မဂၤလာ ပါပုဏၰက တိုက္တယ္္ဆိုတာ

ဗုဒၶစာေပမွာ ပုဏၰက ဘီလူး ဆိုတာရွိတယ္္ပုဏၰက ဘီလူးက ႀကမ္းေတာ့ ႀကမ္းႀကမ္းတမ္းတမ္း သရဲေခ်ာက္တာ ပုဏၰက တိုက္တယ္္

လို့ ေျပာဆိုပံု ရပါတယ္အခု မႏၲေလး ျမို့ေပၚက အိမ္တအိမ္ ပုဏၰက တိုက္တာ ခံေနရတယ္

အလိုလို မီးေတာက္ေတြ ျဖစ္ေပၚလာတယ္္မီးေတာ့ မေလာင္ေသးဘူးဒါေပမဲ့ မီးသတ္ကားေတြ အဆင္သင့္

ေစာင့္ေနႀကတယ္လူေတြကလဲ ပုဏၰက တိုက္တာလို့ေျပာပီးဘုန္းႀကီးပင့္ ပုရိတ္ ရြတ္ႀကတယ္္

ပရိတ္ရြတ္ေပမဲ့ ခ်က္ျခင္း မေပ်ာက္ဘူးဒီ ေနရာမွာ ကြ်န္ေတာ္ ေျပာခ်င္တာကပရိတ္ရြတ္ေပမဲ့ သရဲ တခ်ို့က မေႀကာက္ဘူး

ပုဏၰက တိုက္တာ ခ်က္ျခင္း ေပ်ာက္ေစတဲ့ဲသုတ္ တခုရွိတယ္္အဲဒီ သုတ္ ရြတ္ရင္ ပုဏၰက တိုက္တာ

ခ်က္ျခင္းေပ်ာက္သြားတယ္ ေျပာပါတယ္ရန္ကုန္ ကံဘဲ့မွာ မိုးေကာင္းဘုရား ဆိုတာရွိတယ္

အဲဒီ ဘုရားနားမွာ သထံုဆရာႀကီး ဦးဘရွင္ဆိုတာရွိခဲ့ပါတယ္ အခုေတာ့ ဆရာႀကီး မရွိေတာ့ဘူး ဆရာႀကီးေလျဖတ္ခံရစဥ္ ကြ်န္ေတာ္

ေဆးသြားကုေပးဖူးပါတယ္ဆရာႀကီး ေနေကာင္းတံုးက ဆရာႀကီးဆီကြ်န္ေတာ္ မႀကာခဏ ေရာက္တယ္

တေန ့ ဆရာႀကီးက ပုဏၰက တိုက္တဲ့အေႀကာင္းေျပာရင္း ဒီ ပုဏၰက တိုက္တာကို ငါ ခ်က္ျခင္း

ေပ်ာက္ေအာင္ လုပ္ေပးနိုင္တယ္ေအး ဒါေပမဲ့ ဒီကိစၥ ငါ လုပ္တာလို့ေတာ့မစြပ္စြဲ နဲ့တဲ့

ပုဏၰကတိုက္တာ ခ်က္ျခင္းေပ်ာက္ေစတဲ့ သုတ္

ဆ ဒီသာပါလ သုတ္ ကို ပုဏၰက တိုက္ေနတဲ့အိမ္ကို လက္ညွိုးထိုးပီး ( အျမင့္တေနရာက)ရြတ္ပါ မေပ်ာက္မျခင္းရြတ္ပါ မႀကာခင္

ေပ်ာက္သြားလိမ့္မယ္ တဲ့ဒါနဲ့ ဆ ဒီသာပါလ သုတ္ကို ဘုရားစာအုပ္ေတြမွာပီး ဖတ္ႀကည့္ပါတယ္

အဓိပၸါယ္က — အရပ္ ၆ မ်က္ႏွာမွာ ေစာင့္ေရွာက္ေနတဲ့ နတ္မင္းႀကီး ၆ ေယာက္ကိုတိုင္တည္ပီး သူတို့တန္ခိုးနဲ့ ပုဏၰက တိုက္တာ

ေပ်ာက္ေအာင္ လုပ္ေပးပါလို့ ေမတၲာရပ္ခံတာပါပဲဒီသုတ္အေႀကာင္း သိသူ နည္းလို့ ကြ်န္ေတာ္

မ်ွေဝ လိုက္ပါတယ္စမ္းႀကည့္ႀကေပါ့ဗ်ာဆရာႀကီး ဦးဘရွင္ ဟာ ေလာကီ ပညာ

အလြန္တတ္ကြ်မ္းပါတယ္ကြ်န္ေတာ္က အထူးအဆန္းေတြ သိခ်င္တဲ့ဝါသနာ ရွိေတာ့ ေလ့လာရပါတယ္။ ။ဦးအုန္းေမာင္ စိတ္ ဆရာဝန္္

