ပုဂံမင္းဆက္မ်ားထဲတြင္အေလာင္းစည္သူမင္းသည္အလြန္ဘုန္းႀကီးေသာ မင္းျဖစ္ပါတယ္။အိမ္နီးခ်င္း ေတြျဖစ္တဲ့ အိႏၵိယခမာနဲ႔ထိုင္းတို႔ကအေလာင္းစည္သူမင္းကိုနတ္ဘုရား တစ္ပါးလို႔တင္စားၾကပါ တယ္။အေလာင္းစည္သူမင္းႀကီးဟာတိုင္ခန္းလွည့္လည္တဲ့အခါမွာေဖာင္စၾကာဆိုသည့္ယာဥ္ပ်ံကိုအသုံးျပဳကာလွည့္လည္ခဲ့တယ္လို႔ ဆိုၾကပါတယ္။ဒါေပမဲ့ အေလာင္းစည္သူမင္း နတ္႐ြာစံၿပီးေနာက္ မွာေတာ့ ထို ေဖာင္စၾကာဆိုတဲ့ ယာဥ္ပ်ံ အေၾကာင္းကိုေရးသားထားျခင္းကို မေတြ႕ရွိေတာ့ပါဘူး။

ထိုေဖာင္စၾကာဆိုသည့္ယာဥ္ပ်ံမွာအဘယ္သို႔ေရာက္ရွိသြားပါသနည္း အေလာင္းစည္သူမင္း၏ဘုန္းကံေၾကာင့္ရရွိခဲ့ေသာေဖာင္စၾကာယာဥ္ပ်ံမွာအေလာင္းစည္သူမင္းနတ္႐ြာစံခ်ိန္မွာ႐ုတ္တရက္ ေပ်ာက္ကြယ္သြားျခင္းလား ?ထို႔ အေလာင္းစည္သူမင္း၏ ဘဝေနဝင္ခ်ိန္မွာအံၾသဖြယ္ေကာင္းလွသည္။မိမိ၏သားအရင္းျဖစ္ေသာ နရသူမင္း၏ေခါင္းအုံးႏွင့္ဖိသတ္ျခင္းကိုခံခဲ့ရျခင္းျဖစ္သည္။နရသူမင္း သည္ ဖခင္အရင္း ကိုကိုယ္တိုင္သတ္မိသည့္အတြက္ေၾကာင့္မိမိ၏အျပစ္ကိေဆးေၾကာရန္အတြက္ထုထည္ႀကီးမားၿပီးလွေသာဓမၼံရံႀကီးဘုရားကိုအႀကီးအက်ယ္တည္ေဆာက္ေစသည္။

အုတ္တစ္ခုႏွင့္တစ္ခုၾကားအပ္ထိုးလိုမရေအာင္တည္ေဆာက္ေစသည္။ထိုေနာက္ဓမၼရံႀကီးဘုရား၏အတြင္းဘက္အခန္းနံရံမ်ားအားအေသပိတ္ပစ္ေစၿပီးထိုအခန္မ်ားအားတာဝန္ယူတည္ေဆာက္ေစေသာဗိသုကာပညာရွင္မ်ားအားလည္ႏူတ္ပိတ္သည့္အေနျဖင့္ေသဒဏ္ေပးသည္။ဓမၼရံႀကီးဘုရားသည္ ျမန္မာသာမက ကမၻၻၻာေက်ာ္ေသာဘုရားတစ္ဆူျဖစ္သည္။ထိုအျပင္ အာကာသပညာရွင္မ်ား ၏ စိတ္ဝင္စား ေစေသာ ဘုရားတစ္ဆူျဖစ္သည္။

ဓမၼရံႀကီး ဘုရား၏ တည္ေဆာက္ပုံသည္အီဂ်စ္ဘုရင္မ်ား တည္ေဆာက္ခဲ့ေသာ ပိရမစ္ မ်ားႏွင့္ မ်ားစြာ ဆင္တူေသာေၾကာင့္ အီဂ်စ္တို႔၏ဗိသုကာ ပညာႏွင့္ ပုဂံႏိူင္ငံသားတို႔၏ ဗိသုကာပညာ သည္ ဆက္စပ္မူ ရွိႏိူင္သည္ဟု အာကာသသိပၸံပညာရွင္မ်ား ေရွးေဟာင္းသုေတသန မ်ားကမွတ္ခ်က္ခ်ၾကသည္။

