ကေလးသူငယ္အခြင့္အေရး ဥပေဒၾကမ္းပါ လက္ထပ္ ထိမ္းျမားခြင့္ ျပဳရာမွာ အသက္ကို ၁၈ ႏွစ္ျပည့္ ဆိုတာ ထည့္သြင္းေရး၊ ပယ္ဖ်က္ေရးနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး လႊတ္ေတာ္ ႏွစ္ရပ္မွာ သေဘာထား ကြဲလြဲမႈေတြရွိသလို လူ႔အခြင့္အေရးလႈပ္ရွားသူေတြကလည္း ေဝဖန္ေျပာဆိုမႈေတြရွိေနပါတယ္။

ႏိုဝင္ဘာလ ၂၈ ရက္ေန႔က က်င္းပတဲ့ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝးမွာ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ေဒၚေအးျမျမမ်ိဳးက ထိုဥပေဒၾကမ္းတြင္ အမ်ိဳးသားနဲ႔ အမ်ိဳးသမီး လက္ထပ္ထိမ္းျမားႏိုင္တဲ့ အသက္ကို ၁၈ ႏွစ္ျပည့္ၿပီး ျဖစ္ရမည္လို႔ ထည့္သြင္း ျပဌာန္းရန္ အဆိုတင္သြင္းခဲ့တဲ့အေပၚ မဲခြဲဆုံးျဖတ္ရာမွာ ကိုယ္စားလွယ္ ၃၂၀ ဦးက ကန႔္ကြက္ခဲ့ၿပီး ေထာက္ခံသူက ၃၀ ဦးေရေက်ာ္ပဲ ရွိပါတယ္။

အခု ျပဌာန္းမယ့္ ဥပေဒဟာ ကေလးသူငယ္အခြင့္အေရးအတြက္ အထူးျပဳထားတဲ့ ဥပေဒဆိုတာ သတိခ်ပ္ေစခ်င္ပါတယ္။ ကေလးသူငယ္မ်ားကို ထိမ္းျမားလက္ထပ္ေပးျခင္းျဖင့္ ေဆာလ်င္စြာ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ျခင္း၊ ေနာက္ဆက္တြဲ အက်ိဳးဆက္ျဖစ္တာက မိခင္နဲ႔ ကေလးေသဆုံးမႈကို ပိုမိုျမင့္တက္ေစတဲ့ က်န္းမာေရးရႈေထာင့္အရ ၾကည့္ရင္လည္း ဘယ္လိုမွ မေကာင္းပါဘူး” လို႔ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေဒၚေအးျမျမမ်ိဳးက ေျပာပါတယ္။

ဥပေဒၾကမ္းေကာ္မတီရဲ႕ အေၾကာင္းျပခ်က္ကေတာ့ လက္ထပ္ထိမ္းျမားျခင္းနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ဘာသာအလိုက္ လူမ်ိဳးအလိုက္ သတ္မွတ္ထားတဲ့ အနိမ့္ဆုံး လက္ထပ္ႏိုင္ေသာ အသက္အ႐ြယ္ကန႔္သတ္ခ်က္ အမ်ိဳးမ်ိဳးရွိ တာေၾကာင့္လို႔ အေၾကာင္းျပခ်က္ ေပးၾကသလို အနိမ့္ဆုံး အသက္အ႐ြယ္ကို ထည့္သြင္းျခင္းက ႏိုင္ငံရဲ႕ တည္ဆဲဥပေဒေတြ၊ ဓေလ့ထုံးတမ္းမ်ားနဲ႔လည္း ဆန႔္က်င္ကြဲျပားေစတယ္ဆိုၿပီး ေျပာပါတယ္။

“တည္ဆဲဥပေဒမ်ား၊ ဓေလ့ထုံးတမ္းမ်ားဆိုတဲ့အခါမွာ ဥပမာအားျဖင့္ က်ေနာ္ေျပာရမယ္ဆိုရင္ ဗုဒၶဘာသာ ဓေလ့ထုံတမ္းမွာဆိုရင္ က်ေနာ္တို႔ ပုဆိုးတန္းတင္႐ုံနဲ႔ က်ေနာ္တို႔ အၾကင္လင္မယားျဖစ္ပါတယ္။ ေနာက္ၿပီးေတာ့
အေရွ႕ ၇ အိမ္၊ အေနာက္ ၇ အိမ္ အသိေပး႐ုံနဲ႔ အၾကင္လင္မယားဆိုတဲ့ ဓေလ့ရွိပါတယ္။ ခ်င္းျပည္နယ္မွာဆိုရင္လည္း အသက္ ၁၃ ႏွစ္ျပည့္႐ုံနဲ႔ ေစ့စပ္ မဂၤလာပြဲေတြျပဳလုပ္ရပါတယ္။

