20% အထိDiscount ေပးမည့္ (ကမၻာေအး ေက်ာက္မ်က္ေရွ ႔) Grand Wireless ကြန္ဒိုအေရာင္းျပပြဲ
×

ေခါင္းေဆာင္ေကာင္းမ်ားထံက လုပ္ငန္းဦးေဆာင္မႈဆိုင္ရာ အရည္အခ်င္းမ်ား၊ စီမံခန္႔ခြဲမႈဆိုင္ရာ ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ားကို ေလ့လာၾကသည္။ သူတို႔ ဘာေတြလုပ္ခဲ့သနည္း၊ အဘယ္ေၾကာင့္ ေအာင္ျမင္ခဲ့ၾကသနည္း ဆိုသည္မ်ားကို အတူယူခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္သည္။ စံျပဳေလာက္သူမ်ားကို စံအျဖစ္ထားကာ လုပ္ေဆာင္ေနၾကျခင္းမွာ သူတို႔လို ေအာင္ျမင္မႈမ်ား ရယူပိုင္ဆိုင္လိုၾကေသာေၾကာင့္လည္း ျဖစ္ပါသည္။ ဘီလ္ဂိတ္ဆိုသည့္ ကမၻာ့ အခ်မ္းသာဆံုးပုဂၢိဳလ္ထံမွလည္း ေလ့လာသင္ယူစရာေတြ မ်ားစြာရွိပါသည္။

ေအာင္ျမင္မႈကို လမ္းေၾကာင္းမေျပာင္းပါေစႏွင့္

လူတိုင္းေအာင္ျမင္မႈကို လိုခ်င္ၾကသည္။ ဘာေၾကာင့္ ႀကိဳးစားသနည္း။ ေအာင္ျမင္ေအာင္ ႀကိဳးစားၾကသည္။ မည္သူမွ က်႐ံႈးေအာင္ ႀကိဳးစားခ်င္ၾကမည္မဟုတ္ေပ။ ဘီလ္ဂိတ္အတြက္ေတာ့ ထိုသေဘာတရားသည္ အျပည့္အဝမွန္သည္ဟု မဆိုႏိုင္ေပ။ သူက ေအာင္ျမင္မႈဆိုသည္ကို ဆံုးျဖတ္ခ်က္ႏွင့္ ယွဥ္တြဲတတ္သည္။ တစ္နည္းေျပာရလွ်င္ သူက ဆံုးျဖတ္ခ်က္ေၾကာင့္ ေအာင္ျမင္သည္ဟု ယူဆသည္။ လုပ္ငန္းဆိုင္ရာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္တစ္ခုသည္ အေရးႀကီးသည္ဟု သူက ခံယူသည္။

“ေအာင္ျမင္မႈဆိုတာ ဆိုးဝါးတဲ့ဆရာပဲဗ်။ ဘယ္ေလာက္အထိ ဆိုးသလဲဆိုရင္ လူတစ္ေယာက္ကို မေအာင္ျမင္ႏိုင္ဘူးလို႔ အထင္ေရာက္တဲ့အထိ ဆြဲေဆာင္သြားတတ္တယ္”ဟု ေျပာခဲ့သည္။ ဆိုလိုသည္မွာ ေအာင္ျမင္မႈအတြက္ လမ္းေၾကာင္းကို ႀကိဳေတြးထားႏိုင္ရမည္။ လမ္းေၾကာင္းအတိုင္းလိုက္လွ်င္ ေအာင္ျမင္ရမည္။ ေအာင္ျမင္ရမည္ဟု ဆံုးျဖတ္သည့္အတိုင္း စိန္ေခၚလုပ္ႏိုင္ရမည္။ စိန္ေခၚၾကည့္ၿပီးမွ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ရမည္။

လူေတြကို ဂ႐ုစိုက္ပါ

ဘီလ္ဂိတ္ဘဝတြင္ ပရဟိတလုပ္ငန္းႏွင့္ လူသားခ်င္း စာနာေထာက္ထားမႈဆိုသည့္ ႏွစ္ခ်က္မွာ အလြန္အေရးပါသည္။ သူက လူသားေတြကို ေစာင့္ေရွာက္ကူညီရန္ ေဖာင္ေဒးရွင္းတစ္ခုကို ထူေထာင္ထားသည္။ ဇနီးျဖစ္သူႏွင့္အတူ Bill and Melinda Gates ေဖာင္ေဒးရွင္းဆိုၿပီး ထူေထာင္ထားသည္။ ကမၻာ့က်န္းမာေရး ကူညီေစာင့္ေရွာက္မႈလုပ္ငန္းမ်ားကို လုပ္ေဆာင္ေနသည္။ လူသားတို႔၏အသက္ကို ကယ္တင္ေရးအား အစြမ္းကုန္ လုပ္ေဆာင္ေပးၿပီး ကမၻာသိေအာင္လုပ္သည္။

