အတုဆိုတာ ေနရာတိုင္းမွာရွိတတ္ပါတယ္။ တစ္ခါတေလ ကိုယ္က ေစ်းၾကီးၾကီးေပးျပီး ဝယ္လိုက္ေပမယ့္ အတုျဖစ္ေနတာမ်ိဳးလည္း ရွိေနတတ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ စာဖတ္သူတို႔အေနနဲ႔ Brand အတုအစစ္ ခြဲျခားတတ္ေအာင္၊ အလိမ္မခံရေအာင္ရည္ရြယ္ျပီး ဖုန္းနဲ႔ပတ္သက္တဲ့ ပစၥည္းေတြရဲ႕ အတု၊ အစစ္ခြဲျခားနညး္ေလးေတြကို ေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါတယ္။

(၁) ပလတ္စတစ္ေလာင္းထားပံု


ဖုန္းရဲ႕ဘူးကိုေလာင္းထားတဲ့ ပလတ္စတစ္ကို မေဖာက္ခင္မွာ ေသခ်ာအကဲခတ္ၾကည့္လုိက္ပါ။ ပလတ္စတစ္ဟာ လံုးဝကိုေလ်ာ့ရဲမေနပဲ က်စ္လ်စ္ျပီး ကြက္တိျဖစ္ေနရမွာပါ။ ေထာင့္ေတြကိုလည္း ပိတ္ထားမထား ေသခ်ာလိုက္ျပီး အကဲခတ္ၾကည့္ပါ။ တကယ္လို႔ စိတ္မေက်နပ္စရာ၊ ေလ်ာ့တိေလ်ာ့ရဲျဖစ္ေနတာမ်ိဳးေတြ႕ရင္ေတာ့ ဒါဟာ အစစ္မျဖစ္ႏိုင္ပါဘူး။

(၂) အညႊန္း


ဖုန္းရဲ႕ဘူးထဲမွာ ပါဝင္တဲ့ သံုးစြဲသူအတြက္ အညႊန္းမွာ အဂၤလိပ္စာလံုးဝမပါပဲ သင္နားမလည္တဲ့ စာေတြခ်ည္းပဲျဖစ္ေနတယ္ဆိုရင္ေတာ့ ေသခ်ာပါတယ္ ဒါဟာ အတု၊ ဒါမွမဟုတ္ ပံုတူကူးခ်ထားတဲ့ Brand တစ္ခုသာျဖစ္ပါတယ္။

(၃) ပစၥည္းေတြရဲ႕ ဖြဲ႕စည္းတည္ေဆာက္ပံု

ပလတ္စတစ္၊ ရာဘာ၊ အလူမီနီယံ ကစလို႔ ဘယ္လိုပစၥည္းမ်ိဳးကိုပဲျဖစ္ျဖစ္ ေသခ်ာဂရုစိုက္ၾကည့္ပါ။ Brand အစစ္ေတြဟာ ဘယ္ေတာ့မွ ပစၥည္းေတြကို ပစ္စလက္ခတ္ မထုတ္ပါဘူး။ ဘယ္လိုအျပစ္အနာအဆာမွမရွိရင္ အစစ္ျဖစ္ျပီး ေသးငယ္တဲ့အျပစ္အနာအဆာ၊ မေခ်ာ့ေမြ႕တဲ့မ်က္ႏွာျပင္ေတြက အတုရဲ႕လကၡဏာျဖစ္ပါတယ္။

(၄) တံဆိပ္ကိုအကဲခတ္ပါ


တံဆိပ္ဆိုတာ Brand တိုင္းရဲ႕ မ်က္ႏွာဖံုးပါပဲ။ ဒါေၾကာင့္ အထူးဂရုစုိက္ျပီး အကဲခတ္ရပါမယ္။ ေရးထားတဲ့ Logo စာလံုးရဲ႕ စာသားေတြအားလံုးဟာ ညီညာေခ်ာ့ေမြ႕ျပီး အထူးေသသပ္ေနရပါမယ္။ ဒီလိုမွမဟုတ္ပဲ စာလံုးေတြမွာ စိတ္မေက်နပ္စရာတစ္ခုခု ေတြ႕ေနရတယ္ဆိုရင္ေတာ့ အစစ္မျဖစ္ႏိုင္ပါဘူး။

(၅) Charger ကိုအကဲခတ္ပါ


Charger ရဲ႕ထိပ္ေလးဟာ ဖုန္းအားသြင္းတဲ့အေပါက္ေလးထဲကိုထည့္လိုက္တာနဲ႔ လံုးဝကြက္တိျဖစ္ျပီး က်ပ္ေနရပါမယ္။ ဒီလိုမွမဟုတ္ပဲ ရွည္ေနတာမ်ိဳး၊ အနညး္ငယ္ပိုေနတာမ်ိဳး၊ ေခ်ာင္ေနတာမ်ိဳးဆိုရင္ေတာ့ အဲဒါက အတုပါ။

