20% အထိDiscount ေပးမည့္ (ကမၻာေအး ေက်ာက္မ်က္ေရွ ႔) Grand Wireless ကြန္ဒိုအေရာင္းျပပြဲ
×

မေရမရာ ျဖစ္ေနသည့္ UNESCO ၏ ကမာၻ႔အေမြ အႏွစ္ စာရင္းဝင္ျဖစ္ရန္ ပုဂံ၏ ေလွ်ာက္ထားမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ ယခုႏွစ္ အတြင္း အေလး ေပးေနၾကသည့္ အခ်ိန္တြင္ ျမန္မာနိုင္ငံ၌ ကမာၻ႔အေမြအႏွစ္ စာရင္းဝင္ေနရာတခု ရွိေနၿပီး ျဖစ္ေၾကာင္း ေမ့မထားသင့္ၾကပါ။

ေရွးေဟာင္းၿမိဳ႕ေတာ္မ်ားျဖစ္သည့္ ဗိႆနိုးႏွင့္ ဟန္လင္းတို႔ႏွင့္ အတူ သေရေခတၱရာက ျမန္မာနိုင္ငံ မွ အင္အားႀကီးေသာ ပ်ဴဘုရင့္နိုင္ငံေတာ္ တည္ရွိခဲ့ေသာ ေနရာမ်ားျဖစ္ၿပီး ၂၀၁၄ ခုႏွစ္တြင္ UNESCO ၏ ကမာၻ႔အေမြအႏွစ္ စာရင္းသို႔ ထည့္သြင္းျခင္းခံခဲ့ရသည္။

ပ်ဴဘုရင့္နိုင္ငံသည္ ဘီစီ၂၀၀ မွ ေအဒီ ၉၀၀ အတြင္းတြင္ စည္ပင္ထြန္းကားခဲ့သည္။ ယေန႕ အခ်ိန္တြင္ ခရီးသည္အမ်ားစုက ႀကီးက်ယ္ခန္းနားသည့္ သေရေခတၱရာ ပ်ဴၿမိဳ႕ေဟာင္းေနရာမ်ားကို ေလ့လာ လည္ပတ္ရန္ ပဲခူးတိုင္း ျပည္ၿမိဳ႕နယ္သို႔ လာေရာက္ၾကသည္။

ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္တစီး သို႔မဟုတ္ တုတ္တုတ္(၃ ဘီးဆိုင္ကယ္)တစီး ငွားရမ္း၍ ျဖစ္ေစ ကိုယ္ပိုင္ကားႏွင့္ ျဖစ္ေစ ေန႕တဝက္ခန႔္ အခ်ိန္ယူ၍ အဆိုပါေနရာမ်ားသို႔ သြားေရာက္နိုင္ပါသည္။ သေရေခတၱရာတြင္ လမ္းေလွ်ာက္၍ သို႔မဟုတ္ စက္ဘီးႏွင့္ သြားလာရန္ တေနရာမွ တေနရာက အလွမ္းကြာလြန္းပါသည္။

ၿမိဳ႕ျပ အခ်က္အခ်ာျဖစ္သည့္ ျပည္ၿမိဳ႕မွ ထြက္ခြာလာခဲ့ၿပီးေနာက္ သေရေခတၱရာ၏ အျပင္ဘက္နယ္နိမိတ္သို႔ နဂါးတြန႔္ တံခါးတြင္ ေရာက္ရွိမည္ ျဖစ္သည္။ နဂါးတြန႔္ တံခါးသည္ ေရွးေဟာင္းၿမိဳ႕ေတာ္ကို တခ်ိန္က ကာကြယ္ထားေသာ တံခါး ၉ ခု အနက္မွ တခုျဖစ္ပါသည္။ ယေန႕ေခတ္တြင္ ႂကြင္းက်န္သမွ်မွာ အနီေရာင္ အုတ္နံရံ အပ်က္အစီးမ်ား ျဖစ္ပါသည္။ ႀကီးမားသည့္ အျဖဴေရာင္ UNESCO ကမာၻ႔အေမြအႏွစ္ ေက်ာက္တိုင္အမွတ္အသားက ဤေနရာသည္ သမိုင္းဝင္ ထူးျခားေသာ ေနရာတခု၏ ဝင္ေပါက္ျဖစ္ေၾကာင္း သတိေပးေနသည္။

