လြန္ခဲ့တဲ့ (၁၄)ႏွစ္ခန္႔က ယခု ပုံထဲမွာေဖာ္ျပထားတဲ့ ငွက္ေပ်ာဖူးေတာ္၊ၾကာႏုေတာ္၊ၾကာေမာက္ေတာ္၊ရြဲလုံးေတာ္ႏွင့္ၾကာလွန္ေတာ္ ေနရာမ်ား၌( တစ္လ)ခန္႔မ်ွၾကာေအာင္ ကြၽန္ေတာ္ ကုသုိလ္ျဖစ္ အလုပ္ လုပ္ခဲ့ပါတယ္။

ကြၽန္ေတာ္ ေလ့လာခဲ့ဖူးသေလာက္ကေတာ့ ေစတီေတာ္ျမတ္ႀကီးရဲ႕ ေရႊအခ်ပ္မ်ားဟာ တစ္ခုနဲ႔တစ္ခု အရည္အေသြးအားျဖင့္မတူညီသလုိ ထုထည္၊အေရာင္အေသြးလည္း ကြာျခားပါတယ္။

ဘာျဖစ္လုိ႔လဲဆုိေတာ့ ကြၽန္ေတာ္ ေရႊခ်ပ္ေပၚမွာ ေရးထုိးထားတဲ့ အလႉ႐ွင္အမည္နဲ႔ ခုႏွစ္ေတြကုိဖတ္ၾကည့္လုိက္တဲ့အခါ ဟုိးယခင္ ႏွစ္ေပါင္း ေထာင္ဂဏန္းမ်ွက ေရႊခ်ပ္ေတြလည္း ယေန႔အထိ့႐ွိေနပါတယ္။

ယခင္ေရႊနဲ႔ယခုေရႊယွဥ္လုိက္ရင္ေတာ့ ယခင္ေရႊက ေရႊအုိေရာင္အဆင္း႐ွိၿပီး ယခုေနာက္ပုိင္းေရႊေတြဟာ အဝါေရာင္အဆင္း႐ွိပါတယ္။ဒါ့ေၾကာင့္ ေစတီေတာ္ျမတ္ႀကီး၏ ကုိယ္လုံးေတာ္ကုိၾကည့္လုိက္ရင္ အေရာင္အေသြး တေျပးညီ တစ္သားတည္း ျဖစ္မေနတာကုိျမင္ေတြ႔ရပါလိမ့္မယ္။

ေရႊတိဂုံေစတီေတာ္ျမတ္ႀကီးရဲ႕ ေခါင္းေလာင္းနား ေအာက္ပုိင္းကုိ သစ္ေစးသုတ္ၿပီး မ်က္ပါးေရႊ ျဖင့္ ကပ္လႉထားျခင္းျဖစ္၍ ေခါင္းေလာင္းနားအထက္ ငွက္ေပ်ာဖူးေတာ္အထိ့ကုိ အေခါက္ေရႊ(၃)က်ပ္သား ေရႊေခ်ာင္းကုိမွ တစ္ေပပတ္လည္ ေရႊျပား၊ေရႊအခ်ပ္ျဖစ္ေအာင္ျပဳလုပ္ၿပီး ေအာက္ခံ ေၾကး Frame ၊ ေၾကးျပားေပၚမွာမွ ေရႊခ်ပ္ကုိတပ္ဆင္၍ ဝက္အူစုပ္( screws ) ကပ္လႉထားျခင္းျဖစ္ပါတယ္။

ေရႊျပား၊ေရႊခ်ပ္ေတြ ကြာက်တယ္ဆုိတာက ရာသီဥတုဒဏ္ေၾကာင့္လည္းျဖစ္သလုိ က်ီးကန္းငွက္မ်ားေၾကာင့္လည္းျဖစ္ပါတယ္။

ေရႊတိဂုံေစတီျမတ္ႀကီးရဲ႕ အေ႐ွ႕၊အေနာက္၊ေတာင္ ႏွင့္ ေျမာက္ဘက္မုဒ္မ်ား၌ (ဇီႏြန္)လုိ႔ေခၚတဲ့ ဆလုိက္မီးေမာင္းႀကီးေတြ တပ္ဆင္ထားပါတယ္။

