က်ပ္ သိန္းတစ္ေသာင္းထီဆုစတင္ခ်ီးျမႇင့္ၿပီးေနာက္ပိုင္း ေအာင္ဘာေလထီကို လူစိတ္ဝင္စားမႈမ်ားလာသည္။ (ဓာတ္ပံု − ေဂ်ေမာင္ေမာင္(အမရပူရ))

 ေအာင္ဘာေလသိန္းဆု ဌာနက သတ္မွတ္ထားေသာ ထီ တစ္ေစာင္လွ်င္ က်ပ္ ၅၀၀ ထက္ ပို၍ ေစ်းႏႈန္းတိုးျမႇင့္ေရာင္းခ်မႈကို စိစစ္ေတြ႕ရွိပါက ထီအေရအ တြက္ေလွ်ာ့ခ်သည့္နည္းလမ္းျဖင့္ အေရးယူေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း ရန္ကုန္တိုင္း စီမံကိန္းႏွင့္ဘ႑ာ ေရးဝန္ႀကီး ဦးျမင့္ေသာင္းက ေျပာၾကားသည္။

ထီေစ်းႏႈန္းတိုးျမႇင့္ေရာင္းခ် သည္ဟု တိုင္ၾကားခံရေသာ ထီ ဆိုင္ခြဲမ်ားသည္ ေစ်းႏႈန္းပိုမို ေရာင္းခ်ေၾကာင္း စိစစ္ေတြ႕ရွိပါ က ပင္ရင္းဆုိင္မ်ား၏ႀကီးၾကပ္မႈ အားနည္းသည္ဟု မွတ္ယူၿပီး ယင္းပင္ရင္းဆိုင္သို႔ အစိုးရက ေရာင္းခ် သည့္ ထီအေရအတြက္ ေလွ်ာ့ ခ်သည့္ နည္းလမ္းျဖင့္ အေရးယူ ေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း စက္တင္ ဘာ ၁၉ ရက္တြင္ က်င္းပသည့္ ရန္ကုန္တိုင္းလႊတ္ေတာ္အစည္း အေဝး၌ ဝန္ႀကီးက ေျပာသည္။


မရမ္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္ တုိင္း လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးရန္ ရွင္းက ရန္ကုန္တိုင္းအတြင္း ထီဆုိင္ႀကီးမ်ားက ထီလက္မွတ္မ်ား ကို အစိုးရသတ္မွတ္ေရာင္းေစ်း က်ပ္ ၅၀၀ ထက္ ပိုမိုအျမတ္တင္ ကာ လက္လီ၊ လက္ကားေရာင္းခ်ေနျခင္းမ်ားသည္ ေအာင္ဘာေလသိန္းဆုဌာနက ခ်မွတ္ထားေသာ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားႏွင့္ ညီၫြတ္မႈရွိ၊ မရွိႏွင့္ မရွိပါက အေရးယူေဆာင္ရြက္ရန္ လႊတ္ေတာ္၌ ေမးျမန္းခဲ့သည္။

ေအာင္ဘာေလသိန္းဆုဌာန ခြဲအေနျဖင့္ ေအာင္ဘာေလထီ ဥပေဒကို ျပ႒ာန္းႏိုင္ျခင္းမရွိေသး ၍ အဆင့္ဆင့္ေရာင္းခ်ေသာ ထီ ဆိုင္မ်ားကို ႀကီးၾကပ္ထိန္းေက်ာင္း ရန္ အခက္အခဲမ်ားရွိေၾကာင္း ဝန္ႀကီး ဦးျမင့္ေသာင္းက ဝန္ခံေျပာ ၾကားသည္။