ေနာက္ထပ္ ရပ္နားရမည့္ ေနရာက ျပတိုက္ျဖစ္ပါသည္။ (ဝင္ေၾကးက နိုင္ငံျခားသား တဦးလွ်င္ ၅၀၀၀ က်ပ္ေပးရၿပီး အမ်ား ျပည္သူ ႐ုံးပိတ္ရက္မ်ားတြင္ ျပတိုက္ပိတ္ပါသည္။) ျပတိုက္တြင္ ပိုမို၍ တန္ဘိုးႀကီး၍ ထူးျခားေသာ သေရေခတၱရာမွ ေရွးေဟာင္းသုေတသန ေတြ႕ရွိမႈမ်ားကို ျပသထားၿပီး သင္ျမင္ေတြ႕ရေတာ့မည့္ အရာမ်ားအတြက္ ေနာက္ခံ အေၾကာင္း အခ်က္အလက္မ်ားေပးပါသည္။ နိုင္ငံျခားသားမ်ားအတြက္ သေရေခတၱရာ ဇုန္ဝင္ေၾကး ၅၀၀၀ က်ပ္ေပးရန္ သင္၏ ယာဥ္ေမာင္းက ေခၚသြားမည့္ ေနရာျဖစ္ပါသည္။

နန္းေတာ္ ေဟာင္းေနရာ၌ ဘုရင့္နိုင္ငံေတာ္တြင္ ေနထိုင္သူမ်ားထဲမွ အေရးအပါဆုံးသူမ်ားကို ကာကြယ္ရန္ ပ်ဴေခတ္ အတြင္း ေဆာက္လုပ္ခဲ့သည့္ တခ်ိန္က ထူထဲ၍ ေတာင့္တင္းခိုင္မာခဲ့သည့္ တံတိုင္းတခု၏ အႂကြင္းအက်န္မ်ားကို ျမင္ရ လိမ့္မည္ ျဖစ္သည္။ ထိုေနရာတြင္ ရွာေဖြတူးေဖာ္မႈမ်ား ျပဳလုပ္သည့္အခါ သံထည္ပစၥည္းမ်ား၊ အုတ္ႂကြပ္အမိုးမ်ား၊ အဖိုးတန္ ေက်ာက္မ်က္မ်ားျဖင့္ ျပဳလုပ္ထားသည့္ ဆံထိုးမ်ားႏွင့္ စာေရးထားသည့္ အုတ္မ်ား ေတြ႕ရွိခဲ့ရသည္။ ယေန႕အခ်ိန္တြင္ တံတိုင္း အၿပိဳအပ်က္မ်ားသာ က်န္ေနၿပီး ဆိတ္တအုပ္က ၎တို႔ၾကားတြင္ ေျပးလႊားကစားေနသည္ကို ျမင္ေတြ႕ရမည္ ျဖစ္သည္။

ထို႔ေနာက္ သစ္ပင္မ်ား ဝိုင္းရံထားသည့္ ထင္ထင္ရွားရွား မရွိလွသည့္ ေရကန္တခုျဖစ္ၿပီး ေဘာေဘာႀကီး ဘုရားကို ေနာက္ ခံတြင္ ျမင္ေနရေသာ ရဟႏၲာကန္က ဗုဒၶဘာသာ ရဟန္းမ်ား ဉာဏ္အလင္းကို ရရွိၿပီးေနာက္ ေရခ်ိဳးၾကသည့္ ေနရာျဖစ္သည္ဟု ဆိုၾကသည္။ အနီးအနားရွိ ေတာင္ကုန္းမ်ားမွ ေရကို ပတ္ဝန္းက်င္ ဧရိယာသို႔ တႏွစ္ပတ္လုံး ေရေပးသည့္ ေရွးေဟာင္း ဘုရင့္နိုင္ငံ၏ ေခတ္မီေသာ ဟိုက္ဒေရာလစ္ ကြန္ရက္၏ သေကၤတလည္း ျဖစ္သည္။ အနားရွိ ရဟႏၲာ ဂူဘုရားက တံခါး ပိတ္ထားေသာ္လည္း မူလ ေက်ာက္ဆစ္လက္ရာျဖစ္သည့္ ဗုဒၶ႐ုပ္ပြားေတာ္မ်ားကို တံခါးမ်ားကို ျဖတ္၍ လွမ္းျမင္နိုင္ပါသည္။

