ဘုရား ဆုပန္ မိုင္းဖုန္းဆရာေတာ္ဘုရားႀကီးႏွင့္ ႏွစ္ေပါင္း ၇၀၀ ေက်ာ္က ဘူတန္ဘုရင္တို႔၏ စိတ္ဝင္စားဖြယ္ ဘဝ ဇာတ္ေၾကာင္း

တစ္ ကယ္ေတာ့ ဤအေၾကာင္းကို ေရးသားရန္ မိုင္းဖုန္း ဆရာေတာ္ဘုရားထံ ခြင့္ပန္ခဲ့ျခင္း မဟုတ္သကဲ့သို႔ ဆရာေတာ္ႀကီးအေၾကာင္း တစ္ဆင့္ျပန္ေဟာေျပာခဲ့ေသာ နမ့္လန္ဆရာေတာ္ထံတြင္လည္း ခြင့္ပန္နိင္ခဲ့ျခင္း မ႐ွိပါ။

သို႔ေသာ္ ဘုရားဆုပန္ မိုင္းဖုန္းဆရာေတာ္ႀကီး၏ ျမင့္ျမတ္ေသာ သူေတာ္ေကာင္းတရားမ်ားကိန္းေအာင္းၿပီး က်င့္ၾကံပြားမ်ား အားထုတ္ခဲ့သည္မွာ ယခုဘဝတြင္မွ ျဖစ္ေပၚလာခဲ့သည္မဟုတ္ဘဲ ေ႐ွးေ႐ွးေသာဘဝမွ စ၍ သေႏၶတည္ခဲ့သည္ကို သူေတာ္ေကာင္းတရားခ်စ္ခင္ႏွစ္သက္ၾကသူမ်ားအတြက္ ၾကည္ညိဳသဒၵါတရား ပြားမ်ားနိင္လိုျခင္း အလို႔ငွါ ေရးသားမ်ွေဝလိုက္ရပါသည္။ သူေတာ္ေကာင္းတရား ခ်စ္ခင္ႏွစ္သက္သူ မည္သူမဆိုသူေတာ္ေကာင္းတရားကို လက္ဆင့္ကမ္း မ်ွေဝျခင္းမွာ ကုသိုလ္ျပဳ ျခင္းတစ္မ်ိဳးဟု ယံုၾကည္ပါေသာေၾကာင့္လည္း ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားထံ ခြင့္မပန္မိဘဲ ေရးသားလိုက္ရျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

အခ်ိန္ တပါး၌ မိုင္းဖုန္းဆရာေတာ္ဘုရားသည္ ဆုထူးပန္ တို႔၏ သ႑ာန္၌ ျဖစ္ေပၚေလ့႐ွိေသာ ၊ လူသူတိရ စၦာန္တို႔ အေရာက္နည္းၿပီး အလြန္ ၿငိမ္းခ်မ္းဆိတ္ၿငိမ္ေသာဘုရား႐ွင္အဆက္ဆက္ က်င့္ၾကံပြားမ်ားတရား အားထုတ္ေတာ္မူခဲ့ေသာ အလြန္တရား ေအးခဲလွေသာ ဟိမဝႏၱာ ေတာင္ထိပ္ေပၚတြင္ တရားအားထုတ္ေတာ္မူရန္လြန္စြာမွပင္ စိတ္ဆႏၵျပင္းျပေတာ္ မူခဲ့ပါသည္။

