ဗုဒၶဘာသာဝင္တို႔ နတ္ကိုးကြယ္ဆည္းကပ္ျခင္းသည္ မွန္သေလာ မွားသေလာမွာ ဆုိတာ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား ဇေဝဇဝါျဖစ္ေနေသာ ေမးခြန္းျဖစ္ပါတယ္။ “ဘယ္နတ္မွ မကိုးကြယ္ဘူး။ အိမ္ေစာင့္နတ္ေလးေတာ့ ကိုးကြယ္တယ္” ဆိုတာမ်ိဳးေတြက အစ အားလံုးရွင္းလင္းေအာင္ တတ္ႏုိင္သမွ် ရွင္းလင္းျပသြားပါမယ္။ ၃၁ ဘံုမွာ နတ္တို႔ဟာ နတ္ျပည္ေျခာက္ထပ္မွာ စံျမန္း (ေနထိုင္) ပါတယ္။ ဒါေတြထားလိုက္ပါ။ (ေသခ်ာသိခ်င္တယ္ဆိုရင္ ဘံုအေၾကာင္း သည္းသန္ေရးပါ့မယ္။) ဗုဒၶဘာသာဝင္အမ်ားစု ကိုးကြယ္ေနေသာ နတ္မ်ိဳးေပါင္းစံုရွိပါတယ္။ ကိုၾကီးေက်ာ္၊ ရွင္ၾကီး၊ရွင္ေလးဆုိလား၊ ဘဲဥလက္ႏွစ္ဖက္ကိုင္ နတ္မယ္။ မယ္ဝဏၰ။ မဖဲျပာလား၊ ဝါလား။ နတ္စိမ္းလားဘာလား အမ်ိဳးမ်ိဳးအေထြေထြရွိပါတယ္။ ေရေၾကာက္ေသာနတ္၊ေရႏုိင္ေသာ နတ္၊ မီးေၾကာက္ေသာနတ္၊ မီးႏိုင္ေသာနတ္ စသည္ျဖင့္ ဗုဒၶဘာသာဝင္ျမန္မာလူမ်ိဳးတိုးကိုးကြယ္ေနတာ အင္မတန္ စံုလင္လွပါတယ္။

စိတ္ကေန စတင္ စမ္းစစ္ပါမယ္။ လူေတြဘာေၾကာင့္ နတ္ကိုးကြယ္ၾကလဲ။ ရိုးရိုးေလးသာ အေျဖထုတ္ရေသာ္ အႏၱာရယ္ဆိုးက်ိဳးေတြမၾကံဳရေအာင္ နတ္ကိုးကြယ္တယ္။ လာဘ္လာဘ ရႊင္ေအာင္ နတ္ကိုးကြယ္တယ္။ ဒါကေတာ့ အဓိကအခ်က္ေတြပါ။ ဒီမွာ တရားကိုယ္ရွာလို႔ရပါတယ္။လူေတြ ေဘးဒုကၡဆိုးက်ိဳးေတြၾကံဳရမွာ အင္မတန္ေၾကာက္ၾကပါတယ္။ အေၾကာက္တရားေတြ လြန္ကဲလာတဲ့အခါ အမွန္အမွားျမင္၊ အမွားအမွန္ျမင္ေပါ့။ ဥပမာ- ၁၀ တန္းစာမရလို႔ စာေမးပြဲက်မွာကို ေၾကာက္လို႔ ဘယ္နတ္ကိုေခၚတဲ့ သစ္ကိုင္း၊ ပန္းေတြလည္း မသိ။ စာေမးပြဲခန္းကိုယူေဆာင္ပါတယ္။ ေသခ်ာတာကေတာ့ စာမရရင္က်မယ္။ စာရရင္ေအာင္မယ္။ ကံ၊ ကံ၏ အက်ိဳးကို သိလ်က္နဲ႕လက္မခံတဲ့ သူေတြျဖစ္ပါတယ္။ ဥပမာ မ်ားစြာရွိပါတယ္။ ဖခင္ျဖစ္သူ သေဘၤာသား ပင္လယ္မွာ ေဘးအႏၱာရယ္ မက်ေအာင္ ေရႏိုင္တဲ့ နတ္ကိုကိုးကြယ္တယ္။ ရႏၱယာေတြေခ်တယ္။ (စာလံုးေပါင္းမွား သီးခံပါ) ျပီးေတာ့ ဖခင္က နဂိုကတည္း ေဘးဒုကၡၾကံဳစရာမရွိလို႔ ေအးခ်မ္းတာကို နတ္ကိုးကြယ္သည့္ အက်ိဳးေက်းဇူးေၾကာင့္ ယႏၱရာ အက်ိဳးေၾကာင့္ စသည္ျဖင့္ ထင္ျမင္လာၾကပါတယ္။