စပါးခင္းမ်ား၊ ေျပာင္းခင္းမ်ားႏွင့္ ပဲပင္မ်ားအတြက္ စင္ေထာင္ေနၾကသည့္ လယ္သမားမ်ားကို ေက်ာ္ျဖတ္ခဲ့ၿပီးေနာက္ နာမည္အႀကီးဆုံး ထုထည္အႀကီးမားဆုံး ပ်ဴေခတ္ေစတီမ်ားထဲတြင္ တခု အပါအဝင္ ျဖစ္သည့္ ေဘာေဘာႀကီး ဘုရားသို႔ ေရာက္မည္ ျဖစ္သည္။ ႀကီးမားသည့္ ဆလင္ဒါပုံ ေစတီက အျမင့္ ၄၇ မီတာ ခန႔္ျမင့္မားၿပီး အေသးစိတ္ မြမ္းမံဆင္ယင္ ထားျခင္း မရွိျခင္းက ဤေစတီက မည္မွ်ေရွးက်သည္ကို ေဖာ္ျပေနသည့္ သေကၤတ တခုျဖစ္သည္။ ပတ္ဝန္းက်င္ကို တူး ေဖာ္ရွာေဖြမႈမ်ား ျပဳလုပ္ရာတြင္ ေအဒီ ၆ရာစုအတြင္းက ပ်ဴစာမ်ား ေရးထိုးထားသည့္ ေက်ာက္တုံးမ်ားကို ေတြ႕ရွိခဲ့ရသည္။ ေဘာေဘာႀကီး ဘုရားသည္ ျမန္မာနိုင္ငံမွ သက္တမ္းအရင့္ဆုံး ဘုရားပုထိုးမ်ားထဲတြင္ တခုအပါအဝင္ ျဖစ္သည္ဟု ဆိုၾကၿပီး လျပည့္ေန႕တြင္ ေဒသခံမ်ားက ပန္းမ်ားျဖင့္ တန္ဆာဆင္ထားသည့္ ဘုရားသို႔ လာေရာက္၍ ရွိခိုးဆုေတာင္းၾကသည္။ သစ္သီးမ်ား ကပ္လႉၾကသည္။ ထိုအခ်ိန္တြင္ သီခ်င္းမ်ားကို အသံခ်ဲ့စက္ျဖင့္ ဖြင့္ထားၿပီး လာေရာက္သူမ်ား အားလုံး ကို အစားအစာမ်ား အခမဲ့ ေကြၽးေမြးသည္။


ေနာက္တေနရာ ျဖစ္သည့္ ဗိႆနိုး ဘုရင္မ၏ သင္းခ်ိဳင္းတြင္ ႀကီးမားေသာ ေက်ာက္ပန္းအိုး ၆ ခုက ေျမႀကီးထဲတြင္ တပိုင္းတစ နစ္ျမဳပ္ေနသည္။ တန္ခိုးႀကီးသည့္ ပ်ဴဘုရင္မႏွင့္ သူ၏ ေဆြမ်ိဳးမ်ားကို ထိုေနရာတြင္ ျမႇုပ္ႏွံထားသည္ဟု ေဒသခံတို႔က အစဥ္အဆက္ ယုံၾကည္ခဲ့ၾကသည္။

ဘုရားမာ က ေနာက္ထပ္ ႀကီးမားေသာေစတီတဆူ ျဖစ္သည္။ ယခုအခ်ိန္တြင္ ဥပုံသ႑န္ရွိ၍ ၄၂ မီတာျမင့္သည္။ အတြင္းက အေခါင္းပြျဖစ္ၿပီး ဗုဒၶ၏ ဓာတ္ေတာ္မ်ားကို ဌာပနာထားသည္ဟု ေျပာၾကသည္။ သီတင္းကြၽတ္ လျပည္ေန႕တြင့္ ဘုရား ပရဝုဏ္ အတြင္း၌ ပြဲေတာ္ငယ္တခု ျပဳလုပ္ေလ့ရွိပါသည္။ အမ်ိဳးသားမ်ားက ႀကိဳးမ်ားကို အသုံးျပဳ၍ ေစတီေပၚသို႔ တြယ္တက္ၾကၿပီး အုတ္မ်ားၾကားတြင္ တႏွစ္ပတ္လုံး ေပါက္ေရာက္ေနခဲ့ေသာ ျမက္မ်ား အပင္မ်ားကို ရွင္းလင္းေပးၾကပါသည္။

ဘုရားႀကီးက ျပည္ၿမိဳ႕ အျပင္ဘက္တြင္တည္ရွိသည့္ ေနာက္ထပ္ ဘုရားတဆူ ျဖစ္ပါသည္။ စိမ္းစိုသည့္ စိုက္ပ်ိဳးေျမမ်ား ၾကားထဲမွ ျမင့္ျမင့္မားမား ထိုးထြက္ေနသည့္ ဘုရားႀကီးက က်န္ဘုရားမ်ားေလာက္ ထင္ရွားျခင္းမရွိေသာ္လည္း ဗုဒၶ၏ ညာ ဘက္ေျခမွ ေျခသည္းကို ဌာပနာထားသည္ဟု ေဒသခံမ်ားက ယုံၾကည္ထားၾကသည္။

ျပည္ၿမိဳ႕က လည္စရာမ်ား

ျပည္ၿမိဳ႕က ပုံမွန္ ကမာၻလွည့္ခရီးစဥ္ လမ္းေၾကာင္းမ်ားတြင္ မပါဝင္ပါ။ ထို႔ေၾကာင့္ စစ္မွန္သည့္ ေဒသ အေတြ႕အႀကဳံႏွင့္ ႀကိဳဆိုမႈမ်ား ေပးပါသည္။ ျပည္ႏွင့္ ပတ္သက္သည္အားလုံးကို ေလ့လာရန္ ၂ ရက္ ဆိုလွ်င္ လုံေလာက္ပါသည္။

