“ေလၽွာ္ျဖဴ စိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္ေရး လုပ္ငန္းခြင္ေလ့လာေရးခရီး”

(၁၈-၆-၂၀၁၇႐က္ေန ့ျမန္မာ့အလင္းသတင္းစာေဆာင္းပါး)

“မင့္ ဟုတ္မွလည္းလုပ္ပါကြာ၊ တစ္ေန႔ေငြတစ္သိန္းဆိုတာ ျဖစ္ႏိုင္ပါ့မလားကြ”မိမိေျပာစကားအေပၚစိုက္ပ်ိဳးေရးမိတ္ေဆြ အစ္ကိုႀကီးတစ္ဦး၏ စူးစမ္းသံျဖစ္၏။

သူ႔အသံတြင္မယံုတစ္ဝက္၊ယံုတစ္ဝက္ျဖစ္ေနသည္ကို မွန္းဆႏိုင္သကဲ့သို႔ သူ႔မ်က္ႏွာေပၚတြင္လည္းအားတက္သည့္အမူအယာ အပိုင္းအစကိုေတြ႕ျမင္ေနရ၏။မိမိအေနျဖင့္ထိုစကားမွာ ဟုတ္မွန္ေၾကာင္း၊ လက္ေတြ႕လုပ္ကိုင္ေနၾကသည့္ အသိုင္းအဝိုင္းမွသယ္ေဆာင္ လာသည္ျဖစ္၍ သံသယျဖစ္ရန္မလိုေၾကာင္း ရွင္းလင္းတင္ျပလိုက္၏။

ထိုအခါမွ “ငါ့အဖို႔ကေတာ့ကြာ တစ္ေန႔တစ္သိန္းမဟုတ္ပါဘူး၊ တစ္ေန႔တစ္ေသာင္း ရတယ္ဆိုလည္းေက်နပ္တယ္ေမာင္” ဟု သူ၏ အနိမ့္ဆံုး တစ္ေန႔တာလ်ာထားဝင္ေငြကို ဖြင့္ဟေလေတာ့၏။“ဒါဆို ဒီလိုလုပ္ကြာ၊ မင္း ေျပာတဲ့ေနရာကိုသြား၊ ပ်ိဳးပင္ဘယ္မွာရမယ္၊ဘယ္လိုစိုက္ပ်ိဳး ျပဳစုရတယ္၊ ဘယ္လို ထုတ္လုပ္ရတယ္ဆိုတာေတြကို ကိုယ္တိုင္သြားေလ့လာျၿပီး ဓာတ္ပံုရိုက္ခဲ့၊

ၿပီးရင္ မင္းေျပာတဲ့အက်ိဳးအျမတ္ဆိုတာနဲ႔ ေစ်းကြက္အေျခအေနေတြကိုပါစံုစမ္းေပး”ဟုပင္ အားတက္သေရာတိုက္တြန္းေနေလ၏။မိမိအေနျဖင့္လည္း ကိုယ္တင္ျပသည့္ ကိစၥကို စိတ္ဝင္စားမႈေတြ႕ရသည္ကတစ္ေၾကာင္း၊ ကိုယ္တိုင္သြားေရာက္ေလ့လာ လိုသည္ကတစ္ေၾကာင္း၊ ထိုႏွစ္ေၾကာင္းမၽွျဖင့္ ဤေလ့လာေရးခရီးကိုစတင္ျဖစ္ခဲ့ပါ၏။

ဤေလ့လာေရးခရီးကို ေလၽွာ္ျဖဴ (ေခၚ)ေဆးကုလားမ စိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္ေရး လုပ္ငန္းခြင္ေလ့လာေရးခရီးဟု ဆိုၾကပါစို႔။ေနျပည္ေတာ္မွမႏၲေလး၊ ထိုမွပုဂံျပည့္ရွင္ အေနာ္ရထာမင္း၏ မိဖုရားေစာမြန္လွ၏ေကာင္းမႈေတာ္ ေရႊစာရံဘုရားတည္ရွိရာ အုန္းေခ်ာရြာ၊ ထိုမွတဆင့္ ဆည္ေတာ္ေလးရြာကိုေက်ာ္လိုက္သည္ႏွင့္ ေလ့လာရန္ခ်ိန္းဆိုထားၿပီးျဖစ္သည့္ ျခံသို႔ဆိုက္ၿမိဳက္စြာေရာက္ခဲ့ေလ၏။

ဆည္ေတာ္ေလးရြာ ေက်ာ္သည္ႏွင့္ သရက္ျခံ၊ ဆီးျခံဟူသည့္ဥယ်ာဥ္ျခံႀကီးမ်ားကို အားက်ဖြယ္ေတြ႕ရ၏။ထိုျခံတို႔ကိုၾကည့္ရင္း စိုက္ပ်ိဳးေရးဝါသနာပါသည္ဆိုသူတို႔သည္ ကိုယ္အားသန္သည့္ အပင္တို႔ကိုသာေရြးခ်ယ္စိုက္ပ်ိဳးခဲ့ၾကသည္ဟူသည့္ အသိကိုရလိုက္၏။

မည္သည့္အပင္မ်ိဳးကိုစိုက္ပ်ိဳးခဲ့ၾကသည္ျဖစ္ေစ ကာလတစ္ခုကိုသည္းခံျဖတ္ေက်ာ္ျၿပီးခ်ိန္တြင္သီးခ်ိန္ပြင့္ခ်ိန္ဆိုသည္ကို မ်က္ေမွာက္ျပဳၾကရသည္ဆိုသည့္အေတြးစကိုလည္း ဆုပ္ကိုင္မိသလိုျဖစ္၍မိမိလုပ္ကိုင္ထားသည္မ်ားအေပၚ အားတက္မိျပန္၏။

ႀကိဳတင္ခ်ိန္းဆိုထားသည္ျဖစ္၍ ျခံရွင္မွာ ဝတ္ေကာင္းစားလွတို႔ဝတ္ဆင္လ်က္ အဖန္ရည္ႏွင့္ ျမည္းဖြယ္ရာတို႔ႏွင့္ႀကိဳလင့္၏။သို႔ရာတြင္ ထိုျခံရွင္ႏွင့္ မိမိတို႔မွာယခင္ကရင္းႏွီးကၽြမ္းဝင္သူမ်ားမဟုတ္ၾက၊ ဤလုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ေနသည့္ ညီငယ္တစ္ဦး၏ႀကိဳတင္ညႇိႏိွုင္းမိတ္ဆက္ေပးမႈေၾကာင့္သာ ေရာက္လာရျခင္းျဖစ္၏။

