iMyanmarHouse.com - Best Property Website for Myanmar
×

“လူတိုင္းဟာ ကမၻာႀကီးကို ေျပာင္းလဲပစ္ဖို႕ ၾကိဳးစားၾကတယ္.. ဒါေပမယ့္ ဘယ္သူကမွ ကိုယ့္ကိုကိုယ္ ေျပာင္းလဲဖို႕ မႀကိဳးစားၾကဘူး”

    (လီယိုေတာ္စတိြဳင္း)

                (တစ္)

          လြန္ခဲ့တဲ့ တစ္ပတ္ေလာက္က ရပ္ကြက္တြင္း ေနထိုင္သူတစ္ေယာက္ အိမ္ေရွ႕မွာ ဆယ္အိမ္မွဴးနဲ႕ ရာအိမ္မွဴး တခ်ိဳ႕ ေအာ္ဟစ္ ဆဲဆိုေနၾကသည့္ ျမင္ ကြင္းကို ႀကံဳခဲ့ရသည္။ အခ်ိန္က ည ၈ နာရီခန္႔ျဖစ္၏။ ေအာ္ဟစ္၊ ဆဲဆိုေနေသာ ဆယ္အိမ္မွဴး လူငယ္မွာ အရက္မူးေန သည္။ အိမ္ထဲမွလူကို လမ္းေပၚထြက္ လာခဲ့ရန္ႏွင့္ သူႏွင့္ယွဥ္ၿပိဳင္ ထိုးသတ္ရန္ ဆဲဆိုေအာ္ဟစ္ေနပံုက မင္းမဲ့စ႐ိုက္ ဆန္လြန္းလွသည္။ ထိုဆယ္အိမ္မွဴး လူ ငယ္၏ နံေဘးနားတြင္ အတူလိုက္ပါ လာၾကေသာ ရပ္ကြက္လူႀကီးမ်ား ရွိေနၾကေသာ္လည္း လူငယ္ကိုမဟန္႔တားဘဲ မီးေလာင္ရာ ေလပင့္ေပးေနၾကသည့္အျဖစ္ကိုသာ ေတြ႕ရ၏။ ရပ္ကြက္ေနျပည္ သူမ်ား ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ေပးလိုက္ ေသာ ရပ္ကြက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အဖြဲ႕၀င္မ်ား က ရပ္ကြက္အတြင္း၌ ထိုသို႔မိုက္ေၾကးခြဲ ေနၾကျခင္းမွာ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးကို ၿခိမ္းေျခာက္ျခင္းဟုပင္ ခံစားမိသည္။

          စာသင္ေက်ာင္း တစ္ေက်ာင္း တြင္ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားသည္ ေက်ာင္း သားေက်ာင္းသူမ်ားအတြက္ စံျပျဖစ္ရ မည့္ သူမ်ားျဖစ္သည္။ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္း တစ္ေက်ာင္းတြင္ ေက်ာင္းထိုင္ဆရာ ေတာ္သည္ ေက်ာင္းတြင္းေန သံဃာေတာ္ မ်ား၏ ၾကည္ၫိုေလးစားမႈကို ခံယူထိုက္ ေသာ ပုဂၢိဳလ္ျဖစ္သင့္၏။ မိသားစုတစ္စု တြင္ မိဘသည္ သား၊ သမီးမ်ားအတြက္ အားက်အတုယူစရာ ပုဂၢိဳလ္မ်ားျဖစ္ေန ရန္ လိုအပ္သည္။ ထို႔အတူ ႏိုင္ငံတစ္ ႏိုင္ငံ၊ ၿမိဳ႕တစ္ၿမိဳ႕ႏွင့္ ရပ္ကြက္တစ္ခုတြင္ လည္း အုပ္ခ်ဳပ္သူ လူတန္းစားမ်ားသည္ အုပ္ခ်ဳပ္ခံ ျပည္သူမ်ားအတြက္ ေလးစား အတုယူထိုက္ေသာ စံျပလူပုဂၢိဳလ္မ်ား အျဖစ္ ရပ္တည္ေနၾကရမည္ ျဖစ္သည္။ သို႕ေသာ္ လတ္တေလာ ႀကံဳေတြ႔လိုက္ ရေသာ ဆယ္အိမ္မွဴးလူငယ္၏ မူးယစ္ ရမ္းကားမႈမွာ စံျပထိုက္ေသာ လုပ္ရပ္ တစ္ခုမဟုတ္သည္မွာ ေသခ်ာ၏။ =ရပ္ ကြက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အဖြဲ႕၀င္မ်ားသည္ လိုင္စင္ရ လူမိုက္မ်ားလား+ စေသာ သံုးသပ္သံမ်ား ရပ္ကြက္ ထဲတြင္ ပ်ံ႕လြင့္ သြားခဲ့သည္။ ရခိုင္ျပည္နယ္ထဲတြင္ ထို ကဲ့သို႕ ရပ္ကြက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႕၀င္ မ်ား မည္မွ်ေလာက္ထိ ရွိေနၾကသည္ကို ျဖည့္စြက္ စဥ္းစားစရာပင္ ျဖစ္သည္။

