“ဆရာေတာ္ဘုရား၊ဗုဒၶဘာသာဆိုတာ ဘာကိုေခၚပါသလဲဘုရား၊ဘာသာျခားတစ္ဦးဦးက ေမးလာလွ်င္မည္သို႔ေျဖရမွာပါလဲဘုရား တုိတိုရွင္းရွင္းနဲ႔နားလည္ေအာင္ျပန္ေျပာျပႏိုင္ေအာင္ ေျဖဆိုေတာ္မူပါဘုရား၊ဆရာေတာ္ဘုရားကို ဆရာလုပ္တာမဟုတ္ပါဘုရား၊အခ်ဳိ႔က ဗုဒၶဘာသာဆိုတာ-(၁)ကံ၊ကံရဲ႔အက်ဳိးကိုယံုၾကည္ရမယ္၊ (၂)အတိတ္ဘဝရိွတယ္လုိ႔ယံုၾကည္ရမယ္၊ (၃)ဘဝရဲ႔ခ်ဳပ္ၿငိမ္းရာနိဗၺာန္ရိွတယ္လုိ႔ ယံုၾကည္ရမယ္-လုိ႔အမိန္႔ရိွပါတယ္။” “အခ်ဳိ႔က’ဗုဒၶဘာသာ’ဆိုတာဗုဒၶဆိုတာဘုရား၊ ဘာသာဆိုတာအယူဝါဒ၊ဘုရားရဲ႔အယူဝါဒလုိ႔ ေျဖဆိုၾကပါတယ္ဘုရား။”

“အခ်ဳိ႔ကလည္းသာသနာဆိုတာအဆံုးအမ၊ဘုရားရဲ႔ အဆံုးအမ၊သာသနာကိုဗုဒၶဘာသာေခၚေၾကာင္း ေျပာၾကပါတယ္ဘုရား၊တပည့္ေတာ္ကဗုဒၶဘာသာ သာသနာကိုအေသးစိတ္ေသေသခ်ာခ်ာ သိခ်င္ေနပါတယ္ဘုရား။ ဆရာေတာ္ဘုရား ေျဖၾကားေပးပါဘုရား”

“အံမေလး၊အေမးသာေျပာရတယ္၊ အေျဖေတြကလည္းစံုလုိ႔ပါလား၊ဘုန္းႀကီးက ဘယ္လုိေျဖရမွန္းေတာင္မသိေတာ့ပါဘူး”

“ဆရာေတာ္ကတပည့္ေတာ္နားလည္ေအာင္ ေျဖပါဘုရား၊အဲဒီအေျဖေတြကိုစိတ္တုိင္းမက်လုိ႔ ဆရာေတာ္ဘုရားကိုထပ္မံေမးေလွ်ာက္ျခင္းပါဘုရား”

“အင္း…ဘုန္းႀကီးေျဖမွပို႐ႈပ္ကုန္ရင္ခက္မယ္။”

“ဆရာေတာ္ဘုရားေျဖရင္ရွင္းမယ္လုိ႔ထင္ပါတယ္၊ ေျဖေပးပါဘုရား။”

“အင္း…ေျဖရမယ္ဆိုရင္ဘုန္းႀကီးကဗုဒၶဘာသာလုိ႔ ေခၚတာကိုလံုးဝမႀကိဳက္ပါ၊ဗုဒၶသာသနာလုိ႔ေခၚမွ ႀကိဳက္ပါတယ္၊(သို႔)ဗုဒၶဝါဒလုိ႔ေခၚမွၾကိဳက္ပါတယ္”

“ဘာျဖစ္လုိ႔ပါလဲဘုရား”

“ဘုန္းႀကီးတို႔ပိဋကတ္ေတာ္မွာဗုဒၶဘာသာလုိ႔ တြဲေခၚတဲ့စကားလုံးတစ္လံုးမွမရိွပါ၊ဗုဒၶသာသနာလုိ႔ တြဲေခၚတဲ့စကားလံုးေတြေတာ့အမ်ားႀကီးရိွတယ္။ ‘ဗုဒၶသာသန’ကိုျမန္မာလုိျပန္ရင္’ဗုဒၶရဲ႔အဆံုးအမ’လုိ႔ ျပန္တာေကာင္းပါတယ္။ဘုရားရဲ႔အဆံုးအမလုိ႔ ျပန္ရင္အျခားဘုရားေတြနဲ႔ေရာေႏွာသြားမွာစိုးလုိ႔ပါ၊ အဲဒီဗုဒၶကဘယ္လုိသာသနအဆံုးအမေတြ ေပးခဲ့လဲေမးရင္အခ်ဳပ္အားျဖင့္ေျပာျပပါလားေမးရင္ ဒီပါဠိဟာအခ်ဳပ္ပါပဲ။

