(အေမး)လယ္တီဆရာေတာ္ဘုရားက လူေတြအား အမဲသားလွဴဖို႔ တိုက္တြန္းခဲ့တယ္။
အမဲသားေရွာငၿ္ပီး ေမတၱာပို႔တဲ့အတြက္ ၿမိဳ႕တစ္ၿမိဳ႕မွာ ဘီလူးသဘက္စတာေတြကို ဟန္႔တားႏိုင္တယ္လို႔ စာဖတ္ဖူးပါတယ္ဘုရား။
တပည့္ေတာ္သိခ်င္တာက အမဲသားစားတာကို ေရွာင္ျခင္းျဖင့္ ေလာကီအက်ဳိး ရွိ/မရွိဆိုတာကို သိခ်င္ပါတယ္ဘုရား။

ကိုကိုေအာင္။ ဆန္ဖရန္စၥကို

(အေျဖ)
.
အမဲသားမစားတာဟာ ေလာကီအက်ဳိးရွိတယ္လို႔ ေျပာရမယ္။
နားလည္ေအာင္ေျပာရရင္ အသားမစားျခင္းျဖင့္ အစိမ္း၊ သရဲ၊ သင္းကြဲၿပိတၱာ၊ တေစၦ၊ ေျမဖုတ္၊ နတ္ဘီလူး၊ နတ္မိစၦာမ်ားေဘး၊ ျခေသ့ၤ၊ သစ္၊ က်ားစတဲ့ သားရဲေဘးအႏၱရာယ္မွကင္းေ၀းျခင္း၊ သက္ရွည္က်န္းမာ ေရာဂါကင္းသျဖင့္ ကိုယ္စိတ္ႏွစ္ျဖာက်န္းမာခ်မ္းသာျခင္းစတဲ့ အက်ဳိးမ်ားရႏိုင္တယ္လို႔ ေျပာႏိုင္ပါတယ္။
အထူးသျဖင့္ ကၽြဲႏြားတို႔၏အသားကိုမစားဘဲ ေရွာင္ၾကဥ္ျခင္းဟာ ပိုၿပီးေရာဂါကင္းတယ္၊ သက္ရွည္က်န္းမာတယ္လို႔ သုတၱနိပါတ္ပါဠိေတာ္မွာ ေဟာေတာ္မူထားပါတယ္။

တေယာ ေရာဂါ ပုေရ အာသံု၊

ဣစၦာ အနသနံ ဇရာ။

ပသူနဥၥ သမာရမၻာ၊

အ႒န၀ုတိ မာဂမံု။

လို႔ေဟာေတာ္မူပါတယ္၊

အဓိပၸါယ္က ႏြားသားကၽြဲသားစားသူတို႔ မေပၚမွီ ေရွးအခါက

(၁) ဣစၦာ-လိုခ်င္တာမရတဲ့အတြက္ စိတ္ပူပန္အေႏွာက္ယွက္ျဖစ္ရတဲ့ေရာဂါ။

(၂) အနသန–စားခ်ိန္မွာ မစားရ၊ အိပ္ခ်ိန္မွာ မအိပ္ရတဲ့အတြက္ စိတ္ပူပန္အေႏွာင့္အယွက္ျဖစ္ရတဲ့ေရာဂါ။

(၃) ဇရာ – အိုခ်ိန္က်တဲ့အခါ အိုရတဲ့ေရာဂါ။

ထိုေရာဂါ (၃)မ်ဳိးသာ ေပၚေပါက္ခဲ့ပါတယ္။
ထမင္းရွင္ဟင္းရွင္ျဖစ္တဲ့ ကၽြဲႏြားသတၱ၀ါေတြကို သတ္ျဖတ္စားေသာက္တဲ့အခ်ိန္ကစၿပီး ေလာကမွာ ကိုးဆယ့္ေျခာက္ပါးေသာ ေရာဂါေ၀ဒနာ မ်ား ျဖစ္ေပၚလာၾကပါတယ္လို႔ ဆိုုပါတယ္။
ဒါေၾကာင့္ အမဲသားမ်ားကိုေရွာင္တာဟာ အထက္ေဖၚျပပါ ေလာကီေကာင္းက်ဳိးမ်ား ရႏိုင္ပါတယ္လို႔ အေျဖေပးလိုက္ပါတယ္။

ဦးေကာ၀ိဒ(ၿမိတ္)