“ကိုယ့္မွာ အစြမ္းရွိသေလာက္လုပ္၊ ကိုယ့္အလုပ္ကိုပဲ မၾကည့္နဲ႔၊ ကမၻာႀကီးမွာ မမွ်တမႈေတြ အမ်ားႀကီး၊ လူသားခ်င္းစာနာ၊ လူကို လူလိုဆက္ဆံ” ယင္းသည္ ဘီလ္ဂိတ္၏ ဝါဒျဖစ္သည္။ သူက ေအာင္ျမင္မႈဆိုသည္မွာ မိမိႏွင့္ မိမိအဖြဲ႔အစည္း တစ္ခုတည္းအတြက္သာမဟုတ္၊ အျခားသူမ်ား ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေအာင္ျမင္ေစရန္လည္း ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ရမည္ဟု ဆိုသည္။

အျမင္ရွင္းပါ

ဘီလ္ဂိတ္သည္ ကြန္ပ်ဴတာကို တီထြင္ကတည္းက အမ်ားသံုးႏိုင္သည့္အဆင့္ကို ေရာက္ေစရန္ တီထြင္ခဲ့သူ ျဖစ္သည္။ သူ႔သေဘာထားက အမ်ားအတြက္ ေစတနာထားၿပီး လုပ္ေဆာင္ရန္ျဖစ္သည္။ မိုက္ခ႐ို ေဆာ့ဖ္ကုမၸဏီ အဘယ္ေၾကာင့္ ေအာင္ျမင္ရသနည္းဆိုလွ်င္ သူက သူမ်ားထက္ သာေအာင္လုပ္ခ်င္သည္။ သူက စိတ္ကူးသိပ္မယဥ္တတ္။ သူက လုပ္ငန္းေအာင္ျမင္ဖို႔ဆိုလွ်င္ အားလံုးႏွင့္လက္တြဲၿပီး အေကာင္အထည္ေဖာ္တတ္သည္။ သူ႔စိတ္ထဲတြင္ ေဆာ့ဖ္ဝဲတီထြင္ရန္ထက္၊ လူသားတို႔ အဆင္ေျပေအာင္ မည္သို႔ သံုးႏိုင္မည္နည္းဆိုသည့္ စိတ္ကူးတစ္ခုသာရွိသည္။ ေစတနာ့ဝန္ထမ္းလုပ္ငန္းေတြ လုပ္ကိုင္သည့္အခါတြင္လည္း လူသားေတြအတြက္ ဒုကၡအေရာက္ဆံုး ေရာဂါမ်ားကို လက္ေတြ႔က်က် ကူညီသည္။ ဥပမာ ပိုလီယို၊ ငွက္ဖ်ား စသည့္ေရာဂါမ်ား ကင္းေဝးေရးအတြက္သာ လုပ္သည္။ သူ႔အျမင္က ရွင္းသည္။ လူသားအက်ိဳးျပဳေရးသာျဖစ္သည္။

လုပ္ႏိုင္တာထက္ပိုလုပ္

၁၉၇၅ ခုႏွစ္ခန္႔က သူ႔တီထြင္မႈမ်ားကို စူးစိုက္လုပ္သည္။ အနာဂတ္တြင္ ဘာျဖစ္မည္မွန္းမသိႏိုင္ေသာ္လည္း သူ႔တီထြင္မႈကိုမရပ္။ မိုက္ခ႐ိုကြန္ပ်ဴတာမ်ား ျဖစ္လာေအာင္ အားသြန္ခြန္စိုက္ လုပ္ေဆာင္သည္။ သူက ကြန္ပ်ဴတာကို တီထြင္ဖူးသူမဟုတ္။ သူ နားလည္သည္က ပ႐ိုဂရမ္ပိုင္းသာျဖစ္သည္။ သူတို႔ မေရရာသည့္ တီထြင္မႈႀကီးတစ္ခုကို MITS ကုမၸဏီအတြက္ တာဝန္ယူလုပ္ေဆာင္သည္။ သူႏွင့္ အယ္လင္ဆိုသည့္ သူငယ္ခ်င္းႏွစ္ေယာက္ ေပါင္းလုပ္ၾကျခင္း ျဖစ္သည္။ သူတို႔တီထြင္မႈကို MITS က လက္ခံသည္။ ေနာက္ပိုင္း မိုက္ခ႐ိုေဆာ့ဖ္ကုမၸဏီကို ထူေထာင္ႏိုင္ခဲ့သည္။ သူ႔ဘဝတြင္ မျဖစ္ႏိုင္၊ မလုပ္ႏိုင္ဟုမေျပာ။ သူတို႔ လုပ္ႏိုင္တာထက္ ပိုေကာင္းေအာင္လုပ္ျပၿပီး ေအာင္ပြဲခံႏိုင္ေအာင္ ႀကိဳးစားခဲ့သည္ခ်ည္းျဖစ္သည္။