သဗၺပါပႆ အကရဏံ၊ ကုသလႆဥပသမၸဒါ။ သစိတၱပရိေယာဒပနံ၊ ဧတံဗုဒၶါနသာသနံ။…တဲ့”

“အဲဒီမွာဗုဒၶါနသာသနံ-ဆုိတာဗုဒၶသာသနာ-ဆုိတာပါပဲ၊အဲဒီပါဠိကိုျမန္မာမျပန္ဘဲရွစ္လံုးဘြဲ႔နဲ႔ ျပန္ၾကည့္ရေအာင္ပါ။”

အကုသိုလ္စု၊မျပဳေရွာင္ခြာ၊ ကုသုိလ္အမ်ား၊ႀကိဳးစားစံုစြာ၊ မိမိစိတ္ရင္း၊ပြတ္ဝင္းျဖဴငွာ၊ ဤသံုးပါး၊ဘုရားသာသနာ။…တဲ့” “ဘုရားသာသနာဆုိတာဗုဒၶသာသနာ၊ဗုဒၶအဆံုးအမကို ေခၚတယ္၊ဗုဒၶတုိင္းရဲ႔အဆံုးအမကိုေခၚပါတယ္။ အဲဒီအဆံုးအမကိုျမန္မာစကားေျပနဲ႔ေျပာရရင္-(၁)အကုသုိလ္မွန္သမွ်ဘာမွမလုပ္နဲ႔၊ (၂)ကုသိုလ္ကိုစံုေအာင္လုပ္၊ (၃)မိမိစိတ္ကိုျဖဴစင္ေအာင္ထား။…တဲ့”

“အဲဒီအဆံုးအမသံုးမ်ဳိးကိုအက်ယ္ခ်ဲ႔ရင္ နိကာယ္ငါးရပ္ပိဋကတ္သံုးပံုျဖစ္လာပါတယ္။ အဲဒီအဆံုးအမတစ္နည္းေျပာရရင္’ဓမၼဝိနယ’လုိ႔ ေျပာႏုိင္ပါတယ္၊ ဓမၼဝိနယနဲ႔သာသနသည္ သေဘာခ်င္းတူပါတယ္။သာသနကို တရားကိုယ္အခ်ဳပ္ေကာက္ရင္-မဂ္ေလးတန္၊ ဖုိလ္ေလးတန္၊နိဗၺာန္ပရိယတ္ကိုေကာက္ရသလုိ ဓမၼဝိနယ-အရလည္း အဲဒီတရားေတြပဲ ေကာက္ရပါတယ္။အဲဒါေၾကာင့္ဘုန္းႀကီးက ဗုဒၶသာသနာ၊ဗုဒၶဝါဒလုိ႔ေခၚတာပဲႀကိဳက္ပါတယ္။”

“မွန္ပါဘုရား၊ဆက္ရွင္းပါဦးဘုရား”

“တျခားဘာသာဝင္မ်ားကသူတို႔နားလည္သလုိသူတို႔ ဘာသာမ်ားနဲ႔တန္းတူထားၿပီးသူတို႔အေခၚအတိုင္း ေခၚေဝၚရာမွ’ဗုဒၶဘာသာ’ဆိုတဲ့အေခၚျဖစ္လာတာပါ၊ ရွင္းရွင္းေျပာရရင္ဂ်ပ္ဆင္အဘိဓာန္မွ ဘာသာျပန္ဆုိခ်က္ကိုနားေယာင္ၿပီးေခၚရာမွ ဗုဒၶဘာသာဆုိတဲ့အသံုးအႏႈန္း ေပၚေပါက္လာပါတယ္။”