အဲဒီ ဆလုိက္မီးေမာင္းႀကီးေတြဟာ ေရႊတိဂုံေစတီေတာ္ျမတ္ႀကီးရဲ႕ ထီးေတာ္ကုိ အဓိက မီးေမာင္းထုိးျပထားျခင္းျဖစ္တယ္။

ဒီဆလုိက္မီးႀကီးေတြရဲ႕စြမ္းအားက ေကာင္းကင္ တိမ္တုိက္ထဲအထိ့ ေရာက္တယ္။ဒါ့ေၾကာင့္ မုိးတြင္းအခါ ညဘက္ တိမ္ထူထပ္ခ်ိန္၌ ေရႊတိဂုံေစတီေတာ္ျမတ္ႀကီးရဲ႕ ထီးေတာ္ဟာ ေကာင္းကင္ယံ တိမ္ထုထဲမွာ ျမင္ေတြ႔ႏုိင္ပါတယ္။ထီးေတာ္၊ငွက္ျမတ္နားေတာ္ႏွင့္စိန္ဖူးေတာ္မွာ႐ွိတဲ့ စိန္ပြင့္မ်ားဟာလည္း ဆလုိက္မီးေၾကာင့္ ေရာင္ျခည္ေတာ္ကြန္႔ျမဴးသကဲ့သုိ႔ အခ်ဳိ့ေနရာမ်ားကရပ္ၾကည့္ရင္ အေရာင္ဝင္းလက္ေနတတ္ပါတယ္။

ညစဥ္ ဒီလုိမီးေမာင္းထုိးထားျခင္းေၾကာင့္ အင္းဆက္ ပုိးမႊားမ်ားဟာလည္း ေရႊတိဂုံေစတီေတာ္ျမတ္ႀကီးရဲ႕ ကုိယ္လုံးေတာ္ ေရႊျပား၊ေရႊအခ်ပ္ေတြထဲ၌ ဝင္ေရာက္ ကပ္တြယ္ေနၾကပါတယ္။မနက္မုိးလင္းၿပီဆုိတာနဲ႔ က်ီးကန္းငွက္မ်ားဟာ ေရႊခ်ပ္၊ေရႊျပားေတြထဲမွာ ကပ္တြယ္က်န္ရစ္ေနတဲ့ အင္းဆက္ပုိးမႊားမ်ားကုိ ႏုတ္သီးျဖင့္ ထုိးဆြၿပီး ဖမ္းယူစားသုံးသည့္အျပင္ ေရႊခ်ပ္၊ေရႊျပားမ်ားကုိလည္း ပ်က္စီး စုပ္ျပဲသြားသည္အထိ့ ဖ်က္စီးတတ္ၾကပါတယ္။

ကြၽန္ေတာ္ေျပာခ်င္တာက ေရႊတိဂုံေစတီေတာ္ျမတ္ႀကီးကုိ ကပ္လႉမည့္ ေရႊျပား၊ေရႊခ်ပ္ေတြကုိ အရည္အေသြးလည္းမွီေစခ်င္တယ္..အရည္အေသြးမွီ႐ုံနဲ႔မရေသးဘူး ယခုေရႊျပား၊ေရႊခ်ပ္ေတြထက္ အေလးခ်ိန္ပုိၿပီး ထုထည္လည္းထူေစခ်င္ပါတယ္။ဒါမွ ရာသီဥတုဒဏ္လည္းခံႏုိင္သလုိ အင္းဆက္ပုိးမႊားမ်ားႏွင့္က်ီးကန္းငွက္ သတၱဝါေတြရဲ႕ဖ်က္စီးျခင္းရန္ကုိလည္း ကာကြယ္ႏုိင္ပါလိမ့္မယ္။

ယခုလူေျပာမ်ားေနတဲ့ ေရႊတိဂုံေစတီေတာ္ျမတ္ႀကီးရဲ႕ ေရႊအေရာင္မွိန္ျခင္းႏွင့္ေရႊျပား၊ေရႊခ်ပ္မ်ား ပ်က္စီးလစ္ဟာျခင္းမ်ားဟာ ေရႊအရည္အေသြးမျပည့္မွီျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္သလုိ အင္းဆက္ပုိးမႊားမ်ားႏွင့္က်ီးကန္းငွက္မ်ားေၾကာင့္လည္းျဖစ္ပါတယ္။