သို႔အတြက္ေတြ႕စတြင္ ျခံရွင္၏မ်က္ႏွာမွာ အိုးတိုးအမ္းတမ္းျဖစ္ေနေလ၏။ စကားေျပာၾကရင္းျဖင့္စိုက္ပ်ိဳးေရးသမားအခ်င္းခ်င္းရင္းႏွီးသြားၾက၏။ထိုအခါမွေလၽွာ္ျဖဴ စိုက္ခင္းအတြင္း ဝင္ေရာက္ေလ့လာလိုေၾကာင္း၊သိလိုသည္မ်ားကို ေမးျမန္းလိုေၾကာင္း၊ ေလ့လာမႈမွတ္တမ္းဓာတ္ပံုရိုက္ခြင့္ျပဳေစလိုေၾကာင္း စကားလမ္းခင္းရင္းႏွစ္ေယာက္သား ျခံအတြင္းလွည့္လည္ေလ့လာျဖစ္ခဲ့ေလ၏။

“ပင္ျခားစိပ္ျၿပီး တန္းျခားက်ဲထားတဲ့ရည္ရြယ္ခ်က္ကေလးသိပါရေစ” ေလၽွာ္ျဖဴပင္တို႔၏ အစိပ္အက်ဲကိုၾကည့္၍ မိမိမွဤသို႔ စကားဦးသန္းလိုက္၏။မည္သည့္ရည္ရြယ္ခ်က္မၽွမရွိေၾကာင္း၊ ယခင္က ဘရာဇီးငွက္ေပ်ာကို ပင္ျခား ၉ ေပ၊တန္းျခား ၂၀ ေပစိုက္ခဲ့ရာက ငွက္ေပ်ာပင္မ်ားၾကားတြင္ ေလၽွာ္ျဖဴပင္မ်ားကို တစ္ပင္ျခားစိုက္ခဲ့သျဖင့္

ယခုကဲ့သို႔ပင္ျခားစိပ္ျၿပီးတန္းျခားက်ဲေနတာျဖစ္ေၾကာင္းရွင္းျပ၏။ ငွက္ေပ်ာပင္တို႔ကားမရွိေတာ့၊၂ ႏွစ္အၾကာတြင္ေလၽွာျဖဴပင္တို႔က ဖံုးလႊမ္းသြားသျဖင့္ရွင္းပစ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ၾကာင္းသိရ၏။ ဤသို႔ပင္ျခားစိပ္သျဖင့္ အပင္တို႔၏ သဘာဝအတိုင္းအလင္းလုခဲ့ၾကရာက ေဘးကိုင္းျဖာမႈနည္း၍ ပင္ေျဖာင့္မ်ားအျဖစ္ေတြ႕ရ၏။

ျခံအတြင္းရွိ ၇ ႏွစ္သားအရြယ္ ေဒသမ်ိဳးအပင္ ၄၅၀ မွာ ပင္စည္လံုးပတ္ပ်မ္းမၽွ ၃ ေပခန္႔ရွိေနျၿပီျဖစ္၏။၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ၆ ႏွစ္သားအရြယ္တြင္ အေစးစတင္ထုတ္လုပ္ခဲ့ရာ မတ္လမွ ႏိုဝင္ဘာလအထိ အေစးထုတ္ရာသီ ၉ လအတြင္းတစ္ရက္ျခားအေစးထုတ္ခဲ့ရာ ေရာင္းရေငြ က်ပ္ သိန္း ၃၀၀ ေက်ာ္ရရွိခဲ့ေၾကာင္း ျခံရွင္က သြားရင္းလာရင္းေျပာျပေလ၏။

ယခင္ထိုစကားကို တဆင့္ၾကားျဖင့္ သိခဲ့ရျခင္းသာျဖစ္ျၿပီး ယခုမူကား ျခံရွင္ကိုယ္တိုင္ေျပာၾကားသည့္စကားကို နားႏွင့္ဆတ္ဆတ္ၾကားေနရျခင္းျဖစ္၏။သို႔ရာတြင္မိမိအေနျဖင့္ ထိုေငြေၾကးပမာဏကို အေျပာႏွင့္မယံုႏိုင္ေသး၍ ဆက္လက္ေဆြေႏြးျခင္းမျပဳေသးဘဲ ေတး၍ထားလိုက္၏။

စိုက္ခင္းအတြင္း အျခားစပ္စုရန္ကိစၥမ်ားကားဒုႏွင့္ေဒးရွိေသးသည္မဟုတ္ပါေလာ။အပင္တိုင္းလိုလိုတြင္ ေျမျပင္၏အထက္ ၃ေပခြဲခန္႔မွအေပၚသို႔ ဆာလာအိတ္ ျဖင့္ ပင္စည္ကိုပတ္၍ ႀကိဳးခ်ည္ထားသည္ကိုေတြ႕ရ၏။အေၾကာင္းမွာ ပင္စည္မွ အေစးယူရန္အေပါက္ေဖာက္ထားသည့္ ေနရာမ်ားကို မိုးေရထိမွန္ျခင္းမရွိေစရန္ႏွင့္ ထြက္ရွိလာသည့္ အေစးသန္႔ရွင္းေစရန္ အကာအကြယ္လုပ္ေပးထားျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရ၏။

ျခံအတြင္း အမ်ိဳးသမီး ၃ဦးက ပင္စည္ကိုပတ္ထားသည့္ ဆာလာအိတ္မ်ားကိုဖယ္၍ အေပါက္မ်ားအတြင္းမွအေစးမ်ားကို လက္ျဖင့္ေကာ္ထုတ္ကာ စတီးလင္ဗန္းမ်ား အတြင္းသို႔ျဖန္႔၍ ထည့္ေနၾကသည္ကိုေတြ႕ရ၏။ဤသို႔ျဖန္႔ထည့္ရင္း တစ္ဗန္းျပည့္လ်င္ ေနာက္တစ္ဗန္းသို႔ေျပာင္းထည့္၏။ ျၿပီးလ်င္ ထိုဗန္းလိုက္ပင္ အမိုးအကာေအာက္၌ အေစးအိပ္ရန္ေလသလပ္ခံရန္သယ္ေဆာင္သြားၾက၏။