ထိုအျပင္ အီဂ်စ္ တို႔ ကိုးကြယ္ေသာ နတ္ဘုရား တံဆိပ္မ်ား နဂါး မ်ား အားပုဂံဘုရားအခိူ႔၌ေတြ႕ရွိရမူႏွင့္တစ္ခ်ိန္ကပုဂံေဒသကကိုးကြယ္ခဲ့ေသာနတ္နဂါးအရည္းႀကီးကိုးကြယ္မူတို႔သည္ဘုံဝါဒ တစ္ခုတည္းျဖစ္ႏိူင္သည္ဟုထင္ေၾကးေပးၾကၿပီး သုေတသနမ်ား လုပ္ကာရွာေဖြၾကသည္။

ထိုအျပင္ ပုဂံေဒသကဗုဒၶဘာသာအေဆာက္အဦးတို႔သည္အရည္းႀကီးတို႔၏သာသနာနိကအေဆာက္ အဦးမ်ား ျဖစ္ႏိူင္ေျခရွိသည္။အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ပုဂံမင္းဆက္ေပါင္းမ်ားစြာအေပၚအုပ္စိုးခဲ့ေသာ အရည္းႀကီးသာသနာသည္ွဗုဒၶသာသနာထြန္းကားလာခ်ိန္တြင္ေပ်ာက္ကြယ္သြားခဲ့ေသာ္လည္းသက္ေသျပစရာအျဖစ္နတ္႐ုပ္မ်ားနဂါး႐ုပ္မ်ားႏွင့္အရည္းႀကီးတို႔ကိုးကြယ္ေသာနတ္ဘုရားေက်ာင္းမွာ အဘယ္ေၾကာင့္ မႂကြင္းက်န္ရစ္သနည္း။

သမိုင္းသုေတသန အခိူ႔က ထိုနတ္ဘုရား ေက်ာင္းမ်ား အေပၚတြင္ ဗုဒၶဘာသာဝင္တို႔က ျပန္လည္မြန္းမံ ျဖည့္စြက္ၿပီး ဘုရားေစတီတည္ခဲ့သည္ဟုယူဆၾကသည္ ( ဤအယူအဆမမွန္ႏိူင္ )ဓမၼံရံႀကီး ဘုရားအားအာကာသသိပၸံပညာရွင္မ်ားပိုမိုစိတ္ဝင္သြား ေစသည့္ အခ်က္မွာ နာမည္ေက်ာ္အာကာသအဖြဲ႕အစည္းျဖစ္သည့္နာဆာအဖြဲ႕အစည္းထံမွလ်ိဳဝွက္စြာေပါက္ၾကားလာေသာ ဓါတ္ပုံ မ်ားထဲ့ တြင္ ဓမၼံရံႀကီးဘုရားဓါတ္ပုံလဲပါဝင္လာသည္။ထို ဓါတ္ပုံ ေၾကာင့္ အာကာသ သိပၸံပညာရွင္မ်ားမွာဓမၼရံႀကီးဘုရားအား ပိုမိုစိတ္ဝင္စားလာခဲ့သည္။ဓမၼရံႀကီးဘုရားသည္လည္းစိတ္ဝင္စားရာေကာင္းေလာက္ေအာင္ ပေဟဌိ မ်ားႏွင့္ျပည့္ ေနသည္။ိနရသူမင္းသည္ အဘယ္ေၾကာင့္ ဘုရားအတြင္းဘက္ခန္းရွိ နံရံမ်ား အား အေသပိတ္ပစ္ေစခဲ့သနည္း?တာဝန္ယူတည္ေဆာက္ေသာပန္းရံပညာရွင္မ်ားအဘယ္ေၾကာင့္ ႏူတ္ပိတ္ပစ္ေစခဲ့သနည္း?

သုေသနသမားမ်ား ရတနာသိုက္ မုဆိုးမ်ား ၏ေျပာၾကားခ်က္ မ်ား၌ ဓမၼရံႀကီးဘုရား၏ ဌာပနာတိုက္သည္ သာမန္ဘုရားမ်ား၏ ဌာပနတိုက္ထက္အလြန္က်ယ္ဝန္းေသာ အခန္းႏွစ္ခန္း ျဖစ္ပုံရၿပီးတစ္ခန္း၌ အေလာင္းစည္သူမင္း ၏ ပိုင္ဆိုင္ေသာပစၥည္းမ်ားႏွင့္ရတနာမ်ားဌာပနာထားပုံရသည္ဟုထင္ေၾကးေပးၾကသည္။