သို႔မို႔ေသာေၾကာင့္ ဆရာေတာ္သည္ ဘူတန္နိင္ငံသို႔ တစ္ပါးတည္း ႂကြခ်ီေတာ္မူခဲ့ပါသည္။ဘူတန္နိင္ငံသည္ မဟာယန ဗုဒၶဘာသာသာတစ္မ်ိဳ းတည္းသာ က်င့္သံုးကိုးကြယ္ၿပီး တစ္ျခားမည္သည့္ ဘာသာမ်ွ လက္ခံျခင္း မ႐ွိသည့္ ကမၻာေပၚတြင္ အလြန္႐ားပါးလွသည့္ နိင္ငံ တစ္နိင္ငံ ျဖစ္ပါသည္။ ဆရာေတာ္ႀကီး ဘူတန္နိင္ငံတြင္ ေရာက္႐ွိေသာအခါ ဘူတန္နိင္ငံသူ နိင္ငံသားမ်ားက ဘယ္အတြက္ေၾကာင့္ ဘူတန္နိင္ငံသို႔ႂကြခ်ီလာပါသနည္းဟု ေမးေလ်ာက္ၾကပါသည္။ ( ဘာသာျပန္အကူ အညီႏွင့္ ျဖစ္ပါမည္၊ ထိုအခ်ိန္တြင္ ဆရာေတာ္သည္ ဘူတန္စကား ေျပာတတ္ျခင္းမ႐ွိပါ ) ဆရာေတာ္

ရည္ရြယ္ခ်က္ကို ေျပာျပေသာအခါ အားလံုးက မျဖစ္နိင္ေၾကာင္း၊ ေတာင္ေပၚတြင္ အလြန္ေအးေၾကာင္း၊ ေတာင္ေပၚ ေရာက္သူ မည္သူမ်ွ အသက္ မ႐ွင္နိင္ေၾကာင္း ေလ်ာက္တင္ၾကပါသည္။

ဆရာေတာ္က အသက္ေသခ်င္ ေသပါေစ တရားအားထုတ္ခ်င္ပါသည္ဟု မိန္႔ေတာ္မူခဲ့ပါသည္။ဘူတန္နိင္ငံသူ/သားမ်ားက ဆရာေတာ္၏ ဆႏၵကို မလြန္ဆန္နိင္သည့္အဆံုး တစ္ျခားနည္းႏွင့္ တားျမစ္ရန္ ႀကိဳးစားၾကပါသည္။ မဟာယနကို ကိုးကြယ္သူမ်ားျဖစ္ေသာေၾကာင့္ဆရာေတာ္သည္ မည္သည့္ ဝါဒကို ကိုးကြယ္ပါသနည္း။ ေထရဝါဒကိုကိုးကြယ္ပါသလားဟု ေမးေလ်ာက္ၾကပါသည္။ ဆရာေတာ္က မဟာယနလည္းမဟုတ္၊ ေထရဝါဒလည္းမမည္ဗုဒၶဝါဒသာ ကိုးကြယ္ ယံုၾကည္သည္ဟု ျပန္မိန္႔ရာ၊ အားလံုးမွာ မျငင္းသာပဲ ျဖစ္ေနၾကသည္။

ထိုအခ်ိန္တြင္ ဆရာေတာ္အား ဟိမဝႏၱာ ေတာင္ေပၚတြင္ တရားအားထုတ္မည္ဆိုပါက တစ္ခုခု အစြမ္းျပရမည္ဟု ေလ်ာက္တင္ၾကပါသည္။

မိုင္းဖုန္းဆရာေတာ္ႀကီးက ထိုသို႔ေလ်ာက္တင္သည္ကို ျပန္လည္မိန္႔ၾကားသည္ကို ၾကားသိၾကေသာအခါ လြန္စြာမွပင္ အံ့ျသၾကမွင္တက္သြားၾကသည္။

ဆရာေတာ္ မိန္႔သည္မွာ ဘူတန္၌ လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္ေပါင္း ၇၀၀ ေက်ာ္ ၈၀၀ ခန္႔က ဘုရင္တပါးကေနၿပီး ရေသ့ရဟန္း ဝတ္သြားတာ ၾကားဖူးၾကလား၊ ရာဇဝင္႐ွိခဲ့တာ သိၾကလားဟုမိန္႔ေတာ္မူပါသည္။ ၎တို႔က ထို႔ကဲ့သို႔ သမိုင္း အမွန္တစ္ကယ္ ႐ွိေၾကာင္း ျပန္လည္ ေလ်ာက္တင္ၾကသည္။ ဆရာေတာ္က အဲဒီ ဘုရင္က ယခု သူပင္ျဖစ္ေၾကာင္း မိန္႔ၾကားပါသည္။

