ေနာက္တစ္ခု ဒုတိယအစံု အေနႏွင့္ သူက ဘာေမးခြန္း ေမးခဲ့သလဲ? ဒီလူ႕ျပည္ လူ႕ေလာကမွာ တခ်ဳိ႕တခ်ဳိ႕ပုဂၢိဳလ္ေတြက ဘယ္လုိရွိၾကသလဲ? အနာေရာဂါ သိပ္ၿပီးေတာ့ ထူေျပာၾကတယ္၊ တခ်ဳိ႕တခ်ဳိ႕ပုဂၢိဳလ္ေတြက်ေတာ့ က်န္းမာေရး သိပ္ေကာင္းၾကတယ္၊ အနာေရာဂါ ကင္းၾကတယ္၊ ဘယ္လုိအေၾကာင္းေၾကာင့္ပါလဲလုိ႔ - ဒီေမးခြန္းကုိ ျမတ္စြာဘုရားကိုေမးေတာ့ အဲဒီ ေမးခြန္းကုိ ျမတ္စြာဘုရားက ဆက္ၿပီးေတာ့ ေျဖေတာ္မူတယ္ ----

* ေသေအာင္ေတာ့ မသတ္ျဖစ္ဘူး၊ သူတစ္ပါးကုိ ညႇဥ္းပန္းႏွိပ္စက္ရမယ္ ဆုိရင္ စိတ္ထဲက သိပ္သေဘာက်တယ္၊ သူတစ္ပါးမ်က္ရည္ေတာက္ေတာက္ က်ေအာင္ ေျပာခ်လုိက္ရမယ္ဆိုရင္ အင္မတန္ေက်နပ္တယ္၊ "ဒင္းေတာ့ ငါ ေျပာထည့္လုိက္တယ္" ဆိုၿပီး ေဟာ --- စိတ္ထဲက သိပ္ေက်နပ္သြားတယ္၊ ဟုတ္တယ္ မဟုတ္လား? ဒီလုိေျပာလုိက္ရတာကုိ စိတ္ထဲမွာ အင္မတန္ မေက်နပ္ၾကဘူးလား? သူက ဒီလုိေျပာခ်လုိက္ရတာ သိပ္ၿပီးေတာ့ေက်နပ္ သြားတယ္။

ေနာက္တစ္ခု ...

* ဘာေတြႏွင့္ ညႇဥ္းပန္းႏွိပ္စက္သလဲ?

* အေသေတာ့ မသတ္ဘူး၊ သူက သတၱ၀ါေတြကုိ အင္မတန္ ညႇဥ္းပန္း ႏွိပ္စက္တတ္တယ္။ လက္ႏွင့္ ခ်လုိက္ရမလား, လြယ္လြယ္ကေလးပဲ၊ ခဲႏွင့္ ေပါက္လုိက္ရမလား, တုတ္ႏွင့္ ႐ုိက္လုိက္ရမလား, လက္နက္တစ္ခုခုႏွင့္ ပစ္လုိက္ရမလား, စိတ္ထဲမွာ သိပ္ၿပီးေတာ့ ေက်နပ္တယ္။

* သူတစ္ပါးေတြကုိ ညႇဥ္းပန္းႏွိပ္စက္တတ္တဲ့ ဒီအကုသုိလ္ကံကုိ ျပည့္ ျပည့္စံုစံု ျပဳက်င့္ထားတယ္၊ ျပည့္ျပည့္စံုစံု ေဆာက္တည္ထားတယ္။ အဲဒီလုိ ျပည့္ျပည့္စံုစံု ျပဳစုေဆာက္တည္ထားတဲ့ ဒီအကုသိုလ္ကံေၾကာင့္ ခႏၶာကုိယ္ ပ်က္စီးၿပီးသည္မွ ေနာက္ကာလ၌ ဒီသတၱ၀ါသည္ ဘယ္ေရာက္သြားသလဲ၊ မေကာင္းမႈျပဳသူ ဒုစ႐ုိက္သမားတုိ႔ရဲ႕ လားေရာက္ရာျဖစ္တဲ့ ခ်မ္းသာဟူ၍ ျမဴေငြ႕မွ်မရွိတဲ့ ငရဲသုိ႔ ေရာက္ရွိသြားတယ္။

* သူတစ္ပါးေတြကို ညႇဥ္းပန္းႏွိပ္စက္တတ္တဲ့ ဒီကံက ငရဲကုိ ပုိ႔ေဆာင္ မေပးခဲ့လုိ႔ လူ႕ျပည္ လူ႕ေလာက ေရာက္ရွိမယ္ဆိုရင္ ..

