ေနျပည္ေတာ္ လႊတ္ေတာ္သဘင္ေဆာင္တြင္ စက္တင္ဘာ ၁၅ ရက္က အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ဒီမိုကေရစီေန႔အခမ္းအနား က်င္းပေနစဥ္ (ဓာတ္ပံု − ဟိန္းထက္/အီးပီေအ)

အာဏာရွင္စနစ္ တည္ၿမဲေရး ဒီမိုကေရစီကို အလြဲ သံုးစား လုပ္သူမ်ားအပါအဝင္ ဒီမိုကေရစီ အတုအေယာင္မ်ား ႏွင့္ အႏၲရာယ္မ်ားကို ဂ႐ုျပဳရန္ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးဝင္းျမင့္က သတိေပးသည္။

ယမန္ေန႔က လႊတ္ေတာ္ သဘင္ေဆာင္တြင္ က်င္းပေသာ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ဒီမိုကေရစီ ေန႔ အခမ္းအနားသို႔ သမၼတ ေပးပို႔ သည့္ သဝဏ္လႊာ၌ ယင္းကဲ့သို႔ ေဖာ္ျပထားသည္။

အခမ္းအနားတြင္ သမၼတ၏ သဝဏ္လႊာကို ပညာေရးဝန္ႀကီး ဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္ တာမ်ိဳးသိမ္းႀကီးက ဖတ္ၾကားခဲ့ သည္။

ဒီမိုကေရစီ မလိုလားသူမ်ား၊ ကဖ်က္ယဖ်က္သမားမ်ား၊ မယံု ၾကည္သူမ်ား၊ ဒီမိုကေရစီကို ယံု ၾကည္ေသာ္လည္း အသြင္ကူး ေျပာင္းမႈကို အားမရေသာေၾကာင့္ မိမိတုိ႔ လုပ္ခ်င္ရာလုပ္ရာမွ အာ ဏာရွင္စနစ္သို႔ ျပန္အသက္သြင္း ေပးသလို ျဖစ္သြားသူမ်ား၊ ဒီမိုက ေရစီက်င့္စဥ္ႏွင့္ ျဖစ္သြားသူမ်ား၊ ဒီမိုကေရစီက်င့္စဥ္ႏွင့္ မညီၫြတ္သည့္ နည္းလမ္းမ်ားႏွင့္ ျပည္သူ႔အာဏာကို ရယူရန္ ႀကိဳးစားသူမ်ားသည္ ဒီမိုကေရစီအႏၲရာယ္မ်ား ျဖစ္ေၾကာင္း သမၼတက သတိေပးသည္။

‘‘ဒီအႏၲရာယ္ေတြကို အထူး အေလးနက္ထားသတိျပဳဖို႔ လိုပါ တယ္’’ဟု သဝဏ္လႊာတြင္ ေဖာ္ ျပထားသည္။

ထို႔အျပင္ ႏုိင္ငံေရးပါတီ မ်ား၊ အရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲ႕အ စည္းမ်ားႏွင့္ အျခားအသင္းအဖြဲ႕ မ်ားကလည္း ဒီမိုကေရစီ ရွင္သန္ ေအာင္ ဝိုင္းဝန္းၾကပ္မတ္ထိန္းညႇိ ေပးရမည့္ တာဝန္ရွိၿပီး ဒီမိုကေရစီ က်င့္စဥ္တြင္ အေပးအယူ၊ ေစ့စပ္ ညႇိႏိႈင္းေဆြးေႏြးေျဖရွင္းျခင္းတုိ႔ သည္ ဒီမိုကေရစီရွင္သန္မႈအ တြက္ လိုအပ္သည့္ အေၾကာင္းအ ရာမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း သဝဏ္လႊာ တြင္ ပါရွိသည္။

‘‘ဒီမိုကေရစီ ဝါဒမွာ ႏုိင္ငံသူ၊ႏုိင္ငံသားေတြရဲ႕ အသက္ရွင္ပိုင္ ခြင့္၊ လြတ္လပ္ခြင့္နဲ႔ ဝမ္းေျမာက္ ေပ်ာ္ရႊင္ခြင့္ကိုပါ အာမခံခ်က္ေတြ ေပးရပါတယ္’’ဟု သမၼတက ဆုိ သည္။