Credit:Em Em’

အတုဆိုတာ ေနရာတိုင္းမွာရွိတတ္ပါတယ္။ တစ္ခါတေလ ကိုယ္က ေစ်းၾကီးၾကီးေပးျပီး ဝယ္လိုက္ေပမယ့္ အတုျဖစ္ေနတာမ်ိဳးလည္း ရွိေနတတ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ စာဖတ္သူတို႔အေနနဲ႔ Brand အတုအစစ္ ခြဲျခားတတ္ေအာင္၊ အလိမ္မခံရေအာင္ရည္ရြယ္ျပီး ဖုန္းနဲ႔ပတ္သက္တဲ့ ပစၥည္းေတြရဲ႕ အတု၊ အစစ္ခြဲျခားနညး္ေလးေတြကို ေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါတယ္။

(၁) ပလတ္စတစ္ေလာင္းထားပံု

ဖုန္းရဲ႕ဘူးကိုေလာင္းထားတဲ့ ပလတ္စတစ္ကို မေဖာက္ခင္မွာ ေသခ်ာအကဲခတ္ၾကည့္လုိက္ပါ။ ပလတ္စတစ္ဟာ လံုးဝကိုေလ်ာ့ရဲမေနပဲ က်စ္လ်စ္ျပီး ကြက္တိျဖစ္ေနရမွာပါ။ ေထာင့္ေတြကိုလည္း ပိတ္ထားမထား ေသခ်ာလိုက္ျပီး အကဲခတ္ၾကည့္ပါ။ တကယ္လို႔ စိတ္မေက်နပ္စရာ၊ ေလ်ာ့တိေလ်ာ့ရဲျဖစ္ေနတာမ်ိဳးေတြ႕ရင္ေတာ့ ဒါဟာ အစစ္မျဖစ္ႏိုင္ပါဘူး။

(၂) အညႊန္း

ဖုန္းရဲ႕ဘူးထဲမွာ ပါဝင္တဲ့ သံုးစြဲသူအတြက္ အညႊန္းမွာ အဂၤလိပ္စာလံုးဝမပါပဲ သင္နားမလည္တဲ့ စာေတြခ်ည္းပဲျဖစ္ေနတယ္ဆိုရင္ေတာ့ ေသခ်ာပါတယ္ ဒါဟာ အတု၊ ဒါမွမဟုတ္ ပံုတူကူးခ်ထားတဲ့ Brand တစ္ခုသာျဖစ္ပါတယ္။

(၃) ပစၥည္းေတြရဲ႕ ဖြဲ႕စည္းတည္ေဆာက္ပံု

ပလတ္စတစ္၊ ရာဘာ၊ အလူမီနီယံ ကစလို႔ ဘယ္လိုပစၥည္းမ်ိဳးကိုပဲျဖစ္ျဖစ္ ေသခ်ာဂရုစိုက္ၾကည့္ပါ။ Brand အစစ္ေတြဟာ ဘယ္ေတာ့မွ ပစၥည္းေတြကို ပစ္စလက္ခတ္ မထုတ္ပါဘူး။ ဘယ္လိုအျပစ္အနာအဆာမွမရွိရင္ အစစ္ျဖစ္ျပီး ေသးငယ္တဲ့အျပစ္အနာအဆာ၊ မေခ်ာ့ေမြ႕တဲ့မ်က္ႏွာျပင္ေတြက အတုရဲ႕လကၡဏာျဖစ္ပါတယ္။

(၄) တံဆိပ္ကိုအကဲခတ္ပါ

တံဆိပ္ဆိုတာ Brand တိုင္းရဲ႕ မ်က္ႏွာဖံုးပါပဲ။ ဒါေၾကာင့္ အထူးဂရုစုိက္ျပီး အကဲခတ္ရပါမယ္။ ေရးထားတဲ့ Logo စာလံုးရဲ႕ စာသားေတြအားလံုးဟာ ညီညာေခ်ာ့ေမြ႕ျပီး အထူးေသသပ္ေနရပါမယ္။ ဒီလိုမွမဟုတ္ပဲ စာလံုးေတြမွာ စိတ္မေက်နပ္စရာတစ္ခုခု ေတြ႕ေနရတယ္ဆိုရင္ေတာ့ အစစ္မျဖစ္ႏိုင္ပါဘူး။

