ယခုႏွစ္ တကၠသိုလ္ဝင္ စာေမးပြဲႀကီးကိုမတ္ လ ၆ ရက္တြင္ စတင္ က်င္းပမည္ ျဖစ္ၿပီး ၂ဝ၁၉ တကၠသိုလ္ ဝင္စာေမးပြဲႀကီး၌ ေမးခြန္းပံုစံ စတင္ေျပာင္းလဲမည္ဟု ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန ေၾကညာခ်က္ေၾကာင့္ တကၠသိုလ္ဝင္တန္း ဆရာ၊ ဆရာမမ်ား၊ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ားႏွင့္ မိဘမ်ားအတြက္ ယခုႏွစ္ တကၠသိုလ္ဝင္တန္း စာေမးပြဲအေပၚ ယခင္ႏွစ္မ်ားထက္ ပိုစိတ္ဝင္စားေနၾက ေပသည္။ စာေမးပြဲႀကီး တျဖည္းျဖည္း ပို၍ နီးကပ္လာသည္ႏွင့္အမွ် ေက်ာင္းသား/သူတိုင္း စိတ္ လႈပ္ရွားၾကသလို မိဘမ်ားအေနျဖင့္ မိမိ၏ သားသမီးမ်ားအတြက္ ပို၍ စိတ္ေမာတတ္ၾကသည္။ ယခုႏွစ္ တကၠသိုလ္ဝင္စာေမး ပြဲ ေမးခြန္းလႊာကို အနည္းငယ္ ျပဳျပင္ထားေသာေၾကာင့္၊ ကိုယ္တိုင္ ကိုယ္က် ေျဖဆိုရမည့္ ေက်ာင္းသား/သူမ်ားအျပင္ မိဘမ်ားကလည္း စိုးရိမ္ပူပန္လာၾကသည္။ ယခုႏွစ္ တကၠသိုလ္ဝင္ တန္း စာေမးပြဲသည္ အလြတ္က်က္မႈထက္ ကိုယ္တိုင္ကိုယ္က် စဥ္းစားေတြးေခၚမႈကို ဦးစား ေပးသည္။

တကၠသိုလ္ဝင္စာေမးပြဲ ေမးခြန္းပံုစံကို အလံုးစံု မေျပာင္းလဲဘဲ အနည္းသာ ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲမည္။ အနည္းငယ္ ေျပာင္းလဲေသာ တကၠသိုလ္ဝင္ စာေမးပြဲေၾကာင့္ စာေမးပြဲ ေျဖဆိုမည့္ ေက်ာင္းသား/သူမ်ား စိတ္ပ်က္ အားေလ်ာ့စရာ မလိုဘဲ ဘဝတစ္ဆစ္ခ်ိဳး စာေမးပြဲအတြက္ မေလ်ာ့ေသာ ဇြဲ၊ လံု႕လ၊ ဝီရိယမ်ားႏွင့္ မိမိတို႕ ကိုယ္တိုင္ ႀကိဳးစား အားထုတ္ရမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ''အရင္တုန္းက ပညာေရး စနစ္ကိုေရာ စာေမးပြဲ စနစ္ကိုေရာ အလြတ္က်က္ၿပီး ျပန္ေျဖတဲ့ စနစ္လို႔ ေျပာၾကတယ္။ အဲဒါေတြ ေလ်ာ့သြားေအာင္ လုပ္တာေပါ့။ ကိုယ္ပိုင္ဉာဏ္နဲ႔ စဥ္းစား ေတြးေခၚမႈကို ေျဖရမယ့္ ေမးခြန္းပံုစံမ်ိဳး ေရာက္ေအာင္ ေျပာင္းတာပါ''ဟု ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာ န အဆင့္ျမင့္ ပညာဦးစီးဌာန ဒုတိယၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာ ေအာင္ေအာင္မင္းက ဆိုသည္။

