ျမတ္စြာဘုရားရွင္ သီတင္းေတာ္မူတဲ့ ေဇတဝန္ေက်ာင္းေတာ္ၾကီးရဲ့ ေကာင္းဒါယကာ အနာထပိဏ္သူေဌးၾကီး မွာ သုဇာတာ ဆုိတဲ့ ေခ်ြးမ တစ္ေယာက္ရွိပါတယ္။ထုိ သုဇာတာ သတုိ႔သမီး က လင္ျဖစ္သူ ရဲ့ ေျပာဆုိဆုံးမမွဳကုိ မနာခံသလုိ၊ ေယာကၡမျဖစ္သူ ရဲ့ ဆုံးမ စကား ကုိလည္း ကလန္ကဆန္ျပန္လုပ္ျပီး ရန္ေတြ့တတ္တယ္။ေယာကၡမနဲ႔ လင္သား ကုိရုိေသရ ေကာင္းမွန္းမသိဘူး။ ဇနီးမယား ဆုိးတစ္ေယာက္လုိ႔ေျပာရမွာပါ။

ဒါေၾကာင့္အနာထပိဏ္ သူေဌးၾကီၤးက သူရဲ့ေခ် ြးမဟာ သူ႔သားအတြက္ ဘယ္လုိ ဇနီးမယား ျဖစ္တယ္ဆုိတာသိလုိတာနဲ႔ ျမတ္စြာဘုရားရွင္ ကုိ ေမးျမန္းေလွ်ာက္ထား ပါတယ္။

ျမတ္စြာဘုရားရွင္က သုဇာတာ သင္သည္ အဘယ္သုိ႔ေသာ ဇနီးမယား ျဖစ္သည္ကုိ သိေစလုိတာနဲ႔ ဇနီးမယား(၇)မ်ဳိးကုိေဟာေတာ္မူပါတယ္။ ျမတ္စြာဘုရားေဟာၾကားခဲ့တဲ့ ဇနီးမယား (၇) မ်ဳိးအေၾကာင္းကုိ ေအာက္မွာ ေဖာ္ျပေပးလုိက္ပါတယ္-

(၁) ဝဓာ ဘရိယာ(လူသတ္ေကာင္ႏွင့္တူေသာမယား)

မိမိရဲ့ လင္သား အေပၚမွာ သနားငဲ့ညွာ ေထာက္ထားျခင္းမရွိ၊အျမဲတန္း ျပစ္မွားတတ္ျခင္း၊ ဆူပူျခင္း၊ဆဲဆုိျခင္း၊ ေဆာင့္ေအာင့္ျခင္း၊ အရြဲ့တုိက္ျခင္း၊မိမိရဲ့လင္သားမွ တစ္ပါးေသာ ေယာက်ၤားတုိ႔ကုိခ်စ္ခင္ႏွစ္သက္ ေဖာက္ျပန္ျခင္း မိမိလင္သားအေပၚမခ်စ္ခင္ မႏွစ္ သက္ျခင္း၊ ေငြႏွင့္ဝယ္ထားေသာ က်ြန္ကုိ ႏွိပ္စက္သကဲ့သုိ႔ လင္သားအားႏွိပ္စက္ေသာ မယားကုိ လူသတ္ေကာင္ႏွင့္တူေသာ မယားလုိ႔ေခၚပါတယ္။ ထုိ မယား မ်ဳိးက မိန္းကေလး အေနနဲ႔မျဖစ္ေအာင္ ေရွာင္ရမွာ ျဖစ္သလုိ ေယာက်ၤားေလးမ်ားလည္း မေပါင္းသင္းမိေအာင္ေရွာင္ၾကဥ္ရမွာပါ။

(၂) ေစာရီ ဘရိယာ(ခုိးသူႏွင့္တူေသာ မယား)