ရွမ္းျပည္နယ္မွာဆိုရင္လည္း လက္ဖက္တ႐ိုး၊ ကြမ္းတ႐ိုး ေကြၽး႐ုံနဲ႔ အၾကင္လင္မယားအျဖစ္ ဓေလ့ေတြရွိပါတယ္။ က်ေနာ္တို႔ စာဆိုလည္းရွိပါတယ္။ ေဈးသုံးလည္း မလြယ္နဲ႔ ေရွ႕ထုံးလည္း မပယ္နဲ႔ ဆို႐ိုးအတိုင္းပါပဲ။ က်ေနာ္တို႔ ထုံးေတြကိုလည္း မပယ္သင့္ပါဘူး။ တည္ဆဲဥပေဒေတြ၊ ဓေလ့ထုံးတမ္းဥပေဒေတြ ရွိပါလွ်က္နဲ႔ ေနာက္က အသက္ ၁၈ ႏွစ္ျပည့္မွပဋိဉာဥ္ျပဳႏိုင္မယ္ဆိုတဲ့အခ်က္က သက္ဆိုင္ရာဥပေဒ၊ တည္ဆဲဥပေဒေတြနဲ႔ ဆန႔္က်င္ကြဲလြဲ လ်က္ရွိေနပါတယ္ ” လို႔ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး ျပည္ႀကီးတံခြန္မဲဆႏၵနယ္ ျပည္သူလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေက်ာ္စိုးလင္းက ေျပာခဲ့ပါတယ္။

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္မွာ သေဘာထားကြဲလြဲမႈေတြရွိေနတဲ့ ဒီဥပေဒၾကမ္းပါ အခ်က္ဟာ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္မွာလည္း ထပ္မံၿပီး ကြဲလြဲမႈ ရွိပါတယ္။ အသက္ ၁၈ ႏွစ္ ဆိုတဲ့ကိစၥအပါအဝင္ ကေလးသူငယ္ဥပေဒၾကမ္းမွာ လက္ထပ္တယ္ဆိုတဲ့ ကိစၥကို မထည့္သြင္းဖို႔ ေျပာဆိုမႈလည္းရွိပါတယ္။

တပ္မေတာ္သားကိုယ္စားလွယ္ ဗိုလ္မႉး ေက်ာ္စိုးဦး က “ လက္ထပ္ထိမ္းျမားျခင္း ကိစၥသည္ အ႐ြယ္ေရာက္ၿပီးသူမ်ားရဲ႕ ကိစၥျဖစ္တာနဲ႔ အညီ လက္ထပ္ ထိမ္းျမားျခင္းႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ တည္ဆဲ ဥပေဒမ်ားကိုလည္း ျပဌာန္းထားၿပီး ျဖစ္တာေၾကာင့္ ကေလးသူငယ္ အခြင့္အေရး မ်ားဆိုင္ရာ ဥပေဒၾကမ္း၏ အခန္း ( ၇) လက္ထပ္ ထိမ္းျမားျခင္းႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ ပုဒ္မ ၂၃ ကို ပယ္ဖ်က္လို ေၾကာင္းေလးေလး နက္နက္ ေဆြးေႏြးလိုပါတယ္” ဟု လႊတ္ေတာ္အတြင္း ထည့္သြင္းေဆြးေႏြးခဲ့ပါတယ္။

ဘာေၾကာင့္ အသက္ ကန႔္သတ္ခ်က္ ထည့္သင့္တာလဲ

ကေလးသူငယ္ဥပေဒၾကမ္းမွာ လက္ထပ္ထိမ္းျမားခြင့္ အသက္ ကို ၁၈ ႏွစ္ဆိုတဲ့ အခ်က္ကို မထည့္သြင္းဘူးဆိုရင္ ေနာက္ဆက္တြဲ ဆိုးက်ိဳးေတြအမ်ားႀကီးရွိႏိုင္တယ္လို႔ လူ႔အခြင့္အေရးလႈပ္ရွားသူေတြ၊ အမ်ိဳးသမီးအေရး လႈပ္ရွားသူ ေတြက သုံးသပ္မႈေတြ ရွိပါတယ္။