သက္ေသျပရန္ ဆရာေတာ္အား ေလ်ာက္တင္ေသာအခါ ဤဟိမဝႏၱာေတာင္ေပၚတြင္ လိုဏ္ဂူတစ္ခု ႐ွိေၾကာင္း၊ ထိုဂူ၏ အတြင္းပိုင္းတစ္ေနရာ ခ်ိဳင့္ခြက္ထဲတြင္ ေက်ာက္တံုးျဖင့္ဖိ၍ထားေသာ ေက်ာက္ ပုတီး တစ္ကံုး႐ွိေၾကာင္း၊ သြား၍ ႐ွာၾကရန္ မိန္႔ေတာ္ မူခဲ့ပါသည္။ ဘူတန္သူ/သားမ်ားသည္လည္း ဆရာေတာ္၏ မိန္ၾကားခ်က္အတိုင္းေက်ာက္ပုတီးကံုးကို ဝိုင္း၍ ႐ွာၾကရာ မၾကာခင္ ဆရာေတာ္ မိန္႔သည့္အတိုင္း ပုတီးကို ေတြ ့ေလ၏။

ထိုအခ်ိန္မွ အားလံုးက ဆရာေတာ္၏ အစြမ္းကို ယံုၾကည္၍ ဟိမဝႏၱာေတာင္တြင္ တရားအားထုတ္ရန္ ခြင့္ျပဳ သေဘာတူခဲ့ၾကသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ဆရာေတာ္သည္။

ဝါတြင္းသံုးလပတ္လံုး ေတာင္ေပၚတြင္ တရားအားထုတ္ကာ သီတင္းသံုးေတာ္မူခဲ့သည္။ ေနာက္ထက္ ထူးျခားသည္မွာ ဆရာေတာ္သည္ သံုးလ သီတင္းသံုးၿပီးခ်ိန္တြင္ဘူတန္စာေပႏွင့္ စကားမ်ားကို ေျပာဆိုနိင္ၿပီး ဘူတန္နိင္ငံတြင္ တရားဓမၼမ်ား ေဟာၾကားေတာ္မူခဲ့ပါသည္။ ဤကဲ့သို႔ ဆရာေ က်င့္ၾကံအားထုတ္မႈႏွင့္ တရားေတာ္၏အစြမ္းတို႔ေၾကာင့္ ဘူတန္နိင္ငံသည္ ဆရာေတာ္အား ဓမၼရာဇာဘြဲ ့ကို ခ်ီးျမႇင့္၍ ဘူတန္နိင္ငံတြင္ အသက္ထက္ဆံုး သီတင္းသံုးရန္ အႀကိမ္ႀကိမ္ ေလ်ာက္တင္ခဲ့ၾကသည္။

သို႔ေသာ္ မိုင္းဖုန္း ဆရာေတာ္ႀကီးသည္ တရားခ်စ္ခင္ သူေတာ္စဥ္အေပါင္းတို္႔အတြက္ တစ္နိင္ငံတည္းတြင္ သီးတင္းသံုး ေနထိုင္ျခင္းမ႐ွိဘဲ နိင္ငံအမ်ား ေဒသစာရီႂကြေရာက္ေတာ္မူ၍တရားေရေအး တိုက္ေကြၽးေတာ္ မူခဲ့ပါသည္။ ထိုကဲ့သို႔ ဆရာေတာ္အေၾကာင္းႏွင့္ အက်င့္ျမတ္တို ့ျဖင့္ ျပည့္စံု ေနေသာ တရားေတာ္ျမတ္ကို ႐ိုေသေလးစားစြာ မ်ွေဝရင္းတရားခ်စ္ခင္ သူေတာ္ေကာင္းမ်ားအတြက္ သဒၵါတရား ပြားမ်ားနိင္ေစရန္ မ်ွေဝ ပူေဇာ္လိုက္သည္။