လင္ေယာက်ၤား သည္ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းအ တတ္ပညာ တစ္ခုခုျဖင့္ရွာေဖြ၍ ေသာ္၄င္း၊ ကုန္သြယ္ျခင္းျဖင့္ ရွာေဖြ၍ေသာ္၄င္း၊ စုိက္ပ်ဳိးေမြးျမဴေရးျဖင့္ ရွာေဖြ၍ေသာ္၄င္း၊ ရွာေဖြလုိ႔ရတဲ့ေငြေၾကးဥစၥာကုိ (လင္ေယာက်ၤား အလုပ္လုပ္ျပီး ရွာလုိ႔ရတဲ့ေငြကုိ) လင္ေယာက်ၤားမသိေအာင္ခုိးယူ သုံးျဖဳန္းတတ္တဲ့မယားကုိ သူခုိးႏွင့္တူေသာ မယား လုိ႔ေခၚပါတယ္။ ထုိ မယားမ်ဳိးကုိလည္း မိန္းကေလး အေနနဲ႔မျဖစ္ေအာင္ ေရွာင္ရမွာ ျဖစ္သလုိ ေယာက်ၤားေလး မ်ားလည္း မေပါင္းသင္း မိေအာင္ ေရွာင္ၾကဥ္ရမွာပါ။

(၃) အယ်ာ ဘရိယာ(သခင္ႏွင့္တူေသာမယား)

လင္သား အေပၚျပဳသင့္ျပဳထုိက္သည့္အမွဳတုိ႔ကုိမျပဳမူ၍ ပ်င္းရိတတ္ျခင္း၊ အစားၾကီးျခင္း၊ လင္ေယာက်ၤား ကုိက်ြန္လုိ သေဘာထားျပီး ၾကမ္းတမ္း ရုန္႔ရင္းစြာ မေကာင္းေသာစကား တုိ႔ႏွင့္ ေျပာဆုိဆက္ဆံတတ္တဲ့ မယား ကုိ သခင္ႏွင့္တူေသာ မယားလုိ႔ေခၚပါတယ္။ ထုိမယားမ်ဳိးကုိလည္း မိန္းကေလးအေနနဲ႔မျဖစ္ေအာင္ ေရွာင္ရမွာျဖစ္သလုိ ေယာက်ၤားေလးမ်ား လည္း မေပါင္းသင္းမိေအာင္ေရွာင္ၾကဥ္ရမွာပါ။

(၄) မာတာဘရိယာ(မိခင္ႏွင့္တူေသာမယား)

မိခင္ သည္ သားသမီး မ်ားအေပၚ ေမတၱာ၊ကရုဏာ၊မုဒိတာ၊ဥေပကၡာဆုိတဲ့ ျဗဟၼစုိတရားေလးပါးတုိ႔ႏွင့္ေစာင့္ေရွာက္ ေက်ြးေမြးသကဲ့သုိ႔ လင္သား အေပၚ ထုိထုိေသာ စိတ္ေစတနာတုိ႔ျဖင့္ ေက်ြးေမြးေစာင့္ေရွာက္ေသာ၊ လင္ေယာက်ၤား ရွာေဖြထားေသာ ပစၥည္းဥစၥာမ်ားကုိ မဖိတ္မစင္ေအာင္ ထိန္းသိမ္းတတ္တဲ့မယားကုိ မိခင္ႏွင့္တူေသာ မယားလုိ႔ ေခၚပါတယ္။ထုိမယားမ်ဳိးျဖစ္ေအာင္ မိန္းကေလးမ်ားအေနနဲ႔ ၾကဳိးစားရမွာျဖစ္သလုိ ေယာက်ၤားေလးမ်ားအေနနဲ႔ႏွင့္လည္း ေပါင္းသင္းထုိက္တဲ့ မယားမ်ဳိးလုိ႔ဆုိရမွာပါ။

(၅) ဘာဂိနီ ဘရိယာ(ႏွမႏွင့္တူေသာမယား)