* ဘယ္ကံေတြလဲ? ဟုိး -- အင္မတန္ စိတ္ပါလက္ပါ လြန္က်ဴးေနဆဲ အခ်ိန္အခါမွာ ျဖစ္ေပၚေနတဲ့ ကံေတြကုိ မဆုိလုိဘူး၊ ကံကို လြန္က်ဴးဆဲအခ်ိန္ မွ ေ႕ရွပုိင္း ေနာက္ပုိင္းမွာ ျဖစ္ေပၚေနတဲ့ကံ, သူတစ္ပါးေတြကုိ မညႇဥ္းပန္း မႏွိပ္စက္ခင္မွာ ျဖစ္ေပၚေနတဲ့ကံ, သူတစ္ပါးေတြကို ညႇဥ္းပန္းႏွိပ္စက္ၿပီးတဲ့ အခါမွာလည္း ျပန္သတိရလုိ႔ ေက်နပ္ေနတဲ့အခ်ိန္မွာ ျဖစ္ေပၚေနတဲ့ကံေတြအဲဒီအကုသုိလ္ကံေတြက လူ႕ျပည္လူ႕ေလာကမွာ ပဋိသေႏၶအားျဖင့္ လာၿပီး ေတာ့ ပဋိသေႏၶတည္ေနတဲ့ သတၱ၀ါကုိ ဘာလုပ္သလဲ?

* အနာေရာဂါ ထူေျပာေအာင္ ျပဳလုပ္ေပးတယ္။ မေန႔ညက ေျပာခဲ့တဲ့ အတုိင္းပဲ၊ လူ႕ဘ၀ကုိ ေရာက္ရွိျခင္းသည္ ကုသုိလ္ကံေၾကာင့္ ေရာက္ရွိလာ တယ္။ အဲဒီ ကုသုိလ္ကံရဲ႕ အရွိန္အ၀ါေလးကုိ သူကပ္ၿပီးေတာ့ ညႇဥ္းပန္းႏွိပ္စက္လုိက္တယ္၊ ဒီကုသုိလ္ကံရဲ႕ အရွိန္အ၀ါေလးကုိ ကပ္ၿပီးေတာ့ ျဖတ္ေပး တယ္။ ဥပပီဠကကံ, ဥပေစၦဒကကံပဲ။

* လက္ႏွင့္ျဖစ္ေစ ခဲႏွင့္ျဖစ္ေစ တုတ္ႏွင့္ျဖစ္ေစ လက္နက္တစ္ခုခုႏွင့္ပဲ ျဖစ္ေစ သတၱ၀ါေတြကုိ ညႇဥ္းပန္းႏွိပ္စက္တတ္တဲ့ ဒီကံသည္ အနာေရာဂါ ထူေျပာေစတတ္တဲ့ ကံတစ္ခုျဖစ္တယ္။ ဒီလုိဆုိရင္ အနာေရာဂါကင္းရွင္းခ်င္ တဲ့ပုဂၢိဳလ္ေတြ ဘာလုပ္ရမလဲ?

* ပုဂၢိဳလ္တစ္ေယာက္ၾကည့္လုိက္ေတာ့ တစ္ဘက္သားေတြကုိ လက္ႏွင့္ပဲ ျဖစ္ေစ, ခဲႏွင့္ပဲျဖစ္ေစ, တုတ္ႏွင့္ပဲျဖစ္ေစ, လက္နက္တစ္ခုခုႏွင့္ပဲျဖစ္ေစ ဘယ္ေတာ့မွ ညႇဥ္းပန္းႏွိပ္စက္ေလ့ မရွိဘူး၊ ညႇဥ္းပန္းႏွိပ္စက္တတ္တဲ့ ညႇဥ္းပန္း ႏွိပ္စက္လုိတဲ့ စိတ္ေနစိတ္ထား လုံးလုံးမရွိဘူး။ မရွိေတာ့ ဘာျဖစ္သလဲ?