တရားေတာ္ ေဟာၾကားေတာ္မူခဲ့ေသာဆရာေတာ္အမည္ နမ့္လန္ဆရာေတာ္ႏွင့္ေဘာ္ႀကိဳ ဆရာေတာ္

ေန႔ရက္ ။၂၁ ၊ ၁ ၊ ၂၀၁၉အခ်ိန္။ နံနက္ ၆နာရီ

ေနရာ။ ျပည္လမ္း၊ ကမာရြတ္ၿမိဳ႕နယ္။ ရန္ကုန္။ ခရက္ ဒစ္ ကေမၻာဇအုပ္စု၊ ကေမၻာဇဘဏ္ မိသားစု၏ ကုသိုလ္ေတာ္အလွဴ ။

ဖိုးသူေတာ္ (www.phothutaw.com)
Credit:mie mie thaung naing

#Unicode Version# ျဖင့္ဖတ္ပါ ။

ဘုရား ဆုပန် မိုင်းဖုန်းဆရာတော်ဘုရားကြီးနှင့် နှစ်ပေါင်း ၇၀၀ ကျော်က ဘူတန်ဘုရင်တို့၏ စိတ်ဝင်စားဖွယ် ဘဝ ဇာတ်ကြောင်း

တစ် ကယ်တော့ ဤအကြောင်းကို ရေးသားရန် မိုင်းဖုန်း ဆရာတော်ဘုရားထံ ခွင့်ပန်ခဲ့ခြင်း မဟုတ်သကဲ့သို့ ဆရာတော်ကြီးအကြောင်း တစ်ဆင့်ပြန်ဟောပြောခဲ့သော နမ့်လန်ဆရာတော်ထံတွင်လည်း ခွင့်ပန်နိင်ခဲ့ခြင်း မရှိပါ။

သို့သော် ဘုရားဆုပန် မိုင်းဖုန်းဆရာတော်ကြီး၏ မြင့်မြတ်သော သူတော်ကောင်းတရားများကိန်းအောင်းပြီး ကျင့်ကြံပွားများ အားထုတ်ခဲ့သည်မှာ ယခုဘဝတွင်မှ ဖြစ်ပေါ်လာခဲ့သည်မဟုတ်ဘဲ ရှေးရှေးသောဘဝမှ စ၍ သန္ဓေတည်ခဲ့သည်ကို သူတော်ကောင်းတရားချစ်ခင်နှစ်သက်ကြသူများအတွက် ကြည်ညိုသဒ္ဒါတရား ပွားများနိင်လိုခြင်း အလို့ငှါ ရေးသားမျှဝေလိုက်ရပါသည်။ သူတော်ကောင်းတရား ချစ်ခင်နှစ်သက်သူ မည်သူမဆိုသူတော်ကောင်းတရားကို လက်ဆင့်ကမ်း မျှဝေခြင်းမှာ ကုသိုလ်ပြု ခြင်းတစ်မျိုးဟု ယုံကြည်ပါသောကြောင့်လည်း ဆရာတော်ကြီးများထံ ခွင့်မပန်မိဘဲ ရေးသားလိုက်ရခြင်း ဖြစ်ပါသည်။

အချိန် တပါး၌ မိုင်းဖုန်းဆရာတော်ဘုရားသည် ဆုထူးပန် တို့၏ သဏ္ဍာန်၌ ဖြစ်ပေါ်လေ့ရှိသော ၊ လူသူတိရ စ္ဆာန်တို့ အရောက်နည်းပြီး အလွန် ငြိမ်းချမ်းဆိတ်ငြိမ်သောဘုရားရှင်အဆက်ဆက် ကျင့်ကြံပွားများတရား အားထုတ်တော်မူခဲ့သော အလွန်တရား အေးခဲလှသော ဟိမဝန္တာ တောင်ထိပ်ပေါ်တွင် တရားအားထုတ်တော်မူရန်လွန်စွာမှပင် စိတ်ဆန္ဒပြင်းပြတော် မူခဲ့ပါသည်။