အခ်ိန္ကိုတန္ဖိုးထား

“ခင္ဗ်ားမွာ ေငြဘယ္ေလာက္ရွိရွိ အလကားပဲ။ ခင္ဗ်ား အခ်ိန္ကို မဝယ္ႏိုင္ဘူး”

ယင္းသည္ ဘီလ္ဂိတ္၏ ထင္ရွားေသာစကား ျဖစ္သည္။ သူသည္ သူ႔အလုပ္ကို မိနစ္ပိုင္း နာရီပိုင္းအလိုက္ ေလးစားတန္ဖိုးထားသည္။ သူ႔အလုပ္ေတြကို အေရးအပါဆံုး အလုပ္မ်ားအား ေရွ႕ဆံုးကထားၿပီး တစ္ခုခ်င္း လုပ္ေဆာင္သြားတတ္သည္။ သူက အစည္းအေဝးေတြကို သိပ္ၿပီးစိတ္မဝင္စား။ သူ အစည္းအေဝး မတက္လည္း ဘာမွမျဖစ္ေလာက္ေအာင္ကို စီစဥ္ထားသည္။ သူက ဘဝတြင္ တန္ဖိုးရွိသည့္အခ်ိန္ေတြကို မျဖဳန္းတီးခဲ့ျခင္းေၾကာင့္သာ ေအာင္ျမင္ခဲ့သည္ဟု မွတ္ယူထားသူလည္းျဖစ္သည္။ သူက အရာရာကို စီမံခ်က္မ်ားျဖင့္ လုပ္သည္။ အခ်ိန္ကိုတန္ဖိုးထားၿပီး လုပ္ေဆာင္ႏိုင္မွ ဘဝကိုတိုးတက္ေအာင္ လုပ္ႏိုင္မည္ဟု ယူဆသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အက်ိဳးမဲ့စြာျဖင့္ အခ်ိန္မျဖဳန္း၊ အခ်ိန္ကို အက်ိဳးရွိေအာင္သာ သူအသံုးျပဳသည္။

ဖိုးသူေတာ္ (www.phothutaw.com)
Credit:The Voice


#Unicode Version#

ခေါင်းဆောင်ကောင်းများထံက လုပ်ငန်းဦးဆောင်မှုဆိုင်ရာ အရည်အချင်းများ၊ စီမံခန့်ခွဲမှုဆိုင်ရာ ကျွမ်းကျင်မှုများကို လေ့လာကြသည်။ သူတို့ ဘာတွေလုပ်ခဲ့သနည်း၊ အဘယ်ကြောင့် အောင်မြင်ခဲ့ကြသနည်း ဆိုသည်များကို အတူယူခဲ့ကြခြင်းဖြစ်သည်။ စံပြုလောက်သူများကို စံအဖြစ်ထားကာ လုပ်ဆောင်နေကြခြင်းမှာ သူတို့လို အောင်မြင်မှုများ ရယူပိုင်ဆိုင်လိုကြသောကြောင့်လည်း ဖြစ်ပါသည်။ ဘီလ်ဂိတ်ဆိုသည့် ကမ္ဘာ့ အချမ်းသာဆုံးပုဂ္ဂိုလ်ထံမှလည်း လေ့လာသင်ယူစရာတွေ များစွာရှိပါသည်။

အောင်မြင်မှုကို လမ်းကြောင်းမပြောင်းပါစေနှင့်

လူတိုင်းအောင်မြင်မှုကို လိုချင်ကြသည်။ ဘာကြောင့် ကြိုးစားသနည်း။ အောင်မြင်အောင် ကြိုးစားကြသည်။ မည်သူမှ ကျရှုံးအောင် ကြိုးစားချင်ကြမည်မဟုတ်ပေ။ ဘီလ်ဂိတ်အတွက်တော့ ထိုသဘောတရားသည် အပြည့်အဝမှန်သည်ဟု မဆိုနိုင်ပေ။ သူက အောင်မြင်မှုဆိုသည်ကို ဆုံးဖြတ်ချက်နှင့် ယှဉ်တွဲတတ်သည်။ တစ်နည်းပြောရလျှင် သူက ဆုံးဖြတ်ချက်ကြောင့် အောင်မြင်သည်ဟု ယူဆသည်။ လုပ်ငန်းဆိုင်ရာ ဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ခုသည် အရေးကြီးသည်ဟု သူက ခံယူသည်။