ေၾကာက္စိတ္ကေတာ့ ေဒါသတစ္မ်ိဳးျဖစ္ပါတယ္။ ဆံုးရွံုးမွာေၾကာက္တဲ့ေလာဘလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ လာဘ္လာဘလိုခ်င္၊ ၾကီးပြားခ်င္တာကေတာ့ ေလာဘ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါဆုိ နတ္ကိုးကြယ္ျခင္း သည္ ေလာဘႏွင့္ေဒါသကို အေျခခံပါတယ္။ ဒါဆို မသိမွု (အဝိဇၨာ) ေမာဟ ဖုန္းေနတာ အလြန္သိသာပါတယ္။ေဗဒင္လည္းထိုနည္းတူစြာ ျဖစ္ပါတယ္။ ျပဳျပင္ဖန္တီးလို႔မရတဲ့ ေနာင္အနာဂါတ္ကာလကို ျပဳျပင္ရတယ္လို႔ ထင္ျမင္ေသာ သူေတြဟာ ေဗဒင္ကိုယံုပါတယ္။ေဗဒင္နဲ႔ပက္သက္ရင္ေတာ့ ရွင္းရမွာ ရွည္ပါတယ္။ သိပၸံနည္းက်ပါတယ္ဆိုတာမ်ိဳးေတြရွိေနလို႔ျဖစ္ပါတယ္။ အမွန္ေတာ့ ေဗဒင္မွန္သည္ပဲထား စိတ္တန္းခိုးျပင္ထန္ရ်္ ၾကိဳျမင္သည္ပဲထား။ သင္ဘာတတ္ႏုိင္မွာနည္း။

ေဗဒင္ဆရာက သင္ ေသႏိုင္ကိန္းရွိတယ္။ ဘုရားသြား စေနေထာင့္မွာ ပန္းနဲ႔ ဆီမီးကပ္ပါလို႔ ညြန္ရင္သြားၾကပါတယ္။ အခ်ိန္ကအစတိက်တာေတြလုပ္ပါတယ္။
ဒါဆုိ ယင္းကဲ့သုိ႔ လုပ္သူက ဘာေၾကာင့္လုပ္တာလဲ။ ဟုတ္ပါတယ္။ ေသရမည္ဟူေသာ မရဏတရားကို ေၾကာက္လန္႔ေသာ စိတ္ (ကိေလသာေလာဘ) ေၾကာင့္၊ ဘဝကို စြဲလမ္းေသာ (ေလာဘ)ေၾကာင့္ အမွန္ပင္ ပန္းႏွင့့္ ဆီမီးသြားကပ္ ပါသည္။ လူမွန္လွ်င္ ကံမွန္လွ်င္၊ ေသေန႔ေစ့လွ်င္ ေသရမည္။ ဒုကၡေတြ႕ရမည့္ ကံေတြ႕လွ်င္ ေတြ႕ကိုေတြ႕မည္။

ေဒါသနဲ႔ ေလာဘအေျခခံတဲ့ ယင္းကဲ့သို႔ ကုသိုလ္ဟာ အင္မတန္ည႔ံျဖင္းပါတယ္။ စိတ္မထားတတ္လွ်င္ အကုသုိလ္ပင္ ျဖစ္အံုးမယ္။အားလံုးသိတဲ့အေၾကာင္းအရာတစ္ခုရွိပါတယ္။ နတ္ကိုးကြယ္လွ်င္ သရနဂုဏ္ ပ်က္သည္ဆုိျခင္းပင္။ ဟုတ္ပါသည္။ ပ်က္ပါသည္။ ဘုရား၊ တရား၊ သံဃာ ရတနာသံုးပါးသာ အစစ္အမွန္ကိုးကြယ္ရာ၏ ဟူရ်္ ျဖစ္သည္။ မွန္ပါသည္။ ယင္း ရတနာသံုးပါးကိုသာ ကိုးကြယ္ဆည္းကပ္ရာသည္။ ဒါကို ေထရဝါဒ ဗုဒၶဘာသာ မည္ပါတယ္။

နတ္ေတြက လူေတြနဲ႔ ယွဥ္ရင္ အထက္ဘံုမွာ ရွိေနေပမဲ့ လူေတြထက္ ဘုန္းကံနိမ့္ေသာနတ္မ်ားလည္း ရွိပါတယ္။ ဒါကေတာ့ စတုမဟာရာဇ္ နတ္ဘံုက နတ္ေသးနတ္မြားေတြျဖစ္ပါတယ္။ ေညာင္ပင္ေစာင့္နတ္ေတြကေတာ့ ယင္းနတ္အမ်ိဳးအစားေတြျဖစ္ပါတယ္။ သူတို႔ဟာ တန္ခိုးနည္းပါးျပီး လူ႕ဘံုမွာ ျပန္လည္ က်က္စားရတာမ်ိဳးေတြရွိပါတယ္။ဒါဆို သူတို႔ေတြအမွန္တကယ္ရွိပါတယ္။ ကိုၾကီးေက်ာ္၊ မဖဲဝါ။ ရွိေကာင္းရွိႏိုင္ပါတယ္။ သို႔ေသာ္ သူတို႕ကို ကိုးကြယ္လ်ွင္ေတာ့ မွားပါမယ္။ သူတို႔ေတာင္ ဘုန္းကံျမင့္တဲ့လူသား (ရတနာသံုးပါး ပူေဇာ္ဆည္းကပ္ျပီး တရားအားထုတ္ေသာ လူပုဂၢိဳလ္တို႔မွ အမွ်ေဝေသာ ဆုကို အင္မတန္ေမ်ာ္လင့္တဲ့ နတ္မ်ားျဖစ္ပါတယ္။