ႏွမျဖစ္သူသည္ မိမိရဲ့ အစ္ကုိ၊ေမာင္တုိ႔အေပၚမွာ ခ်စ္ျခင္း၊ေၾကာက္ျခင္း၊ရုိေသျခင္းမ်ား ထားသကဲ့သုိ႔ ဇနီးမယား သည္ လည္း လင္သားအေပၚ ခ်စ္ျခင္း၊ေၾကာက္ျခင္း၊ရုိေသျခင္း၊ အရွက္သိကၡာႏွင့္ျပည္စုံ၍ လင္သားအား မည္သည့္နည္းႏွင့္မ်ွ လင္သား အား ကလန္ကဆန္ ဆန္႔က်င္ဘက္မလုပ္တဲ့မယားမ်ဳိးကုိေခၚတာပါ။ ထုိသုိ႔ေသာ ဇနီးမယား မ်ဳိးျဖစ္ေအာင္ မိန္းကေလးမ်ားအေနနဲ႔ အတုယူရမွာျဖစ္သလုိ ေယာက်ၤားေလးအေနနဲ႔လဲ ေပါင္းသင္းဆက္ဆံထုိက္တယ္ဆုိတာ သိေစခ်င္ ပါတယ္။

(၆) သခီ ဘရိယာ(အေဆြခင္ပြန္းႏွင့္တူေသာ မယား)

ႏွစ္ေပါင္း ၾကာျမင့္စြာေဝးကြာေနတဲ့ မိတ္ေဆြသူငယ္ခ်င္းကုိ ရုတ္တရက္ျမင္ရလုိက္လ်ွင္ ဝမ္းေျမာက္ဝမ္းသာျဖစ္သကဲ့သုိ႔ လင္ေယာက်ၤားအေပၚမွာလည္း ဝမ္းေျမာက္ဝမ္းသာ ၾကိဳဆုိျခင္း၊ဝမ္းေျမာက္ဝမ္းသာျဖစ္ျခင္း၊ အိမ္၌စြဲျမဲစြာေန၍ အရပ္တစ္ပါး သုိ႔ လင္မသိေအာင္မသြားတတ္ေသာ၊သီလေစာင့္ထိန္း၍ လင္ေယာက်ၤား မွတစ္ပါးမည္သူ ႏွင့္မွ ေဖာက္ျပန္ျခင္း မရွိျခင္း၊အမ်ဳိးကုိေစာင့္ထိန္းျပီး လင္ေယာက်ၤားအား မယားဝတ္တရားငါးပါးႏွင့္အညီလုပ္ေက်ြးတတ္တဲ့ မယား ကုိေခၚတာပါ။

ထုိသုိေသာ ဇနီးမယားေကာင္းတစ္ဦးျဖစ္ရန္ မိန္းကေလးမ်ားမွတ္သားနာယူသင့္သလုိ ေယာက်ၤားေလး မ်ားအေနနဲ႔လည္း အိမ္ေထာင္ဖက္ေရြးခ်ယ္သင့္တဲ့ ဇနီးမယား ျဖစ္ပါတယ္။

(၇) ဒါသီ ဘရိယာ(က်ြန္ႏွင့္တူေသာမယား)

က်ြန္ေကာင္းတစ္ေယာက္သည္ သခင္ အား ရုိေသစြာလုပ္ေက်ြးျပဳသကဲ့သုိ႔ မိမိ လင္သား က မိမိ ကုိေဒါသတရားႏွင့္ ဆက္ဆံေသာ္လည္း အမ်က္ေဒါသမျဖစ္ျခင္း၊မျပစ္မွားျခင္း၊ ဆဲဆုိေသာအက်င့္မရွိပဲသည္းခံတတ္ျခင္း၊လင္အား ခ်စ္ေၾကာက္ရုိေသစြာ လင္၏အလုိဆႏၵကုိလုိက္ေလ်ာတတ္ေသာ မယားကုိဆုိလုိတာပါ။