မိန္းကေလး ၃ ဦးကေရွ႕မွ ထိုသို႔ျပဳလုပ္သြားခ်ိန္တြင္ အမ်ိဳးသား ၂ ဦးက ေနာက္မွ ေဆာက္ခံုးတစ္လက္စီကိုင္၍ အေစးမ်ားထုတ္ယူသြားသည့္ အေပါက္မ်ားကို မ်က္ႏွာသစ္ေပးၾကေလ၏။ဤသည္ကိုေလၽွာ္ျဖဴသမားတို႔က “မန္းျပင္ေပးသည္”ဟု ဆိုၾက၏။ အလြယ္ေျပာရလ်င္ အေခါက္အတြင္းမွ အေစးမ်ားတစ္စိမ့္စိမ့္ထြက္ေနေစရန္ အေပါက္အတြင္းရွိ အေခါက္၏မ်က္ႏွာျပင္ကို ဖြင့္ေပးသည့္သေဘာျဖစ္ေလ၏။

ထိုသို႔ျပဳလုပ္ရင္း ထြက္ေပၚလာသည့္ အညစ္အေၾကးအမိုက္သရိုက္တို႔ကို အဝတ္ျဖင့္ သန္႔ရွင္းေရးျပဳလုပ္ျၿပီး ပင္စည္ကို ဆာလာအိတ္ျဖင့္ျပန္ပတ္ေပးၾက၏။ဤသို႔ အပင္အားလံုးကိုေဆာင္ရြက္ေပးျၿပီးခ်ိန္တြင္ထိုေန႔အတြက္အေစးထုတ္ျခင္းအလုပ္ ၿပီးစီးသည္ဟူသတည္း။

ဤေနရာတြင္ေလၽွာ္ျဖဴပင္မွ အေစးထုတ္နည္း ၂ နည္းရွိေၾကာင္းကိုထည့္သြင္း ေဖာ္ျပလိုေသး၏။ အထက္တြင္တင္ျပခဲ့သည္မွာ ပင္စည္ကိုအေပါက္ေဖာက္၍ ထုတ္ယူနည္းျဖစ္၏။ေနာက္တစ္နည္းမွာ ပင္စည္ႏွင့္ အကိုင္းကို ဓားျဖင့္ထစ္၍ အေစးယူနည္းျဖစ္၏။ စတင္စိုက္ပ်ိဳးသည့္အခ်ိန္တြင္ ပင္ျခားတန္းျခားကို ၁၅ေပႏွင့္ အထက္ျခားထားေပးပါက ကိုင္းျဖာမႈအားေကာင္းသျဖင့္ ပင္စည္ကသာမက

ကိုင္းမ်ားကပါအေစးထုတ္လုပ္ႏိုင္ေၾကာင္းသိရ၏။ ဓားထစ္အေစးထုတ္ရန္ေနရာ က်ယ္ဝန္းစြာရႏိုင္သည့္ အေျခအေနကို ေမၽွာ္မွန္း၍ ဤသို႔စိုက္ပ်ိဳးၾကေၾကာင္း သိရ၏။မိမိေလ့လာခဲ့သည့္ျခံမွာ အပင္စိပ္သျဖင့္ ကိုင္းျဖာမႈအားနည္းကာ ပင္စည္မွသာ အေစးထုတ္ႏိုင္သည့္ အေနအထားျဖစ္ေၾကာင္းေတြ႕ရ၏။

မည္သည့္နည္းျဖင့္ထုတ္သည္ျဖစ္ေစ အေစးထြက္အားနည္းသြားပါက အေစးယူမည့္ေနရာကို လႊဲေပးရ၏။ ေနရာေဟာင္းတြင္မန္းတက္၍ ပိတ္သြား ေသာ္လည္း ထိုေနရာေဟာင္းကို ၂ႏွစ္ၾကာမွသာ ဓားထစ္ျခင္း၊အေပါက္ေဖာက္ျခင္း ျပဳရသည္ဆို၏။သို႔မဟုတ္လ်င္ ထြက္ရွိလာသည့္အေစးမွာ အေရာင္ေနာက္တတ္သည္ဟုသိရ၏။

အေပါက္ေဖာက္ရာတြင္ တစ္ပင္လၽွင္ ငါးမူးေစ့အရြယ္ အေပါက္ ၃ ေပါက္ကို တစ္ေပျခားျဖင့္ အတြင္းသားထိရံုေဖာက္ရ၏။ အေပါက္လႊဲသည့္အခါ ယခင္ေဖာက္ထားသည့္ တစ္ေပျခား၏ အလယ္တည့္တည့္မွေဖာက္ရသည္ဆို၏။

ေနရာလြဲသြားေသာ္လည္း အကြာအေဝးတစ္ေပျခားမွာေျပာင္းလည္းမႈမရွိေပ။ဤသို႔ျဖင့္ ျခံအတြင္းလွည့္လည္၍ ျခံရွင္းအားသိလိုသည္မ်ားကိုေမးခဲ့၏။

ျခံရွင္ကလည္း တကယ္လုပ္ေတာ့မည့္သူဟု သံုးသပ္မိဟန္တူ၏။ ေမးသမၽွကိုစိတ္ရွည္လက္ရွည္ ျပန္လည္ေျဖၾကားေနေလေတာ့သတည္း။ သြားေရာက္ေလ့လာခိုင္းသူအား အေထာက္အထားႏွင့္တင္ျပႏိုင္ရန္ ဓာတ္ပံုမ်ားလည္းရိုက္ျဖစ္၏။

ဤေနရာတြင္ တင္ျပရန္က်န္ေနေသးသည္မွာ မ်ိဳးကိစၥႏွင့္ စိုက္ပ်ိဳးျပဳစုပံုျဖစ္၏။ျခံအတြင္းစိုက္ပ်ိဳးထားသည္မွာ ေဒသမ်ိဳးမ်ားျဖစ္ေၾကာင္းတင္ျပခဲ့ျၿပီးျဖစ္၏။သို႔ျဖစ္၍ စိုက္ပ်ိဳးလိုသူမ်ားအဖို႔ ႏိုင္ငံျခားမ်ိဳးဆိုသည္ကို ရွာပံုေတာ္ဖြင့္ေနရန္မလိုအပ္ေတာ့ေပ။ ေလၽွာ္ျဖဴေလာကတြင္ လူေျပာမ်ားလ်က္ရွိသည့္ ရိုးစိမ္း၊ ရိုးနီကိစၥကိုလည္း ေမးျဖစ္ခဲ့ေသး၏။