က်ီးကန္းငွက္ ၊ဆက္ရက္ငွက္ေတြဟာ ဘယ္ေလာက္အထိ့ဆုိးသလဲဆုိရင္ ေညာင္သီးေတြကုိစားတယ္..ၿပီးေတာ့ ေစတီေတာ္ျမတ္ႀကီးရဲ႕ ကုိယ္လုံးေတာ္ေပၚ၌ ေခ်း(ခ်ီး)ပါခ်တယ္..အဲဒီ ငွက္ေခ်း(ခ်ီး)ထဲမွာပါတဲ့ ေညာင္ေစ့ေတြဟာ ၾကာေမာက္၊ၾကာလွန္၊ၾကာႏု ႏွင့္ ရြဲလုံးေတာ္ေတြထဲဝင္ေရာက္ၿပီး ေညာင္ပင္ေပါက္သည္အထိ့ ျဖစ္တည္လာခဲ့တယ္။ေစတီေတာ္ျမတ္ႀကီးရဲ႕ ကုိယ္လုံးမွာ ေပါက္ေနတဲ့ ေညာင္ပင္မ်ားဟာ ေအာက္ကေနၾကည့္ေတာ့သာ အပင္ေသးငယ္ေပမဲ့ ကြၽန္ေတာ္ အနီးကပ္ ေဆးထုိးသတ္ၿပီး ႏုတ္ယူခဲ့စဥ္အခါက ေညာင္ပင္ရဲ႕ ပင္စည္အရြယ္အစားဟာ ေတာ္ေတာ္ႀကီးေနသည့္အျပင္ ေစတီေတာ္ျမတ္ႀကီးရဲ႕ အုတ္နဲ႔ကြန္ကရစ္အခ်ဳိ့လည္း ပ်က္စီးကုန္ပါတယ္။

ေရႊတိဂုံေစတီေတာ္ျမတ္ႀကီးမွာ အမ်ားျပည္သူ ထည့္ဝင္လႉဒါန္းထားသည့္ အလႉေငြေတြအမ်ားႀကီး႐ွိပါတယ္။ဒါ့ေၾကာင့္ တတ္သိ၊တတ္ကြၽမ္းတဲ့ပညာ႐ွင္မ်ားရဲ႕ အၾကံအဥာဏ္မ်ားရယူၿပီး အရင္တုန္းကနဲ႔မတူေအာင္ နည္းစနစ္ေျပာင္းၿပီး ထိန္းသိမ္းျပဳျပင္ေစခ်င္ပါတယ္။

ဖိုးသူေတာ္ (www.phothutaw.com)
Credit: ဘဝခါးခါး

#Unicode Version#

လွန်ခဲ့တဲ့ (၁၄)နှစ်ခန့်က ယခု ပုံထဲမှာဖော်ပြထားတဲ့ ငှက်ပျောဖူးတော်၊ကြာနုတော်၊ကြာမောက်တော်၊ရွဲလုံးတော်နှင့်ကြာလှန်တော် နေရာများ၌( တစ်လ)ခန့်မျှကြာအောင် ကျွန်တော် ကုသိုလ်ဖြစ် အလုပ် လုပ်ခဲ့ပါတယ်။

ကျွန်တော် လေ့လာခဲ့ဖူးသလောက်ကတော့ စေတီတော်မြတ်ကြီးရဲ့ ရွှေအချပ်များဟာ တစ်ခုနဲ့တစ်ခု အရည်အသွေးအားဖြင့်မတူညီသလို ထုထည်၊အရောင်အသွေးလည်း ကွာခြားပါတယ်။

ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ ကျွန်တော် ရွှေချပ်ပေါ်မှာ ရေးထိုးထားတဲ့ အလှူရှင်အမည်နဲ့ ခုနှစ်တွေကိုဖတ်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါ ဟိုးယခင် နှစ်ပေါင်း ထောင်ဂဏန်းမျှက ရွှေချပ်တွေလည်း ယနေ့အထိ့ရှိနေပါတယ်။