နတ္ဝင္ပူးတယ္ဆုိတာမ်ိဳးလည္း ျဖစ္ေကာင္းျဖစ္ႏုိင္ပါတယ္။ အလိမ္အညာလည္း ျဖစ္ႏုိင္ပါတယ္။ ျဖစ္ႏိုင္တယ္ဆိုတာက ယင္းကဲ့သို႔ နတ္ေသးနတ္မြားေတြဟာ လူေတြကို ေျခာက္လွန္႔စားေသာက္ရတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ျပီး မ,စတယ္ဆုိတာလည္း ျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္။ သူတို႔က ျပန္လည္ေက်းဇူးဆပ္တဲ့သေဘာနဲ႕ ကူညီတယ္တို႔ ျဖစ္ႏုိင္ပါတယ္။ ဒါကလည္း အကူညီခံရမဲ့ ကံပါတဲ့ သူမွ အကူညီခံရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။နတ္ေတြက လူကုိကိုးကြယ္သည္။ အမွ်ေဝလွ်င္ နတ္တို႕ကို လည္း ရည္စူးေဝပါတယ္။ သူတို႔လည္း ၃၁ ဘံုမွ ကြ်တ္လြတ္လိုျပီး လူတို႔ ေဝတဲ့အမွ်ကို လာေရာက္ခြဲျခမ္းယူျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီလို အမွ်ေဝတာကို လက္ခံျပီး သာဓုေခၚတဲ့ နတ္ေတြလည္း ကုသိုလ္ရပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ နတ္ေတြဟာ ကုသိုလ္လုပ္တဲ့သူေတြကို ေစာင့္ေရွာက္ပါတယ္။

နတ္ေတြက အဲဒီလုိေစာင့္ေရွာက္ေဖးမလို႔ရလို႔လား လို႔ ေဇာဒက တက္စရာရွိပါတယ္။ ဆုိလိုရင္းက ျပဳေသာ ကုသိုလ္ကံေၾကာင့္ ခံရမည့္ အကုုသိုလ္အက်ိဳးေပး နည္း/လြဲေခ်ာ္သြားျပီး၊ ေကာင္းက်ိဳးကုသုိလ္ေတြကို ေဖာ္ေဆာင္ေပးျခင္းမ်ိဳးျဖစ္ပါတယ္။ ဘာမွ အပိုရတာမရွိပါဘူး။ အေၾကာင္းေၾကာင့္ အက်ဳိးျဖစ္ပါတယ္။အခ်ိဳ႕ ေျပာတာရွိပါေသးတယ္။ နတ္မကိုးကြယ္ဘူး ျဗဟၼာေတြကိုသာ ကိုးကြယ္သည္။ ပိုလို႔သာ ဆိုးပါသည္။ ျဗဟၼာဟူသည္ ႏွစ္မ်ိဳးရွိသည္။ ရုပ္ရွိျပီး နာမ္မရွိေသာ ျဗဟၼာ၊ နာမ္ရွိျပီး ရုပ္မရွိေသာ ျဗဟၼာ။ သမထ ဘာဝနာ က်င့္စဥ္သို႔လမ္းလြဲသြား လို႔ ဘဝဆိုးရွည္တဲ့ ျဗဟၼာဘဝကို ေရာက္ေနေသာ ပုဂၢိဳလ္တို႔က ဘယ္လိုနည္းျဖင့္ လူေတြကို ကူညီမစမလည္း။ ရုပ္ရွိ၊ စိတ္မရွိ။ စိတ္ရွိလည္းရုပ္မရွိ။ အဂၤါမျပည့္စံုေသာ ျဗဟၼာမ်ားကို ကူညီပါ မစပါဆုိ ပိုလို႔သာေဝးပါသည္။

ဗုဒၶဘာသာစစ္မယ္၊ ရတနာသံုးပါဆည္းကပ္မယ္။ အလွဴအတန္း၊ ကုသိုလ္လုပ္ေနမယ္ဆုိရင္ ယင္းကဲ့သို႔လူေတြကို နတ္ေတြက ကိုးကြယ္တယ္။ မ,စ ပါတယ္။ တကူးတက သြားကိုးကြယ္ေနစရာ မလိုပါ။ ကိုးကြယလွ်င္မွားယြင္းမည္ျဖစ္သည္။နတ္ဆိုလွ်င္ မည္သည့္နတ္ကိုမွ ကိုးကြယ္စရာမလိုပါ။ အိမ္ေစာင့္နတ္၊ ေက်ာင္းေစာင့္နတ္တို႔လည္း ပါဝင္ပါသည္။ ေလာကေစာင့္နတ္တို႔လည္း ပါဝင္ပါသည္။ စၾကဝဌာေစာင့္နတ္တုိ႔လည္း ပါဝင္သည္။