ရိုးစိမ္းကပိုထြက္သည့္အပင္လည္းရွိ၏။ရိုးနီက အထြက္ပိုသည္ လည္းရွိ၏ဟုအေျဖရခဲ့၏။ ရိုးစိမ္း၊ ရိုးနီ ဒြိဟျဖစ္ၾကသူမ်ားလည္းဤအေျဖကိုၾကည့္၍ သင့္ျမတ္သင့္ၾက်ေပျၿပီ။ပ်ိဳးပင္အတြက္မ်ိဳးေစ့ကို ျခံရွင္ကိုယ္တိုင္ တစ္ျပည္လ်င္ က်ပ္တစ္ေသာင္းခြဲႏွင့္ ေရာင္းေပးေနသည္ကိုေတြခဲ့ရ၏။ ဒီဇင္ဘာတြင္ အပြင့္လိုက္၍ ေဖေဖာ္ဝါရီလတြင္ မ်ိဳးေစ့ရသည္ဆို၏။

ထိုအခ်ိန္တြင္ အေစးထုတ္လုပ္မႈရပ္နားေပးထား၏။ မ်ိဳးခံပံုမွာ အသီးရင့္မည့္ခ်ိန္တြင္ အပင္ေအာက္၌ တာလပတ္စခင္းထား၍ အသီးမွကြဲက် လာသည့္အေစ့ကိုခံယူထားသည္ျဖစ္၍ အပင္မေပါက္မွာမပူရဟူ၍ဝယ္သူကိုညႊန္းေနလိုက္ေသး၏။စိုက္ပ်ိဳးျပဳစုပံုအတြက္ေျဖၾကားပံုမွာ စိုက္ပ်ိဳးေရးသမား ပီသလွေပ၏။ အပင္တစ္မ်ိဳးျဖစ္သည့္အတြက္ အျခားေသာအပင္မ်ား စိုက္ပ်ိဳးျပဳစု သကဲ့သို႔သာေဆာင္ရြက္ပါဟူသတည္း။

ျခံအတြင္းေလ့လာရန္ရွိသည္မ်ား စံုသေလာက္ျဖစ္သည့္အခ်ိန္တြင္ ျခံရွင္က အေစးမ်ားအေျခာက္ခံထားသည့္ အေဆာက္အအံုအတြင္းသို႔ေခၚေဆာင္ ျပသေလ၏။မိမိသြားေရာက္ေလ့လာခ်ိန္တြင္ ယခင္တစ္ေန႔စာအေျခာက္ခံျၿပီးျဖစ္ သည့္ ေလၽွာ္ျဖဴ ေစးေျခာက္ ၄ ပိႆာခန္႔ႏွင့္ ေလ့လာေနစဥ္ ထုတ္ယူထားသည့္ အေစးစိုမ်ားခြဲျခားထား သည္ကိုေတြ႕ရ၏။

တစ္ေန႔စာ အေစးေျခာက္မည္မၽွ ထုတ္လုပ္ႏိုင္သည္ကိုေမးျမန္းရာ အနည္းဆံုး ၃ပိႆ ာႏွင့္ အမ်ားဆံုး ၉ပိႆာ ရရွိေၾကာင္း ေျဖၾကားေလ၏။တစ္ရက္ျခားပ်မ္းမၽွ ၆ ပိႆ ာရ သည္ဟုဆို၏။ထိုအခ်ိန္တြင္ ဤကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍ ဆက္ေဆြးေႏြးျခင္းမျပဳဘဲ ေတးထားခဲ့သည္ကို ျပန္ဆက္ၾကည့္မိေတာ့၏။

တယ္လီဖုန္းရွိဂဏန္းေပါင္းစက္ျဖင့္ ကိန္းဂဏန္းတို႔ကို ေဖာ္ျပထား သည့္အတိုင္း တြက္ခ်က္ၾကည့္ေလ၏။အေစးထုတ္လုပ္သည့္ကာလ မတ္လမွႏိုဝင္ဘာလအထိ လေပါင္း ၉ လ၊ရက္ေပါင္း ၉×၃၀=၂၇၀ ရက္၊တစ္ရက္ျခားအေစးထုတ္ သည္ဆိုသည့္အတြက္ အေစးထုတ္ရက္ေပါင္း ၂၇၀÷၂=၁၃၅ရက္၊တစ္ရာသီစာထြက္ရွိသည့္ အေစးေျခာက္အေလးခ်ိန္ ၁၃၅×၆ပိႆ(တစ္ရက္ပ်မ္းမၽွ)=၈၁၀ ပိႆာ၊

ယခင္ႏွစ္ျခံသို႔လာေရာက္ ဝယ္ယူသည့္ေဈးႏႈန္း တစ္ပိႆာ ၃၅၀၀၀က်ပ္၊ တစ္ရာသီစာေရာင္းရေငြ၈၁၀ ပိႆာ×၃၅၀၀၀က်ပ္=၂၈၃၅၀၀၀၀က်ပ္ ဟူသည့္အေျဖရေလ၏။ထိုကိန္းဂဏန္းအရ လည္းေကာင္း၊ ကိုယ္တိုင္ျမင္ေတြ႕ခဲ့ရသည့္ တစ္ေန႔တာအေစးထုတ္လုပ္ႏိုင္မႈအရလည္းေကာင္း ယခင္ၾကားထားခဲ့သည့္ ဝင္ေငြပမာဏမွာ ခိုင္မာမႈရွိေၾကာင္း တထစ္ခ်ယံုျကည္လိုက္ေတာ့သတည္း။

ဤေလ့လာေရးခရီးစဥ္ကား ေပ်ာ္ရႊင္ဖြယ္အတိႏွင့္ျၿပီးေျမာက္ခဲ့ေလ၏။ေလ့လာေရးခရီးဆိုသည္ထက္ အပန္းေျဖခရီးဟုပင္ဆိုလိုက္ခ်င္ေသး၏။ျခံက်ယ္က်ယ္ ဥယ်ာဥ္ႀကီးတစ္ခုအတြင္းရွိ မိမိထက္အသက္ႀကီးသည့္ ေရႊဟသၤာသရက္ပင္ႀကီးေအာက္တြင္ ထိုအပင္ကရရွိသည့္အရက္သီးမွည့္မ်ားျဖင့္ ဧည့္ခံရင္းပညာရပ္တစ္ခုကို လက္ဆင့္ကမ္းမၽွေဝေပးခဲ့သည့္ထိုျခံရွင္၏ ေက်းဇူးကားႀကီးမားလွေပစြ။ အျပန္ခရီးတြင္ ဤခရီးကိုသြားျဖစ္ရန္ ေစ့ေဆာ္ေပးခဲ့သည့္ ဝါသနာတူစိုက္ပ်ိဳးေရးမိတ္ေဆြအစ္ကိုႀကီးကိုခ်က္က်လက္က် ျပန္လည္မၽွေဝႏိုင္ရန္ေတြးေတာ ေနမိ၏။

