အတိတ္ကို ဘာပဲျဖစ္ခဲ့ျဖစ္ခဲ့ အဲဒါကိုနားလည္ဖို႔လိုတယ္။ ခြင့္လႊတ္ဖို႔လိုတယ္။ အတိတ္ကျဖစ္ခဲ့တဲ့ လဲြခဲ့တာေတြ မွားခဲ့တာေတြကို ခြင့္လႊတ္ႏိုင္ျခင္းအားျဖင့္ ေနာင္အနာဂတ္မွာ ေကာင္းတာေတြလုပ္ႏိုင္ဖို႔အတြက္ အုတ္ျမစ္ေကာင္းေကာင္းကိုရသြားတယ္ေနာ္။ အတိတ္ကအေၾကာင္းေတြကို ထပ္ခါတလဲလဲ ေတြးေန ေျပာေနၿပီးေတာ့ အဲဒီအတိတ္ထဲမွာပဲေခ်ာင္ပိတ္မိေနလို႔ရိွရင္ ေထာင္ေခ်ာက္ႀကီးထဲေရာက္ေနသလိုျဖစ္တယ္။ ခြင့္လႊတ္ျခင္းအားျဖင့္ အက်ိဳးေတြအမ်ားႀကီးရိွလာတယ္။ စိတ္ရွင္းတယ္။ လြတ္လပ္သြားတယ္။ အမႈကိစၥေတြ အမ်ားႀကီးျပီးသြားပါတယ္။

ခြင့္လႊတ္ျခင္းဆိုတာ မွန္ကန္တဲ့အျမင္၊ မွန္ကန္တဲ့အသိမွာ အေျခခံမွျဖစ္ႏိုင္တယ္။ ၿပီးေတာ့ သူတစ္ပါးကိုခ်ည္းခြင့္လႊတ္ရံုနဲ႔ မရေသးဘူး၊ မျပည့္စံုေသးဘူး၊ မိမိကိုယ္ကိုပါခြင့္လႊတ္ႏိုင္မွ ျပည့္စံုတယ္။

ကိုယ္လုပ္ခဲ့သမွ်ကိုျပန္ၾကည့္ၿပီးေတာ့ မွားတာကိုေတာ့မွားပါတယ္လို႔ ရိုးရိုးသားသား တိတိက်က် ဝန္ခံဖို႔လိုတယ္။ သင္ခန္းစာလည္းယူဖို႔လိုတယ္။ ၿပီးရင္ ငါ့ကိုယ္ကိုလည္း ငါခြင့္လႊတ္လိုက္မယ္။ ေရွ႕ေလွ်ာက္
ငါေကာင္းတာေတြလုပ္ေတာ့မယ္၊ ေနာင္တရၿပီးေတာ့ တစ္ေန႔တစ္ေန႔
အခ်ိန္မကုန္ေစခ်င္ေတာ့ဘူး။ ကိုယ့္ကိုယ္ကိုလည္း ခြင့္လႊတ္တတ္ဖို႔လိုတယ္။ ေနာင္တရတဲ့စိတ္အားႀကီးလြန္းရင္ သူကပဲပိတ္ပင္ထားလို႔ တရားအသိဥာဏ္အဆင့္ျမင့္ျမင့္ကို မရႏိုင္ဘူး။

ခြင့္လႊတ္နိုင္တဲ့အခါ ေလာကႀကီးကိုၾကည့္လိုက္ရင္ ေလာကႀကီးက ၾကည့္လို႔ေကာင္းေနတယ္။ သာယာေနတယ္။ အရာရာတိုင္းဟာ လွေနတယ္၊၊ အဓိပၸာယ္ရိွေနတယ္။ ဒါေတြကို ၾကည့္ႏိုင္ဖို႔၊ ျမင္ႏိုင္ဖို႔၊ အာရံုျပဳႏိုင္ဖို႔၊ သိႏိုင္ခံစားႏိုင္ဖို႔ သူ႔စိတ္ကိုေပးႏိုင္တယ္။ ခြင့္မလႊတ္ႏိုင္တဲ့သူဟာ ဒါေတြအတြက္ သူ႔စိတ္မွာေနရာမေပးႏိုင္ဘူး၊ အခ်ိန္မေပးႏိုင္ဘူး။ သူ႔မ်က္စိကဖြင့္ထားေပမယ့္ သူမျမင္ႏိုင္ဘူး။ သူ႔နားထဲကို အသံေတြဝင္ေရာက္လာေပမယ့္ သူ အာရံုမျပဳႏိုင္ဘူး၊ မၾကားႏိုင္ဘူး။ သူတန္ဖိုးမထားႏိုင္ဘူး။

