20% အထိDiscount ေပးမည့္ (ကမၻာေအး ေက်ာက္မ်က္ေရွ ႔) Grand Wireless ကြန္ဒိုအေရာင္းျပပြဲ
×

အလုပ္သမားတစ္ဦးက သီလဝါစက္မႈဇုန္ရိွ ေတာင္ကိုရီးယားႏိုင္ငံသားပိုင္စက္႐ံုအတြက္ အင္တာဗ်ဴးေျဖဆိုရန္ ေလ်ွာက္လႊာေဖာင္တင္ေနစဥ္ (ဓာတ္ပံု − မုိးမင္း)

သီလဝါစက္မႈဇုန္ရွိ ေတာင္ကိုရီးယား ႏုိင္ငံသားပိုင္ စက္႐ံုႏွစ္႐ံုက ယင္းႏုိင္ငံတြင္ သြားေရာက္လုပ္ကိုင္ခဲ့ဖူးသည့္ ျမန္မာ အလုပ္သမားမ်ားကို အလုပ္ခန္႔ အပ္ရန္ အင္တာဗ်ဴးေခၚကာ ေရြး ခ်ယ္ခဲ့သည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံဆိုင္ရာ ကိုရီး ယားသမၼတႏုိင္ငံ သံ႐ံုးႏွင့္ ကိုရီး ယားအစိုးရေက်ာေထာက္ေနာက္ ခံျပဳထားေသာ ကုန္သြယ္ေရးႏွင့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈဆုိင္ရာအဖြဲ႕ (KOTRA)တို႔ စက္တင္ဘာ ၁၀ ရက္က Lotte ဟိုတယ္၌ ပူးေပါင္း ျပဳလုပ္သည့္ အလုပ္အကိုင္ေဆြး ေႏြးပြဲတြင္ ယင္းစက္႐ံုႏွစ္႐ံုက ကိုရီးယားျပန္ ျမန္မာအလုပ္သ မားမ်ားကို အင္တာဗ်ဴးခဲ့သည္။


‘‘ခန္႔အပ္မယ့္ အလုပ္သမား အေရအတြက္ကိုေတာ့ ေၾကညာ ထားတာမရွိဘူး။ အလုပ္ရွင္နဲ႔ အ လုပ္သမား တိုက္႐ိုက္အင္တာဗ်ဴး ၿပီး အလုပ္ရွင္က သေဘာက်ရင္ ျပန္အေၾကာင္းျပန္မယ့္ သေဘာ ပဲ’’ဟု အစိုးရျပည္ပအလုပ္အကိုင္ရွာေဖြေရးေအဂ်င္စီ လက္ေထာက္ၫႊန္ၾကားေရးမွဴး ေဒၚသင္းသင္းလြင္ကေျပာသည္။

အဆိုပါ စက္႐ံုႏွစ္႐ံုသည္ ဝိုင္ယာရိန္းစက္႐ံုမ်ားျဖစ္ၿပီး ကိုရီးယားႏုိင္ငံသို႔ EPS စနစ္ျဖင့္ သြားေရာက္လုပ္ကိုင္ၿပီး လုပ္သက္ျပည့္၍ ျပန္လည္ေရာက္ရွိေနသည့္ ျမန္မာအလုပ္သမား ၄၀ ခန္႔ အင္တာဗ်ဴးဝင္ေရာက္ ေျဖဆိုခဲ့သည္။

ယင္းအလုပ္အကိုင္ ေဆြး ေႏြးပြဲသို႔ ကိုရီးယားႏုိင္ငံ၌ သြား ေရာက္လုပ္ကိုင္ခဲ့ဖူးသည့္ ျမန္မာ အလုပ္သမား ၅၀ ကိုသာ တက္ ေရာက္ခြင့္ျပဳခဲ့သည္။

လက္ရွိ အင္တာဗ်ဴးေခၚယူ သည့္စက္႐ံုႏွစ္႐ံုတြင္ လုပ္ကိုင္လိုျခင္းမရွိသူမ်ား၏ ကိုယ္ေရး အခ်က္အလက္ကို သိမ္းဆည္း ထားမည္ျဖစ္ၿပီး အလုပ္သမား ေခၚယူလိုသည့္ ကိုရီးယားႏုိင္ငံ သားပိုင္ စက္႐ံုမ်ားရွိပါက ခ်ိတ္ ဆက္ေပးမည္ဟု KOTRA မွ တာ ဝန္ရွိသူတစ္ဦးက ဆိုသည္။