(၅) Charger ကိုအကဲခတ္ပါ

Charger ရဲ႕ထိပ္ေလးဟာ ဖုန္းအားသြင္းတဲ့အေပါက္ေလးထဲကိုထည့္လိုက္တာနဲ႔ လံုးဝကြက္တိျဖစ္ျပီး က်ပ္ေနရပါမယ္။ ဒီလိုမွမဟုတ္ပဲ ရွည္ေနတာမ်ိဳး၊ အနညး္ငယ္ပိုေနတာမ်ိဳး၊ ေခ်ာင္ေနတာမ်ိဳးဆိုရင္ေတာ့ အဲဒါက အတုပါ။
ဖိုးသူေတာ္ (www.phothutaw.com)
Credit:Em Em’
# Unicode Version ျဖင့္ ဖတ္ပါ #
အတုဆိုတာ နေရာတိုင်းမှာရှိတတ်ပါတယ်။ တစ်ခါတလေ ကိုယ်က ဈေးကြီးကြီးပေးပြီး ဝယ်လိုက်ပေမယ့် အတုဖြစ်နေတာမျိုးလည်း ရှိနေတတ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် စာဖတ်သူတို့အနေနဲ့ Brand အတုအစစ် ခွဲခြားတတ်အောင်၊ အလိမ်မခံရအောင်ရည်ရွယ်ပြီး ဖုန်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ ပစ္စည်းတွေရဲ့ အတု၊ အစစ်ခွဲခြားနည်းလေးတွေကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။

(၁) ပလတ်စတစ်လောင်းထားပုံ

ဖုန်းရဲ့ဘူးကိုလောင်းထားတဲ့ ပလတ်စတစ်ကို မဖောက်ခင်မှာ သေချာအကဲခတ်ကြည့်လိုက်ပါ။ ပလတ်စတစ်ဟာ လုံးဝကိုလျော့ရဲမနေပဲ ကျစ်လျစ်ပြီး ကွက်တိဖြစ်နေရမှာပါ။ ထောင့်တွေကိုလည်း ပိတ်ထားမထား သေချာလိုက်ပြီး အကဲခတ်ကြည့်ပါ။ တကယ်လို့ စိတ်မကျေနပ်စရာ၊ လျော့တိလျော့ရဲဖြစ်နေတာမျိုးတွေ့ရင်တော့ ဒါဟာ အစစ်မဖြစ်နိုင်ပါဘူး။

(၂) အညွှန်း

ဖုန်းရဲ့ဘူးထဲမှာ ပါဝင်တဲ့ သုံးစွဲသူအတွက် အညွှန်းမှာ အင်္ဂလိပ်စာလုံးဝမပါပဲ သင်နားမလည်တဲ့ စာတွေချည်းပဲဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်တော့ သေချာပါတယ် ဒါဟာ အတု၊ ဒါမှမဟုတ် ပုံတူကူးချထားတဲ့ Brand တစ်ခုသာဖြစ်ပါတယ်။

(၃) ပစ္စည်းတွေရဲ့ ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံ

ပလတ်စတစ်၊ ရာဘာ၊ အလူမီနီယံ ကစလို့ ဘယ်လိုပစ္စည်းမျိုးကိုပဲဖြစ်ဖြစ် သေချာဂရုစိုက်ကြည့်ပါ။ Brand အစစ်တွေဟာ ဘယ်တော့မှ ပစ္စည်းတွေကို ပစ်စလက်ခတ် မထုတ်ပါဘူး။ ဘယ်လိုအပြစ်အနာအဆာမှမရှိရင် အစစ်ဖြစ်ပြီး သေးငယ်တဲ့အပြစ်အနာအဆာ၊ မချော့မွေ့တဲ့မျက်နှာပြင်တွေက အတုရဲ့လက္ခဏာဖြစ်ပါတယ်။

(၄) တံဆိပ်ကိုအကဲခတ်ပါ

တံဆိပ်ဆိုတာ Brand တိုင်းရဲ့ မျက်နှာဖုံးပါပဲ။ ဒါကြောင့် အထူးဂရုစိုက်ပြီး အကဲခတ်ရပါမယ်။ ရေးထားတဲ့ Logo စာလုံးရဲ့ စာသားတွေအားလုံးဟာ ညီညာချော့မွေ့ပြီး အထူးသေသပ်နေရပါမယ်။ ဒီလိုမှမဟုတ်ပဲ စာလုံးတွေမှာ စိတ်မကျေနပ်စရာတစ်ခုခု တွေ့နေရတယ်ဆိုရင်တော့ အစစ်မဖြစ်နိုင်ပါဘူး။

(၅) Charger ကိုအကဲခတ်ပါ

Charger ရဲ့ထိပ်လေးဟာ ဖုန်းအားသွင်းတဲ့အပေါက်လေးထဲကိုထည့်လိုက်တာနဲ့ လုံးဝကွက်တိဖြစ်ပြီး ကျပ်နေရပါမယ်။ ဒီလိုမှမဟုတ်ပဲ ရှည်နေတာမျိုး၊ အနည်းငယ်ပိုနေတာမျိုး၊ ချောင်နေတာမျိုးဆိုရင်တော့ အဲဒါက အတုပါ။