ဆဒိသာပါလသုတ္္

ဆဒိသာပါလသုတ္ေတာ္ ျဖစ္စဥ္္

ျမတ္စြာဘုရားရွင္သည္္ ရာဇျဂိဳလ္ျပည္အနီး ဂိဇၥ်ကုဋ္ေတာင္လုိဏ္ဂူ၌ သီတင္းသံုးေတာ္မူစဥ္အခါ လာေရာက္ဖူးေျမာ္ၾကေသာ သာတာဂီရိနတ္မင္း၊ ေဟမ၀တနတ္မင္း၊ ပုဏၰကနတ္မင္း၊ အာဠာ၀က နတ္မင္း စေသာ နတ္ဘီလုူးမင္းၾကီးမ်ားအား ျမတ္စြာဘုရားက သာသနာေတာ္ကို ၾကည္ညိဳၾကေသာ လူပုဂၢိဳလ္တုိ႔အား ေစာင့္ေရွာက္ရန္ မိန္႕ၾကားေတာ္မူ၏။

နတ္ဘီလူးမင္းၾကီးမ်ားကလည္း ေကာင္စြာ ေစာင့္ေရွာက္ပါမည္ဟု ၀န္ခံ၏။ ထုိ ၀န္ခံခ်က္ကို ျမတ္စြာဘုရားက ရဟန္းေတာ္မ်ားအား ျပန္လည္ ေဟာၾကားေတာ္မူသည္မွ စ၍ဆဒိသာပါလ သုတ္ေတာ္ ျဖစ္ေပၚ ရြတ္ဆုိ ပြားမ်ားခဲ့ၾကပါသတည္း။

ဆဒိသာပါလသုတ္ ပါဠိိ

၁။ ဧ၀ံ ေမ သုတံ-ဧကံ သမယံ ဘဂ၀ါ ရာဇဂေဟ ၀ိဟရတိ ဂိဇၥ်ကူေဋ ပဗၺေတ၊ ေတန ေခါ ပန သမေယန ဘဂ၀ါ ဘိကၡဴ ဧတဒေ၀ါစ။

၂။ ပုရတၳိမသၼိ ံေခါ ပန ဘိကၡေ၀ ဒိသာဘာေဂ စတၱာေရာ ယကၡာ မဟာယကၡာ အာဓိပေတယ်ာ စ ေဟာႏိၱ၊ ေသယ်ထိဒံ၊ “သာတာဂိေရာ စ ေဟမ၀ေတာ စ ပုဏၰေကာ စ ဂုတၱိေယာ စ၊” ဧေတ စတၱာေရာ ယကၡာ မဟာယကၡာ ဗုေဒၶ ပသႏၷာ ဓေမၼ ပသႏၷာ သံေဃ ပသႏၷာ၊ ဗုေဒၶ သဂါရ၀ါ ဓေမၼ သဂါရ၀ သံေဃ သဂါ၀ါရ၊ တမဟံ ၀ဒါမိ “သာတာဂိရဥၥ ေဟမ၀တဥၥ ပုဏၰကဥၥ ဂုတၱိယဥၥ၊” ဣမံ ရကၡံ သံ၀ိဒဟႏ ၱဳ။ မာမံ ေကာစိ ကိဥၥိ ၀ိေဟေဌ သိ မႏုေႆာ ၀ါ အမႏုေႆာ ၀ါ ဂစ ၦႏံ ၱ ၀ါ ဌိတံ ၀ါ နိသိႏၷံ ၀ါ နိပႏၷံ ၀ါ သုတၱံ ၀ါ ဇာဂရႏံ ၱ ၀ါ ပမတၱံ ၀ါ ရတၱိ ံ ၀ါ ဒိ၀ါ ၀ါ သဒါ တံ တံ ရကၡႏ ၱဳ ေဒ၀တာ။