တကၠသိုလ္ဝင္စာေမးပြဲ ေမးခြန္းလႊာပံုစံ အနည္းငယ္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲသည့္ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ သင္႐ိုးမ်ားကို ႏွံ႕ႏွံ႕စပ္စပ္ က်က္မွတ္ တတ္ရန္၊ က်ိဳးေၾကာင္း ဆက္စပ္ ေတြးေခၚတတ္ရန္၊ အလြတ္ က်က္မွတ္ျခင္းကို လိုအပ္သည္ထက္ ပို၍ မက်င့္သံုးရန္၊ ေက်ာင္းသား/သူမ်ား ၏ ေတြးေခၚ ေျမာ္ျမင္ႏုိင္မႈ အရည္အေသြးကို ေဖာ္ထုတ္တတ္ရန္ ျဖစ္သည္ဟု ဖတ္မွတ္ခဲ့ဖူးသည္။ ယခုႏွစ္ တကၠသိုလ္ဝင္ စာေမးပြဲသည္ တကၠသိုလ္ဝင္တန္း ေျဖဆိုၾကမည့္ ေက်ာင္းသား/သူ မ်ားရဲ႕ က်က္တူေရြး ႏႈတ္တိုက္၊ အလြတ္က်က္ မွတ္မႈထက္ ကိုယ္ပိုင္အေတြးအေခၚကို တင္ျပ ေရးျပႏုိင္ေအာင္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ တစ္ဖန္ စာေတြကို က်က္စရာမလိုဘဲ ဒီစာေၾကာင္းေတြ႕ရင္ ကိုယ္ပိုင္စဥ္းစားေတြးေခၚ မႈႏွင့္ လက္တန္းေျဖႏုိင္တဲ့ ေမြးခြန္းပံုစံမ်ိဳး ျဖစ္ပါသည္။ ေက်ာင္းသား/သူမ်ားအေနျဖင့္ ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲထားေသာ ေမးခြန္းပံုစံကို ေၾကာက္စရာ မလိုဘဲ ကိုယ္တိုင္ ေျဖဆိုရမယ့္ ေမးခြန္းပံုစံေတြကို အကြၽမ္းတဝင္ ရင္းႏွီးမႈ ျဖစ္ေအာင္၊ ေသခ်ာ နားလည္ေအာင္ ဆရာ၊ ဆရာမေတြကို ေသခ်ာ မွတ္ထားသင့္ပါသည္။ တကၠသိုလ္ဝင္တန္းတြင္ ဘာသာရပ္ ၁ဝ ခု ရွိသည့္အနက္ စိတ္ႀကိဳက္ျမန္မာစာ ဘာသာရပ္မွ လြဲ၍ က်န္ဘာသာရပ္မ်ားကို ေမးခြန္းပံုစံအသစ္ အျဖစ္ ေျပာင္းလဲထားသည္။ ေမးခြန္းပံုစံအသစ္ဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ နမူနာ ေမးခြန္းပံုစံမ်ားကို ပညာသင္ႏွစ္ အစကတည္းက ႏုိင္ငံပိုင္ သတင္းစာမ်ား၊ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန၏ ဝက္ဘ္ဆိုက္မ်ားတြင္ ေၾကညာထားပါသည္။

ပညာတတ္မွ လူရာဝင္တဲ့ေခတ္ႀကီးထဲတြင္ တကၠသိုလ္ဝင္တန္း ေျဖဆိုမည့္ ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူမ်ားသည္ ပံုစံအမ်ိဳးမ်ိဳး နည္းလမ္းအမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ ႀကိဳးစားၾကေသာ္လည္း ေက်ာင္းသား/သူမ်ား၏ ရည္မွန္းခ်က္ စာေမးပြဲကို ထူးခြၽန္စြာ ေအာင္ျမင္ရန္ ျဖစ္သည္။ စာေမးပြဲ ထူးခြၽန္ ေအာင္ျမင္ေရးသည္ ေက်ာင္းသား/သူမ်ား၏ စာက်က္ႏုိင္မႈ၊ စာက်က္ပံု နည္းစနစ္ မွန္ကန္မႈ၊ က်က္မွတ္ခ်ိန္ ရရွိမႈ၊ ဇြဲေကာင္းမႈ၊ က်န္းမာေရးႏွင့္ ျပည့္စံုမႈ၊ ဉာဏ္ရည္အဆင့္ အလြန္အမင္း မနိမ့္က်မႈ၊ မိမိကိုယ္ကို အားကိုးယံုၾကည္စိတ္ခ်မႈ၊ ေလ့လာ က်က္မွတ္ခ်င္စိတ္ရွိေအာင္ ဆရာမိဘတို႔၏ ျပဳျပင္ ထိန္းသိမ္းမႈ၊ ပညာေရးကို သက္ဝင္ယံုၾကည္မႈ စသည့္ အခ်က္မ်ားသည္လည္း အလြန္အေရး ႀကီးသည္''ဟု ဖတ္မွတ္ခဲ့ဖူးသည္ကို ျပန္လည္ေဝမွ်ပါသည္။ တကၠသိုလ္ဝင္တန္း ေအာင္ျမင္ဖို႔ အတြက္ ေက်ာင္းသား/သူမ်ား အျပင္ ဆရာ/ဆရာမႏွင့္ မိဘမ်ားလည္း သံုးဦးသံုးေထြ ညီၫြတ္မွ ရမည္။ သို႔မွသာလွ်င္ သူ႕တာဝန္ ကိုယ့္တာဝန္သိၿပီး ေအာင္ျမင္မႈ ရေပမည္။