ေဗဒင္ကိုဆက္ရွင္းပါမယ္။ ေဗဒင္ေတြေမးၾကတယ္။ မွန္တယ္လို႕လည္းဆိုၾကပါတယ္။ ဒါကလည္း ေအာက္လမ္းအတတ္။ ေအာက္လမ္းအတတ္ဆိုတာ နတ္အနိမ့္စားေတြကူညီေဖးမတဲ့ အတတ္ျဖစ္ပါတယ္။ အဲလိုလည္း ျပီးစလြယ္ေျပာလို႕မရပါဘူး။ ေဗဒင္က ဗုဒၶဘာသာမွ မဟုတ္။ ဘာသာတိုင္းမွာ ရွိေနပါတယ္။ ေဗဒင္က ပရေလာကနဲ႔ ဆက္စပ္ပါတယ္။ သိပၸံနည္းက်တယ္လို႔လည္းရွိပါတယ္။ ေရွ႕ေရးကိုၾကိဳျမင္ေအာင္ ၾကည့္ႏိုင္တယ္ဆိုတာ ျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္။ လက္ဖဝါးၾကည့္လို႔ အားလံုးသိတယ္ဆိုတာလည္း ျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္။ ဒါကေတာ့ ႏွစ္ေထာင္ေသာင္းမက ေလ့လာခဲ့တဲ့ လကၡဏေဗဒကို အေျခခံျပီး သိပၸံနည္းက် သင္ယူးထားတ့ဲ ပညာေတြျဖစ္ပါတယ္။ ေဗဒင္ေတြမွန္ေကာင္းမွန္လိမ့္မည္။

သို႔ေပမဲ့ ေဗဒင္ေတြ ဘယ္ေလာက္ပဲမွန္မွန္၊ ေရွ႕ျဖစ္ေနာက္ျဖစ္ ဘယ္ေလာက္ပဲမွန္မွန္၊ (မွားလည္းမွားမည္) ေဗဒင္ကို ဗုဒၶဘာသာဝင္တို႔ အယံုတၾကည္လိုက္လုပ္ဖို႔လုိသလား။ ယုံၾကည္ လက္ခံသင့္သလား။အထက္က ရွင္းျပသလိုပါပဲ။ ေဗဒင္ေမးျခင္း၊ ယႏၱရာေခ်ျခင္းသည္ ဆုိျခင္းမွာလည္း ေလာဘ၊ ေဒါသ၊ ေမာဟ သံုးပါးကိုအေျခခံပါတယ္။အခ်ဳိ႕ ဘဝေအးခ်မ္းအဆင္ေျပေနရင္ေတာင္။ ဝါသနာမျဖတ္ႏုိင္လို႔ ေဗဒင္ေမးပါတယ္။ ဒီထက္ပိုခ်မ္းသာမလား။ ေယာကၤ်ားေဖာက္ျပန္ကိန္းရိွမလား။ ေငြရွံုးႏိုင္သလား။ အားလံုးအားလံုး ကိေလသာေတြနဲ႔ ထူေျပာေနပါတယ္။ ကံၾကမၼာကို ျပဳျပင္လို႕ရတယ္အမွတ္နဲ႔ ၾကိဳးစားျပဳျပင္ေနၾကပါတယ္။

မည္သို႔ပင္မွန္မွန္ ေဗဒင္ယႏၱရာျဖင့္ ဘဝကံကို ျပဳျပင္ယူလို႕မရပါ။သို႔ေသာ္ နည္းသြားေအာင္။ ပါးသြားေအာင္။ ကားတိုက္ေသရမည့္ ကိန္းမွ ေျခေထာက္က်ိဳးသည္ေလာက္ပဲ ၾကံဳေအာင္၊ သန္း ၂၀ ထီေပါက္ရမဲ့ ကံကေန သိန္း တစ္ေထာင္ ေပါက္ရသည့္ ကံအထိ ေရာက္သြားေအာင္ ေတာ့ ျပဳျပင္လို႕ရပါတယ္။ သို႔ေပမဲ့ အဲဒီလိုေတြျပဳျပင္လို႕ရတာ ေဗဒင္က ေပးတဲ့ ယႏၱရာ မဟုတ္ပါဘူး။ ဘုရားဆီးမီးကပ္ဆိုလို႕သြားကပ္တယ္။ ကိုယ့္မွာ ေသရမွာေၾကာက္တဲ့စိတ္ (ဘဝမက္ ေလာဘ)နဲ႔။ ထီေပါက္လိုတဲ့ ကိေလသာ ေလာဘနဲ႔ ကပ္ၾကတယ္ပူေဇာ္ၾကတယ္။ လွဴၾကတယ္။ လံုးဝလံုးဝ အက်ိဳးမေပးပါ။