ခြင့္လႊတ္ႏိုင္တဲ့စိတ္ဟာ ျမင့္ျမတ္တဲ့စိတ္ျဖစ္တယ္။ ရင့္က်က္တဲ့ ခိုင္မာတဲ့စိတ္ျဖစ္တယ္။ သေဘာထားႀကီးတဲ့စိတ္ (big mind) ျဖစ္တယ္။ (powerful mind) အင္အားႀကီးတဲ့စိတ္ျဖစ္တယ္။ ဒါေၾကာင့္ ခြင့္လႊတ္ႏိုင္တဲ့သူဟာ စိတ္ဓာတ္က်မေနေတာ့ဘူး။

ကိုယ့္ဘဝကို အသိဥာဏ္အလင္းနဲ႔ေနသြားခ်င္တဲ့သူ၊ ေနသြားႏိုင္တဲ့သူ ဟုတ္သလား၊ မဟုတ္ဘူးလားဆိုတာသိေအာင္ ခြင့္လႊတ္ႏိုင္တဲ့သူလား၊ ခြင့္မလႊတ္ႏိုင္တဲ့သူလားဆိုတဲ့ စာေမးပဲြ အစစ္ခံရသလိုျဖစ္တယ္ေနာ္။

ကိုယ့္ဘဝမွာအဆိုးနဲ႔ႀကံဳတိုင္း အၿမဲတမ္း ေကာင္းတာကိုလုပ္ဖို႔ႀကိဳးစားပါ။

သူလုပ္သလိုျပန္လုုပ္ျခင္းအားျဖင့္ သူ႔ထက္သာတဲ့သူမျဖစ္ႏိုင္ဘူး။

ခြင့္လႊတ္တယ္ဆိုတာ ေမ့လိုက္တာမဟုတ္ဘူး။ ေတြ႕ႀကံဳခဲ့တဲ့အေတြ႔အႀကံဳေတြဟာ ဒီအေတြ႔အႀကံဳေတြနဲ႔ပတ္သက္တဲ့ စိတ္ဆင္းရဲမႈ၊ကိုယ္ဆင္းရဲမႈေတြအားလံုးဟာ ကိုယ့္အတြက္အင္မတန္ႀကီးမားတဲ့ သင္ခန္းစာယူစရာေတြျဖစ္ပါတယ္။

 ဒီအထဲက ပညာယူရမယ္ေနာ္။ ေမ့လိုက္ရင္ ပညာမရေတာ့ဘူး။ ဒါေၾကာင့္ ေမ့ဖို႔မသင့္ဘူး။ ဒါကိုနားလည္ဖို႔ ႀကိဳးစားရမယ္။ ခြင့္လႊတ္တယ္ဆိုတာဟာ သူလုပ္ခဲ့တဲ့ကိစၥကို ေလွ်ာ့ေလွ်ာ့ေပါ့ေပါ့တြက္လိုက္တာမဟုတ္ဘူးေနာ္။ မမွားပါဘူး၊ ေကာင္းပါတယ္လို႔ ေျပာတာမဟုတ္ဘူး၊၊ ကိုယ္လုပ္ခဲ့တဲ့ကိစၥကိုလည္း ေလွ်ာ့ေလွ်ာ့ေပါ့ေပါ့တြက္တာမဟုတ္ဘူး။

သူ႔ကိုခြင့္လႊတ္တယ္ဆိုတာဟာ သူလုပ္ခဲ့တဲ့ကိစၥဟာ လက္ခံႏိုင္ပါတယ္၊ အေရးမႀကီးပါဘူး၊ သိပ္မဆိုးပါဘူးလို႔ မဆိုလိုပါဘူး။ သူလုပ္ခဲ့တဲ့ကိစၥေၾကာင့္ ကိုယ့္မွာထိခိုက္သြားတာဟာ အေရးမႀကီးပါဘူးလို႔ ေျပာတာမဟုတ္ဘူး။

