ယေန႔သည္ စစ္တပ္အာဏာသိမ္းေခါင္းေဆာင္ နဝတဥကၠ႒ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီး ေစာေမာင္ က်န္းမာေရးအရ အနားမယူလွ်င္ မျဖစ္ေတာ့သျဖင့္ အနားေပးလိုက္ေၾကာင္း ျမန္မာ့႐ုပ္ျမင္သံၾကားမွ ေန၍ ဒုဥကၠဌ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးသန္းေ႐ႊ၏ လက္မွတ္ေရး ထိုးထားေၾကညာခ်က္ကို ထုတ္ျပန္ခဲ့သည့္ ၂၇ႏွစ္ျပည့္ျဖစ္သည္။

ထိုသတင္းကို ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး သန္းေ႐ႊ အပါအဝင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီး ေစာေမာင္၏ က်န္းမာေရးအေျခအေနကို ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး သန္းေ႐ႊထံ ေန႔စဥ္မျပတ္ သတင္းပို႔ခဲ့သူ အတြင္းေရးမႉး ၁ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးခင္ၫြန႔္ တိုင္းမႉး၊ တပ္မမႉးမ်ားက ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ စစ္႐ုံးတြင္ ေစာင့္ၾကည့္ ခဲ့ၾကသည္ဟု သိရသည္။

ထိုစဥ္က ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီးေစာေမာင္မိသားစုသည္ စစ္႐ုံးအတြင္းရွိတပ္မေတာ္ဧည့္ေဂဟာတြင္ ေနထိုင္ၾကသျဖင့္ ထိုျဖစ္ ရပ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီး ေစာေမာင္၏ဇနီးေဒၚေအးေအးရီသည္ စစ္႐ုံးေပၚသို႔ တက္လာကာ သူလုံးဝမေက်နပ္ ေၾကာင္း၊ မတရား လုပ္တာ ခံရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ အမ်ိဳးမ်ိဳး ဆူပြက္ၿပီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေနဝင္းကို သြားေျပာမည္ဟုဆိုကာ ျပန္ဆင္းသြားေၾကာင္း ထိုစဥ္က စစ္႐ုံးတြင္ရွိေနေသာ အလယ္ပိုင္းတိုင္း စစ္ဌာနခ်ဳပ္ တိုင္းမႉးဗိုလ္ခ်ဳပ္ထြန္းၾကည္က သူ၏ ႏွစ္၅၀ ေက်ာ္ ကိုယ္ေတြ႕မ်ားစာအုပ္တြင္ ေဖာ္ျပခဲ့သည္။

ေဒၚေအးရီ ႐ုံးေပၚက ဆင္းသြား ၿပီးေနာက္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီး ေစာေမာင္ ေသနတ္ကိုင္ၿပီးတက္လာလွ်င္ ဘယ္လို လုပ္ၾက မလဲဟု တေယာက္တေပါက္ ေျပာၾကရာ အတြင္းေရးမႉး ၁ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးခင္ၫြန႔္က ဘာမွမပူပါနဲ႔၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီး ေစာေမာင္ရဲ႕ ေသနတ္ထဲမွာ ယမ္းႏႈတ္ထားေသာ၊ ယမ္းမပါေသာ က်ည္ဆံမ်ားထည့္ေပးထားေၾကာင္း ပစ္ရင္လည္း ထြက္မွာမဟုတ္ဘူးလို႔ဝင္ေျပာမွ စိတ္ေအးၾကရေၾကာင္း ဗိုလ္ခ်ဳပ္ထြန္းၾကည္က သူ၏စာအုပ္တြင္ ဆက္လက္ေဖာ္ျပခဲ့သည္။

ထိုေန႔တြင္ပင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးသန္းေ႐ႊကို နဝတဥကၠဌ၊ ႏိုင္ငံေတာ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္၊ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ အျဖစ္ ခန႔္ အပ္ေၾကာင္း ေၾကညာခ်က္ကို အတြင္းေရးမႉး ၁ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ခင္ၫြန႔္လက္မွတ္ျဖင့္ ထုတ္ျပန္ေၾကညာခဲ့သည္။

ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီးသန္ေ႐ႊသည္ ၁၉၈၅ ခုႏွစ္မွာ ဒုတိယ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္ (ၾကည္း) ခန႔္အပ္ခံခဲ့ရၿပီး၊ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လမွာ ဒုတိယ ကာကြယ္ေရး ဝန္ႀကီး ရာထူးရယူခဲ့သည္၊ ထို႔ေနာက္ အာဏာသိမ္း စစ္ေကာင္စီ (ႏိုင္ငံေတာ္ ၿငိမ္ဝပ္ ပိျပားမႈ တည္ေဆာက္ေရး အဖြဲ႕)မွာ ဒု ဥကၠ႒ တာဝန္ကို ယူၿပီးေနာက္ ၁၉၉၂ ခုႏွစ္မွာ ဥကၠ႒ အျဖစ္ တာဝန္ယူကာ ႏိုင္ငံကို ၂၀၁၁ခုႏွစ္အထိ ၁၉ႏွစ္ၾကာ အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့သည္။

၎၏ လက္ထက္တြင္ အတိုက္အခံႏိုင္ငံေရးသမားမ်ားကို ဖမ္းဆီးေထာင္ခ်ျခင္း၊ ၁၉၉၃ ခုႏွစ္တြင္ ျပည္ေထာင္စု ႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး အသင္းကိုတည္ေထာင္ခဲ့ျခင္း၊ ၂၀၀၃ ခုႏွစ္တြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို လုပ္ႀကံေသာ ဒီပဲရင္းအေရးအခင္းျဖစ္ပြားျခင္း၊ အေနာက္ႏိုင္ငံမ်ား၏ပိတ္ဆို႔ဒဏ္ခတ္အေရးယူျခင္းခံရျခင္း၊ ခ႐ိုနီလူတန္းစားအား ေကာင္းလာျခင္း၊ ၂၀၀၄ ခုႏွစ္တြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ခင္ၫႊန္ဦးေဆာင္သည့္ အမ်ိဳးသား ေထာက္လွမ္းေရးအဖြဲ႕ (NIB)ကို ၿဖိဳခြဲ ဖ်က္သိမ္းျခင္း၊

၂၀၀၅ ခုႏွစ္တြင္ ေနျပည္ေတာ္သို႔ေျပာင္းေ႐ႊ႕ျခင္း၊ ၂၀၀၇ ခုႏွစ္တြင္ ေ႐ႊဝါေရာင္ေတာ္လွန္ေရးျဖစ္ေပၚျခင္း၊ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ နာဂစ္မုန္တိုင္းႀကီး တိုက္ခတ္အၿပီး ၁၉၉၃ ခုႏွစ္မွ အမ်ိဳးသားညီလာခံေခၚကာ စတင္ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ ခဲ့ေသာ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒကိုေရးဆြဲအတည္ျပဳျခင္းႏွင့္ ၎ ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံအရ ဒီမိုကေရစီ အသြင္ကူး ေျပာင္းမႈ ေဆာင္႐ြက္ခဲ့ျခင္းတို႔မွာ ထင္ရွားသည္။

၂၀၁၅ ေ႐ြးေကာက္ပြဲအႏိုင္ရရွိခ်ိန္တြင္ ဒီခ်ဳပ္ဥကၠဌေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ အၿငိမ္းစား ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီး သန္းေ႐ႊႏွင့္ သြားေရာက္ေတြ႕ဆုံခဲ့သည္ကို ၾကည့္ျခင္းျဖင့္ ယေန႔အထိ ျမန္မာႏိုင္ငံေရးတြင္ အသက္ ၈၆ ႏွစ္အ႐ြယ္အၿငိမ္စား ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီး၏ၾသဇာသက္ေရာက္မႈရွိေၾကာင္း ႏိုင္ငံေရးေလ့လာသူမ်ားက သုံးသပ္ခဲ့ၾကသည္။