“အောင်မြင်မှုဆိုတာ ဆိုးဝါးတဲ့ဆရာပဲဗျ။ ဘယ်လောက်အထိ ဆိုးသလဲဆိုရင် လူတစ်ယောက်ကို မအောင်မြင်နိုင်ဘူးလို့ အထင်ရောက်တဲ့အထိ ဆွဲဆောင်သွားတတ်တယ်”ဟု ပြောခဲ့သည်။ ဆိုလိုသည်မှာ အောင်မြင်မှုအတွက် လမ်းကြောင်းကို ကြိုတွေးထားနိုင်ရမည်။ လမ်းကြောင်းအတိုင်းလိုက်လျှင် အောင်မြင်ရမည်။ အောင်မြင်ရမည်ဟု ဆုံးဖြတ်သည့်အတိုင်း စိန်ခေါ်လုပ်နိုင်ရမည်။ စိန်ခေါ်ကြည့်ပြီးမှ လုပ်ဆောင်နိုင်ရမည်။

လူတွေကို ဂရုစိုက်ပါ

ဘီလ်ဂိတ်ဘဝတွင် ပရဟိတလုပ်ငန်းနှင့် လူသားချင်း စာနာထောက်ထားမှုဆိုသည့် နှစ်ချက်မှာ အလွန်အရေးပါသည်။ သူက လူသားတွေကို စောင့်ရှောက်ကူညီရန် ဖောင်ဒေးရှင်းတစ်ခုကို ထူထောင်ထားသည်။ ဇနီးဖြစ်သူနှင့်အတူ Bill and Melinda Gates ဖောင်ဒေးရှင်းဆိုပြီး ထူထောင်ထားသည်။ ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေး ကူညီစောင့်ရှောက်မှုလုပ်ငန်းများကို လုပ်ဆောင်နေသည်။ လူသားတို့၏အသက်ကို ကယ်တင်ရေးအား အစွမ်းကုန် လုပ်ဆောင်ပေးပြီး ကမ္ဘာသိအောင်လုပ်သည်။

“ကိုယ့်မှာ အစွမ်းရှိသလောက်လုပ်၊ ကိုယ့်အလုပ်ကိုပဲ မကြည့်နဲ့၊ ကမ္ဘာကြီးမှာ မမျှတမှုတွေ အများကြီး၊ လူသားချင်းစာနာ၊ လူကို လူလိုဆက်ဆံ” ယင်းသည် ဘီလ်ဂိတ်၏ ဝါဒဖြစ်သည်။ သူက အောင်မြင်မှုဆိုသည်မှာ မိမိနှင့် မိမိအဖွဲ့အစည်း တစ်ခုတည်းအတွက်သာမဟုတ်၊ အခြားသူများ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်အောင်မြင်စေရန်လည်း ဆောင်ရွက်နိုင်ရမည်ဟု ဆိုသည်။

အမြင်ရှင်းပါ

ဘီလ်ဂိတ်သည် ကွန်ပျူတာကို တီထွင်ကတည်းက အများသုံးနိုင်သည့်အဆင့်ကို ရောက်စေရန် တီထွင်ခဲ့သူ ဖြစ်သည်။ သူ့သဘောထားက အများအတွက် စေတနာထားပြီး လုပ်ဆောင်ရန်ဖြစ်သည်။ မိုက်ခရို ဆော့ဖ်ကုမ္ပဏီ အဘယ်ကြောင့် အောင်မြင်ရသနည်းဆိုလျှင် သူက သူများထက် သာအောင်လုပ်ချင်သည်။ သူက စိတ်ကူးသိပ်မယဉ်တတ်။ သူက လုပ်ငန်းအောင်မြင်ဖို့ဆိုလျှင် အားလုံးနှင့်လက်တွဲပြီး အကောင်အထည်ဖော်တတ်သည်။ သူ့စိတ်ထဲတွင် ဆော့ဖ်ဝဲတီထွင်ရန်ထက်၊ လူသားတို့ အဆင်ပြေအောင် မည်သို့ သုံးနိုင်မည်နည်းဆိုသည့် စိတ်ကူးတစ်ခုသာရှိသည်။ စေတနာ့ဝန်ထမ်းလုပ်ငန်းတွေ လုပ်ကိုင်သည့်အခါတွင်လည်း လူသားတွေအတွက် ဒုက္ခအရောက်ဆုံး ရောဂါများကို လက်တွေ့ကျကျ ကူညီသည်။ ဥပမာ ပိုလီယို၊ ငှက်ဖျား စသည့်ရောဂါများ ကင်းဝေးရေးအတွက်သာ လုပ်သည်။ သူ့အမြင်က ရှင်းသည်။ လူသားအကျိုးပြုရေးသာဖြစ်သည်။