 ခြင့္လႊတ္လိုက္တဲ့အခါမွာ အတိတ္ကျဖစ္ခဲ့တဲ့ျဖစ္ရပ္ေတြေၾကာင့္ ကိုယ့္မွာနာက်ည္းေနတာ၊ သူ႔ကို ျပန္ၿပီးေတာ့ဂလဲ့စားေခ်မယ္ဆိုတဲ့အေတြးမ်ိဳးကို ကိုယ္ကလႊတ္လိုက္တာ၊ ေလွ်ာ့လိုက္တာေနာ္။ ဒီအေတြးေတြက ကိုယ့္ရဲ႕ပစၥပၸန္နဲ႔အနာဂတ္ကို အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈျဖစ္ေစတယ္။ စိတ္ခ်မ္းသာမႈ တကယ္မရႏိုင္ဘူး။ ဒါေပမဲ့ ခြင့္လႊတ္လိုက္တာဟာ မွားတာကိုမွန္ပါတယ္လို႔ လုပ္လိုက္တာမဟုတ္ဘူး။

ခြင့္လႊတ္ႏိုင္ရင္ ဒဏ္ရာေဟာင္းက်က္လြယ္တယ္။ စိတ္ေနသေဘာထား ျမင့္မားလာတယ္။ ခြင့္လႊတ္တယ္ဆိုတာဟာ အင္မတန္ျမင့္ျမတ္တဲ့ကိစၥျဖစ္ပါတယ္၊၊ ခြင့္လႊတ္ႏိုင္တဲ့အခ်ိန္ကေနစၿပီးေတာ့ စိတ္ဟာၿငိမ္းခ်မ္းသြားၿပီ၊ လြတ္လပ္သြားၿပီတဲ့၊၊

ခြင့္လႊတ္တယ္ဆိုတာ ကိုယ့္စိတ္ကိုသက္သာမႈရေအာင္ ကိုယ္လုပ္လိုက္တာပါေနာ္။ ကိုယ့္စိတ္ကို ဒီ မုန္းတီးမႈ၊ နာၾကည္းမႈ၊ ကလဲ့စားေခ်ခ်င္တယ္ဆိုတဲ့ အေတြးေတြကေႏွာင္ဖဲြ႔ထားတာကို လႊတ္လိုက္တာပဲ။ သူမ်ားအေပၚမွာနာၾကည္းေနရတာ၊ သူတစ္ပါးကိုလက္စားေခ်မယ္လို႔ ေတြးေနရတာေတြဟာ အမွန္ေတာ့ ကိုယ့္ဘဝကိုပံုပ်က္ပန္းပ်က္ျဖစ္သြားေစတယ္။

ကိုယ္တကယ္လုပ္သင့္တဲ့၊ ကိုယ့္အတြက္အက်ိဳးရိွမယ့္ကိစၥေတြကို လုပ္ခြင့္မရေတာ့ဘူး။ ဒါေၾကာင့္ ခြင့္လႊတ္လိုက္တာဟာ ကိုယ့္စိတ္ကို လြတ္လပ္မႈေပးလိုက္တာပဲ။ ကိုယ့္စိတ္ကို ၿငိမ္းခ်မ္းခြင့္ေပးလိုက္တာပဲ။

ရန္ၿငိဳးဖဲြ႔ေနရတာ၊ မုန္းတီးေနရတာ၊ မက်က္ေသးတဲ့ဒဏ္ရာေဟာင္းေတြကိုျပဳစုေနရတာနဲ႔ ကုန္ေနရတဲ့အင္အားေတြကို ပိုၿပီးေတာ့ေကာင္းတဲ့ေနရာမွာအသံုးျ႔ပဳႏိုင္ေအာင္ လြတ္လပ္ေအာင္လုပ္တာဟာ ခြင့္လႊတ္တာပဲ။

အဲဒီလိုနာၾကည္းေနရတဲ့အတြက္ စိတ္ဓာတ္အင္အားေတြ၊ ခႏၶာကိုယ္အင္အားေတြ၊ အခ်ိန္ေတြကုန္မယ့္အစား အဲဒီအခ်ိန္နဲ႔အင္အားေတြကို ပစၥဳပၸန္မွာလည္းအက်ိဳးမ်ားေအာင္ အနာဂတ္မွာလည္းအက်ိဳးမ်ားေအာင္ ေကာင္းတဲ့ကိစၥေတြကိုလုုပ္ရင္းနဲ႔ အသံုးခ်ခ်င္တယ္။ ဒါေၾကာင့္ သူ႔ကိုခြင့္လႊတ္တာ။

