ကားလ္ေစဂန္ (Carl Sagan) ကေနစလို႔ စတီဖင္ေဟာ့ကင္း (Steven Hawking) တို႔ ေနးလ္ ဒီဂရက္ဆီ တိုင္ယ္ဆြမ္ (Neil deGrasse Tyson) တို႔ထိတိုင္ လူေတြဟာ စၾကဝဠာအေၾကာင္းကို ဒီသိပၸံပညာရွင္ေတြရဲ႕ အကူအညီနဲ႔

ပိုမိုနားလည္လာၾကပါတယ္။ အဲဒီေနာက္ လူေတြသိလိုတဲ့အခ်က္က သူတို႔ရဲ႕ ဘာသာေရးအျမင္ေတြျဖစ္ပါတယ္။

ေဟာ့ကင္း (Hawking) ကေတာ့ ျပတ္ျပတ္သားသားပဲ သူဟာ ဘာသာမဲ့(Atheist)တစ္ေယာက္ျဖစ္ေၾကာင္း (2014 တုန္းက) ေျပာဆိုခဲ့ပါတယ္။ ေစဂန္ (Sagan) ကေတာ့ ''ဘာလို႔ အတင္းလုပ္ထားတဲ့ သက္ေသေတြ မဟုတ္တဲ့ ႐ိုးရွင္းတဲ့ အခ်က္ေတြကို မေစာင့္ႏိုင္ရမွာတုန္း'' လို႔ေမးခဲ့ပါတယ္။ (ရွိၿပီးသားအခ်က္ေတြကို သူမယုံပါဘူး)။ တိုင္ဆြန္(Tyson) ကေတာ့ "ဘုရားသခင္ရဲ႕ တည္ရွိမႈဟာ အျခားေသာ သိပၸံဆိုင္ရာ အဆိုၾကမ္းေတြလိုပါပဲ" လို႔ဆိုခဲ့ပါတယ္။ (သက္ေသမျပႏိုင္ေသးတဲ့အထိလက္ခံလို႔ မရ)။ ဒါဆိုရင္ အိုင္းစတိုင္းကေရာ ဘာေျပာခဲ့ပါသလဲ။ သူ႕ရဲ႕ထင္ရွားတဲ့ အဆိုအမိန္႔ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားက ဘာသာေရးနဲ႔ ဆက္ႏြယ္ေနေပမယ့္ ဘုရားသခင္နဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ အျမင္ကေတာ့ အနည္းငယ္ ထူးဆန္းေနပါတယ္။

"ဘာသာေရးအျမင္မပါတဲ့ သိပၸံပညာဟာ ဒုကၡိတ ျဖစ္ၿပီး သိပၸံအျမင္မပါတဲ့ ဘာသာေရးကေတာ့ အကန္း ျဖစ္တယ္" လို႔ဆိုခဲ့တဲ့ အိုင္းစတိုင္းရဲ႕ စကားေၾကာင့္ သူဟာ ဘာသာေရးသက္ဝင္သူလို႔ သင္တို႔ ထင္ေကာင္းထင္မိၾကမွာပါ။ ဒါေပမဲ့ သူက "ဒီလို ဟန္ခ်က္ညီေနတဲ့ အာကာသအေၾကာင္းကို ကၽြႏ္ုပ္ရဲ႕ အကန္႔အသတ္ရွိတဲ့ လူသားစိတ္နဲ႔နားလည္သလိုေျပာရရင္ ဘုရားသခင္ မရွိဘူး လို႔ ယုံၾကည္ေနတဲ့လူေတြ ရွိေနၾကၿပီးေတာ့ သူတို႔ရဲ႕ အျမင္ကို ခိုင္မာေစဖို႔ ကၽြႏ္ုပ္ရဲ႕ အေတြးေတြကို အသုံးျပဳတာဟာ ကၽြန္ပ္ကို ေဒါသျဖစ္ေစပါတယ္။ ကၽြန္ပ္သိခ်င္တာက ဘုရားသခင္ဟာ ဒါေတြအကုန္လုံးကို ဘယ္လို ဖန္တီးခဲ့သလဲ ဆိုတာကိုပါပဲ။ ေရ၊ေျမ၊ေလ၊မီး ဓာတ္ႀကီးေလးပါး ေတြကို မဆိုလိုပါဘူး။ သူရဲ႕အေတြးေတြကိုပဲ သိခ်င္တာျဖစ္ပါတယ္။ က်န္တာေတြက သိပ္အေရးမပါလွဘူး'' လို႔ေျပာခဲ့ပါတယ္။