‘‘ကြၽန္ေတာ္က လွ်ပ္စစ္စက္ ႐ံုမွာ လုပ္ခဲ့တာမဟုတ္ေတာ့ အင္ တာဗ်ဴးေတာ့ မေျဖလိုက္ဘူး။ လို ခ်င္တဲ့လစာကိုေတာ့ အလုပ္သ မားက ေလွ်ာက္လႊာမွာ ေရးရတယ္။ အလုပ္ရွင္က ေပးႏုိင္တယ္။ ႀကိဳက္တယ္ဆိုရင္ေတာ့ ခန္႔မယ္ဆိုတဲ့ သေဘာပါပဲ’’ဟု ယင္းအလုပ္အကိုင္ေဆြးေႏြးပြဲသို႔ တက္ေရာက္ခဲ့သည့္ ပဲခူးၿမိဳ႕မွ ကိုျပည္စိုးကေျပာသည္။

လက္ရွိတြင္ ေတာင္ကိုရီး ယားႏုိင္ငံသို႔ EPS စနစ္ျဖင့္ သြားေရာက္လုပ္ကိုင္သည့္ ျမန္မာအလုပ္သမားသံုးေသာင္းေက်ာ္ရွိၿပီး လုပ္သက္ျပည့္၍ ျပန္လည္ေရာက္ ရွိသူ ၁၀၀ ခန္႔ရွိေၾကာင္း အစိုးရျပည္ပအလုပ္အကိုင္ ရွာေဖြေရး ေအဂ်င္စီမွတ္တမ္းမ်ားက ဆို သည္။

 ေတာင္ကိုရီးယားႏုိင္ငံသို႔ အလုပ္သမားေစလႊတ္ျခင္းကို ႏွစ္ ႏုိင္ငံသေဘာတူညီမႈျဖင့္ ေခၚယူ ခန္႔ထားျခင္းစနစ္ (EPS) ျဖင့္ ၂၀၀၉ က စတင္ခဲ့သည္။

ယင္းႏုိင္ငံသို႔ အလုပ္သမား ေစလႊတ္ျခင္းကို အေစာပိုင္းကာ လမ်ား၌ ေရႊအင္းဝကုမၸဏီက တာဝန္ယူခဲ့ၿပီး ၂၀၁၁ ကစ၍  အစိုးရျပည္ပအလုပ္အကိုင္ ရွာ ေဖြေရးေအဂ်င္စီက တာဝန္လႊဲ ေျပာင္းရယူခဲ့သည္။
အလုပ္သမားတစ္ဦးက သီလဝါစက္မႈဇုန္ရိွ ေတာင္ကိုရီးယားႏိုင္ငံသားပိုင္စက္႐ံုအတြက္ အင္တာဗ်ဴးေျဖဆိုရန္ ေလ်ွာက္လႊာေဖာင္တင္ေနစဥ္ (ဓာတ္ပံု − မုိးမင္း)

သီလဝါစက္မႈဇုန္ရွိ ေတာင္ကိုရီးယား ႏုိင္ငံသားပိုင္ စက္႐ံုႏွစ္႐ံုက ယင္းႏုိင္ငံတြင္ သြားေရာက္လုပ္ကိုင္ခဲ့ဖူးသည့္ ျမန္မာ အလုပ္သမားမ်ားကို အလုပ္ခန္႔ အပ္ရန္ အင္တာဗ်ဴးေခၚကာ ေရြး ခ်ယ္ခဲ့သည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံဆိုင္ရာ ကိုရီး ယားသမၼတႏုိင္ငံ သံ႐ံုးႏွင့္ ကိုရီး ယားအစိုးရေက်ာေထာက္ေနာက္ ခံျပဳထားေသာ ကုန္သြယ္ေရးႏွင့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈဆုိင္ရာအဖြဲ႕ (KOTRA)တို႔ စက္တင္ဘာ ၁၀ ရက္က Lotte ဟိုတယ္၌ ပူးေပါင္း ျပဳလုပ္သည့္ အလုပ္အကိုင္ေဆြး ေႏြးပြဲတြင္ ယင္းစက္႐ံုႏွစ္႐ံုက ကိုရီးယားျပန္ ျမန္မာအလုပ္သ မားမ်ားကို အင္တာဗ်ဴးခဲ့သည္။