ထို႔အတူ ကိုယ္တိုင္တြက္ခ်က္ၾကည့္ခဲ့သည့္ ကိန္းဂဏန္းမ်ားကလည္းမိမိအားေလၽွာ္ျဖဴစိုက္ပ်ိဳးေရးကို လက္ေတြ႕ေဆာင္ရြက္ျဖစ္ရန္ တြန္းအားေပးေနသကဲ့သို႔ ျဖစ္ေနေလေတာ့သတည္း။

ဖိုးသူေတာ္ (www.phothutaw.com)
Credit:အန္ကယ္ပညာ

#Unicode Version# ျဖင့္ဖတ္ပါ ။
“လျှော်ဖြူ စိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်ရေး လုပ်ငန်းခွင်လေ့လာရေးခရီး”

(၁၈-၆-၂၀၁၇ရက်နေ့မြန်မာ့အလင်းသတင်းစာဆောင်းပါး)

“မင့် ဟုတ်မှလည်းလုပ်ပါကွာ၊ တစ်နေ့ငွေတစ်သိန်းဆိုတာ ဖြစ်နိုင်ပါ့မလားကွ”မိမိပြောစကားအပေါ်စိုက်ပျိုးရေးမိတ်ဆွေ အစ်ကိုကြီးတစ်ဦး၏ စူးစမ်းသံဖြစ်၏။

သူ့အသံတွင်မယုံတစ်ဝက်၊ယုံတစ်ဝက်ဖြစ်နေသည်ကို မှန်းဆနိုင်သကဲ့သို့ သူ့မျက်နှာပေါ်တွင်လည်းအားတက်သည့်အမူအယာ အပိုင်းအစကိုတွေ့မြင်နေရ၏။မိမိအနေဖြင့်ထိုစကားမှာ ဟုတ်မှန်ကြောင်း၊ လက်တွေ့လုပ်ကိုင်နေကြသည့် အသိုင်းအဝိုင်းမှသယ်ဆောင် လာသည်ဖြစ်၍ သံသယဖြစ်ရန်မလိုကြောင်း ရှင်းလင်းတင်ပြလိုက်၏။

ထိုအခါမှ “ငါ့အဖို့ကတော့ကွာ တစ်နေ့တစ်သိန်းမဟုတ်ပါဘူး၊ တစ်နေ့တစ်သောင်း ရတယ်ဆိုလည်းကျေနပ်တယ်မောင်” ဟု သူ၏ အနိမ့်ဆုံး တစ်နေ့တာလျာထားဝင်ငွေကို ဖွင့်ဟလေတော့၏။“ဒါဆို ဒီလိုလုပ်ကွာ၊ မင်း ပြောတဲ့နေရာကိုသွား၊ ပျိုးပင်ဘယ်မှာရမယ်၊ဘယ်လိုစိုက်ပျိုး ပြုစုရတယ်၊ ဘယ်လို ထုတ်လုပ်ရတယ်ဆိုတာတွေကို ကိုယ်တိုင်သွားလေ့လာြပြီး ဓာတ်ပုံရိုက်ခဲ့၊

ပြီးရင် မင်းပြောတဲ့အကျိုးအမြတ်ဆိုတာနဲ့ ဈေးကွက်အခြေအနေတွေကိုပါစုံစမ်းပေး”ဟုပင် အားတက်သရောတိုက်တွန်းနေလေ၏။မိမိအနေဖြင့်လည်း ကိုယ်တင်ပြသည့် ကိစ္စကို စိတ်ဝင်စားမှုတွေ့ရသည်ကတစ်ကြောင်း၊ ကိုယ်တိုင်သွားရောက်လေ့လာ လိုသည်ကတစ်ကြောင်း၊ ထိုနှစ်ကြောင်းမျှဖြင့် ဤလေ့လာရေးခရီးကိုစတင်ဖြစ်ခဲ့ပါ၏။

ဤလေ့လာရေးခရီးကို လျှော်ဖြူ (ခေါ်)ဆေးကုလားမ စိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်ရေး လုပ်ငန်းခွင်လေ့လာရေးခရီးဟု ဆိုကြပါစို့။နေပြည်တော်မှမန္တလေး၊ ထိုမှပုဂံပြည့်ရှင် အနော်ရထာမင်း၏ မိဖုရားစောမွန်လှ၏ကောင်းမှုတော် ရွှေစာရံဘုရားတည်ရှိရာ အုန်းချောရွာ၊ ထိုမှတဆင့် ဆည်တော်လေးရွာကိုကျော်လိုက်သည်နှင့် လေ့လာရန်ချိန်းဆိုထားပြီးဖြစ်သည့် ခြံသို့ဆိုက်မြိုက်စွာရောက်ခဲ့လေ၏။

ဆည်တော်လေးရွာ ကျော်သည်နှင့် သရက်ခြံ၊ ဆီးခြံဟူသည့်ဥယျာဉ်ခြံကြီးများကို အားကျဖွယ်တွေ့ရ၏။ထိုခြံတို့ကိုကြည့်ရင်း စိုက်ပျိုးရေးဝါသနာပါသည်ဆိုသူတို့သည် ကိုယ်အားသန်သည့် အပင်တို့ကိုသာရွေးချယ်စိုက်ပျိုးခဲ့ကြသည်ဟူသည့် အသိကိုရလိုက်၏။

မည်သည့်အပင်မျိုးကိုစိုက်ပျိုးခဲ့ကြသည်ဖြစ်စေ ကာလတစ်ခုကိုသည်းခံဖြတ်ကျော်ြပြီးချိန်တွင်သီးချိန်ပွင့်ချိန်ဆိုသည်ကို မျက်မှောက်ပြုကြရသည်ဆိုသည့်အတွေးစကိုလည်း ဆုပ်ကိုင်မိသလိုဖြစ်၍မိမိလုပ်ကိုင်ထားသည်များအပေါ် အားတက်မိပြန်၏။