ထိုပညာရွင္မ်ား၏ မွတ္ခ်က္အရအေလာင္းသည္စည္သူမင္း ပိုင္ဆိုင္ေသာ ပစၥည္းမ်ားထဲတြင္ ေဖာင္စၾကာယာဥ္ပ်ံလဲပါႏိုင္ေလာက္သည္။အေလာင္းစည္သူမင္းသည္မဟာသမုဒၵရာအားသြားရာ၌ေဖာင္စၾကာဆိုသည့္ယာဥ္ပ်ံအားအသုံးျပဳခဲ့သည္ဟုဆိုရာတြင္ယခုေခတ္တြင္မဟာသမုဒၵရာအားစၾကာဝ႒ာဟုသတ္မွတ္လ်င္အေလာင္းစည္သူမင္း၏ ေဖာင္စၾကာဆိုသည္မွာ အာကာသယာဥ္တစ္ခုျဖစ္ႏိုင္ေပသည္။

ထိုအယုူအဆအားခိုင္မာေအာင္ေထာက္ပံေပးေနသည္မွာUFoမ်ားႏွင့္Alienတို႔အေၾကာင္းအားအသည္းအသန္ေလ့လာေနေသာနာဆာအဖြဲ႕အစည္းထံမွဓမၼံရံႀကီးဘုရားအား႐ူေထာင့္အမိူးမိူးက ႐ိုက္ထားေသာဓါတ္ပုံမ်ားေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ထိုအျပင္ ပုဂံေဒသ ဘုရား ေစတီ မ်ား အေပၚ၌ ပ်ံဝဲေနေသာ UFO ယာဥ္ပ်ံ အခိူ႔ အေၾကာင့္ပုဂံေဒသ၏ဘုရားေစတီအခိူ႔သည္ အာကာသသီအိုရီမ်ား Alien Theory မ်ား ႏွင့္ ဆက္ႏြယ္မူရွိသည္ဟုေကာက္ခ်ခ်ႏိူင္ေပသည္။

ထိုအျပင္ပုဂံေဒသ ဘုရားေစတီ မ်ား၏ပတ္ဝန္းက်င္၌ကြင္းျပင္အက်ယ္ႀကီးမ်ား၊ ပုဂံဘုရားအခိူ႔အား လူတစ္ရစ္နတ္တစ္ရစ္ တည္ေဆာက္ခဲံသည္ဟုေသာအယူအဆမ်ား၊နာဆာအဖြဲ႕အစည္းထံမွ ပုဂံဘုရား အခိူ႔၏ ဓါတ္ပုံမ်ားေၾကာင့္ ပုဂံေဒသသည္ UFoမ်ား Alien မ်ားႏွင့္ ပတ္သတ္မူရွိခဲ့ေလ သလား ဟု ယူဆရေသာသက္ေသမ်ားျဖစ္သည္။

ဖိုးသူေတာ္ (www.phothutaw.com)
Credit:H.H
# Unicode Version # ျဖင့္ ဖတ္ပါ #

ပုဂံမင်းဆက်များထဲတွင်အလောင်းစည်သူမင်းသည်အလွန်ဘုန်းကြီးသော မင်းဖြစ်ပါတယ်။အိမ်နီးချင်း တွေဖြစ်တဲ့ အိန္ဒိယခမာနဲ့ထိုင်းတို့ကအလောင်းစည်သူမင်းကိုနတ်ဘုရား တစ်ပါးလို့တင်စားကြပါ တယ်။အလောင်းစည်သူမင်းကြီးဟာတိုင်ခန်းလှည့်လည်တဲ့အခါမှာဖောင်စကြာဆိုသည့်ယာဉ်ပျံကိုအသုံးပြုကာလှည့်လည်ခဲ့တယ်လို့ ဆိုကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့ အလောင်းစည်သူမင်း နတ်ရွာစံပြီးနောက် မှာတော့ ထို ဖောင်စကြာဆိုတဲ့ ယာဉ်ပျံ အကြောင်းကိုရေးသားထားခြင်းကို မတွေ့ရှိတော့ပါဘူး။

ထိုဖောင်စကြာဆိုသည့်ယာဉ်ပျံမှာအဘယ်သို့ရောက်ရှိသွားပါသနည်း အလောင်းစည်သူမင်း၏ဘုန်းကံကြောင့်ရရှိခဲ့သောဖောင်စကြာယာဉ်ပျံမှာအလောင်းစည်သူမင်းနတ်ရွာစံချိန်မှာရုတ်တရက် ပျောက်ကွယ်သွားခြင်းလား ?ထို့ အလောင်းစည်သူမင်း၏ ဘဝနေဝင်ချိန်မှာအံသြဖွယ်ကောင်းလှသည်။မိမိ၏သားအရင်းဖြစ်သော နရသူမင်း၏ခေါင်းအုံးနှင့်ဖိသတ်ခြင်းကိုခံခဲ့ရခြင်းဖြစ်သည်။နရသူမင်း သည် ဖခင်အရင်း ကိုကိုယ်တိုင်သတ်မိသည့်အတွက်ကြောင့်မိမိ၏အပြစ်ကိဆေးကြောရန်အတွက်ထုထည်ကြီးမားပြီးလှသောဓမ္မံရံကြီးဘုရားကိုအကြီးအကျယ်တည်ဆောက်စေသည်။

