20% အထိDiscount ေပးမည့္ (ကမၻာေအး ေက်ာက္မ်က္ေရွ ႔) Grand Wireless ကြန္ဒိုအေရာင္းျပပြဲ
×

အထက္ေဖာ္ျပပါ ေခါင္းစဥ္နဲ႔ပတ္သတ္၍ ဗုဒၶဘာသာလူမ်ိဳးမ်ား၌ အေတာ္ေလးကုိ သံသယျဖစ္ေနၾကေပသည္။ ေရွးေရွးေသာ လူႀကီးမ်ားက ဘုန္းႀကီးေက်ာင္း၀င္းအတြင္း ဖိနပ္မစီးနဲ႔ ဗိမၺိသာရမင္းႀကီးကဲ့သုိ႔ ေျခဖ၀ါးကုိ ဓါးနဲ႔ခြဲခံရမယ္ဆုိၿပီး ေျပာဆုိခဲ့ေသာေၾကာင့္ ဗုဒၶဘာသာ၀င္မ်ား ဖိနပ္မစီးရဲၾကေပ။ သုိ႔ေသာ္ ဗိမၺိသာရမင္းသည္ အဘယ့္ေၾကာင့္ ေျခဖ၀ါးကုိ ဓါးနဲ႔အခြဲခံရသည္ကုိေတာ့ ေသခ်ာက်နစြာ သိရွိနားလည္သူက နည္းပါးေပသည္။
တကယ္ေတာ့ ဗိမၺိသာရမင္းသည္ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္း၀င္းထဲတြင္ ဖိနပ္စီးခဲ့၍ ေျခဖ၀ါးကုိ ဓါးျဖင့္ခြဲခံရျခင္း မဟုတ္ပါေပ။ ဘုရားေစတီေတာ္ရင္ျပင္ေပၚ၀ယ္ ဖိနပ္စီးခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ေပသည္။ ထုိ႔ျပင္ ဗိမၺိသာရမင္းသည္ ရဟန္းသံဃာမ်ား သီတင္းသံုးေနထုိင္ရန္ ခင္းထားေသာအခင္းေပၚ ေျခေဆးျခင္းမရွိဘဲ ညစ္ေပေသာ ေျခေထာက္ျဖင့္ နင္းခဲ့ျခင္းအကုသုိလ္ကံေၾကာင့္ ယခုမ်က္ေမွာက္ဘ၀တြင္ ေျခဖ၀ါးကုိ ဓါးျဖင့္ခြဲခံရျခင္း ျဖစ္သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းမ်ားတြင္ ေက်ာင္းထုိင္သံဃာမ်ားက ခြင့္ျပဳလွ်င္ စီးေကာင္းပါသည္။
လက္ရွိ ဗုဒၶဘာသာမ်ားသည္ တကယ္အေလးထားရမည္ကုိ အေလးမထားဘဲ မျဖစ္စေလာက္ေလးကုိေတာ့ အေလးထား၍ ျပဳလုပ္လုိက္နာက်င့္သံုးေနၾကေပသည္။ တကယ္စဥ္းစားၾကည့္လွ်င္ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းေပၚတြင္ ဖိနပ္မစီးဘဲ ညစ္ေပေသာေျခေထာက္ျဖင့္ တက္လွ်င္သာ သံဃိကေက်ာင္း ညစ္ေပေသာေၾကာင့္ အျပစ္ရွိေပသည္။ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္း၀င္းအတြင္း ဖိနပ္စီးလွ်င္ အျပစ္ရွိတယ္ဆုိလုိ႔ လုိက္နာၾကေသာ္လည္း ေက်ာင္း၀င္းအတြင္း တံေတြးေထြးျခင္း၊ က်င္ႀကီးက်င္ငယ္စြန္႔ျခင္း၊ အမႈိက္ျပစ္ျခင္းစတဲ့ ညစ္ေပေသာအမႈကိစၥကုိမ်ားေတာ့ အလြယ္တကူ ျပဳလုပ္ၾကေပသည္။ တကယ္စဥ္းစားၾကည့္လွ်င္ မည္သည့္အရာက ပုိမုိ၍ အျပစ္ရွိသည္ကုိ သိႏုိင္လိမ့္မည္ ထင္ပါသည္။