ယခင်ရွှေနဲ့ယခုရွှေယှဉ်လိုက်ရင်တော့ ယခင်ရွှေက ရွှေအိုရောင်အဆင်းရှိပြီး ယခုနောက်ပိုင်းရွှေတွေဟာ အဝါရောင်အဆင်းရှိပါတယ်။ဒါ့ကြောင့် စေတီတော်မြတ်ကြီး၏ ကိုယ်လုံးတော်ကိုကြည့်လိုက်ရင် အရောင်အသွေး တပြေးညီ တစ်သားတည်း ဖြစ်မနေတာကိုမြင်တွေ့ရပါလိမ့်မယ်။

ရွှေတိဂုံစေတီတော်မြတ်ကြီးရဲ့ ခေါင်းလောင်းနား အောက်ပိုင်းကို သစ်စေးသုတ်ပြီး မျက်ပါးရွှေ ဖြင့် ကပ်လှူထားခြင်းဖြစ်၍ ခေါင်းလောင်းနားအထက် ငှက်ပျောဖူးတော်အထိ့ကို အခေါက်ရွှေ(၃)ကျပ်သား ရွှေချောင်းကိုမှ တစ်ပေပတ်လည် ရွှေပြား၊ရွှေအချပ်ဖြစ်အောင်ပြုလုပ်ပြီး အောက်ခံ ကြေး Frame ၊ ကြေးပြားပေါ်မှာမှ ရွှေချပ်ကိုတပ်ဆင်၍ ဝက်အူစုပ်( screws ) ကပ်လှူထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။

ရွှေပြား၊ရွှေချပ်တွေ ကွာကျတယ်ဆိုတာက ရာသီဥတုဒဏ်ကြောင့်လည်းဖြစ်သလို ကျီးကန်းငှက်များကြောင့်လည်းဖြစ်ပါတယ်။

ရွှေတိဂုံစေတီမြတ်ကြီးရဲ့ အရှေ့၊အနောက်၊တောင် နှင့် မြောက်ဘက်မုဒ်များ၌ (ဇီနွန်)လို့ခေါ်တဲ့ ဆလိုက်မီးမောင်းကြီးတွေ တပ်ဆင်ထားပါတယ်။

အဲဒီ ဆလိုက်မီးမောင်းကြီးတွေဟာ ရွှေတိဂုံစေတီတော်မြတ်ကြီးရဲ့ ထီးတော်ကို အဓိက မီးမောင်းထိုးပြထားခြင်းဖြစ်တယ်။

ဒီဆလိုက်မီးကြီးတွေရဲ့စွမ်းအားက ကောင်းကင် တိမ်တိုက်ထဲအထိ့ ရောက်တယ်။ဒါ့ကြောင့် မိုးတွင်းအခါ ညဘက် တိမ်ထူထပ်ချိန်၌ ရွှေတိဂုံစေတီတော်မြတ်ကြီးရဲ့ ထီးတော်ဟာ ကောင်းကင်ယံ တိမ်ထုထဲမှာ မြင်တွေ့နိုင်ပါတယ်။ထီးတော်၊ငှက်မြတ်နားတော်နှင့်စိန်ဖူးတော်မှာရှိတဲ့ စိန်ပွင့်များဟာလည်း ဆလိုက်မီးကြောင့် ရောင်ခြည်တော်ကွန့်မြူးသကဲ့သို့ အချို့နေရာများကရပ်ကြည့်ရင် အရောင်ဝင်းလက်နေတတ်ပါတယ်။

ညစဉ် ဒီလိုမီးမောင်းထိုးထားခြင်းကြောင့် အင်းဆက် ပိုးမွှားများဟာလည်း ရွှေတိဂုံစေတီတော်မြတ်ကြီးရဲ့ ကိုယ်လုံးတော် ရွှေပြား၊ရွှေအချပ်တွေထဲ၌ ဝင်ရောက် ကပ်တွယ်နေကြပါတယ်။မနက်မိုးလင်းပြီဆိုတာနဲ့ ကျီးကန်းငှက်များဟာ ရွှေချပ်၊ရွှေပြားတွေထဲမှာ ကပ်တွယ်ကျန်ရစ်နေတဲ့ အင်းဆက်ပိုးမွှားများကို နုတ်သီးဖြင့် ထိုးဆွပြီး ဖမ်းယူစားသုံးသည့်အပြင် ရွှေချပ်၊ရွှေပြားများကိုလည်း ပျက်စီး စုပ်ပြဲသွားသည်အထိ့ ဖျက်စီးတတ်ကြပါတယ်။