၃။ ဒကၡိဏသိၼ ံ ေခါပန ဘိကၡေ၀ ဒိသာဘာေဂ စတၱာေရာ ယကၡာ မဟာယကၡာ အာဓိပေတယ်ာ စ ေဟာႏိၱ။ ေသယ်ထိဒံ၊ “ေကာေလာ စ ဥပကာေလာ စ ဗိေမၺာ စ ဗိမၼေသေနာ စ၊” ဧေတ စတၱာေရာ ယကၡာ မဟာယကၡာ ဗုေဒၶ ပသႏၷာ ဓေမၼ ပသႏၷာ သံေဃ ပသႏၷာ၊ ဗုေဒၶ သဂါရ၀ါ ဓေမၼ သဂါရ၀ါ သံေဃ သဂါရ၀ါ၊ တမဟံ ၀ဒါမိ “ကာလဥၥ ဥပကာလဥၥ ဗိမၺဥၥ ဗိမၺေသနဥၥ၊” ဣမံ ရကၡံ သံ၀ိဒဟႏၱဳ၊ မာ မံ ေကာစိ ကိဥၥိ ၀ိေဟေဌသိ မႏုေႆာ ၀ါ အမႏုေႆာ ၀ါ ဂစၦႏံ ၱ ၀ါ ဌိတံ ၀ါ နိသိႏၷံ ၀ါ နိပႏၷံ ၀ါ သုတၱံ ၀ါ ဇာဂရႏံ ၱ ၀ါ ပမတၱံ ၀ါ ရတၱိ ံ ၀ါ ဒိ၀ါ ၀ါ သဒါ တံ တံ ရကၡႏ ၱဳ ေဒ၀တာ။

၄။ ပစိ ၦမသိၼ ံ ေခါ ပန ဘိကၡေ၀ ဒိသာဘာေဂ စတၱာေရာ ယကၡာ မဟာယကၡာ အာဓိပေတယ်ာ စ ေဟာႏၱိ။ ေသယ်ထိဒံ၊ “ဟရိေရာ စ ဟရဟရိေရာ စ ပါေပါ စ ပိဂၤေလာ စ၊”၊စေတ စတၱာေရာ ယကၡာ မဟာယကၡာ ဗုေဒၶ ပသႏၷာ ဓေမၼ ပသႏၷာ သံေဃ ပသႏၷာ၊ ဗုေဒၶ သဂါရ၀ါ ဓေမၼ သဂါရ၀ါ သံေဃ သဂါရ၀ါ၊ တမဟံ “ဟရိရဥၥ ဟရိဟရိရဥၥ ပါပဥၥ ပိဂၤလဥ၊ၥ” ဣမံ ရကၡံ သံ၀ိဒဟႏၱဳ၊ မာ မံ ေကာစိ ကိဥၥိ ၀ိေဟေဌသိ မႏုေႆာ ၀ါ အမႏုေႆာ ၀ါ ဂစၦႏံ ၱ ၀ါ ဌိတံ ၀ါ နိသိႏၷံ ၀ါ နိပႏၷံ ၀ါ သုတၱံ ၀ါ ဇာဂရႏံ ၱ ၀ါ ပမတၱံ ၀ါ ရတၱိ ံ ၀ါ ဒိ၀ါ ၀ါ သဒါ တံ တံ ရကၡႏ ၱဳ ေဒ၀တာ။

၅။ ဥတၱရသိၼ ံ ေခါ ပန ဘိကၡေ၀ ဒိသာဘာေဂ စတၱာေရာ ယကၡာ မဟာယကၡာ အာဓိပေတယ်ာ စ ေဟာႏၱိ။ ေသယ်ထိဒံ၊ “သံေဃာ စ သဃုလိေမာ စ သုသုေရာ စ ဥဂၢေတေဇာ္ စ၊” ဧေတ စတၱေရာ ယကၡာ မဟာယကၡာ ဗုေဒၶပသႏၷာ ဓေမၼ ပသႏၷာ သံေဃ ပသႏၷာ၊ ဗုေဒၶ သဂါရ၀ါ ဓေမၼ သဂါရ၀ါ သံေဃ သဂါရ၀ါ၊ တမဟံ ၀ဒါမိ “သံဃဥၥ သံဃုလိမဥၥ သုသုရဥၥ ဥဂၢေတဇဥ၊ၥ” ဣမံ ရကၡံ သံ၀ိဒဟႏ ၱဳ၊ မာ မံ ေကာစိကိဥၥိ ၀ိေဟေဌသိ မႏုေႆာ ၀ါ အမႏုေႆာ ၀ါ ဂစၦႏံ ၱ ၀ါ ဌိတံ ၀ါ နိသိႏၷံ ၀ါ နိပႏၷံ ၀ါ သုတၱံ ၀ါ ဇာဂရႏံ ၱ ၀ါ ပမတၱံ ၀ါ ရတၱိ ံ ၀ါ ဒိ၀ါ ၀ါ သဒါ တံ တံ ရကၡႏ ၱဳ ေဒ၀တာ။