အသက္ သတ္မွတ္ခ်က္ကို ပယ္ဖ်က္လိုက္မယ္ဆိုလ ွ်င္ ဒါဟာ ကေလးသူငယ္ လက္ထပ္ ထိမ္းျမားျခင္းကို အားေပးရာ ေရာက္ေၾကာင္း၊ က်န္းမာေရးရႈေထာင့္ ကေန ၾကည့္မယ္ ဆိုလ ွ်င္လည္း ဒါဟာ သင့္ေလ်ာ္တဲ့ ကိစၥ မဟုတ္ေၾကာင္း ေထာက္ျပၾကပါတယ္။

‘’(ဥပေဒထဲမွာ) တျခားဟာေတြ ျပည့္စုံေအာင္ ေကာင္းေအာင္လုပ္ထားရက္သားနဲ႔ ဒီတခ်က္ေလးနဲ႔ ေဝဖန္တယ္ဆိုပီး [ထိမ္းျမားလက္ထပ္ႏိုင္သည့္ အသက္ကန႔္သတ္ခ်က္ ျပဌာန္းတာကို ဆန႔္က်င္သူေတြက] ေျပာမယ္။ ဒါေပမယ့္ ဒီတခ်က္ေလးကလည္း လ်စ္လ်ဴရႈထားလို႔ မရေအာင္ကို အေရးႀကီးတယ္” လို႔ မေမစံပါယ္ျဖဴေျပာပါတယ္။

အ႐ြယ္မတိုင္မီ လက္ထပ္ရင္ က်န္းမာေရးအရ ဘာေတြျဖစ္ႏိုင္မလဲ

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ဆယ္ေက်ာ္သက္အ႐ြယ္ က်န္းမာေရး၊ မ်ိဳးဆက္ပြား က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ ဗဟုသုတ နည္းပါးျခင္း မ်ားေၾကာင့္ အ႐ြယ္မတိုင္မီ လက္ထပ္ထိမ္းျမားမႈမ်ား လည္း ပိုမိုမ်ားျပားလာႏိုင္သည့္အတြက္ ယင္းအခ်က္သည္ မျဖစ္မေန ထည့္သင့္သည့္ အခ်က္ျဖစ္ေၾကာင္း ေထာက္ျပေျပာဆိုၾကပါတယ္။

အ႐ြယ္မတိုင္မီ အိမ္ေထာင္ျပဳျခင္းေၾကာင့္ ပညာသင္ၾကားခြင့္ဆုံးရႈံးျခင္း၊ ဘဝ ေ႐ြးခ်ယ္ခြင့္ ဆုံးရႈံးျခင္း၊ အ႐ြယ္မတိုင္မီ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ျခင္းေၾကာင့္က်န္းမာေရးျပသနာမ်ား ျဖစ္ပြားႏိုင္ျခင္းမ်ား ရွိတယ္လို႔ အမ်ိဳးသမီးအခြင့္အေရး လႈပ္ရွားသူေတြက ေျပာပါတယ္။

အသက္ ၁၈ ႏွစ္ဆိုတဲ့အခ်က္ကို ဥပေဒမွာ ေသခ်ာထည့္သြင္းဖို႔လိုအပ္ပါတယ္။ တရားလႊတ္ေတာ္ေရွ႕ေန မလွလွရီက အ႐ြယ္မတိုင္ခင္ လက္ထပ္သည့္ ကိစၥမ်ားတြင္ သက္ငယ္မုဒိမ္းအမႈမ်ားတြင္ ေပးစားလိုက္တာမ်ိဳး၊ ဓေလ့အရ အသက္မျပည့္ေသးသည့္ ကေလးမ်ားကို အတင္းအက်ပ္ေပးစားျခင္းမ်ိဳး ျဖစ္လာႏိုင္တယ္လို႔ သူ႔ရဲ႕ အျမင္ကို ေျပာျပပါတယ္။