“ဘာသာဆုိတာတစ္ဆူတည္းေသာဘုရားကို ကိုးကြယ္တဲ့ဘာသာကိုဘာသာလုိ႔ေခၚပါတယ္။ ဗုဒၶဝါဒဗုဒၶသာသနာကဒီလုိမဟုတ္ပါ၊ဂဂၤါဝါဠဳ သဲစုမကပြင့္ေတာ္မူတဲ့ဘုရားအမ်ားကိုယံုၾကည္တဲ့ ဝါဒပါ။တစ္ဆူတည္းေသာဘုရားကိုကိုးကြယ္တဲ့ Religion ဘာသာမဟုတ္ျခင္းေၾကာင့္ဗုဒၶဝါဒကို ဗုဒၶဘာသာ-လုိ႔မေခၚသင့္ပါ။ဗုဒၶဝါဒ၊ ဗုဒၶသာသနာလုိ႔သာေခၚသင့္ပါတယ္။”

“ေအး…ဘာသာေရးဆိုတာထာဝရဘုရားသခင္နဲ႔ ျပန္လည္ပူးေပါင္းရန္မွန္ကန္တဲ့နည္းလမ္းကို ေခၚပါတယ္။ ဗုဒၶသာသနာဝါဒဟာထာဝရ ဘုရားသခင္နဲ႔ျပန္လည္ပူးေပါင္းရန္မွန္ကန္တဲ့ နည္းလမ္းဟုတ္ရဲ႔လား”

“မဟုတ္ပါဘုရား”

“ေအး…ဘာသာေရးဆိုတာ႐ိုေသကိုင္း႐ႈိင္းမႈ(သို႔) ထာဝရဘုရားသခင္အားဂုဏ္ျပဳခ်ီးက်ဳးမႈကို ေခၚပါတယ္၊ဗုဒၶဝါဒသည္အဲဒီလုိမဟုတ္ပါ၊ၿပီးေတာ့ ဘာသာေရးဆိုတာထာဝရဘုရား၊အတၱဝိညာဏ္၊ ေကာင္းကင္ဘံုဆုေတာင္းပတၳနာတို႔နဲ႔ မ်ားစြာဆက္စပ္ေနတဲ့ယံုၾကည္မႈတစ္ရပ္ကို ေခၚပါတယ္။ဗုဒၶဝါဒကထာဝရဘုရား၊အတၱဝိညာဏ္၊ ေကာင္းကင္ဘံုဆုေတာင္းမႈကိုလက္မခံလုိ႔ ဗုဒၶဘာသာ-လုိ႔မေခၚသင့္ပါေနာ္”

“မွန္ပါဘုရား”

“ေအး…ဗုဒၶဘာသာဝင္ေတြဗုဒၶကိုကုိးကြယ္တာက ဗုဒၶရဲ႔ဂုဏ္ေတာ္ေတြကိုယံုၾကည္ကိုးကြယ္တာပါ၊ ဘုရားရွင္ကိုကယ္တင္ရွင္အေနမ်ဳိးနဲ႔ယံုၾကည္တာ မဟုတ္ပါ၊ကိုးကြယ္တာမဟုတ္ပါ။ၿပီးေတာ့ ဗုဒၶသာသနာေတာ္မွာဗုဒၶကဆရာစား၊ဗုဒၶက လက္ဆုပ္၊လက္ကိုင္လွ်ဳိ႔ဝွက္ထားတဲ့’အာစရိယမု႒ိ’ မရိွပါ၊ဗုဒၶက်င့္သလုိက်င့္ကဗုဒၶျဖစ္ႏုိင္တဲ့ နည္းလမ္းေတြထားခဲ့ပါတယ္။ဗုဒၶဝါဒ၊ဗုဒၶသာသနာက ဆုေတာင္းသက္သက္ဝါဒမဟုတ္ပါ၊ ဆုေတာင္းဘာသာမဟုတ္ပါ။ ဆုေတာင္းသက္သက္ဆုိရင္ဘာသာေရးလုိ႔ ေခၚရပါတယ္။ ဒါျဖင့္ဗုဒၶဝါဒဗုဒၶသာသနာမွာ ဆုေတာင္းမႈမရိွဘူးလား-ဆိုေတာ့ရိွပါတယ္။ ဗုဒၶဝါဒရဲ႔ ဆုေတာင္းမႈကကိုယ္ျပဳထားတဲ့ကုသုိလ္ကံရဲ႔ အက်ဳိးကိုေတာင္းယူတာပါ၊ဘာမွမလုပ္ဘဲနဲ႔ ေတာင္းတာမဟုတ္ပါ၊ယခုအခါမွာဗုဒၶဝါဒ၊ ဗုဒၶသာသနာဟာဘာသာေရးဆန္ေနၿပီေနာ္၊ သတိထားပါ။”