၆။ ေဟ႒ိမသိၼ ံ ေခါ ပန ဘိကၡေ၀ ဒိသာဘာေဂ စတၱာေရာ ယကၡာ မဟာယကၡာ အာဓိပေတယ်ာ စ ေဟာႏၱိ။ ေသယ်ထိဒံ၊ “ဓရေ႒ာ စ မတရေ႒ာစ ေသေ႒ာ စ ကမၸလေသေ႒ာ စ၊”၊ဧေတ စတၱေရာ ယကၡာ မဟာယကၡာ ဗုေဒၶ ပသႏၷာ ဓေမၼ ပသႏၷာ သံေဃ ပသႏၷာ၊ ဗုေဒၶ သဂါရ၀ါ ဓေမၼ သဂါရ၀ါ သံေဃ သဂါရ၀ါ၊ တမဟံ ၀ဒါမိ “ဓတရ႒ဥၥ ဓရ႒ဥၥ ေသ႒ဥၥ ကမၸလေသ႒ဥ၊ၥ” ဣမံ ရကၡံ သံ၀ိဒဟႏၱဳ၊ မာ မံ ေကာစိ ကိဥၥိ ၀ိေဟေဌသိ မႏုေႆာ ၀ါ အမႏုေႆာ ၀ါ ဂစၦႏံ ၱ ၀ါ ဌိတံ ၀ါ နိသိႏၷံ ၀ါ နိပႏၷံ ၀ါ သုတၱံ ၀ါ ဇာဂရႏံ ၱ ၀ါ ပမတၱံ ၀ါ ရတၱိ ံ ၀ါ ဒိ၀ါ ၀ါ သဒါ တံ တံ ရကၡႏ ၱဳ ေဒ၀တာ။

၇။ ဥပရိမသိၼ ံ ေခါ ပန ဘိကၡေ၀ ဒိသာဘာေဂ စတၱာေရာ ယကၡာ မဟာယကၡာ အာဓိပေတယ်ာ စ ေဟာႏၱိ။ ေသယ်ထိဒံ၊ “စေႏၵာ စ သူရိေယာ စ ဣေႏၵာ စ ျဗဟၼာ စ၊” ဧေတ စတၱေရာ ယကၡာ မဟာယကၡာ ဗုေဒၶ ပသႏၷာ ဓေမၼ ပသႏၷာ သံေဃ ပသႏၷာ၊ ဗုေဒၶ သဂါရ၀ါ ဓေမၼ သဂါရ၀ါ သံေဃ သဂါရ၀ါ၊ တမဟံ ၀ဒါမိ “စႏၵဥၥ သူရိယဥၥ ဣႏၵဥၥ ျဗဟၼဥၥ၊ ” ဣမံ ရကၡံ သံ၀ိဒဟႏ ၱဳ၊ မာ မံ ေကာစိကိဥၥိ ၀ိေဟေဌသိ မႏုေႆာ ၀ါ အမႏုေႆာ ၀ါ ဂစၦႏံ ၱ ၀ါ ဌိတံ ၀ါ နိသိႏၷံ ၀ါ နိပႏၷံ ၀ါ သုတၱံ ၀ါ ဇာဂရႏံ ၱ ၀ါ ပမတၱံ ၀ါ ရတၱိ ံ ၀ါ ဒိ၀ါ ၀ါ သဒါ တံ တံ ရကၡႏ ၱဳ ေဒ၀တာ။

ဆဒိသာပါလသုတၱံ နိ႒ိတံ။

ဆဒိသာပါလသုတ္ေတာ္္ ရြတ္ဖတ္ရျခင္း၏အက်ိဳး

ေန႔စဥ္မျပတ္ ရြတ္ဖတ္သရဇၥ်ာယ္ ပြားမ်ားသူတို႔အဖုိ႔ သာသနာေတာ္ေစာင့္ နတ္မင္းၾကီးမ်ားက အျမဲမျပတ္ ေစာင့္ၾကပ္ကူညီ မစျခင္း ခံရမည္။

ဗုဒၶကိစၥ၊ ဓမၼကိစၥ၊ သံဃကိစၥမ်ား၌ အေႏွာင့္အယွက္ အဖ်က္အဆီးမရွိ ေအာင္ျမင္စြာ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္စြမ္းရွိမည္။

လူနတ္အမ်ား ခ်စ္ခင္ ေစာင့္ေရွာက္မူ ခံရသျဖင့္ စီးပြားဥစၥာ တုိးတက္ေစႏုိင္ပါသည္။

ဆ, ဒိသာပါလ အဓိပၸာယ္မွာ အရပ္ေျခာက္ မ်က္ႏွာ သြားေလရာ အႏၱရာယ္ကင္းေစျခင္္းကို ဆုိလုိပါသည္။