‘‘ခန္႔အပ္မယ့္ အလုပ္သမား အေရအတြက္ကိုေတာ့ ေၾကညာ ထားတာမရွိဘူး။ အလုပ္ရွင္နဲ႔ အ လုပ္သမား တိုက္႐ိုက္အင္တာဗ်ဴး ၿပီး အလုပ္ရွင္က သေဘာက်ရင္ ျပန္အေၾကာင္းျပန္မယ့္ သေဘာ ပဲ’’ဟု အစိုးရျပည္ပအလုပ္အကိုင္ရွာေဖြေရးေအဂ်င္စီ လက္ေထာက္ၫႊန္ၾကားေရးမွဴး ေဒၚသင္းသင္းလြင္ကေျပာသည္။

အဆိုပါ စက္႐ံုႏွစ္႐ံုသည္ ဝိုင္ယာရိန္းစက္႐ံုမ်ားျဖစ္ၿပီး ကိုရီးယားႏုိင္ငံသို႔ EPS စနစ္ျဖင့္ သြားေရာက္လုပ္ကိုင္ၿပီး လုပ္သက္ျပည့္၍ ျပန္လည္ေရာက္ရွိေနသည့္ ျမန္မာအလုပ္သမား ၄၀ ခန္႔ အင္တာဗ်ဴးဝင္ေရာက္ ေျဖဆိုခဲ့သည္။

ယင္းအလုပ္အကိုင္ ေဆြး ေႏြးပြဲသို႔ ကိုရီးယားႏုိင္ငံ၌ သြား ေရာက္လုပ္ကိုင္ခဲ့ဖူးသည့္ ျမန္မာ အလုပ္သမား ၅၀ ကိုသာ တက္ ေရာက္ခြင့္ျပဳခဲ့သည္။

လက္ရွိ အင္တာဗ်ဴးေခၚယူ သည့္စက္႐ံုႏွစ္႐ံုတြင္ လုပ္ကိုင္လိုျခင္းမရွိသူမ်ား၏ ကိုယ္ေရး အခ်က္အလက္ကို သိမ္းဆည္း ထားမည္ျဖစ္ၿပီး အလုပ္သမား ေခၚယူလိုသည့္ ကိုရီးယားႏုိင္ငံ သားပိုင္ စက္႐ံုမ်ားရွိပါက ခ်ိတ္ ဆက္ေပးမည္ဟု KOTRA မွ တာ ဝန္ရွိသူတစ္ဦးက ဆိုသည္။

‘‘ကြၽန္ေတာ္က လွ်ပ္စစ္စက္ ႐ံုမွာ လုပ္ခဲ့တာမဟုတ္ေတာ့ အင္ တာဗ်ဴးေတာ့ မေျဖလိုက္ဘူး။ လို ခ်င္တဲ့လစာကိုေတာ့ အလုပ္သ မားက ေလွ်ာက္လႊာမွာ ေရးရတယ္။ အလုပ္ရွင္က ေပးႏုိင္တယ္။ ႀကိဳက္တယ္ဆိုရင္ေတာ့ ခန္႔မယ္ဆိုတဲ့ သေဘာပါပဲ’’ဟု ယင္းအလုပ္အကိုင္ေဆြးေႏြးပြဲသို႔ တက္ေရာက္ခဲ့သည့္ ပဲခူးၿမိဳ႕မွ ကိုျပည္စိုးကေျပာသည္။

လက္ရွိတြင္ ေတာင္ကိုရီး ယားႏုိင္ငံသို႔ EPS စနစ္ျဖင့္ သြားေရာက္လုပ္ကိုင္သည့္ ျမန္မာအလုပ္သမားသံုးေသာင္းေက်ာ္ရွိၿပီး လုပ္သက္ျပည့္၍ ျပန္လည္ေရာက္ ရွိသူ ၁၀၀ ခန္႔ရွိေၾကာင္း အစိုးရျပည္ပအလုပ္အကိုင္ ရွာေဖြေရး ေအဂ်င္စီမွတ္တမ္းမ်ားက ဆို သည္။

 ေတာင္ကိုရီးယားႏုိင္ငံသို႔ အလုပ္သမားေစလႊတ္ျခင္းကို ႏွစ္ ႏုိင္ငံသေဘာတူညီမႈျဖင့္ ေခၚယူ ခန္႔ထားျခင္းစနစ္ (EPS) ျဖင့္ ၂၀၀၉ က စတင္ခဲ့သည္။