 ခြင့္လႊတ္လိုက္တယ္ဆိုတဲ့အဓိပၸာယ္က သူ႔ကိုနာၾကည္းေနရတာကို ငါလုပ္ေနဖို႔ မလိုေတာ့ဘူး၊ အဲဒါ ငါ့အတြက္မလိုအပ္ေတာ့ဘူး၊ အဲဒါ ငါ့အတြက္အသံုးမက်ေတာ့ဘူး၊ အက်ိဳးမရိွဘူးလို႔ သိသြားတာ။

အမွန္ေတာ့ Forgiveness is power. ခြင့္လႊတ္ျခင္းဟာ စြမ္းအားျဖစ္ပါတယ္။ ခြင့္လႊတ္တယ္ဆိုတာ စိတ္ဓာတ္ေရာအသိဥာဏ္ပါႀကီးမားတဲ့သူရဲ႕ လုပ္ရပ္ျဖစ္တယ္။ ခြင့္မလႊတ္ႏိုင္တာဟာ စိတ္ဓာတ္အင္အား၊ အသိဥာဏ္အင္အား နည္းေသးတဲ့သူရဲ႕ အလုပ္ျဖစ္တယ္။

 ခြင့္လႊတ္တယ္ဆိုတာ စာရင္းေဟာင္းေတြကိုရွင္းပစ္လိုက္တာပဲ။ "ငါ ဒီခြင့္မလႊတ္ႏိုင္ျခင္းဆိုတဲ့ခံစားမႈထဲမွာ ေထာင္က်ခံၿပီးေတာ့ မေနေတာ့ဘူး"ဆိုၿပီး ကိုယ့္ေထာင္တံခါးကို ကိုယ္ဖြင့္လိုက္တာပဲ။

ဘယ္သူ႔ကိုမွ ဘယ္ေတာ့မွ အျပစ္မတင္ေတာ့တဲ့သူျဖစ္ခ်င္တယ္။ ခြင့္လႊတ္တယ္ဆိုတာ ဘာျဖစ္လို႔လဲဆိုေတာ့ အျပစ္ယူခဲ့လို႔၊ အျပစ္တင္ခဲ့လို႔ ခြင့္လႊတ္ေနရတာေနာ္။ အျပစ္မတင္ေတာ့ဘူးဆိုရင္ ခြင့္လႊတ္ေနဖို႔လည္းမလိုေတာ့ဘူး။ ခြင့္လႊတ္စရာမလိုေတာ့ဘူးဆိုရင္ ဘယ္ေလာက္လြတ္လပ္ၿပီးေတာ့ ဘယ္ေလာက္ေအးခ်မ္းသြားမလဲ.. ေနာ္.။

ဖိုးသူေတာ္ (www.phothutaw.com)
Credit:ဆရာေတာ္ဦးေဇာတိက
# Unicode Version # ျဖင့္ ဖတ္ပါ #

အတိတ်ကို ဘာပဲဖြစ်ခဲ့ဖြစ်ခဲ့ အဲဒါကိုနားလည်ဖို့လိုတယ်။ ခွင့်လွှတ်ဖို့လိုတယ်။ အတိတ်ကဖြစ်ခဲ့တဲ့ လွဲခဲ့တာတွေ မှားခဲ့တာတွေကို ခွင့်လွှတ်နိုင်ခြင်းအားဖြင့် နောင်အနာဂတ်မှာ ကောင်းတာတွေလုပ်နိုင်ဖို့အတွက် အုတ်မြစ်ကောင်းကောင်းကိုရသွားတယ်နော်။ အတိတ်ကအကြောင်းတွေကို ထပ်ခါတလဲလဲ တွေးနေ ပြောနေပြီးတော့ အဲဒီအတိတ်ထဲမှာပဲချောင်ပိတ်မိနေလို့ရှိရင် ထောင်ချောက်ကြီးထဲရောက်နေသလိုဖြစ်တယ်။ ခွင့်လွှတ်ခြင်းအားဖြင့် အကျိုးတွေအများကြီးရှိလာတယ်။ စိတ်ရှင်းတယ်။ လွတ်လပ်သွားတယ်။ အမှုကိစ္စတွေ အများကြီးပြီးသွားပါတယ်။

ခွင့်လွှတ်ခြင်းဆိုတာ မှန်ကန်တဲ့အမြင်၊ မှန်ကန်တဲ့အသိမှာ အခြေခံမှဖြစ်နိုင်တယ်။ ပြီးတော့ သူတစ်ပါးကိုချည်းခွင့်လွှတ်ရုံနဲ့ မရသေးဘူး၊ မပြည့်စုံသေးဘူး၊ မိမိကိုယ်ကိုပါခွင့်လွှတ်နိုင်မှ ပြည့်စုံတယ်။