ခရီးသည္မ်ား အေနျဖင့္ သေရေခတၱရာ သို႔သြားေရာက္သလို ျပည္ၿမိဳ႕မွ ၂ နာရီ ခရီးအကြာတြင္ရွိေသာ အေကာက္ေတာင္ သို႔လည္း သြားေရာက္သင့္ပါသည္။ ျမစ္ကမ္းတေလွ်ာက္မွ ေတာင္ကမ္းပါးမွ ေက်ာက္သားမ်က္ႏွာ ျပင္တြင္ ဒါဇင္ႏွင့္ခ်ီ ေသာ ဗုဒၶဆင္းတုမ်ား ထုလုပ္ထားသည္။ ေ႐ႊဆံေတာ္ ဘုရားက ၿမိဳ႕လယ္တြင္ တည္ရွိေသာ အထင္ကရ ဘုရားတဆူ ျဖစ္ ၿပီး ေနဝင္ခ်ိန္ဝန္းက်င္တြင္ သြားေရာက္သင့္ပါသည္။ သုံးပန္လွေက်ာင္းက ျပည္ၿမိဳ႕မွ မိနစ္၃၀ ခရီးအကြာ သို႔မဟုတ္ ဗိႆ နိုး ဘုရင္မ သင္းခ်ိဳင္းမွ ၁၀ မိနစ္ ခရီးအကြာတြင္ ရွိၿပီး လွပသည့္ အစြန႔္ပစ္ခံ ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္းတခု ျဖစ္ပါသည္။ ယခု အခါ ဓာတ္ပုံဆရာမ်ားႏွင့္ ေမာ္ဒယ္မ်ားအတြက္ ေပ်ာက္ဆုံးေနသည့္ ဘုရင့္နိုင္ငံေတာ္ အေငြ႕အသက္မ်ားေပးသည့္ေရပန္း စားေသာေနရာတခု ျဖစ္လာသည္။

ျပည္ၿမိဳ႕တြင္ ညစာစားရန္ အတြက္ ျမစ္ကမ္းပါးတြင္တည္ရွိေသာ ကမ္းနားလမ္းမွ Wish စားေသာက္ဆိုင္က အလြန္လူ ႀကိဳက္မ်ားပါသည္။ ရႈခင္းေကာင္းၿပီး အစားအစာလည္း ေကာင္းသည္။ သက္ဝင္လႈပ္ရွားေနေသာ ညေဈးက စာတိုက္ ေဟာင္းလမ္းတြင္ ေမွာင္ရီပ်ိဳးသည့္ အခ်ိန္၌ စတင္ေရာင္းခ်၍ ညစာအတြက္ အရသာရွိၿပီး ေဈးႏႈန္း ခ်ိဳသာေသာ ေ႐ြး ခ်ယ္စရာ အမ်ားအျပားကို ေပးပါသည္။ ညေဈးတန္း၏ အဆုံးတြင္ ေဗဒါရီ Food Village က လမ္းေဘး အစားအစာမ်ားကို ေဈးႏႈန္းျမင့္ျမင့္ျဖင့္ ေရာင္းခ်သည့္ ေခတ္မီစားေသာက္ဆိုင္တခု ျဖစ္ပါသည္။ လမ္းေဘးတြင္ ခင္းထားသည့္ ခုံမ်ားေၾကာင့္ ညေနခင္းတြင္ ဘီယာေသာက္ရင္း ေငးခ်င္သူမ်ားအတြက္ အေကာင္းဆုံး ေနရာတခု ျဖစ္သည္။

တည္းခိုေရးအတြက္ ေ႐ြးခ်ယ္စရာမ်ားထဲတြင္ အလယ္ဗဟိုက်၍ အျပင္ဖက္တြင္ ေရကူးကန္ငယ္တခုလည္း ပါဝင္ေသာ Lucky Dragon ဟိုတယ္(ေဒၚလာ ၄၀) ႏွင့္ ၿမိဳ႕ႏွင့္ ေဝးသည့္ ေနရာတြင္ တည္ရွိေသာ္လည္း သေရေခတၱရာႏွင့္ နီးသည့္ ဟိုတယ္သစ္ Ksetra( ၂၅ ေဒၚလာ) တို႔ ပါဝင္သည္။

