20% အထိDiscount ေပးမည့္ (ကမၻာေအး ေက်ာက္မ်က္ေရွ ႔) Grand Wireless ကြန္ဒိုအေရာင္းျပပြဲ
×

ကေနဒါႏုိင္ငံ Queens ဆီးနိတ္လႊတ္ေတာ္က အဂၤါေန႔ တြင္ ျမန္မာေခါင္းေဆာင္ ႏိုင္ငံေတာ္အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ႏွင့္ လူ႕အခြင့္အေရးအိုင္ကြန္ျဖစ္ခဲ႔သူ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ဂုဏ္ထူးေဆာင္ ဥပေဒပါရဂူဘြဲ႕ကုိ ပယ္ဖ်က္ခဲ့ရာ Queens တကၠသုိလ္ သမိုင္း၌ ပထမဦးဆုံး ဂုဏ္ထူးေဆာင္ဘြဲ႔ ျပန္ရုပ္သိမ္းခဲ႔သည့္ ျဖစ္ရပ္တစ္ခုျဖစ္သည္ဟု Queens Journal မွ ေရးသားသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္း စစ္ဆင္္ေရးတြင္ မြတ္စလင္မ်ားအေပၚ ႏွိမ္နင္းမႈကုိ ဆန္႔က်င္ရန္ ျငင္းဆန္မႈမ်ားအတြက္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကုိ ႏုိင္ငံတကာ ေဝဖန္မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚလာခဲ႔သည္။

ႏွိမ္နင္းမႈမ်ားေၾကာင့္ ဒုကၡသည္မ်ား ဘဂၤလားေဒ့ရွ္သုိ႔ အစုအျပံဳလုိက္ထြက္ေျပးခဲ႔ရာ က်ယ္ျပန္႔ေသာ သတ္ျဖတ္မႈ၊ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာအၾကမ္းဖက္မႈမ်ားႏွင့္ လူမ်ဳိးစုရွင္းလင္းျခင္းမ်ားရွိခဲ႔သည္ဟု စြပ္စြဲထားေသာ အစီရင္ခံစာမ်ား ထြက္ေပၚလာခဲ႔သည္ဟု Queens Journal သတင္းတစ္ရပ္တြင္ ေရးသားသည္။

Queens University ၏ တုံ႔ျပန္မႈအေနျဖင့္ ဆီးနိတ္တြင္ မဲခြဲမႈအရ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ၁၉၉၅ ဂုဏ္ထူးေဆာင္ ဥပေဒပါရဂူဘြဲ႕ ရရွိထားသူအေနျဖင့္ လူနည္းစုမြတ္စလင္မ်ားကု္ိ ကာကြယ္ေပးရန္ ပ်က္ကြက္မႈ ဖိႏွွိပ္မႈမ်ားကုိ ဆန္႔က်င္ေၾကာင္း ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားမႈ အခြင့္အလမ္းကုိ အသုံးမျပဳခဲ႔ဟု အဂၤါေန႔က တကၠသိုလ္သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပခဲ့သည္။

Queen တကၠသုိလ္ တည္ေထာင္သည့္ ၁၄၆ ႏွစ္တာသက္တမ္းအတြင္း ဂုဏ္ထူးေဆာင္ဘြဲ႔ျပန္လည္ရုပ္သိမ္းခဲ႔သည့္ ျဖစ္ရပ္မွာ သမုိင္းစဥ္ဆက္ တစ္ႀကိမ္တစ္ခါမွ မရွိခဲ႔ေပ။