ထုိ႔ျပင္ ဗုဒၶဘာသာမ်ားသည္ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္း၀င္းအတြင္း ဖိနပ္စီးလွ်င္ အျပစ္ရွိတယ္လုိ႔ေတာ့ ယူဆၾကပါတယ္။ သုိ႔ေသာ္လည္း ကားဆုိင္ကယ္စက္ဘီးျဖင့္ ဖိနပ္စီးလွ်က္ ၀င္ေနၾကေပသည္။ တကယ္လုိ႔သာ ေက်ာင္း၀င္းအတြင္း ဖိနပ္စီးလွ်င္ အျပစ္ရွိပါက ထုိသုိ႔ကားမ်ားေပၚတြင္ ဖိနပ္စီးျခင္းသည္လည္း အျပစ္ရွိေပလိမ့္မည္။
ျမတ္စြာဘုရား သက္ေတာ္ထင္ရွားရွိစဥ္အခါက မဟာရာဇာအမည္ရွိေသာမင္းသည္ သံဃာေတာ္မ်ား စႀကံၾကြေနသည့္ေနရာတုိင္ေအာင္ ဖိနပ္စီးကာ သံဃာေတာ္မ်ားအား ဘုရားရွင္ အဘယ္မွာ သီတင္းသံုးေနသလဲေလွ်ာက္ေသာအခါ သံဃာေတာ္မ်ားက ဘုရားရွင္ ေက်ာင္းေပၚ၌သီတင္းသံုးေနသည္ဟု ေျဖၾကားေသာအခါမွသာ ဘုရားရွင္ရွိရာ ေက်ာင္းေပၚသုိ႔တက္ခါနီးတြင္ ဖိနပ္ခၽြတ္ျခင္း၊ မင္း၀တ္တန္ဆာမ်ား ခၽြတ္ထားျခင္းတုိ႔ကုိေထာက္ဆ၍လည္းေကာင္း၊ ဗိမၺိသာရမင္းသည္ ဘုရားရင္ျပင္ေပၚ၀ယ္ ဖိနပ္စီးခဲ့ျခင္း၊ သံဃာေတာ္မ်ား သီတင္းသံုးရန္အတြက္ ခင္းထားေသာအခင္းေပၚ၌ ညစ္ေပေသာ ေျခေထာက္ျဖင့္ နင္းခဲ့ျခင္းတုိ႔ကုိ ေထာက္ဆလွ်င္ ေက်ာင္း၀င္းအတြင္း တလင္ျပင္ေပၚ၀ယ္ ဖိနပ္စီး၍ ရပါသည္။
မိေထြးေတာ္ေဂါတမီႏွင့္ မင္းသမီးငါးရာတုိ႔သည္ ဘိကၡနီ၀တ္ရန္ ေက်ာင္းေတာ္သုိ႔သြားေသာအခါ ဘုရားရွင္ကုိ အရုိအေသ ကင္းမဲ့ရာေရာက္မည္ဆုိး၍ ယာဥ္ရထားမစီးဘဲ ေျခလ်င္သြားခဲ့သည္ကုိေထာက္လွ်င္ မိမိတကယ္ ရတနာသံုးပါးကုိ ရုိေသေလးစားပါက ဖိနပ္၊ ယာဥ္ မစီးဘဲ ေက်ာင္း၀င္းသုိ႔၀င္လွ်င္ေတာ့ ေကာင္းပါသည္။ သုိ႔ေသာ္ ေက်ာင္းေပၚ၊ ဘုရားရင္ျပင္ေပၚသုိ႔ တက္မည္ဆုိလွ်င္ေတာ့ ေျခဆင္းၿပီးမွ တက္သင့္ပါသည္။ မိမိ၏ က်န္းမာေရးေၾကာင့္ ရတနာသံုးပါးကုိ ရုိေသေလးစားေသာ္လည္း ေက်ာင္း၀င္းအတြင္း ဖိနပ္စီးျခင္း၊ ယာဥ္စသည္စီးျခင္းတုိ႔သည္ အျပစ္မရွိ၍ ျပဳလုပ္ႏုိင္ပါသည္။
ယခုေခတ္ လူငယ္မ်ားသည္ မ်ားေသာအားျဖင့္ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းမ်ားတြင္ ဖိနပ္ခၽြတ္ရမည္ကုိ ၀န္းေလးေနၾကသည္။ ဖိနပ္ခၽြတ္ရမည့္ကိစၥေၾကာင့္ တစ္ခ်ိဳ႕ဆုိလွ်င္ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းကုိပင္ မသြားခ်င္ၾကေပ။ သူတုိ႔၏ ေျခေထာက္မ်ား ဘာမ်ားျဖစ္သြားမလဲလုိ႔မ်ား စုိးရိမ္ေနၾကတယ္ ထင္ပါတယ္။ အဲဒီလုိ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္း၀င္းအတြင္း ဖိနပ္ခၽြတ္ရန္ ၀န္းေလးေနသည့္ လူငယ္မ်ားအတြက္ ယခုပုိ႔စ္ေလးက အက်ိဳးရွိမည္ထင္ပါသည္။#Via::::::::::::Wai Hin သိမွတ္စရာ အေနျဖင့္ျပန္လည္မ်ွေဝပါသည္ ခင္ဗ်ာ