             (ႏွစ္)

          ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလက တတိယအၾကိမ္ေျမာက္ ျပင္ဆင္ခဲ့ေသာ ရပ္ကြက္ သို႕မဟုတ္ ေက်းရြာအုပ္စု အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဥပေဒထဲတြင္ ရပ္ကြက္ (သို႕မဟုတ္) ေက်းရြာအုပ္စု အုပ္ခ်ဳပ္ ေရးမွဴးဆိုသည္မွာ သက္ဆိုင္ရာ ရပ္ကြက္ သို႔မဟုတ္ ေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ရန္ ဥပေဒအရ ခန္႔အပ္တာ၀န္ေပးျခင္း ခံရေသာ ပုဂၢိဳလ္ကို ဆိုလိုေၾကာင္း ေဖာ္ျပသည္။ ထိုဥပဒအရ ဆယ္အိမ္မွဴးဆိုသည္မွာ ရာအိမ္ မွဴးေရြးခ်ယ္ရန္ အတြက္လည္းေကာင္း၊ ရပ္ကြက္ သို႔မဟုတ္ ေက်းရြာအုပ္စု အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးအား အေထာက္အကူ ျပဳရန္အတြက္ လည္းေကာင္း၊ သက္ဆိုင္ ရာ ဆယ္အိမ္စုအဖြဲ႕က ေရြးခ်ယ္သည့္ ပုဒ္မ(၅) ပါ အရည္အခ်င္းမ်ားႏွင့္ ျပည့္ စံုသူဟု ေဖာ္ျပသည္။ ထို႔အျပင္ ရာအိမ္ မွဴးဆိုသည္မွာ ရပ္ကြက္ သို႕မဟုတ္ ေက်းရြာအုပ္စု အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ေရြး ခ်ယ္ရန္ အတြက္လည္းေကာင္း၊  ရပ္ ကြက္ သို႔မဟုတ္ ေက်းရြာအုပ္စု အုပ္ ခ်ဳပ္ေရးမွဴးအား အေထာက္အကူျပဳရန္ အတြက္လည္းေကာင္း သက္ဆိုင္ရာ ဆယ္အိမ္စုအဖြဲ႕က ေရြးခ်ယ္သည့္ ပုဒ္ မ(၅) ပါအရည္အခ်င္းမ်ားႏွင့္ ျပည့္စံု သူကို ဆိုလိုေၾကာင္း အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆို ထားသည္။

          ရပ္ကြက္ သို႔မဟုတ္ ေက်းရြာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ား လိုက္နာေစာင့္ထိန္း ရမည့္ က်င့္၀တ္မ်ား အပိုဒ္(ခ) တြင္ လုပ္ပိုင္ခြင့္ကို အလြဲသံုးစားျပဳျခင္း၊ အ ရွိန္အ၀ါကို အသံုးျပဳျခင္း၊ မသမာမႈျပဳ ျခင္းႏွင့္ မေလ်ာ္ၾသဇာသံုးျခင္း တို႕ကို ေရွာင္ၾကဥ္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျပဌာန္း ထားသည္။ ရက္ကြက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး မ်ား၏ လုပ္ငန္းတာ၀န္မ်ား အပိုဒ္ (က) တြင္ လံုျခံဳေရး၊ တရားဥပေဒစိုးမိုး ေရး၊ ရပ္ရြာေအးခ်မ္းသာယာေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အက်ိဳးျပဳ ေဆာင္ရြက္ေရးဟု လည္းေကာင္း၊ အပုိဒ္(င)တြင္ မႈခင္း မ်ားႏွင့္ဒုစရိုက္မႈမ်ား ေဖာ္ထုတ္ျခင္း၊ သတင္းေပးျခင္း၊ တိုင္းၾကားျခင္း၊ ဖမ္း ဆီးအေရးယူျခင္းမ်ားႏွင့္ စပ္လွ်ဥ္း၍ သက္ဆိုင္ရာ အစိုးရဌာန အဖြဲ႕အစည္း မ်ားအား သတင္းပို႔ျခင္းႏွင့္ ကူညီျခင္း ဟုလည္းေကာင္း၊ အပိုဒ္ (ဏ) တြင္ လမ္းမ်ား၊ အမ်ားျပည္သူဆိုင္ရာ ေနရာ မ်ားတြင္ အမ်ားျပည္သူအား အေႏွာင့္ အယွက္ျဖစ္ေစရန္၊ အႏၱရာယ္ျဖစ္ေစ ရန္၊ ထိခိုက္နစ္နာေစရန္ ျပဳလုပ္မႈအ တြက္လည္းေကာင္း၊ ခိုက္ရန္ျဖစ္ ပြားမႈ ကိုလည္းေကာင္း၊ ခြင့္ျပဳခ်က္မရွိေသာ လက္နက္ ခဲယမ္းမ်ားကိုင္ေဆာင္မႈကို လည္းေကာင္း တားျမစ္ျခင္း၊ ယင္းသို႔ တားျမစ္သည္ကို လိုက္နာျခင္းမရွိပါက ဖမ္းဆီးျခင္း၊ ဖမ္းဆီးရန္ အေၾကာင္း ၾကားျခင္း စသည္တို႔ကို လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ ေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရ၏။ ထိုဥပေဒထဲတြင္ ဆယ္အိမ္မွဴးႏွင့္ ရာအိမ္မွဴးမ်ားသည္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးအား လိုအပ္သလို ပံ့ပိုး ကူညီရန္ ျပဆိုထားသည္။