ကြိုတင်ချိန်းဆိုထားသည်ဖြစ်၍ ခြံရှင်မှာ ဝတ်ကောင်းစားလှတို့ဝတ်ဆင်လျက် အဖန်ရည်နှင့် မြည်းဖွယ်ရာတို့နှင့်ကြိုလင့်၏။သို့ရာတွင် ထိုခြံရှင်နှင့် မိမိတို့မှာယခင်ကရင်းနှီးကျွမ်းဝင်သူများမဟုတ်ကြ၊ ဤလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်နေသည့် ညီငယ်တစ်ဦး၏ကြိုတင်ညှိနှိုင်းမိတ်ဆက်ပေးမှုကြောင့်သာ ရောက်လာရခြင်းဖြစ်၏။

သို့အတွက်တွေ့စတွင် ခြံရှင်၏မျက်နှာမှာ အိုးတိုးအမ်းတမ်းဖြစ်နေလေ၏။ စကားပြောကြရင်းဖြင့်စိုက်ပျိုးရေးသမားအချင်းချင်းရင်းနှီးသွားကြ၏။ထိုအခါမှလျှော်ဖြူ စိုက်ခင်းအတွင်း ဝင်ရောက်လေ့လာလိုကြောင်း၊သိလိုသည်များကို မေးမြန်းလိုကြောင်း၊ လေ့လာမှုမှတ်တမ်းဓာတ်ပုံရိုက်ခွင့်ပြုစေလိုကြောင်း စကားလမ်းခင်းရင်းနှစ်ယောက်သား ခြံအတွင်းလှည့်လည်လေ့လာဖြစ်ခဲ့လေ၏။

“ပင်ခြားစိပ်ြပြီး တန်းခြားကျဲထားတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကလေးသိပါရစေ” လျှော်ဖြူပင်တို့၏ အစိပ်အကျဲကိုကြည့်၍ မိမိမှဤသို့ စကားဦးသန်းလိုက်၏။မည်သည့်ရည်ရွယ်ချက်မျှမရှိကြောင်း၊ ယခင်က ဘရာဇီးငှက်ပျောကို ပင်ခြား ၉ ပေ၊တန်းခြား ၂၀ ပေစိုက်ခဲ့ရာက ငှက်ပျောပင်များကြားတွင် လျှော်ဖြူပင်များကို တစ်ပင်ခြားစိုက်ခဲ့သဖြင့်

ယခုကဲ့သို့ပင်ခြားစိပ်ြပြီးတန်းခြားကျဲနေတာဖြစ်ကြောင်းရှင်းပြ၏။ ငှက်ပျောပင်တို့ကားမရှိတော့၊၂ နှစ်အကြာတွင်လျှောဖြူပင်တို့က ဖုံးလွှမ်းသွားသဖြင့်ရှင်းပစ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြာင်းသိရ၏။ ဤသို့ပင်ခြားစိပ်သဖြင့် အပင်တို့၏ သဘာဝအတိုင်းအလင်းလုခဲ့ကြရာက ဘေးကိုင်းဖြာမှုနည်း၍ ပင်ဖြောင့်များအဖြစ်တွေ့ရ၏။

ခြံအတွင်းရှိ ၇ နှစ်သားအရွယ် ဒေသမျိုးအပင် ၄၅၀ မှာ ပင်စည်လုံးပတ်ပျမ်းမျှ ၃ ပေခန့်ရှိနြေပြီဖြစ်၏။၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ ၆ နှစ်သားအရွယ်တွင် အစေးစတင်ထုတ်လုပ်ခဲ့ရာ မတ်လမှ နိုဝင်ဘာလအထိ အစေးထုတ်ရာသီ ၉ လအတွင်းတစ်ရက်ခြားအစေးထုတ်ခဲ့ရာ ရောင်းရငွေ ကျပ် သိန်း ၃၀၀ ကျော်ရရှိခဲ့ကြောင်း ခြံရှင်က သွားရင်းလာရင်းပြောပြလေ၏။

ယခင်ထိုစကားကို တဆင့်ကြားဖြင့် သိခဲ့ရခြင်းသာဖြစ်ြပြီး ယခုမူကား ခြံရှင်ကိုယ်တိုင်ပြောကြားသည့်စကားကို နားနှင့်ဆတ်ဆတ်ကြားနေရခြင်းဖြစ်၏။သို့ရာတွင်မိမိအနေဖြင့် ထိုငွေကြေးပမာဏကို အပြောနှင့်မယုံနိုင်သေး၍ ဆက်လက်ဆွေနွေးခြင်းမပြုသေးဘဲ တေး၍ထားလိုက်၏။

စိုက်ခင်းအတွင်း အခြားစပ်စုရန်ကိစ္စများကားဒုနှင့်ဒေးရှိသေးသည်မဟုတ်ပါလော။အပင်တိုင်းလိုလိုတွင် မြေပြင်၏အထက် ၃ပေခွဲခန့်မှအပေါ်သို့ ဆာလာအိတ် ဖြင့် ပင်စည်ကိုပတ်၍ ကြိုးချည်ထားသည်ကိုတွေ့ရ၏။အကြောင်းမှာ ပင်စည်မှ အစေးယူရန်အပေါက်ဖောက်ထားသည့် နေရာများကို မိုးရေထိမှန်ခြင်းမရှိစေရန်နှင့် ထွက်ရှိလာသည့် အစေးသန့်ရှင်းစေရန် အကာအကွယ်လုပ်ပေးထားခြင်းဖြစ်ကြောင်း သိရ၏။

ခြံအတွင်း အမျိုးသမီး ၃ဦးက ပင်စည်ကိုပတ်ထားသည့် ဆာလာအိတ်များကိုဖယ်၍ အပေါက်များအတွင်းမှအစေးများကို လက်ဖြင့်ကော်ထုတ်ကာ စတီးလင်ဗန်းများ အတွင်းသို့ဖြန့်၍ ထည့်နေကြသည်ကိုတွေ့ရ၏။ဤသို့ဖြန့်ထည့်ရင်း တစ်ဗန်းပြည့်လျင် နောက်တစ်ဗန်းသို့ပြောင်းထည့်၏။ ြပြီးလျင် ထိုဗန်းလိုက်ပင် အမိုးအကာအောက်၌ အစေးအိပ်ရန်လေသလပ်ခံရန်သယ်ဆောင်သွားကြ၏။