ကိုယ်လုပ်ခဲ့သမျှကိုပြန်ကြည့်ပြီးတော့ မှားတာကိုတော့မှားပါတယ်လို့ ရိုးရိုးသားသား တိတိကျကျ ဝန်ခံဖို့လိုတယ်။ သင်ခန်းစာလည်းယူဖို့လိုတယ်။ ပြီးရင် ငါ့ကိုယ်ကိုလည်း ငါခွင့်လွှတ်လိုက်မယ်။ ရှေ့လျှောက်
ငါကောင်းတာတွေလုပ်တော့မယ်၊ နောင်တရပြီးတော့ တစ်နေ့တစ်နေ့
အချိန်မကုန်စေချင်တော့ဘူး။ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုလည်း ခွင့်လွှတ်တတ်ဖို့လိုတယ်။ နောင်တရတဲ့စိတ်အားကြီးလွန်းရင် သူကပဲပိတ်ပင်ထားလို့ တရားအသိဉာဏ်အဆင့်မြင့်မြင့်ကို မရနိုင်ဘူး။

ခွင့်လွှတ်နိုင်တဲ့အခါ လောကကြီးကိုကြည့်လိုက်ရင် လောကကြီးက ကြည့်လို့ကောင်းနေတယ်။ သာယာနေတယ်။ အရာရာတိုင်းဟာ လှနေတယ်၊၊ အဓိပ္ပာယ်ရှိနေတယ်။ ဒါတွေကို ကြည့်နိုင်ဖို့၊ မြင်နိုင်ဖို့၊ အာရုံပြုနိုင်ဖို့၊ သိနိုင်ခံစားနိုင်ဖို့ သူ့စိတ်ကိုပေးနိုင်တယ်။ ခွင့်မလွှတ်နိုင်တဲ့သူဟာ ဒါတွေအတွက် သူ့စိတ်မှာနေရာမပေးနိုင်ဘူး၊ အချိန်မပေးနိုင်ဘူး။ သူ့မျက်စိကဖွင့်ထားပေမယ့် သူမမြင်နိုင်ဘူး။ သူ့နားထဲကို အသံတွေဝင်ရောက်လာပေမယ့် သူ အာရုံမပြုနိုင်ဘူး၊ မကြားနိုင်ဘူး။ သူတန်ဖိုးမထားနိုင်ဘူး။

ခွင့်လွှတ်နိုင်တဲ့စိတ်ဟာ မြင့်မြတ်တဲ့စိတ်ဖြစ်တယ်။ ရင့်ကျက်တဲ့ ခိုင်မာတဲ့စိတ်ဖြစ်တယ်။ သဘောထားကြီးတဲ့စိတ် (big mind) ဖြစ်တယ်။ (powerful mind) အင်အားကြီးတဲ့စိတ်ဖြစ်တယ်။ ဒါကြောင့် ခွင့်လွှတ်နိုင်တဲ့သူဟာ စိတ်ဓာတ်ကျမနေတော့ဘူး။

ကိုယ့်ဘဝကို အသိဉာဏ်အလင်းနဲ့နေသွားချင်တဲ့သူ၊ နေသွားနိုင်တဲ့သူ ဟုတ်သလား၊ မဟုတ်ဘူးလားဆိုတာသိအောင် ခွင့်လွှတ်နိုင်တဲ့သူလား၊ ခွင့်မလွှတ်နိုင်တဲ့သူလားဆိုတဲ့ စာမေးပွဲ အစစ်ခံရသလိုဖြစ်တယ်နော်။

ကိုယ့်ဘဝမှာအဆိုးနဲ့ကြုံတိုင်း အမြဲတမ်း ကောင်းတာကိုလုပ်ဖို့ကြိုးစားပါ။

သူလုပ်သလိုပြန်လုပ်ခြင်းအားဖြင့် သူ့ထက်သာတဲ့သူမဖြစ်နိုင်ဘူး။

ခွင့်လွှတ်တယ်ဆိုတာ မေ့လိုက်တာမဟုတ်ဘူး။ တွေ့ကြုံခဲ့တဲ့အတွေ့အကြုံတွေဟာ ဒီအတွေ့အကြုံတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ စိတ်ဆင်းရဲမှု၊ကိုယ်ဆင်းရဲမှုတွေအားလုံးဟာ ကိုယ့်အတွက်အင်မတန်ကြီးမားတဲ့ သင်ခန်းစာယူစရာတွေဖြစ်ပါတယ်။