ဒီမိုကေရစီလမ္းမထက္ ေျခ ခ်ခါစ အခ်ိန္အခါသည္ အလြန္ အေရးႀကီးၿပီး လမ္းေလွ်ာက္တတ္ ခါစ ကေလးငယ္ကို ဂ႐ုစိုက္သကဲ့ သို႔ လဲၿပိဳမက်ေစရန္ သတိတရား ဆင္ျခင္၍ ထိန္းသိမ္းၾကရမည္ဟု သမၼတက သဝဏ္လႊာေပးပို႔ သည္။ ထို႔အျပင္ ဒီမိုကေရစီကို ရွင္သန္ေစလုိပါက ဥပေဒကို ေလးစားရမည္ျဖစ္ၿပီး သတ္မွတ္စည္း မ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားကိုလည္း လိုက္နာရမည္ဟု သမၼတက မွာၾကား သည္။

ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ နာယကက ဦးတီခြန္ျမတ္က လည္း ဒီမိုကေရစီျပဳျပင္ေျပာင္းလဲ ေရး ခ်က္ခ်င္းအေကာင္အထည္ ေဖာ္မႈကို လူထုက ျမင္ေတြ႕လို ေသာ္လည္း အေျခခံသေဘာ တရားအရ ခ်က္ခ်င္းအေျဖထြက္ ရန္ထက္ အခ်ိန္ကာလေကာင္း တစ္ခု ယူရန္လိုအပ္ေၾကာင္း အ ဖြင့္အမွာစကားေျပာၾကားရာတြင္ ထည့္သြင္းေျပာၾကားသည္။

‘‘၂၁ ရာစု၏ စိန္ေခၚမႈမ်ားကို ရင္ဆုိင္ေျဖရွင္းရန္ စစ္မွန္ေသာ ဒီမိုကေရစီမွတစ္ပါး အျခားစနစ္ မရွိေၾကာင္း ေျပာၾကားလိုပါ တယ္’’ဟု ဦးတီခြန္ျမတ္က ေျပာ သည္။ ထို႔အျပင္ ႏုိင္ငံေတာ္ ဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္ေရးအတြက္ ပါတီစြဲ၊ လူ မ်ိဳးစြဲ၊ ေဒသစြဲ မထားရွိဘဲ ေဆြးေႏြးညႇိႏိႈင္း အေျဖရွာေစလိုေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္နာယ ကက တိုက္တြန္းသည္။

ဒီမိုကေရစီ ရွင္သန္ေရး ေဆာင္ရြက္ေနခ်ိန္တြင္ ရခိုင္ျပည္ နယ္အတြင္း ျဖစ္ပြားေနေသာ ဘဂၤါလီအေရးသည္ ႏုိင္ငံေတာ္ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာကို စိန္ေခၚ ေနသည့္ အရာတစ္ခုျဖစ္ေန ေၾကာင္း အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးျမင့္ႏုိင္က ရခုိင္ အမ်ိဳးသားပါတီ၏ စာတမ္းကို ဖတ္ၾကားသည္။

ထို႔အျပင္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္ စားလွယ္မ်ားအေနျဖင့္ မိမိတို႔ ထုတ္ျပန္သည့္ ဥပေဒမ်ားသည္ ျပည္သူ႔အတြက္ အမွန္တကယ္ အက်ိဳး ရွိ၊ မရွိႏွင့္ ဥပေဒေဘာင္ အတြင္းမွ အကာအကြယ္ေပးႏုိင္ ျခင္း ရွိ၊ မရွိကို ေလ့လာ၍ ဝိုင္းဝန္း ထိန္းညႇိေပးရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း အခမ္းအနားနိဂံုးခ်ဳပ္ မိန္႔ခြန္းတြင္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ မန္း ဝင္းခိုင္းသန္းက ေျပာသည္။

အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ဒီမိုက ေရစီေန႔ အခမ္းအနားတြင္ တပ္ မေတာ္၊ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ား၊ ေက်ာင္းသား၊ လူငယ္ႏွင့္ အရပ္ ဘက္လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ားက စာ တမ္းမ်ား တင္သြင္းခဲ့ၿပီး တုိင္းရင္း သား႐ိုးရာအကမ်ားႏွင့္ ေဖ်ာ္ေျဖ ကာ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးမ်ား တက္ေရာက္ခဲ့သည္။ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ဒီမိုကေရစီေန႔၏ ေဆာင္ ပုဒ္သည္ ‘ဒီမိုကေရစီ ရွင္သန္ ေရး ဝိုင္းဝန္းထိန္းညႇိ ေဆာင္ရြက္ ေပး’ျဖစ္သည္။

အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ဒီမိုက ေရစီေန႔ကို ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ က်င္းပခဲ့သည္မွာ ရွစ္ႀကိမ္ရွိၿပီျဖစ္ သည္။

