ကိုရီးယားႏုိင္ငံက ယခု ႏွစ္အတြက္ ေအာင္ျမင္မႈအေရအ တြက္ ေလွ်ာ့ခ်ျခင္းေၾကာင့္ (၁၃)ႀကိမ္ေျမာက္ ကိုရီးယားဘာသာအ ရည္အခ်င္းစစ္ စာေမးပဲြ (EPS-TOPIK) ကို က်င္းပမည္မဟုတ္ဟု အစိုးရျပည္ပအလုပ္အကိုင္ ေအဂ်င္စီက ဧၿပီ ၄ ရက္တြင္ ေၾကညာ သည္။

ယခုႏွစ္တြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံအ တြက္ ကုန္ထုတ္လုပ္ငန္း၌ ၅၀၀ ဦး၊ စိုက္ပ်ဳိးေရးႏွင့္ ေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္းတြင္ ၁,၀၀၀ ဦးသာ ေအာင္ျမင္ခြင့္ျပဳမည္ဟု အေၾကာင္းၾကားၿပီး ယင္းလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ေျဖဆိုမည့္သူဦးေရ ေလးေသာင္း ခန္႔ရွိ၍ ထပ္မံတုိးျမႇင့္ရန္ ေတာင္းဆိုေသာ္လည္း ကိုရီးယားႏုိင္ငံ ဘက္က လက္မခံေၾကာင္း ေၾက ညာခ်က္၌ ေဖာ္ျပထားသည္။

ကိုရီးယားႏုိင္ငံက ၂၀၁၈ တြင္ျမန္မာႏုိင္ငံအတြက္ ယခင္ႏွစ္ မ်ားထက္ ေအာင္ျမင္မႈအေရအတြက္ ႏွစ္ဆေပးခဲ့ၿပီး ယခုႏွစ္ လုပ္သားေခၚယူမႈ တန္းစီဇယား၌ လုပ္သား ၉,၀၀၀ ေက်ာ္ က်န္ရွိေနျခင္း ေၾကာင့္ ေအာင္ျမင္မႈအေရအ တြက္ ထပ္မံတုိးျမႇင့္မေပးႏုိင္ဟု အေၾကာင္းျပန္ေၾကာင္း ေၾကညာခ်က္တြင္ ဆက္လက္ေဖာ္ျပထား သည္။

ထို႔ေၾကာင့္ EPS-TOPIK စာေမးပဲြေျဖဆိုမည့္ သူဦးေရႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္လွ်င္ ေအာင္ျမင္မႈေပး သည့္ အေရအတြက္ နည္းပါး လြန္းသျဖင့္ ယင္းစာေမးပဲြကို ယခုႏွစ္အတြက္ မက်င္းပေတာ့ေၾကာင္း အစိုးရျပည္ပအလုပ္အကိုင္ ရွာေဖြေရးေအဂ်င္စီက ေၾကညာ သည္။

‘‘ထုတ္ျပန္ထားတဲ့အတုိင္း ပါပဲ။ စာေမးပဲြက်င္းပဖုိ႔ အဆင္ မေျပတဲ့ အေျခအေနျဖစ္သြားလို႔ ပါ’’ဟု အစိုးရျပည္ပအလုပ္အ ကိုင္ ေအဂ်င္စီမွ တာ၀န္ရွိသူတစ္ ဦးက ေျပာသည္။

ကိုရီးယားႏုိင္ငံက EPS-TOPIK စာေမးပဲြေအာင္ျမင္မႈ အေရအတြက္ကုိ ျမန္မာတစ္ ႏုိင္ငံတည္းသာ ေလွ်ာ့ခ်ျခင္း မဟုတ္ဘဲ ယင္းႏုိင္ငံက လုပ္သား ေခၚယူသည့္ ၁၆ ႏုိင္ငံစလုံးကို ယခင္ႏွစ္မ်ားထက္ ထက္၀က္ ေလွ်ာ့ခ်ျခင္း ျဖစ္သည္။