၁၉၉၁ ခုႏွစ္ ႏိုဘယ္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆုရွင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ၁၉၈၉ မွ ၂၀၁၀ အထိ ဆယ္စုႏွစ္ႏွစ္ခုနီးပါးၾကာ ေနအိမ္အက်ယ္ခ်ဳပ္က် အထိန္းသိမ္းခံရၿပီး စစ္အာ ဏာရွင္စနစ္ကုိ အၾကမ္းမဖက္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ခုခံတြန္းလွန္မႈအတြက္ ႏုိင္ငံတကာက ပထမဆုံးဂုဏ္ျပဳခ်ီးျမွင့္မႈ
အျဖစ္ ႏုိဘယ္ဆုရရွိခဲ႔ရာ အာဏာမရွိသူ၏ အာဏာပါဝါကုိ အေျပာင္ေျမာက္ဆုံးဥပမာျပသူ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ဟု ႏုိဘယ္ဆုေရြးခ်ယ္ေရး ေကာ္မတီက ေခၚဆုိ ထားသည္။

ကေနဒါႏုိင္ငံ Queens တကၠသုိလ္က ၁၉၉၅ ခုႏွစ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေနအိမ္အက်ယ္ခ်ဳပ္က်ေနစဥ္ ကာလအတြင္း Honourary Doctor of Law ဂုဏ္ထူးေဆာင္ ဥပေဒပါရဂူဘြဲ႔ကုိ ဂုဏ္ျပဳေပးအပ္ခဲ႔ရာ ဘြဲ႔တက္ေရာက္ယူႏုိင္ျခင္း မရွိခဲ႔ေပ

ေနာက္ထပ္ ဆယ္စုႏွစ္ႏွစ္ခုနီးပါးအၾကာတြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ဦးေဆာင္ေသာ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (NLD)က ၂၀၁၅ ေ႐ြးေကာက္ပြဲအႏုိင္ရခဲ႔ျပီးေနာက္ အာဏာရရွိခဲ့သည္။ အဆုိပါအႏိုင္ရရွိမႈမွာ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားအျဖစ္ ေနအိမ္အက်ယ္ခ်ဳပ္မွ လြတ္ေျမာက္လာမႈ ငါးႏွစ္တိတိအခ်ိန္ဟု မွတ္သားရသည္။

သို႔ေသာ္ ႏိုင္ငံျခားသားႏွင့္ အိမ္ေထာင္ဖက္ သုိ႔မဟုတ္ သားသမီးရွိသူမ်ားကုိ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒက ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတျဖစ္ခြင့္ ပိတ္ပင္တားျမစ္ထားရာ အဂၤလိပ္သမိုင္းပညာရွင္ မိုက္ကယ္အဲရစ္ အိမ္ေထာင္က်ခဲ႔သူ ေဒၚ ေအာင္ဆန္းစုၾကည္မွာ သမၼတျဖစ္ခြင့္ မရွိေပ။ သမၼတရာထူးအစား ၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္ နိုင္ငံေတာ္အတုိင္္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ရာထူးျဖင့္ ျမန္မာ့ေခါင္းေဆာင္တစ္ဦး အခန္းက႑ သုိ႔ တရားဝင္ ရယူခဲ႔သည္။

ႏိုင္ငံသားအျဖစ္ ျငင္းပယ္ျခင္းႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ သန္းေခါင္စာရင္းေကာက္ယူရာမွ ဖယ္ထုတ္ခံထားရသည့္ ရခိုင္ျပည္နယ္မွ မြတ္စလင္လူနည္းစုကုိ ဆန့္က်င္သည့္ စစ္ဆင္ေရးမ်ား ၂၀၁၇ ခုႏွစ္တြင္ စတင္ခဲ႔သည့္အခါ ႏုိင္ငံ့ေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးအေနျဖင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားျခင္းမရွိပဲ ႏႈတ္္ဆိတ္ေနခဲ႔သည္ဟု အဆုိပါသတင္းတြင္ ဆက္လက္ေဖာ္ျပသည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားကုိ ျပစ္တင္ေျပာဆုိရန္ ပ်က္ကြက္ခဲ့ေၾကာင္းႏွင့္ ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္က အျခားအဖြဲ႔မ်ားက သက္ေသအေထာက္အထားအလားအလာရွိသည္ဟု ဆုိသည္မ်ားမွာ သတင္းမွားမ်ားျဖစ္သည္ဟု အခိုင္အမာထုတ္ျပန္ခဲ႔ေၾကာင္း Queens Journal မွ ေဖာ္ျပသည္။