ေက်းဇူးေတာ္ရွင္ လယ္တီဆရာေတာ္ ဘုရားၾကီး၏
"ႏြားေမတၱာစာ"
++++++++++++++++++
= နဖူးလက္တင္ အိမ္ရာဝင္ ဆင္ျခင္ၾကည့္ကာ စဥ္းစားပါ။

= လူ႔ေဘာင္ေလာကီ ႏြားကိုမွီ လီလီျဖာျဖာ အကိ်ဳးလာ။

= ႏြားအရင္းျပဳ႕ ပစၥည္းမ႔ႈ စုလို႔လႈတာေက်းဇူးပါ။

= လူတို႔ကိုးကြယ္ ဘုရားတည္ အုတ္သယ္တိုက္ရွာ ႏြားတို႔မွာ။

=သိမ္ ေက်ာင္း ဇရပ္ ေဆာက္တံုလက္ မျပတ္ႏြားတို႔မွာ
ရုန္းရရွာ။

= လင္ေန သားေမြး အိမ္ေထာင္ေရး အေျပးရုန္းတာ
ႏြားသတၱဝါ။

= ႏြားမွာပိန္ခ်ဳံး တကုန္းကုန္း ရုန္းရဝန္တာ ထြန္လယ္ယာ။

= ေျပာင္း, ပဲ, ဗူး, ႏွမ္း, ဝါ, ခရမ္း, စိုက္ခန္း၌ပါ ရုန္းရရွာ။

= မခ်ိသြားျဖဲ စပါးလွည္း အျမဲတိုက္ရာ ႏြားႏွင့္သာ။

= လွည္းကျဖဳတ္ဟယ္ စပါးနယ္ တကယ္ခိုင္းတာ ပတ္ပတ္ခ်ာ။

= ေကာက္ျပန္ ဆင္းခိုက္ သစ္ကိုတိုက္ ရိုက္လိုက္ေၾကာမွာ ၾကိမ္ဒဏ္ရာ။

= မိန္းမမီးဝင္ ထင္းတိုက္လ်ွင္ ႏြားပင္ခိုင္းတာ မညွာတာ။

= ေတာေတာင္ၾကီးထဲ သစ္ကိုဆြဲ အားႏွင့္ရုန္းတာ ႏြားတို႔ပါ။

= ဘုရားပြဲသြား "တဟားဟား "ေပ်ာ္ပါးေပရွာ လူတို႔မွာ။

= မျပတ္ဝန္ရုန္း ႏြားပခံုး "ဟုန္းဟုန္း" ေတာက္ကာ ေလာင္မီးျပာ။

= ၾကမ္းတမ္းစြာပဲ "ဟ႔ဲ....အမဲ" ၾကိမ္ဆဲခါခါ ခံရရွာ။

= ေျခကုန္လက္ပန္း ေမာဟိုက္ႏြမ္း မလွမ္းႏိုင္ရွာ ရုန္းရပါ။

= မွက္, ျခင္က, ကိုက္ ၾကိမ္ႏွင့္ရိုက္ ဝဋ္ဆိုက္ေလတာ ႏြားတို႔သာ။

= ႏြားတို႔လုပ္ေပး ေရြွသူေဌး ေငြေရးက်ယ္စြာ လူတို႔သာ။

= လက္ေကာက္ ဆြဲၾကိဳး, စိန္, ဆံထိုး, မ်ိဳးမ်ိဳးဆင္ရာ ႏြားလုပ္စာ။

= ႏြားေခ်းတန္ဖိုး သီးႏွံျဖိဳး မ်ိဳးမ်ိဳးေကာင္းရွာ လယ္ေတာင္ယာ။

= ႏွာေခါင္းေသြးယို ႏြားေခ်းကို ေဆးလိုရႈတာ ေက်းဇူးပါ။

