သင့္အိမ္မွာ သက္ၾကီးရြယ္အို အဘိုးအဘြား လူၾကီးမိဘေတြ ရွိမယ္ဆိုရင္ သူတို႔မွာျဖစ္တတ္တဲ့ က်န္းမာေရးျပႆနာအခ်ိဳ႕အေၾကာင္း တီးမိေခါက္မိျပီး ျဖစ္ပါလိမ့္မယ္။ အသက္ၾကီးလာတာနဲ႔အမွ် ခႏၶာကိုယ္က ၾကြက္သားေတြ အားနည္းေလ်ာ့ရဲလာတဲ့အေလ်ာက္ ၾကြက္သားမ်ားနဲ႔ ျပဳလုပ္တည္ေဆာက္ထားတဲ့ ဆီးအိမ္နံရံဟာလည္း အလုပ္လုပ္ႏိုင္စြမ္း က်ဆင္းလာျပီး ဆီးသြားျခင္းဆိုင္ရာ ျပႆနာေတြ ျဖစ္လာရပါတယ္။

ဒီေဆာင္းပါးမွာေတာ့ ဆီးျပႆနာရွိသူ အဘိုးအဘြား လူၾကီးမိဘေတြကို အကူအညီေပးႏိုင္မယ့္ နည္းလမ္းေတြကို ေဖာ္ျပသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဆရာ၀န္ႏွင့္ သြားေရာက္ျပသေပးပါ

ပထမဦးဆံုး လုပ္သင့္တာကေတာ့ ဆီးျပႆနာရွိတဲ့ သင့္အဘိုးအဘြား လူၾကီးမိဘေတြကို ဆရာ၀န္နဲ႔ သြားေရာက္ျပသျခင္းပါပဲ။ သင့္အေနနဲ႔ လူၾကီးမွာျဖစ္ေနတဲ့ လကၡဏာေတြကို သိႏိုင္ေပမယ့္ ဘာေၾကာင့္ဒီလကၡဏာေတြ ျဖစ္ရတယ္ဆိုတဲ့ အေၾကာင္းအရင္းကိုလည္း တိတိက်က်သိဖို႔ လိုပါလိမ့္မယ္။

လူၾကီးပိုင္းေတြမွာ ဆီးလမ္းေၾကာင္းပိုး၀င္တတ္သလို ဆီးျပြန္ပတ္ပတ္လည္က ၾကြက္သားေတြကို မထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ဘဲ သူ႔အလိုလို ဆီးထြက္က်တာမ်ိဳးလည္း ျဖစ္တတ္ပါတယ္။

သက္ဆိုင္ရာဆရာ၀န္အေနနဲ႔ လူနာရဲ႕ က်န္းမာေရးရာဇ၀င္ကို ျပန္လွန္ေမးျမန္းျပီး ကိုယ္ကာယေလ့က်င့္ခန္းေတြ ျပဳလုပ္ဖို႔ အၾကံျပဳလိမ့္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ လူနာမေျဖႏိုင္တဲ့ ေမးခြန္းေတြကို သင္က ကူညီေျဖၾကားေပးႏုိင္ပါတယ္။ သင့္ရဲ႕အေျဖအေပၚမူတည္ျပီး ဆရာ၀န္က ကုသမႈနည္းလမ္းကို ဆံုးျဖတ္ရတာျဖစ္တဲ့အတြက္ ေမးသမွ်ကို မွန္မွန္ကန္ကန္ ေျဖေပးဖို႔ အေရးၾကီးပါတယ္။ ဆရာ၀န္ရဲ႕ ညႊန္ၾကားအၾကံျပဳခ်က္ေတြကို လိုက္နာေဆာင္ရြက္ရာမွာလည္း လူၾကီးမိဘေတြကို သင္က အကူအညီေပးႏုိုင္ပါတယ္။

 ၾကြက္သားေလ့က်င့္ခန္း ျပဳလုပ္ေပးပါ

သင့္အေနနဲ႔ ဆီးျပႆနာရွိသူ အဘိုးအဘြား လူၾကီးမိဘေတြကို ဆီးအိမ္ထိန္းခ်ဳပ္မႈ ပိုေကာင္းလာေစဖို႔ အထူးေလ့က်င့္ခန္းအခ်ိဳ႕ ျပဳလုပ္ဖို႔ အၾကံျပဳႏိုင္ပါတယ္။ ဒီေနရာမွာ ထိေရာက္မႈအရွိဆံုး ေလ့က်င့္ခန္းကေတာ့ Kegel exercise ျဖစ္ပါတယ္။