ဆရာသည္ တပည့္ကို ပညာေပးသူ ျဖစ္ပါ သည္။ 'ဆရာ'ဆိုတဲ့ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း အလုပ္ရဲ႕ အေျခခံကိုက 'ေမတၱာ'ကို အရင္းခံသည္။ ဆရာ တစ္ေယာက္သည္ စာသင္ေကာင္း ႐ုံနဲ႔ မၿပီးဘဲ ေက်ာင္းသူ/သားမ်ားအေပၚ ေမတၱာ ေစတနာ ထားတတ္ဖို႔လည္း လိုပါသည္။ ဆရာ တစ္ေယာက္ ေျပာခဲ့ဖူးေသာ စကားမွာ 'တကၠသိုလ္ဝင္တန္းဟူသည္ ဘဝတစ္ဆစ္ခ်ိဳးအတြက္ အဆံုးအျဖတ္ ေပးမယ့္ စာေမးပြဲႀကီးျဖစ္သလို ေရွ႕ဆက္သြားမယ့္ ဘဝလမ္းအတြက္ ေျခလွမ္း စတင္လွမ္းရမည့္ ေနာက္ဆံုး ေလွကားထစ္လည္း ျဖစ္ပါသည္။ တစ္ဖန္ တကၠသိုလ္ တက္ေရာက္ဖို႔ တကၠသိုလ္ဝင္တန္း ေအာင္ဖို႔လည္း လိုပါသည္။ တကၠသိုလ္ဝင္တန္းတြင္ အမွတ္ မ်ားမ်ားျဖင့္ ထူးခြၽန္စြာ ေအာင္ျမင္ပါက ေရြးခ်ယ္စရာ အခြင့္အလမ္းမ်ားသလို အမွတ္ နည္းပါက သာမန္ဘြဲ႕ႏွင့္သာ ေက်နပ္ႏွစ္သိမ့္ရမည္ ျဖစ္သည္။ တစ္ဖန္ ဆရာ/မမ်ားလည္း ကိုယ့္ရဲ႕အရည္အ ခ်င္းကို Upgrade လုပ္ၿပီး ေက်ာင္းသား/သူမ်ား ကို သင္ေပးရင္ အားလုံး အဆင္ေျပသြားၾကမည္။ ''ဆရာ၊ဆရာမ အလုပ္ကို အားေပးခ်င္တယ္။ ဆရာ/မေတြရဲ႕ အလုပ္ဆိုတာ အင္မတန္မွ မြန္ျမတ္ပါတယ္။ ႏုိင္ငံအတြက္ ေရရွည္ေရာ၊ ေရတိုပါေတာင္ပါတယ္။ အဲဒီေတာ့ ေယာက်ာ္းေလး ေက်ာင္းဆရာ ပိုၿပီးေတာ့ လိုအပ္ပါတယ္။ ေယာက်ာ္းေလးမ်ား ေက်ာင္းဆရာလုပ္ဖို႔ တိုက္တြန္းခ်င္ပါတယ္။ ကိုယ့္ရဲ႕ တပည့္ေလးေတြကို ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္တဲ့ အခြင့္အေရးဆိုတာ လူတိုင္း ရႏုိင္တဲ့ အခြင့္အေရး မဟုတ္ပါဘူး။ တစ္ေယာက္ မဟုတ္ဘူး။ႏွစ္ေယာက္ မဟုတ္ဘူး။ ရာနဲ႔ေထာင္နဲ႕ခ်ီၿပီး ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ ႏုိင္တယ္။ ကိုယ့္ရဲ႕ႏုိင္ငံအတြက္ အေကာင္းဆံုး အေမြအႏွစ္ေတြကိုထားခဲ့ေပးႏုိင္တယ္။''လို႔ ႏုိင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံ ပုဂၢိဳလ္ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္မွ ေျပာဆိုခဲ့သည္။ တကၠသိုလ္ဝင္ စာေမးပြဲ နီးလာသည္ႏွင့္အမွ် ေက်ာင္းဆရာ၊ ဆရာမမ်ား၏ အခန္းက႑သည္ အလြန္အေရးပါသည္။ အေမွာင္ထဲသြားဖို႔ အလင္းေရာင္ လိုသလို လူ႕ဘဝဆိုတဲ့ အေမွာင္ေလာကထဲ သြားဖို႔ အလင္းေရာင္ေပးႏုိင္မည့္သူဟာ ျမတ္ဆရာမ်ားပင္ ျဖစ္သည္။