က်ြန္ဆုိးနဲ႔တူတဲ ့မယားေတာ့မျဖစ္ေစခ်င္ပါ။ က်ြန္ဆုိးတစ္ေယာက္က်ေတာ့ ထုိကဲ့သုိ႔မဟုတ္ပဲ သခင္ကြယ္ရာမွာ ထင္သလုိျပဳမူတတ္သလုိ ဇနီးမယား ကလည္း ေယာက်ၤားကြယ္ရာမွာ ေယာကၤ်ား ရွာေဖြထားေသာပစၥည္းဥစၥာမ်ားကုိ သုံးျဖဳန္းတဲ့ မယားေတာ့မျဖစ္ေစခ်င္ပါ။ က်ြန္မွာ ထုိကဲ့သုိ က်ြန္ေကာင္း၊က်ြန္ဆုိးရွိတယ္ဆုိတာသိေစခ်င္လုိ႔ ႏွစ္မ်ဳိးေရးျပလုိက္တာပါ။

ဆုုိခဲ့တဲ့ ဇနီးမယား(၇)မ်ဳိးအနက္က အေမႏွင့္တူေသာ ဇနီး၊နွမႏွင့္တူေသာ ဇနီး၊အေဆြခင္ပြန္းႏွင့္တူေသာ ဇနီးမ်ားက လင္ေယာက်ၤားႏွင့္ အသက္ထက္ဆုံး ေနထုိင္ျခင္း၊ သီလတရားႏွင့္ျပည့္စုံေသာေၾကာင့္ ေသလြန္သည့္အခါမွာ နတ္ျပည့္သုိ႔ လားေရာက္ရေၾကာင္း၊

သခင္ နွင့္တူေသာ ဇနီး၊ခုိးသူႏွင့္တူေသာ ဇနီး၊ လူသတ္ေကာင္နဲ႔ တူေသာ ဇနီးမယား မ်ားကေတာ့ လင္ေယာက်ၤားအေပၚ မရုိမေသ မေလးမစားလုပ္ျခင္း၊ ဆဲဆုိျပစ္မွားျခင္း၊ေဖာက္ျပန္ျခင္း၊မထီမ်က္ျမင္ႏွိပ္စက္ေစာ္ကားျခင္းတုိ႔ေၾကာင့္ သီလမရွိ တဲ့ဇနီးမ်ားျဖစ္ၾကတယ္လုိ႔ဆုိရမွာ။ ထုိထိုိေသာ ဇနီးမယားေသလွ်င္ ငရဲသုိ႔လားေရာက္ရမည္ဆုိတဲ့ အေၾကာင္းကုိ ျမတ္စြာဘုရားရွင္က သုဇာတာ အမ်ဳိးသမီး ကုိေဟာေတာ္မူပါတယ္။

ထုိထုိေသာ ဇနီးမယား(၇)မ်ဳိး ထဲမွ “သုဇာတာ” သင္သည္အဘယ္သုိ႔ေသာ ဇနီးမယား ျဖစ္ခ်င္သလဲလုိ႔ေမးေတာ့ သုဇာတာက က်ြန္ေကာင္းတစ္ေယာက္ႏွင့္တူေသာ ဇနီးျဖစ္ေအာင္ က်င့္ၾကံပါမည္ဟုေလွ်ာက္ထား ပါတယ္။

ဒီပုိစ့္ေလးကုိ ဖတ္မွတ္ျပီး မိန္းကေလး မ်ားလည္း လူသတ္ေကာင္ႏွင့္ တူေသာဇနီး၊ခုိးသူႏွင့္တူေသာ ဇနီး၊ သခင္ နွင့္တူေသာ၊ ဇနီးမ်ဳိး မျဖစ္ေအာင္ အတုယူရမွာ လုိက္နာရမွာျဖစ္သလုိ ေယာက်ၤားေလး မ်ားအေနနဲ႔လည္းမိမိေရြးခ်ယ္မယ့္ အိမ္ေထာင္ဖက္ကုိထုိခုိးသူႏွင့္တူေသာ၊ လူသတ္ေကာင္ႏွင့္တူေသာ၊သခင္ႏွင့္တူေသာ ဇနီးမယား မ်ဳိးကုိ ေရွာင္ၾကဥ္ျပီး မိခင္ နွင့္တူေသာ၊ ႏွမႏွင့္ တူေသာ၊အေဆြခင္ပြန္းႏွင့္တူေသာ၊ က်ြန္ေကာင္းတစ္ေယာက္ႏွင့္တူေသာ မိန္းကေလး မ်ဳိးကုိေရြးခ်ယ္ရမည္ဆုိတဲ့ အေၾကာင္းကုိ သိေစခ်င္တာနဲ႔ အသိေပးေရးသာလုိက္ရပါသည္။