ျပည္ၿမိဳ႕သို႔ ရန္ကုန္မွ ဘတ္စ္ကားျဖင့္ သြားလွ်င္ ၇ နာရီ ဝန္းက်င္ခန႔္ ၾကာျမင့္ၿပီး ကားမ်ားက တေန႕လုံး ပုံမွန္ထြက္ ေနပါ သည္။ ျပည္ အေဝးေျပးကားဂိတ္က ၿမိဳ႕လယ္မွ တုတ္တုတ္ႏွင့္ ၁၀ မိနစ္ခန႔္သြားရသည့္ ေနရာတြင္ ရွိပါသည္။ ရထားျဖင့္ သြားမည္ဆိုလွ်င္ ရထားက ရန္ကုန္ ဘူတာႀကီးမွ ေန႕လည္ ၁ နာရီတြင္ထြက္ၿပီး ျပည္သို႔ ည ၉နာရီ၃၀ မိနစ္ ဝန္းက်င္တြင္ ေရာက္ပါသည္။ ကိုယ္ပိုင္ကားျဖင့္ သြားမည္ဆိုပါက ၆ နာရီ သို႔မဟုတ္ ထိုထက္ နည္းနိုင္ပါသည္။

(Sri Ksetra: UNESCO Treasure to Discover on a Short Break from Yangon ကို ဘာသာျပန္သည္။)

ဖိုးသူေတာ္ (www.phothutaw.com)
Credit: Irrawaddy


#Unicode Version#

မရေမရာ ဖြစ်နေသည့် UNESCO ၏ ကမ္ဘာ့အမွေ အနှစ် စာရင်းဝင်ဖြစ်ရန် ပုဂံ၏ လျှောက်ထားမှုနှင့် ပတ်သက်၍ ယခုနှစ် အတွင်း အလေး ပေးနေကြသည့် အချိန်တွင် မြန်မာနိုင်ငံ၌ ကမ္ဘာ့အမွေအနှစ် စာရင်းဝင်နေရာတခု ရှိနေပြီး ဖြစ်ကြောင်း မေ့မထားသင့်ကြပါ။

ရှေးဟောင်းမြို့တော်များဖြစ်သည့် ဗိဿနိုးနှင့် ဟန်လင်းတို့နှင့် အတူ သရေခေတ္တရာက မြန်မာနိုင်ငံ မှ အင်အားကြီးသော ပျူဘုရင့်နိုင်ငံတော် တည်ရှိခဲ့သော နေရာများဖြစ်ပြီး ၂၀၁၄ ခုနှစ်တွင် UNESCO ၏ ကမ္ဘာ့အမွေအနှစ် စာရင်းသို့ ထည့်သွင်းခြင်းခံခဲ့ရသည်။

ပျူဘုရင့်နိုင်ငံသည် ဘီစီ၂၀၀ မှ အေဒီ ၉၀၀ အတွင်းတွင် စည်ပင်ထွန်းကားခဲ့သည်။ ယနေ့ အချိန်တွင် ခရီးသည်အများစုက ကြီးကျယ်ခန်းနားသည့် သရေခေတ္တရာ ပျူမြို့ဟောင်းနေရာများကို လေ့လာ လည်ပတ်ရန် ပဲခူးတိုင်း ပြည်မြို့နယ်သို့ လာရောက်ကြသည်။

မော်တော်ဆိုင်ကယ်တစီး သို့မဟုတ် တုတ်တုတ်(၃ ဘီးဆိုင်ကယ်)တစီး ငှားရမ်း၍ ဖြစ်စေ ကိုယ်ပိုင်ကားနှင့် ဖြစ်စေ နေ့တဝက်ခန့် အချိန်ယူ၍ အဆိုပါနေရာများသို့ သွားရောက်နိုင်ပါသည်။ သရေခေတ္တရာတွင် လမ်းလျှောက်၍ သို့မဟုတ် စက်ဘီးနှင့် သွားလာရန် တနေရာမှ တနေရာက အလှမ်းကွာလွန်းပါသည်။

မြို့ပြ အချက်အချာဖြစ်သည့် ပြည်မြို့မှ ထွက်ခွာလာခဲ့ပြီးနောက် သရေခေတ္တရာ၏ အပြင်ဘက်နယ်နိမိတ်သို့ နဂါးတွန့် တံခါးတွင် ရောက်ရှိမည် ဖြစ်သည်။ နဂါးတွန့် တံခါးသည် ရှေးဟောင်းမြို့တော်ကို တချိန်က ကာကွယ်ထားသော တံခါး ၉ ခု အနက်မှ တခုဖြစ်ပါသည်။ ယနေ့ခေတ်တွင် ကြွင်းကျန်သမျှမှာ အနီရောင် အုတ်နံရံ အပျက်အစီးများ ဖြစ်ပါသည်။ ကြီးမားသည့် အဖြူရောင် UNESCO ကမ္ဘာ့အမွေအနှစ် ကျောက်တိုင်အမှတ်အသားက ဤနေရာသည် သမိုင်းဝင် ထူးခြားသော နေရာတခု၏ ဝင်ပေါက်ဖြစ်ကြောင်း သတိပေးနေသည်။