ကုသိုလ္ကံက သာ ယင္းတို႔ကို ျပဳျပင္စီရင္ေပးပါတယ္။ ဒါကလည္း ျပဳျပင္စီရင္ခံရမဲ့ ကံပါမွ ျဖစ္ပါတယ္။ ေသခ်ာတာကေတာ့ ကံ၊ကံ၏အက်ိဳးပါ။ ကုသိုလ္ဖိလုပ္ျပီး ေဘးဒုကၡကို ယာယီလွည့္စားတဲ့သေဘာသာရွိပါတယ္။ အခ်ိန္တန္လွ်င္ ခံရမွာက ခံရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။နိဂံုးခ်ဳပ္ကေတာ့ ေဗဒင္ကုိ မအားကိုးပါနဲ႔။ နတ္ေတြကို မအားကိုးပါနဲ႔။ မိမိကုိယ္ကုိယ္သာ အားကိုးပါ။ မိမိကံမိမိသာ ဖန္တီးသည္။

စစ္မွန္ေသာ ေထရဝါဒ ဗုဒၶဘာသာဝင္မ်ား ျဖစ္ႏုိင္ၾကပါေစ။

ဖိုးသူေတာ္ (www.phothutaw.com)
Credit: Daily Mail

# Unicode Version ျဖင့္ ဖတ္ပါ #

ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တို့ နတ်ကိုးကွယ်ဆည်းကပ်ခြင်းသည် မှန်သလော မှားသလောမှာ ဆိုတာ တော်တော်များများ ဇဝေဇဝါဖြစ်နေသော မေးခွန်းဖြစ်ပါတယ်။ “ဘယ်နတ်မှ မကိုးကွယ်ဘူး။ အိမ်စောင့်နတ်လေးတော့ ကိုးကွယ်တယ်” ဆိုတာမျိုးတွေက အစ အားလုံးရှင်းလင်းအောင် တတ်နိုင်သမျှ ရှင်းလင်းပြသွားပါမယ်။ ၃၁ ဘုံမှာ နတ်တို့ဟာ နတ်ပြည်ခြောက်ထပ်မှာ စံမြန်း (နေထိုင်) ပါတယ်။ ဒါတွေထားလိုက်ပါ။ (သေချာသိချင်တယ်ဆိုရင် ဘုံအကြောင်း သည်းသန်ရေးပါ့မယ်။) ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်အများစု ကိုးကွယ်နေသော နတ်မျိုးပေါင်းစုံရှိပါတယ်။ ကိုကြီးကျော်၊ ရှင်ကြီး၊ရှင်လေးဆိုလား၊ ဘဲဥလက်နှစ်ဖက်ကိုင် နတ်မယ်။ မယ်ဝဏ္ဏ။ မဖဲပြာလား၊ ဝါလား။ နတ်စိမ်းလားဘာလား အမျိုးမျိုးအထွေထွေရှိပါတယ်။ ရေကြောက်သောနတ်၊ရေနိုင်သော နတ်၊ မီးကြောက်သောနတ်၊ မီးနိုင်သောနတ် စသည်ဖြင့် ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်မြန်မာလူမျိုးတိုးကိုးကွယ်နေတာ အင်မတန် စုံလင်လှပါတယ်။

စိတ်ကနေ စတင် စမ်းစစ်ပါမယ်။ လူတွေဘာကြောင့် နတ်ကိုးကွယ်ကြလဲ။ ရိုးရိုးလေးသာ အဖြေထုတ်ရသော် အန္တာရယ်ဆိုးကျိုးတွေမကြုံရအောင် နတ်ကိုးကွယ်တယ်။ လာဘ်လာဘ ရွှင်အောင် နတ်ကိုးကွယ်တယ်။ ဒါကတော့ အဓိကအချက်တွေပါ။ ဒီမှာ တရားကိုယ်ရှာလို့ရပါတယ်။လူတွေ ဘေးဒုက္ခဆိုးကျိုးတွေကြုံရမှာ အင်မတန်ကြောက်ကြပါတယ်။ အကြောက်တရားတွေ လွန်ကဲလာတဲ့အခါ အမှန်အမှားမြင်၊ အမှားအမှန်မြင်ပေါ့။ ဥပမာ- ၁၀ တန်းစာမရလို့ စာမေးပွဲကျမှာကို ကြောက်လို့ ဘယ်နတ်ကိုခေါ်တဲ့ သစ်ကိုင်း၊ ပန်းတွေလည်း မသိ။ စာမေးပွဲခန်းကိုယူဆောင်ပါတယ်။ သေချာတာကတော့ စာမရရင်ကျမယ်။ စာရရင်အောင်မယ်။ ကံ၊ ကံ၏ အကျိုးကို သိလျက်နဲ့လက်မခံတဲ့ သူတွေဖြစ်ပါတယ်။ ဥပမာ များစွာရှိပါတယ်။ ဖခင်ဖြစ်သူ သင်္ဘောသား ပင်လယ်မှာ ဘေးအန္တာရယ် မကျအောင် ရေနိုင်တဲ့ နတ်ကိုကိုးကွယ်တယ်။ ရန္တယာတွေချေတယ်။ (စာလုံးပေါင်းမှား သီးခံပါ) ပြီးတော့ ဖခင်က နဂိုကတည်း ဘေးဒုက္ခကြုံစရာမရှိလို့ အေးချမ်းတာကို နတ်ကိုးကွယ်သည့် အကျိုးကျေးဇူးကြောင့် ယန္တရာ အကျိုးကြောင့် စသည်ဖြင့် ထင်မြင်လာကြပါတယ်။