ကိုရီးယားႏုိင္ငံသုိ႔ သြားေရာက္ လုပ္ကုိင္လုိသူမ်ားသည္ EPS-TOPIK စာေမးပဲြကို ဦးစြာေျဖဆို ရၿပီး ေအာင္ျမင္ပါက တစ္ဖက္ ႏုိင္ငံရွိ အလုပ္ရွင္မ်ား သိရွိရန္ ေၾကညာေပးကာ အလုပ္ရွင္က ႀကိဳက္ႏွစ္သက္သူကို ေရြးခ်ယ္ ေခၚယူျခင္း ျဖစ္သည္။

ထို႔ေၾကာင့္ စာေမးပဲြေအာင္ ျမင္ေသာ္လည္း အလုပ္ရွင္က ေရြးခ်ယ္ျခင္းမရွိပါက သြားေရာက္ လုပ္ကိုင္ခြင့္ ရရွိမည္ မဟုတ္ေပ။

ထုိသို႔ အလုပ္ရွင္က စိတ္ ႀကိဳက္ေရြးခ်ယ္ေခၚယူသည့္ စနစ္ျဖစ္၍ ပုံမွန္ေရြးခ်ယ္ေခၚယူသည့္ လုပ္သားဦးေရႏွစ္စဥ္တူညီျခင္းမရွိဘဲ ႏုိင္ငံအလုိက္ စာေမးပဲြေအာင္ျမင္မႈႏႈန္းကိုသာ ကိုရီးယားႏုိင္ငံဘက္က သတ္မွတ္ေပးေလ့ ရွိသည္။အဆုိပါ EPS-TOPIK စာ ေမးပဲြကို ႏွစ္စဥ္ ႏွစ္လယ္ပုိင္းတြင္ ျပဳလုပ္ေလ့ရွိသျဖင့္ သြားေရာက္ အလုပ္လုပ္ကိုင္လုိသူမ်ားသည္ ယင္းစာေမးပဲြ၀င္ေရာက္ေျဖဆို ရန္ သင္တန္းမ်ား တက္ေရာက္ ေနၾကသည္။

ယခုကဲ့သို႔ စာေမးပဲြမက်င္းပေတာ့သျဖင့္ သင္တန္းတက္ေရာက္စရိတ္ ကုန္က်မႈမ်ားစြာ ရွိခဲ့သည္ဟု ယင္းစာေမးပဲြ ေျဖဆိုရန္ ျပင္ဆင္ထားသူအခ်ဳိ႕က ေျပာသည္။

‘‘ႀကိဳလည္း မသိရဘူး။ အခု လုိျဖစ္သြားေတာ့ အိမ္ကိုဘယ္လုိ ျပန္ေျပာရမွန္းေတာင္ မသိေတာ့ ဘူး။ ကုန္က်စရိတ္ကို ဘယ္သူက တာ၀န္ယူမွာလဲ’’ ဟု ပဲခူးၿမိဳ႕တြင္ေနထုိင္ၿပီး ရန္ကုန္၌ ကိုရီးယားဘာသာအရည္အခ်င္း စစ္စာေမးပဲြေျဖဆုိရန္ သင္တန္းတက္ေရာက္ ေနသူ ကိုခင္ေမာင္လြင္က ေျပာ သည္။

အဆုိပါ ကိုရီးယားအလုပ္ အကိုင္ သင္တန္းသည္ သုံးလခန္႔တက္ေရာက္သင္ၾကားရၿပီး သင္တန္းစရိတ္ က်ပ္ႏွစ္သိန္းခဲြမွ က်ပ္သုံးသိန္းအထိရွိေၾကာင္း သင္တန္းေက်ာင္း တာ၀န္ရွိသူ မ်ားက ဆုိသည္။