ပါဠိဆရာၾကီးဦးေအာင္တင္္

ဗုဒၶပရိတ္ေတာ္ႏွင္ အႏၱရာယ္ကင္း ဂါထာေပါင္းခ်ဳပ္…အ႐ွင္ ရာဇာနႏၵ

ဖိုးသူေတာ္ (www.phothutaw.com)
Credit:thutasone

#Unicode Version# ျဖင့္ဖတ္ပါ ။

မင်္ဂလာ ပါပုဏ္ဏက တိုက်တယ်ဆိုတာ

ဗုဒ္ဓစာပေမှာ ပုဏ္ဏက ဘီလူး ဆိုတာရှိတယ်ပုဏ္ဏက ဘီလူးက ကြမ်းတော့ ကြမ်းကြမ်းတမ်းတမ်း သရဲချောက်တာ ပုဏ္ဏက တိုက်တယ်

လို့ ပြောဆိုပုံ ရပါတယ်အခု မန္တလေး မြို့ပေါ်က အိမ်တအိမ် ပုဏ္ဏက တိုက်တာ ခံနေရတယ်

အလိုလို မီးတောက်တွေ ဖြစ်ပေါ်လာတယ်မီးတော့ မလောင်သေးဘူးဒါပေမဲ့ မီးသတ်ကားတွေ အဆင်သင့်

စောင့်နေကြတယ်လူတွေကလဲ ပုဏ္ဏက တိုက်တာလို့ပြောပီးဘုန်းကြီးပင့် ပုရိတ် ရွတ်ကြတယ်

ပရိတ်ရွတ်ပေမဲ့ ချက်ခြင်း မပျောက်ဘူးဒီ နေရာမှာ ကျွန်တော် ပြောချင်တာကပရိတ်ရွတ်ပေမဲ့ သရဲ တချို့က မကြောက်ဘူး

ပုဏ္ဏက တိုက်တာ ချက်ခြင်း ပျောက်စေတဲ့ဲသုတ် တခုရှိတယ်အဲဒီ သုတ် ရွတ်ရင် ပုဏ္ဏက တိုက်တာ

ချက်ခြင်းပျောက်သွားတယ် ပြောပါတယ်ရန်ကုန် ကံဘဲ့မှာ မိုးကောင်းဘုရား ဆိုတာရှိတယ်

အဲဒီ ဘုရားနားမှာ သထုံဆရာကြီး ဦးဘရှင်ဆိုတာရှိခဲ့ပါတယ် အခုတော့ ဆရာကြီး မရှိတော့ဘူး ဆရာကြီးလေဖြတ်ခံရစဉ် ကျွန်တော်

ဆေးသွားကုပေးဖူးပါတယ်ဆရာကြီး နေကောင်းတုံးက ဆရာကြီးဆီကျွန်တော် မကြာခဏ ရောက်တယ်

တနေ့ ဆရာကြီးက ပုဏ္ဏက တိုက်တဲ့အကြောင်းပြောရင်း ဒီ ပုဏ္ဏက တိုက်တာကို ငါ ချက်ခြင်း

ပျောက်အောင် လုပ်ပေးနိုင်တယ်အေး ဒါပေမဲ့ ဒီကိစ္စ ငါ လုပ်တာလို့တော့မစွပ်စွဲ နဲ့တဲ့

ပုဏ္ဏကတိုက်တာ ချက်ခြင်းပျောက်စေတဲ့ သုတ်

ဆ ဒီသာပါလ သုတ် ကို ပုဏ္ဏက တိုက်နေတဲ့အိမ်ကို လက်ညှိုးထိုးပီး ( အမြင့်တနေရာက)ရွတ်ပါ မပျောက်မခြင်းရွတ်ပါ မကြာခင်

ပျောက်သွားလိမ့်မယ် တဲ့ဒါနဲ့ ဆ ဒီသာပါလ သုတ်ကို ဘုရားစာအုပ်တွေမှာပီး ဖတ်ကြည့်ပါတယ်

အဓိပ္ပါယ်က — အရပ် ၆ မျက်နှာမှာ စောင့်ရှောက်နေတဲ့ နတ်မင်းကြီး ၆ ယောက်ကိုတိုင်တည်ပီး သူတို့တန်ခိုးနဲ့ ပုဏ္ဏက တိုက်တာ

ပျောက်အောင် လုပ်ပေးပါလို့ မေတ္တာရပ်ခံတာပါပဲဒီသုတ်အကြောင်း သိသူ နည်းလို့ ကျွန်တော်

