ဘုရားနဲ႔ နီးခ်င္ရင္…

ဘုရားနဲ႔ နီးခ်င္ရင္ လုိက္နာက်င့္သုံးရမဲ့ အရည္အေသြး ( ၉) မ်ဳိး ႐ွိပါတယ္….

(၁) အဘိဇၥ်ာ ကင္းရမယ္ ။

(၂) စြဲလမ္းစိတ္ ကင္းရမယ္။

(၃) အမ်က္ေဒါသ ကင္းရမယ္ ။

(၄) အဖ်က္စိတ္ထား ကင္းရမယ္ ။

(၅) သတိ႐ွိရမယ္ ။

(၆) အသိဥာဏ္႐ွိရမယ္ ။

(၇) သမာဓိ ႐ွိရမယ္ ။

(ဂ) စိတ္ဓာတ္ခုိင္မာမႈ ႐ွိရမယ္ ။

(၉) ဣေျႏၵေစာင့္စည္းမႈ ႐ွိရမယ္ ။

( သဃၤာဋိကဏၰသုတၱန္ )

(၁) အဘိဇၥ်ာကင္းရမယ္

သူတပါးရဲ႕ ပုိင္ဆုိင္မႈကုိ မေတာ္မတရား မလုိခ်င္ရဘူး ၊ အလကား မလုိခ်င္ရဘူး ။ ကာမဂုဏ္အာ႐ုံေတြကုိ ေတြးေတာၾကံစည္မေနရဘူး ။

ကာမဂုဏ္ခံစားဖုိ႔ပဲ စိတ္ကူးမေနရဘူး ။ ကုသုိလ္အာ႐ုံေတြကုိပဲ ေတြးေတာၾကံစည္ ေနရမယ္ ။ကုသုိလ္ျပဳ ဖုိ႔ပဲ စိတ္ကူးေနရမယ္ ။

(၂) စြဲလမ္းစိတ္ကင္းရမယ္

ကာမစိတ္ အားမႀကီးရဘူး ။ အခ်စ္စိတ္ မလြဲမွားရဘူး ၊ သံေယာဇဥ္ မလြန္ကဲရဘူး ။ စည္းနဲ႔ေဘာင္နဲ႔ ခံစားတာမ်ဳိးပဲ ျဖစ္ရမယ္ ။

သူ႔အခ်ိန္နဲ႔သူ ၊ သူ႔အကန္႔နဲ႔သူ သာယာတာမ်ဳိးပဲ ျဖစ္ရမယ္ ။ သက္႐ွိ ၊ သက္မဲ့ ဘယ္အရာ ကုိမဆုိ အခ်ိန္မေရြး ၊ ေနရာမေရြး စြန္႔လႊတ္ႏုိင္စြမ္း ႐ွိရမယ္ ။

(၃) အမ်က္ေဒါသ ကင္းရမယ္

သည္းခံခြင့္လႊတ္ႏုိင္စြမ္း ႐ွိရမယ္ ။ ေမတၱာတရား ႀကီးမားရမယ္ ။ ထစ္ခနဲ႐ွိ စိတ္တုိတာမ်ဳိး ၊ ထစ္ခနဲ႐ွိ စိတ္ညစ္တာမ်ဳိး လုံးဝ မျဖစ္ေစရဘူး ။ ကုိယ့္ေၾကာင့္ သူတစ္ပါး စိတ္ဆင္းရဲေအာင္ မလုပ္ရဘူး ။ ကုိယ့္ေၾကာင့္ သူတစ္ပါး စိတ္ခ်မ္းသာေအာင္ လုပ္ရမယ္ ။

(၄) အဖ်က္စိတ္ထား ကင္းရမယ္

သူတစ္ပါး ပ်က္စီးရာ ပ်က္စီးေၾကာင္းကုိ ဘယ္ေတာ့မွ မၾကံစည္ရဘူး ။ သူတစ္ပါး ျပည့္စုံရာ ျပည့္စုံေၾကာင္းကုိပဲ အျမဲၾကံစည္ရမယ္ ။ သူတစ္ပါးကုိ ကူညီခ်င္တဲ့စိတ္ ထက္ထက္သန္သန္ ႐ွိရမယ္ ။ အျပဳ စိတ္ထား အားေကာင္းရမယ္ ။