Credit:Em Em’

အတုဆိုတာ နေရာတိုင်းမှာရှိတတ်ပါတယ်။ တစ်ခါတလေ ကိုယ်က ဈေးကြီးကြီးပေးပြီး ဝယ်လိုက်ပေမယ့် အတုဖြစ်နေတာမျိုးလည်း ရှိနေတတ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် စာဖတ်သူတို့အနေနဲ့ Brand အတုအစစ် ခွဲခြားတတ်အောင်၊ အလိမ်မခံရအောင်ရည်ရွယ်ပြီး ဖုန်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ ပစ္စည်းတွေရဲ့ အတု၊ အစစ်ခွဲခြားနည်းလေးတွေကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။

(၁) ပလတ်စတစ်လောင်းထားပုံ

ဖုန်းရဲ့ဘူးကိုလောင်းထားတဲ့ ပလတ်စတစ်ကို မဖောက်ခင်မှာ သေချာအကဲခတ်ကြည့်လိုက်ပါ။ ပလတ်စတစ်ဟာ လုံးဝကိုလျော့ရဲမနေပဲ ကျစ်လျစ်ပြီး ကွက်တိဖြစ်နေရမှာပါ။ ထောင့်တွေကိုလည်း ပိတ်ထားမထား သေချာလိုက်ပြီး အကဲခတ်ကြည့်ပါ။ တကယ်လို့ စိတ်မကျေနပ်စရာ၊ လျော့တိလျော့ရဲဖြစ်နေတာမျိုးတွေ့ရင်တော့ ဒါဟာ အစစ်မဖြစ်နိုင်ပါဘူး။

(၂) အညွှန်း

ဖုန်းရဲ့ဘူးထဲမှာ ပါဝင်တဲ့ သုံးစွဲသူအတွက် အညွှန်းမှာ အင်္ဂလိပ်စာလုံးဝမပါပဲ သင်နားမလည်တဲ့ စာတွေချည်းပဲဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်တော့ သေချာပါတယ် ဒါဟာ အတု၊ ဒါမှမဟုတ် ပုံတူကူးချထားတဲ့ Brand တစ်ခုသာဖြစ်ပါတယ်။

(၃) ပစ္စည်းတွေရဲ့ ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံ

ပလတ်စတစ်၊ ရာဘာ၊ အလူမီနီယံ ကစလို့ ဘယ်လိုပစ္စည်းမျိုးကိုပဲဖြစ်ဖြစ် သေချာဂရုစိုက်ကြည့်ပါ။ Brand အစစ်တွေဟာ ဘယ်တော့မှ ပစ္စည်းတွေကို ပစ်စလက်ခတ် မထုတ်ပါဘူး။ ဘယ်လိုအပြစ်အနာအဆာမှမရှိရင် အစစ်ဖြစ်ပြီး သေးငယ်တဲ့အပြစ်အနာအဆာ၊ မချော့မွေ့တဲ့မျက်နှာပြင်တွေက အတုရဲ့လက္ခဏာဖြစ်ပါတယ်။

(၄) တံဆိပ်ကိုအကဲခတ်ပါ

တံဆိပ်ဆိုတာ Brand တိုင်းရဲ့ မျက်နှာဖုံးပါပဲ။ ဒါကြောင့် အထူးဂရုစိုက်ပြီး အကဲခတ်ရပါမယ်။ ရေးထားတဲ့ Logo စာလုံးရဲ့ စာသားတွေအားလုံးဟာ ညီညာချော့မွေ့ပြီး အထူးသေသပ်နေရပါမယ်။ ဒီလိုမှမဟုတ်ပဲ စာလုံးတွေမှာ စိတ်မကျေနပ်စရာတစ်ခုခု တွေ့နေရတယ်ဆိုရင်တော့ အစစ်မဖြစ်နိုင်ပါဘူး။

(၅) Charger ကိုအကဲခတ်ပါ

Charger ရဲ့ထိပ်လေးဟာ ဖုန်းအားသွင်းတဲ့အပေါက်လေးထဲကိုထည့်လိုက်တာနဲ့ လုံးဝကွက်တိဖြစ်ပြီး ကျပ်နေရပါမယ်။ ဒီလိုမှမဟုတ်ပဲ ရှည်နေတာမျိုး၊ အနည်းငယ်ပိုနေတာမျိုး၊ ချောင်နေတာမျိုးဆိုရင်တော့ အဲဒါက အတုပါ။
ဖိုးသူတော် (www.phothutaw.com)
Credit:Em Em’
 
 
 
ေန႔စဥ္သတင္းအသစ္မ်ားကို Email ပို႔ေပးပါမည္။
သင္၏ Gmail ကို ေအာက္တြင္ ျဖည့္စြက္၍ Submit လုပ္ပါ။
 
 
Top