ဂုဏ္ထူးေဆာင္ဘြဲ႕ေပးအပ္ေရး ေကာ္မတီဥကၠ႒သူ Queens တကၠသုိလ္ ေက်ာင္းအုပ္ႀကီး ဒါနီယဲလ္ဝုဖ္က ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ဘြဲ႔ကု္ိမဆုံးရႈံးမွီ အခ်ိန္မ်ားစြာ ယူခဲ႔သည္ဟု ေျပာၾကားသည္။

” လက္ရွိျဖစ္ရပ္မ်ားက တခါတရံမွာ ေကာင္းေသာ သေဘာရိုးရွိသူေတြကို ဂုဏ္ထူးေဆာင္ဘြဲ႔မ်ား ႐ုပ္သိမ္းျခင္းက သတိေပးမႈ သုိ႔မဟုတ္ မူလအေနအထားနဲ႔ ဆန္႔က်င္ျပီး အေျခအေနအရ လုပ္ေဆာင္ရတာကုိ ခံစားရရဖို႔ ဦးေဆာင္လမ္းျပေပးနိုင္မယ္။ အေျခအေနတစ္ခုနဲ႔ ပတ္သက္တဲ႔ သတင္းအခ်က္အလက္ေတြ မရွင္းလင္းတာေတြ ဒါမွမဟုတ္ ဇေဝဇဝါျဖစ္တာ မသဲကြဲတာ ရွိႏုိင္တဲ႔ အခ်ိန္ေတြရွိတယ္။ ဒါေတြကုိ အခ်ိန္က ရွင္းရွင္းလင္းလင္း ျဖစ္ေစခဲ႔တယ္ “ဟု ေက်ာင္းအုပ္ႀကီးဝုဖ္က ၂၀၁၇ ေအာက္တိုဘာလထုတ္ Queen ဂ်ာနယ္တြင္ ေရးသားခဲ့သည္။

ဖိုးသူေတာ္(www.phothutaw.com)
Credit: KSM / MUNA

#Unicode Version#
ကနေဒါနိုင်ငံ Queens ဆီးနိတ်လွှတ်တော်က အင်္ဂါနေ့ တွင် မြန်မာခေါင်းဆောင် နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် နှင့် လူ့အခွင့်အရေးအိုင်ကွန်ဖြစ်ခဲ့သူ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ ဂုဏ်ထူးဆောင် ဥပဒေပါရဂူဘွဲ့ကို ပယ်ဖျက်ခဲ့ရာ Queens တက္ကသိုလ် သမိုင်း၌ ပထမဦးဆုံး ဂုဏ်ထူးဆောင်ဘွဲ့ ပြန်ရုပ်သိမ်းခဲ့သည့် ဖြစ်ရပ်တစ်ခုဖြစ်သည်ဟု Queens Journal မှ ရေးသားသည်။

မြန်မာနိုင်ငံ ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်း စစ်ဆင်ရေးတွင် မွတ်စလင်များအပေါ် နှိမ်နင်းမှုကို ဆန့်ကျင်ရန် ငြင်းဆန်မှုများအတွက် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို နိုင်ငံတကာ ဝေဖန်မှုများ ဖြစ်ပေါ်လာခဲ့သည်။

နှိမ်နင်းမှုများကြောင့် ဒုက္ခသည်များ ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်သို့ အစုအပြုံလိုက်ထွက်ပြေးခဲ့ရာ ကျယ်ပြန့်သော သတ်ဖြတ်မှု၊ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြမ်းဖက်မှုများနှင့် လူမျိုးစုရှင်းလင်းခြင်းများရှိခဲ့သည်ဟု စွပ်စွဲထားသော အစီရင်ခံစာများ ထွက်ပေါ်လာခဲ့သည်ဟု Queens Journal သတင်းတစ်ရပ်တွင် ရေးသားသည်။