သို့မို့သောကြောင့် ဆရာတော်သည် ဘူတန်နိင်ငံသို့ တစ်ပါးတည်း ကြွချီတော်မူခဲ့ပါသည်။ဘူတန်နိင်ငံသည် မဟာယန ဗုဒ္ဓဘာသာသာတစ်မျို းတည်းသာ ကျင့်သုံးကိုးကွယ်ပြီး တစ်ခြားမည်သည့် ဘာသာမျှ လက်ခံခြင်း မရှိသည့် ကမ္ဘာပေါ်တွင် အလွန်ရားပါးလှသည့် နိင်ငံ တစ်နိင်ငံ ဖြစ်ပါသည်။ ဆရာတော်ကြီး ဘူတန်နိင်ငံတွင် ရောက်ရှိသောအခါ ဘူတန်နိင်ငံသူ နိင်ငံသားများက ဘယ်အတွက်ကြောင့် ဘူတန်နိင်ငံသို့ကြွချီလာပါသနည်းဟု မေးလျောက်ကြပါသည်။ ( ဘာသာပြန်အကူ အညီနှင့် ဖြစ်ပါမည်၊ ထိုအချိန်တွင် ဆရာတော်သည် ဘူတန်စကား ပြောတတ်ခြင်းမရှိပါ ) ဆရာတော်

ရည်ရွယ်ချက်ကို ပြောပြသောအခါ အားလုံးက မဖြစ်နိင်ကြောင်း၊ တောင်ပေါ်တွင် အလွန်အေးကြောင်း၊ တောင်ပေါ် ရောက်သူ မည်သူမျှ အသက် မရှင်နိင်ကြောင်း လျောက်တင်ကြပါသည်။

ဆရာတော်က အသက်သေချင် သေပါစေ တရားအားထုတ်ချင်ပါသည်ဟု မိန့်တော်မူခဲ့ပါသည်။ဘူတန်နိင်ငံသူ/သားများက ဆရာတော်၏ ဆန္ဒကို မလွန်ဆန်နိင်သည့်အဆုံး တစ်ခြားနည်းနှင့် တားမြစ်ရန် ကြိုးစားကြပါသည်။ မဟာယနကို ကိုးကွယ်သူများဖြစ်သောကြောင့်ဆရာတော်သည် မည်သည့် ဝါဒကို ကိုးကွယ်ပါသနည်း။ ထေရဝါဒကိုကိုးကွယ်ပါသလားဟု မေးလျောက်ကြပါသည်။ ဆရာတော်က မဟာယနလည်းမဟုတ်၊ ထေရဝါဒလည်းမမည်ဗုဒ္ဓဝါဒသာ ကိုးကွယ် ယုံကြည်သည်ဟု ပြန်မိန့်ရာ၊ အားလုံးမှာ မငြင်းသာပဲ ဖြစ်နေကြသည်။

ထိုအချိန်တွင် ဆရာတော်အား ဟိမဝန္တာ တောင်ပေါ်တွင် တရားအားထုတ်မည်ဆိုပါက တစ်ခုခု အစွမ်းပြရမည်ဟု လျောက်တင်ကြပါသည်။

မိုင်းဖုန်းဆရာတော်ကြီးက ထိုသို့လျောက်တင်သည်ကို ပြန်လည်မိန့်ကြားသည်ကို ကြားသိကြသောအခါ လွန်စွာမှပင် အံ့သြကြမှင်တက်သွားကြသည်။

ဆရာတော် မိန့်သည်မှာ ဘူတန်၌ လွန်ခဲ့သော နှစ်ပေါင်း ၇၀၀ ကျော် ၈၀၀ ခန့်က ဘုရင်တပါးကနေပြီး ရသေ့ရဟန်း ဝတ်သွားတာ ကြားဖူးကြလား၊ ရာဇဝင်ရှိခဲ့တာ သိကြလားဟုမိန့်တော်မူပါသည်။ ၎င်းတို့က ထို့ကဲ့သို့ သမိုင်း အမှန်တစ်ကယ် ရှိကြောင်း ပြန်လည် လျောက်တင်ကြသည်။ ဆရာတော်က အဲဒီ ဘုရင်က ယခု သူပင်ဖြစ်ကြောင်း မိန့်ကြားပါသည်။