ဖိုးသူေတာ္ (www.phothutaw.com)
Credit:ျမတ္ဗုဒၶ၏ အဆုံးအမမ်ား
# Unicode Version ျဖင့္ ဖတ္ပါ #
အထက်ဖော်ပြပါ ခေါင်းစဉ်နဲ့ပတ်သတ်၍ ဗုဒ္ဓဘာသာလူမျိုးများ၌ အတော်လေးကို သံသယဖြစ်နေကြပေသည်။ ရှေးရှေးသော လူကြီးများက ဘုန်းကြီးကျောင်းဝင်းအတွင်း ဖိနပ်မစီးနဲ့ ဗိမ္ဗိသာရမင်းကြီးကဲ့သို့ ခြေဖဝါးကို ဓါးနဲ့ခွဲခံရမယ်ဆိုပြီး ပြောဆိုခဲ့သောကြောင့် ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များ ဖိနပ်မစီးရဲကြပေ။ သို့သော် ဗိမ္ဗိသာရမင်းသည် အဘယ့်ကြောင့် ခြေဖဝါးကို ဓါးနဲ့အခွဲခံရသည်ကိုတော့ သေချာကျနစွာ သိရှိနားလည်သူက နည်းပါးပေသည်။
တကယ်တော့ ဗိမ္ဗိသာရမင်းသည် ဘုန်းကြီးကျောင်းဝင်းထဲတွင် ဖိနပ်စီးခဲ့၍ ခြေဖဝါးကို ဓါးဖြင့်ခွဲခံရခြင်း မဟုတ်ပါပေ။ ဘုရားစေတီတော်ရင်ပြင်ပေါ်ဝယ် ဖိနပ်စီးခဲ့ခြင်းကြောင့် ဖြစ်ပေသည်။ ထို့ပြင် ဗိမ္ဗိသာရမင်းသည် ရဟန်းသံဃာများ သီတင်းသုံးနေထိုင်ရန် ခင်းထားသောအခင်းပေါ် ခြေဆေးခြင်းမရှိဘဲ ညစ်ပေသော ခြေထောက်ဖြင့် နင်းခဲ့ခြင်းအကုသိုလ်ကံကြောင့် ယခုမျက်မှောက်ဘဝတွင် ခြေဖဝါးကို ဓါးဖြင့်ခွဲခံရခြင်း ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် ဘုန်းကြီးကျောင်းများတွင် ကျောင်းထိုင်သံဃာများက ခွင့်ပြုလျှင် စီးကောင်းပါသည်။
လက်ရှိ ဗုဒ္ဓဘာသာများသည် တကယ်အလေးထားရမည်ကို အလေးမထားဘဲ မဖြစ်စလောက်လေးကိုတော့ အလေးထား၍ ပြုလုပ်လိုက်နာကျင့်သုံးနေကြပေသည်။ တကယ်စဉ်းစားကြည့်လျှင် ဘုန်းကြီးကျောင်းပေါ်တွင် ဖိနပ်မစီးဘဲ ညစ်ပေသောခြေထောက်ဖြင့် တက်လျှင်သာ သံဃိကကျောင်း ညစ်ပေသောကြောင့် အပြစ်ရှိပေသည်။ ဘုန်းကြီးကျောင်းဝင်းအတွင်း ဖိနပ်စီးလျှင် အပြစ်ရှိတယ်ဆိုလို့ လိုက်နာကြသော်လည်း ကျောင်းဝင်းအတွင်း တံတွေးထွေးခြင်း၊ ကျင်ကြီးကျင်ငယ်စွန့်ခြင်း၊ အမှိုက်ပြစ်ခြင်းစတဲ့ ညစ်ပေသောအမှုကိစ္စကိုများတော့ အလွယ်တကူ ပြုလုပ်ကြပေသည်။ တကယ်စဉ်းစားကြည့်လျှင် မည်သည့်အရာက ပိုမို၍ အပြစ်ရှိသည်ကို သိနိုင်လိမ့်မည် ထင်ပါသည်။
ထို့ပြင် ဗုဒ္ဓဘာသာများသည် ဘုန်းကြီးကျောင်းဝင်းအတွင်း ဖိနပ်စီးလျှင် အပြစ်ရှိတယ်လို့တော့ ယူဆကြပါတယ်။ သို့သော်လည်း ကားဆိုင်ကယ်စက်ဘီးဖြင့် ဖိနပ်စီးလျှက် ဝင်နေကြပေသည်။ တကယ်လို့သာ ကျောင်းဝင်းအတွင်း ဖိနပ်စီးလျှင် အပြစ်ရှိပါက ထိုသို့ကားများပေါ်တွင် ဖိနပ်စီးခြင်းသည်လည်း အပြစ်ရှိပေလိမ့်မည်။