“ဒီလိုမ်ိဳး ဥပေဒနဲ႔မွ တရားဝင္ မထိန္းဘူးဆိုရင္ ပိုၿပီးေတာ့ ဆိုးလာမွာပါ။ သက္ငယ္မုဒိမ္းေတြလည္း ပိုမ်ားလာမယ္။ ပိုၿပီးေတာ့မွ တြန္းအားေပးသလိုမ်ိဳး ျဖစ္လာမွာ စိုးလို႔ အသက္ ၁၈ ႏွစ္ က သတ္မွတ္တာက အေကာင္းဆုံးပါပဲ”လို႔ အမ်ိဳးသမီးအခြင့္အေရးလႈပ္ရွားသူ မနန္းျဖဴျဖဴလင္းက ဆိုပါတယ္။

ကုလသမဂၢ၏ The UN Convention on the Rights of the Child ကို ျမန္မာႏိုင္ငံက ၁၉၉၁ ခုႏွစ္တြင္ လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ၿပီးေနာက္ပိုင္း ၁၉၉၃ ခုႏွစ္မွာ ကေလးသူငယ္ဆိုင္ရာ ဥပေဒကို ျပဌာန္းခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။

အဲဒီေနာက္ ေခတ္မမီေတာ့တဲ့ ဥပေဒကို လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး ဝန္ႀကီးဌာနက ကေလးသူငယ္အခြင့္အေရးမ်ားဆိုင္ရာ ဥပေဒၾကမ္း ဆိုၿပီး ျပန္လည္ ျပင္ဆင္ကာ လႊတ္ေတာ္ကို တင္ခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။

အဲဒီဥပေဒၾကမ္းမွာ ထိမ္းျမားလက္ထပ္ရန္ ပဋိညာဥ္ျပဳႏိုင္သည့္ အသက္သည္ (၁၈)ႏွစ္ျပည့္ၿပီး ျဖစ္ရမည္လို႔ ထည့္သြင္းထားခဲ့တာကို ပယ္ဖ်က္သင့္၊ မသင့္ကို ယေန႔အထိ သေဘာထားကြဲလြဲမႈေတြေၾကာင့္ ဆက္လက္ေဆြးေႏြးၾကမွာျဖစ္ပါတယ္။

ဖိုးသူေတာ္ (www.phothutaw.com)
Credit: burma.irrawaddy

#Unicode Version# ျဖင့္ဖတ္ပါ ။

ကလေးသူငယ်အခွင့်အရေး ဥပဒေကြမ်းပါ လက်ထပ် ထိမ်းမြားခွင့် ပြုရာမှာ အသက်ကို ၁၈ နှစ်ပြည့် ဆိုတာ ထည့်သွင်းရေး၊ ပယ်ဖျက်ရေးနဲ့ ပတ်သက်ပြီး လွှတ်တော် နှစ်ရပ်မှာ သဘောထား ကွဲလွဲမှုတွေရှိသလို လူ့အခွင့်အရေးလှုပ်ရှားသူတွေကလည်း ဝေဖန်ပြောဆိုမှုတွေရှိနေပါတယ်။

နိုဝင်ဘာလ ၂၈ ရက်နေ့က ကျင်းပတဲ့ ပြည်သူ့လွှတ်တော်အစည်းအဝေးမှာ ပြည်သူ့လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် ဒေါ်အေးမြမြမျိုးက ထိုဥပဒေကြမ်းတွင် အမျိုးသားနဲ့ အမျိုးသမီး လက်ထပ်ထိမ်းမြားနိုင်တဲ့ အသက်ကို ၁၈ နှစ်ပြည့်ပြီး ဖြစ်ရမည်လို့ ထည့်သွင်း ပြဌာန်းရန် အဆိုတင်သွင်းခဲ့တဲ့အပေါ် မဲခွဲဆုံးဖြတ်ရာမှာ ကိုယ်စားလှယ် ၃၂၀ ဦးက ကန့်ကွက်ခဲ့ပြီး ထောက်ခံသူက ၃၀ ဦးရေကျော်ပဲ ရှိပါတယ်။