အားလုံးကုိယ္စိတ္ႏွစ္ပါးက်န္းမာခ်မ္းသာၾကပါေစ။

ဖိုးသူေတာ္ (www.phothutaw.com)
Credit: အရွင္ဝိမလဝံသ (နာလႏၵာတကၠသုိလ္၊အိႏၵိယနုိင္ငံ)
#Unicode Version# ျဖင့္ဖတ္ပါ ။

မြတ်စွာဘုရားရှင် သီတင်းတော်မူတဲ့ ဇေတဝန်ကျောင်းတော်ကြီးရဲ့ ကောင်းဒါယကာ အနာထပိဏ်သူဌေးကြီး မှာ သုဇာတာ ဆိုတဲ့ ချွေးမ တစ်ယောက်ရှိပါတယ်။ထို သုဇာတာ သတို့သမီး က လင်ဖြစ်သူ ရဲ့ ပြောဆိုဆုံးမမှုကို မနာခံသလို၊ ယောက္ခမဖြစ်သူ ရဲ့ ဆုံးမ စကား ကိုလည်း ကလန်ကဆန်ပြန်လုပ်ပြီး ရန်တွေ့တတ်တယ်။ယောက္ခမနဲ့ လင်သား ကိုရိုသေရ ကောင်းမှန်းမသိဘူး။ ဇနီးမယား ဆိုးတစ်ယောက်လို့ပြောရမှာပါ။

ဒါကြောင့်အနာထပိဏ် သူဌေးကြီၤးက သူရဲ့ချေ ွးမဟာ သူ့သားအတွက် ဘယ်လို ဇနီးမယား ဖြစ်တယ်ဆိုတာသိလိုတာနဲ့ မြတ်စွာဘုရားရှင် ကို မေးမြန်းလျှောက်ထား ပါတယ်။

မြတ်စွာဘုရားရှင်က သုဇာတာ သင်သည် အဘယ်သို့သော ဇနီးမယား ဖြစ်သည်ကို သိစေလိုတာနဲ့ ဇနီးမယား(၇)မျိုးကိုဟောတော်မူပါတယ်။ မြတ်စွာဘုရားဟောကြားခဲ့တဲ့ ဇနီးမယား (၇) မျိုးအကြောင်းကို အောက်မှာ ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်-

(၁) ဝဓာ ဘရိယာ(လူသတ်ကောင်နှင့်တူသောမယား)

မိမိရဲ့ လင်သား အပေါ်မှာ သနားငဲ့ညှာ ထောက်ထားခြင်းမရှိ၊အမြဲတန်း ပြစ်မှားတတ်ခြင်း၊ ဆူပူခြင်း၊ဆဲဆိုခြင်း၊ ဆောင့်အောင့်ခြင်း၊ အရွဲ့တိုက်ခြင်း၊မိမိရဲ့လင်သားမှ တစ်ပါးသော ယောင်္ကျားတို့ကိုချစ်ခင်နှစ်သက် ဖောက်ပြန်ခြင်း မိမိလင်သားအပေါ်မချစ်ခင် မနှစ် သက်ခြင်း၊ ငွေနှင့်ဝယ်ထားသော ကျွန်ကို နှိပ်စက်သကဲ့သို့ လင်သားအားနှိပ်စက်သော မယားကို လူသတ်ကောင်နှင့်တူသော မယားလို့ခေါ်ပါတယ်။ ထို မယား မျိုးက မိန်းကလေး အနေနဲ့မဖြစ်အောင် ရှောင်ရမှာ ဖြစ်သလို ယောင်္ကျားလေးများလည်း မပေါင်းသင်းမိအောင်ရှောင်ကြဉ်ရမှာပါ။

