ရောဂါဖြစ်တာကြောင့် ပြန်လည်ဆုတ်ခွာခဲ့ရပါတယ်။

ဆုတ်ခွာရာလမ်းခရီးမှာပဲ သတိုးမင်းဖျား အနိစ္စရောက်ခဲ့ပါတယ်။ မကွယ်လွန်မီမှာ မိဖုရားစောဥမ္မာကို စိတ်မချတာကြောင့် လူယုံ ငနု ကို သွားရောက်လုပ်ကြံစေခဲ့ပါတယ်။ မိဖုရားစောဥမ္မာရဲ့ ‘ဟဲ့ငနု နင်ယောင်္ကျားမဟုတ်လော’ ဟူသော စကားတစ်ခွန်းကြောင့် ငနုဟာ စောဥမ္မာရဲ့ မာယာထဲနစ်မြောသွားခဲ့ပါတယ်။

သတိုးမင်းဖျား နတ်ရွာစံပြီးနောက် မှူးမတ်တို့က ရမည်းသင်းစားသီလဝကို ထီးနန်းအပ်သော်လည်း လက်မခံပဲ အမြင့်စားမင်းကြီးစွာစော်ကဲ ကို လွှဲလိုက်တာကြောင့် ‘မရွယ်ပဲစော်ကဲမင်းဖြစ်’ စကား ပေါ်လာခဲ့ရပါတယ်။

သတိုးမင်းဖျားနတ်ရွာစံချိန်တွင် သက်တော် ၂၄ နှစ် ကျော်သာ ရှိပါသေးတယ်။ တိုတောင်းလှတဲ့ နန်းသက် ၃ နှစ် အတွင်းမှာ အသက်အရွယ်နဲ့ မလိုက်အောင် မြို့သစ်တည်ခြင်း ၊ နယ်ပယ်ချဲ့ထွင်းရေး နှင့်တိုင်းပြည်တည်ငြိမ်ရေးကို လုပ်ဆောင်နိုင်ခဲ့သူ ဖြစ်ပြီး လေးစားဖို့ကောင်းတဲ့ဘုရင်တစ်ပါးပဲ ဖြစ်ပါတော့တယ်။

ဖိုးသူတော် (www.phothutaw.com)
Credit:original uploader
 
 
 
ေန႔စဥ္သတင္းအသစ္မ်ားကို Email ပို႔ေပးပါမည္။
သင္၏ Gmail ကို ေအာက္တြင္ ျဖည့္စြက္၍ Submit လုပ္ပါ။
 
 
Top