               (သံုး)

          တေလာက ဖတ္လိုက္ရေသာ သတင္းတစ္ပုဒ္တြင္ သက္ငယ္မုဒိန္းမႈ က်ဴးလြန္သူက ရပ္ကြက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ျဖစ္ေနေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရသျဖင့္ စိုးရိမ္ ထိတ္လန္႔ခဲ့ရေသးသည္။ အပ္ႏွင္းထား ေသာ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာကို အလြဲသံုး စားမႈ၊ ကိုယ္က်ိဳးစီးပြားရွာမႈႏွင့္ မေကာင္း မႈဒုစ႐ိုက္ လုပ္ေဆာင္ရန္အတြက္ ရရွိ ထားေသာ အခြင့္အာဏာကို အကာအ ကြယ္အျဖစ္ အသံုးခ်မႈမ်ား ရပ္ကြက္ထဲ တြင္ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ရွိေနေၾကာင္း ျပသလိုက္ျခင္းဟု ဆိုႏိုင္သည္။ ရပ္ကြက္ အတြင္း ေအးခ်မ္းသာယာ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးႏွင့္ ျပည္သူမ်ား၏ အခြင့္အေရးတို႔ကို ေစာင့္ ေရွာက္ၾကရမည့္သူမ်ားက ျပည္သူမ်ား အေပၚတြင္ ႏိုင္ထက္စီးနင္းျပဳလုပ္ေန ၾကသည္မွာ စိုးရိမ္စရာ အေျခအေနပင္ ျဖစ္သည္။ မသမာသူတခ်ိဳ႕သည္ ၄င္း တို႔၏ ကိုယ္က်ိဳးစီးပြားအတြက္ အခြင့္ အာဏာ တစ္ခုခုရရွိေအာင္ စြမ္းေဆာင္ ေလ့ရွိတတ္ၾကသည္။ ထို႕အျပင္ ဆင္းရဲ သားလူတန္းစားမ်ား ေနထိုင္ေသာ ရပ္ ကြက္ထဲတြင္ ေငြေၾကးဥစၥာ ခ်မ္းသာ <ကယ္၀သူမ်ားက အေရးပါ အရာေရာက္ ေနတတ္သျဖင့္ ထိုသူမ်ားသည္ ရပ္ ကြက္လူႀကီးျဖစ္လာရန္ အခြင့္အေရး ပိုမိုရရွိထားၾက၏။ ျပည္သူက ေရြးခ်ယ္ တင္ေျမႇာက္ေသာ စနစ္၌ လူတိုင္းတြင္ သာတူညီမွ် အခြင့္အေရးရွိၾကသည္ မွန္ ေသာ္လည္း လူမဆန္သူမ်ားလက္ထဲ သို႕ အခြင့္အာဏာ တစ္စံုတစ္ခု ေရာက္ ရွိသြားမည္ဆိုပါက ေမ်ာက္လက္ထဲသို႔ မီးစေရာက္ရွိသြားျခင္းထက္ ပိုဆိုးသြား ႏိုင္သည္မွာ ေျမႀကီး လက္ခတ္မလြဲ။။