သက်သေပြရန် ဆရာတော်အား လျောက်တင်သောအခါ ဤဟိမဝန္တာတောင်ပေါ်တွင် လိုဏ်ဂူတစ်ခု ရှိကြောင်း၊ ထိုဂူ၏ အတွင်းပိုင်းတစ်နေရာ ချိုင့်ခွက်ထဲတွင် ကျောက်တုံးဖြင့်ဖိ၍ထားသော ကျောက် ပုတီး တစ်ကုံးရှိကြောင်း၊ သွား၍ ရှာကြရန် မိန့်တော် မူခဲ့ပါသည်။ ဘူတန်သူ/သားများသည်လည်း ဆရာတော်၏ မိန်ကြားချက်အတိုင်းကျောက်ပုတီးကုံးကို ဝိုင်း၍ ရှာကြရာ မကြာခင် ဆရာတော် မိန့်သည့်အတိုင်း ပုတီးကို တွေ့လေ၏။

ထိုအချိန်မှ အားလုံးက ဆရာတော်၏ အစွမ်းကို ယုံကြည်၍ ဟိမဝန္တာတောင်တွင် တရားအားထုတ်ရန် ခွင့်ပြု သဘောတူခဲ့ကြသည်။ ထို့ကြောင့်ဆရာတော်သည်။

ဝါတွင်းသုံးလပတ်လုံး တောင်ပေါ်တွင် တရားအားထုတ်ကာ သီတင်းသုံးတော်မူခဲ့သည်။ နောက်ထက် ထူးခြားသည်မှာ ဆရာတော်သည် သုံးလ သီတင်းသုံးပြီးချိန်တွင်ဘူတန်စာပေနှင့် စကားများကို ပြောဆိုနိင်ပြီး ဘူတန်နိင်ငံတွင် တရားဓမ္မများ ဟောကြားတော်မူခဲ့ပါသည်။ ဤကဲ့သို့ ဆရာေ ကျင့်ကြံအားထုတ်မှုနှင့် တရားတော်၏အစွမ်းတို့ကြောင့် ဘူတန်နိင်ငံသည် ဆရာတော်အား ဓမ္မရာဇာဘွဲ့ကို ချီးမြှင့်၍ ဘူတန်နိင်ငံတွင် အသက်ထက်ဆုံး သီတင်းသုံးရန် အကြိမ်ကြိမ် လျောက်တင်ခဲ့ကြသည်။

သို့သော် မိုင်းဖုန်း ဆရာတော်ကြီးသည် တရားချစ်ခင် သူတော်စဉ်အပေါင်းတို့်အတွက် တစ်နိင်ငံတည်းတွင် သီးတင်းသုံး နေထိုင်ခြင်းမရှိဘဲ နိင်ငံအများ ဒေသစာရီကြွရောက်တော်မူ၍တရားရေအေး တိုက်ကျွေးတော် မူခဲ့ပါသည်။ ထိုကဲ့သို့ ဆရာတော်အကြောင်းနှင့် အကျင့်မြတ်တို့ဖြင့် ပြည့်စုံ နေသော တရားတော်မြတ်ကို ရိုသေလေးစားစွာ မျှဝေရင်းတရားချစ်ခင် သူတော်ကောင်းများအတွက် သဒ္ဒါတရား ပွားများနိင်စေရန် မျှဝေ ပူဇော်လိုက်သည်။

တရားတော် ဟောကြားတော်မူခဲ့သောဆရာတော်အမည် နမ့်လန်ဆရာတော်နှင့်ဘော်ကြို ဆရာတော်

နေ့ရက် ။၂၁ ၊ ၁ ၊ ၂၀၁၉အချိန်။ နံနက် ၆နာရီ

နေရာ။ ပြည်လမ်း၊ ကမာရွတ်မြို့နယ်။ ရန်ကုန်။ ခရက် ဒစ် ကမ္ဘောဇအုပ်စု၊ ကမ္ဘောဇဘဏ် မိသားစု၏ ကုသိုလ်တော်အလှူ ။

ဖိုးသူတော် (www.phothutaw.com)
Credit:mie mie thaung naing
 
 
 
ေန႔စဥ္သတင္းအသစ္မ်ားကို Email ပို႔ေပးပါမည္။
သင္၏ Gmail ကို ေအာက္တြင္ ျဖည့္စြက္၍ Submit လုပ္ပါ။
 
 
Top