‘‘ေအာင္ဘာေလထီဥပေဒ ျပ႒ာန္းႏိုင္ေရးအတြက္လည္း ျပင္ဆင္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိရာ ေအာင္ဘာေလထီဥပေဒျပ႒ာန္း ၿပီးပါက ထီဆိုင္အဆင့္ဆင့္ကို ႀကီးၾကပ္ထိန္းေက်ာင္းႏိုင္မယ့္ အျပင္သတ္မွတ္ထားတဲ့ ေစ်းႏႈန္း မ်ားအတုိင္း ေရာင္းခ်ဝယ္ယူႏိုင္ဖို႔ မိမိႏွစ္သက္ရာ ဂဏန္းမ်ားအား ေရြးခ်ယ္ကံစမ္းႏိုင္တဲ့စနစ္ကို အ ေကာင္အထည္ေဖာ္လာႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္’’ဟု ဝန္ႀကီးက ဆို သည္။

ေအာင္ဘာေလသိန္းဆုဌာန မ်ားက တုိက္႐ိုက္ဝယ္ယူသူမ်ား ၏ပင္ရင္းထီဆိုင္၊ ယင္းမွတစ္ ဆင့္ ကိုယ္စားလွယ္ထီဆုိင္၊ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားမွ ထပ္ဆင့္ေရာင္းခ် သည့္ထီဆုိင္၊ ထပ္ဆင့္ေရာင္းခ် သည့္ ထီဆိုင္မ်ားမွ ဆက္လက္ ေရာင္းခ်ေနေသာ ထီဆိုင္ငယ္မ်ား စသည္ျဖင့္ အဆင့္ဆင့္ ျဖန္႔ျဖဴး ကာ အေႂကြးစနစ္ (ေရာင္းခ်ၿပီးမွ ေပးရသည့္ စနစ္)ျဖင့္ လုပ္ေဆာင္ေနျခင္းေၾကာင့္ ေစ်းအျမတ္တင္ျခင္း၊ ေငြေၾကးျပႆနာႏွင့္ ထီေစ်းႏႈန္းႀကီးျမင့္မႈ ျပႆနာမ်ား ျဖစ္ ေပၚေနေၾကာင္း ဝန္ႀကီးက ရွင္း ျပသည္။

အဆုိပါ အေျခအေနမ်ား ေၾကာင့္ ထီလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအ သင္းက လစဥ္အစည္းအေဝးေခၚ ၍ ထီလက္မွတ္မ်ားကို သတ္မွတ္ ေစ်းႏႈန္းအတိုင္း ေရာင္းခ်ရန္၊ မိမိ ထီဆိုင္မွ ထပ္ဆင့္ေရာင္းခ်ေသာ ဆိုင္မ်ားကို ေစ်းႏႈန္းျမင့္မားမႈ မရွိေစရန္ ႀကီးၾကပ္ၿပီး ထီဆုိင္မ်ား မွ သတ္မွတ္ေစ်းႏႈန္းမ်ားျဖင့္ ေရာင္းခ်ေသာ ထီကားမ်ားျဖင့္ လူစည္ကားရာ ေနရာမ်ားတြင္ ေရာင္းခ်ေပးရန္ မွာၾကားေနေၾကာင္း ဦးျမင့္ေသာင္းက ရွင္းျပသည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္း ထီတစ္ ေစာင္လွ်င္ အနည္းဆံုးက်ပ္ ၆၀၀ မွ ၇၀၀ အထိ ေပးဝယ္ေနရၿပီး ထီလုပ္ငန္းႀကီးသံုးေလးခုက သာ ခ်ဳပ္ကိုင္လုပ္ေဆာင္ေနသည္ကို ေတြ႕ရေၾကာင္း တိုင္းလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးရန္ရွင္းက ေျပာ သည္။

‘‘ထီလက္မွတ္ေတြကို သူတို႔ ျပန္လည္ေရာင္းခ်ရာမွာ တစ္ ေစာင္အလိုက္ မဟုတ္ဘဲ အနည္း ဆံုးေလးေစာင္ကေန ေရာင္းခ်ေန ပါတယ္။ ျပည္သူေတြ အလြယ္ တကူ ဝယ္ယူလို႔ရေအာင္ တစ္ ေစာင္ခ်င္း ေရာင္းခ်တဲ့စနစ္ကို လုပ္ေပးေစလိုပါတယ္’’ဟု ၎ကဆိုသည္။