ဖိုးသူေတာ္ (www.phothutaw.com)
Credit:ဧရာဝတီ

#Unicode Version# ျဖင့္ဖတ္ပါ ။

ယနေ့သည် စစ်တပ်အာဏာသိမ်းခေါင်းဆောင် နဝတဥက္ကဋ္ဌ ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး စောမောင် ကျန်းမာရေးအရ အနားမယူလျှင် မဖြစ်တော့သဖြင့် အနားပေးလိုက်ကြောင်း မြန်မာ့ရုပ်မြင်သံကြားမှ နေ၍ ဒုဥက္ကဌ ဗိုလ်ချုပ်ကြီးသန်းရွှေ၏ လက်မှတ်ရေး ထိုးထားကြေညာချက်ကို ထုတ်ပြန်ခဲ့သည့် ၂၇နှစ်ပြည့်ဖြစ်သည်။

ထိုသတင်းကို ဗိုလ်ချုပ်ကြီး သန်းရွှေ အပါအဝင် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး စောမောင်၏ ကျန်းမာရေးအခြေအနေကို ဗိုလ်ချုပ်ကြီး သန်းရွှေထံ နေ့စဉ်မပြတ် သတင်းပို့ခဲ့သူ အတွင်းရေးမှူး ၁ ဗိုလ်ချုပ်ကြီးခင်ညွန့် တိုင်းမှူး၊ တပ်မမှူးများက ရန်ကုန်မြို့၊ စစ်ရုံးတွင် စောင့်ကြည့် ခဲ့ကြသည်ဟု သိရသည်။

ထိုစဉ်က ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးစောမောင်မိသားစုသည် စစ်ရုံးအတွင်းရှိတပ်မတော်ဧည့်ဂေဟာတွင် နေထိုင်ကြသဖြင့် ထိုဖြစ် ရပ်နှင့် ပတ်သက်၍ ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး စောမောင်၏ဇနီးဒေါ်အေးအေးရီသည် စစ်ရုံးပေါ်သို့ တက်လာကာ သူလုံးဝမကျေနပ် ကြောင်း၊ မတရား လုပ်တာ ခံရခြင်းဖြစ်ကြောင်း၊ အမျိုးမျိုး ဆူပွက်ပြီး ဗိုလ်ချုပ်ကြီးနေဝင်းကို သွားပြောမည်ဟုဆိုကာ ပြန်ဆင်းသွားကြောင်း ထိုစဉ်က စစ်ရုံးတွင်ရှိနေသော အလယ်ပိုင်းတိုင်း စစ်ဌာနချုပ် တိုင်းမှူးဗိုလ်ချုပ်ထွန်းကြည်က သူ၏ နှစ်၅၀ ကျော် ကိုယ်တွေ့များစာအုပ်တွင် ဖော်ပြခဲ့သည်။

ဒေါ်အေးရီ ရုံးပေါ်က ဆင်းသွား ပြီးနောက် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး စောမောင် သေနတ်ကိုင်ပြီးတက်လာလျှင် ဘယ်လို လုပ်ကြ မလဲဟု တယောက်တပေါက် ပြောကြရာ အတွင်းရေးမှူး ၁ ဗိုလ်ချုပ်ကြီးခင်ညွန့်က ဘာမှမပူပါနဲ့၊ ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး စောမောင်ရဲ့ သေနတ်ထဲမှာ ယမ်းနှုတ်ထားသော၊ ယမ်းမပါသော ကျည်ဆံများထည့်ပေးထားကြောင်း ပစ်ရင်လည်း ထွက်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ဝင်ပြောမှ စိတ်အေးကြရကြောင်း ဗိုလ်ချုပ်ထွန်းကြည်က သူ၏စာအုပ်တွင် ဆက်လက်ဖော်ပြခဲ့သည်။

ထိုနေ့တွင်ပင် ဗိုလ်ချုပ်ကြီးသန်းရွှေကို နဝတဥက္ကဌ၊ နိုင်ငံတော်ဝန်ကြီးချုပ်၊ တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် အဖြစ် ခန့် အပ်ကြောင်း ကြေညာချက်ကို အတွင်းရေးမှူး ၁ ဗိုလ်ချုပ်ခင်ညွန့်လက်မှတ်ဖြင့် ထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့သည်။

ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးသန်ရွှေသည် ၁၉၈၅ ခုနှစ်မှာ ဒုတိယ ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ် (ကြည်း) ခန့်အပ်ခံခဲ့ရပြီး၊ ၁၉၈၈ ခုနှစ် ဇူလိုင်လမှာ ဒုတိယ ကာကွယ်ရေး ဝန်ကြီး ရာထူးရယူခဲ့သည်၊ ထို့နောက် အာဏာသိမ်း စစ်ကောင်စီ (နိုင်ငံတော် ငြိမ်ဝပ် ပိပြားမှု တည်ဆောက်ရေး အဖွဲ့)မှာ ဒု ဥက္ကဋ္ဌ တာဝန်ကို ယူပြီးနောက် ၁၉၉၂ ခုနှစ်မှာ ဥက္ကဋ္ဌ အဖြစ် တာဝန်ယူကာ နိုင်ငံကို ၂၀၁၁ခုနှစ်အထိ ၁၉နှစ်ကြာ အုပ်ချုပ်ခဲ့သည်။

၎င်း၏ လက်ထက်တွင် အတိုက်အခံနိုင်ငံရေးသမားများကို ဖမ်းဆီးထောင်ချခြင်း၊ ၁၉၉၃ ခုနှစ်တွင် ပြည်ထောင်စု ကြံ့ခိုင်ရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေး အသင်းကိုတည်ထောင်ခဲ့ခြင်း၊ ၂၀၀၃ ခုနှစ်တွင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို လုပ်ကြံသော ဒီပဲရင်းအရေးအခင်းဖြစ်ပွားခြင်း၊ အနောက်နိုင်ငံများ၏ပိတ်ဆို့ဒဏ်ခတ်အရေးယူခြင်းခံရခြင်း၊ ခရိုနီလူတန်းစားအား ကောင်းလာခြင်း၊ ၂၀၀၄ ခုနှစ်တွင် ဗိုလ်ချုပ်ကြီး ခင်ညွှန်ဦးဆောင်သည့် အမျိုးသား ထောက်လှမ်းရေးအဖွဲ့ (NIB)ကို ဖြိုခွဲ ဖျက်သိမ်းခြင်း၊

၂၀၀၅ ခုနှစ်တွင် နေပြည်တော်သို့ပြောင်းရွှေ့ခြင်း၊ ၂၀၀၇ ခုနှစ်တွင် ရွှေဝါရောင်တော်လှန်ရေးဖြစ်ပေါ်ခြင်း၊ ၂၀၀၈ ခုနှစ် နာဂစ်မုန်တိုင်းကြီး တိုက်ခတ်အပြီး ၁၉၉၃ ခုနှစ်မှ အမျိုးသားညီလာခံခေါ်ကာ စတင် အကောင်အထည် ဖော် ခဲ့သော ၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကိုရေးဆွဲအတည်ပြုခြင်းနှင့် ၎င်း ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံအရ ဒီမိုကရေစီ အသွင်ကူး ပြောင်းမှု ဆောင်ရွက်ခဲ့ခြင်းတို့မှာ ထင်ရှားသည်။

၂၀၁၅ ရွေးကောက်ပွဲအနိုင်ရရှိချိန်တွင် ဒီချုပ်ဥက္ကဌဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်သည် အငြိမ်းစား ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး သန်းရွှေနှင့် သွားရောက်တွေ့ဆုံခဲ့သည်ကို ကြည့်ခြင်းဖြင့် ယနေ့အထိ မြန်မာနိုင်ငံရေးတွင် အသက် ၈၆ နှစ်အရွယ်အငြိမ်စား ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး၏သြဇာသက်ရောက်မှုရှိကြောင်း နိုင်ငံရေးလေ့လာသူများက သုံးသပ်ခဲ့ကြသည်။

ဖိုးသူတော် (www.phothutaw.com)
Credit:ဧရာဝတီ
 
 
 
ေန႔စဥ္သတင္းအသစ္မ်ားကို Email ပို႔ေပးပါမည္။
သင္၏ Gmail ကို ေအာက္တြင္ ျဖည့္စြက္၍ Submit လုပ္ပါ။
 
 
Top