Kegel exercise ဆိုတာ ဆီးအိမ္ကို ပံ့ပိုးေပးတဲ့ တင္ပါးဆံုးၾကြက္သားေတြ ေတာင့္တင္းသန္မာေအာင္ ေလ့က်င့္တဲ့ ေလ့က်င့္ခန္းျဖစ္ပါတယ္။

ေလ့က်င့္ခန္းလုပ္ပံုလုပ္နည္းဟာလည္း ရိုးရွင္းပါတယ္။

    ခႏၶာကိုယ္က ဆီးသြားဖို႔ ဆႏၵရွိေနခ်ိန္မွာ ဆီးထြက္မက်ေအာင္ ထိန္းထားသလို စိတ္ကူးၾကည့္ပါ။
    တင္ပါးဆံုၾကြက္သားမ်ားကို ေတာင့္ထားပါ။
    ေတာင့္လ်က္အေနအထားအတိုင္း ၁၀ စကၠန္႔ ထိန္းထားပါ။
    အဆိုပါနည္းအတိုင္း ၁၀ၾကိမ္ ျပဳလုပ္ပါ။
    ဒီေလ့က်င့္ခန္းကို တစ္ေန႔လွ်င္ အၾကိမ္ေပါင္းမ်ားစြာ ျပဳလုပ္ႏုိင္ပါတယ္။

ေလ့က်င့္ခန္းရဲ႕ အက်ိဳးေက်းဇူးကို လက္ေတြ႔ခံစားရဖို႔ ရက္သတၱပတ္ ၃ပတ္မွ ၆ပတ္ခန္႔ ၾကာျမင့္ႏိုင္တဲ့အတြက္ လူနာကို စိတ္ရွည္သည္းခံဖို႔ ေျဖာင္းျဖေပးပါ။
ဆီးသြားခ်ိန္ သတ္မွတ္ေပးပါ

ဆီးသြားခ်ိန္သတ္မွတ္ျခင္း (ဥပမာ တစ္နာရီတစ္ခါ ဆီးသြားေစျခင္း) ဟာလည္း ဆီးအိမ္ကို ထိန္းခ်ဳပ္ႏုိင္ေအာင္ အကူအညီေပးတဲ့ နည္းလမ္းတစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။ ေနာက္ပိုင္းမွာ ဆီးသြားခ်ိန္ တစ္ခ်ိန္နဲ႔တစ္ခ်ိန္ၾကား ျဖည္းျဖည္းခ်င္း ျခားသြားျပီး ေလ့က်င့္ႏိုင္ပါတယ္။ သင့္အေနနဲ႔ လူနာကို သတ္မွတ္ခ်ိန္အတိုင္း ဆီးသြားဖို႔ ေျဖာင္းျဖေပးရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။


လူေနမႈပံုစံ ေျပာင္းလဲျခင္း

လူနာကို ေဆးလိပ္နဲ႔ အရက္ေသစာ ေသာက္စားျခင္းမွ ေရွာင္ၾကဥ္ဖို႔၊ ေကာ္ဖီေလ်ာ့ေသာက္ဖို႔ အၾကံေပးပါ။ အကယ္၍ လူနာဟာ ကိုယ္အေလးခ်ိန္ လိုတာထက္ပိုေနမယ္၊ အ၀လြန္ေနမယ္ဆိုရင္ ကိုယ္အေလးခ်ိန္ေလွ်ာ့ခ်ဖို႔ စဥ္းစားသင့္ပါတယ္။ လူၾကီးေတြကို ကိုယ္အေလးခ်ိန္ေလွ်ာ့ခ်တဲ့ အစီအစဥ္တစ္ခုခုမွာ ပါ၀င္ဖို႔ တိုက္တြန္းကူညီသင့္ပါတယ္။

ဆီးျပႆနာဟာ သက္ၾကီးပိုင္းေတြမွာ ျဖစ္ေလ့ျဖစ္ထ အလြန္မ်ားတဲ့ ကိစၥတစ္ခု ျဖစ္ပါတယ္။ သူတို႔မွာ ဒီျပႆနာျဖစ္လာျပီ ဆိုရင္လည္း သင့္အကူအညီကို အမ်ားၾကီးလိုအပ္ပါတယ္။ သင့္ အဘိုးအဘြား လူၾကီးမိဘေတြကို ကၽြမ္းက်င္တဲ့ဆရာ၀န္ဆီ သြားေရာက္ျပသေပးျပီး ထိေရာက္တဲ့နည္းလမ္းေတြနဲ႔ ေရာဂါရွာေဖြ ကုသေပးျခင္းအားျဖင့္ သူတို႔ေတြ ရင္ဆိုင္ၾကံဳေတြ႕ေနရတဲ့ အခက္အခဲေတြ ေျပလည္ေအာင္ ကူညီေျဖရွင္းေပးႏိုင္ရံုသာမက ဘ၀ေနထိုင္မႈ တိုးတက္ေကာင္းမြန္ေအာင္လည္း အေထာက္အပံ့ေပးႏို္င္ပါတယ္။