* ဒီလုိ ျပည့္ျပည့္စုံစုံ ေဆာက္တည္ထားတဲ့ ျပဳက်င့္ထားတဲ့ လုိက္နာ ျပဳက်င့္ေနတဲ့ ဒီကံက ေသသည္၏ အျခားမဲ့၌ နတ္ျပည္ နတ္ေလာကကုိ ေရာက္ေအာင္ကုိ ပုိ႔ေဆာင္ေပးတယ္၊ ဒီသီလကုသုိလ္ေစတနာပဲ။

* အကယ္၍ နတ္ျပည္နတ္ေလာကကို မေရာက္လုိ႔ လူ႕ျပည္လူ႕ေလာက ကို ေရာက္ခဲ့မယ္ဆိုရင္ လူ႕ျပည္လူ႕ေလာကမွာ ပဋိသေႏၶအားျဖင့္ တည္ေနတဲ့ ဒီသတၱ၀ါရဲ႕သႏၲာန္မွာ -- အပၸါဗာေဓာ ေဟာတိ၊ အနာေရာဂါ ကင္းရွင္းေန တယ္။ ဘာေၾကာင့္လဲ? သတၱ၀ါေတြကုိ ညႇဥ္းပန္းႏွိပ္စက္တဲ့ လုပ္ငန္းရပ္က ေရွာင္ၾကဥ္ခဲ့တဲ့ ကုသုိလ္ေစတနာေၾကာင့္ပဲ။

* လက္ႏွင့္ျဖစ္ေစ, ခဲႏွင့္ျဖစ္ေစ, တုတ္ႏွင့္ပဲျဖစ္ေစ, လက္နက္အမ်ဳိးမ်ဳိး ႏွင့္ပဲျဖစ္ေစ သတၱ၀ါေတြကုိ မညႇဥ္းပန္း မႏွိပ္စက္ျခင္းဆုိတဲ့ ဒီစိတ္ေနစိတ္ထား သည္ အသက္ရွည္မႈကုိ ျဖစ္ေစတတ္တယ္။ ဒီလုိဆုိရင္ အနာေရာဂါ ကင္းရွင္း ခ်င္တဲ့ပုဂၢိဳလ္ဟာ အနာေရာဂါ ကင္းရွင္းမႈကုိ ျဖစ္ေစတတ္တဲ့ ဒီလိုကံမ်ဳိးေတြ ကို ထူေထာင္ဖို႔ မလိုဘူးလား၊ သတၱ၀ါေတြကို ညႇဥ္းပန္းႏိွပ္စက္လိုတဲ့ စိတ္ေန စိတ္ထားမွ သတၱ၀ါေတြကို မညႇဥ္းပန္း မႏိွပ္စက္လိုတဲ့ စိတ္ေနစိတ္ထားသို႔ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲဖို႔ မလိုဘူးလား? လိုအပ္တယ္။

* ဒီေတာ့ အနာေရာဂါထူေျပာ ခ်င္ရင္ေတာ့ ဘာလုပ္ရမလဲ? သူတစ္ပါးေတြကုိ မ်က္ရည္ႀကီးငယ္က်ေအာင္ ညႇဥ္းပန္းႏွိပ္စက္ေပေတာ့၊ အကယ္၍ အနာေရာဂါ ကင္းရွင္းခ်င္တယ္ဆုိရင္ ေတာ့ ဘာလုပ္ရမလဲ? သူတစ္ပါးကုိ ညႇဥ္းပန္းႏွိပ္စက္လုိတဲ့ စိတ္ေနစိတ္ထား ေတြကုိ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲၿပီးေတာ့ ေပးရမယ္။ ဒါ စိတ္ဓာတ္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲ ေရးပဲ။