အခု ပြဌာန်းမယ့် ဥပဒေဟာ ကလေးသူငယ်အခွင့်အရေးအတွက် အထူးပြုထားတဲ့ ဥပဒေဆိုတာ သတိချပ်စေချင်ပါတယ်။ ကလေးသူငယ်များကို ထိမ်းမြားလက်ထပ်ပေးခြင်းဖြင့် ဆောလျင်စွာ ကိုယ်ဝန်ဆောင်ခြင်း၊ နောက်ဆက်တွဲ အကျိုးဆက်ဖြစ်တာက မိခင်နဲ့ ကလေးသေဆုံးမှုကို ပိုမိုမြင့်တက်စေတဲ့ ကျန်းမာရေးရှုထောင့်အရ ကြည့်ရင်လည်း ဘယ်လိုမှ မကောင်းပါဘူး” လို့ ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဒေါ်အေးမြမြမျိုးက ပြောပါတယ်။

ဥပဒေကြမ်းကော်မတီရဲ့ အကြောင်းပြချက်ကတော့ လက်ထပ်ထိမ်းမြားခြင်းနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဘာသာအလိုက် လူမျိုးအလိုက် သတ်မှတ်ထားတဲ့ အနိမ့်ဆုံး လက်ထပ်နိုင်သော အသက်အရွယ်ကန့်သတ်ချက် အမျိုးမျိုးရှိ တာကြောင့်လို့ အကြောင်းပြချက် ပေးကြသလို အနိမ့်ဆုံး အသက်အရွယ်ကို ထည့်သွင်းခြင်းက နိုင်ငံရဲ့ တည်ဆဲဥပဒေတွေ၊ ဓလေ့ထုံးတမ်းများနဲ့လည်း ဆန့်ကျင်ကွဲပြားစေတယ်ဆိုပြီး ပြောပါတယ်။

“တည်ဆဲဥပဒေများ၊ ဓလေ့ထုံးတမ်းများဆိုတဲ့အခါမှာ ဥပမာအားဖြင့် ကျနော်ပြောရမယ်ဆိုရင် ဗုဒ္ဓဘာသာ ဓလေ့ထုံတမ်းမှာဆိုရင် ကျနော်တို့ ပုဆိုးတန်းတင်ရုံနဲ့ ကျနော်တို့ အကြင်လင်မယားဖြစ်ပါတယ်။ နောက်ပြီးတော့
အရှေ့ ၇ အိမ်၊ အနောက် ၇ အိမ် အသိပေးရုံနဲ့ အကြင်လင်မယားဆိုတဲ့ ဓလေ့ရှိပါတယ်။ ချင်းပြည်နယ်မှာဆိုရင်လည်း အသက် ၁၃ နှစ်ပြည့်ရုံနဲ့ စေ့စပ် မင်္ဂလာပွဲတွေပြုလုပ်ရပါတယ်။

ရှမ်းပြည်နယ်မှာဆိုရင်လည်း လက်ဖက်တရိုး၊ ကွမ်းတရိုး ကျွေးရုံနဲ့ အကြင်လင်မယားအဖြစ် ဓလေ့တွေရှိပါတယ်။ ကျနော်တို့ စာဆိုလည်းရှိပါတယ်။ ဈေးသုံးလည်း မလွယ်နဲ့ ရှေ့ထုံးလည်း မပယ်နဲ့ ဆိုရိုးအတိုင်းပါပဲ။ ကျနော်တို့ ထုံးတွေကိုလည်း မပယ်သင့်ပါဘူး။ တည်ဆဲဥပဒေတွေ၊ ဓလေ့ထုံးတမ်းဥပဒေတွေ ရှိပါလျှက်နဲ့ နောက်က အသက် ၁၈ နှစ်ပြည့်မှပဋိဉာဉ်ပြုနိုင်မယ်ဆိုတဲ့အချက်က သက်ဆိုင်ရာဥပဒေ၊ တည်ဆဲဥပဒေတွေနဲ့ ဆန့်ကျင်ကွဲလွဲ လျက်ရှိနေပါတယ် ” လို့ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး ပြည်ကြီးတံခွန်မဲဆန္ဒနယ် ပြည်သူလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးကျော်စိုးလင်းက ပြောခဲ့ပါတယ်။

