ကၽြန္ေတာ္တို႔မွာ စားၾကြင္းစားက်န္မ်ားက်န္ရွိလၽွင္ အထူးသျဖင့္ ကၽြန္ေတာ္တို႔အႀကိဳက္ဆံုးအစားအစာဆိုရင္ ၂ၾကိမ္၃ၾကိမ္ေႏြးၿပီး ျပန္စားတတ္ၾကပါတယ္။ သို႔ေသာ္လည္းပဲ တစ္ခ်ိဳ႔ အစားအေသာက္မ်ားဟာ ျပန္ေႏြးၿပီးေနာက္ စားဖို႔ေဘးကင္းေသာ္လည္း တစ္ျခားအစာမ်ားဟာ ေဘးမကင္းဘဲ ကၽြန္ေတာ္တို႔ကို ထိခိုက္ေစပါတယ္။

က်န္းမာေသာအစားအစာတခ်ဳိ႕ကို ျပန္ေႏြးတဲ့အခါ ကၽြန္ေတာ္တို႔ကို အႏၱရာယ္ျဖစ္ေစႏိုင္တယ္ဆိုတာ ယံုဖို႔ခက္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ အဆိုပါက်န္းမာေသာအစားအစာမ်ားဟာ ေႏြးၿပီးတဲ့ေနာက္ပိုင္း သူတို႔ရဲ႔အာဟာရမ်ား ဆံုးရံႈးသြားတတ္ပါတယ္။ ေအာက္ပါအစားအစာ ၇မ်ိဳးကို ေႏြးၿပီးျပန္မစားသင့္ပါ။

၁။ ဟင္းႏုႏြယ္

ဟင္းႏုႏြယ္ကိုျပန္ေႏြးစားျခင္းဟာ အမွန္တကယ္ေဘးမကင္းၿပီး ဘယ္ေတာ့မွ မလုပ္သင့္ပါ။ ခ်က္ၿပီးေနာက္ လတ္ဆတ္တုန္း ခ်က္ခ်င္းကုန္ေအာင္စားေပးပါ။ အေၾကာင္းမွာ ဟင္းႏုႏြယ္မွာေတြ႔ရတဲ့ ႏိုက္ထရိတ္(Nitrates)ဓါတ္ေၾကာင့္ ျဖစ္တယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ျပန္ေႏြးလိုက္တဲ့အခါ ႏိုက္ထရိတ္က ႏိုက္ထရိုက္(Nitrites)အသြင္ေျပာင္းသြားကာ ဟင္းႏုႏြယ္က ကၽြန္္ေတာ္တို႔ခႏၶာကိုယ္အတြက္ ကင္ဆာျဖစ္ေစႏိုင္ပါတယ္။

၂။ တရုတ္နံနံ

တရုတ္နံနံကို အၿမဲလိုလိုဟင္းရည္ခ်က္တဲ့အခါမွာ ထည့္သံုးၾကပါတယ္။ ဟင္းႏုႏြယ္ကဲ့သို႔ တရုတ္နံနံမွာလည္း ျပန္ေႏြးလိုက္တဲ့အခါ ႏိုက္ထရိတ္က ႏိုက္ထရိုက္အသြင္ေျပာင္းသြားပါတယ္။ အကယ္၍ တရုတ္နံနံထည့္မဲ့ဟင္းရည္ခ်က္မယ္ဆိုရင္ ဟင္းရည္ကို တစ္ခါတည္းခ်က္ခ်င္းကုန္ေအာင္ စားသင့္ပါတယ္ (သို႔) ဟင္းရည္ကိုမေႏြးခင္ တရုတ္နံနံကို အရင္ဖယ္လိုက္ပါ။ မုန္လာဥနီလည္း အလားတူစြာပါပဲ။

၃။ မုန္လာဥနီ

မုန္လာဥနီမွာ ႏိုက္ထရိတ္ဓါတ္ပါတဲ့ အျခားေသာအစားအစာျဖစ္ၿပီး ျပန္ေႏြးလိုက္တဲ့အခါ ခႏၶာကိုယ္အတြက္ အလြန္အႏၱရာယ္ရွိၿပီး ပ်က္စီးဆုတ္ယုတ္ေစပါတယ္။အက်ိဳးေက်းဇူးအမ်ားဆံုးရဖို႔ အသုတ္(သို႔)ေဖ်ာ္ရည္လုပ္စားသင့္ပါတယ္။