နောက်ထပ် ရပ်နားရမည့် နေရာက ပြတိုက်ဖြစ်ပါသည်။ (ဝင်ကြေးက နိုင်ငံခြားသား တဦးလျှင် ၅၀၀၀ ကျပ်ပေးရပြီး အများ ပြည်သူ ရုံးပိတ်ရက်များတွင် ပြတိုက်ပိတ်ပါသည်။) ပြတိုက်တွင် ပိုမို၍ တန်ဘိုးကြီး၍ ထူးခြားသော သရေခေတ္တရာမှ ရှေးဟောင်းသုတေသန တွေ့ရှိမှုများကို ပြသထားပြီး သင်မြင်တွေ့ရတော့မည့် အရာများအတွက် နောက်ခံ အကြောင်း အချက်အလက်များပေးပါသည်။ နိုင်ငံခြားသားများအတွက် သရေခေတ္တရာ ဇုန်ဝင်ကြေး ၅၀၀၀ ကျပ်ပေးရန် သင်၏ ယာဉ်မောင်းက ခေါ်သွားမည့် နေရာဖြစ်ပါသည်။

နန်းတော် ဟောင်းနေရာ၌ ဘုရင့်နိုင်ငံတော်တွင် နေထိုင်သူများထဲမှ အရေးအပါဆုံးသူများကို ကာကွယ်ရန် ပျူခေတ် အတွင်း ဆောက်လုပ်ခဲ့သည့် တချိန်က ထူထဲ၍ တောင့်တင်းခိုင်မာခဲ့သည့် တံတိုင်းတခု၏ အကြွင်းအကျန်များကို မြင်ရ လိမ့်မည် ဖြစ်သည်။ ထိုနေရာတွင် ရှာဖွေတူးဖော်မှုများ ပြုလုပ်သည့်အခါ သံထည်ပစ္စည်းများ၊ အုတ်ကြွပ်အမိုးများ၊ အဖိုးတန် ကျောက်မျက်များဖြင့် ပြုလုပ်ထားသည့် ဆံထိုးများနှင့် စာရေးထားသည့် အုတ်များ တွေ့ရှိခဲ့ရသည်။ ယနေ့အချိန်တွင် တံတိုင်း အပြိုအပျက်များသာ ကျန်နေပြီး ဆိတ်တအုပ်က ၎င်းတို့ကြားတွင် ပြေးလွှားကစားနေသည်ကို မြင်တွေ့ရမည် ဖြစ်သည်။

ထို့နောက် သစ်ပင်များ ဝိုင်းရံထားသည့် ထင်ထင်ရှားရှား မရှိလှသည့် ရေကန်တခုဖြစ်ပြီး ဘောဘောကြီး ဘုရားကို နောက် ခံတွင် မြင်နေရသော ရဟန္တာကန်က ဗုဒ္ဓဘာသာ ရဟန်းများ ဉာဏ်အလင်းကို ရရှိပြီးနောက် ရေချိုးကြသည့် နေရာဖြစ်သည်ဟု ဆိုကြသည်။ အနီးအနားရှိ တောင်ကုန်းများမှ ရေကို ပတ်ဝန်းကျင် ဧရိယာသို့ တနှစ်ပတ်လုံး ရေပေးသည့် ရှေးဟောင်း ဘုရင့်နိုင်ငံ၏ ခေတ်မီသော ဟိုက်ဒရောလစ် ကွန်ရက်၏ သင်္ကေတလည်း ဖြစ်သည်။ အနားရှိ ရဟန္တာ ဂူဘုရားက တံခါး ပိတ်ထားသော်လည်း မူလ ကျောက်ဆစ်လက်ရာဖြစ်သည့် ဗုဒ္ဓရုပ်ပွားတော်များကို တံခါးများကို ဖြတ်၍ လှမ်းမြင်နိုင်ပါသည်။