မျှဝေ လိုက်ပါတယ်စမ်းကြည့်ကြပေါ့ဗျာဆရာကြီး ဦးဘရှင် ဟာ လောကီ ပညာ

အလွန်တတ်ကျွမ်းပါတယ်ကျွန်တော်က အထူးအဆန်းတွေ သိချင်တဲ့ဝါသနာ ရှိတော့ လေ့လာရပါတယ်။ ။ဦးအုန်းမောင် စိတ် ဆရာဝန်

ဆဒိသာပါလသုတ်

ဆဒိသာပါလသုတ်တော် ဖြစ်စဉ်

မြတ်စွာဘုရားရှင်သည် ရာဇဂြိုလ်ပြည်အနီး ဂိဇ္ဈကုဋ်တောင်လိုဏ်ဂူ၌ သီတင်းသုံးတော်မူစဉ်အခါ လာရောက်ဖူးမြော်ကြသော သာတာဂီရိနတ်မင်း၊ ဟေမဝတနတ်မင်း၊ ပုဏ္ဏကနတ်မင်း၊ အာဠာဝက နတ်မင်း စသော နတ်ဘီလုူးမင်းကြီးများအား မြတ်စွာဘုရားက သာသနာတော်ကို ကြည်ညိုကြသော လူပုဂ္ဂိုလ်တို့အား စောင့်ရှောက်ရန် မိန့်ကြားတော်မူ၏။

နတ်ဘီလူးမင်းကြီးများကလည်း ကောင်စွာ စောင့်ရှောက်ပါမည်ဟု ဝန်ခံ၏။ ထို ဝန်ခံချက်ကို မြတ်စွာဘုရားက ရဟန်းတော်များအား ပြန်လည် ဟောကြားတော်မူသည်မှ စ၍ဆဒိသာပါလ သုတ်တော် ဖြစ်ပေါ် ရွတ်ဆို ပွားများခဲ့ကြပါသတည်း။

ဆဒိသာပါလသုတ် ပါဠိ

၁။ ဧဝံ မေ သုတံ-ဧကံ သမယံ ဘဂဝါ ရာဇဂဟေ ဝိဟရတိ ဂိဇ္ဈကူဋေ ပဗ္ဗတေ၊ တေန ခေါ ပန သမယေန ဘဂဝါ ဘိက္ခူ ဧတဒဝေါစ။

၂။ ပုရတ္ထိမသ္မိ ံခေါ ပန ဘိက္ခေ၀ ဒိသာဘာဂေ စတ္တာရော ယက္ခာ မဟာယက္ခာ အာဓိပတေယျာ စ ဟောန္တိ၊ သေယျထိဒံ၊ “သာတာဂိရော စ ဟေမဝတော စ ပုဏ္ဏကော စ ဂုတ္တိယော စ၊” ဧတေ စတ္တာရော ယက္ခာ မဟာယက္ခာ ဗုဒ္ဓေ ပသန္နာ ဓမ္မေ ပသန္နာ သံဃေ ပသန္နာ၊ ဗုဒ္ဓေ သဂါရဝါ ဓမ္မေ သဂါရ၀ သံဃေ သဂါဝါရ၊ တမဟံ ဝဒါမိ “သာတာဂိရဉ္စ ဟေမဝတဉ္စ ပုဏ္ဏကဉ္စ ဂုတ္တိယဉ္စ၊” ဣမံ ရက္ခံ သံဝိဒဟန ္တု။ မာမံ ကောစိ ကိဉ္စိ ဝိဟေဌေ သိ မနုဿော ဝါ အမနုဿော ဝါ ဂစ ္ဆနံ ္တ ဝါ ဌိတံ ဝါ နိသိန္နံ ဝါ နိပန္နံ ဝါ သုတ္တံ ဝါ ဇာဂရနံ ္တ ဝါ ပမတ္တံ ဝါ ရတ္တိ ံ ဝါ ဒိဝါ ဝါ သဒါ တံ တံ ရက္ခန ္တု ဒေဝတာ။