၄။ အာလူး

အာလူးမွာ က်န္းမာေစေသာအက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားစြာရွိတဲ့အတြက္ အလြန္အသံုးဝင္လွပါတယ္။ သို႔ေသာ္ ခ်က္ၿပီးတစ္ရက္တည္းမွာ မစားရင္ အဆိုပါအက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားနဲ႔ အစာအာဟာရအရည္အေသြးျပည့္ဝမႈ ဆံုးရႈံးတတ္ပါတယ္။ ေနာက္တစ္ေန႔မွာစားမယ္၊ ျပန္ေႏြးစားမယ္ဆိုရင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ခႏၶာကိုယ္အတြက္ အက်ိဳးျပဳမဲ့အစား အႏၱရာယ္ျပဳေစပါတယ္။အာလူးအၾကြင္းအက်န္မ်ားကိုအေကာင္းဆံုးလုပ္ႏိုင္တာကေတာ့ အာလူးပူရီ(သို႔) အသုတ္အေအးလုပ္စားပါ။

၅။ ၾကက္ဥ

ေႀကာ္ထား၊ျပဳတ္ထားတဲ့ၾကက္ဥမ်ားကို ျပန္ေႏြးျခင္းဟာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ကို အလြန္အႏၱရာယ္ရွိေစတာေၾကာင့္ ျပဳတ္ေႏြးစားျခင္း မလုပ္သင့္ပါ။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ သူတို႔ရဲ႔အနံ႔၊ အရသာေျပာင္းလဲသြားၿပီး သူတို႔မွာပါဝင္တဲ့ဲျဒပ္ေပါင္းမ်ားဟာ အပူခ်ိန္ျမင့္မားတဲ့အခါ အဆိပ္အေတာက္ျဖစ္ေစႏိုင္ပါတယ္။ (ဒါေၾကာင့္ မတတ္သာလုိ႔ေႏႊးမယ္ဆုိရင္ ေႏြးရုံေလာက္သာေႏြးပါ)

၆။ ၾကက္သား

ၾကက္သားက ခ်က္ၿပီးေနာက္တစ္ေန႔စားတဲ့အခါ အေတာ္ေလးအႏၱရာယ္ရွိပါတယ္။ အစာေခ်ဖ်က္မႈဆိုင္ရာျပသနာတစ္ခ်ိဳ႔ ျဖစ္ေစႏိုင္ပါတယ္။ ဘာလို႔လဲဆိုေတာ့ ပရိုတိန္းတည္ေဆာက္ပံုမွာ ေနာက္တစ္ေန႔မွာ ေျပာင္းလဲသြားပါတယ္။ ၾကက္သားမွာ နီရဲေသာအသားမွာထက္ ပရိုတိန္းဓါတ္ပိုမိုပါဝင္ေသာေၾကာင့္ စိုးရိမ္ရတဲ့အေၾကာင္းအရာတစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။ ၾကက္သားကို အေအးစားသင့္ပါတယ္။ အကယ္၍ သင္က ၾကက္သားကို လံုးဝေႏြးစားဖို႔လိုအပ္ရင္ေတာ့ အခ်ိန္ၾကာၾကာ အပူခ်ိန္နဲနဲနဲ႔ ေသခ်ာေႏြးပါ။

၇။ မႈိ

ျပန္ေႏြးထားတဲ့မႈိေတြမွာ က်န္းမာေရးအႏၱရာယ္အျမင့္မားဆံုး ပါရွိပါတယ္။ သူတို႔ကို ခ်က္ၿပီးတာနဲ႔ ခ်က္ခ်င္းကုန္ေအာင္ စားသင့္ပါတယ္။သို႔မဟုတ္ ေနာက္တစ္ေန႔မွာ အေအးခံၿပီးစားပါ။ ျပန္ေႏြးထားတဲ့မႈိကိုစားတဲ့အခါ သင့္ကိုယ္ကို အစာေခ်ဖ်က္မႈနဲ႔ ႏွလံုးေရာဂါျပသနာေတာင္မွ ျဖစ္လာေစဖို႔ အကဲစမ္းလိုက္သလို ျဖစ္သြားပါတယ္။

စားၾကြင္းစားက်န္အမ်ိဳးအစားမ်ားကို မီးဖို (သို႔) မိုက္ခရိုေဝ့နဲ႔ေႏြးတဲ့အခါ ဂရုစိုက္ပါ။ အဆိပ္အေတာက္၊ မူးေဝျခင္းနဲ႔ ပ်ိဳ႔အန္ျခင္းကဲ့သို႔ ျဖစ္ႏိုင္ဖြယ္က်န္းမာေရးျပသနာမ်ားကင္းေဝးဖို႔ အထက္ပါအစားအစာ(၇)မ်ိဳးအား ျပန္ေႏြးျခင္းကို တတ္ႏုိင္သမွ် ေရွာင္ၾကဥ္သင့္ပါတယ္။