"#စဥ္းစားေ၀ဖန္ၾကည့္ပါ"
✔✔✔✔✔✔✔
* ဒီေနရာမွာ --- ဘုန္းႀကီးနည္းနည္းေတာ့ ထပ္ရွင္းျပခ်င္ေသးတယ္။ အကယ္၍ မိမိက သတၱ၀ါတစ္ဦးဦးကို တုတ္ႏွင့္ပဲျဖစ္ေစ, ဓားႏွင့္ပဲျဖစ္ေစ, လက္နက္တစ္ခုခုႏွင့္ပဲျဖစ္ေစ ညႇဥ္းပန္းႏိွပ္စက္လိုက္ရင္ ဒီအႏိွပ္စက္ခံရတဲ့ သတၱ၀ါမွာ အနာေရာဂါ တစ္ခုခုေတာ့ ဧကန္ရေတာ့မယ္။ သို႔ေသာ္ ဒီလိုညႇဥ္းပန္းႏိွပ္စက္တဲ့ လုပ္ငန္းရပ္မ်ဳိးကို သူေတာ္ေကာင္းတစ္ဦးက ေရွာင္ၾကဥ္ၿပီ ဆိုၾကစို႔၊ ဒီလိုေရွာင္ၾကဥ္တဲ့ပုဂၢိဳလ္ရဲ႕ စိတ္အစဥ္မွာ သူတစ္ပါးတို႔ရဲ႕သႏၲာန္မွာ အနာေရာဂါ မျဖစ္ေစလိုတဲ့ စိတ္ေနစိတ္ထားကေလးေတြက ကပ္ၿပီးပါေန တယ္။

* အနာေရာဂါကင္းရွင္းေစလုိတဲ့ စိတ္ေနစိတ္ထားကေလးေတြက ကပ္ ၿပီးပါေနတယ္၊ သတၱ၀ါေတြအေပၚမွာ အနာေရာဂါ မျဖစ္ေစလုိတဲ့ အနာ ေရာဂါ ကင္းရွင္းေစလုိတဲ့ ဒီစိတ္ေနစိတ္ထားက ဒီကံေတြက အက်ဳိးေပးတဲ့ ဘ၀မွာ မိမိ အနာေရာဂါကင္းရွင္းဖုိ႔ အေၾကာင္းတစ္ခု ျဖစ္လာရတယ္။

ဒီလုိ ဆုိရင္ မြန္ျမတ္တဲ့ စိတ္ေနစိတ္ထားကေလးေတြ ကိန္း၀ပ္ေနေအာင္ မိမိတုိ႔ရဲ႕ စိတ္အစဥ္ကုိ အျမဲတမ္း ျပဳျပင္ေပးေနဖုိ႔ ျဖဴစင္ေအာင္ဖြပ္ေလွ်ာ္ဖုိ႔ မေကာင္း ဘူးလား? သိပ္ေကာင္းတယ္ သိပ္ေကာင္းတယ္ ...

ဖိုးသူေတာ္ (www.phothutaw.com)
Credit:ဓမၼေရခ်မ္းစင္
# Unicode Version # ျဖင့္ ဖတ္ပါ #


 နောက်တစ်ခု ဒုတိယအစုံ အနေနှင့် သူက ဘာမေးခွန်း မေးခဲ့သလဲ? ဒီလူ့ပြည် လူ့လောကမှာ တချို့တချို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေက ဘယ်လိုရှိကြသလဲ? အနာရောဂါ သိပ်ပြီးတော့ ထူပြောကြတယ်၊ တချို့တချို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကျတော့ ကျန်းမာရေး သိပ်ကောင်းကြတယ်၊ အနာရောဂါ ကင်းကြတယ်၊ ဘယ်လိုအကြောင်းကြောင့်ပါလဲလို့ - ဒီမေးခွန်းကို မြတ်စွာဘုရားကိုမေးတော့ အဲဒီ မေးခွန်းကို မြတ်စွာဘုရားက ဆက်ပြီးတော့ ဖြေတော်မူတယ် ----