စပါးခင်းများ၊ ပြောင်းခင်းများနှင့် ပဲပင်များအတွက် စင်ထောင်နေကြသည့် လယ်သမားများကို ကျော်ဖြတ်ခဲ့ပြီးနောက် နာမည်အကြီးဆုံး ထုထည်အကြီးမားဆုံး ပျူခေတ်စေတီများထဲတွင် တခု အပါအဝင် ဖြစ်သည့် ဘောဘောကြီး ဘုရားသို့ ရောက်မည် ဖြစ်သည်။ ကြီးမားသည့် ဆလင်ဒါပုံ စေတီက အမြင့် ၄၇ မီတာ ခန့်မြင့်မားပြီး အသေးစိတ် မွမ်းမံဆင်ယင် ထားခြင်း မရှိခြင်းက ဤစေတီက မည်မျှရှေးကျသည်ကို ဖော်ပြနေသည့် သင်္ကေတ တခုဖြစ်သည်။ ပတ်ဝန်းကျင်ကို တူး ဖော်ရှာဖွေမှုများ ပြုလုပ်ရာတွင် အေဒီ ၆ရာစုအတွင်းက ပျူစာများ ရေးထိုးထားသည့် ကျောက်တုံးများကို တွေ့ရှိခဲ့ရသည်။ ဘောဘောကြီး ဘုရားသည် မြန်မာနိုင်ငံမှ သက်တမ်းအရင့်ဆုံး ဘုရားပုထိုးများထဲတွင် တခုအပါအဝင် ဖြစ်သည်ဟု ဆိုကြပြီး လပြည့်နေ့တွင် ဒေသခံများက ပန်းများဖြင့် တန်ဆာဆင်ထားသည့် ဘုရားသို့ လာရောက်၍ ရှိခိုးဆုတောင်းကြသည်။ သစ်သီးများ ကပ်လှူကြသည်။ ထိုအချိန်တွင် သီချင်းများကို အသံချဲ့စက်ဖြင့် ဖွင့်ထားပြီး လာရောက်သူများ အားလုံး ကို အစားအစာများ အခမဲ့ ကျွေးမွေးသည်။


နောက်တနေရာ ဖြစ်သည့် ဗိဿနိုး ဘုရင်မ၏ သင်းချိုင်းတွင် ကြီးမားသော ကျောက်ပန်းအိုး ၆ ခုက မြေကြီးထဲတွင် တပိုင်းတစ နစ်မြုပ်နေသည်။ တန်ခိုးကြီးသည့် ပျူဘုရင်မနှင့် သူ၏ ဆွေမျိုးများကို ထိုနေရာတွင် မြှုပ်နှံထားသည်ဟု ဒေသခံတို့က အစဉ်အဆက် ယုံကြည်ခဲ့ကြသည်။

ဘုရားမာ က နောက်ထပ် ကြီးမားသောစေတီတဆူ ဖြစ်သည်။ ယခုအချိန်တွင် ဥပုံသဏ္ဍန်ရှိ၍ ၄၂ မီတာမြင့်သည်။ အတွင်းက အခေါင်းပွဖြစ်ပြီး ဗုဒ္ဓ၏ ဓာတ်တော်များကို ဌာပနာထားသည်ဟု ပြောကြသည်။ သီတင်းကျွတ် လပြည်နေ့တွင့် ဘုရား ပရဝုဏ် အတွင်း၌ ပွဲတော်ငယ်တခု ပြုလုပ်လေ့ရှိပါသည်။ အမျိုးသားများက ကြိုးများကို အသုံးပြု၍ စေတီပေါ်သို့ တွယ်တက်ကြပြီး အုတ်များကြားတွင် တနှစ်ပတ်လုံး ပေါက်ရောက်နေခဲ့သော မြက်များ အပင်များကို ရှင်းလင်းပေးကြပါသည်။

ဘုရားကြီးက ပြည်မြို့ အပြင်ဘက်တွင်တည်ရှိသည့် နောက်ထပ် ဘုရားတဆူ ဖြစ်ပါသည်။ စိမ်းစိုသည့် စိုက်ပျိုးမြေများ ကြားထဲမှ မြင့်မြင့်မားမား ထိုးထွက်နေသည့် ဘုရားကြီးက ကျန်ဘုရားများလောက် ထင်ရှားခြင်းမရှိသော်လည်း ဗုဒ္ဓ၏ ညာ ဘက်ခြေမှ ခြေသည်းကို ဌာပနာထားသည်ဟု ဒေသခံများက ယုံကြည်ထားကြသည်။

ပြည်မြို့က လည်စရာများ

ပြည်မြို့က ပုံမှန် ကမ္ဘာလှည့်ခရီးစဉ် လမ်းကြောင်းများတွင် မပါဝင်ပါ။ ထို့ကြောင့် စစ်မှန်သည့် ဒေသ အတွေ့အကြုံနှင့် ကြိုဆိုမှုများ ပေးပါသည်။ ပြည်နှင့် ပတ်သက်သည်အားလုံးကို လေ့လာရန် ၂ ရက် ဆိုလျှင် လုံလောက်ပါသည်။