အစားအေသာက္မ်ားကို ေဘးကင္းစိတ္ခ်စြာျပန္ေႏြးဖို႔ ေအာက္ပါအၾကံေပးခ်က္မ်ားကို ေသခ်ာစြာမွတ္သားထားပါ။

အစာရဲ႔အလယ္တည့္တည့္ကို အပူခ်ိန္ ၁၅၀ဒီဂရီဖာရင္ဟိုက္ေရာက္သည္အထိလ်င္ျမန္စြာ ျပန္ေႏြးပါ။

သင္စားမယ့္ပမာဏေလာက္ပဲ ျပန္ေႏြးပါ။

ခ်က္ၿပီးသားအစားအေသာက္မ်ားနဲ႔ မခ်က္ရေသးတဲ့အစာမ်ားကို အျပန္အလွန္ညစ္ညမ္းမႈ(cross contamination)မျဖစ္ေအာင္ အတူတြဲမထားသင့္ပါ။

ပါဝင္မႈပစၥည္းေတြအားလံုးမတူညီတာကို သတိရွိၿပီး တူညီစြာမပူႏိုင္ၾကပါဘူး။ အစာ(၁)မ်ိဳးထက္ပို၍အပူျပန္ေပးတဲ့အခါ အားလံုးညီညီမၽွမၽွေႏြးသြားေအာင္ အဖံုးအုပ္ထားပါ။

အကယ္၍၄ရက္အတြင္း သင္ကုန္ေအာင္စားႏိုင္မယ္မထင္ရင္ အေကာင္းဆံုးက (freeze)ခဲေအာင္လုပ္ထားပါ။

ပ်ားပန္းခတ္မၽွအလုပ္ရႈပ္တဲ့ယေန႔ေခတ္မွာ လူတိုင္းခဏခဏခ်က္ျပဳတ္ခ်ိန္မရဘဲ အမ်ားႀကီးခ်က္ကာ ေရခဲေသတၱာထဲထည့္ၿပီး ျပန္ေႏြးစားတတ္ၾကပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ လူတိုင္းေရာဂါဘယကင္းေဝးေစရန္ ရည္သန္၍ ဒီပို႔စ္ေလးေရးၿပီး အားလံုးပဲ က်န္းမာေရးဗဟုသုတရွိကာ အစားအေသာက္မ်ားကို ခ်င့္ခ်ိန္စားသံုးႏိုင္ၾကပါေစ။

ဖိုးသူေတာ္ (www.phothutaw.com)
Credit:steptohealth
# Unicode Version # ျဖင့္ ဖတ္ပါ #

ကျွန်တော်တို့မှာ စားကြွင်းစားကျန်များကျန်ရှိလျှင် အထူးသဖြင့် ကျွန်တော်တို့အကြိုက်ဆုံးအစားအစာဆိုရင် ၂ကြိမ်၃ကြိမ်နွေးပြီး ပြန်စားတတ်ကြပါတယ်။ သို့သော်လည်းပဲ တစ်ချို့ အစားအသောက်များဟာ ပြန်နွေးပြီးနောက် စားဖို့ဘေးကင်းသော်လည်း တစ်ခြားအစာများဟာ ဘေးမကင်းဘဲ ကျွန်တော်တို့ကို ထိခိုက်စေပါတယ်။

ကျန်းမာသောအစားအစာတချို့ကို ပြန်နွေးတဲ့အခါ ကျွန်တော်တို့ကို အန္တရာယ်ဖြစ်စေနိုင်တယ်ဆိုတာ ယုံဖို့ခက်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ အဆိုပါကျန်းမာသောအစားအစာများဟာ နွေးပြီးတဲ့နောက်ပိုင်း သူတို့ရဲ့အာဟာရများ ဆုံးရှုံးသွားတတ်ပါတယ်။ အောက်ပါအစားအစာ ၇မျိုးကို နွေးပြီးပြန်မစားသင့်ပါ။