ယင္းႏုိင္ငံသို႔ အလုပ္သမား ေစလႊတ္ျခင္းကို အေစာပိုင္းကာ လမ်ား၌ ေရႊအင္းဝကုမၸဏီက တာဝန္ယူခဲ့ၿပီး ၂၀၁၁ ကစ၍  အစိုးရျပည္ပအလုပ္အကိုင္ ရွာ ေဖြေရးေအဂ်င္စီက တာဝန္လႊဲ ေျပာင္းရယူခဲ့သည္။
ဖိုးသူေတာ္ (www.phothutaw.com)
Credit:7daydaily
# Unicode Version ျဖင့္ ဖတ္ပါ #
အလုပ်သမားတစ်ဦးက သီလဝါစက်မှုဇုန်ရှိ တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံသားပိုင်စက်ရုံအတွက် အင်တာဗျူးဖြေဆိုရန် လျှောက်လွှာဖောင်တင်နေစဉ် (ဓာတ်ပုံ − မိုးမင်း)

သီလဝါစက်မှုဇုန်ရှိ တောင်ကိုရီးယား နိုင်ငံသားပိုင် စက်ရုံနှစ်ရုံက ယင်းနိုင်ငံတွင် သွားရောက်လုပ်ကိုင်ခဲ့ဖူးသည့် မြန်မာ အလုပ်သမားများကို အလုပ်ခန့် အပ်ရန် အင်တာဗျူးခေါ်ကာ ရွေး ချယ်ခဲ့သည်။

မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ကိုရီး ယားသမ္မတနိုင်ငံ သံရုံးနှင့် ကိုရီး ယားအစိုးရကျောထောက်နောက် ခံပြုထားသော ကုန်သွယ်ရေးနှင့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဆိုင်ရာအဖွဲ့ (KOTRA)တို့ စက်တင်ဘာ ၁၀ ရက်က Lotte ဟိုတယ်၌ ပူးပေါင်း ပြုလုပ်သည့် အလုပ်အကိုင်ဆွေး နွေးပွဲတွင် ယင်းစက်ရုံနှစ်ရုံက ကိုရီးယားပြန် မြန်မာအလုပ်သ မားများကို အင်တာဗျူးခဲ့သည်။


‘‘ခန့်အပ်မယ့် အလုပ်သမား အရေအတွက်ကိုတော့ ကြေညာ ထားတာမရှိဘူး။ အလုပ်ရှင်နဲ့ အ လုပ်သမား တိုက်ရိုက်အင်တာဗျူး ပြီး အလုပ်ရှင်က သဘောကျရင် ပြန်အကြောင်းပြန်မယ့် သဘော ပဲ’’ဟု အစိုးရပြည်ပအလုပ်အကိုင်ရှာဖွေရေးအေဂျင်စီ လက်ထောက်ညွှန်ကြားရေးမှူး ဒေါ်သင်းသင်းလွင်ကပြောသည်။

အဆိုပါ စက်ရုံနှစ်ရုံသည် ဝိုင်ယာရိန်းစက်ရုံများဖြစ်ပြီး ကိုရီးယားနိုင်ငံသို့ EPS စနစ်ဖြင့် သွားရောက်လုပ်ကိုင်ပြီး လုပ်သက်ပြည့်၍ ပြန်လည်ရောက်ရှိနေသည့် မြန်မာအလုပ်သမား ၄၀ ခန့် အင်တာဗျူးဝင်ရောက် ဖြေဆိုခဲ့သည်။

ယင်းအလုပ်အကိုင် ဆွေး နွေးပွဲသို့ ကိုရီးယားနိုင်ငံ၌ သွား ရောက်လုပ်ကိုင်ခဲ့ဖူးသည့် မြန်မာ အလုပ်သမား ၅၀ ကိုသာ တက် ရောက်ခွင့်ပြုခဲ့သည်။

လက်ရှိ အင်တာဗျူးခေါ်ယူ သည့်စက်ရုံနှစ်ရုံတွင် လုပ်ကိုင်လိုခြင်းမရှိသူများ၏ ကိုယ်ရေး အချက်အလက်ကို သိမ်းဆည်း ထားမည်ဖြစ်ပြီး အလုပ်သမား ခေါ်ယူလိုသည့် ကိုရီးယားနိုင်ငံ သားပိုင် စက်ရုံများရှိပါက ချိတ် ဆက်ပေးမည်ဟု KOTRA မှ တာ ဝန်ရှိသူတစ်ဦးက ဆိုသည်။