* သေအောင်တော့ မသတ်ဖြစ်ဘူး၊ သူတစ်ပါးကို ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်ရမယ် ဆိုရင် စိတ်ထဲက သိပ်သဘောကျတယ်၊ သူတစ်ပါးမျက်ရည်တောက်တောက် ကျအောင် ပြောချလိုက်ရမယ်ဆိုရင် အင်မတန်ကျေနပ်တယ်၊ "ဒင်းတော့ ငါ ပြောထည့်လိုက်တယ်" ဆိုပြီး ဟော --- စိတ်ထဲက သိပ်ကျေနပ်သွားတယ်၊ ဟုတ်တယ် မဟုတ်လား? ဒီလိုပြောလိုက်ရတာကို စိတ်ထဲမှာ အင်မတန် မကျေနပ်ကြဘူးလား? သူက ဒီလိုပြောချလိုက်ရတာ သိပ်ပြီးတော့ကျေနပ် သွားတယ်။

နောက်တစ်ခု ...

* ဘာတွေနှင့် ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်သလဲ?

* အသေတော့ မသတ်ဘူး၊ သူက သတ္တဝါတွေကို အင်မတန် ညှဉ်းပန်း နှိပ်စက်တတ်တယ်။ လက်နှင့် ချလိုက်ရမလား, လွယ်လွယ်ကလေးပဲ၊ ခဲနှင့် ပေါက်လိုက်ရမလား, တုတ်နှင့် ရိုက်လိုက်ရမလား, လက်နက်တစ်ခုခုနှင့် ပစ်လိုက်ရမလား, စိတ်ထဲမှာ သိပ်ပြီးတော့ ကျေနပ်တယ်။

* သူတစ်ပါးတွေကို ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်တတ်တဲ့ ဒီအကုသိုလ်ကံကို ပြည့် ပြည့်စုံစုံ ပြုကျင့်ထားတယ်၊ ပြည့်ပြည့်စုံစုံ ဆောက်တည်ထားတယ်။ အဲဒီလို ပြည့်ပြည့်စုံစုံ ပြုစုဆောက်တည်ထားတဲ့ ဒီအကုသိုလ်ကံကြောင့် ခန္ဓာကိုယ် ပျက်စီးပြီးသည်မှ နောက်ကာလ၌ ဒီသတ္တဝါသည် ဘယ်ရောက်သွားသလဲ၊ မကောင်းမှုပြုသူ ဒုစရိုက်သမားတို့ရဲ့ လားရောက်ရာဖြစ်တဲ့ ချမ်းသာဟူ၍ မြူငွေ့မျှမရှိတဲ့ ငရဲသို့ ရောက်ရှိသွားတယ်။

* သူတစ်ပါးတွေကို ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်တတ်တဲ့ ဒီကံက ငရဲကို ပို့ဆောင် မပေးခဲ့လို့ လူ့ပြည် လူ့လောက ရောက်ရှိမယ်ဆိုရင် ..

* ဘယ်ကံတွေလဲ? ဟိုး -- အင်မတန် စိတ်ပါလက်ပါ လွန်ကျူးနေဆဲ အချိန်အခါမှာ ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ ကံတွေကို မဆိုလိုဘူး၊ ကံကို လွန်ကျူးဆဲအချိန် မှ ေ့ရှပိုင်း နောက်ပိုင်းမှာ ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ကံ, သူတစ်ပါးတွေကို မညှဉ်းပန်း မနှိပ်စက်ခင်မှာ ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ကံ, သူတစ်ပါးတွေကို ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်ပြီးတဲ့ အခါမှာလည်း ပြန်သတိရလို့ ကျေနပ်နေတဲ့အချိန်မှာ ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ကံတွေအဲဒီအကုသိုလ်ကံတွေက လူ့ပြည်လူ့လောကမှာ ပဋိသန္ဓေအားဖြင့် လာပြီး တော့ ပဋိသန္ဓေတည်နေတဲ့ သတ္တဝါကို ဘာလုပ်သလဲ?