လုပ်နိုင်တာထက်ပိုလုပ်

၁၉၇၅ ခုနှစ်ခန့်က သူ့တီထွင်မှုများကို စူးစိုက်လုပ်သည်။ အနာဂတ်တွင် ဘာဖြစ်မည်မှန်းမသိနိုင်သော်လည်း သူ့တီထွင်မှုကိုမရပ်။ မိုက်ခရိုကွန်ပျူတာများ ဖြစ်လာအောင် အားသွန်ခွန်စိုက် လုပ်ဆောင်သည်။ သူက ကွန်ပျူတာကို တီထွင်ဖူးသူမဟုတ်။ သူ နားလည်သည်က ပရိုဂရမ်ပိုင်းသာဖြစ်သည်။ သူတို့ မရေရာသည့် တီထွင်မှုကြီးတစ်ခုကို MITS ကုမ္ပဏီအတွက် တာဝန်ယူလုပ်ဆောင်သည်။ သူနှင့် အယ်လင်ဆိုသည့် သူငယ်ချင်းနှစ်ယောက် ပေါင်းလုပ်ကြခြင်း ဖြစ်သည်။ သူတို့တီထွင်မှုကို MITS က လက်ခံသည်။ နောက်ပိုင်း မိုက်ခရိုဆော့ဖ်ကုမ္ပဏီကို ထူထောင်နိုင်ခဲ့သည်။ သူ့ဘဝတွင် မဖြစ်နိုင်၊ မလုပ်နိုင်ဟုမပြော။ သူတို့ လုပ်နိုင်တာထက် ပိုကောင်းအောင်လုပ်ပြပြီး အောင်ပွဲခံနိုင်အောင် ကြိုးစားခဲ့သည်ချည်းဖြစ်သည်။

အချိန်ကိုတန်ဖိုးထား

“ခင်ဗျားမှာ ငွေဘယ်လောက်ရှိရှိ အလကားပဲ။ ခင်ဗျား အချိန်ကို မဝယ်နိုင်ဘူး”

ယင်းသည် ဘီလ်ဂိတ်၏ ထင်ရှားသောစကား ဖြစ်သည်။ သူသည် သူ့အလုပ်ကို မိနစ်ပိုင်း နာရီပိုင်းအလိုက် လေးစားတန်ဖိုးထားသည်။ သူ့အလုပ်တွေကို အရေးအပါဆုံး အလုပ်များအား ရှေ့ဆုံးကထားပြီး တစ်ခုချင်း လုပ်ဆောင်သွားတတ်သည်။ သူက အစည်းအဝေးတွေကို သိပ်ပြီးစိတ်မဝင်စား။ သူ အစည်းအဝေး မတက်လည်း ဘာမှမဖြစ်လောက်အောင်ကို စီစဉ်ထားသည်။ သူက ဘဝတွင် တန်ဖိုးရှိသည့်အချိန်တွေကို မဖြုန်းတီးခဲ့ခြင်းကြောင့်သာ အောင်မြင်ခဲ့သည်ဟု မှတ်ယူထားသူလည်းဖြစ်သည်။ သူက အရာရာကို စီမံချက်များဖြင့် လုပ်သည်။ အချိန်ကိုတန်ဖိုးထားပြီး လုပ်ဆောင်နိုင်မှ ဘဝကိုတိုးတက်အောင် လုပ်နိုင်မည်ဟု ယူဆသည်။ ထို့ကြောင့် အကျိုးမဲ့စွာဖြင့် အချိန်မဖြုန်း၊ အချိန်ကို အကျိုးရှိအောင်သာ သူအသုံးပြုသည်။
 
 
 
ေန႔စဥ္သတင္းအသစ္မ်ားကို Email ပို႔ေပးပါမည္။
သင္၏ Gmail ကို ေအာက္တြင္ ျဖည့္စြက္၍ Submit လုပ္ပါ။
 
 
Top