ဖိုးသူေတာ္ (www.phothutaw.com)
Credit:7daydaily
# Unicode Version ျဖင့္ ဖတ္ပါ #
နေပြည်တော် လွှတ်တော်သဘင်ဆောင်တွင် စက်တင်ဘာ ၁၅ ရက်က အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ဒီမိုကရေစီနေ့အခမ်းအနား ကျင်းပနေစဉ် (ဓာတ်ပုံ − ဟိန်းထက်/အီးပီအေ)

အာဏာရှင်စနစ် တည်မြဲရေး ဒီမိုကရေစီကို အလွဲ သုံးစား လုပ်သူများအပါအဝင် ဒီမိုကရေစီ အတုအယောင်များ နှင့် အန္တရာယ်များကို ဂရုပြုရန် နိုင်ငံတော်သမ္မတ ဦးဝင်းမြင့်က သတိပေးသည်။

ယမန်နေ့က လွှတ်တော် သဘင်ဆောင်တွင် ကျင်းပသော အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ဒီမိုကရေစီ နေ့ အခမ်းအနားသို့ သမ္မတ ပေးပို့ သည့် သဝဏ်လွှာ၌ ယင်းကဲ့သို့ ဖော်ပြထားသည်။

အခမ်းအနားတွင် သမ္မတ၏ သဝဏ်လွှာကို ပညာရေးဝန်ကြီး ဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက် တာမျိုးသိမ်းကြီးက ဖတ်ကြားခဲ့ သည်။

ဒီမိုကရေစီ မလိုလားသူများ၊ ကဖျက်ယဖျက်သမားများ၊ မယုံ ကြည်သူများ၊ ဒီမိုကရေစီကို ယုံ ကြည်သော်လည်း အသွင်ကူး ပြောင်းမှုကို အားမရသောကြောင့် မိမိတို့ လုပ်ချင်ရာလုပ်ရာမှ အာ ဏာရှင်စနစ်သို့ ပြန်အသက်သွင်း ပေးသလို ဖြစ်သွားသူများ၊ ဒီမိုက ရေစီကျင့်စဉ်နှင့် ဖြစ်သွားသူများ၊ ဒီမိုကရေစီကျင့်စဉ်နှင့် မညီညွတ်သည့် နည်းလမ်းများနှင့် ပြည်သူ့အာဏာကို ရယူရန် ကြိုးစားသူများသည် ဒီမိုကရေစီအန္တရာယ်များ ဖြစ်ကြောင်း သမ္မတက သတိပေးသည်။

‘‘ဒီအန္တရာယ်တွေကို အထူး အလေးနက်ထားသတိပြုဖို့ လိုပါ တယ်’’ဟု သဝဏ်လွှာတွင် ဖော် ပြထားသည်။

ထို့အပြင် နိုင်ငံရေးပါတီ များ၊ အရပ်ဘက်လူမှုအဖွဲ့အ စည်းများနှင့် အခြားအသင်းအဖွဲ့ များကလည်း ဒီမိုကရေစီ ရှင်သန် အောင် ဝိုင်းဝန်းကြပ်မတ်ထိန်းညှိ ပေးရမည့် တာဝန်ရှိပြီး ဒီမိုကရေစီ ကျင့်စဉ်တွင် အပေးအယူ၊ စေ့စပ် ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးဖြေရှင်းခြင်းတို့ သည် ဒီမိုကရေစီရှင်သန်မှုအ တွက် လိုအပ်သည့် အကြောင်းအ ရာများဖြစ်ကြောင်း သဝဏ်လွှာ တွင် ပါရှိသည်။

‘‘ဒီမိုကရေစီ ဝါဒမှာ နိုင်ငံသူ၊နိုင်ငံသားတွေရဲ့ အသက်ရှင်ပိုင် ခွင့်၊ လွတ်လပ်ခွင့်နဲ့ ဝမ်းမြောက် ပျော်ရွှင်ခွင့်ကိုပါ အာမခံချက်တွေ ပေးရပါတယ်’’ဟု သမ္မတက ဆို သည်။

ဒီမိုကရေစီလမ်းမထက် ခြေ ချခါစ အချိန်အခါသည် အလွန် အရေးကြီးပြီး လမ်းလျှောက်တတ် ခါစ ကလေးငယ်ကို ဂရုစိုက်သကဲ့ သို့ လဲပြိုမကျစေရန် သတိတရား ဆင်ခြင်၍ ထိန်းသိမ်းကြရမည်ဟု သမ္မတက သဝဏ်လွှာပေးပို့ သည်။ ထို့အပြင် ဒီမိုကရေစီကို ရှင်သန်စေလိုပါက ဥပဒေကို လေးစားရမည်ဖြစ်ပြီး သတ်မှတ်စည်း မျဉ်းစည်းကမ်းများကိုလည်း လိုက်နာရမည်ဟု သမ္မတက မှာကြား သည်။