ပြည်သူ့လွှတ်တော်မှာ သဘောထားကွဲလွဲမှုတွေရှိနေတဲ့ ဒီဥပဒေကြမ်းပါ အချက်ဟာ အမျိုးသားလွှတ်တော်မှာလည်း ထပ်မံပြီး ကွဲလွဲမှု ရှိပါတယ်။ အသက် ၁၈ နှစ် ဆိုတဲ့ကိစ္စအပါအဝင် ကလေးသူငယ်ဥပဒေကြမ်းမှာ လက်ထပ်တယ်ဆိုတဲ့ ကိစ္စကို မထည့်သွင်းဖို့ ပြောဆိုမှုလည်းရှိပါတယ်။

တပ်မတော်သားကိုယ်စားလှယ် ဗိုလ်မှူး ကျော်စိုးဦး က “ လက်ထပ်ထိမ်းမြားခြင်း ကိစ္စသည် အရွယ်ရောက်ပြီးသူများရဲ့ ကိစ္စဖြစ်တာနဲ့ အညီ လက်ထပ် ထိမ်းမြားခြင်းနှင့် သက်ဆိုင်သည့် တည်ဆဲ ဥပဒေများကိုလည်း ပြဌာန်းထားပြီး ဖြစ်တာကြောင့် ကလေးသူငယ် အခွင့်အရေး များဆိုင်ရာ ဥပဒေကြမ်း၏ အခန်း ( ၇) လက်ထပ် ထိမ်းမြားခြင်းနှင့် သက်ဆိုင်သည့် ပုဒ်မ ၂၃ ကို ပယ်ဖျက်လို ကြောင်းလေးလေး နက်နက် ဆွေးနွေးလိုပါတယ်” ဟု လွှတ်တော်အတွင်း ထည့်သွင်းဆွေးနွေးခဲ့ပါတယ်။

ဘာကြောင့် အသက် ကန့်သတ်ချက် ထည့်သင့်တာလဲ

ကလေးသူငယ်ဥပဒေကြမ်းမှာ လက်ထပ်ထိမ်းမြားခွင့် အသက် ကို ၁၈ နှစ်ဆိုတဲ့ အချက်ကို မထည့်သွင်းဘူးဆိုရင် နောက်ဆက်တွဲ ဆိုးကျိုးတွေအများကြီးရှိနိုင်တယ်လို့ လူ့အခွင့်အရေးလှုပ်ရှားသူတွေ၊ အမျိုးသမီးအရေး လှုပ်ရှားသူ တွေက သုံးသပ်မှုတွေ ရှိပါတယ်။

အသက် သတ်မှတ်ချက်ကို ပယ်ဖျက်လိုက်မယ်ဆိုလ ျှင် ဒါဟာ ကလေးသူငယ် လက်ထပ် ထိမ်းမြားခြင်းကို အားပေးရာ ရောက်ကြောင်း၊ ကျန်းမာရေးရှုထောင့် ကနေ ကြည့်မယ် ဆိုလ ျှင်လည်း ဒါဟာ သင့်လျော်တဲ့ ကိစ္စ မဟုတ်ကြောင်း ထောက်ပြကြပါတယ်။

‘’(ဥပဒေထဲမှာ) တခြားဟာတွေ ပြည့်စုံအောင် ကောင်းအောင်လုပ်ထားရက်သားနဲ့ ဒီတချက်လေးနဲ့ ဝေဖန်တယ်ဆိုပီး [ထိမ်းမြားလက်ထပ်နိုင်သည့် အသက်ကန့်သတ်ချက် ပြဌာန်းတာကို ဆန့်ကျင်သူတွေက] ပြောမယ်။ ဒါပေမယ့် ဒီတချက်လေးကလည်း လျစ်လျူရှုထားလို့ မရအောင်ကို အရေးကြီးတယ်” လို့ မမေစံပါယ်ဖြူပြောပါတယ်။

အရွယ်မတိုင်မီ လက်ထပ်ရင် ကျန်းမာရေးအရ ဘာတွေဖြစ်နိုင်မလဲ

မြန်မာနိုင်ငံတွင် ဆယ်ကျော်သက်အရွယ် ကျန်းမာရေး၊ မျိုးဆက်ပွား ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာ ဗဟုသုတ နည်းပါးခြင်း များကြောင့် အရွယ်မတိုင်မီ လက်ထပ်ထိမ်းမြားမှုများ လည်း ပိုမိုများပြားလာနိုင်သည့်အတွက် ယင်းအချက်သည် မဖြစ်မနေ ထည့်သင့်သည့် အချက်ဖြစ်ကြောင်း ထောက်ပြပြောဆိုကြပါတယ်။