* အနာရောဂါ ထူပြောအောင် ပြုလုပ်ပေးတယ်။ မနေ့ညက ပြောခဲ့တဲ့ အတိုင်းပဲ၊ လူ့ဘဝကို ရောက်ရှိခြင်းသည် ကုသိုလ်ကံကြောင့် ရောက်ရှိလာ တယ်။ အဲဒီ ကုသိုလ်ကံရဲ့ အရှိန်အဝါလေးကို သူကပ်ပြီးတော့ ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်လိုက်တယ်၊ ဒီကုသိုလ်ကံရဲ့ အရှိန်အဝါလေးကို ကပ်ပြီးတော့ ဖြတ်ပေး တယ်။ ဥပပီဠကကံ, ဥပစ္ဆေဒကကံပဲ။

* လက်နှင့်ဖြစ်စေ ခဲနှင့်ဖြစ်စေ တုတ်နှင့်ဖြစ်စေ လက်နက်တစ်ခုခုနှင့်ပဲ ဖြစ်စေ သတ္တဝါတွေကို ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်တတ်တဲ့ ဒီကံသည် အနာရောဂါ ထူပြောစေတတ်တဲ့ ကံတစ်ခုဖြစ်တယ်။ ဒီလိုဆိုရင် အနာရောဂါကင်းရှင်းချင် တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေ ဘာလုပ်ရမလဲ?

* ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ယောက်ကြည့်လိုက်တော့ တစ်ဘက်သားတွေကို လက်နှင့်ပဲ ဖြစ်စေ, ခဲနှင့်ပဲဖြစ်စေ, တုတ်နှင့်ပဲဖြစ်စေ, လက်နက်တစ်ခုခုနှင့်ပဲဖြစ်စေ ဘယ်တော့မှ ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်လေ့ မရှိဘူး၊ ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်တတ်တဲ့ ညှဉ်းပန်း နှိပ်စက်လိုတဲ့ စိတ်နေစိတ်ထား လုံးလုံးမရှိဘူး။ မရှိတော့ ဘာဖြစ်သလဲ?

* ဒီလို ပြည့်ပြည့်စုံစုံ ဆောက်တည်ထားတဲ့ ပြုကျင့်ထားတဲ့ လိုက်နာ ပြုကျင့်နေတဲ့ ဒီကံက သေသည်၏ အခြားမဲ့၌ နတ်ပြည် နတ်လောကကို ရောက်အောင်ကို ပို့ဆောင်ပေးတယ်၊ ဒီသီလကုသိုလ်စေတနာပဲ။

* အကယ်၍ နတ်ပြည်နတ်လောကကို မရောက်လို့ လူ့ပြည်လူ့လောက ကို ရောက်ခဲ့မယ်ဆိုရင် လူ့ပြည်လူ့လောကမှာ ပဋိသန္ဓေအားဖြင့် တည်နေတဲ့ ဒီသတ္တဝါရဲ့သန္တာန်မှာ -- အပ္ပါဗာဓော ဟောတိ၊ အနာရောဂါ ကင်းရှင်းနေ တယ်။ ဘာကြောင့်လဲ? သတ္တဝါတွေကို ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်တဲ့ လုပ်ငန်းရပ်က ရှောင်ကြဉ်ခဲ့တဲ့ ကုသိုလ်စေတနာကြောင့်ပဲ။

* လက်နှင့်ဖြစ်စေ, ခဲနှင့်ဖြစ်စေ, တုတ်နှင့်ပဲဖြစ်စေ, လက်နက်အမျိုးမျိုး နှင့်ပဲဖြစ်စေ သတ္တဝါတွေကို မညှဉ်းပန်း မနှိပ်စက်ခြင်းဆိုတဲ့ ဒီစိတ်နေစိတ်ထား သည် အသက်ရှည်မှုကို ဖြစ်စေတတ်တယ်။ ဒီလိုဆိုရင် အနာရောဂါ ကင်းရှင်း ချင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာ အနာရောဂါ ကင်းရှင်းမှုကို ဖြစ်စေတတ်တဲ့ ဒီလိုကံမျိုးတွေ ကို ထူထောင်ဖို့ မလိုဘူးလား၊ သတ္တဝါတွေကို ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်လိုတဲ့ စိတ်နေ စိတ်ထားမှ သတ္တဝါတွေကို မညှဉ်းပန်း မနှိပ်စက်လိုတဲ့ စိတ်နေစိတ်ထားသို့ ပြုပြင်ပြောင်းလဲဖို့ မလိုဘူးလား? လိုအပ်တယ်။