(၂) စောရီ ဘရိယာ(ခိုးသူနှင့်တူသော မယား)

လင်ယောင်္ကျား သည် အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းအ တတ်ပညာ တစ်ခုခုဖြင့်ရှာဖွေ၍ သော်၎င်း၊ ကုန်သွယ်ခြင်းဖြင့် ရှာဖွေ၍သော်၎င်း၊ စိုက်ပျိုးမွေးမြူရေးဖြင့် ရှာဖွေ၍သော်၎င်း၊ ရှာဖွေလို့ရတဲ့ငွေကြေးဥစ္စာကို (လင်ယောင်္ကျား အလုပ်လုပ်ပြီး ရှာလို့ရတဲ့ငွေကို) လင်ယောင်္ကျားမသိအောင်ခိုးယူ သုံးဖြုန်းတတ်တဲ့မယားကို သူခိုးနှင့်တူသော မယား လို့ခေါ်ပါတယ်။ ထို မယားမျိုးကိုလည်း မိန်းကလေး အနေနဲ့မဖြစ်အောင် ရှောင်ရမှာ ဖြစ်သလို ယောင်္ကျားလေး များလည်း မပေါင်းသင်း မိအောင် ရှောင်ကြဉ်ရမှာပါ။

(၃) အယျာ ဘရိယာ(သခင်နှင့်တူသောမယား)

လင်သား အပေါ်ပြုသင့်ပြုထိုက်သည့်အမှုတို့ကိုမပြုမူ၍ ပျင်းရိတတ်ခြင်း၊ အစားကြီးခြင်း၊ လင်ယောင်္ကျား ကိုကျွန်လို သဘောထားပြီး ကြမ်းတမ်း ရုန့်ရင်းစွာ မကောင်းသောစကား တို့နှင့် ပြောဆိုဆက်ဆံတတ်တဲ့ မယား ကို သခင်နှင့်တူသော မယားလို့ခေါ်ပါတယ်။ ထိုမယားမျိုးကိုလည်း မိန်းကလေးအနေနဲ့မဖြစ်အောင် ရှောင်ရမှာဖြစ်သလို ယောင်္ကျားလေးများ လည်း မပေါင်းသင်းမိအောင်ရှောင်ကြဉ်ရမှာပါ။

(၄) မာတာဘရိယာ(မိခင်နှင့်တူသောမယား)

မိခင် သည် သားသမီး များအပေါ် မေတ္တာ၊ကရုဏာ၊မုဒိတာ၊ဥပေက္ခာဆိုတဲ့ ဗြဟ္မစိုတရားလေးပါးတို့နှင့်စောင့်ရှောက် ကျွေးမွေးသကဲ့သို့ လင်သား အပေါ် ထိုထိုသော စိတ်စေတနာတို့ဖြင့် ကျွေးမွေးစောင့်ရှောက်သော၊ လင်ယောင်္ကျား ရှာဖွေထားသော ပစ္စည်းဥစ္စာများကို မဖိတ်မစင်အောင် ထိန်းသိမ်းတတ်တဲ့မယားကို မိခင်နှင့်တူသော မယားလို့ ခေါ်ပါတယ်။ထိုမယားမျိုးဖြစ်အောင် မိန်းကလေးများအနေနဲ့ ကြိုးစားရမှာဖြစ်သလို ယောင်္ကျားလေးများအနေနဲ့နှင့်လည်း ပေါင်းသင်းထိုက်တဲ့ မယားမျိုးလို့ဆိုရမှာပါ။

(၅) ဘာဂိနီ ဘရိယာ(နှမနှင့်တူသောမယား)