= ႏြားႏို႔ ေထာပတ္ ေဘာဇဥ္ျမတ္ ကပ္လႈရတာ အက်ိဳးျဖာ။

= ကေလး လူၾကီး ႏြားႏို႔မွီ ဖိစီးေရာဂါ ေပ်ာက္ကင္းကြာ။

= ထူးထူးေထြေထြ ေက်းဇူးေတြ ျပဳေလမ်ားစြာ ႏြားသတၱဝါ။

= ေက်းဇုူးေတြမ်ား သို႔ေသာ္ျငား ေက်ြးထားပံုမွာ စုတ္ခ်ာခ်ာ။

= ေကာက္ရိုးကိုမွ ျမတ္ေျခာက္စ မဝေရစာ ေၾကြးၾကတာ။

= ခိုင္းလို႔ အားကုန္ သားသတ္ရံု စုပံုပို႔ရွာ ႏြားတို႔မွာ။

= သတ္မည့္တံဆိပ္ ထိပ္မွာႏွိပ္ ၾကိတ္၍ငိုရွာ သူူတို႔မွာ။

= အရုဏ္လည္းတက္ ႏြားအသက္ ဓားလက္နက္မွာ ေသရရွာ။

= ဓားကိုလည္းႏုတ္ ဝိညာဥ္ျပဳတ္ အဟုတ္ႏြားမွာ ေသရရွာ။

= မိကြဲ ဖကြဲ "ဘူ ဘူ ဘဲ" အျမဲေအာ္ရွာ ႏြားေလးမွာ။

= ေက်းဇူးၾကီးမား ႏြားကိုမ်ား သတ္စားရက္တာ လူမ်ားစြာ။

= ႏြားတို႔ေသထ ေနာက္ဘဝ ျဖစ္ၾကမည္သာ ဘီလုူးရြာ။

= ေက်းဇူးၾကီးမား ထိုသည္ႏြား ေထာက္ထားအပ္စြာ မ်ားသူငါ။

= ႏြားသားဆိုလ်ွင္ စားေရွာင္ၾကဥ္ ကင္းစင္ေရာဂါ ေဘးဘယာ။

= ငရဲလည္းလြတ္ လူ႔က်င့္ဝတ္ မခ်ြတ္မွန္စြာ ေရွာင္ၾကဥ္ပါ။

= ေက်းဇူးၾကီးမား ထိုႏြားသား စားရက္ေလရွာ လူမ်ားစြား။

"ဧဝံ ေမ သုတံ"

{ ႏြားသား မစားရျခင္းေၾကာင့္ မိမိတို႔၏အသက္ မေသႏိုင္ေသာ္လည္းပဲ, မိမိတို႔ စားေနျခင္းေၾကာင့္ပင္
သူတို႔ေတြရဲ႕ အသက္ေတြ ေန႔စဥ္ႏွင့္အမ်ွ ေပးဆပ္ ေနရတယ္ဆိုတာ သတိျပဳပါ }

"ေတာင္းပန္ပါ၏ ေက်းဇူး႐ွင္"

` ေက်းဇူး႐ွင္၏ ဆုေတာင္း ´
===================
အခါခါ ျပန္ဖက္မိတိုင္း မ်က္ရည္ဝဲရပါသည္။
ႏြားႏို႔၊ႏြားသား (အမည္းသား)[မေျပာသင့္မွန္းသိပါသည္]ကို စာသုံးဖူးတိုင္း ဒီ Põŝț ကိုလူတိုင္းေတြ႔ရေအာင္ Lîkê & Śĥãřê လုပ္ၿပီး စိတ္ထဲကေန ေတာင္းပန္သင့္ပါသည္။