ခရီးသည်များ အနေဖြင့် သရေခေတ္တရာ သို့သွားရောက်သလို ပြည်မြို့မှ ၂ နာရီ ခရီးအကွာတွင်ရှိသော အကောက်တောင် သို့လည်း သွားရောက်သင့်ပါသည်။ မြစ်ကမ်းတလျှောက်မှ တောင်ကမ်းပါးမှ ကျောက်သားမျက်နှာ ပြင်တွင် ဒါဇင်နှင့်ချီ သော ဗုဒ္ဓဆင်းတုများ ထုလုပ်ထားသည်။ ရွှေဆံတော် ဘုရားက မြို့လယ်တွင် တည်ရှိသော အထင်ကရ ဘုရားတဆူ ဖြစ် ပြီး နေဝင်ချိန်ဝန်းကျင်တွင် သွားရောက်သင့်ပါသည်။ သုံးပန်လှကျောင်းက ပြည်မြို့မှ မိနစ်၃၀ ခရီးအကွာ သို့မဟုတ် ဗိဿ နိုး ဘုရင်မ သင်းချိုင်းမှ ၁၀ မိနစ် ခရီးအကွာတွင် ရှိပြီး လှပသည့် အစွန့်ပစ်ခံ ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းတခု ဖြစ်ပါသည်။ ယခု အခါ ဓာတ်ပုံဆရာများနှင့် မော်ဒယ်များအတွက် ပျောက်ဆုံးနေသည့် ဘုရင့်နိုင်ငံတော် အငွေ့အသက်များပေးသည့်ရေပန်း စားသောနေရာတခု ဖြစ်လာသည်။

ပြည်မြို့တွင် ညစာစားရန် အတွက် မြစ်ကမ်းပါးတွင်တည်ရှိသော ကမ်းနားလမ်းမှ Wish စားသောက်ဆိုင်က အလွန်လူ ကြိုက်များပါသည်။ ရှုခင်းကောင်းပြီး အစားအစာလည်း ကောင်းသည်။ သက်ဝင်လှုပ်ရှားနေသော ညဈေးက စာတိုက် ဟောင်းလမ်းတွင် မှောင်ရီပျိုးသည့် အချိန်၌ စတင်ရောင်းချ၍ ညစာအတွက် အရသာရှိပြီး ဈေးနှုန်း ချိုသာသော ရွေး ချယ်စရာ အများအပြားကို ပေးပါသည်။ ညဈေးတန်း၏ အဆုံးတွင် ဗေဒါရီ Food Village က လမ်းဘေး အစားအစာများကို ဈေးနှုန်းမြင့်မြင့်ဖြင့် ရောင်းချသည့် ခေတ်မီစားသောက်ဆိုင်တခု ဖြစ်ပါသည်။ လမ်းဘေးတွင် ခင်းထားသည့် ခုံများကြောင့် ညနေခင်းတွင် ဘီယာသောက်ရင်း ငေးချင်သူများအတွက် အကောင်းဆုံး နေရာတခု ဖြစ်သည်။

တည်းခိုရေးအတွက် ရွေးချယ်စရာများထဲတွင် အလယ်ဗဟိုကျ၍ အပြင်ဖက်တွင် ရေကူးကန်ငယ်တခုလည်း ပါဝင်သော Lucky Dragon ဟိုတယ်(ဒေါ်လာ ၄၀) နှင့် မြို့နှင့် ဝေးသည့် နေရာတွင် တည်ရှိသော်လည်း သရေခေတ္တရာနှင့် နီးသည့် ဟိုတယ်သစ် Ksetra( ၂၅ ဒေါ်လာ) တို့ ပါဝင်သည်။

ပြည်မြို့သို့ ရန်ကုန်မှ ဘတ်စ်ကားဖြင့် သွားလျှင် ၇ နာရီ ဝန်းကျင်ခန့် ကြာမြင့်ပြီး ကားများက တနေ့လုံး ပုံမှန်ထွက် နေပါ သည်။ ပြည် အဝေးပြေးကားဂိတ်က မြို့လယ်မှ တုတ်တုတ်နှင့် ၁၀ မိနစ်ခန့်သွားရသည့် နေရာတွင် ရှိပါသည်။ ရထားဖြင့် သွားမည်ဆိုလျှင် ရထားက ရန်ကုန် ဘူတာကြီးမှ နေ့လည် ၁ နာရီတွင်ထွက်ပြီး ပြည်သို့ ည ၉နာရီ၃၀ မိနစ် ဝန်းကျင်တွင် ရောက်ပါသည်။ ကိုယ်ပိုင်ကားဖြင့် သွားမည်ဆိုပါက ၆ နာရီ သို့မဟုတ် ထိုထက် နည်းနိုင်ပါသည်။

(Sri Ksetra: UNESCO Treasure to Discover on a Short Break from Yangon ကို ဘာသာပြန်သည်။)
 
 
 
ေန႔စဥ္သတင္းအသစ္မ်ားကို Email ပို႔ေပးပါမည္။
သင္၏ Gmail ကို ေအာက္တြင္ ျဖည့္စြက္၍ Submit လုပ္ပါ။
 
 
Top