အေ၀းမွ လာေရာက္တက္ သူမ်ားသည္ ေနထုိင္စားေသာက္ စရိတ္မ်ားပါ တြက္ခ်က္ပါက တစ္ဦးလွ်င္ က်ပ္ ၁၀ သိန္းခန္႔အထိ ကုန္က်မႈရွိေၾကာင္း ၎တို႔က ေျပာ သည္။

‘‘စာေမးပဲြ မရွိေပမယ့္ သင္ ႐ုိးၿပီးေအာင္ေတာ့ သင္သြားမွာ ပါ။ ဒီႏွစ္ထဲမွာ စာေမးပဲြမရွိေတာ့ ေျဖဆိုမယ့္သူေတြအတြက္ ႀကိဳ တင္ျပင္ဆင္ခ်ိန္ ပိုရတာေပါ့’’ဟု ရာျပည့္ကိုရီးယားအလုပ္အကိုင္ ၀င္ခြင့္သင္တန္းေက်ာင္းမွ သင္ တန္းဆရာ ဦးေသာ္မ်ဳိးက ေျပာ သည္။

ကိုရီးယားႏုိင္ငံက လုပ္သား ေခၚယူႏႈန္း ပုံေသသတ္မွတ္ေလ့ မရွိေသာ္လည္း ႏွစ္စဥ္ ျမန္မာအ လုပ္သမား ေလးေထာင္ခန္႔ သြားေရာက္လုပ္ကိုင္ ေလ့ရွိသည္ဟု အလုပ္သမား ၫႊန္ၾကားေရးဦးစီးဌာန စာရင္းမ်ား၌ ေတြ႕ရသည္။

ကိုရီးယားႏုိင္ငံတြင္ တစ္လ လွ်င္ လုပ္ခက်ပ္သိန္း ၂၀ ခန္႔ရရွိသျဖင့္ သြားေရာက္လုပ္ကိုင္လုိသူမ်ားျပားေလ့ရွိၿပီး စာေမးပဲြေျဖဆိုခြင့္ ေလွ်ာက္လႊာ ထုတ္ေပးခ်ိန္ တုိင္းတြင္ တိုးႀကိတ္၀ယ္ယူမႈမ်ား ႏွစ္စဥ္ျဖစ္ေပၚခဲ့သည္။

ဖိုးသူေတာ္(www.phothutaw.com)
Credit:7daydaily
#Unicode Version#
ကိုရီးယားနိုင်ငံက ယခု နှစ်အတွက် အောင်မြင်မှုအရေအ တွက် လျှော့ချခြင်းကြောင့် (၁၃)ကြိမ်မြောက် ကိုရီးယားဘာသာအ ရည်အချင်းစစ် စာမေးပွဲ (EPS-TOPIK) ကို ကျင်းပမည်မဟုတ်ဟု အစိုးရပြည်ပအလုပ်အကိုင် အေဂျင်စီက ဧပြီ ၄ ရက်တွင် ကြေညာ သည်။

ယခုနှစ်တွင် မြန်မာနိုင်ငံအ တွက် ကုန်ထုတ်လုပ်ငန်း၌ ၅၀၀ ဦး၊ စိုက်ပျိုးရေးနှင့် မွေးမြူရေးလုပ်ငန်းတွင် ၁,၀၀၀ ဦးသာ အောင်မြင်ခွင့်ပြုမည်ဟု အကြောင်းကြားပြီး ယင်းလုပ်ငန်းများအတွက် ဖြေဆိုမည့်သူဦးရေ လေးသောင်း ခန့်ရှိ၍ ထပ်မံတိုးမြှင့်ရန် တောင်းဆိုသော်လည်း ကိုရီးယားနိုင်ငံ ဘက်က လက်မခံကြောင်း ကြေ ညာချက်၌ ဖော်ပြထားသည်။

