နယ္စပ္မွ မူးယစ္ေဆး၀ါးမ်ား၀င္ေရာက္မႈႏွင့္ပတ္သက္၍ ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းရန္အခက္အခဲရွိပံုကို ျပည္ထဲေရးဒု၀န္ၾကီး လႊတ္ေတာ္တြင္ ရွင္းလင္းေနစဥ္ ဓာတ္ပုံ−MOI

 ေ၀းလံသည့္ေဒ သမ်ားမွ ျပည္တြင္းသုိ႔လမ္း ေၾကာင္းအစုံျဖင့္ မူးယစ္ေဆး၀ါး မ်ား ေရာက္ရွိေနျခင္းသည္ ျမန္ မာႏုိင္ငံ၏လုံၿခံဳေရးႏွင့္တရားဥပ ေဒစုိးမုိးမႈပ်က္ယြင္းေနျခင္းကုိ မီး ေမာင္းထုိးျပေနၿပီး လုံၿခံဳေရးႏွင့္ ဥပေဒစုိးမုိးေရးတာ၀န္ရွိသူမ်ား၊ အာဏာအ၀န္းအ၀ုိင္းႏွင့္ မကင္း ရာမကင္းေၾကာင္းမ်ား ပါ၀င္ပတ္ သက္ေနေၾကာင္း အမ်ိဳးသား လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ဦးထြန္းထြန္းဦးက ေျပာသည္။

စက္တင္ဘာ ၁၂ ရက္က က်င္းပသည့္အမ်ိဳးသားလႊတ္ ေတာ္အစည္းအေ၀း၌ ႏုိင္ငံအႏွံ႔ အလြယ္တကူ ၀ယ္ယူရရွိေန ေသာ မူးယစ္ေဆး၀ါးမ်ားထိန္း ခ်ဳပ္ရန္အစီအစဥ္ရွိ၊ မရွိ ေမးခြန္း ေမးျမန္းရာတြင္ အထက္ပါအ မတ္က ယင္းသုိ႔ထည့္သြင္းေျပာ ၾကားခဲ့သည္။

‘‘ေဆးျပားသန္းနဲ႔ခ်ီၿပီး ဖမ္း မိရင္ပိုင္ရွင္မဲ့ျဖစ္ေနတာ၊ အရင္း အျမစ္ထုတ္လုပ္ေရာင္းခ်ေနတဲ့ အဖြဲ႕အစည္းေတြ၊ မူးယစ္ရာဇာ ႀကီးေတြကုိ ေဖာ္ထုတ္ဖမ္းဆီးႏုိင္ ျခင္းမရွိဘဲ ကုိင္းဖ်ားကုိင္းနားေလး ေတြကုိပဲ ဖမ္းမိေနတာဟာကာလ ရွည္ၾကာပါၿပီ’’ ဟု ဦးထြန္းထြန္းဦး က ေျပာသည္။

ထုိ႔ေၾကာင့္ သက္ဆိုင္ရာ တာ၀န္ရွိသူမ်ားအေနျဖင့္ မူးယစ္ ေဆး၀ါးေရာင္း၀ယ္ေဖာက္ကား ေနမႈမ်ားကုိ သာမန္ႏွိမ္နင္း႐ုံျဖင့္ ထိေရာက္ေအာင္ျမင္မည္မဟုတ္ ေသာေၾကာင့္ စစ္ဆင္ေရးတစ္ရပ္ အေနျဖင့္လည္းေကာင္း၊ အထူး အစီအမံတစ္ရပ္အေနျဖင့္လည္း ေကာင္း ျပတ္ျပတ္သားသားေခ် မႈန္းေဆာင္ရြက္မွသာလွ်င္ေအာင္  ျမင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၎ကေျပာ သည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံရဲတပ္ဖြဲ႕သည္ မူးယစ္ေဆး၀ါးတားဆီးႏွိမ္နင္း ေရးတပ္ဖြဲ႕ကုိ ၂၀၁၃ ဩဂုတ္တြင္ စတင္ဖြဲ႕စည္းခဲ့ၿပီး ယခုအခါ တပ္ ဖြဲ႕ခြဲသုံးခြဲ၊ တပ္ဖြဲ႕စု ၅၀ အထိ ဖြဲ႕စည္းထားသည္ဟု ျပည္ထဲေရး ဒု၀န္ႀကီးဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္သူက ယင္းေမးခြန္းကုိ ျပန္လည္ရွင္း လင္းသည္။ ထုိ႔အျပင္ တိုင္းႏွင့္ ျပည္နယ္၊ ေနျပည္ေတာ္ေကာင္ စီနယ္ေျမရဲတပ္ဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ ပူး ေပါင္း၍ မူူးယစ္ေဆး၀ါးတားဆီး ႏွိမ္နင္းေရးလုပ္ငန္းမ်ားကုိ အရွိန္ အဟုန္ျမႇင့္တင္ေဆာင္ရြက္ေန ေၾကာင္း ၎ကဆုိသည္။

ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးဌာနအ ေနျဖင့္ ဖမ္းဆီးမႈမ်ားအျပင္ ႏုိင္ငံ ေတာ္သမၼတ႐ုံးအစီအစဥ္ျဖင့္ အ ထူးသတင္းေပးတုိင္ၾကားေရးဌာန ဖြင့္လွစ္ကာ အုပ္ခ်ဳပ္မႈလမ္း ေၾကာင္းအတိုဆုံးျဖင့္ ဖမ္းဆီးေန ၿပီး မူးယစ္ေဆး၀ါးမ်ား တားဆီး ႏွိမ္နင္းေရးလုပ္ငန္းအျပင္ ထုတ္ လုပ္မႈေလွ်ာ့ခ်ေရး၊ အစားထုိးဖြံ႕ ၿဖိဳးေရး၊ သုံးစြဲ မႈေလွ်ာ့ခ်ေရးတို႔ ေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း ဒု၀န္ႀကီး ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္သူက ေျပာသည္။

‘‘မူးယစ္ေဆး၀ါးဖမ္းဆီးႏွိမ္ နင္းေရးအတြက္ ေခတ္မီရွာေဖြ ေရးစက္ကိရိယာမ်ားတပ္ဆင္ ေပးျခင္းမ်ားေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့ေပ မယ့္လည္း ကုန္တင္ကားႀကီးမ်ား၊ ဆီေဘာက္ဆာကားမ်ားနဲ႔ လူနာ တင္ယာဥ္မ်ားျဖင့္ သယ္ေဆာင္ ျခင္းမ်ားရွိခဲ့ၿပီး မူးယစ္ေဆး၀ါး တားဆီးႏွိမ္နင္းေရးရဲတပ္ဖြဲ႕အ ေနျဖင့္ ကုန္ပစၥည္းမ်ားအားလုံး ခ်၍ စစ္ေဆးရန္အခက္အခဲရွိပါ တယ္’’ ဟု ဒု၀န္ႀကီးကေျပာသည္။

အဆုိပါအခက္အခဲမ်ား ေျဖ ရွင္းႏုိင္ရန္ ယာဥ္မ်ား၏ဘန္ပါ၊ အိတ္ေဇာ၊ တံခါး၊ ဒက္ရွ္ဘုတ္၊ ထုိင္ခုံ၊တာယာႏွင့္ ၾကမ္း ခင္းတို႔ ကုိ စစ္ေဆးႏုိင္သည့္ႏွစ္လက္မ (၂ မီလီမီတာ)ထုကုိ ေဖာက္ ထြင္းစစ္ေဆးႏုိင္ေသာ ေခတ္မီ လက္ကိုင္စစ္ေဆးရွာေဖြေရးကိ ရိယာခုနစ္ခုကုိ စစ္ေဆးေရးစခန္း မ်ားတြင္ ၂၀၁၈ ဩဂုတ္က စတင္ ၿပီးတပ္ဆင္အသုံးျပဳေနေၾကာင္း ျပည္ထဲေရးဒု၀န္ႀကီးက လႊတ္ ေတာ္သို႔ရွင္းျပသည္။

ထုိ႔အျပင္ မူးယစ္ေဆး၀ါး မ်ားကုိ ကုန္တင္ကားႀကီးမ်ားျဖင့္ ၀ွက္ယူသယ္ေဆာင္လာျခင္းကုိ စစ္ေဆးရန္ ကားတစ္စီးလုံးစစ္ ေဆးႏုိင္သည့္ X-ray စက္ႀကီး မ်ားတပ္ဆင္ရန္ ေဆာင္ရြက္ေန ေၾကာင္း ဒု၀န္ႀကီးက ေျပာသည္။