Queens University ၏ တုံ့ပြန်မှုအနေဖြင့် ဆီးနိတ်တွင် မဲခွဲမှုအရ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ ၁၉၉၅ ဂုဏ်ထူးဆောင် ဥပဒေပါရဂူဘွဲ့ ရရှိထားသူအနေဖြင့် လူနည်းစုမွတ်စလင်များကို ကာကွယ်ပေးရန် ပျက်ကွက်မှု ဖိနှိပ်မှုများကို ဆန့်ကျင်ကြောင်း ထုတ်ဖော်ပြောကြားမှု အခွင့်အလမ်းကို အသုံးမပြုခဲ့ဟု အင်္ဂါနေ့က တက္ကသိုလ်သတင်းထုတ်ပြန်ချက်တွင် ဖော်ပြခဲ့သည်။

Queen တက္ကသိုလ် တည်ထောင်သည့် ၁၄၆ နှစ်တာသက်တမ်းအတွင်း ဂုဏ်ထူးဆောင်ဘွဲ့ပြန်လည်ရုပ်သိမ်းခဲ့သည့် ဖြစ်ရပ်မှာ သမိုင်းစဉ်ဆက် တစ်ကြိမ်တစ်ခါမှ မရှိခဲ့ပေ။

၁၉၉၁ ခုနှစ် နိုဘယ်ငြိမ်းချမ်းရေးဆုရှင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ၁၉၈၉ မှ ၂၀၁၀ အထိ ဆယ်စုနှစ်နှစ်ခုနီးပါးကြာ နေအိမ်အကျယ်ချုပ်ကျ အထိန်းသိမ်းခံရပြီး စစ်အာ ဏာရှင်စနစ်ကို အကြမ်းမဖက် ငြိမ်းချမ်းစွာ ခုခံတွန်းလှန်မှုအတွက် နိုင်ငံတကာက ပထမဆုံးဂုဏ်ပြုချီးမြှင့်မှု
အဖြစ် နိုဘယ်ဆုရရှိခဲ့ရာ အာဏာမရှိသူ၏ အာဏာပါဝါကို အပြောင်မြောက်ဆုံးဥပမာပြသူ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဟု နိုဘယ်ဆုရွေးချယ်ရေး ကော်မတီက ခေါ်ဆို ထားသည်။

ကနေဒါနိုင်ငံ Queens တက္ကသိုလ်က ၁၉၉၅ ခုနှစ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် နေအိမ်အကျယ်ချုပ်ကျနေစဉ် ကာလအတွင်း Honourary Doctor of Law ဂုဏ်ထူးဆောင် ဥပဒေပါရဂူဘွဲ့ကို ဂုဏ်ပြုပေးအပ်ခဲ့ရာ ဘွဲ့တက်ရောက်ယူနိုင်ခြင်း မရှိခဲ့ပေ

နောက်ထပ် ဆယ်စုနှစ်နှစ်ခုနီးပါးအကြာတွင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဦးဆောင်သော အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် (NLD)က ၂၀၁၅ ရွေးကောက်ပွဲအနိုင်ရခဲ့ပြီးနောက် အာဏာရရှိခဲ့သည်။ အဆိုပါအနိုင်ရရှိမှုမှာ နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားအဖြစ် နေအိမ်အကျယ်ချုပ်မှ လွတ်မြောက်လာမှု ငါးနှစ်တိတိအချိန်ဟု မှတ်သားရသည်။