“မွန္ပါဘုရား”

“ဗုဒၶဝါဒဟာပစၥဳပၸန္ကံပစၥဳပၸန္ အေၾကာင္းအက်ဳိးတရားေတြကိုဦးစားေပးတဲ့ဝါဒပါ။ ဗုဒၶဟာကိုယ္တုိင္ဓမၼကိုရွာေဖြၿပီးကိုယ္တိုင္ဗုဒၶျဖစ္မွ ဗုဒၶအျဖစ္ေရာက္ပံုလမ္းစဥ္က်င့္စဥ္ေတြပဲ ေဟာခဲ့ပါတယ္၊ဆုေတာင္းဖုိ႔မေဟာခဲ့ပါ။ အဲဒီအဆံုးအမလမ္းစဥ္ေတြမိမိတုိ႔ကိုယ္ကိုမိမိတို႔ အားကိုးၿပီး အဆင့္ဆင့္ေသာဝီရိယနဲ႔ အားထုတ္က်င့္ႀကံဖုိ႔သာေဟာခဲ့ပါတယ္။ဗုဒၶဝါဒ၊ ဗုဒၶသာသနာမွာေမ့ေလ်ာ့ေပါ့တန္ေနလုိ႔မရပါ၊ သတိတရားလက္ကိုင္ထားၿပီး ႀကိဳးစားအားထုတ္ယူမွ ကိုယ္လုိရာရႏိုင္ပါတယ္။ဗုဒၶသာသနာက ကိုယ္အက်ဳိးကိုယ္စံ၊ကိုယ့္အျပစ္ကိုယ္ခံပါ၊ဗုဒၶက အက်ဳိးကိုလည္းမေပးပါ၊အျပစ္ကိုလည္းမေပးပါ၊ ဒါေၾကာင့္ဗုဒၶကိုမေၾကာက္ရပါ။ၿပီးေတာ့ ဗုဒၶသာသနာမွာဗုဒၶကိုနည္းေပးလမ္းညႊန္အျဖစ္နဲ႔ အားထားယံုၾကည္တဲ့သေဘာမ်ဳိးပါ၊မိမိကုိယ္ကို လံုးဝပံုအပ္ၿပီးအားကိုးတဲ့သေဘာမ်ဳိးမဟုတ္ဘူးေနာ္”

“မွန္ပါဘုရား”

“ဗုဒၶသာသနာမွာဗုဒၶအတြက္ဘာမွလုပ္ေပးစရာ မလုိပါ၊ဘာသာေရးမွာဘာသာဘုရားအတြက္ လုပ္ေပးရပါတယ္။ဗုဒၶသာသနာမွာဗုဒၶက လမ္းညႊန္တဲ့ကိစၥပါ၊ဗုဒၶသာသနာဝင္ေတြက လုိက္နာက်င့္ႀကံရသူေတြပါ။ ဗုဒၶဝါဒ၊ဗုဒၶသာသနာမွာ ကိုယ့္အတြက္ကိုယ္က်င့္တာသည္ပင္လွ်င္ဗုဒၶကို အျမတ္ဆံုးပူေဇာ္ျခင္းျဖင့္ပူေဇာ္တယ္လုိ႔ ေခၚပါတယ္။”

“ဗုဒၶဝါဒကအတၱဟိတ= ကိုယ္က်ဳိးက်င့္သက္သက္နဲ႔ ပရဟိတ=သူတစ္ပါးအက်ဳိးသက္သက္က်င့္တဲ့ ဝါဒႏွစ္ခုရဲ႔အလယ္ကသြားတဲ့အလယ္အလတ္ လမ္းစဥ္ဝါဒပါ၊သာသနာပါ၊ဘာသာမဟုတ္ပါ။ကဲ ဒီေလာက္ဆိုရင္ရွင္းၿပီးလား။”

“ရွင္းပါၿပီဘုရား”