သူဘဝရဲ႕ေနဝင္ခ်ိန္မွာ ဂ်ဴး (Jew) ဘာသာနဲ႔ ေရးခဲ့တဲ့စာတမ္းတစ္ခုက သူရဲ႕ သေဘာထားကို သိသာေစပါတယ္။''ဘုရားသခင္ဆိုတဲ့ စကားလုံးက ကၽြႏ္ုပ္အတြက္ေတာ့ အားနည္းတဲ့လူသားေတြရဲ႕ ဖန္တီးေဖာ္ျပမႈတစ္ခုသာ ျဖစ္ပါတယ္။ သမၼာက်မ္းစာ (Bible) ဆိုတာက ရယူမွတ္သားဖို႔ထိုက္တန္တဲ့ အရာတစ္ခုျဖစ္ေပမဲ့ အေျခခံအၾကမ္းစားအဆင့္ (ေတာ္ေတာ္ေလး ကေလးကလားဆန္တဲ့ ဒ႑ာရီ ႐ိုးရာပုံျပင္) ေလာက္ပဲရွိပါတယ္။ ဘယ္လိုေကာက္ခ်က္မ်ိဳး၊ ဘယ္လို သိမ္ေမြ႕တဲ့ ဆြဲေဆာင္မႈမ်ိဳးကမွ ကၽြႏ္ုပ္ကို မေျပာင္းလဲႏိုင္ပါဘူး'' လို႔ေျပာခဲ့ပါတယ္။ ဒါကို သူဟာ သူမကြယ္လြန္မီ တစ္ႏွစ္က 1954 ဇန္နဝါရီလမွာ ေရးခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။

အဲဒီေတာ့ သင့္အေနနဲ႔ အိုင္းစတိုင္းရဲ႕ ဘာသာေရးအျမင္နဲ႔ ဆန္႔က်င္ေနပါသလား။ ဒါဆိုရင္ 1941 မွာ သူေရးခဲ့တဲ့ သိပၸံပညာ၊အေတြးအေခၚ နဲ႔ ဘာသာေရးတို႔ ေရေႏွာပါဝင္ေနတဲ့ "Science without Religion'' ကိုေလ့လာၾကည့္ပါ။ အဲဒီထဲမွာ သူ႕ရဲ႕အျမင္ေတြကို ရွင္းရွင္းလင္းလင္းေျပာျပထားပါတယ္။ သိပၸံပညာနဲ႔ ဘာသာေရးဟာ ဆန္႔က်င္ဘက္အရာေတြမဟုတ္ဘူး၊ သိပၸံပညာက ဘယ္အရာကေတာ့ ဘယ္လိုျဖစ္တယ္ ဘာေၾကာင့္ျဖစ္တယ္ဆိုတာကို ေသခ်ာေအာင္ေလ့လာရတာျဖစ္ၿပီး ဘာသာေရးကေတာ့ လူသားေတြရဲ႕ အေတြးအျမင္ေတြနဲ႔ အျပဳအမူေတြကို တန္ဖိုးျဖတ္ထားျခင္းျဖစ္တယ္။ သိပၸံပညာနဲ႔ ဘာသာေရးဟာ တစ္ခုနဲ႔ တစ္ခု အျပန္အလွန္ အမွီျပဳေနတယ္။ သိပၸံပညာဆိုင္ရာ နည္းဥပေဒသေတြက ဘာသာေရးကို ၎ရဲ႕ ပန္းတိုင္ေရာက္ေစဖို႔ ကူညီေပးၿပီး သိပၸံပညာကို ဖန္တီးႏိုင္ဖို႔ေတာ့ အမွန္တရားကို ေရွ႕႐ႉျခင္းနဲ႔ နားလည္ျခင္း ဆိုတာေတြလိုအပ္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါက ဘာသာေရးအေပၚ အိုင္းစတိုင္းရဲ႕ အျမင္ေတြပါ။