နှမဖြစ်သူသည် မိမိရဲ့ အစ်ကို၊မောင်တို့အပေါ်မှာ ချစ်ခြင်း၊ကြောက်ခြင်း၊ရိုသေခြင်းများ ထားသကဲ့သို့ ဇနီးမယား သည် လည်း လင်သားအပေါ် ချစ်ခြင်း၊ကြောက်ခြင်း၊ရိုသေခြင်း၊ အရှက်သိက္ခာနှင့်ပြည်စုံ၍ လင်သားအား မည်သည့်နည်းနှင့်မျှ လင်သား အား ကလန်ကဆန် ဆန့်ကျင်ဘက်မလုပ်တဲ့မယားမျိုးကိုခေါ်တာပါ။ ထိုသို့သော ဇနီးမယား မျိုးဖြစ်အောင် မိန်းကလေးများအနေနဲ့ အတုယူရမှာဖြစ်သလို ယောင်္ကျားလေးအနေနဲ့လဲ ပေါင်းသင်းဆက်ဆံထိုက်တယ်ဆိုတာ သိစေချင် ပါတယ်။

(၆) သခီ ဘရိယာ(အဆွေခင်ပွန်းနှင့်တူသော မယား)

နှစ်ပေါင်း ကြာမြင့်စွာဝေးကွာနေတဲ့ မိတ်ဆွေသူငယ်ချင်းကို ရုတ်တရက်မြင်ရလိုက်လျှင် ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်သကဲ့သို့ လင်ယောင်္ကျားအပေါ်မှာလည်း ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာ ကြိုဆိုခြင်း၊ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်ခြင်း၊ အိမ်၌စွဲမြဲစွာနေ၍ အရပ်တစ်ပါး သို့ လင်မသိအောင်မသွားတတ်သော၊သီလစောင့်ထိန်း၍ လင်ယောင်္ကျား မှတစ်ပါးမည်သူ နှင့်မှ ဖောက်ပြန်ခြင်း မရှိခြင်း၊အမျိုးကိုစောင့်ထိန်းပြီး လင်ယောင်္ကျားအား မယားဝတ်တရားငါးပါးနှင့်အညီလုပ်ကျွေးတတ်တဲ့ မယား ကိုခေါ်တာပါ။

ထိုသိုသော ဇနီးမယားကောင်းတစ်ဦးဖြစ်ရန် မိန်းကလေးများမှတ်သားနာယူသင့်သလို ယောင်္ကျားလေး များအနေနဲ့လည်း အိမ်ထောင်ဖက်ရွေးချယ်သင့်တဲ့ ဇနီးမယား ဖြစ်ပါတယ်။

(၇) ဒါသီ ဘရိယာ(ကျွန်နှင့်တူသောမယား)

ကျွန်ကောင်းတစ်ယောက်သည် သခင် အား ရိုသေစွာလုပ်ကျွေးပြုသကဲ့သို့ မိမိ လင်သား က မိမိ ကိုဒေါသတရားနှင့် ဆက်ဆံသော်လည်း အမျက်ဒေါသမဖြစ်ခြင်း၊မပြစ်မှားခြင်း၊ ဆဲဆိုသောအကျင့်မရှိပဲသည်းခံတတ်ခြင်း၊လင်အား ချစ်ကြောက်ရိုသေစွာ လင်၏အလိုဆန္ဒကိုလိုက်လျောတတ်သော မယားကိုဆိုလိုတာပါ။

ကျွန်ဆိုးနဲ့တူတဲ့မယားတော့မဖြစ်စေချင်ပါ။ ကျွန်ဆိုးတစ်ယောက်ကျတော့ ထိုကဲ့သို့မဟုတ်ပဲ သခင်ကွယ်ရာမှာ ထင်သလိုပြုမူတတ်သလို ဇနီးမယား ကလည်း ယောင်္ကျားကွယ်ရာမှာ ယောင်္ကျား ရှာဖွေထားသောပစ္စည်းဥစ္စာများကို သုံးဖြုန်းတဲ့ မယားတော့မဖြစ်စေချင်ပါ။ ကျွန်မှာ ထိုကဲ့သို ကျွန်ကောင်း၊ကျွန်ဆိုးရှိတယ်ဆိုတာသိစေချင်လို့ နှစ်မျိုးရေးပြလိုက်တာပါ။