အားလံုးသႏၲာန္၊အျမင္မွန္၊လ်င္ျမန္ရေစေသာ္…

[၁၉၉၄ခုႏွစ္၊မတ္လထုတ္၊ျမတ္ဆုမြန္မဂၢဇင္း၊စာ-၃၀]g
ဖိုးသူေတာ္(www.phothutaw.com)
Credit: သင္ၾကားေလ့လာဗုဒၶဘာသာ
#Unicode Version#
“ဆရာတော်ဘုရား၊ဗုဒ္ဓဘာသာဆိုတာ ဘာကိုခေါ်ပါသလဲဘုရား၊ဘာသာခြားတစ်ဦးဦးက မေးလာလျှင်မည်သို့ဖြေရမှာပါလဲဘုရား တိုတိုရှင်းရှင်းနဲ့နားလည်အောင်ပြန်ပြောပြနိုင်အောင် ဖြေဆိုတော်မူပါဘုရား၊ဆရာတော်ဘုရားကို ဆရာလုပ်တာမဟုတ်ပါဘုရား၊အချို့က ဗုဒ္ဓဘာသာဆိုတာ-(၁)ကံ၊ကံရဲ့အကျိုးကိုယုံကြည်ရမယ်၊ (၂)အတိတ်ဘဝရှိတယ်လို့ယုံကြည်ရမယ်၊ (၃)ဘဝရဲ့ချုပ်ငြိမ်းရာနိဗ္ဗာန်ရှိတယ်လို့ ယုံကြည်ရမယ်-လို့အမိန့်ရှိပါတယ်။” “အချို့က’ဗုဒ္ဓဘာသာ’ဆိုတာဗုဒ္ဓဆိုတာဘုရား၊ ဘာသာဆိုတာအယူဝါဒ၊ဘုရားရဲ့အယူဝါဒလို့ ဖြေဆိုကြပါတယ်ဘုရား။”

“အချို့ကလည်းသာသနာဆိုတာအဆုံးအမ၊ဘုရားရဲ့ အဆုံးအမ၊သာသနာကိုဗုဒ္ဓဘာသာခေါ်ကြောင်း ပြောကြပါတယ်ဘုရား၊တပည့်တော်ကဗုဒ္ဓဘာသာ သာသနာကိုအသေးစိတ်သေသေချာချာ သိချင်နေပါတယ်ဘုရား။ ဆရာတော်ဘုရား ဖြေကြားပေးပါဘုရား”

“အံမလေး၊အမေးသာပြောရတယ်၊ အဖြေတွေကလည်းစုံလို့ပါလား၊ဘုန်းကြီးက ဘယ်လိုဖြေရမှန်းတောင်မသိတော့ပါဘူး”

“ဆရာတော်ကတပည့်တော်နားလည်အောင် ဖြေပါဘုရား၊အဲဒီအဖြေတွေကိုစိတ်တိုင်းမကျလို့ ဆရာတော်ဘုရားကိုထပ်မံမေးလျှောက်ခြင်းပါဘုရား”

“အင်း…ဘုန်းကြီးဖြေမှပိုရှုပ်ကုန်ရင်ခက်မယ်။”

“ဆရာတော်ဘုရားဖြေရင်ရှင်းမယ်လို့ထင်ပါတယ်၊ ဖြေပေးပါဘုရား။”

“အင်း…ဖြေရမယ်ဆိုရင်ဘုန်းကြီးကဗုဒ္ဓဘာသာလို့ ခေါ်တာကိုလုံးဝမကြိုက်ပါ၊ဗုဒ္ဓသာသနာလို့ခေါ်မှ ကြိုက်ပါတယ်၊(သို့)ဗုဒ္ဓဝါဒလို့ခေါ်မှကြိုက်ပါတယ်”

“ဘာဖြစ်လို့ပါလဲဘုရား”

“ဘုန်းကြီးတို့ပိဋကတ်တော်မှာဗုဒ္ဓဘာသာလို့ တွဲခေါ်တဲ့စကားလုံးတစ်လုံးမှမရှိပါ၊ဗုဒ္ဓသာသနာလို့ တွဲခေါ်တဲ့စကားလုံးတွေတော့အများကြီးရှိတယ်။ ‘ဗုဒ္ဓသာသန’ကိုမြန်မာလိုပြန်ရင်’ဗုဒ္ဓရဲ့အဆုံးအမ’လို့ ပြန်တာကောင်းပါတယ်။ဘုရားရဲ့အဆုံးအမလို့ ပြန်ရင်အခြားဘုရားတွေနဲ့ရောနှောသွားမှာစိုးလို့ပါ၊ အဲဒီဗုဒ္ဓကဘယ်လိုသာသနအဆုံးအမတွေ ပေးခဲ့လဲမေးရင်အချုပ်အားဖြင့်ပြောပြပါလားမေးရင် ဒီပါဠိဟာအချုပ်ပါပဲ။