ကိုရီးယားနိုင်ငံက ၂၀၁၈ တွင်မြန်မာနိုင်ငံအတွက် ယခင်နှစ် များထက် အောင်မြင်မှုအရေအတွက် နှစ်ဆပေးခဲ့ပြီး ယခုနှစ် လုပ်သားခေါ်ယူမှု တန်းစီဇယား၌ လုပ်သား ၉,၀၀၀ ကျော် ကျန်ရှိနေခြင်း ကြောင့် အောင်မြင်မှုအရေအ တွက် ထပ်မံတိုးမြှင့်မပေးနိုင်ဟု အကြောင်းပြန်ကြောင်း ကြေညာချက်တွင် ဆက်လက်ဖော်ပြထား သည်။

ထို့ကြောင့် EPS-TOPIK စာမေးပွဲဖြေဆိုမည့် သူဦးရေနှင့် နှိုင်းယှဉ်လျှင် အောင်မြင်မှုပေး သည့် အရေအတွက် နည်းပါး လွန်းသဖြင့် ယင်းစာမေးပွဲကို ယခုနှစ်အတွက် မကျင်းပတော့ကြောင်း အစိုးရပြည်ပအလုပ်အကိုင် ရှာဖွေရေးအေဂျင်စီက ကြေညာ သည်။

‘‘ထုတ်ပြန်ထားတဲ့အတိုင်း ပါပဲ။ စာမေးပွဲကျင်းပဖို့ အဆင် မပြေတဲ့ အခြေအနေဖြစ်သွားလို့ ပါ’’ဟု အစိုးရပြည်ပအလုပ်အ ကိုင် အေဂျင်စီမှ တာဝန်ရှိသူတစ် ဦးက ပြောသည်။

ကိုရီးယားနိုင်ငံက EPS-TOPIK စာမေးပွဲအောင်မြင်မှု အရေအတွက်ကို မြန်မာတစ် နိုင်ငံတည်းသာ လျှော့ချခြင်း မဟုတ်ဘဲ ယင်းနိုင်ငံက လုပ်သား ခေါ်ယူသည့် ၁၆ နိုင်ငံစလုံးကို ယခင်နှစ်များထက် ထက်ဝက် လျှော့ချခြင်း ဖြစ်သည်။

ကိုရီးယားနိုင်ငံသို့ သွားရောက် လုပ်ကိုင်လိုသူများသည် EPS-TOPIK စာမေးပွဲကို ဦးစွာဖြေဆို ရပြီး အောင်မြင်ပါက တစ်ဖက် နိုင်ငံရှိ အလုပ်ရှင်များ သိရှိရန် ကြေညာပေးကာ အလုပ်ရှင်က ကြိုက်နှစ်သက်သူကို ရွေးချယ် ခေါ်ယူခြင်း ဖြစ်သည်။

ထို့ကြောင့် စာမေးပွဲအောင် မြင်သော်လည်း အလုပ်ရှင်က ရွေးချယ်ခြင်းမရှိပါက သွားရောက် လုပ်ကိုင်ခွင့် ရရှိမည် မဟုတ်ပေ။

ထိုသို့ အလုပ်ရှင်က စိတ် ကြိုက်ရွေးချယ်ခေါ်ယူသည့် စနစ်ဖြစ်၍ ပုံမှန်ရွေးချယ်ခေါ်ယူသည့် လုပ်သားဦးရေနှစ်စဉ်တူညီခြင်းမရှိဘဲ နိုင်ငံအလိုက် စာမေးပွဲအောင်မြင်မှုနှုန်းကိုသာ ကိုရီးယားနိုင်ငံဘက်က သတ်မှတ်ပေးလေ့ ရှိသည်။အဆိုပါ EPS-TOPIK စာ မေးပွဲကို နှစ်စဉ် နှစ်လယ်ပိုင်းတွင် ပြုလုပ်လေ့ရှိသဖြင့် သွားရောက် အလုပ်လုပ်ကိုင်လိုသူများသည် ယင်းစာမေးပွဲဝင်ရောက်ဖြေဆို ရန် သင်တန်းများ တက်ရောက် နေကြသည်။