 ဒီအထဲက ပညာယူရမယ်နော်။ မေ့လိုက်ရင် ပညာမရတော့ဘူး။ ဒါကြောင့် မေ့ဖို့မသင့်ဘူး။ ဒါကိုနားလည်ဖို့ ကြိုးစားရမယ်။ ခွင့်လွှတ်တယ်ဆိုတာဟာ သူလုပ်ခဲ့တဲ့ကိစ္စကို လျှော့လျှော့ပေါ့ပေါ့တွက်လိုက်တာမဟုတ်ဘူးနော်။ မမှားပါဘူး၊ ကောင်းပါတယ်လို့ ပြောတာမဟုတ်ဘူး၊၊ ကိုယ်လုပ်ခဲ့တဲ့ကိစ္စကိုလည်း လျှော့လျှော့ပေါ့ပေါ့တွက်တာမဟုတ်ဘူး။

သူ့ကိုခွင့်လွှတ်တယ်ဆိုတာဟာ သူလုပ်ခဲ့တဲ့ကိစ္စဟာ လက်ခံနိုင်ပါတယ်၊ အရေးမကြီးပါဘူး၊ သိပ်မဆိုးပါဘူးလို့ မဆိုလိုပါဘူး။ သူလုပ်ခဲ့တဲ့ကိစ္စကြောင့် ကိုယ့်မှာထိခိုက်သွားတာဟာ အရေးမကြီးပါဘူးလို့ ပြောတာမဟုတ်ဘူး။

 ခွင့်လွှတ်လိုက်တဲ့အခါမှာ အတိတ်ကဖြစ်ခဲ့တဲ့ဖြစ်ရပ်တွေကြောင့် ကိုယ့်မှာနာကျည်းနေတာ၊ သူ့ကို ပြန်ပြီးတော့ဂလဲ့စားချေမယ်ဆိုတဲ့အတွေးမျိုးကို ကိုယ်ကလွှတ်လိုက်တာ၊ လျှော့လိုက်တာနော်။ ဒီအတွေးတွေက ကိုယ့်ရဲ့ပစ္စပ္ပန်နဲ့အနာဂတ်ကို အကျိုးသက်ရောက်မှုဖြစ်စေတယ်။ စိတ်ချမ်းသာမှု တကယ်မရနိုင်ဘူး။ ဒါပေမဲ့ ခွင့်လွှတ်လိုက်တာဟာ မှားတာကိုမှန်ပါတယ်လို့ လုပ်လိုက်တာမဟုတ်ဘူး။

ခွင့်လွှတ်နိုင်ရင် ဒဏ်ရာဟောင်းကျက်လွယ်တယ်။ စိတ်နေသဘောထား မြင့်မားလာတယ်။ ခွင့်လွှတ်တယ်ဆိုတာဟာ အင်မတန်မြင့်မြတ်တဲ့ကိစ္စဖြစ်ပါတယ်၊၊ ခွင့်လွှတ်နိုင်တဲ့အချိန်ကနေစပြီးတော့ စိတ်ဟာငြိမ်းချမ်းသွားပြီ၊ လွတ်လပ်သွားပြီတဲ့၊၊

ခွင့်လွှတ်တယ်ဆိုတာ ကိုယ့်စိတ်ကိုသက်သာမှုရအောင် ကိုယ်လုပ်လိုက်တာပါနော်။ ကိုယ့်စိတ်ကို ဒီ မုန်းတီးမှု၊ နာကြည်းမှု၊ ကလဲ့စားချေချင်တယ်ဆိုတဲ့ အတွေးတွေကနှောင်ဖွဲ့ထားတာကို လွှတ်လိုက်တာပဲ။ သူများအပေါ်မှာနာကြည်းနေရတာ၊ သူတစ်ပါးကိုလက်စားချေမယ်လို့ တွေးနေရတာတွေဟာ အမှန်တော့ ကိုယ့်ဘဝကိုပုံပျက်ပန်းပျက်ဖြစ်သွားစေတယ်။