`ဝဋ္ေႂကြးရိွက ေက်ပါေစ´
~~~~~~~~~~~~~
* ငါ၏ရင္မွ ခ်ိဳျမႏို႔ရည္ လူတိုင္းကိုစီေသာက္ၾကသည္။
* ငါ၏ပုခံုး ထြန္းတုံးကိုတင္ ေနပူမိုးရြာမနားရ လယ္ကြင္းျပင္မွာ ႐ုန္းခ့ဲသည္။
* ငါ၏ခြန္အား မနားရေအာင္ လူတိုင္းအတြက္ စြမ္းေဆာင္မႈမ်ား ေပးခ့ဲသည္။
* ငါ၏ေၾကာျပင္ အထင္အ႐ွား ႀကိမ္ရာမ်ားနဲ႔ ျပည့္ခ့ဲသည္။
* ရင္မွာနာက်င္ ေျပာခ်င္စကား ႏႈတ္လွ်ာဖ်ားက မထြက္ၿပီ။
* ငါ၏မ်က္ရည္ သက္ေသတည္လို႔ လူတိုင္းသိဖို႔ ျပခဲၿပီ။
* လူတိုင္းအက်ိဳးျပျငားေသာ္လည္း ငါ၏အသက္ ငဲ့ညႇာမထား ငါ့အားသက္၍ စားၾကၿပီ။
* ေက်းဇူးတရား မေထာက္ထား၍ လူတို႔ေလာက သံသရာဝယ္ ဘယ္ေသာခါမွ ႏြားဘဝသို႔ မေရာက္ေစေၾကာင္း.. ....
ဝဋ္ေႂကြးရိွက ေက်ပါေစသတည္း......
ေက်ေစသတည္း.. ...
ဖိုးသူေတာ္(www.phothutaw.com)
Credit:ဓမၼေရခ်မ္းစင္

#Unicode Version#
(အမေး)လယ်တီဆရာတော်ဘုရားက လူတွေအား အမဲသားလှူဖို့ တိုက်တွန်းခဲ့တယ်။
အမဲသားရှောြင်ပီး မေတ္တာပို့တဲ့အတွက် မြို့တစ်မြို့မှာ ဘီလူးသဘက်စတာတွေကို ဟန့်တားနိုင်တယ်လို့ စာဖတ်ဖူးပါတယ်ဘုရား။
တပည့်တော်သိချင်တာက အမဲသားစားတာကို ရှောင်ခြင်းဖြင့် လောကီအကျိုး ရှိ/မရှိဆိုတာကို သိချင်ပါတယ်ဘုရား။

ကိုကိုအောင်။ ဆန်ဖရန်စ္စကို

(အဖြေ)
.
အမဲသားမစားတာဟာ လောကီအကျိုးရှိတယ်လို့ ပြောရမယ်။
နားလည်အောင်ပြောရရင် အသားမစားခြင်းဖြင့် အစိမ်း၊ သရဲ၊ သင်းကွဲပြိတ္တာ၊ တစ္ဆေ၊ မြေဖုတ်၊ နတ်ဘီလူး၊ နတ်မိစ္ဆာများဘေး၊ ခြသေ့ၤ၊ သစ်၊ ကျားစတဲ့ သားရဲဘေးအန္တရာယ်မှကင်းဝေးခြင်း၊ သက်ရှည်ကျန်းမာ ရောဂါကင်းသဖြင့် ကိုယ်စိတ်နှစ်ဖြာကျန်းမာချမ်းသာခြင်းစတဲ့ အကျိုးများရနိုင်တယ်လို့ ပြောနိုင်ပါတယ်။
အထူးသဖြင့် ကျွဲနွားတို့၏အသားကိုမစားဘဲ ရှောင်ကြဉ်ခြင်းဟာ ပိုပြီးရောဂါကင်းတယ်၊ သက်ရှည်ကျန်းမာတယ်လို့ သုတ္တနိပါတ်ပါဠိတော်မှာ ဟောတော်မူထားပါတယ်။

တယော ရောဂါ ပုရေ အာသုံ၊

ဣစ္ဆာ အနသနံ ဇရာ။

ပသူနဉ္စ သမာရမ္ဘာ၊

အဋ္ဌနဝုတိ မာဂမုံ။

လို့ဟောတော်မူပါတယ်၊

အဓိပ္ပါယ်က နွားသားကျွဲသားစားသူတို့ မပေါ်မှီ ရှေးအခါက

(၁) ဣစ္ဆာ-လိုချင်တာမရတဲ့အတွက် စိတ်ပူပန်အနှောက်ယှက်ဖြစ်ရတဲ့ရောဂါ။

(၂) အနသန–စားချိန်မှာ မစားရ၊ အိပ်ချိန်မှာ မအိပ်ရတဲ့အတွက် စိတ်ပူပန်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်ရတဲ့ရောဂါ။

(၃) ဇရာ – အိုချိန်ကျတဲ့အခါ အိုရတဲ့ရောဂါ။