ေက်ာင္းသားမ်ား အေနျဖင့္လည္း ေျပာင္းလဲထားေသာ တကၠသိုလ္ စာေမးပြဲေမးခြန္း ပံုစံကို အံဝင္ခြင္က် ျဖစ္ေအာင္ ႀကိဳတင္ေလ့လာ မွတ္သား ေလ့က်င့္ထားရမည္။ 'ပြဲ မဝင္ခင္ အျပင္မွာ မ်ားမ်ားေလ့က်င့္' ဟူေသာ စကားအတိုင္း ေျပာင္းလဲသြားေသာ တကၠသိုလ္ဝင္ေမးခြန္းပံုစံ သည္ အလြတ္က်က္ သင့္တာကို က်က္၊စာေတြ ဖတ္ၿပီး ေတြးေခၚစဥ္းစားသင့္တာ မ်ားမ်ား စဥ္းစားၿပီး သင္ဆရာ၊ ျမင္ဆရာမ်ားႏွင့္ မ်ားမ်ားပို၍ ေလ့က်င့္သင့္ပါသည္။ '႐ိုး႐ိုးက်င့္ ျမင့္ျမင့္ ႀကံ၊ မွန္မွန္ေျပာ၊ ေစာေစာထ၊ လွလွေန''တဲ့။ တကၠသိုလ္ဝင္ ေျဖဆိုမည့္ ေက်ာင္းသား/သူ၊ လူငယ္ေတြ အခ်ိန္ကို တန္ဖိုး ထား႐ံုမက ႐ုိးသား ဖို႔၊ မလိမ္မညာဖို႔၊ ေကာင္းမြန္ျမင့္ျမတ္တဲ့ အႀကံအစည္ေတြနဲ႔ ေတြးဆႀကံစည္ဖို႔ လိုပါသည္။ တကၠသိုလ္ဝင္ စာေမးပြဲႀကီး ပို၍ နီးလာသည္ႏွင့္ အမွ် တကၠသိုလ္ဝင္ေျဖဆုိမည့္ ေက်ာင္းသား/ သူမ်ားသည္ အခ်ိန္ကို မျဖဳန္းၾကဘဲ ပို၍ ႀကိဳးစားသင့္ ေလ့လာသင့္ပါသည္။ ဆရာ တစ္ေယာက္ ေျပာခဲ့ေသာ စကားမွာ ငါတို႔ ဒီေန႔ အပင္ပန္းပန္းခံ ပညာသင္ျခင္းသည္ မနက္ျဖန္ ဒို႕တိုင္းျပည္ တိုးတက္ဖို႔အတြက္ ျဖစ္သည္။

ပညာခ်င္းျပိဳင္ႏုိင္တဲ့ ေခတ္ႀကီးထဲမွာ ၿပိဳင္ဆိုင္မႈ မရွိၾကရေအာင္ ႏုိင္ငံေတာ္အစိုးရအေန ႏွင့္ ႀကိဳးစားေနသည္ကို မိဘမ်ားပို၍ နားလည္ သေဘာေပါက္ သိထားသင့္သည္။ မိဘမ်ားအေနျဖင့္ ၿပိဳင္ဆိုင္မႈကို ေရွ႕တန္း မတင္ဘဲ တကၠသိုလ္ဝင္တန္း ေျဖဆိုမည့္ မိမိတု႔ိ၏ ေက်ာင္း သား/သူမ်ား၏ စိတ္ပုိင္းဆုိင္ရာ၊ ႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ ရာမ်ား အျပင္ လိုအပ္သည္မ်ား ပို၍ အားေပး ေထာက္ပံ့သင့္သည္။ ''က်န္းမာျခင္းသည္ လာဘ္ႀကီး တစ္ပါး''ဆိုတဲ့စကားအတိုင္း ပညာ သင္ေနခ်ိန္ က်န္းမာေရး ေကာင္းေအာင္ ေနထိုင္ရမည္။ တကၠသိုလ္ဝင္တန္း ေျဖဆိုမည့္ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ားသည္ စာေမးပြဲ နီးလာမွ က်န္းမာေရး မေကာင္းပါက ႏွစ္စ၊ ႏွစ္လယ္ ႀကိဳးစားခဲ့သမွ် ''သဲထဲ ေရသြန္သလို'' ျဖစ္ေနပါမည္။ ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူမ်ားသည္ က်န္းမာေရးေကာင္းဖို႔ စိတ္ဖိစီးမႈ ကင္းေအာင္ေနျခင္း၊ အနားယူျခင္း၊ တရားအားထုတ္ျခင္းမ်ားကို ျပဳလုပ္သင့္ပါသည္။ က်န္းမာေရး ေကာင္းမြန္ေသာသူသည္ မတတ္ေသးသည့္ အတတ္ပညာ၊ အသိပညာကို ပို၍ သင္ယူႏုိင္၏။

နိဂံုးခ်ဳပ္ အေနျဖင့္ တကၠသိုလ္ဝင္ေက်ာင္းသား/သူမ်ားသည္ ဘဝတစ္ဆစ္ခ်ိဳးအတြက္ ေနာက္ဆံုး တတ္ရမည့္ ေလွကားထစ္ႀကီးကို ဇြဲ၊ လံု႕လ၊ ဝီရိယတို႕ျဖင့္ ႀကိဳးစားေျဖဆိုၾကရမည္။ စိတ္ဖိစီးမႈ ကင္းေဝးေအာင္ ေနထုိင္ၿပီး က်န္းမာေရးေကာင္းေအာင္ လိုက္ေလ်ာညီေထြေအာင္ ေနထုိင္ ျပဳမူသင့္ပါသည္။ ၂ဝ၁၉ ခုႏွစ္၊ မတ္လ ၆ ရက္မွ စတင္၍တကၠသိုလ္ဝင္တန္း ေျဖဆိုမည့္ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူတိုင္း အခ်ိန္ရဲ႕တန္ဖိုးကို သိရွိၿပီး အခ်ိန္ကို တန္ဖိုး ထားတတ္ပါေစ။ ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲ ထားေသာ စာရြက္ေပၚက ေမးခြန္းမ်ားကို ေတြးေခၚၾကံဆဉာဏ္ႏွင့္ ႐ိုးသား ႀကိဳးစားၿပီး ေအာင္ၾကပါေစလို႔ ေစတနာေမတၱာ ေရွ႕ထား၍ တိုက္တြန္း အႀကံျပဳ လိုက္ရပါသည္။