ကြောက်စိတ်ကတော့ ဒေါသတစ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်။ ဆုံးရှုံးမှာကြောက်တဲ့လောဘလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ လာဘ်လာဘလိုချင်၊ ကြီးပွားချင်တာကတော့ လောဘ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဆို နတ်ကိုးကွယ်ခြင်း သည် လောဘနှင့်ဒေါသကို အခြေခံပါတယ်။ ဒါဆို မသိမှု (အဝိဇ္ဇာ) မောဟ ဖုန်းနေတာ အလွန်သိသာပါတယ်။ဗေဒင်လည်းထိုနည်းတူစွာ ဖြစ်ပါတယ်။ ပြုပြင်ဖန်တီးလို့မရတဲ့ နောင်အနာဂါတ်ကာလကို ပြုပြင်ရတယ်လို့ ထင်မြင်သော သူတွေဟာ ဗေဒင်ကိုယုံပါတယ်။ဗေဒင်နဲ့ပက်သက်ရင်တော့ ရှင်းရမှာ ရှည်ပါတယ်။ သိပ္ပံနည်းကျပါတယ်ဆိုတာမျိုးတွေရှိနေလို့ဖြစ်ပါတယ်။ အမှန်တော့ ဗေဒင်မှန်သည်ပဲထား စိတ်တန်းခိုးပြင်ထန်ရျ် ကြိုမြင်သည်ပဲထား။ သင်ဘာတတ်နိုင်မှာနည်း။

ဗေဒင်ဆရာက သင် သေနိုင်ကိန်းရှိတယ်။ ဘုရားသွား စနေထောင့်မှာ ပန်းနဲ့ ဆီမီးကပ်ပါလို့ ညွန်ရင်သွားကြပါတယ်။ အချိန်ကအစတိကျတာတွေလုပ်ပါတယ်။
ဒါဆို ယင်းကဲ့သို့ လုပ်သူက ဘာကြောင့်လုပ်တာလဲ။ ဟုတ်ပါတယ်။ သေရမည်ဟူသော မရဏတရားကို ကြောက်လန့်သော စိတ် (ကိလေသာလောဘ) ကြောင့်၊ ဘဝကို စွဲလမ်းသော (လောဘ)ကြောင့် အမှန်ပင် ပန်းနှင့် ဆီမီးသွားကပ် ပါသည်။ လူမှန်လျှင် ကံမှန်လျှင်၊ သေနေ့စေ့လျှင် သေရမည်။ ဒုက္ခတွေ့ရမည့် ကံတွေ့လျှင် တွေ့ကိုတွေ့မည်။

ဒေါသနဲ့ လောဘအခြေခံတဲ့ ယင်းကဲ့သို့ ကုသိုလ်ဟာ အင်မတန်ညံ့ဖြင်းပါတယ်။ စိတ်မထားတတ်လျှင် အကုသိုလ်ပင် ဖြစ်အုံးမယ်။အားလုံးသိတဲ့အကြောင်းအရာတစ်ခုရှိပါတယ်။ နတ်ကိုးကွယ်လျှင် သရနဂုဏ် ပျက်သည်ဆိုခြင်းပင်။ ဟုတ်ပါသည်။ ပျက်ပါသည်။ ဘုရား၊ တရား၊ သံဃာ ရတနာသုံးပါးသာ အစစ်အမှန်ကိုးကွယ်ရာ၏ ဟူရျ် ဖြစ်သည်။ မှန်ပါသည်။ ယင်း ရတနာသုံးပါးကိုသာ ကိုးကွယ်ဆည်းကပ်ရာသည်။ ဒါကို ထေရဝါဒ ဗုဒ္ဓဘာသာ မည်ပါတယ်။

နတ်တွေက လူတွေနဲ့ ယှဉ်ရင် အထက်ဘုံမှာ ရှိနေပေမဲ့ လူတွေထက် ဘုန်းကံနိမ့်သောနတ်များလည်း ရှိပါတယ်။ ဒါကတော့ စတုမဟာရာဇ် နတ်ဘုံက နတ်သေးနတ်မွားတွေဖြစ်ပါတယ်။ ညောင်ပင်စောင့်နတ်တွေကတော့ ယင်းနတ်အမျိုးအစားတွေဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့ဟာ တန်ခိုးနည်းပါးပြီး လူ့ဘုံမှာ ပြန်လည် ကျက်စားရတာမျိုးတွေရှိပါတယ်။ဒါဆို သူတို့တွေအမှန်တကယ်ရှိပါတယ်။ ကိုကြီးကျော်၊ မဖဲဝါ။ ရှိကောင်းရှိနိုင်ပါတယ်။ သို့သော် သူတို့ကို ကိုးကွယ်လျှင်တော့ မှားပါမယ်။ သူတို့တောင် ဘုန်းကံမြင့်တဲ့လူသား (ရတနာသုံးပါး ပူဇော်ဆည်းကပ်ပြီး တရားအားထုတ်သော လူပုဂ္ဂိုလ်တို့မှ အမျှဝေသော ဆုကို အင်မတန်မျော်လင့်တဲ့ နတ်များဖြစ်ပါတယ်။