အုတ်တစ်ခုနှင့်တစ်ခုကြားအပ်ထိုးလိုမရအောင်တည်ဆောက်စေသည်။ထိုနောက်ဓမ္မရံကြီးဘုရား၏အတွင်းဘက်အခန်းနံရံများအားအသေပိတ်ပစ်စေပြီးထိုအခန်များအားတာဝန်ယူတည်ဆောက်စေသောဗိသုကာပညာရှင်များအားလည်နူတ်ပိတ်သည့်အနေဖြင့်သေဒဏ်ပေးသည်။ဓမ္မရံကြီးဘုရားသည် မြန်မာသာမက ကမ္ဘ္ဘ္ဘာကျော်သောဘုရားတစ်ဆူဖြစ်သည်။ထိုအပြင် အာကာသပညာရှင်များ ၏ စိတ်ဝင်စား စေသော ဘုရားတစ်ဆူဖြစ်သည်။

ဓမ္မရံကြီး ဘုရား၏ တည်ဆောက်ပုံသည်အီဂျစ်ဘုရင်များ တည်ဆောက်ခဲ့သော ပိရမစ် များနှင့် များစွာ ဆင်တူသောကြောင့် အီဂျစ်တို့၏ဗိသုကာ ပညာနှင့် ပုဂံနိူင်ငံသားတို့၏ ဗိသုကာပညာ သည် ဆက်စပ်မူ ရှိနိူင်သည်ဟု အာကာသသိပ္ပံပညာရှင်များ ရှေးဟောင်းသုတေသန များကမှတ်ချက်ချကြသည်။

ထိုအပြင် အီဂျစ် တို့ ကိုးကွယ်သော နတ်ဘုရား တံဆိပ်များ နဂါး များ အားပုဂံဘုရားအခိူ့၌တွေ့ရှိရမူနှင့်တစ်ချိန်ကပုဂံဒေသကကိုးကွယ်ခဲ့သောနတ်နဂါးအရည်းကြီးကိုးကွယ်မူတို့သည်ဘုံဝါဒ တစ်ခုတည်းဖြစ်နိူင်သည်ဟုထင်ကြေးပေးကြပြီး သုတေသနများ လုပ်ကာရှာဖွေကြသည်။

ထိုအပြင် ပုဂံဒေသကဗုဒ္ဓဘာသာအဆောက်အဦးတို့သည်အရည်းကြီးတို့၏သာသနာနိကအဆောက် အဦးများ ဖြစ်နိူင်ခြေရှိသည်။အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်ပုဂံမင်းဆက်ပေါင်းများစွာအပေါ်အုပ်စိုးခဲ့သော အရည်းကြီးသာသနာသည်ှဗုဒ္ဓသာသနာထွန်းကားလာချိန်တွင်ပျောက်ကွယ်သွားခဲ့သော်လည်းသက်သေပြစရာအဖြစ်နတ်ရုပ်များနဂါးရုပ်များနှင့်အရည်းကြီးတို့ကိုးကွယ်သောနတ်ဘုရားကျောင်းမှာ အဘယ်ကြောင့် မကြွင်းကျန်ရစ်သနည်း။

သမိုင်းသုတေသန အခိူ့က ထိုနတ်ဘုရား ကျောင်းများ အပေါ်တွင် ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တို့က ပြန်လည်မွန်းမံ ဖြည့်စွက်ပြီး ဘုရားစေတီတည်ခဲ့သည်ဟုယူဆကြသည် ( ဤအယူအဆမမှန်နိူင် )ဓမ္မံရံကြီး ဘုရားအားအာကာသသိပ္ပံပညာရှင်များပိုမိုစိတ်ဝင်သွား စေသည့် အချက်မှာ နာမည်ကျော်အာကာသအဖွဲ့အစည်းဖြစ်သည့်နာဆာအဖွဲ့အစည်းထံမှလျိုဝှက်စွာပေါက်ကြားလာသော ဓါတ်ပုံ များထဲ့ တွင် ဓမ္မံရံကြီးဘုရားဓါတ်ပုံလဲပါဝင်လာသည်။