အရွယ်မတိုင်မီ အိမ်ထောင်ပြုခြင်းကြောင့် ပညာသင်ကြားခွင့်ဆုံးရှုံးခြင်း၊ ဘဝ ရွေးချယ်ခွင့် ဆုံးရှုံးခြင်း၊ အရွယ်မတိုင်မီ ကိုယ်ဝန်ဆောင်ခြင်းကြောင့်ကျန်းမာရေးပြသနာများ ဖြစ်ပွားနိုင်ခြင်းများ ရှိတယ်လို့ အမျိုးသမီးအခွင့်အရေး လှုပ်ရှားသူတွေက ပြောပါတယ်။

အသက် ၁၈ နှစ်ဆိုတဲ့အချက်ကို ဥပဒေမှာ သေချာထည့်သွင်းဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ တရားလွှတ်တော်ရှေ့နေ မလှလှရီက အရွယ်မတိုင်ခင် လက်ထပ်သည့် ကိစ္စများတွင် သက်ငယ်မုဒိမ်းအမှုများတွင် ပေးစားလိုက်တာမျိုး၊ ဓလေ့အရ အသက်မပြည့်သေးသည့် ကလေးများကို အတင်းအကျပ်ပေးစားခြင်းမျိုး ဖြစ်လာနိုင်တယ်လို့ သူ့ရဲ့ အမြင်ကို ပြောပြပါတယ်။

“ဒီလိုမျိုး ဥပဒေနဲ့မှ တရားဝင် မထိန်းဘူးဆိုရင် ပိုပြီးတော့ ဆိုးလာမှာပါ။ သက်ငယ်မုဒိမ်းတွေလည်း ပိုများလာမယ်။ ပိုပြီးတော့မှ တွန်းအားပေးသလိုမျိုး ဖြစ်လာမှာ စိုးလို့ အသက် ၁၈ နှစ် က သတ်မှတ်တာက အကောင်းဆုံးပါပဲ”လို့ အမျိုးသမီးအခွင့်အရေးလှုပ်ရှားသူ မနန်းဖြူဖြူလင်းက ဆိုပါတယ်။

ကုလသမဂ္ဂ၏ The UN Convention on the Rights of the Child ကို မြန်မာနိုင်ငံက ၁၉၉၁ ခုနှစ်တွင် လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်း ၁၉၉၃ ခုနှစ်မှာ ကလေးသူငယ်ဆိုင်ရာ ဥပဒေကို ပြဌာန်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။

အဲဒီနောက် ခေတ်မမီတော့တဲ့ ဥပဒေကို လူမှုဝန်ထမ်း၊ ကယ်ဆယ်ရေးနှင့် ပြန်လည်နေရာချထားရေး ဝန်ကြီးဌာနက ကလေးသူငယ်အခွင့်အရေးများဆိုင်ရာ ဥပဒေကြမ်း ဆိုပြီး ပြန်လည် ပြင်ဆင်ကာ လွှတ်တော်ကို တင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။

အဲဒီဥပဒေကြမ်းမှာ ထိမ်းမြားလက်ထပ်ရန် ပဋိညာဉ်ပြုနိုင်သည့် အသက်သည် (၁၈)နှစ်ပြည့်ပြီး ဖြစ်ရမည်လို့ ထည့်သွင်းထားခဲ့တာကို ပယ်ဖျက်သင့်၊ မသင့်ကို ယနေ့အထိ သဘောထားကွဲလွဲမှုတွေကြောင့် ဆက်လက်ဆွေးနွေးကြမှာဖြစ်ပါတယ်။

ဖိုးသူတော် (www.phothutaw.com)
Credit: burma.irrawaddy

 
 
 
ေန႔စဥ္သတင္းအသစ္မ်ားကို Email ပို႔ေပးပါမည္။
သင္၏ Gmail ကို ေအာက္တြင္ ျဖည့္စြက္၍ Submit လုပ္ပါ။
 
 
Top