ယခုကဲ့သို့ စာမေးပွဲမကျင်းပတော့သဖြင့် သင်တန်းတက်ရောက်စရိတ် ကုန်ကျမှုများစွာ ရှိခဲ့သည်ဟု ယင်းစာမေးပွဲ ဖြေဆိုရန် ပြင်ဆင်ထားသူအချို့က ပြောသည်။

‘‘ကြိုလည်း မသိရဘူး။ အခု လိုဖြစ်သွားတော့ အိမ်ကိုဘယ်လို ပြန်ပြောရမှန်းတောင် မသိတော့ ဘူး။ ကုန်ကျစရိတ်ကို ဘယ်သူက တာဝန်ယူမှာလဲ’’ ဟု ပဲခူးမြို့တွင်နေထိုင်ပြီး ရန်ကုန်၌ ကိုရီးယားဘာသာအရည်အချင်း စစ်စာမေးပွဲဖြေဆိုရန် သင်တန်းတက်ရောက် နေသူ ကိုခင်မောင်လွင်က ပြော သည်။

အဆိုပါ ကိုရီးယားအလုပ် အကိုင် သင်တန်းသည် သုံးလခန့်တက်ရောက်သင်ကြားရပြီး သင်တန်းစရိတ် ကျပ်နှစ်သိန်းခွဲမှ ကျပ်သုံးသိန်းအထိရှိကြောင်း သင်တန်းကျောင်း တာဝန်ရှိသူ များက ဆိုသည်။

အဝေးမှ လာရောက်တက် သူများသည် နေထိုင်စားသောက် စရိတ်များပါ တွက်ချက်ပါက တစ်ဦးလျှင် ကျပ် ၁၀ သိန်းခန့်အထိ ကုန်ကျမှုရှိကြောင်း ၎င်းတို့က ပြော သည်။

‘‘စာမေးပွဲ မရှိပေမယ့် သင် ရိုးပြီးအောင်တော့ သင်သွားမှာ ပါ။ ဒီနှစ်ထဲမှာ စာမေးပွဲမရှိတော့ ဖြေဆိုမယ့်သူတွေအတွက် ကြို တင်ပြင်ဆင်ချိန် ပိုရတာပေါ့’’ဟု ရာပြည့်ကိုရီးယားအလုပ်အကိုင် ဝင်ခွင့်သင်တန်းကျောင်းမှ သင် တန်းဆရာ ဦးသော်မျိုးက ပြော သည်။

ကိုရီးယားနိုင်ငံက လုပ်သား ခေါ်ယူနှုန်း ပုံသေသတ်မှတ်လေ့ မရှိသော်လည်း နှစ်စဉ် မြန်မာအ လုပ်သမား လေးထောင်ခန့် သွားရောက်လုပ်ကိုင် လေ့ရှိသည်ဟု အလုပ်သမား ညွှန်ကြားရေးဦးစီးဌာန စာရင်းများ၌ တွေ့ရသည်။

ကိုရီးယားနိုင်ငံတွင် တစ်လ လျှင် လုပ်ခကျပ်သိန်း ၂၀ ခန့်ရရှိသဖြင့် သွားရောက်လုပ်ကိုင်လိုသူများပြားလေ့ရှိပြီး စာမေးပွဲဖြေဆိုခွင့် လျှောက်လွှာ ထုတ်ပေးချိန် တိုင်းတွင် တိုးကြိတ်ဝယ်ယူမှုများ နှစ်စဉ်ဖြစ်ပေါ်ခဲ့သည်။


ဖိုးသူတော်(www.phothutaw.com)
Credit:7daydaily
 
 
 
ေန႔စဥ္သတင္းအသစ္မ်ားကို Email ပို႔ေပးပါမည္။
သင္၏ Gmail ကို ေအာက္တြင္ ျဖည့္စြက္၍ Submit လုပ္ပါ။
 
 
Top