သဗ္ဗပါပဿ အကရဏံ၊ ကုသလဿဥပသမ္ပဒါ။ သစိတ္တပရိယောဒပနံ၊ ဧတံဗုဒ္ဓါနသာသနံ။…တဲ့”

“အဲဒီမှာဗုဒ္ဓါနသာသနံ-ဆိုတာဗုဒ္ဓသာသနာ-ဆိုတာပါပဲ၊အဲဒီပါဠိကိုမြန်မာမပြန်ဘဲရှစ်လုံးဘွဲ့နဲ့ ပြန်ကြည့်ရအောင်ပါ။”

အကုသိုလ်စု၊မပြုရှောင်ခွာ၊ ကုသိုလ်အများ၊ကြိုးစားစုံစွာ၊ မိမိစိတ်ရင်း၊ပွတ်ဝင်းဖြူငှာ၊ ဤသုံးပါး၊ဘုရားသာသနာ။…တဲ့” “ဘုရားသာသနာဆိုတာဗုဒ္ဓသာသနာ၊ဗုဒ္ဓအဆုံးအမကို ခေါ်တယ်၊ဗုဒ္ဓတိုင်းရဲ့အဆုံးအမကိုခေါ်ပါတယ်။ အဲဒီအဆုံးအမကိုမြန်မာစကားပြေနဲ့ပြောရရင်-(၁)အကုသိုလ်မှန်သမျှဘာမှမလုပ်နဲ့၊ (၂)ကုသိုလ်ကိုစုံအောင်လုပ်၊ (၃)မိမိစိတ်ကိုဖြူစင်အောင်ထား။…တဲ့”

“အဲဒီအဆုံးအမသုံးမျိုးကိုအကျယ်ချဲ့ရင် နိကာယ်ငါးရပ်ပိဋကတ်သုံးပုံဖြစ်လာပါတယ်။ အဲဒီအဆုံးအမတစ်နည်းပြောရရင်’ဓမ္မဝိနယ’လို့ ပြောနိုင်ပါတယ်၊ ဓမ္မဝိနယနဲ့သာသနသည် သဘောချင်းတူပါတယ်။သာသနကို တရားကိုယ်အချုပ်ကောက်ရင်-မဂ်လေးတန်၊ ဖိုလ်လေးတန်၊နိဗ္ဗာန်ပရိယတ်ကိုကောက်ရသလို ဓမ္မဝိနယ-အရလည်း အဲဒီတရားတွေပဲ ကောက်ရပါတယ်။အဲဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးက ဗုဒ္ဓသာသနာ၊ဗုဒ္ဓဝါဒလို့ခေါ်တာပဲကြိုက်ပါတယ်။”

“မှန်ပါဘုရား၊ဆက်ရှင်းပါဦးဘုရား”

“တခြားဘာသာဝင်များကသူတို့နားလည်သလိုသူတို့ ဘာသာများနဲ့တန်းတူထားပြီးသူတို့အခေါ်အတိုင်း ခေါ်ဝေါ်ရာမှ’ဗုဒ္ဓဘာသာ’ဆိုတဲ့အခေါ်ဖြစ်လာတာပါ၊ ရှင်းရှင်းပြောရရင်ဂျပ်ဆင်အဘိဓာန်မှ ဘာသာပြန်ဆိုချက်ကိုနားယောင်ပြီးခေါ်ရာမှ ဗုဒ္ဓဘာသာဆိုတဲ့အသုံးအနှုန်း ပေါ်ပေါက်လာပါတယ်။”

“ဘာသာဆိုတာတစ်ဆူတည်းသောဘုရားကို ကိုးကွယ်တဲ့ဘာသာကိုဘာသာလို့ခေါ်ပါတယ်။ ဗုဒ္ဓဝါဒဗုဒ္ဓသာသနာကဒီလိုမဟုတ်ပါ၊ဂင်္ဂါဝါဠု သဲစုမကပွင့်တော်မူတဲ့ဘုရားအများကိုယုံကြည်တဲ့ ဝါဒပါ။တစ်ဆူတည်းသောဘုရားကိုကိုးကွယ်တဲ့ Religion ဘာသာမဟုတ်ခြင်းကြောင့်ဗုဒ္ဓဝါဒကို ဗုဒ္ဓဘာသာ-လို့မခေါ်သင့်ပါ။ဗုဒ္ဓဝါဒ၊ ဗုဒ္ဓသာသနာလို့သာခေါ်သင့်ပါတယ်။”