‘‘မူးယစ္ေဆး၀ါးက ေပါမ်ား ႐ုံတင္မကဘဲ လြယ္လြယ္ကူကူ ၀ယ္လုိ႔ရေနတယ္။ အခုေဒၚလာ ေစ်းတက္တဲ့ကိစၥနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး တျခားကုန္ပစၥည္းေတြတက္ တယ္။ မူးယစ္ေဆး၀ါးက ေစ်းက် ေနတယ္။ အဲဒီေတာ့ ဒါကရည္ ရြယ္ခ်က္နဲ႔ကုိ တမင္လုပ္တာ’’ ဟု  ေမးခြန္းေမးျမန္းသည့္ ဦး ထြန္းထြန္းဦးက လႊတ္ေတာ္အ စည္းအေ၀းေခတၱရပ္နားစဥ္ မီဒီ ယာမ်ားအား ေျပာသည္။
ဖိုးသူေတာ္ (www.phothutaw.com)
Credit:.7daydaily
# Unicode Version ျဖင့္ ဖတ္ပါ #
နယ်စပ်မှ မူးယစ်ဆေးဝါးများဝင်ရောက်မှုနှင့်ပတ်သက်၍ ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းရန်အခက်အခဲရှိပုံကို ပြည်ထဲရေးဒုဝန်ကြီး လွှတ်တော်တွင် ရှင်းလင်းနေစဉ် ဓာတ်ပုံ−MOI

 ဝေးလံသည့်ဒေ သများမှ ပြည်တွင်းသို့လမ်း ကြောင်းအစုံဖြင့် မူးယစ်ဆေးဝါး များ ရောက်ရှိနေခြင်းသည် မြန် မာနိုင်ငံ၏လုံခြုံရေးနှင့်တရားဥပ ဒေစိုးမိုးမှုပျက်ယွင်းနေခြင်းကို မီး မောင်းထိုးပြနေပြီး လုံခြုံရေးနှင့် ဥပဒေစိုးမိုးရေးတာဝန်ရှိသူများ၊ အာဏာအဝန်းအဝိုင်းနှင့် မကင်း ရာမကင်းကြောင်းများ ပါဝင်ပတ် သက်နေကြောင်း အမျိုးသား လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဦးထွန်းထွန်းဦးက ပြောသည်။

စက်တင်ဘာ ၁၂ ရက်က ကျင်းပသည့်အမျိုးသားလွှတ် တော်အစည်းအဝေး၌ နိုင်ငံအနှံ့ အလွယ်တကူ ဝယ်ယူရရှိနေ သော မူးယစ်ဆေးဝါးများထိန်း ချုပ်ရန်အစီအစဉ်ရှိ၊ မရှိ မေးခွန်း မေးမြန်းရာတွင် အထက်ပါအ မတ်က ယင်းသို့ထည့်သွင်းပြော ကြားခဲ့သည်။

‘‘ဆေးပြားသန်းနဲ့ချီပြီး ဖမ်း မိရင်ပိုင်ရှင်မဲ့ဖြစ်နေတာ၊ အရင်း အမြစ်ထုတ်လုပ်ရောင်းချနေတဲ့ အဖွဲ့အစည်းတွေ၊ မူးယစ်ရာဇာ ကြီးတွေကို ဖော်ထုတ်ဖမ်းဆီးနိုင် ခြင်းမရှိဘဲ ကိုင်းဖျားကိုင်းနားလေး တွေကိုပဲ ဖမ်းမိနေတာဟာကာလ ရှည်ကြာပါပြီ’’ ဟု ဦးထွန်းထွန်းဦး က ပြောသည်။

ထို့ကြောင့် သက်ဆိုင်ရာ တာဝန်ရှိသူများအနေဖြင့် မူးယစ် ဆေးဝါးရောင်းဝယ်ဖောက်ကား နေမှုများကို သာမန်နှိမ်နင်းရုံဖြင့် ထိရောက်အောင်မြင်မည်မဟုတ် သောကြောင့် စစ်ဆင်ရေးတစ်ရပ် အနေဖြင့်လည်းကောင်း၊ အထူး အစီအမံတစ်ရပ်အနေဖြင့်လည်း ကောင်း ပြတ်ပြတ်သားသားချေ မှုန်းဆောင်ရွက်မှသာလျှင်အောင်  မြင်မည်ဖြစ်ကြောင်း ၎င်းကပြော သည်။

မြန်မာနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့သည် မူးယစ်ဆေးဝါးတားဆီးနှိမ်နင်း ရေးတပ်ဖွဲ့ကို ၂၀၁၃ ဩဂုတ်တွင် စတင်ဖွဲ့စည်းခဲ့ပြီး ယခုအခါ တပ် ဖွဲ့ခွဲသုံးခွဲ၊ တပ်ဖွဲ့စု ၅၀ အထိ ဖွဲ့စည်းထားသည်ဟု ပြည်ထဲရေး ဒုဝန်ကြီးဗိုလ်ချုပ်အောင်သူက ယင်းမေးခွန်းကို ပြန်လည်ရှင်း လင်းသည်။ ထို့အပြင် တိုင်းနှင့် ပြည်နယ်၊ နေပြည်တော်ကောင် စီနယ်မြေရဲတပ်ဖွဲ့များနှင့် ပူး ပေါင်း၍ မူူးယစ်ဆေးဝါးတားဆီး နှိမ်နင်းရေးလုပ်ငန်းများကို အရှိန် အဟုန်မြှင့်တင်ဆောင်ရွက်နေ ကြောင်း ၎င်းကဆိုသည်။

ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာနအ နေဖြင့် ဖမ်းဆီးမှုများအပြင် နိုင်ငံ တော်သမ္မတရုံးအစီအစဉ်ဖြင့် အ ထူးသတင်းပေးတိုင်ကြားရေးဌာန ဖွင့်လှစ်ကာ အုပ်ချုပ်မှုလမ်း ကြောင်းအတိုဆုံးဖြင့် ဖမ်းဆီးနေ ပြီး မူးယစ်ဆေးဝါးများ တားဆီး နှိမ်နင်းရေးလုပ်ငန်းအပြင် ထုတ် လုပ်မှုလျှော့ချရေး၊ အစားထိုးဖွံ့ ဖြိုးရေး၊ သုံးစွဲ မှုလျှော့ချရေးတို့ ဆောင်ရွက်နေကြောင်း ဒုဝန်ကြီး ဗိုလ်ချုပ်အောင်သူက ပြောသည်။

‘‘မူးယစ်ဆေးဝါးဖမ်းဆီးနှိမ် နင်းရေးအတွက် ခေတ်မီရှာဖွေ ရေးစက်ကိရိယာများတပ်ဆင် ပေးခြင်းများဆောင်ရွက်ပေးခဲ့ပေ မယ့်လည်း ကုန်တင်ကားကြီးများ၊ ဆီဘောက်ဆာကားများနဲ့ လူနာ တင်ယာဉ်များဖြင့် သယ်ဆောင် ခြင်းများရှိခဲ့ပြီး မူးယစ်ဆေးဝါး တားဆီးနှိမ်နင်းရေးရဲတပ်ဖွဲ့အ နေဖြင့် ကုန်ပစ္စည်းများအားလုံး ချ၍ စစ်ဆေးရန်အခက်အခဲရှိပါ တယ်’’ ဟု ဒုဝန်ကြီးကပြောသည်။

အဆိုပါအခက်အခဲများ ဖြေ ရှင်းနိုင်ရန် ယာဉ်များ၏ဘန်ပါ၊ အိတ်ဇော၊ တံခါး၊ ဒက်ရှ်ဘုတ်၊ ထိုင်ခုံ၊တာယာနှင့် ကြမ်း ခင်းတို့ ကို စစ်ဆေးနိုင်သည့်နှစ်လက်မ (၂ မီလီမီတာ)ထုကို ဖောက် ထွင်းစစ်ဆေးနိုင်သော ခေတ်မီ လက်ကိုင်စစ်ဆေးရှာဖွေရေးကိ ရိယာခုနစ်ခုကို စစ်ဆေးရေးစခန်း များတွင် ၂၀၁၈ ဩဂုတ်က စတင် ပြီးတပ်ဆင်အသုံးပြုနေကြောင်း ပြည်ထဲရေးဒုဝန်ကြီးက လွှတ် တော်သို့ရှင်းပြသည်။

ထို့အပြင် မူးယစ်ဆေးဝါး များကို ကုန်တင်ကားကြီးများဖြင့် ဝှက်ယူသယ်ဆောင်လာခြင်းကို စစ်ဆေးရန် ကားတစ်စီးလုံးစစ် ဆေးနိုင်သည့် X-ray စက်ကြီး များတပ်ဆင်ရန် ဆောင်ရွက်နေ ကြောင်း ဒုဝန်ကြီးက ပြောသည်။

‘‘မူးယစ်ဆေးဝါးက ပေါများ ရုံတင်မကဘဲ လွယ်လွယ်ကူကူ ဝယ်လို့ရနေတယ်။ အခုဒေါ်လာ ဈေးတက်တဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီး တခြားကုန်ပစ္စည်းတွေတက် တယ်။ မူးယစ်ဆေးဝါးက ဈေးကျ နေတယ်။ အဲဒီတော့ ဒါကရည် ရွယ်ချက်နဲ့ကို တမင်လုပ်တာ’’ ဟု  မေးခွန်းမေးမြန်းသည့် ဦး ထွန်းထွန်းဦးက လွှတ်တော်အ စည်းအဝေးခေတ္တရပ်နားစဉ် မီဒီ ယာများအား ပြောသည်။
ဖိုးသူတော် (www.phothutaw.com)
Credit:.7daydaily
 
 
 
ေန႔စဥ္သတင္းအသစ္မ်ားကို Email ပို႔ေပးပါမည္။
သင္၏ Gmail ကို ေအာက္တြင္ ျဖည့္စြက္၍ Submit လုပ္ပါ။
 
 
Top