သို့သော် နိုင်ငံခြားသားနှင့် အိမ်ထောင်ဖက် သို့မဟုတ် သားသမီးရှိသူများကို ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေက နိုင်ငံတော်သမ္မတဖြစ်ခွင့် ပိတ်ပင်တားမြစ်ထားရာ အင်္ဂလိပ်သမိုင်းပညာရှင် မိုက်ကယ်အဲရစ် အိမ်ထောင်ကျခဲ့သူ ဒေါ် အောင်ဆန်းစုကြည်မှာ သမ္မတဖြစ်ခွင့် မရှိပေ။ သမ္မတရာထူးအစား ၂၀၁၆ ခုနှစ်တွင် နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ရာထူးဖြင့် မြန်မာ့ခေါင်းဆောင်တစ်ဦး အခန်းကဏ္ဍ သို့ တရားဝင် ရယူခဲ့သည်။

နိုင်ငံသားအဖြစ် ငြင်းပယ်ခြင်းနှင့် မြန်မာနိုင်ငံ၏ သန်းခေါင်စာရင်းကောက်ယူရာမှ ဖယ်ထုတ်ခံထားရသည့် ရခိုင်ပြည်နယ်မှ မွတ်စလင်လူနည်းစုကို ဆန့်ကျင်သည့် စစ်ဆင်ရေးများ ၂၀၁၇ ခုနှစ်တွင် စတင်ခဲ့သည့်အခါ နိုင်ငံ့ခေါင်းဆောင်တစ်ဦးအနေဖြင့် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ထုတ်ဖော်ပြောကြားခြင်းမရှိပဲ နှုတ်ဆိတ်နေခဲ့သည်ဟု အဆိုပါသတင်းတွင် ဆက်လက်ဖော်ပြသည်။

ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က အကြမ်းဖက်မှုများကို ပြစ်တင်ပြောဆိုရန် ပျက်ကွက်ခဲ့ကြောင်းနှင့် ပြီးခဲ့သည့်နှစ်က အခြားအဖွဲ့များက သက်သေအထောက်အထားအလားအလာရှိသည်ဟု ဆိုသည်များမှာ သတင်းမှားများဖြစ်သည်ဟု အခိုင်အမာထုတ်ပြန်ခဲ့ကြောင်း Queens Journal မှ ဖော်ပြသည်။

ဂုဏ်ထူးဆောင်ဘွဲ့ပေးအပ်ရေး ကော်မတီဥက္ကဋ္ဌသူ Queens တက္ကသိုလ် ကျောင်းအုပ်ကြီး ဒါနီယဲလ်ဝုဖ်က ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ ဘွဲ့ကိုမဆုံးရှုံးမှီ အချိန်များစွာ ယူခဲ့သည်ဟု ပြောကြားသည်။

” လက်ရှိဖြစ်ရပ်များက တခါတရံမှာ ကောင်းသော သဘောရိုးရှိသူတွေကို ဂုဏ်ထူးဆောင်ဘွဲ့များ ရုပ်သိမ်းခြင်းက သတိပေးမှု သို့မဟုတ် မူလအနေအထားနဲ့ ဆန့်ကျင်ပြီး အခြေအနေအရ လုပ်ဆောင်ရတာကို ခံစားရရဖို့ ဦးဆောင်လမ်းပြပေးနိုင်မယ်။ အခြေအနေတစ်ခုနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ သတင်းအချက်အလက်တွေ မရှင်းလင်းတာတွေ ဒါမှမဟုတ် ဇဝေဇဝါဖြစ်တာ မသဲကွဲတာ ရှိနိုင်တဲ့ အချိန်တွေရှိတယ်။ ဒါတွေကို အချိန်က ရှင်းရှင်းလင်းလင်း ဖြစ်စေခဲ့တယ် “ဟု ကျောင်းအုပ်ကြီးဝုဖ်က ၂၀၁၇ အောက်တိုဘာလထုတ် Queen ဂျာနယ်တွင် ရေးသားခဲ့သည်။


ဖိုးသူတော်(www.phothutaw.com)
Credit: KSM / MUNA
 
 
 
ေန႔စဥ္သတင္းအသစ္မ်ားကို Email ပို႔ေပးပါမည္။
သင္၏ Gmail ကို ေအာက္တြင္ ျဖည့္စြက္၍ Submit လုပ္ပါ။
 
 
Top