ထို ဓါတ်ပုံ ကြောင့် အာကာသ သိပ္ပံပညာရှင်များမှာဓမ္မရံကြီးဘုရားအား ပိုမိုစိတ်ဝင်စားလာခဲ့သည်။ဓမ္မရံကြီးဘုရားသည်လည်းစိတ်ဝင်စားရာကောင်းလောက်အောင် ပဟေဌိ များနှင့်ပြည့် နေသည်။ိနရသူမင်းသည် အဘယ်ကြောင့် ဘုရားအတွင်းဘက်ခန်းရှိ နံရံများ အား အသေပိတ်ပစ်စေခဲ့သနည်း?တာဝန်ယူတည်ဆောက်သောပန်းရံပညာရှင်များအဘယ်ကြောင့် နူတ်ပိတ်ပစ်စေခဲ့သနည်း?

သုသေနသမားများ ရတနာသိုက် မုဆိုးများ ၏ပြောကြားချက် များ၌ ဓမ္မရံကြီးဘုရား၏ ဌာပနာတိုက်သည် သာမန်ဘုရားများ၏ ဌာပနတိုက်ထက်အလွန်ကျယ်ဝန်းသော အခန်းနှစ်ခန်း ဖြစ်ပုံရပြီးတစ်ခန်း၌ အလောင်းစည်သူမင်း ၏ ပိုင်ဆိုင်သောပစ္စည်းများနှင့်ရတနာများဌာပနာထားပုံရသည်ဟုထင်ကြေးပေးကြသည်။

ထိုပညာရှင်များ၏ မှတ်ချက်အရအလောင်းသည်စည်သူမင်း ပိုင်ဆိုင်သော ပစ္စည်းများထဲတွင် ဖောင်စကြာယာဉ်ပျံလဲပါနိုင်လောက်သည်။အလောင်းစည်သူမင်းသည်မဟာသမုဒ္ဒရာအားသွားရာ၌ဖောင်စကြာဆိုသည့်ယာဉ်ပျံအားအသုံးပြုခဲ့သည်ဟုဆိုရာတွင်ယခုခေတ်တွင်မဟာသမုဒ္ဒရာအားစကြာဝဋ္ဌာဟုသတ်မှတ်လျင်အလောင်းစည်သူမင်း၏ ဖောင်စကြာဆိုသည်မှာ အာကာသယာဉ်တစ်ခုဖြစ်နိုင်ပေသည်။

ထိုအယုူအဆအားခိုင်မာအောင်ထောက်ပံပေးနေသည်မှာUFoများနှင့်Alienတို့အကြောင်းအားအသည်းအသန်လေ့လာနေသောနာဆာအဖွဲ့အစည်းထံမှဓမ္မံရံကြီးဘုရားအားရူထောင့်အမိူးမိူးက ရိုက်ထားသောဓါတ်ပုံများကြောင့်ဖြစ်သည်။ထိုအပြင် ပုဂံဒေသ ဘုရား စေတီ များ အပေါ်၌ ပျံဝဲနေသော UFO ယာဉ်ပျံ အခိူ့ အကြောင့်ပုဂံဒေသ၏ဘုရားစေတီအခိူ့သည် အာကာသသီအိုရီများ Alien Theory များ နှင့် ဆက်နွယ်မူရှိသည်ဟုကောက်ချချနိူင်ပေသည်။

ထိုအပြင်ပုဂံဒေသ ဘုရားစေတီ များ၏ပတ်ဝန်းကျင်၌ကွင်းပြင်အကျယ်ကြီးများ၊ ပုဂံဘုရားအခိူ့အား လူတစ်ရစ်နတ်တစ်ရစ် တည်ဆောက်ခဲံသည်ဟုသောအယူအဆများ၊နာဆာအဖွဲ့အစည်းထံမှ ပုဂံဘုရား အခိူ့၏ ဓါတ်ပုံများကြောင့် ပုဂံဒေသသည် UFoများ Alien များနှင့် ပတ်သတ်မူရှိခဲ့လေ သလား ဟု ယူဆရသောသက်သေများဖြစ်သည်။

ဖိုးသူတော် (www.phothutaw.com)
Credit:H.H
 
 
 
ေန႔စဥ္သတင္းအသစ္မ်ားကို Email ပို႔ေပးပါမည္။
သင္၏ Gmail ကို ေအာက္တြင္ ျဖည့္စြက္၍ Submit လုပ္ပါ။
 
 
Top