ဖိုးသူေတာ္ (www.phothutaw.com)
Credit:ေကာင္ေလး(ျမန္မာစာ)

#Unicode Version# ျဖင့္ဖတ္ပါ ။

ယခုနှစ် တက္ကသိုလ်ဝင် စာမေးပွဲကြီးကိုမတ် လ ၆ ရက်တွင် စတင် ကျင်းပမည် ဖြစ်ပြီး ၂ဝ၁၉ တက္ကသိုလ် ဝင်စာမေးပွဲကြီး၌ မေးခွန်းပုံစံ စတင်ပြောင်းလဲမည်ဟု ပညာရေးဝန်ကြီးဌာန ကြေညာချက်ကြောင့် တက္ကသိုလ်ဝင်တန်း ဆရာ၊ ဆရာမများ၊ ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူများနှင့် မိဘများအတွက် ယခုနှစ် တက္ကသိုလ်ဝင်တန်း စာမေးပွဲအပေါ် ယခင်နှစ်များထက် ပိုစိတ်ဝင်စားနေကြ ပေသည်။ စာမေးပွဲကြီး တဖြည်းဖြည်း ပို၍ နီးကပ်လာသည်နှင့်အမျှ ကျောင်းသား/သူတိုင်း စိတ် လှုပ်ရှားကြသလို မိဘများအနေဖြင့် မိမိ၏ သားသမီးများအတွက် ပို၍ စိတ်မောတတ်ကြသည်။ ယခုနှစ် တက္ကသိုလ်ဝင်စာမေး ပွဲ မေးခွန်းလွှာကို အနည်းငယ် ပြုပြင်ထားသောကြောင့်၊ ကိုယ်တိုင် ကိုယ်ကျ ဖြေဆိုရမည့် ကျောင်းသား/သူများအပြင် မိဘများကလည်း စိုးရိမ်ပူပန်လာကြသည်။ ယခုနှစ် တက္ကသိုလ်ဝင် တန်း စာမေးပွဲသည် အလွတ်ကျက်မှုထက် ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျ စဉ်းစားတွေးခေါ်မှုကို ဦးစား ပေးသည်။

တက္ကသိုလ်ဝင်စာမေးပွဲ မေးခွန်းပုံစံကို အလုံးစုံ မပြောင်းလဲဘဲ အနည်းသာ ပြုပြင် ပြောင်းလဲမည်။ အနည်းငယ် ပြောင်းလဲသော တက္ကသိုလ်ဝင် စာမေးပွဲကြောင့် စာမေးပွဲ ဖြေဆိုမည့် ကျောင်းသား/သူများ စိတ်ပျက် အားလျော့စရာ မလိုဘဲ ဘဝတစ်ဆစ်ချိုး စာမေးပွဲအတွက် မလျော့သော ဇွဲ၊ လုံ့လ၊ ဝီရိယများနှင့် မိမိတို့ ကိုယ်တိုင် ကြိုးစား အားထုတ်ရမည် ဖြစ်ပါသည်။ ''အရင်တုန်းက ပညာရေး စနစ်ကိုရော စာမေးပွဲ စနစ်ကိုရော အလွတ်ကျက်ပြီး ပြန်ဖြေတဲ့ စနစ်လို့ ပြောကြတယ်။ အဲဒါတွေ လျော့သွားအောင် လုပ်တာပေါ့။ ကိုယ်ပိုင်ဉာဏ်နဲ့ စဉ်းစား တွေးခေါ်မှုကို ဖြေရမယ့် မေးခွန်းပုံစံမျိုး ရောက်အောင် ပြောင်းတာပါ''ဟု ပညာရေးဝန်ကြီးဌာ န အဆင့်မြင့် ပညာဦးစီးဌာန ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဒေါက်တာ အောင်အောင်မင်းက ဆိုသည်။