 ‘‘ထီေစ်းက ႀကီးေတာ့ ၁၀ ေစာင္တြဲေလာက္ ထုိးလိုက္ရင္ ၇,၀၀၀ ဆို မိသားစုတစ္ေန႔စရိတ္ ပိုထြက္လာတယ္။ ဒီလိုတြက္ၿပီး ထီမထိုးျဖစ္ေတာ့ဘူး။ အရင္တုန္း က ေစ်းနည္းေတာ့ ထုိးျဖစ္တယ္’’ ဟု အင္းစိန္ၿမိဳ႕နယ္ေန ျပည္သူ တစ္ဦးက ေျပာသည္။

ေအာင္ဘာေလသိန္းဆုဌာန ခြဲက တစ္ႏုိင္ငံလံုးသို႔ ထီစာအုပ္ မ်ားျဖန္႔ျဖဴးရာတြင္ လစဥ္အနည္း ဆံုးအုပ္ေရ ၅၀ မွ အမ်ားဆံုး ၄၀,၀၀၀ ခန္႔ ေရာင္းခ်ၿပီး ရန္ကုန္ တိုင္းအတြင္း ထီအုပ္ေရ ၄၀,၀၀၀ ခန္႔ျဖင့္ အမ်ားဆံုးေရာင္းခ်ေန ေၾကာင္း ဦးျမင့္ေသာင္းက ေျပာ သည္။

ရန္ကုန္တုိင္းအတြင္း ထီအုပ္ေရ ၄၀,၀၀၀ ခန္႔ ေရာင္းခ်ေငြ က်ပ္သန္း ၂၀၀ ခန္႔ရွိၿပီး ယင္းသန္း၂၀၀ ထဲမွ  ၆၀ ရာခိုင္ႏႈန္းကို ေအာင္ဘာေလသိန္းဆုအျဖစ္ လစဥ္ ေဖာက္ေပးၿပီး က်န္ ၄၀ ရာခိုင္ႏႈန္းျဖစ္သည့္ က်ပ္သန္း ၈၀ကို ေအာင္ဘာေလဌာနက ႏုိင္ငံေတာ္သို႔ အခြန္ေပးေဆာင္ရ ေၾကာင္း ဝန္ႀကီးက ဆက္လက္ ေျပာသည္။
ဖိုးသူေတာ္ (www.phothutaw.com)
Credit:7daydaily.
# Unicode Version ျဖင့္ ဖတ္ပါ #
ကျပ် သိန်းတစ်သောင်းထီဆုစတင်ချီးမြှင့်ပြီးနောက်ပိုင်း အောင်ဘာလေထီကို လူစိတ်ဝင်စားမှုများလာသည်။ (ဓာတ်ပုံ − ဂျေမောင်မောင်(အမရပူရ))

 အောင်ဘာလေသိန်းဆု ဌာနက သတ်မှတ်ထားသော ထီ တစ်စောင်လျှင် ကျပ် ၅၀၀ ထက် ပို၍ ဈေးနှုန်းတိုးမြှင့်ရောင်းချမှုကို စိ စစ်တွေ့ရှိပါက ထီအရေအ တွက်လျှော့ချသည့်နည်းလမ်းဖြင့် အရေးယူဆောင်ရွက်နေကြောင်း ရန်ကုန်တိုင်း စီမံကိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာ ရေးဝန်ကြီး ဦးမြင့်သောင်းက ပြောကြားသည်။

ထီဈေးနှုန်းတိုးမြှင့်ရောင်းချ သည်ဟု တိုင်ကြားခံရသော ထီ ဆိုင်ခွဲများသည် ဈေးနှုန်းပိုမို ရောင်းချကြောင်း စိစစ်တွေ့ရှိပါ က ပင်ရင်းဆိုင်များ၏ကြီးကြပ်မှု အားနည်းသည်ဟု မှတ်ယူပြီး ယင်းပင်ရင်းဆိုင်သို့ အစိုးရက ရောင်းချ သည့် ထီအရေအတွက် လျှော့ ချသည့် နည်းလမ်းဖြင့် အရေးယူ ဆောင်ရွက်နေကြောင်း စက်တင် ဘာ ၁၉ ရက်တွင် ကျင်းပသည့် ရန်ကုန်တိုင်းလွှတ်တော်အစည်း အဝေး၌ ဝန်ကြီးက ပြောသည်။