"အကယ္၍ ကၽြႏ္ုပ္သာ ဘုရားသခင္ျဖစ္ခဲ့မယ္ဆိုရင္ ကိုယ့္ကိုယ္ကို ေမးခြန္းထုတ္မိလိမ့္မယ္။ စၾကဝဠာကို ဘယ္လိုမ်ိဳး ဖန္တီးခဲ့လိမ့္မလဲေပါ့" သူေျပာခ်င္တာက အဆုံးမရွိ တန္ခိုးေတာ္အားျဖင့္ ဖန္တီးခဲ့တာကို မဆိုလိုဘဲ တိက်တဲ့ သိပၸံပညာဆိုင္ရာ ဥပေဒသ နည္းလမ္းေတြနဲ႔ တည္ရွိၿပီးသား စၾကဝဠာႀကီးကို ပိုမိုျပည့္စုံေအာင္ ဖန္တီးခ်င္တာ ျဖစ္ပါတယ္။ သင့္အေနနဲ႔ သူ႕ကို ေစဂန္ (Sagan) လို ဘုရားတရားမယုံၾကည္သူ (Agnostic) အျဖစ္ မွတ္ယူလို႔ရပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ သူဟာ ျပည့္ျပည့္ဝဝယုံၾကည္သူလည္း မဟုတ္သလို ဆုေတာင္းမႈျပဳတတ္တဲ့ ယုံၾကည္သူတစ္ေယာက္လည္း မဟုတ္ပါဘူး
ဖိုးသူေတာ္ (www.phothutaw.com)
Credit:  Zuluu(႐ိုးရာေလး)
#Unicode Version#
ကားလ်စေဂန် (Carl Sagan) ကနေစလို့ စတီဖင်ဟော့ကင်း (Steven Hawking) တို့ နေးလ် ဒီဂရက်ဆီ တိုင်ယ်ဆွမ် (Neil deGrasse Tyson) တို့ထိတိုင် လူတွေဟာ စကြဝဠာအကြောင်းကို ဒီသိပ္ပံပညာရှင်တွေရဲ့ အကူအညီနဲ့

ပိုမိုနားလည်လာကြပါတယ်။ အဲဒီနောက် လူတွေသိလိုတဲ့အချက်က သူတို့ရဲ့ ဘာသာရေးအမြင်တွေဖြစ်ပါတယ်။

ဟော့ကင်း (Hawking) ကတော့ ပြတ်ပြတ်သားသားပဲ သူဟာ ဘာသာမဲ့(Atheist)တစ်ယောက်ဖြစ်ကြောင်း (2014 တုန်းက) ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ စေဂန် (Sagan) ကတော့ ''ဘာလို့ အတင်းလုပ်ထားတဲ့ သက်သေတွေ မဟုတ်တဲ့ ရိုးရှင်းတဲ့ အချက်တွေကို မစောင့်နိုင်ရမှာတုန်း'' လို့မေးခဲ့ပါတယ်။ (ရှိပြီးသားအချက်တွေကို သူမယုံပါဘူး)။ တိုင်ဆွန်(Tyson) ကတော့ "ဘုရားသခင်ရဲ့ တည်ရှိမှုဟာ အခြားသော သိပ္ပံဆိုင်ရာ အဆိုကြမ်းတွေလိုပါပဲ" လို့ဆိုခဲ့ပါတယ်။ (သက်သေမပြနိုင်သေးတဲ့အထိလက်ခံလို့ မရ)။ ဒါဆိုရင် အိုင်းစတိုင်းကရော ဘာပြောခဲ့ပါသလဲ။ သူ့ရဲ့ထင်ရှားတဲ့ အဆိုအမိန့် တော်တော်များများက ဘာသာရေးနဲ့ ဆက်နွယ်နေပေမယ့် ဘုရားသခင်နဲ့ ပတ်သက်တဲ့ အမြင်ကတော့ အနည်းငယ် ထူးဆန်းနေပါတယ်။