တက္ကသိုလ်ဝင်စာမေးပွဲ မေးခွန်းလွှာပုံစံ အနည်းငယ် ပြုပြင်ပြောင်းလဲသည့် ရည်ရွယ်ချက်မှာ သင်ရိုးများကို နှံ့နှံ့စပ်စပ် ကျက်မှတ် တတ်ရန်၊ ကျိုးကြောင်း ဆက်စပ် တွေးခေါ်တတ်ရန်၊ အလွတ် ကျက်မှတ်ခြင်းကို လိုအပ်သည်ထက် ပို၍ မကျင့်သုံးရန်၊ ကျောင်းသား/သူများ ၏ တွေးခေါ် မြော်မြင်နိုင်မှု အရည်အသွေးကို ဖော်ထုတ်တတ်ရန် ဖြစ်သည်ဟု ဖတ်မှတ်ခဲ့ဖူးသည်။ ယခုနှစ် တက္ကသိုလ်ဝင် စာမေးပွဲသည် တက္ကသိုလ်ဝင်တန်း ဖြေဆိုကြမည့် ကျောင်းသား/သူ များရဲ့ ကျက်တူရွေး နှုတ်တိုက်၊ အလွတ်ကျက် မှတ်မှုထက် ကိုယ်ပိုင်အတွေးအခေါ်ကို တင်ပြ ရေးပြနိုင်အောင် ပြုပြင်ပြောင်းလဲခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ တစ်ဖန် စာတွေကို ကျက်စရာမလိုဘဲ ဒီစာကြောင်းတွေ့ရင် ကိုယ်ပိုင်စဉ်းစားတွေးခေါ် မှုနှင့် လက်တန်းဖြေနိုင်တဲ့ မွေးခွန်းပုံစံမျိုး ဖြစ်ပါသည်။ ကျောင်းသား/သူများအနေဖြင့် ပြုပြင် ပြောင်းလဲထားသော မေးခွန်းပုံစံကို ကြောက်စရာ မလိုဘဲ ကိုယ်တိုင် ဖြေဆိုရမယ့် မေးခွန်းပုံစံတွေကို အကျွမ်းတဝင် ရင်းနှီးမှု ဖြစ်အောင်၊ သေချာ နားလည်အောင် ဆရာ၊ ဆရာမတွေကို သေချာ မှတ်ထားသင့်ပါသည်။ တက္ကသိုလ်ဝင်တန်းတွင် ဘာသာရပ် ၁ဝ ခု ရှိသည့်အနက် စိတ်ကြိုက်မြန်မာစာ ဘာသာရပ်မှ လွဲ၍ ကျန်ဘာသာရပ်များကို မေးခွန်းပုံစံအသစ် အဖြစ် ပြောင်းလဲထားသည်။ မေးခွန်းပုံစံအသစ်ဆိုင်ရာ အချက်အလက်များနှင့် နမူနာ မေးခွန်းပုံစံများကို ပညာသင်နှစ် အစကတည်းက နိုင်ငံပိုင် သတင်းစာများ၊ ပညာရေးဝန်ကြီးဌာန၏ ဝက်ဘ်ဆိုက်များတွင် ကြေညာထားပါသည်။

ပညာတတ်မှ လူရာဝင်တဲ့ခေတ်ကြီးထဲတွင် တက္ကသိုလ်ဝင်တန်း ဖြေဆိုမည့် ကျောင်းသား ကျောင်းသူများသည် ပုံစံအမျိုးမျိုး နည်းလမ်းအမျိုးမျိုးဖြင့် ကြိုးစားကြသော်လည်း ကျောင်းသား/သူများ၏ ရည်မှန်းချက် စာမေးပွဲကို ထူးချွန်စွာ အောင်မြင်ရန် ဖြစ်သည်။ စာမေးပွဲ ထူးချွန် အောင်မြင်ရေးသည် ကျောင်းသား/သူများ၏ စာကျက်နိုင်မှု၊ စာကျက်ပုံ နည်းစနစ် မှန်ကန်မှု၊ ကျက်မှတ်ချိန် ရရှိမှု၊ ဇွဲကောင်းမှု၊ ကျန်းမာရေးနှင့် ပြည့်စုံမှု၊ ဉာဏ်ရည်အဆင့် အလွန်အမင်း မနိမ့်ကျမှု၊ မိမိကိုယ်ကို အားကိုးယုံကြည်စိတ်ချမှု၊ လေ့လာ ကျက်မှတ်ချင်စိတ်ရှိအောင် ဆရာမိဘတို့၏ ပြုပြင် ထိန်းသိမ်းမှု၊ ပညာရေးကို သက်ဝင်ယုံကြည်မှု စသည့် အချက်များသည်လည်း အလွန်အရေး ကြီးသည်''ဟု ဖတ်မှတ်ခဲ့ဖူးသည်ကို ပြန်လည်ဝေမျှပါသည်။ တက္ကသိုလ်ဝင်တန်း အောင်မြင်ဖို့ အတွက် ကျောင်းသား/သူများ အပြင် ဆရာ/ဆရာမနှင့် မိဘများလည်း သုံးဦးသုံးထွေ ညီညွတ်မှ ရမည်။ သို့မှသာလျှင် သူ့တာဝန် ကိုယ့်တာဝန်သိပြီး အောင်မြင်မှု ရပေမည်။