မရမ်းကုန်းမြို့နယ် တိုင်း လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးရန် ရှင်းက ရန်ကုန်တိုင်းအတွင်း ထီဆိုင်ကြီးများက ထီလက်မှတ်များ ကို အစိုးရသတ်မှတ်ရောင်းဈေး ကျပ် ၅၀၀ ထက် ပိုမိုအမြတ်တင် ကာ လက်လီ၊ လက်ကားရောင်းချနေခြင်းများသည် အောင်ဘာလေသိန်းဆုဌာနက ချမှတ်ထားသော စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများနှင့် ညီညွတ်မှုရှိ၊ မရှိနှင့် မရှိပါက အရေးယူဆောင်ရွက်ရန် လွှတ်တော်၌ မေးမြန်းခဲ့သည်။

အောင်ဘာလေသိန်းဆုဌာန ခွဲအနေဖြင့် အောင်ဘာလေထီ ဥပဒေကို ပြဋ္ဌာန်းနိုင်ခြင်းမရှိသေး ၍ အဆင့်ဆင့်ရောင်းချသော ထီ ဆိုင်များကို ကြီးကြပ်ထိန်းကျောင်း ရန် အခက်အခဲများရှိကြောင်း ဝန်ကြီး ဦးမြင့်သောင်းက ဝန်ခံပြော ကြားသည်။

‘‘အောင်ဘာလေထီဥပဒေ ပြဋ္ဌာန်းနိုင်ရေးအတွက်လည်း ပြင်ဆင်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိရာ အောင်ဘာလေထီဥပဒေပြဋ္ဌာန်း ပြီးပါက ထီဆိုင်အဆင့်ဆင့်ကို ကြီးကြပ်ထိန်းကျောင်းနိုင်မယ့် အပြင်သတ်မှတ်ထားတဲ့ ဈေးနှုန်း များအတိုင်း ရောင်းချဝယ်ယူနိုင်ဖို့ မိမိနှစ်သက်ရာ ဂဏန်းများအား ရွေးချယ်ကံစမ်းနိုင်တဲ့စနစ်ကို အ ကောင်အထည်ဖော်လာနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်’’ဟု ဝန်ကြီးက ဆို သည်။

အောင်ဘာလေသိန်းဆုဌာန များက တိုက်ရိုက်ဝယ်ယူသူများ ၏ပင်ရင်းထီဆိုင်၊ ယင်းမှတစ် ဆင့် ကိုယ်စားလှယ်ထီဆိုင်၊ ကိုယ်စားလှယ်များမှ ထပ်ဆင့်ရောင်းချ သည့်ထီဆိုင်၊ ထပ်ဆင့်ရောင်းချ သည့် ထီဆိုင်များမှ ဆက်လက် ရောင်းချနေသော ထီဆိုင်ငယ်များ စသည်ဖြင့် အဆင့်ဆင့် ဖြန့်ဖြူး ကာ အကြွေးစနစ် (ရောင်းချပြီးမှ ပေးရသည့် စနစ်)ဖြင့် လုပ်ဆောင်နေခြင်းကြောင့် ဈေးအမြတ်တင်ခြင်း၊ ငွေကြေးပြဿနာနှင့် ထီဈေးနှုန်းကြီးမြင့်မှု ပြဿနာများ ဖြစ် ပေါ်နေကြောင်း ဝန်ကြီးက ရှင်း ပြသည်။