နတ်ဝင်ပူးတယ်ဆိုတာမျိုးလည်း ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ အလိမ်အညာလည်း ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတာက ယင်းကဲ့သို့ နတ်သေးနတ်မွားတွေဟာ လူတွေကို ခြောက်လှန့်စားသောက်ရတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ပြီး မ,စတယ်ဆိုတာလည်း ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ သူတို့က ပြန်လည်ကျေးဇူးဆပ်တဲ့သဘောနဲ့ ကူညီတယ်တို့ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဒါကလည်း အကူညီခံရမဲ့ ကံပါတဲ့ သူမှ အကူညီခံရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။နတ်တွေက လူကိုကိုးကွယ်သည်။ အမျှဝေလျှင် နတ်တို့ကို လည်း ရည်စူးဝေပါတယ်။ သူတို့လည်း ၃၁ ဘုံမှ ကျွတ်လွတ်လိုပြီး လူတို့ ဝေတဲ့အမျှကို လာရောက်ခွဲခြမ်းယူခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီလို အမျှဝေတာကို လက်ခံပြီး သာဓုခေါ်တဲ့ နတ်တွေလည်း ကုသိုလ်ရပါတယ်။ ဒါကြောင့် နတ်တွေဟာ ကုသိုလ်လုပ်တဲ့သူတွေကို စောင့်ရှောက်ပါတယ်။

နတ်တွေက အဲဒီလိုစောင့်ရှောက်ဖေးမလို့ရလို့လား လို့ ဇောဒက တက်စရာရှိပါတယ်။ ဆိုလိုရင်းက ပြုသော ကုသိုလ်ကံကြောင့် ခံရမည့် အကုသိုလ်အကျိုးပေး နည်း/လွဲချော်သွားပြီး၊ ကောင်းကျိုးကုသိုလ်တွေကို ဖော်ဆောင်ပေးခြင်းမျိုးဖြစ်ပါတယ်။ ဘာမှ အပိုရတာမရှိပါဘူး။ အကြောင်းကြောင့် အကျိုးဖြစ်ပါတယ်။အချို့ ပြောတာရှိပါသေးတယ်။ နတ်မကိုးကွယ်ဘူး ဗြဟ္မာတွေကိုသာ ကိုးကွယ်သည်။ ပိုလို့သာ ဆိုးပါသည်။ ဗြဟ္မာဟူသည် နှစ်မျိုးရှိသည်။ ရုပ်ရှိပြီး နာမ်မရှိသော ဗြဟ္မာ၊ နာမ်ရှိပြီး ရုပ်မရှိသော ဗြဟ္မာ။ သမထ ဘာဝနာ ကျင့်စဉ်သို့လမ်းလွဲသွား လို့ ဘဝဆိုးရှည်တဲ့ ဗြဟ္မာဘဝကို ရောက်နေသော ပုဂ္ဂိုလ်တို့က ဘယ်လိုနည်းဖြင့် လူတွေကို ကူညီမစမလည်း။ ရုပ်ရှိ၊ စိတ်မရှိ။ စိတ်ရှိလည်းရုပ်မရှိ။ အင်္ဂါမပြည့်စုံသော ဗြဟ္မာများကို ကူညီပါ မစပါဆို ပိုလို့သာဝေးပါသည်။

ဗုဒ္ဓဘာသာစစ်မယ်၊ ရတနာသုံးပါဆည်းကပ်မယ်။ အလှူအတန်း၊ ကုသိုလ်လုပ်နေမယ်ဆိုရင် ယင်းကဲ့သို့လူတွေကို နတ်တွေက ကိုးကွယ်တယ်။ မ,စ ပါတယ်။ တကူးတက သွားကိုးကွယ်နေစရာ မလိုပါ။ ကိုးကွယလျှင်မှားယွင်းမည်ဖြစ်သည်။နတ်ဆိုလျှင် မည်သည့်နတ်ကိုမှ ကိုးကွယ်စရာမလိုပါ။ အိမ်စောင့်နတ်၊ ကျောင်းစောင့်နတ်တို့လည်း ပါဝင်ပါသည်။ လောကစောင့်နတ်တို့လည်း ပါဝင်ပါသည်။ စကြဝဌာစောင့်နတ်တို့လည်း ပါဝင်သည်။