ဆရာသည် တပည့်ကို ပညာပေးသူ ဖြစ်ပါ သည်။ 'ဆရာ'ဆိုတဲ့ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း အလုပ်ရဲ့ အခြေခံကိုက 'မေတ္တာ'ကို အရင်းခံသည်။ ဆရာ တစ်ယောက်သည် စာသင်ကောင်း ရုံနဲ့ မပြီးဘဲ ကျောင်းသူ/သားများအပေါ် မေတ္တာ စေတနာ ထားတတ်ဖို့လည်း လိုပါသည်။ ဆရာ တစ်ယောက် ပြောခဲ့ဖူးသော စကားမှာ 'တက္ကသိုလ်ဝင်တန်းဟူသည် ဘဝတစ်ဆစ်ချိုးအတွက် အဆုံးအဖြတ် ပေးမယ့် စာမေးပွဲကြီးဖြစ်သလို ရှေ့ဆက်သွားမယ့် ဘဝလမ်းအတွက် ခြေလှမ်း စတင်လှမ်းရမည့် နောက်ဆုံး လှေကားထစ်လည်း ဖြစ်ပါသည်။ တစ်ဖန် တက္ကသိုလ် တက်ရောက်ဖို့ တက္ကသိုလ်ဝင်တန်း အောင်ဖို့လည်း လိုပါသည်။ တက္ကသိုလ်ဝင်တန်းတွင် အမှတ် များများဖြင့် ထူးချွန်စွာ အောင်မြင်ပါက ရွေးချယ်စရာ အခွင့်အလမ်းများသလို အမှတ် နည်းပါက သာမန်ဘွဲ့နှင့်သာ ကျေနပ်နှစ်သိမ့်ရမည် ဖြစ်သည်။ တစ်ဖန် ဆရာ/မများလည်း ကိုယ့်ရဲ့အရည်အ ချင်းကို Upgrade လုပ်ပြီး ကျောင်းသား/သူများ ကို သင်ပေးရင် အားလုံး အဆင်ပြေသွားကြမည်။ ''ဆရာ၊ဆရာမ အလုပ်ကို အားပေးချင်တယ်။ ဆရာ/မတွေရဲ့ အလုပ်ဆိုတာ အင်မတန်မှ မွန်မြတ်ပါတယ်။ နိုင်ငံအတွက် ရေရှည်ရော၊ ရေတိုပါတောင်ပါတယ်။ အဲဒီတော့ ယောကျာ်းလေး ကျောင်းဆရာ ပိုပြီးတော့ လိုအပ်ပါတယ်။ ယောကျာ်းလေးများ ကျောင်းဆရာလုပ်ဖို့ တိုက်တွန်းချင်ပါတယ်။ ကိုယ့်ရဲ့ တပည့်လေးတွေကို ပြုစုပျိုးထောင်တဲ့ အခွင့်အရေးဆိုတာ လူတိုင်း ရနိုင်တဲ့ အခွင့်အရေး မဟုတ်ပါဘူး။ တစ်ယောက် မဟုတ်ဘူး။နှစ်ယောက် မဟုတ်ဘူး။ ရာနဲ့ထောင်နဲ့ချီပြီး ပြုစုပျိုးထောင် နိုင်တယ်။ ကိုယ့်ရဲ့နိုင်ငံအတွက် အကောင်းဆုံး အမွေအနှစ်တွေကိုထားခဲ့ပေးနိုင်တယ်။''လို့ နိုင်ငံတော်၏ အတိုင်ပင်ခံ ပုဂ္ဂိုလ်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်မှ ပြောဆိုခဲ့သည်။ တက္ကသိုလ်ဝင် စာမေးပွဲ နီးလာသည်နှင့်အမျှ ကျောင်းဆရာ၊ ဆရာမများ၏ အခန်းကဏ္ဍသည် အလွန်အရေးပါသည်။ အမှောင်ထဲသွားဖို့ အလင်းရောင် လိုသလို လူ့ဘဝဆိုတဲ့ အမှောင်လောကထဲ သွားဖို့ အလင်းရောင်ပေးနိုင်မည့်သူဟာ မြတ်ဆရာများပင် ဖြစ်သည်။

ကျောင်းသားများ အနေဖြင့်လည်း ပြောင်းလဲထားသော တက္ကသိုလ် စာမေးပွဲမေးခွန်း ပုံစံကို အံဝင်ခွင်ကျ ဖြစ်အောင် ကြိုတင်လေ့လာ မှတ်သား လေ့ကျင့်ထားရမည်။ 'ပွဲ မဝင်ခင် အပြင်မှာ များများလေ့ကျင့်' ဟူသော စကားအတိုင်း ပြောင်းလဲသွားသော တက္ကသိုလ်ဝင်မေးခွန်းပုံစံ သည် အလွတ်ကျက် သင့်တာကို ကျက်၊စာတွေ ဖတ်ပြီး တွေးခေါ်စဉ်းစားသင့်တာ များများ စဉ်းစားပြီး သင်ဆရာ၊ မြင်ဆရာများနှင့် များများပို၍ လေ့ကျင့်သင့်ပါသည်။ 'ရိုးရိုးကျင့် မြင့်မြင့် ကြံ၊ မှန်မှန်ပြော၊ စောစောထ၊ လှလှနေ''တဲ့။ တက္ကသိုလ်ဝင် ဖြေဆိုမည့် ကျောင်းသား/သူ၊ လူငယ်တွေ အချိန်ကို တန်ဖိုး ထားရုံမက ရိုးသား ဖို့၊ မလိမ်မညာဖို့၊ ကောင်းမွန်မြင့်မြတ်တဲ့ အကြံအစည်တွေနဲ့ တွေးဆကြံစည်ဖို့ လိုပါသည်။ တက္ကသိုလ်ဝင် စာမေးပွဲကြီး ပို၍ နီးလာသည်နှင့် အမျှ တက္ကသိုလ်ဝင်ဖြေဆိုမည့် ကျောင်းသား/ သူများသည် အချိန်ကို မဖြုန်းကြဘဲ ပို၍ ကြိုးစားသင့် လေ့လာသင့်ပါသည်။ ဆရာ တစ်ယောက် ပြောခဲ့သော စကားမှာ ငါတို့ ဒီနေ့ အပင်ပန်းပန်းခံ ပညာသင်ခြင်းသည် မနက်ဖြန် ဒို့တိုင်းပြည် တိုးတက်ဖို့အတွက် ဖြစ်သည်။