“အေး…ဘာသာရေးဆိုတာထာဝရဘုရားသခင်နဲ့ ပြန်လည်ပူးပေါင်းရန်မှန်ကန်တဲ့နည်းလမ်းကို ခေါ်ပါတယ်။ ဗုဒ္ဓသာသနာဝါဒဟာထာဝရ ဘုရားသခင်နဲ့ပြန်လည်ပူးပေါင်းရန်မှန်ကန်တဲ့ နည်းလမ်းဟုတ်ရဲ့လား”

“မဟုတ်ပါဘုရား”

“အေး…ဘာသာရေးဆိုတာရိုသေကိုင်းရှိုင်းမှု(သို့) ထာဝရဘုရားသခင်အားဂုဏ်ပြုချီးကျုးမှုကို ခေါ်ပါတယ်၊ဗုဒ္ဓဝါဒသည်အဲဒီလိုမဟုတ်ပါ၊ပြီးတော့ ဘာသာရေးဆိုတာထာဝရဘုရား၊အတ္တဝိညာဏ်၊ ကောင်းကင်ဘုံဆုတောင်းပတ္ထနာတို့နဲ့ များစွာဆက်စပ်နေတဲ့ယုံကြည်မှုတစ်ရပ်ကို ခေါ်ပါတယ်။ဗုဒ္ဓဝါဒကထာဝရဘုရား၊အတ္တဝိညာဏ်၊ ကောင်းကင်ဘုံဆုတောင်းမှုကိုလက်မခံလို့ ဗုဒ္ဓဘာသာ-လို့မခေါ်သင့်ပါနော်”

“မှန်ပါဘုရား”

“အေး…ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေဗုဒ္ဓကိုကိုးကွယ်တာက ဗုဒ္ဓရဲ့ဂုဏ်တော်တွေကိုယုံကြည်ကိုးကွယ်တာပါ၊ ဘုရားရှင်ကိုကယ်တင်ရှင်အနေမျိုးနဲ့ယုံကြည်တာ မဟုတ်ပါ၊ကိုးကွယ်တာမဟုတ်ပါ။ပြီးတော့ ဗုဒ္ဓသာသနာတော်မှာဗုဒ္ဓကဆရာစား၊ဗုဒ္ဓက လက်ဆုပ်၊လက်ကိုင်လျှို့ဝှက်ထားတဲ့’အာစရိယမုဋ္ဌိ’ မရှိပါ၊ဗုဒ္ဓကျင့်သလိုကျင့်ကဗုဒ္ဓဖြစ်နိုင်တဲ့ နည်းလမ်းတွေထားခဲ့ပါတယ်။ဗုဒ္ဓဝါဒ၊ဗုဒ္ဓသာသနာက ဆုတောင်းသက်သက်ဝါဒမဟုတ်ပါ၊ ဆုတောင်းဘာသာမဟုတ်ပါ။ ဆုတောင်းသက်သက်ဆိုရင်ဘာသာရေးလို့ ခေါ်ရပါတယ်။ ဒါဖြင့်ဗုဒ္ဓဝါဒဗုဒ္ဓသာသနာမှာ ဆုတောင်းမှုမရှိဘူးလား-ဆိုတော့ရှိပါတယ်။ ဗုဒ္ဓဝါဒရဲ့ ဆုတောင်းမှုကကိုယ်ပြုထားတဲ့ကုသိုလ်ကံရဲ့ အကျိုးကိုတောင်းယူတာပါ၊ဘာမှမလုပ်ဘဲနဲ့ တောင်းတာမဟုတ်ပါ၊ယခုအခါမှာဗုဒ္ဓဝါဒ၊ ဗုဒ္ဓသာသနာဟာဘာသာရေးဆန်နေပြီနော်၊ သတိထားပါ။”

“မှန်ပါဘုရား”