ကျွန်တော်ပြောချင်တာက ရွှေတိဂုံစေတီတော်မြတ်ကြီးကို ကပ်လှူမည့် ရွှေပြား၊ရွှေချပ်တွေကို အရည်အသွေးလည်းမှီစေချင်တယ်..အရည်အသွေးမှီရုံနဲ့မရသေးဘူး ယခုရွှေပြား၊ရွှေချပ်တွေထက် အလေးချိန်ပိုပြီး ထုထည်လည်းထူစေချင်ပါတယ်။ဒါမှ ရာသီဥတုဒဏ်လည်းခံနိုင်သလို အင်းဆက်ပိုးမွှားများနှင့်ကျီးကန်းငှက် သတ္တဝါတွေရဲ့ဖျက်စီးခြင်းရန်ကိုလည်း ကာကွယ်နိုင်ပါလိမ့်မယ်။

ယခုလူပြောများနေတဲ့ ရွှေတိဂုံစေတီတော်မြတ်ကြီးရဲ့ ရွှေအရောင်မှိန်ခြင်းနှင့်ရွှေပြား၊ရွှေချပ်များ ပျက်စီးလစ်ဟာခြင်းများဟာ ရွှေအရည်အသွေးမပြည့်မှီခြင်းကြောင့်ဖြစ်သလို အင်းဆက်ပိုးမွှားများနှင့်ကျီးကန်းငှက်များကြောင့်လည်းဖြစ်ပါတယ်။

ကျီးကန်းငှက် ၊ဆက်ရက်ငှက်တွေဟာ ဘယ်လောက်အထိ့ဆိုးသလဲဆိုရင် ညောင်သီးတွေကိုစားတယ်..ပြီးတော့ စေတီတော်မြတ်ကြီးရဲ့ ကိုယ်လုံးတော်ပေါ်၌ ချေး(ချီး)ပါချတယ်..အဲဒီ ငှက်ချေး(ချီး)ထဲမှာပါတဲ့ ညောင်စေ့တွေဟာ ကြာမောက်၊ကြာလှန်၊ကြာနု နှင့် ရွဲလုံးတော်တွေထဲဝင်ရောက်ပြီး ညောင်ပင်ပေါက်သည်အထိ့ ဖြစ်တည်လာခဲ့တယ်။စေတီတော်မြတ်ကြီးရဲ့ ကိုယ်လုံးမှာ ပေါက်နေတဲ့ ညောင်ပင်များဟာ အောက်ကနေကြည့်တော့သာ အပင်သေးငယ်ပေမဲ့ ကျွန်တော် အနီးကပ် ဆေးထိုးသတ်ပြီး နုတ်ယူခဲ့စဉ်အခါက ညောင်ပင်ရဲ့ ပင်စည်အရွယ်အစားဟာ တော်တော်ကြီးနေသည့်အပြင် စေတီတော်မြတ်ကြီးရဲ့ အုတ်နဲ့ကွန်ကရစ်အချို့လည်း ပျက်စီးကုန်ပါတယ်။

ရွှေတိဂုံစေတီတော်မြတ်ကြီးမှာ အများပြည်သူ ထည့်ဝင်လှူဒါန်းထားသည့် အလှူငွေတွေအများကြီးရှိပါတယ်။ဒါ့ကြောင့် တတ်သိ၊တတ်ကျွမ်းတဲ့ပညာရှင်များရဲ့ အကြံအဉာဏ်များရယူပြီး အရင်တုန်းကနဲ့မတူအောင် နည်းစနစ်ပြောင်းပြီး ထိန်းသိမ်းပြုပြင်စေချင်ပါတယ်။

ဖိုးသူတော် (www.phothutaw.com)
Credit: ဘဝခါးခါး
 
 
 
ေန႔စဥ္သတင္းအသစ္မ်ားကို Email ပို႔ေပးပါမည္။
သင္၏ Gmail ကို ေအာက္တြင္ ျဖည့္စြက္၍ Submit လုပ္ပါ။
 
 
Top