ပညာချင်းပြိုင်နိုင်တဲ့ ခေတ်ကြီးထဲမှာ ပြိုင်ဆိုင်မှု မရှိကြရအောင် နိုင်ငံတော်အစိုးရအနေ နှင့် ကြိုးစားနေသည်ကို မိဘများပို၍ နားလည် သဘောပေါက် သိထားသင့်သည်။ မိဘများအနေဖြင့် ပြိုင်ဆိုင်မှုကို ရှေ့တန်း မတင်ဘဲ တက္ကသိုလ်ဝင်တန်း ဖြေဆိုမည့် မိမိတု့ိ၏ ကျောင်း သား/သူများ၏ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ၊ ရုပ်ပိုင်းဆိုင် ရာများ အပြင် လိုအပ်သည်များ ပို၍ အားပေး ထောက်ပံ့သင့်သည်။ ''ကျန်းမာခြင်းသည် လာဘ်ကြီး တစ်ပါး''ဆိုတဲ့စကားအတိုင်း ပညာ သင်နေချိန် ကျန်းမာရေး ကောင်းအောင် နေထိုင်ရမည်။ တက္ကသိုလ်ဝင်တန်း ဖြေဆိုမည့် ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူများသည် စာမေးပွဲ နီးလာမှ ကျန်းမာရေး မကောင်းပါက နှစ်စ၊ နှစ်လယ် ကြိုးစားခဲ့သမျှ ''သဲထဲ ရေသွန်သလို'' ဖြစ်နေပါမည်။ ကျောင်းသား ကျောင်းသူများသည် ကျန်းမာရေးကောင်းဖို့ စိတ်ဖိစီးမှု ကင်းအောင်နေခြင်း၊ အနားယူခြင်း၊ တရားအားထုတ်ခြင်းများကို ပြုလုပ်သင့်ပါသည်။ ကျန်းမာရေး ကောင်းမွန်သောသူသည် မတတ်သေးသည့် အတတ်ပညာ၊ အသိပညာကို ပို၍ သင်ယူနိုင်၏။

နိဂုံးချုပ် အနေဖြင့် တက္ကသိုလ်ဝင်ကျောင်းသား/သူများသည် ဘဝတစ်ဆစ်ချိုးအတွက် နောက်ဆုံး တတ်ရမည့် လှေကားထစ်ကြီးကို ဇွဲ၊ လုံ့လ၊ ဝီရိယတို့ဖြင့် ကြိုးစားဖြေဆိုကြရမည်။ စိတ်ဖိစီးမှု ကင်းဝေးအောင် နေထိုင်ပြီး ကျန်းမာရေးကောင်းအောင် လိုက်လျောညီထွေအောင် နေထိုင် ပြုမူသင့်ပါသည်။ ၂ဝ၁၉ ခုနှစ်၊ မတ်လ ၆ ရက်မှ စတင်၍တက္ကသိုလ်ဝင်တန်း ဖြေဆိုမည့် ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူတိုင်း အချိန်ရဲ့တန်ဖိုးကို သိရှိပြီး အချိန်ကို တန်ဖိုး ထားတတ်ပါစေ။ ပြုပြင် ပြောင်းလဲ ထားသော စာရွက်ပေါ်က မေးခွန်းများကို တွေးခေါ်ကြံဆဉာဏ်နှင့် ရိုးသား ကြိုးစားပြီး အောင်ကြပါစေလို့ စေတနာမေတ္တာ ရှေ့ထား၍ တိုက်တွန်း အကြံပြု လိုက်ရပါသည်။

ဖိုးသူတော် (www.phothutaw.com)
Credit:ကောင်လေး(မြန်မာစာ)
 
 
 
ေန႔စဥ္သတင္းအသစ္မ်ားကို Email ပို႔ေပးပါမည္။
သင္၏ Gmail ကို ေအာက္တြင္ ျဖည့္စြက္၍ Submit လုပ္ပါ။
 
 
Top