မြတ်စွာဘုရား သက်တော်ထင်ရှားရှိစဉ်အခါက မဟာရာဇာအမည်ရှိသောမင်းသည် သံဃာတော်များ စကြံကြွနေသည့်နေရာတိုင်အောင် ဖိနပ်စီးကာ သံဃာတော်များအား ဘုရားရှင် အဘယ်မှာ သီတင်းသုံးနေသလဲလျှောက်သောအခါ သံဃာတော်များက ဘုရားရှင် ကျောင်းပေါ်၌သီတင်းသုံးနေသည်ဟု ဖြေကြားသောအခါမှသာ ဘုရားရှင်ရှိရာ ကျောင်းပေါ်သို့တက်ခါနီးတွင် ဖိနပ်ချွတ်ခြင်း၊ မင်းဝတ်တန်ဆာများ ချွတ်ထားခြင်းတို့ကိုထောက်ဆ၍လည်းကောင်း၊ ဗိမ္ဗိသာရမင်းသည် ဘုရားရင်ပြင်ပေါ်ဝယ် ဖိနပ်စီးခဲ့ခြင်း၊ သံဃာတော်များ သီတင်းသုံးရန်အတွက် ခင်းထားသောအခင်းပေါ်၌ ညစ်ပေသော ခြေထောက်ဖြင့် နင်းခဲ့ခြင်းတို့ကို ထောက်ဆလျှင် ကျောင်းဝင်းအတွင်း တလင်ပြင်ပေါ်ဝယ် ဖိနပ်စီး၍ ရပါသည်။
မိထွေးတော်ဂေါတမီနှင့် မင်းသမီးငါးရာတို့သည် ဘိက္ခနီဝတ်ရန် ကျောင်းတော်သို့သွားသောအခါ ဘုရားရှင်ကို အရိုအသေ ကင်းမဲ့ရာရောက်မည်ဆိုး၍ ယာဉ်ရထားမစီးဘဲ ခြေလျင်သွားခဲ့သည်ကိုထောက်လျှင် မိမိတကယ် ရတနာသုံးပါးကို ရိုသေလေးစားပါက ဖိနပ်၊ ယာဉ် မစီးဘဲ ကျောင်းဝင်းသို့ဝင်လျှင်တော့ ကောင်းပါသည်။ သို့သော် ကျောင်းပေါ်၊ ဘုရားရင်ပြင်ပေါ်သို့ တက်မည်ဆိုလျှင်တော့ ခြေဆင်းပြီးမှ တက်သင့်ပါသည်။ မိမိ၏ ကျန်းမာရေးကြောင့် ရတနာသုံးပါးကို ရိုသေလေးစားသော်လည်း ကျောင်းဝင်းအတွင်း ဖိနပ်စီးခြင်း၊ ယာဉ်စသည်စီးခြင်းတို့သည် အပြစ်မရှိ၍ ပြုလုပ်နိုင်ပါသည်။
ယခုခေတ် လူငယ်များသည် များသောအားဖြင့် ဘုန်းကြီးကျောင်းများတွင် ဖိနပ်ချွတ်ရမည်ကို ဝန်းလေးနေကြသည်။ ဖိနပ်ချွတ်ရမည့်ကိစ္စကြောင့် တစ်ချို့ဆိုလျှင် ဘုန်းကြီးကျောင်းကိုပင် မသွားချင်ကြပေ။ သူတို့၏ ခြေထောက်များ ဘာများဖြစ်သွားမလဲလို့များ စိုးရိမ်နေကြတယ် ထင်ပါတယ်။ အဲဒီလို ဘုန်းကြီးကျောင်းဝင်းအတွင်း ဖိနပ်ချွတ်ရန် ဝန်းလေးနေသည့် လူငယ်များအတွက် ယခုပို့စ်လေးက အကျိုးရှိမည်ထင်ပါသည်။#Via::::::::::::Wai Hin သိမှတ်စရာ အနေဖြင့်ပြန်လည်မျှဝေပါသည် ခင်ဗျာ
ဖိုးသူတော် (www.phothutaw.com)
Credit:မြတ်ဗုဒ္ဓ၏ အဆုံးအမများ
 
 
 
ေန႔စဥ္သတင္းအသစ္မ်ားကို Email ပို႔ေပးပါမည္။
သင္၏ Gmail ကို ေအာက္တြင္ ျဖည့္စြက္၍ Submit လုပ္ပါ။
 
 
Top