၃။ ဒက္ခိဏသ္မိ ံ ခေါပန ဘိက္ခေ၀ ဒိသာဘာဂေ စတ္တာရော ယက္ခာ မဟာယက္ခာ အာဓိပတေယျာ စ ဟောန္တိ။ သေယျထိဒံ၊ “ကောလော စ ဥပကာလော စ ဗိမ္ဗော စ ဗိမ္မသေနော စ၊” ဧတေ စတ္တာရော ယက္ခာ မဟာယက္ခာ ဗုဒ္ဓေ ပသန္နာ ဓမ္မေ ပသန္နာ သံဃေ ပသန္နာ၊ ဗုဒ္ဓေ သဂါရဝါ ဓမ္မေ သဂါရဝါ သံဃေ သဂါရဝါ၊ တမဟံ ဝဒါမိ “ကာလဉ္စ ဥပကာလဉ္စ ဗိမ္ဗဉ္စ ဗိမ္ဗသေနဉ္စ၊” ဣမံ ရက္ခံ သံဝိဒဟန္တု၊ မာ မံ ကောစိ ကိဉ္စိ ဝိဟေဌေသိ မနုဿော ဝါ အမနုဿော ဝါ ဂစ္ဆနံ ္တ ဝါ ဌိတံ ဝါ နိသိန္နံ ဝါ နိပန္နံ ဝါ သုတ္တံ ဝါ ဇာဂရနံ ္တ ဝါ ပမတ္တံ ဝါ ရတ္တိ ံ ဝါ ဒိဝါ ဝါ သဒါ တံ တံ ရက္ခန ္တု ဒေဝတာ။

၄။ ပစိ ္ဆမသ္မိ ံ ခေါ ပန ဘိက္ခေ၀ ဒိသာဘာဂေ စတ္တာရော ယက္ခာ မဟာယက္ခာ အာဓိပတေယျာ စ ဟောန္တိ။ သေယျထိဒံ၊ “ဟရိရော စ ဟရဟရိရော စ ပါပေါ စ ပိင်္ဂလော စ၊”၊စတေ စတ္တာရော ယက္ခာ မဟာယက္ခာ ဗုဒ္ဓေ ပသန္နာ ဓမ္မေ ပသန္နာ သံဃေ ပသန္နာ၊ ဗုဒ္ဓေ သဂါရဝါ ဓမ္မေ သဂါရဝါ သံဃေ သဂါရဝါ၊ တမဟံ “ဟရိရဉ္စ ဟရိဟရိရဉ္စ ပါပဉ္စ ပိင်္ဂလဥ၊္စ” ဣမံ ရက္ခံ သံဝိဒဟန္တု၊ မာ မံ ကောစိ ကိဉ္စိ ဝိဟေဌေသိ မနုဿော ဝါ အမနုဿော ဝါ ဂစ္ဆနံ ္တ ဝါ ဌိတံ ဝါ နိသိန္နံ ဝါ နိပန္နံ ဝါ သုတ္တံ ဝါ ဇာဂရနံ ္တ ဝါ ပမတ္တံ ဝါ ရတ္တိ ံ ဝါ ဒိဝါ ဝါ သဒါ တံ တံ ရက္ခန ္တု ဒေဝတာ။

၅။ ဥတ္တရသ္မိ ံ ခေါ ပန ဘိက္ခေ၀ ဒိသာဘာဂေ စတ္တာရော ယက္ခာ မဟာယက္ခာ အာဓိပတေယျာ စ ဟောန္တိ။ သေယျထိဒံ၊ “သံဃော စ သဃုလိမော စ သုသုရော စ ဥဂ္ဂတေဇော် စ၊” ဧတေ စတ္တရော ယက္ခာ မဟာယက္ခာ ဗုဒ္ဓေပသန္နာ ဓမ္မေ ပသန္နာ သံဃေ ပသန္နာ၊ ဗုဒ္ဓေ သဂါရဝါ ဓမ္မေ သဂါရဝါ သံဃေ သဂါရဝါ၊ တမဟံ ဝဒါမိ “သံဃဉ္စ သံဃုလိမဉ္စ သုသုရဉ္စ ဥဂ္ဂတေဇဥ၊္စ” ဣမံ ရက္ခံ သံဝိဒဟန ္တု၊ မာ မံ ကောစိကိဉ္စိ ဝိဟေဌေသိ မနုဿော ဝါ အမနုဿော ဝါ ဂစ္ဆနံ ္တ ဝါ ဌိတံ ဝါ နိသိန္နံ ဝါ နိပန္နံ ဝါ သုတ္တံ ဝါ ဇာဂရနံ ္တ ဝါ ပမတ္တံ ဝါ ရတ္တိ ံ ဝါ ဒိဝါ ဝါ သဒါ တံ တံ ရက္ခန ္တု ဒေဝတာ။