အဆိုပါ အခြေအနေများ ကြောင့် ထီလုပ်ငန်းရှင်များအ သင်းက လစဉ်အစည်းအဝေးခေါ် ၍ ထီလက်မှတ်များကို သတ်မှတ် ဈေးနှုန်းအတိုင်း ရောင်းချရန်၊ မိမိ ထီဆိုင်မှ ထပ်ဆင့်ရောင်းချသော ဆိုင်များကို ဈေးနှုန်းမြင့်မားမှု မရှိစေရန် ကြီးကြပ်ပြီး ထီဆိုင်များ မှ သတ်မှတ်ဈေးနှုန်းများဖြင့် ရောင်းချသော ထီကားများဖြင့် လူစည်ကားရာ နေရာများတွင် ရောင်းချပေးရန် မှာကြားနေကြောင်း ဦးမြင့်သောင်းက ရှင်းပြသည်။

ရန်ကုန်မြို့တွင်း ထီတစ် စောင်လျှင် အနည်းဆုံးကျပ် ၆၀၀ မှ ၇၀၀ အထိ ပေးဝယ်နေရပြီး ထီလုပ်ငန်းကြီးသုံးလေးခုက သာ ချုပ်ကိုင်လုပ်ဆောင်နေသည်ကို တွေ့ရကြောင်း တိုင်းလွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် ဦးရန်ရှင်းက ပြော သည်။

‘‘ထီလက်မှတ်တွေကို သူတို့ ပြန်လည်ရောင်းချရာမှာ တစ် စောင်အလိုက် မဟုတ်ဘဲ အနည်း ဆုံးလေးစောင်ကနေ ရောင်းချနေ ပါတယ်။ ပြည်သူတွေ အလွယ် တကူ ဝယ်ယူလို့ရအောင် တစ် စောင်ချင်း ရောင်းချတဲ့စနစ်ကို လုပ်ပေးစေလိုပါတယ်’’ဟု ၎င်းကဆိုသည်။

 ‘‘ထီဈေးက ကြီးတော့ ၁၀ စောင်တွဲလောက် ထိုးလိုက်ရင် ၇,၀၀၀ ဆို မိသားစုတစ်နေ့စရိတ် ပိုထွက်လာတယ်။ ဒီလိုတွက်ပြီး ထီမထိုးဖြစ်တော့ဘူး။ အရင်တုန်း က ဈေးနည်းတော့ ထိုးဖြစ်တယ်’’ ဟု အင်းစိန်မြို့နယ်နေ ပြည်သူ တစ်ဦးက ပြောသည်။

အောင်ဘာလေသိန်းဆုဌာန ခွဲက တစ်နိုင်ငံလုံးသို့ ထီစာအုပ် များဖြန့်ဖြူးရာတွင် လစဉ်အနည်း ဆုံးအုပ်ရေ ၅၀ မှ အများဆုံး ၄၀,၀၀၀ ခန့် ရောင်းချပြီး ရန်ကုန် တိုင်းအတွင်း ထီအုပ်ရေ ၄၀,၀၀၀ ခန့်ဖြင့် အများဆုံးရောင်းချနေ ကြောင်း ဦးမြင့်သောင်းက ပြော သည်။

ရန်ကုန်တိုင်းအတွင်း ထီအုပ်ရေ ၄၀,၀၀၀ ခန့် ရောင်းချငွေ ကျပ်သန်း ၂၀၀ ခန့်ရှိပြီး ယင်းသန်း၂၀၀ ထဲမှ  ၆၀ ရာခိုင်နှုန်းကို အောင်ဘာလေသိန်းဆုအဖြစ် လစဉ် ဖောက်ပေးပြီး ကျန် ၄၀ ရာခိုင်နှုန်းဖြစ်သည့် ကျပ်သန်း ၈၀ကို အောင်ဘာလေဌာနက နိုင်ငံတော်သို့ အခွန်ပေးဆောင်ရ ကြောင်း ဝန်ကြီးက ဆက်လက် ပြောသည်။
ဖိုးသူတော် (www.phothutaw.com)
Credit:7daydaily.
 
 
 
ေန႔စဥ္သတင္းအသစ္မ်ားကို Email ပို႔ေပးပါမည္။
သင္၏ Gmail ကို ေအာက္တြင္ ျဖည့္စြက္၍ Submit လုပ္ပါ။
 
 
Top