‘‘ကျွန်တော်က လျှပ်စစ်စက် ရုံမှာ လုပ်ခဲ့တာမဟုတ်တော့ အင် တာဗျူးတော့ မဖြေလိုက်ဘူး။ လို ချင်တဲ့လစာကိုတော့ အလုပ်သ မားက လျှောက်လွှာမှာ ရေးရတယ်။ အလုပ်ရှင်က ပေးနိုင်တယ်။ ကြိုက်တယ်ဆိုရင်တော့ ခန့်မယ်ဆိုတဲ့ သဘောပါပဲ’’ဟု ယင်းအလုပ်အကိုင်ဆွေးနွေးပွဲသို့ တက်ရောက်ခဲ့သည့် ပဲခူးမြို့မှ ကိုပြည်စိုးကပြောသည်။

လက်ရှိတွင် တောင်ကိုရီး ယားနိုင်ငံသို့ EPS စနစ်ဖြင့် သွားရောက်လုပ်ကိုင်သည့် မြန်မာအလုပ်သမားသုံးသောင်းကျော်ရှိပြီး လုပ်သက်ပြည့်၍ ပြန်လည်ရောက် ရှိသူ ၁၀၀ ခန့်ရှိကြောင်း အစိုးရပြည်ပအလုပ်အကိုင် ရှာဖွေရေး အေဂျင်စီမှတ်တမ်းများက ဆို သည်။

 တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံသို့ အလုပ်သမားစေလွှတ်ခြင်းကို နှစ် နိုင်ငံသဘောတူညီမှုဖြင့် ခေါ်ယူ ခန့်ထားခြင်းစနစ် (EPS) ဖြင့် ၂၀၀၉ က စတင်ခဲ့သည်။

ယင်းနိုင်ငံသို့ အလုပ်သမား စေလွှတ်ခြင်းကို အစောပိုင်းကာ လများ၌ ရွှေအင်းဝကုမ္ပဏီက တာဝန်ယူခဲ့ပြီး ၂၀၁၁ ကစ၍  အစိုးရပြည်ပအလုပ်အကိုင် ရှာ ဖွေရေးအေဂျင်စီက တာဝန်လွှဲ ပြောင်းရယူခဲ့သည်။
အလုပ်သမားတစ်ဦးက သီလဝါစက်မှုဇုန်ရှိ တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံသားပိုင်စက်ရုံအတွက် အင်တာဗျူးဖြေဆိုရန် လျှောက်လွှာဖောင်တင်နေစဉ် (ဓာတ်ပုံ − မိုးမင်း)

သီလဝါစက်မှုဇုန်ရှိ တောင်ကိုရီးယား နိုင်ငံသားပိုင် စက်ရုံနှစ်ရုံက ယင်းနိုင်ငံတွင် သွားရောက်လုပ်ကိုင်ခဲ့ဖူးသည့် မြန်မာ အလုပ်သမားများကို အလုပ်ခန့် အပ်ရန် အင်တာဗျူးခေါ်ကာ ရွေး ချယ်ခဲ့သည်။

မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ကိုရီး ယားသမ္မတနိုင်ငံ သံရုံးနှင့် ကိုရီး ယားအစိုးရကျောထောက်နောက် ခံပြုထားသော ကုန်သွယ်ရေးနှင့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဆိုင်ရာအဖွဲ့ (KOTRA)တို့ စက်တင်ဘာ ၁၀ ရက်က Lotte ဟိုတယ်၌ ပူးပေါင်း ပြုလုပ်သည့် အလုပ်အကိုင်ဆွေး နွေးပွဲတွင် ယင်းစက်ရုံနှစ်ရုံက ကိုရီးယားပြန် မြန်မာအလုပ်သ မားများကို အင်တာဗျူးခဲ့သည်။


‘‘ခန့်အပ်မယ့် အလုပ်သမား အရေအတွက်ကိုတော့ ကြေညာ ထားတာမရှိဘူး။ အလုပ်ရှင်နဲ့ အ လုပ်သမား တိုက်ရိုက်အင်တာဗျူး ပြီး အလုပ်ရှင်က သဘောကျရင် ပြန်အကြောင်းပြန်မယ့် သဘော ပဲ’’ဟု အစိုးရပြည်ပအလုပ်အကိုင်ရှာဖွေရေးအေဂျင်စီ လက်ထောက်ညွှန်ကြားရေးမှူး ဒေါ်သင်းသင်းလွင်ကပြောသည်။