ထိုရောဂါ (၃)မျိုးသာ ပေါ်ပေါက်ခဲ့ပါတယ်။
ထမင်းရှင်ဟင်းရှင်ဖြစ်တဲ့ ကျွဲနွားသတ္တဝါတွေကို သတ်ဖြတ်စားသောက်တဲ့အချိန်ကစပြီး လောကမှာ ကိုးဆယ့်ခြောက်ပါးသော ရောဂါဝေဒနာ များ ဖြစ်ပေါ်လာကြပါတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
ဒါကြောင့် အမဲသားများကိုရှောင်တာဟာ အထက်ဖေါ်ပြပါ လောကီကောင်းကျိုးများ ရနိုင်ပါတယ်လို့ အဖြေပေးလိုက်ပါတယ်။

ဦးကောဝိဒ(မြိတ်)

ကျေးဇူးတော်ရှင် လယ်တီဆရာတော် ဘုရားကြီး၏
"နွားမေတ္တာစာ"
++++++++++++++++++
= နဖူးလက်တင် အိမ်ရာဝင် ဆင်ခြင်ကြည့်ကာ စဉ်းစားပါ။

= လူ့ဘောင်လောကီ နွားကိုမှီ လီလီဖြာဖြာ အကျိုးလာ။

= နွားအရင်းပြု့ ပစ္စည်းမ့ှု စုလို့လှုတာကျေးဇူးပါ။

= လူတို့ကိုးကွယ် ဘုရားတည် အုတ်သယ်တိုက်ရှာ နွားတို့မှာ။

=သိမ် ကျောင်း ဇရပ် ဆောက်တုံလက် မပြတ်နွားတို့မှာ
ရုန်းရရှာ။

= လင်နေ သားမွေး အိမ်ထောင်ရေး အပြေးရုန်းတာ
နွားသတ္တဝါ။

= နွားမှာပိန်ချုံး တကုန်းကုန်း ရုန်းရဝန်တာ ထွန်လယ်ယာ။

= ပြောင်း, ပဲ, ဗူး, နှမ်း, ဝါ, ခရမ်း, စိုက်ခန်း၌ပါ ရုန်းရရှာ။

= မချိသွားဖြဲ စပါးလှည်း အမြဲတိုက်ရာ နွားနှင့်သာ။

= လှည်းကဖြုတ်ဟယ် စပါးနယ် တကယ်ခိုင်းတာ ပတ်ပတ်ချာ။

= ကောက်ပြန် ဆင်းခိုက် သစ်ကိုတိုက် ရိုက်လိုက်ကြောမှာ ကြိမ်ဒဏ်ရာ။

= မိန်းမမီးဝင် ထင်းတိုက်လျှင် နွားပင်ခိုင်းတာ မညှာတာ။

= တောတောင်ကြီးထဲ သစ်ကိုဆွဲ အားနှင့်ရုန်းတာ နွားတို့ပါ။

= ဘုရားပွဲသွား "တဟားဟား "ပျော်ပါးပေရှာ လူတို့မှာ။

= မပြတ်ဝန်ရုန်း နွားပခုံး "ဟုန်းဟုန်း" တောက်ကာ လောင်မီးပြာ။

= ကြမ်းတမ်းစွာပဲ "ဟဲ့....အမဲ" ကြိမ်ဆဲခါခါ ခံရရှာ။

= ခြေကုန်လက်ပန်း မောဟိုက်နွမ်း မလှမ်းနိုင်ရှာ ရုန်းရပါ။

= မှက်, ခြင်က, ကိုက် ကြိမ်နှင့်ရိုက် ဝဋ်ဆိုက်လေတာ နွားတို့သာ။

= နွားတို့လုပ်ပေး ရွှေသူဌေး ငွေရေးကျယ်စွာ လူတို့သာ။

= လက်ကောက် ဆွဲကြိုး, စိန်, ဆံထိုး, မျိုးမျိုးဆင်ရာ နွားလုပ်စာ။

= နွားချေးတန်ဖိုး သီးနှံဖြိုး မျိုးမျိုးကောင်းရှာ လယ်တောင်ယာ။

= နှာခေါင်းသွေးယို နွားချေးကို ဆေးလိုရှုတာ ကျေးဇူးပါ။

= နွားနို့ ထောပတ် ဘောဇဉ်မြတ် ကပ်လှုရတာ အကျိုးဖြာ။

= ကလေး လူကြီး နွားနို့မှီ ဖိစီးရောဂါ ပျောက်ကင်းကွာ။

= ထူးထူးထွေထွေ ကျေးဇူးတွေ ပြုလေများစွာ နွားသတ္တဝါ။

= ကျေးဇုူးတွေများ သို့သော်ငြား ကျွေးထားပုံမှာ စုတ်ချာချာ။