(၅) သတိ႐ွိရမယ္

မလုပ္သင့္တာ မလုပ္ဖုိ႔ ၊ လုပ္သင့္တာ လုပ္ဖုိ႔ အျမဲ ႏုိးၾကားေနရမယ္ ။ လုပ္သမ်ွ အလုပ္တုိင္းဟာ ဦးတည္ရာပန္းတုိင္နဲ႔ ဆီေလ်ာ္ေနရမယ္ ။ ဘာဝနာ အာ႐ုံတစ္ခုခု စိတ္အစဥ္မွာ ထင္႐ွားေနရမယ္ ။

(၆) အသိဥာဏ္႐ွိရမယ္

အမွားအမွန္ကုိ ဆင္ျခင္ႏုိင္ရမယ္။ လုပ္သင့္ ၊ မလုပ္သင့္ကုိ ခြဲျခားနားလည္ရမယ္ ။ ကုိယ္ယူထားတဲ့ ဘာဝနာအာ႐ုံရဲ႕ သေဘာသဘာဝကုိ ပုိင္ပုိင္ႏုိင္ႏုိင္ သေဘာေပါက္ရမယ္ ။

(၇) သမာဓိ႐ွိရမယ္

အာ႐ုံတုိင္းမွာ စိတ္ေကာင္းထားႏုိင္ရမယ္။ ဘယ္အာ႐ုံနဲ႔ေတြ႔ေတြ႔ စိတ္တည္ၾကည္မႈ ၊ စိတ္ေအးခ်မ္းမႈ ၊ စိတ္ၾကည္လင္မႈ ၊ စိတ္စုစည္းမႈ ႐ွိရမယ္ ။ ဘယ္အလုပ္ကုိမဆုိ သပ္စပ္ရပ္ရပ္ ၊ ေစ့ေစ့စပ္စပ္ လုပ္ရမယ္ ။

(၈) စိတ္ဓာတ္ခုိင္မာမႈ ႐ွိရမယ္

အေကာင္းအာ႐ုံနဲ႔ပဲ ၾကဳံၾကဳံ ၊ အဆုိးအာ႐ုံနဲ႔ပဲ ၾကဳံၾကဳံ မတုန္လႈပ္ရဘူး ။ ဘယ္လုိ အျဖစ္အပ်က္မ်ဳိးကုိမဆုိ ေလးနက္တဲ့စိတ္ ၊ ရင့္က်က္တဲ့စိတ္နဲ႔ တုံျပန္ႏုိင္စြမ္း ႐ွိရမယ္ ။

(၉) ဣေျႏၵေစာင့္စည္းမႈ ႐ွိရမယ္

မ်က္စိ ၊ နား ၊ ႏွာ ၊ လ်ွာ ၊ ကုိယ္ ၊ စိတ္ ဆုိတဲ့ ဣေျႏၵေျခာက္ပါးနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ေလာဘ ၊ ေဒါသ စတဲ့ ကိေလသာ မျဖစ္ေစရဘူး ။ ဘယ္အာ႐ုံမွာမဆုိ စိတ္ဆုိး စိတ္ယုတ္ ၊

စိတ္ပုတ္ စိတ္ညံ့ ၊ စိတ္႐ႈပ္ စိတ္ေနာက္ ၊ စိတ္ညစ္ စိတ္မည္း လုံးဝ မျဖစ္ေစရဘူး ။ အာ႐ုံတုိင္းမွာ စိတ္ေကာင္း စိတ္ျမတ္ ၊ စိတ္ၾကည္ စိတ္သန္႔ ၊ စိတ္႐ွင္း စိတ္ေအး ၊ စိတ္လွ စိတ္ျဖဴ ပဲ ျဖစ္ေစရမယ္ ။

အခု ေျပာခဲ့တဲ့ အရည္အေသြး ကုိးမ်ဳိး ကုိ မွတ္လုိ႔လြယ္ေအာင္ အုပ္စုႏွစ္စု ခြဲမွတ္လုိက္ေပါ့ ။ ကင္း အုပ္စုနဲ႔ ၊ ႐ွိ အုပ္စု ။ ကင္း အုပ္စု မွာ ကင္းေလးကင္း ႐ွိပါတယ္ ။