အဆိုပါ စက်ရုံနှစ်ရုံသည် ဝိုင်ယာရိန်းစက်ရုံများဖြစ်ပြီး ကိုရီးယားနိုင်ငံသို့ EPS စနစ်ဖြင့် သွားရောက်လုပ်ကိုင်ပြီး လုပ်သက်ပြည့်၍ ပြန်လည်ရောက်ရှိနေသည့် မြန်မာအလုပ်သမား ၄၀ ခန့် အင်တာဗျူးဝင်ရောက် ဖြေဆိုခဲ့သည်။

ယင်းအလုပ်အကိုင် ဆွေး နွေးပွဲသို့ ကိုရီးယားနိုင်ငံ၌ သွား ရောက်လုပ်ကိုင်ခဲ့ဖူးသည့် မြန်မာ အလုပ်သမား ၅၀ ကိုသာ တက် ရောက်ခွင့်ပြုခဲ့သည်။

လက်ရှိ အင်တာဗျူးခေါ်ယူ သည့်စက်ရုံနှစ်ရုံတွင် လုပ်ကိုင်လိုခြင်းမရှိသူများ၏ ကိုယ်ရေး အချက်အလက်ကို သိမ်းဆည်း ထားမည်ဖြစ်ပြီး အလုပ်သမား ခေါ်ယူလိုသည့် ကိုရီးယားနိုင်ငံ သားပိုင် စက်ရုံများရှိပါက ချိတ် ဆက်ပေးမည်ဟု KOTRA မှ တာ ဝန်ရှိသူတစ်ဦးက ဆိုသည်။

‘‘ကျွန်တော်က လျှပ်စစ်စက် ရုံမှာ လုပ်ခဲ့တာမဟုတ်တော့ အင် တာဗျူးတော့ မဖြေလိုက်ဘူး။ လို ချင်တဲ့လစာကိုတော့ အလုပ်သ မားက လျှောက်လွှာမှာ ရေးရတယ်။ အလုပ်ရှင်က ပေးနိုင်တယ်။ ကြိုက်တယ်ဆိုရင်တော့ ခန့်မယ်ဆိုတဲ့ သဘောပါပဲ’’ဟု ယင်းအလုပ်အကိုင်ဆွေးနွေးပွဲသို့ တက်ရောက်ခဲ့သည့် ပဲခူးမြို့မှ ကိုပြည်စိုးကပြောသည်။

လက်ရှိတွင် တောင်ကိုရီး ယားနိုင်ငံသို့ EPS စနစ်ဖြင့် သွားရောက်လုပ်ကိုင်သည့် မြန်မာအလုပ်သမားသုံးသောင်းကျော်ရှိပြီး လုပ်သက်ပြည့်၍ ပြန်လည်ရောက် ရှိသူ ၁၀၀ ခန့်ရှိကြောင်း အစိုးရပြည်ပအလုပ်အကိုင် ရှာဖွေရေး အေဂျင်စီမှတ်တမ်းများက ဆို သည်။

 တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံသို့ အလုပ်သမားစေလွှတ်ခြင်းကို နှစ် နိုင်ငံသဘောတူညီမှုဖြင့် ခေါ်ယူ ခန့်ထားခြင်းစနစ် (EPS) ဖြင့် ၂၀၀၉ က စတင်ခဲ့သည်။

ယင်းနိုင်ငံသို့ အလုပ်သမား စေလွှတ်ခြင်းကို အစောပိုင်းကာ လများ၌ ရွှေအင်းဝကုမ္ပဏီက တာဝန်ယူခဲ့ပြီး ၂၀၁၁ ကစ၍  အစိုးရပြည်ပအလုပ်အကိုင် ရှာ ဖွေရေးအေဂျင်စီက တာဝန်လွှဲ ပြောင်းရယူခဲ့သည်။
ဖိုးသူတော် (www.phothutaw.com)
Credit:7daydaily
 
 
 
ေန႔စဥ္သတင္းအသစ္မ်ားကို Email ပို႔ေပးပါမည္။
သင္၏ Gmail ကို ေအာက္တြင္ ျဖည့္စြက္၍ Submit လုပ္ပါ။
 
 
Top