ကိုယ်တကယ်လုပ်သင့်တဲ့၊ ကိုယ့်အတွက်အကျိုးရှိမယ့်ကိစ္စတွေကို လုပ်ခွင့်မရတော့ဘူး။ ဒါကြောင့် ခွင့်လွှတ်လိုက်တာဟာ ကိုယ့်စိတ်ကို လွတ်လပ်မှုပေးလိုက်တာပဲ။ ကိုယ့်စိတ်ကို ငြိမ်းချမ်းခွင့်ပေးလိုက်တာပဲ။

ရန်ငြိုးဖွဲ့နေရတာ၊ မုန်းတီးနေရတာ၊ မကျက်သေးတဲ့ဒဏ်ရာဟောင်းတွေကိုပြုစုနေရတာနဲ့ ကုန်နေရတဲ့အင်အားတွေကို ပိုပြီးတော့ကောင်းတဲ့နေရာမှာအသုံးြ့ပုနိုင်အောင် လွတ်လပ်အောင်လုပ်တာဟာ ခွင့်လွှတ်တာပဲ။

အဲဒီလိုနာကြည်းနေရတဲ့အတွက် စိတ်ဓာတ်အင်အားတွေ၊ ခန္ဓာကိုယ်အင်အားတွေ၊ အချိန်တွေကုန်မယ့်အစား အဲဒီအချိန်နဲ့အင်အားတွေကို ပစ္စုပ္ပန်မှာလည်းအကျိုးများအောင် အနာဂတ်မှာလည်းအကျိုးများအောင် ကောင်းတဲ့ကိစ္စတွေကိုလုပ်ရင်းနဲ့ အသုံးချချင်တယ်။ ဒါကြောင့် သူ့ကိုခွင့်လွှတ်တာ။

 ခွင့်လွှတ်လိုက်တယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်က သူ့ကိုနာကြည်းနေရတာကို ငါလုပ်နေဖို့ မလိုတော့ဘူး၊ အဲဒါ ငါ့အတွက်မလိုအပ်တော့ဘူး၊ အဲဒါ ငါ့အတွက်အသုံးမကျတော့ဘူး၊ အကျိုးမရှိဘူးလို့ သိသွားတာ။

အမှန်တော့ Forgiveness is power. ခွင့်လွှတ်ခြင်းဟာ စွမ်းအားဖြစ်ပါတယ်။ ခွင့်လွှတ်တယ်ဆိုတာ စိတ်ဓာတ်ရောအသိဉာဏ်ပါကြီးမားတဲ့သူရဲ့ လုပ်ရပ်ဖြစ်တယ်။ ခွင့်မလွှတ်နိုင်တာဟာ စိတ်ဓာတ်အင်အား၊ အသိဉာဏ်အင်အား နည်းသေးတဲ့သူရဲ့ အလုပ်ဖြစ်တယ်။

 ခွင့်လွှတ်တယ်ဆိုတာ စာရင်းဟောင်းတွေကိုရှင်းပစ်လိုက်တာပဲ။ "ငါ ဒီခွင့်မလွှတ်နိုင်ခြင်းဆိုတဲ့ခံစားမှုထဲမှာ ထောင်ကျခံပြီးတော့ မနေတော့ဘူး"ဆိုပြီး ကိုယ့်ထောင်တံခါးကို ကိုယ်ဖွင့်လိုက်တာပဲ။

ဘယ်သူ့ကိုမှ ဘယ်တော့မှ အပြစ်မတင်တော့တဲ့သူဖြစ်ချင်တယ်။ ခွင့်လွှတ်တယ်ဆိုတာ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ အပြစ်ယူခဲ့လို့၊ အပြစ်တင်ခဲ့လို့ ခွင့်လွှတ်နေရတာနော်။ အပြစ်မတင်တော့ဘူးဆိုရင် ခွင့်လွှတ်နေဖို့လည်းမလိုတော့ဘူး။ ခွင့်လွှတ်စရာမလိုတော့ဘူးဆိုရင် ဘယ်လောက်လွတ်လပ်ပြီးတော့ ဘယ်လောက်အေးချမ်းသွားမလဲ.. နော်.။

ဖိုးသူတော် (www.phothutaw.com)
Credit:ဆရာတော်ဦးဇောတိက
 
 
 
ေန႔စဥ္သတင္းအသစ္မ်ားကို Email ပို႔ေပးပါမည္။
သင္၏ Gmail ကို ေအာက္တြင္ ျဖည့္စြက္၍ Submit လုပ္ပါ။
 
 
Top