၆။ ဟေဋ္ဌိမသ္မိ ံ ခေါ ပန ဘိက္ခေ၀ ဒိသာဘာဂေ စတ္တာရော ယက္ခာ မဟာယက္ခာ အာဓိပတေယျာ စ ဟောန္တိ။ သေယျထိဒံ၊ “ဓရဋ္ဌော စ မတရဋ္ဌောစ သေဋ္ဌော စ ကမ္ပလသေဋ္ဌော စ၊”၊ဧတေ စတ္တရော ယက္ခာ မဟာယက္ခာ ဗုဒ္ဓေ ပသန္နာ ဓမ္မေ ပသန္နာ သံဃေ ပသန္နာ၊ ဗုဒ္ဓေ သဂါရဝါ ဓမ္မေ သဂါရဝါ သံဃေ သဂါရဝါ၊ တမဟံ ဝဒါမိ “ဓတရဋ္ဌဉ္စ ဓရဋ္ဌဉ္စ သေဋ္ဌဉ္စ ကမ္ပလသေဋ္ဌဥ၊္စ” ဣမံ ရက္ခံ သံဝိဒဟန္တု၊ မာ မံ ကောစိ ကိဉ္စိ ဝိဟေဌေသိ မနုဿော ဝါ အမနုဿော ဝါ ဂစ္ဆနံ ္တ ဝါ ဌိတံ ဝါ နိသိန္နံ ဝါ နိပန္နံ ဝါ သုတ္တံ ဝါ ဇာဂရနံ ္တ ဝါ ပမတ္တံ ဝါ ရတ္တိ ံ ဝါ ဒိဝါ ဝါ သဒါ တံ တံ ရက္ခန ္တု ဒေဝတာ။

၇။ ဥပရိမသ္မိ ံ ခေါ ပန ဘိက္ခေ၀ ဒိသာဘာဂေ စတ္တာရော ယက္ခာ မဟာယက္ခာ အာဓိပတေယျာ စ ဟောန္တိ။ သေယျထိဒံ၊ “စန္ဒော စ သူရိယော စ ဣန္ဒော စ ဗြဟ္မာ စ၊” ဧတေ စတ္တရော ယက္ခာ မဟာယက္ခာ ဗုဒ္ဓေ ပသန္နာ ဓမ္မေ ပသန္နာ သံဃေ ပသန္နာ၊ ဗုဒ္ဓေ သဂါရဝါ ဓမ္မေ သဂါရဝါ သံဃေ သဂါရဝါ၊ တမဟံ ဝဒါမိ “စန္ဒဉ္စ သူရိယဉ္စ ဣန္ဒဉ္စ ဗြဟ္မဉ္စ၊ ” ဣမံ ရက္ခံ သံဝိဒဟန ္တု၊ မာ မံ ကောစိကိဉ္စိ ဝိဟေဌေသိ မနုဿော ဝါ အမနုဿော ဝါ ဂစ္ဆနံ ္တ ဝါ ဌိတံ ဝါ နိသိန္နံ ဝါ နိပန္နံ ဝါ သုတ္တံ ဝါ ဇာဂရနံ ္တ ဝါ ပမတ္တံ ဝါ ရတ္တိ ံ ဝါ ဒိဝါ ဝါ သဒါ တံ တံ ရက္ခန ္တု ဒေဝတာ။

ဆဒိသာပါလသုတ္တံ နိဋ္ဌိတံ။

ဆဒိသာပါလသုတ်တော် ရွတ်ဖတ်ရခြင်း၏အကျိုး

နေ့စဉ်မပြတ် ရွတ်ဖတ်သရဇ္ဈာယ် ပွားများသူတို့အဖို့ သာသနာတော်စောင့် နတ်မင်းကြီးများက အမြဲမပြတ် စောင့်ကြပ်ကူညီ မစခြင်း ခံရမည်။

ဗုဒ္ဓကိစ္စ၊ ဓမ္မကိစ္စ၊ သံဃကိစ္စများ၌ အနှောင့်အယှက် အဖျက်အဆီးမရှိ အောင်မြင်စွာ ဆောင်ရွက်နိုင်စွမ်းရှိမည်။

လူနတ်အများ ချစ်ခင် စောင့်ရှောက်မူ ခံရသဖြင့် စီးပွားဥစ္စာ တိုးတက်စေနိုင်ပါသည်။

ဆ, ဒိသာပါလ အဓိပ္ပာယ်မှာ အရပ်ခြောက် မျက်နှာ သွားလေရာ အန္တရာယ်ကင်းစေခြင်းကို ဆိုလိုပါသည်။

ပါဠိဆရာကြီးဦးအောင်တင်

ဗုဒ္ဓပရိတ်တော်နှင် အန္တရာယ်ကင်း ဂါထာပေါင်းချုပ်…အရှင် ရာဇာနန္ဒ

ဖိုးသူတော် (www.phothutaw.com)
Credit:thutasone
 
 
 
ေန႔စဥ္သတင္းအသစ္မ်ားကို Email ပို႔ေပးပါမည္။
သင္၏ Gmail ကို ေအာက္တြင္ ျဖည့္စြက္၍ Submit လုပ္ပါ။
 
 
Top