"ဘာသာရေးအမြင်မပါတဲ့ သိပ္ပံပညာဟာ ဒုက္ခိတ ဖြစ်ပြီး သိပ္ပံအမြင်မပါတဲ့ ဘာသာရေးကတော့ အကန်း ဖြစ်တယ်" လို့ဆိုခဲ့တဲ့ အိုင်းစတိုင်းရဲ့ စကားကြောင့် သူဟာ ဘာသာရေးသက်ဝင်သူလို့ သင်တို့ ထင်ကောင်းထင်မိကြမှာပါ။ ဒါပေမဲ့ သူက "ဒီလို ဟန်ချက်ညီနေတဲ့ အာကာသအကြောင်းကို ကျွန်ုပ်ရဲ့ အကန့်အသတ်ရှိတဲ့ လူသားစိတ်နဲ့နားလည်သလိုပြောရရင် ဘုရားသခင် မရှိဘူး လို့ ယုံကြည်နေတဲ့လူတွေ ရှိနေကြပြီးတော့ သူတို့ရဲ့ အမြင်ကို ခိုင်မာစေဖို့ ကျွန်ုပ်ရဲ့ အတွေးတွေကို အသုံးပြုတာဟာ ကျွန်ပ်ကို ဒေါသဖြစ်စေပါတယ်။ ကျွန်ပ်သိချင်တာက ဘုရားသခင်ဟာ ဒါတွေအကုန်လုံးကို ဘယ်လို ဖန်တီးခဲ့သလဲ ဆိုတာကိုပါပဲ။ ရေ၊မြေ၊လေ၊မီး ဓာတ်ကြီးလေးပါး တွေကို မဆိုလိုပါဘူး။ သူရဲ့အတွေးတွေကိုပဲ သိချင်တာဖြစ်ပါတယ်။ ကျန်တာတွေက သိပ်အရေးမပါလှဘူး'' လို့ပြောခဲ့ပါတယ်။

သူဘဝရဲ့နေဝင်ချိန်မှာ ဂျူး (Jew) ဘာသာနဲ့ ရေးခဲ့တဲ့စာတမ်းတစ်ခုက သူရဲ့ သဘောထားကို သိသာစေပါတယ်။''ဘုရားသခင်ဆိုတဲ့ စကားလုံးက ကျွန်ုပ်အတွက်တော့ အားနည်းတဲ့လူသားတွေရဲ့ ဖန်တီးဖော်ပြမှုတစ်ခုသာ ဖြစ်ပါတယ်။ သမ္မာကျမ်းစာ (Bible) ဆိုတာက ရယူမှတ်သားဖို့ထိုက်တန်တဲ့ အရာတစ်ခုဖြစ်ပေမဲ့ အခြေခံအကြမ်းစားအဆင့် (တော်တော်လေး ကလေးကလားဆန်တဲ့ ဒဏ္ဍာရီ ရိုးရာပုံပြင်) လောက်ပဲရှိပါတယ်။ ဘယ်လိုကောက်ချက်မျိုး၊ ဘယ်လို သိမ်မွေ့တဲ့ ဆွဲဆောင်မှုမျိုးကမှ ကျွန်ုပ်ကို မပြောင်းလဲနိုင်ပါဘူး'' လို့ပြောခဲ့ပါတယ်။ ဒါကို သူဟာ သူမကွယ်လွန်မီ တစ်နှစ်က 1954 ဇန်နဝါရီလမှာ ရေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။