၁။ ဟင်းနုနွယ်

ဟင်းနုနွယ်ကိုပြန်နွေးစားခြင်းဟာ အမှန်တကယ်ဘေးမကင်းပြီး ဘယ်တော့မှ မလုပ်သင့်ပါ။ ချက်ပြီးနောက် လတ်ဆတ်တုန်း ချက်ချင်းကုန်အောင်စားပေးပါ။ အကြောင်းမှာ ဟင်းနုနွယ်မှာတွေ့ရတဲ့ နိုက်ထရိတ်(Nitrates)ဓါတ်ကြောင့် ဖြစ်တယ်။ ကျွန်တော်တို့ ပြန်နွေးလိုက်တဲ့အခါ နိုက်ထရိတ်က နိုက်ထရိုက်(Nitrites)အသွင်ပြောင်းသွားကာ ဟင်းနုနွယ်က ကျွန်တော်တို့ခန္ဓာကိုယ်အတွက် ကင်ဆာဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။

၂။ တရုတ်နံနံ

တရုတ်နံနံကို အမြဲလိုလိုဟင်းရည်ချက်တဲ့အခါမှာ ထည့်သုံးကြပါတယ်။ ဟင်းနုနွယ်ကဲ့သို့ တရုတ်နံနံမှာလည်း ပြန်နွေးလိုက်တဲ့အခါ နိုက်ထရိတ်က နိုက်ထရိုက်အသွင်ပြောင်းသွားပါတယ်။ အကယ်၍ တရုတ်နံနံထည့်မဲ့ဟင်းရည်ချက်မယ်ဆိုရင် ဟင်းရည်ကို တစ်ခါတည်းချက်ချင်းကုန်အောင် စားသင့်ပါတယ် (သို့) ဟင်းရည်ကိုမနွေးခင် တရုတ်နံနံကို အရင်ဖယ်လိုက်ပါ။ မုန်လာဥနီလည်း အလားတူစွာပါပဲ။

၃။ မုန်လာဥနီ

မုန်လာဥနီမှာ နိုက်ထရိတ်ဓါတ်ပါတဲ့ အခြားသောအစားအစာဖြစ်ပြီး ပြန်နွေးလိုက်တဲ့အခါ ခန္ဓာကိုယ်အတွက် အလွန်အန္တရာယ်ရှိပြီး ပျက်စီးဆုတ်ယုတ်စေပါတယ်။အကျိုးကျေးဇူးအများဆုံးရဖို့ အသုတ်(သို့)ဖျော်ရည်လုပ်စားသင့်ပါတယ်။

၄။ အာလူး

အာလူးမှာ ကျန်းမာစေသောအကျိုးကျေးဇူးများစွာရှိတဲ့အတွက် အလွန်အသုံးဝင်လှပါတယ်။ သို့သော် ချက်ပြီးတစ်ရက်တည်းမှာ မစားရင် အဆိုပါအကျိုးကျေးဇူးများနဲ့ အစာအာဟာရအရည်အသွေးပြည့်ဝမှု ဆုံးရှုံးတတ်ပါတယ်။ နောက်တစ်နေ့မှာစားမယ်၊ ပြန်နွေးစားမယ်ဆိုရင် ကျွန်တော်တို့ခန္ဓာကိုယ်အတွက် အကျိုးပြုမဲ့အစား အန္တရာယ်ပြုစေပါတယ်။အာလူးအကြွင်းအကျန်များကိုအကောင်းဆုံးလုပ်နိုင်တာကတော့ အာလူးပူရီ(သို့) အသုတ်အအေးလုပ်စားပါ။

၅။ ကြက်ဥ

ကြော်ထား၊ပြုတ်ထားတဲ့ကြက်ဥများကို ပြန်နွေးခြင်းဟာ ကျွန်တော်တို့ကို အလွန်အန္တရာယ်ရှိစေတာကြောင့် ပြုတ်နွေးစားခြင်း မလုပ်သင့်ပါ။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် သူတို့ရဲ့အနံ့၊ အရသာပြောင်းလဲသွားပြီး သူတို့မှာပါဝင်တဲ့ဲဒြပ်ပေါင်းများဟာ အပူချိန်မြင့်မားတဲ့အခါ အဆိပ်အတောက်ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။ (ဒါကြောင့် မတတ်သာလို့နွှေးမယ်ဆိုရင် နွေးရုံလောက်သာနွေးပါ)