ပြည်ထောင်စု လွှတ်တော် နာယကက ဦးတီခွန်မြတ်က လည်း ဒီမိုကရေစီပြုပြင်ပြောင်းလဲ ရေး ချက်ချင်းအကောင်အထည် ဖော်မှုကို လူထုက မြင်တွေ့လို သော်လည်း အခြေခံသဘော တရားအရ ချက်ချင်းအဖြေထွက် ရန်ထက် အချိန်ကာလကောင်း တစ်ခု ယူရန်လိုအပ်ကြောင်း အ ဖွင့်အမှာစကားပြောကြားရာတွင် ထည့်သွင်းပြောကြားသည်။

‘‘၂၁ ရာစု၏ စိန်ခေါ်မှုများကို ရင်ဆိုင်ဖြေရှင်းရန် စစ်မှန်သော ဒီမိုကရေစီမှတစ်ပါး အခြားစနစ် မရှိကြောင်း ပြောကြားလိုပါ တယ်’’ဟု ဦးတီခွန်မြတ်က ပြော သည်။ ထို့အပြင် နိုင်ငံတော် ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်ရေးအတွက် ပါတီစွဲ၊ လူ မျိုးစွဲ၊ ဒေသစွဲ မထားရှိဘဲ ဆွေးနွေးညှိနှိုင်း အဖြေရှာစေလိုကြောင်း ပြည်ထောင်စု လွှတ်တော်နာယ ကက တိုက်တွန်းသည်။

ဒီမိုကရေစီ ရှင်သန်ရေး ဆောင်ရွက်နေချိန်တွင် ရခိုင်ပြည် နယ်အတွင်း ဖြစ်ပွားနေသော ဘင်္ဂါလီအရေးသည် နိုင်ငံတော် အချုပ်အခြာအာဏာကို စိန်ခေါ် နေသည့် အရာတစ်ခုဖြစ်နေ ကြောင်း အမျိုးသားလွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် ဦးမြင့်နိုင်က ရခိုင် အမျိုးသားပါတီ၏ စာတမ်းကို ဖတ်ကြားသည်။

ထို့အပြင် လွှတ်တော်ကိုယ် စားလှယ်များအနေဖြင့် မိမိတို့ ထုတ်ပြန်သည့် ဥပဒေများသည် ပြည်သူ့အတွက် အမှန်တကယ် အကျိုး ရှိ၊ မရှိနှင့် ဥပဒေဘောင် အတွင်းမှ အကာအကွယ်ပေးနိုင် ခြင်း ရှိ၊ မရှိကို လေ့လာ၍ ဝိုင်းဝန်း ထိန်းညှိပေးရန် လိုအပ်ကြောင်း အခမ်းအနားနိဂုံးချုပ် မိန့်ခွန်းတွင် အမျိုးသားလွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌ မန်း ဝင်းခိုင်းသန်းက ပြောသည်။

အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ဒီမိုက ရေစီနေ့ အခမ်းအနားတွင် တပ် မတော်၊ နိုင်ငံရေးပါတီများ၊ ကျောင်းသား၊ လူငယ်နှင့် အရပ် ဘက်လူမှုအဖွဲ့အစည်းများက စာ တမ်းများ တင်သွင်းခဲ့ပြီး တိုင်းရင်း သားရိုးရာအကများနှင့် ဖျော်ဖြေ ကာ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးများ တက်ရောက်ခဲ့သည်။ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ဒီမိုကရေစီနေ့၏ ဆောင် ပုဒ်သည် ‘ဒီမိုကရေစီ ရှင်သန် ရေး ဝိုင်းဝန်းထိန်းညှိ ဆောင်ရွက် ပေး’ဖြစ်သည်။

အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ဒီမိုက ရေစီနေ့ကို မြန်မာနိုင်ငံတွင် ကျင်းပခဲ့သည်မှာ ရှစ်ကြိမ်ရှိပြီဖြစ် သည်။

ဖိုးသူတော် (www.phothutaw.com)
Credit:7daydaily
 
 
 
ေန႔စဥ္သတင္းအသစ္မ်ားကို Email ပို႔ေပးပါမည္။
သင္၏ Gmail ကို ေအာက္တြင္ ျဖည့္စြက္၍ Submit လုပ္ပါ။
 
 
Top