* ဒီတော့ အနာရောဂါထူပြော ချင်ရင်တော့ ဘာလုပ်ရမလဲ? သူတစ်ပါးတွေကို မျက်ရည်ကြီးငယ်ကျအောင် ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်ပေတော့၊ အကယ်၍ အနာရောဂါ ကင်းရှင်းချင်တယ်ဆိုရင် တော့ ဘာလုပ်ရမလဲ? သူတစ်ပါးကို ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်လိုတဲ့ စိတ်နေစိတ်ထား တွေကို ပြုပြင်ပြောင်းလဲပြီးတော့ ပေးရမယ်။ ဒါ စိတ်ဓာတ်ပြုပြင်ပြောင်းလဲ ရေးပဲ။

"#စဉ်းစားဝေဖန်ကြည့်ပါ"
✔✔✔✔✔✔✔
* ဒီနေရာမှာ --- ဘုန်းကြီးနည်းနည်းတော့ ထပ်ရှင်းပြချင်သေးတယ်။ အကယ်၍ မိမိက သတ္တဝါတစ်ဦးဦးကို တုတ်နှင့်ပဲဖြစ်စေ, ဓားနှင့်ပဲဖြစ်စေ, လက်နက်တစ်ခုခုနှင့်ပဲဖြစ်စေ ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်လိုက်ရင် ဒီအနှိပ်စက်ခံရတဲ့ သတ္တဝါမှာ အနာရောဂါ တစ်ခုခုတော့ ဧကန်ရတော့မယ်။ သို့သော် ဒီလိုညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်တဲ့ လုပ်ငန်းရပ်မျိုးကို သူတော်ကောင်းတစ်ဦးက ရှောင်ကြဉ်ပြီ ဆိုကြစို့၊ ဒီလိုရှောင်ကြဉ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ စိတ်အစဉ်မှာ သူတစ်ပါးတို့ရဲ့သန္တာန်မှာ အနာရောဂါ မဖြစ်စေလိုတဲ့ စိတ်နေစိတ်ထားကလေးတွေက ကပ်ပြီးပါနေ တယ်။

* အနာရောဂါကင်းရှင်းစေလိုတဲ့ စိတ်နေစိတ်ထားကလေးတွေက ကပ် ပြီးပါနေတယ်၊ သတ္တဝါတွေအပေါ်မှာ အနာရောဂါ မဖြစ်စေလိုတဲ့ အနာ ရောဂါ ကင်းရှင်းစေလိုတဲ့ ဒီစိတ်နေစိတ်ထားက ဒီကံတွေက အကျိုးပေးတဲ့ ဘဝမှာ မိမိ အနာရောဂါကင်းရှင်းဖို့ အကြောင်းတစ်ခု ဖြစ်လာရတယ်။

ဒီလို ဆိုရင် မွန်မြတ်တဲ့ စိတ်နေစိတ်ထားကလေးတွေ ကိန်းဝပ်နေအောင် မိမိတို့ရဲ့ စိတ်အစဉ်ကို အမြဲတမ်း ပြုပြင်ပေးနေဖို့ ဖြူစင်အောင်ဖွပ်လျှော်ဖို့ မကောင်း ဘူးလား? သိပ်ကောင်းတယ် သိပ်ကောင်းတယ် ...

ဖိုးသူတော် (www.phothutaw.com)
Credit:ဓမ္မရေချမ်းစင်
 
 
 
ေန႔စဥ္သတင္းအသစ္မ်ားကို Email ပို႔ေပးပါမည္။
သင္၏ Gmail ကို ေအာက္တြင္ ျဖည့္စြက္၍ Submit လုပ္ပါ။
 
 
Top