ဆိုခဲ့တဲ့ ဇနီးမယား(၇)မျိုးအနက်က အမေနှင့်တူသော ဇနီး၊နှမနှင့်တူသော ဇနီး၊အဆွေခင်ပွန်းနှင့်တူသော ဇနီးများက လင်ယောင်္ကျားနှင့် အသက်ထက်ဆုံး နေထိုင်ခြင်း၊ သီလတရားနှင့်ပြည့်စုံသောကြောင့် သေလွန်သည့်အခါမှာ နတ်ပြည့်သို့ လားရောက်ရကြောင်း၊

သခင် နှင့်တူသော ဇနီး၊ခိုးသူနှင့်တူသော ဇနီး၊ လူသတ်ကောင်နဲ့ တူသော ဇနီးမယား များကတော့ လင်ယောင်္ကျားအပေါ် မရိုမသေ မလေးမစားလုပ်ခြင်း၊ ဆဲဆိုပြစ်မှားခြင်း၊ဖောက်ပြန်ခြင်း၊မထီမျက်မြင်နှိပ်စက်စော်ကားခြင်းတို့ကြောင့် သီလမရှိ တဲ့ဇနီးများဖြစ်ကြတယ်လို့ဆိုရမှာ။ ထိုထိုသော ဇနီးမယားသေလျှင် ငရဲသို့လားရောက်ရမည်ဆိုတဲ့ အကြောင်းကို မြတ်စွာဘုရားရှင်က သုဇာတာ အမျိုးသမီး ကိုဟောတော်မူပါတယ်။

ထိုထိုသော ဇနီးမယား(၇)မျိုး ထဲမှ “သုဇာတာ” သင်သည်အဘယ်သို့သော ဇနီးမယား ဖြစ်ချင်သလဲလို့မေးတော့ သုဇာတာက ကျွန်ကောင်းတစ်ယောက်နှင့်တူသော ဇနီးဖြစ်အောင် ကျင့်ကြံပါမည်ဟုလျှောက်ထား ပါတယ်။

ဒီပိုစ့်လေးကို ဖတ်မှတ်ပြီး မိန်းကလေး များလည်း လူသတ်ကောင်နှင့် တူသောဇနီး၊ခိုးသူနှင့်တူသော ဇနီး၊ သခင် နှင့်တူသော၊ ဇနီးမျိုး မဖြစ်အောင် အတုယူရမှာ လိုက်နာရမှာဖြစ်သလို ယောင်္ကျားလေး များအနေနဲ့လည်းမိမိရွေးချယ်မယ့် အိမ်ထောင်ဖက်ကိုထိုခိုးသူနှင့်တူသော၊ လူသတ်ကောင်နှင့်တူသော၊သခင်နှင့်တူသော ဇနီးမယား မျိုးကို ရှောင်ကြဉ်ပြီး မိခင် နှင့်တူသော၊ နှမနှင့် တူသော၊အဆွေခင်ပွန်းနှင့်တူသော၊ ကျွန်ကောင်းတစ်ယောက်နှင့်တူသော မိန်းကလေး မျိုးကိုရွေးချယ်ရမည်ဆိုတဲ့ အကြောင်းကို သိစေချင်တာနဲ့ အသိပေးရေးသာလိုက်ရပါသည်။

အားလုံးကိုယ်စိတ်နှစ်ပါးကျန်းမာချမ်းသာကြပါစေ။

ဖိုးသူတော် (www.phothutaw.com)
Credit: အရှင်ဝိမလဝံသ (နာလန္ဒာတက္ကသိုလ်၊အိန္ဒိယနိုင်ငံ)
 
 
 
ေန႔စဥ္သတင္းအသစ္မ်ားကို Email ပို႔ေပးပါမည္။
သင္၏ Gmail ကို ေအာက္တြင္ ျဖည့္စြက္၍ Submit လုပ္ပါ။
 
 
Top