မိန်းကလေး ၃ ဦးကရှေ့မှ ထိုသို့ပြုလုပ်သွားချိန်တွင် အမျိုးသား ၂ ဦးက နောက်မှ ဆောက်ခုံးတစ်လက်စီကိုင်၍ အစေးများထုတ်ယူသွားသည့် အပေါက်များကို မျက်နှာသစ်ပေးကြလေ၏။ဤသည်ကိုလျှော်ဖြူသမားတို့က “မန်းပြင်ပေးသည်”ဟု ဆိုကြ၏။ အလွယ်ပြောရလျင် အခေါက်အတွင်းမှ အစေးများတစ်စိမ့်စိမ့်ထွက်နေစေရန် အပေါက်အတွင်းရှိ အခေါက်၏မျက်နှာပြင်ကို ဖွင့်ပေးသည့်သဘောဖြစ်လေ၏။

ထိုသို့ပြုလုပ်ရင်း ထွက်ပေါ်လာသည့် အညစ်အကြေးအမိုက်သရိုက်တို့ကို အဝတ်ဖြင့် သန့်ရှင်းရေးပြုလုပ်ြပြီး ပင်စည်ကို ဆာလာအိတ်ဖြင့်ပြန်ပတ်ပေးကြ၏။ဤသို့ အပင်အားလုံးကိုဆောင်ရွက်ပေးြပြီးချိန်တွင်ထိုနေ့အတွက်အစေးထုတ်ခြင်းအလုပ် ပြီးစီးသည်ဟူသတည်း။

ဤနေရာတွင်လျှော်ဖြူပင်မှ အစေးထုတ်နည်း ၂ နည်းရှိကြောင်းကိုထည့်သွင်း ဖော်ပြလိုသေး၏။ အထက်တွင်တင်ပြခဲ့သည်မှာ ပင်စည်ကိုအပေါက်ဖောက်၍ ထုတ်ယူနည်းဖြစ်၏။နောက်တစ်နည်းမှာ ပင်စည်နှင့် အကိုင်းကို ဓားဖြင့်ထစ်၍ အစေးယူနည်းဖြစ်၏။ စတင်စိုက်ပျိုးသည့်အချိန်တွင် ပင်ခြားတန်းခြားကို ၁၅ပေနှင့် အထက်ခြားထားပေးပါက ကိုင်းဖြာမှုအားကောင်းသဖြင့် ပင်စည်ကသာမက

ကိုင်းများကပါအစေးထုတ်လုပ်နိုင်ကြောင်းသိရ၏။ ဓားထစ်အစေးထုတ်ရန်နေရာ ကျယ်ဝန်းစွာရနိုင်သည့် အခြေအနေကို မျှော်မှန်း၍ ဤသို့စိုက်ပျိုးကြကြောင်း သိရ၏။မိမိလေ့လာခဲ့သည့်ခြံမှာ အပင်စိပ်သဖြင့် ကိုင်းဖြာမှုအားနည်းကာ ပင်စည်မှသာ အစေးထုတ်နိုင်သည့် အနေအထားဖြစ်ကြောင်းတွေ့ရ၏။

မည်သည့်နည်းဖြင့်ထုတ်သည်ဖြစ်စေ အစေးထွက်အားနည်းသွားပါက အစေးယူမည့်နေရာကို လွှဲပေးရ၏။ နေရာဟောင်းတွင်မန်းတက်၍ ပိတ်သွား သော်လည်း ထိုနေရာဟောင်းကို ၂နှစ်ကြာမှသာ ဓားထစ်ခြင်း၊အပေါက်ဖောက်ခြင်း ပြုရသည်ဆို၏။သို့မဟုတ်လျင် ထွက်ရှိလာသည့်အစေးမှာ အရောင်နောက်တတ်သည်ဟုသိရ၏။

အပေါက်ဖောက်ရာတွင် တစ်ပင်လျှင် ငါးမူးစေ့အရွယ် အပေါက် ၃ ပေါက်ကို တစ်ပေခြားဖြင့် အတွင်းသားထိရုံဖောက်ရ၏။ အပေါက်လွှဲသည့်အခါ ယခင်ဖောက်ထားသည့် တစ်ပေခြား၏ အလယ်တည့်တည့်မှဖောက်ရသည်ဆို၏။

နေရာလွဲသွားသော်လည်း အကွာအဝေးတစ်ပေခြားမှာပြောင်းလည်းမှုမရှိပေ။ဤသို့ဖြင့် ခြံအတွင်းလှည့်လည်၍ ခြံရှင်းအားသိလိုသည်များကိုမေးခဲ့၏။

ခြံရှင်ကလည်း တကယ်လုပ်တော့မည့်သူဟု သုံးသပ်မိဟန်တူ၏။ မေးသမျှကိုစိတ်ရှည်လက်ရှည် ပြန်လည်ဖြေကြားနေလေတော့သတည်း။ သွားရောက်လေ့လာခိုင်းသူအား အထောက်အထားနှင့်တင်ပြနိုင်ရန် ဓာတ်ပုံများလည်းရိုက်ဖြစ်၏။

ဤနေရာတွင် တင်ပြရန်ကျန်နေသေးသည်မှာ မျိုးကိစ္စနှင့် စိုက်ပျိုးပြုစုပုံဖြစ်၏။ခြံအတွင်းစိုက်ပျိုးထားသည်မှာ ဒေသမျိုးများဖြစ်ကြောင်းတင်ပြခဲ့ြပြီးဖြစ်၏။သို့ဖြစ်၍ စိုက်ပျိုးလိုသူများအဖို့ နိုင်ငံခြားမျိုးဆိုသည်ကို ရှာပုံတော်ဖွင့်နေရန်မလိုအပ်တော့ပေ။ လျှော်ဖြူလောကတွင် လူပြောများလျက်ရှိသည့် ရိုးစိမ်း၊ ရိုးနီကိစ္စကိုလည်း မေးဖြစ်ခဲ့သေး၏။

ရိုးစိမ်းကပိုထွက်သည့်အပင်လည်းရှိ၏။ရိုးနီက အထွက်ပိုသည် လည်းရှိ၏ဟုအဖြေရခဲ့၏။ ရိုးစိမ်း၊ ရိုးနီ ဒွိဟဖြစ်ကြသူများလည်းဤအဖြေကိုကြည့်၍ သင့်မြတ်သင့်ကြျပြေပြီ။ပျိုးပင်အတွက်မျိုးစေ့ကို ခြံရှင်ကိုယ်တိုင် တစ်ပြည်လျင် ကျပ်တစ်သောင်းခွဲနှင့် ရောင်းပေးနေသည်ကိုတွေခဲ့ရ၏။ ဒီဇင်ဘာတွင် အပွင့်လိုက်၍ ဖေဖော်ဝါရီလတွင် မျိုးစေ့ရသည်ဆို၏။