႐ွိ အုပ္စု မွာ ႐ွိငါး႐ွိ ႐ွိပါတယ္ ။ ကင္းေလးကင္းနဲ႔ ႐ွိငါး႐ွိ ။

ကင္းေလးကင္းက အဘိဇၥ်ာကင္း ၊ စြဲလမ္းစိတ္ကင္း ၊ အမ်က္ေဒါသကင္း ၊ အဖ်က္စိတ္ထားကင္း ။ ႐ွိငါး႐ွိ က သတိ႐ွိ ၊ ဥာဏ္႐ွိ ၊ သမာဓိ႐ွိ ၊ စိတ္ဓာတ္ခုိင္မာမႈ ႐ွိ ၊

ဣေျႏၵေစာင့္စည္းမႈ ႐ွိ ။ ေ႐ွ႕မွာ နံပါတ္စဥ္တပ္ၿပီး ေျပာခဲ့တာေတြကုိ ျပန္ၾကည့္လုိက္ပါ ။ စိတ္ထဲမွာ ႐ွင္းၿပီး စြဲျမဲသြားပါလိမ့္မယ္ ။ မွတ္ရသားရတာ အရမ္းကုိ လြယ္ကူသြားပါလိမ့္မယ္ ။

ကင္းေလးကင္းနဲ႔ ႐ွိငါး႐ွိ ဆုိတဲ့ အရည္အေသြး ကုိးမ်ဳိး ျပည့္စုံေအာင္ ၾကဳိးစားၾကျခင္းျဖင့္ ဓမၼမိတ္ေဆြမ်ားအားလုံး ဘုရားနဲ႔ နီးတဲ့သူေတြ ျဖစ္ေအာင္ ၾကဳိးစားအားထုတ္ႏုိင္ၾကပါေစ ။

ၾကဳိးစားအားထုတ္နုိင္ၾကတဲ့အတုိင္းလည္းပဲ မိမိတုိ႔ ရည္မွန္းေတာင့္တတဲ့ ေဗာဓိဥာဏ္နဲ႔တကြ နိဗၺာန္ခ်မ္းသာကုိ လ်ွင္ျမန္စြာ မ်က္ေမွာက္ျပဳႏုိင္ၾကပါေစ……။

ဖိုးသူေတာ္ (www.phothutaw.com)
Credit:အ႐ွင္ဆႏၵာဓိက (ေရႊပါရမီေတာရ)

#Unicode Version# ျဖင့္ဖတ္ပါ ။

ဘုရားနဲ့ နီးချင်ရင်…

ဘုရားနဲ့ နီးချင်ရင် လိုက်နာကျင့်သုံးရမဲ့ အရည်အသွေး ( ၉) မျိုး ရှိပါတယ်….

(၁) အဘိဇ္ဈာ ကင်းရမယ် ။

(၂) စွဲလမ်းစိတ် ကင်းရမယ်။

(၃) အမျက်ဒေါသ ကင်းရမယ် ။

(၄) အဖျက်စိတ်ထား ကင်းရမယ် ။

(၅) သတိရှိရမယ် ။

(၆) အသိဉာဏ်ရှိရမယ် ။

(၇) သမာဓိ ရှိရမယ် ။

(ဂ) စိတ်ဓာတ်ခိုင်မာမှု ရှိရမယ် ။

(၉) ဣန္ဒြေစောင့်စည်းမှု ရှိရမယ် ။

( သင်္ဃာဋိကဏ္ဏသုတ္တန် )

(၁) အဘိဇ္ဈာကင်းရမယ်

သူတပါးရဲ့ ပိုင်ဆိုင်မှုကို မတော်မတရား မလိုချင်ရဘူး ၊ အလကား မလိုချင်ရဘူး ။ ကာမဂုဏ်အာရုံတွေကို တွေးတောကြံစည်မနေရဘူး ။

ကာမဂုဏ်ခံစားဖို့ပဲ စိတ်ကူးမနေရဘူး ။ ကုသိုလ်အာရုံတွေကိုပဲ တွေးတောကြံစည် နေရမယ် ။ကုသိုလ်ပြု ဖို့ပဲ စိတ်ကူးနေရမယ် ။