ဗေဒင်ကိုဆက်ရှင်းပါမယ်။ ဗေဒင်တွေမေးကြတယ်။ မှန်တယ်လို့လည်းဆိုကြပါတယ်။ ဒါကလည်း အောက်လမ်းအတတ်။ အောက်လမ်းအတတ်ဆိုတာ နတ်အနိမ့်စားတွေကူညီဖေးမတဲ့ အတတ်ဖြစ်ပါတယ်။ အဲလိုလည်း ပြီးစလွယ်ပြောလို့မရပါဘူး။ ဗေဒင်က ဗုဒ္ဓဘာသာမှ မဟုတ်။ ဘာသာတိုင်းမှာ ရှိနေပါတယ်။ ဗေဒင်က ပရလောကနဲ့ ဆက်စပ်ပါတယ်။ သိပ္ပံနည်းကျတယ်လို့လည်းရှိပါတယ်။ ရှေ့ရေးကိုကြိုမြင်အောင် ကြည့်နိုင်တယ်ဆိုတာ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ လက်ဖဝါးကြည့်လို့ အားလုံးသိတယ်ဆိုတာလည်း ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဒါကတော့ နှစ်ထောင်သောင်းမက လေ့လာခဲ့တဲ့ လက္ခဏဗေဒကို အခြေခံပြီး သိပ္ပံနည်းကျ သင်ယူးထားတဲ့ ပညာတွေဖြစ်ပါတယ်။ ဗေဒင်တွေမှန်ကောင်းမှန်လိမ့်မည်။

သို့ပေမဲ့ ဗေဒင်တွေ ဘယ်လောက်ပဲမှန်မှန်၊ ရှေ့ဖြစ်နောက်ဖြစ် ဘယ်လောက်ပဲမှန်မှန်၊ (မှားလည်းမှားမည်) ဗေဒင်ကို ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တို့ အယုံတကြည်လိုက်လုပ်ဖို့လိုသလား။ ယုံကြည် လက်ခံသင့်သလား။အထက်က ရှင်းပြသလိုပါပဲ။ ဗေဒင်မေးခြင်း၊ ယန္တရာချေခြင်းသည် ဆိုခြင်းမှာလည်း လောဘ၊ ဒေါသ၊ မောဟ သုံးပါးကိုအခြေခံပါတယ်။အချို့ ဘဝအေးချမ်းအဆင်ပြေနေရင်တောင်။ ဝါသနာမဖြတ်နိုင်လို့ ဗေဒင်မေးပါတယ်။ ဒီထက်ပိုချမ်းသာမလား။ ယောင်္ကျားဖောက်ပြန်ကိန်းရှိမလား။ ငွေရှုံးနိုင်သလား။ အားလုံးအားလုံး ကိလေသာတွေနဲ့ ထူပြောနေပါတယ်။ ကံကြမ္မာကို ပြုပြင်လို့ရတယ်အမှတ်နဲ့ ကြိုးစားပြုပြင်နေကြပါတယ်။

မည်သို့ပင်မှန်မှန် ဗေဒင်ယန္တရာဖြင့် ဘဝကံကို ပြုပြင်ယူလို့မရပါ။သို့သော် နည်းသွားအောင်။ ပါးသွားအောင်။ ကားတိုက်သေရမည့် ကိန်းမှ ခြေထောက်ကျိုးသည်လောက်ပဲ ကြုံအောင်၊ သန်း ၂၀ ထီပေါက်ရမဲ့ ကံကနေ သိန်း တစ်ထောင် ပေါက်ရသည့် ကံအထိ ရောက်သွားအောင် တော့ ပြုပြင်လို့ရပါတယ်။ သို့ပေမဲ့ အဲဒီလိုတွေပြုပြင်လို့ရတာ ဗေဒင်က ပေးတဲ့ ယန္တရာ မဟုတ်ပါဘူး။ ဘုရားဆီးမီးကပ်ဆိုလို့သွားကပ်တယ်။ ကိုယ့်မှာ သေရမှာကြောက်တဲ့စိတ် (ဘဝမက် လောဘ)နဲ့။ ထီပေါက်လိုတဲ့ ကိလေသာ လောဘနဲ့ ကပ်ကြတယ်ပူဇော်ကြတယ်။ လှူကြတယ်။ လုံးဝလုံးဝ အကျိုးမပေးပါ။

ကုသိုလ်ကံက သာ ယင်းတို့ကို ပြုပြင်စီရင်ပေးပါတယ်။ ဒါကလည်း ပြုပြင်စီရင်ခံရမဲ့ ကံပါမှ ဖြစ်ပါတယ်။ သေချာတာကတော့ ကံ၊ကံ၏အကျိုးပါ။ ကုသိုလ်ဖိလုပ်ပြီး ဘေးဒုက္ခကို ယာယီလှည့်စားတဲ့သဘောသာရှိပါတယ်။ အချိန်တန်လျှင် ခံရမှာက ခံရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။နိဂုံးချုပ်ကတော့ ဗေဒင်ကို မအားကိုးပါနဲ့။ နတ်တွေကို မအားကိုးပါနဲ့။ မိမိကိုယ်ကိုယ်သာ အားကိုးပါ။ မိမိကံမိမိသာ ဖန်တီးသည်။

စစ်မှန်သော ထေရဝါဒ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များ ဖြစ်နိုင်ကြပါစေ။

ဖိုးသူတော် (www.phothutaw.com)
Credit: Daily Mail
 
 
 
ေန႔စဥ္သတင္းအသစ္မ်ားကို Email ပို႔ေပးပါမည္။
သင္၏ Gmail ကို ေအာက္တြင္ ျဖည့္စြက္၍ Submit လုပ္ပါ။
 
 
Top