“ဗုဒ္ဓဝါဒဟာပစ္စုပ္ပန်ကံပစ္စုပ္ပန် အကြောင်းအကျိုးတရားတွေကိုဦးစားပေးတဲ့ဝါဒပါ။ ဗုဒ္ဓဟာကိုယ်တိုင်ဓမ္မကိုရှာဖွေပြီးကိုယ်တိုင်ဗုဒ္ဓဖြစ်မှ ဗုဒ္ဓအဖြစ်ရောက်ပုံလမ်းစဉ်ကျင့်စဉ်တွေပဲ ဟောခဲ့ပါတယ်၊ဆုတောင်းဖို့မဟောခဲ့ပါ။ အဲဒီအဆုံးအမလမ်းစဉ်တွေမိမိတို့ကိုယ်ကိုမိမိတို့ အားကိုးပြီး အဆင့်ဆင့်သောဝီရိယနဲ့ အားထုတ်ကျင့်ကြံဖို့သာဟောခဲ့ပါတယ်။ဗုဒ္ဓဝါဒ၊ ဗုဒ္ဓသာသနာမှာမေ့လျော့ပေါ့တန်နေလို့မရပါ၊ သတိတရားလက်ကိုင်ထားပြီး ကြိုးစားအားထုတ်ယူမှ ကိုယ်လိုရာရနိုင်ပါတယ်။ဗုဒ္ဓသာသနာက ကိုယ်အကျိုးကိုယ်စံ၊ကိုယ့်အပြစ်ကိုယ်ခံပါ၊ဗုဒ္ဓက အကျိုးကိုလည်းမပေးပါ၊အပြစ်ကိုလည်းမပေးပါ၊ ဒါကြောင့်ဗုဒ္ဓကိုမကြောက်ရပါ။ပြီးတော့ ဗုဒ္ဓသာသနာမှာဗုဒ္ဓကိုနည်းပေးလမ်းညွှန်အဖြစ်နဲ့ အားထားယုံကြည်တဲ့သဘောမျိုးပါ၊မိမိကိုယ်ကို လုံးဝပုံအပ်ပြီးအားကိုးတဲ့သဘောမျိုးမဟုတ်ဘူးနော်”

“မှန်ပါဘုရား”

“ဗုဒ္ဓသာသနာမှာဗုဒ္ဓအတွက်ဘာမှလုပ်ပေးစရာ မလိုပါ၊ဘာသာရေးမှာဘာသာဘုရားအတွက် လုပ်ပေးရပါတယ်။ဗုဒ္ဓသာသနာမှာဗုဒ္ဓက လမ်းညွှန်တဲ့ကိစ္စပါ၊ဗုဒ္ဓသာသနာဝင်တွေက လိုက်နာကျင့်ကြံရသူတွေပါ။ ဗုဒ္ဓဝါဒ၊ဗုဒ္ဓသာသနာမှာ ကိုယ့်အတွက်ကိုယ်ကျင့်တာသည်ပင်လျှင်ဗုဒ္ဓကို အမြတ်ဆုံးပူဇော်ခြင်းဖြင့်ပူဇော်တယ်လို့ ခေါ်ပါတယ်။”

“ဗုဒ္ဓဝါဒကအတ္တဟိတ= ကိုယ်ကျိုးကျင့်သက်သက်နဲ့ ပရဟိတ=သူတစ်ပါးအကျိုးသက်သက်ကျင့်တဲ့ ဝါဒနှစ်ခုရဲ့အလယ်ကသွားတဲ့အလယ်အလတ် လမ်းစဉ်ဝါဒပါ၊သာသနာပါ၊ဘာသာမဟုတ်ပါ။ကဲ ဒီလောက်ဆိုရင်ရှင်းပြီးလား။”

“ရှင်းပါပြီဘုရား”

အားလုံးသန္တာန်၊အမြင်မှန်၊လျင်မြန်ရစေသော်…

[၁၉၉၄ခုနှစ်၊မတ်လထုတ်၊မြတ်ဆုမွန်မဂ္ဂဇင်း၊စာ-၃၀]g
ဖိုးသူတော်(www.phothutaw.com)
Credit: သင်ကြားလေ့လာဗုဒ္ဓဘာသာ
 
 
 
ေန႔စဥ္သတင္းအသစ္မ်ားကို Email ပို႔ေပးပါမည္။
သင္၏ Gmail ကို ေအာက္တြင္ ျဖည့္စြက္၍ Submit လုပ္ပါ။
 
 
Top