ထိုအချိန်တွင် အစေးထုတ်လုပ်မှုရပ်နားပေးထား၏။ မျိုးခံပုံမှာ အသီးရင့်မည့်ချိန်တွင် အပင်အောက်၌ တာလပတ်စခင်းထား၍ အသီးမှကွဲကျ လာသည့်အစေ့ကိုခံယူထားသည်ဖြစ်၍ အပင်မပေါက်မှာမပူရဟူ၍ဝယ်သူကိုညွှန်းနေလိုက်သေး၏။စိုက်ပျိုးပြုစုပုံအတွက်ဖြေကြားပုံမှာ စိုက်ပျိုးရေးသမား ပီသလှပေ၏။ အပင်တစ်မျိုးဖြစ်သည့်အတွက် အခြားသောအပင်များ စိုက်ပျိုးပြုစု သကဲ့သို့သာဆောင်ရွက်ပါဟူသတည်း။

ခြံအတွင်းလေ့လာရန်ရှိသည်များ စုံသလောက်ဖြစ်သည့်အချိန်တွင် ခြံရှင်က အစေးများအခြောက်ခံထားသည့် အဆောက်အအုံအတွင်းသို့ခေါ်ဆောင် ပြသလေ၏။မိမိသွားရောက်လေ့လာချိန်တွင် ယခင်တစ်နေ့စာအခြောက်ခံြပြီးဖြစ် သည့် လျှော်ဖြူ စေးခြောက် ၄ ပိဿာခန့်နှင့် လေ့လာနေစဉ် ထုတ်ယူထားသည့် အစေးစိုများခွဲခြားထား သည်ကိုတွေ့ရ၏။

တစ်နေ့စာ အစေးခြောက်မည်မျှ ထုတ်လုပ်နိုင်သည်ကိုမေးမြန်းရာ အနည်းဆုံး ၃ပိဿ ာနှင့် အများဆုံး ၉ပိဿာ ရရှိကြောင်း ဖြေကြားလေ၏။တစ်ရက်ခြားပျမ်းမျှ ၆ ပိဿ ာရ သည်ဟုဆို၏။ထိုအချိန်တွင် ဤကိစ္စနှင့်ပတ်သက်၍ ဆက်ဆွေးနွေးခြင်းမပြုဘဲ တေးထားခဲ့သည်ကို ပြန်ဆက်ကြည့်မိတော့၏။

တယ်လီဖုန်းရှိဂဏန်းပေါင်းစက်ဖြင့် ကိန်းဂဏန်းတို့ကို ဖော်ပြထား သည့်အတိုင်း တွက်ချက်ကြည့်လေ၏။အစေးထုတ်လုပ်သည့်ကာလ မတ်လမှနိုဝင်ဘာလအထိ လပေါင်း ၉ လ၊ရက်ပေါင်း ၉×၃၀=၂၇၀ ရက်၊တစ်ရက်ခြားအစေးထုတ် သည်ဆိုသည့်အတွက် အစေးထုတ်ရက်ပေါင်း ၂၇၀÷၂=၁၃၅ရက်၊တစ်ရာသီစာထွက်ရှိသည့် အစေးခြောက်အလေးချိန် ၁၃၅×၆ပိဿ(တစ်ရက်ပျမ်းမျှ)=၈၁၀ ပိဿာ၊

ယခင်နှစ်ခြံသို့လာရောက် ဝယ်ယူသည့်ဈေးနှုန်း တစ်ပိဿာ ၃၅၀၀၀ကျပ်၊ တစ်ရာသီစာရောင်းရငွေ၈၁၀ ပိဿာ×၃၅၀၀၀ကျပ်=၂၈၃၅၀၀၀၀ကျပ် ဟူသည့်အဖြေရလေ၏။ထိုကိန်းဂဏန်းအရ လည်းကောင်း၊ ကိုယ်တိုင်မြင်တွေ့ခဲ့ရသည့် တစ်နေ့တာအစေးထုတ်လုပ်နိုင်မှုအရလည်းကောင်း ယခင်ကြားထားခဲ့သည့် ဝင်ငွေပမာဏမှာ ခိုင်မာမှုရှိကြောင်း တထစ်ချယုံကြည်လိုက်တော့သတည်း။

ဤလေ့လာရေးခရီးစဉ်ကား ပျော်ရွှင်ဖွယ်အတိနှင့်ြပြီးမြောက်ခဲ့လေ၏။လေ့လာရေးခရီးဆိုသည်ထက် အပန်းဖြေခရီးဟုပင်ဆိုလိုက်ချင်သေး၏။ခြံကျယ်ကျယ် ဥယျာဉ်ကြီးတစ်ခုအတွင်းရှိ မိမိထက်အသက်ကြီးသည့် ရွှေဟင်္သာသရက်ပင်ကြီးအောက်တွင် ထိုအပင်ကရရှိသည့်အရက်သီးမှည့်များဖြင့် ဧည့်ခံရင်းပညာရပ်တစ်ခုကို လက်ဆင့်ကမ်းမျှဝေပေးခဲ့သည့်ထိုခြံရှင်၏ ကျေးဇူးကားကြီးမားလှပေစွ။ အပြန်ခရီးတွင် ဤခရီးကိုသွားဖြစ်ရန် စေ့ဆော်ပေးခဲ့သည့် ဝါသနာတူစိုက်ပျိုးရေးမိတ်ဆွေအစ်ကိုကြီးကိုချက်ကျလက်ကျ ပြန်လည်မျှဝေနိုင်ရန်တွေးတော နေမိ၏။

ထို့အတူ ကိုယ်တိုင်တွက်ချက်ကြည့်ခဲ့သည့် ကိန်းဂဏန်းများကလည်းမိမိအားလျှော်ဖြူစိုက်ပျိုးရေးကို လက်တွေ့ဆောင်ရွက်ဖြစ်ရန် တွန်းအားပေးနေသကဲ့သို့ ဖြစ်နေလေတော့သတည်း။

ဖိုးသူတော် (www.phothutaw.com)
Credit:အန်ကယ်ပညာ
 
 
 
ေန႔စဥ္သတင္းအသစ္မ်ားကို Email ပို႔ေပးပါမည္။
သင္၏ Gmail ကို ေအာက္တြင္ ျဖည့္စြက္၍ Submit လုပ္ပါ။
 
 
Top