ဖိုးသူေတာ္ (www.phothutaw.com)
Credit:hellosayarwon
# Unicode Version # ျဖင့္ ဖတ္ပါ #


သင့်အိမ်မှာ သက်ကြီးရွယ်အို အဘိုးအဘွား လူကြီးမိဘတွေ ရှိမယ်ဆိုရင် သူတို့မှာဖြစ်တတ်တဲ့ ကျန်းမာရေးပြဿနာအချို့အကြောင်း တီးမိခေါက်မိပြီး ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ အသက်ကြီးလာတာနဲ့အမျှ ခန္ဓာကိုယ်က ကြွက်သားတွေ အားနည်းလျော့ရဲလာတဲ့အလျောက် ကြွက်သားများနဲ့ ပြုလုပ်တည်ဆောက်ထားတဲ့ ဆီးအိမ်နံရံဟာလည်း အလုပ်လုပ်နိုင်စွမ်း ကျဆင်းလာပြီး ဆီးသွားခြင်းဆိုင်ရာ ပြဿနာတွေ ဖြစ်လာရပါတယ်။

ဒီဆောင်းပါးမှာတော့ ဆီးပြဿနာရှိသူ အဘိုးအဘွား လူကြီးမိဘတွေကို အကူအညီပေးနိုင်မယ့် နည်းလမ်းတွေကို ဖော်ပြသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။

ဆရာဝန်နှင့် သွားရောက်ပြသပေးပါ

ပထမဦးဆုံး လုပ်သင့်တာကတော့ ဆီးပြဿနာရှိတဲ့ သင့်အဘိုးအဘွား လူကြီးမိဘတွေကို ဆရာဝန်နဲ့ သွားရောက်ပြသခြင်းပါပဲ။ သင့်အနေနဲ့ လူကြီးမှာဖြစ်နေတဲ့ လက္ခဏာတွေကို သိနိုင်ပေမယ့် ဘာကြောင့်ဒီလက္ခဏာတွေ ဖြစ်ရတယ်ဆိုတဲ့ အကြောင်းအရင်းကိုလည်း တိတိကျကျသိဖို့ လိုပါလိမ့်မယ်။

လူကြီးပိုင်းတွေမှာ ဆီးလမ်းကြောင်းပိုးဝင်တတ်သလို ဆီးပြွန်ပတ်ပတ်လည်က ကြွက်သားတွေကို မထိန်းချုပ်နိုင်ဘဲ သူ့အလိုလို ဆီးထွက်ကျတာမျိုးလည်း ဖြစ်တတ်ပါတယ်။

သက်ဆိုင်ရာဆရာဝန်အနေနဲ့ လူနာရဲ့ ကျန်းမာရေးရာဇဝင်ကို ပြန်လှန်မေးမြန်းပြီး ကိုယ်ကာယလေ့ကျင့်ခန်းတွေ ပြုလုပ်ဖို့ အကြံပြုလိမ့်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ လူနာမဖြေနိုင်တဲ့ မေးခွန်းတွေကို သင်က ကူညီဖြေကြားပေးနိုင်ပါတယ်။ သင့်ရဲ့အဖြေအပေါ်မူတည်ပြီး ဆရာဝန်က ကုသမှုနည်းလမ်းကို ဆုံးဖြတ်ရတာဖြစ်တဲ့အတွက် မေးသမျှကို မှန်မှန်ကန်ကန် ဖြေပေးဖို့ အရေးကြီးပါတယ်။ ဆရာဝန်ရဲ့ ညွှန်ကြားအကြံပြုချက်တွေကို လိုက်နာဆောင်ရွက်ရာမှာလည်း လူကြီးမိဘတွေကို သင်က အကူအညီပေးနိုင်ပါတယ်။

 ကြွက်သားလေ့ကျင့်ခန်း ပြုလုပ်ပေးပါ

သင့်အနေနဲ့ ဆီးပြဿနာရှိသူ အဘိုးအဘွား လူကြီးမိဘတွေကို ဆီးအိမ်ထိန်းချုပ်မှု ပိုကောင်းလာစေဖို့ အထူးလေ့ကျင့်ခန်းအချို့ ပြုလုပ်ဖို့ အကြံပြုနိုင်ပါတယ်။ ဒီနေရာမှာ ထိရောက်မှုအရှိဆုံး လေ့ကျင့်ခန်းကတော့ Kegel exercise ဖြစ်ပါတယ်။