(၂) စွဲလမ်းစိတ်ကင်းရမယ်

ကာမစိတ် အားမကြီးရဘူး ။ အချစ်စိတ် မလွဲမှားရဘူး ၊ သံယောဇဉ် မလွန်ကဲရဘူး ။ စည်းနဲ့ဘောင်နဲ့ ခံစားတာမျိုးပဲ ဖြစ်ရမယ် ။

သူ့အချိန်နဲ့သူ ၊ သူ့အကန့်နဲ့သူ သာယာတာမျိုးပဲ ဖြစ်ရမယ် ။ သက်ရှိ ၊ သက်မဲ့ ဘယ်အရာ ကိုမဆို အချိန်မရွေး ၊ နေရာမရွေး စွန့်လွှတ်နိုင်စွမ်း ရှိရမယ် ။

(၃) အမျက်ဒေါသ ကင်းရမယ်

သည်းခံခွင့်လွှတ်နိုင်စွမ်း ရှိရမယ် ။ မေတ္တာတရား ကြီးမားရမယ် ။ ထစ်ခနဲရှိ စိတ်တိုတာမျိုး ၊ ထစ်ခနဲရှိ စိတ်ညစ်တာမျိုး လုံးဝ မဖြစ်စေရဘူး ။ ကိုယ့်ကြောင့် သူတစ်ပါး စိတ်ဆင်းရဲအောင် မလုပ်ရဘူး ။ ကိုယ့်ကြောင့် သူတစ်ပါး စိတ်ချမ်းသာအောင် လုပ်ရမယ် ။

(၄) အဖျက်စိတ်ထား ကင်းရမယ်

သူတစ်ပါး ပျက်စီးရာ ပျက်စီးကြောင်းကို ဘယ်တော့မှ မကြံစည်ရဘူး ။ သူတစ်ပါး ပြည့်စုံရာ ပြည့်စုံကြောင်းကိုပဲ အမြဲကြံစည်ရမယ် ။ သူတစ်ပါးကို ကူညီချင်တဲ့စိတ် ထက်ထက်သန်သန် ရှိရမယ် ။ အပြု စိတ်ထား အားကောင်းရမယ် ။

(၅) သတိရှိရမယ်

မလုပ်သင့်တာ မလုပ်ဖို့ ၊ လုပ်သင့်တာ လုပ်ဖို့ အမြဲ နိုးကြားနေရမယ် ။ လုပ်သမျှ အလုပ်တိုင်းဟာ ဦးတည်ရာပန်းတိုင်နဲ့ ဆီလျော်နေရမယ် ။ ဘာဝနာ အာရုံတစ်ခုခု စိတ်အစဉ်မှာ ထင်ရှားနေရမယ် ။

(၆) အသိဉာဏ်ရှိရမယ်

အမှားအမှန်ကို ဆင်ခြင်နိုင်ရမယ်။ လုပ်သင့် ၊ မလုပ်သင့်ကို ခွဲခြားနားလည်ရမယ် ။ ကိုယ်ယူထားတဲ့ ဘာဝနာအာရုံရဲ့ သဘောသဘာဝကို ပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင် သဘောပေါက်ရမယ် ။

(၇) သမာဓိရှိရမယ်

အာရုံတိုင်းမှာ စိတ်ကောင်းထားနိုင်ရမယ်။ ဘယ်အာရုံနဲ့တွေ့တွေ့ စိတ်တည်ကြည်မှု ၊ စိတ်အေးချမ်းမှု ၊ စိတ်ကြည်လင်မှု ၊ စိတ်စုစည်းမှု ရှိရမယ် ။ ဘယ်အလုပ်ကိုမဆို သပ်စပ်ရပ်ရပ် ၊ စေ့စေ့စပ်စပ် လုပ်ရမယ် ။

(၈) စိတ်ဓာတ်ခိုင်မာမှု ရှိရမယ်

အကောင်းအာရုံနဲ့ပဲ ကြုံကြုံ ၊ အဆိုးအာရုံနဲ့ပဲ ကြုံကြုံ မတုန်လှုပ်ရဘူး ။ ဘယ်လို အဖြစ်အပျက်မျိုးကိုမဆို လေးနက်တဲ့စိတ် ၊ ရင့်ကျက်တဲ့စိတ်နဲ့ တုံပြန်နိုင်စွမ်း ရှိရမယ် ။