= ကောက်ရိုးကိုမှ မြတ်ခြောက်စ မဝရေစာ ကြွေးကြတာ။

= ခိုင်းလို့ အားကုန် သားသတ်ရုံ စုပုံပို့ရှာ နွားတို့မှာ။

= သတ်မည့်တံဆိပ် ထိပ်မှာနှိပ် ကြိတ်၍ငိုရှာ သူူတို့မှာ။

= အရုဏ်လည်းတက် နွားအသက် ဓားလက်နက်မှာ သေရရှာ။

= ဓားကိုလည်းနုတ် ဝိညာဉ်ပြုတ် အဟုတ်နွားမှာ သေရရှာ။

= မိကွဲ ဖကွဲ "ဘူ ဘူ ဘဲ" အမြဲအော်ရှာ နွားလေးမှာ။

= ကျေးဇူးကြီးမား နွားကိုများ သတ်စားရက်တာ လူများစွာ။

= နွားတို့သေထ နောက်ဘဝ ဖြစ်ကြမည်သာ ဘီလုူးရွာ။

= ကျေးဇူးကြီးမား ထိုသည်နွား ထောက်ထားအပ်စွာ များသူငါ။

= နွားသားဆိုလျှင် စားရှောင်ကြဉ် ကင်းစင်ရောဂါ ဘေးဘယာ။

= ငရဲလည်းလွတ် လူ့ကျင့်ဝတ် မချွတ်မှန်စွာ ရှောင်ကြဉ်ပါ။

= ကျေးဇူးကြီးမား ထိုနွားသား စားရက်လေရှာ လူများစွား။

"ဧဝံ မေ သုတံ"

{ နွားသား မစားရခြင်းကြောင့် မိမိတို့၏အသက် မသေနိုင်သော်လည်းပဲ, မိမိတို့ စားနေခြင်းကြောင့်ပင်
သူတို့တွေရဲ့ အသက်တွေ နေ့စဉ်နှင့်အမျှ ပေးဆပ် နေရတယ်ဆိုတာ သတိပြုပါ }

"တောင်းပန်ပါ၏ ကျေးဇူးရှင်"

` ကျေးဇူးရှင်၏ ဆုတောင်း ´
===================
အခါခါ ပြန်ဖက်မိတိုင်း မျက်ရည်ဝဲရပါသည်။
နွားနို့၊နွားသား (အမည်းသား)[မပြောသင့်မှန်းသိပါသည်]ကို စာသုံးဖူးတိုင်း ဒီ Põŝț ကိုလူတိုင်းတွေ့ရအောင် Lîkê & Śĥãřê လုပ်ပြီး စိတ်ထဲကနေ တောင်းပန်သင့်ပါသည်။

`ဝဋ်ကြွေးရှိက ကျေပါစေ´
~~~~~~~~~~~~~
* ငါ၏ရင်မှ ချိုမြနို့ရည် လူတိုင်းကိုစီသောက်ကြသည်။
* ငါ၏ပုခုံး ထွန်းတုံးကိုတင် နေပူမိုးရွာမနားရ လယ်ကွင်းပြင်မှာ ရုန်းခဲ့သည်။
* ငါ၏ခွန်အား မနားရအောင် လူတိုင်းအတွက် စွမ်းဆောင်မှုများ ပေးခဲ့သည်။
* ငါ၏ကြောပြင် အထင်အရှား ကြိမ်ရာများနဲ့ ပြည့်ခဲ့သည်။
* ရင်မှာနာကျင် ပြောချင်စကား နှုတ်လျှာဖျားက မထွက်ပြီ။
* ငါ၏မျက်ရည် သက်သေတည်လို့ လူတိုင်းသိဖို့ ပြခဲပြီ။
* လူတိုင်းအကျိုးပြငြားသော်လည်း ငါ၏အသက် ငဲ့ညှာမထား ငါ့အားသက်၍ စားကြပြီ။
* ကျေးဇူးတရား မထောက်ထား၍ လူတို့လောက သံသရာဝယ် ဘယ်သောခါမှ နွားဘဝသို့ မရောက်စေကြောင်း.. ....
ဝဋ်ကြွေးရှိက ကျေပါစေသတည်း......
ကျေစေသတည်း.. ...
ဖိုးသူတော်(www.phothutaw.com)
Credit:ဓမ္မရေချမ်းစင်
 
 
 
ေန႔စဥ္သတင္းအသစ္မ်ားကို Email ပို႔ေပးပါမည္။
သင္၏ Gmail ကို ေအာက္တြင္ ျဖည့္စြက္၍ Submit လုပ္ပါ။
 
 
Top