Kegel exercise ဆိုတာ ဆီးအိမ်ကို ပံ့ပိုးပေးတဲ့ တင်ပါးဆုံးကြွက်သားတွေ တောင့်တင်းသန်မာအောင် လေ့ကျင့်တဲ့ လေ့ကျင့်ခန်းဖြစ်ပါတယ်။

လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ပုံလုပ်နည်းဟာလည်း ရိုးရှင်းပါတယ်။

    ခန္ဓာကိုယ်က ဆီးသွားဖို့ ဆန္ဒရှိနေချိန်မှာ ဆီးထွက်မကျအောင် ထိန်းထားသလို စိတ်ကူးကြည့်ပါ။
    တင်ပါးဆုံကြွက်သားများကို တောင့်ထားပါ။
    တောင့်လျက်အနေအထားအတိုင်း ၁၀ စက္ကန့် ထိန်းထားပါ။
    အဆိုပါနည်းအတိုင်း ၁၀ကြိမ် ပြုလုပ်ပါ။
    ဒီလေ့ကျင့်ခန်းကို တစ်နေ့လျှင် အကြိမ်ပေါင်းများစွာ ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်။

လေ့ကျင့်ခန်းရဲ့ အကျိုးကျေးဇူးကို လက်တွေ့ခံစားရဖို့ ရက်သတ္တပတ် ၃ပတ်မှ ၆ပတ်ခန့် ကြာမြင့်နိုင်တဲ့အတွက် လူနာကို စိတ်ရှည်သည်းခံဖို့ ဖြောင်းဖြပေးပါ။
ဆီးသွားချိန် သတ်မှတ်ပေးပါ

ဆီးသွားချိန်သတ်မှတ်ခြင်း (ဥပမာ တစ်နာရီတစ်ခါ ဆီးသွားစေခြင်း) ဟာလည်း ဆီးအိမ်ကို ထိန်းချုပ်နိုင်အောင် အကူအညီပေးတဲ့ နည်းလမ်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ နောက်ပိုင်းမှာ ဆီးသွားချိန် တစ်ချိန်နဲ့တစ်ချိန်ကြား ဖြည်းဖြည်းချင်း ခြားသွားပြီး လေ့ကျင့်နိုင်ပါတယ်။ သင့်အနေနဲ့ လူနာကို သတ်မှတ်ချိန်အတိုင်း ဆီးသွားဖို့ ဖြောင်းဖြပေးရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။


လူနေမှုပုံစံ ပြောင်းလဲခြင်း

လူနာကို ဆေးလိပ်နဲ့ အရက်သေစာ သောက်စားခြင်းမှ ရှောင်ကြဉ်ဖို့၊ ကော်ဖီလျော့သောက်ဖို့ အကြံပေးပါ။ အကယ်၍ လူနာဟာ ကိုယ်အလေးချိန် လိုတာထက်ပိုနေမယ်၊ အဝလွန်နေမယ်ဆိုရင် ကိုယ်အလေးချိန်လျှော့ချဖို့ စဉ်းစားသင့်ပါတယ်။ လူကြီးတွေကို ကိုယ်အလေးချိန်လျှော့ချတဲ့ အစီအစဉ်တစ်ခုခုမှာ ပါဝင်ဖို့ တိုက်တွန်းကူညီသင့်ပါတယ်။

ဆီးပြဿနာဟာ သက်ကြီးပိုင်းတွေမှာ ဖြစ်လေ့ဖြစ်ထ အလွန်များတဲ့ ကိစ္စတစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့မှာ ဒီပြဿနာဖြစ်လာပြီ ဆိုရင်လည်း သင့်အကူအညီကို အများကြီးလိုအပ်ပါတယ်။ သင့် အဘိုးအဘွား လူကြီးမိဘတွေကို ကျွမ်းကျင်တဲ့ဆရာဝန်ဆီ သွားရောက်ပြသပေးပြီး ထိရောက်တဲ့နည်းလမ်းတွေနဲ့ ရောဂါရှာဖွေ ကုသပေးခြင်းအားဖြင့် သူတို့တွေ ရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့နေရတဲ့ အခက်အခဲတွေ ပြေလည်အောင် ကူညီဖြေရှင်းပေးနိုင်ရုံသာမက ဘဝနေထိုင်မှု တိုးတက်ကောင်းမွန်အောင်လည်း အထောက်အပံ့ပေးနိုင်ပါတယ်။

ဖိုးသူတော် (www.phothutaw.com)
Credit:hellosayarwon
 
 
 
ေန႔စဥ္သတင္းအသစ္မ်ားကို Email ပို႔ေပးပါမည္။
သင္၏ Gmail ကို ေအာက္တြင္ ျဖည့္စြက္၍ Submit လုပ္ပါ။
 
 
Top