(၉) ဣန္ဒြေစောင့်စည်းမှု ရှိရမယ်

မျက်စိ ၊ နား ၊ နှာ ၊ လျှာ ၊ ကိုယ် ၊ စိတ် ဆိုတဲ့ ဣန္ဒြေခြောက်ပါးနဲ့ ပတ်သက်ပြီး လောဘ ၊ ဒေါသ စတဲ့ ကိလေသာ မဖြစ်စေရဘူး ။ ဘယ်အာရုံမှာမဆို စိတ်ဆိုး စိတ်ယုတ် ၊

စိတ်ပုတ် စိတ်ညံ့ ၊ စိတ်ရှုပ် စိတ်နောက် ၊ စိတ်ညစ် စိတ်မည်း လုံးဝ မဖြစ်စေရဘူး ။ အာရုံတိုင်းမှာ စိတ်ကောင်း စိတ်မြတ် ၊ စိတ်ကြည် စိတ်သန့် ၊ စိတ်ရှင်း စိတ်အေး ၊ စိတ်လှ စိတ်ဖြူ ပဲ ဖြစ်စေရမယ် ။

အခု ပြောခဲ့တဲ့ အရည်အသွေး ကိုးမျိုး ကို မှတ်လို့လွယ်အောင် အုပ်စုနှစ်စု ခွဲမှတ်လိုက်ပေါ့ ။ ကင်း အုပ်စုနဲ့ ၊ ရှိ အုပ်စု ။ ကင်း အုပ်စု မှာ ကင်းလေးကင်း ရှိပါတယ် ။

ရှိ အုပ်စု မှာ ရှိငါးရှိ ရှိပါတယ် ။ ကင်းလေးကင်းနဲ့ ရှိငါးရှိ ။

ကင်းလေးကင်းက အဘိဇ္ဈာကင်း ၊ စွဲလမ်းစိတ်ကင်း ၊ အမျက်ဒေါသကင်း ၊ အဖျက်စိတ်ထားကင်း ။ ရှိငါးရှိ က သတိရှိ ၊ ဉာဏ်ရှိ ၊ သမာဓိရှိ ၊ စိတ်ဓာတ်ခိုင်မာမှု ရှိ ၊

ဣန္ဒြေစောင့်စည်းမှု ရှိ ။ ရှေ့မှာ နံပါတ်စဉ်တပ်ပြီး ပြောခဲ့တာတွေကို ပြန်ကြည့်လိုက်ပါ ။ စိတ်ထဲမှာ ရှင်းပြီး စွဲမြဲသွားပါလိမ့်မယ် ။ မှတ်ရသားရတာ အရမ်းကို လွယ်ကူသွားပါလိမ့်မယ် ။

ကင်းလေးကင်းနဲ့ ရှိငါးရှိ ဆိုတဲ့ အရည်အသွေး ကိုးမျိုး ပြည့်စုံအောင် ကြိုးစားကြခြင်းဖြင့် ဓမ္မမိတ်ဆွေများအားလုံး ဘုရားနဲ့ နီးတဲ့သူတွေ ဖြစ်အောင် ကြိုးစားအားထုတ်နိုင်ကြပါစေ ။

ကြိုးစားအားထုတ်နိုင်ကြတဲ့အတိုင်းလည်းပဲ မိမိတို့ ရည်မှန်းတောင့်တတဲ့ ဗောဓိဉာဏ်နဲ့တကွ နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကို လျှင်မြန်စွာ မျက်မှောက်ပြုနိုင်ကြပါစေ……။

ဖိုးသူတော် (www.phothutaw.com)
Credit:အရှင်ဆန္ဒာဓိက (ရွှေပါရမီတောရ)
 
 
 
ေန႔စဥ္သတင္းအသစ္မ်ားကို Email ပို႔ေပးပါမည္။
သင္၏ Gmail ကို ေအာက္တြင္ ျဖည့္စြက္၍ Submit လုပ္ပါ။
 
 
Top