၆။ ကြက်သား

ကြက်သားက ချက်ပြီးနောက်တစ်နေ့စားတဲ့အခါ အတော်လေးအန္တရာယ်ရှိပါတယ်။ အစာချေဖျက်မှုဆိုင်ရာပြသနာတစ်ချို့ ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ ပရိုတိန်းတည်ဆောက်ပုံမှာ နောက်တစ်နေ့မှာ ပြောင်းလဲသွားပါတယ်။ ကြက်သားမှာ နီရဲသောအသားမှာထက် ပရိုတိန်းဓါတ်ပိုမိုပါဝင်သောကြောင့် စိုးရိမ်ရတဲ့အကြောင်းအရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ ကြက်သားကို အအေးစားသင့်ပါတယ်။ အကယ်၍ သင်က ကြက်သားကို လုံးဝနွေးစားဖို့လိုအပ်ရင်တော့ အချိန်ကြာကြာ အပူချိန်နဲနဲနဲ့ သေချာနွေးပါ။

၇။ မှို

ပြန်နွေးထားတဲ့မှိုတွေမှာ ကျန်းမာရေးအန္တရာယ်အမြင့်မားဆုံး ပါရှိပါတယ်။ သူတို့ကို ချက်ပြီးတာနဲ့ ချက်ချင်းကုန်အောင် စားသင့်ပါတယ်။သို့မဟုတ် နောက်တစ်နေ့မှာ အအေးခံပြီးစားပါ။ ပြန်နွေးထားတဲ့မှိုကိုစားတဲ့အခါ သင့်ကိုယ်ကို အစာချေဖျက်မှုနဲ့ နှလုံးရောဂါပြသနာတောင်မှ ဖြစ်လာစေဖို့ အကဲစမ်းလိုက်သလို ဖြစ်သွားပါတယ်။

စားကြွင်းစားကျန်အမျိုးအစားများကို မီးဖို (သို့) မိုက်ခရိုဝေ့နဲ့နွေးတဲ့အခါ ဂရုစိုက်ပါ။ အဆိပ်အတောက်၊ မူးဝေခြင်းနဲ့ ပျို့အန်ခြင်းကဲ့သို့ ဖြစ်နိုင်ဖွယ်ကျန်းမာရေးပြသနာများကင်းဝေးဖို့ အထက်ပါအစားအစာ(၇)မျိုးအား ပြန်နွေးခြင်းကို တတ်နိုင်သမျှ ရှောင်ကြဉ်သင့်ပါတယ်။

အစားအသောက်များကို ဘေးကင်းစိတ်ချစွာပြန်နွေးဖို့ အောက်ပါအကြံပေးချက်များကို သေချာစွာမှတ်သားထားပါ။

အစာရဲ့အလယ်တည့်တည့်ကို အပူချိန် ၁၅၀ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်ရောက်သည်အထိလျင်မြန်စွာ ပြန်နွေးပါ။

သင်စားမယ့်ပမာဏလောက်ပဲ ပြန်နွေးပါ။

ချက်ပြီးသားအစားအသောက်များနဲ့ မချက်ရသေးတဲ့အစာများကို အပြန်အလှန်ညစ်ညမ်းမှု(cross contamination)မဖြစ်အောင် အတူတွဲမထားသင့်ပါ။

ပါဝင်မှုပစ္စည်းတွေအားလုံးမတူညီတာကို သတိရှိပြီး တူညီစွာမပူနိုင်ကြပါဘူး။ အစာ(၁)မျိုးထက်ပို၍အပူပြန်ပေးတဲ့အခါ အားလုံးညီညီမျှမျှနွေးသွားအောင် အဖုံးအုပ်ထားပါ။

အကယ်၍၄ရက်အတွင်း သင်ကုန်အောင်စားနိုင်မယ်မထင်ရင် အကောင်းဆုံးက (freeze)ခဲအောင်လုပ်ထားပါ။

ပျားပန်းခတ်မျှအလုပ်ရှုပ်တဲ့ယနေ့ခေတ်မှာ လူတိုင်းခဏခဏချက်ပြုတ်ချိန်မရဘဲ အများကြီးချက်ကာ ရေခဲသေတ္တာထဲထည့်ပြီး ပြန်နွေးစားတတ်ကြပါတယ်။ ဒါကြောင့် လူတိုင်းရောဂါဘယကင်းဝေးစေရန် ရည်သန်၍ ဒီပို့စ်လေးရေးပြီး အားလုံးပဲ ကျန်းမာရေးဗဟုသုတရှိကာ အစားအသောက်များကို ချင့်ချိန်စားသုံးနိုင်ကြပါစေ။

ဖိုးသူတော် (www.phothutaw.com)
Credit:steptohealth
 
 
 
ေန႔စဥ္သတင္းအသစ္မ်ားကို Email ပို႔ေပးပါမည္။
သင္၏ Gmail ကို ေအာက္တြင္ ျဖည့္စြက္၍ Submit လုပ္ပါ။
 
 
Top