အဲဒီတော့ သင့်အနေနဲ့ အိုင်းစတိုင်းရဲ့ ဘာသာရေးအမြင်နဲ့ ဆန့်ကျင်နေပါသလား။ ဒါဆိုရင် 1941 မှာ သူရေးခဲ့တဲ့ သိပ္ပံပညာ၊အတွေးအခေါ် နဲ့ ဘာသာရေးတို့ ရေနှောပါဝင်နေတဲ့ "Science without Religion'' ကိုလေ့လာကြည့်ပါ။ အဲဒီထဲမှာ သူ့ရဲ့အမြင်တွေကို ရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြောပြထားပါတယ်။ သိပ္ပံပညာနဲ့ ဘာသာရေးဟာ ဆန့်ကျင်ဘက်အရာတွေမဟုတ်ဘူး၊ သိပ္ပံပညာက ဘယ်အရာကတော့ ဘယ်လိုဖြစ်တယ် ဘာကြောင့်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကို သေချာအောင်လေ့လာရတာဖြစ်ပြီး ဘာသာရေးကတော့ လူသားတွေရဲ့ အတွေးအမြင်တွေနဲ့ အပြုအမူတွေကို တန်ဖိုးဖြတ်ထားခြင်းဖြစ်တယ်။ သိပ္ပံပညာနဲ့ ဘာသာရေးဟာ တစ်ခုနဲ့ တစ်ခု အပြန်အလှန် အမှီပြုနေတယ်။ သိပ္ပံပညာဆိုင်ရာ နည်းဥပဒေသတွေက ဘာသာရေးကို ၎င်းရဲ့ ပန်းတိုင်ရောက်စေဖို့ ကူညီပေးပြီး သိပ္ပံပညာကို ဖန်တီးနိုင်ဖို့တော့ အမှန်တရားကို ရှေ့ရှူခြင်းနဲ့ နားလည်ခြင်း ဆိုတာတွေလိုအပ်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါက ဘာသာရေးအပေါ် အိုင်းစတိုင်းရဲ့ အမြင်တွေပါ။

"အကယ်၍ ကျွန်ုပ်သာ ဘုရားသခင်ဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင် ကိုယ့်ကိုယ်ကို မေးခွန်းထုတ်မိလိမ့်မယ်။ စကြဝဠာကို ဘယ်လိုမျိုး ဖန်တီးခဲ့လိမ့်မလဲပေါ့" သူပြောချင်တာက အဆုံးမရှိ တန်ခိုးတော်အားဖြင့် ဖန်တီးခဲ့တာကို မဆိုလိုဘဲ တိကျတဲ့ သိပ္ပံပညာဆိုင်ရာ ဥပဒေသ နည်းလမ်းတွေနဲ့ တည်ရှိပြီးသား စကြဝဠာကြီးကို ပိုမိုပြည့်စုံအောင် ဖန်တီးချင်တာ ဖြစ်ပါတယ်။ သင့်အနေနဲ့ သူ့ကို စေဂန် (Sagan) လို ဘုရားတရားမယုံကြည်သူ (Agnostic) အဖြစ် မှတ်ယူလို့ရပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ သူဟာ ပြည့်ပြည့်ဝဝယုံကြည်သူလည်း မဟုတ်သလို ဆုတောင်းမှုပြုတတ်တဲ့ ယုံကြည်သူတစ်ယောက်လည်း မဟုတ်ပါဘူး
ဖိုးသူတော် (www.phothutaw.com)
Credit: Zuluu(ရိုးရာလေး
 
 
 
ေန႔စဥ္သတင္းအသစ္မ်ားကို Email ပို႔ေပးပါမည္။
သင္၏ Gmail ကို ေအာက္တြင္ ျဖည့္စြက္၍ Submit လုပ္ပါ။
 
 
Top