          ယေန႔ေခတ္ ႏိုင္ငံေတာ္သည္ ဒီမိုကေရစီ ႏိုင္ငံေတာ္အျဖစ္သို႔ ကူး ေျပာင္းေနၿပီ ျဖစ္ေသာ္လည္း အုပ္ခ်ဳပ္ သူလူတန္းစားတခ်ိဳ႕သည္ အာဏာရွင္ ဆန္ေနၾကဆဲျဖစ္သည္။ ထို႕အတူ ျပည္ သူမ်ားထဲတြင္လည္း ဒီမိုကေရစီ စကား လံုးကို ခုတံုးလုပ္ကာ ကိုယ္ထင္ရာစိုင္း ေနသူမ်ား ရွိၾကသည္။ အရက္သမား မ်ားက ပုဆိုးခြၽတ္၍ ရပ္ကြက္ထဲ ဆဲဆုိ ျခင္းသည္ ဒီမိုကေရစီ လြတ္လပ္ခြင့္၊ ေစ်းတန္းထဲတြင္ သားစိမ္းငါးစိမ္းသည္ မ်ား ဆံပင္ဆြဲပါး႐ိုက္ၾကျခင္းက ဒီမိုက ေရစီလြတ္လပ္ခြင့္၊ ဆရာဆရာမမ်ားကို ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူမ်ားက ကက္ ကက္လန္ ျပန္ေျပာျခင္းျခင္းမွာ ဒီမိုက ေရစီလြတ္လပ္ခြင့္၊ မိဘမ်ားကို သား သမီးမ်ားက  ဆိုးသြမ္းႏွိပ္စက္ျခင္းမွာ ဒီမိုကေရစီလြတ္လပ္ခြင့္၊ အရက္ဆိုင္ မ်ား၊ ေကတီဗီြမ်ား ေပါမ်ားလာျခင္းမွာ ဒီမိုကေရစီလြတ္လပ္ခြင့္၊ ညအပ်ိဳမမ်ား လူေတာသူေတာထဲ ေဖာက္သည္ရွာႏိုင္ ျခင္းက ဒီမိုကေရစီ လြတ္လပ္ခြင့္ ျဖစ္ ေနသည္။ ထိုမွ်မက ဘာသာတရား၊ ႐ိုး ရာယဥ္ေက်းမႈ၊ လူမႈေရးႏွင့္ အိမ္ေထာင္ ေရး ေဖာက္ျပန္ျခင္းမ်ားကို ဒီမိုကေရ လြတ္လပ္ခြင့္အျဖစ္ အသက္သြင္းမႈ မ်ားလည္း ရွိေန၏။ သို႕ေသာ္ အရပ္ သားျပည္သူမ်ား ထင္ရာစိုင္း ရမ္းကား ၾကျခင္းကို သာမန္အားျဖင့္ နားလည္ ေပးႏိုင္စရာရွိေသာ္လည္း နယ္ပယ္အ သီးသီးမွ အုပ္ခ်ဳပ္သူ လူတန္းစားမ်ား ထင္ရာစိုင္း ရမ္းကားေနၾကျခင္းမွာ နား လည္ရန္ ခက္ေသာ ကိစၥသာ ျဖစ္၏။

            (ေလး)

          စာေရးသူသည္ ရခိုင္႐ိုးမ ေတာင္ေျခရင္းတြင္ရွိေသာ ရခိုင္ေတာင္ ပိုင္းၿမိဳ႕တစ္ၿမိဳ႕တြင္ ေနထိုင္သည္။ စာ ေရးသူ ေနထိုင္ေသာေနရာမွာ ၿမိဳ႕ေပၚ ရပ္ကြက္တစ္ခု၏ အစြန္ဆံုး ေနရာထဲ တြင္ရွိသည္။ လယ္ယာေျမမ်ားကို အိမ္ ေဆာက္ေနထိုင္ၾကေသာ တိုးခ်ဲ႕အိမ္ ရာေျမမ်ားျဖစ္၏။ ေႏြရာသီတြင္ ဖုန္တ ေထာင္းေထာင္းထ၍ မိုးရာသီအခ်ိန္ တြင္ အခ်ိန္တိုင္းနီးပါး ေရႀကီးေရလွ်ံ ေနေလ့ရွိသည္။ ယခုႏွစ္မ်ားအတြင္းတြင္ ႏွစ္စဥ္ႏွစ္တိုင္း ေရႀကီးေရလွ်ံေလ့ ရွိသ ျဖင့္ ဤရပ္ကြက္အတြင္း ေနထိုင္သူ မ်ားမွာ အေတာ္ပင္ ဒုကၡေရာက္ၾကရ သည္။ သည္ရပ္ကြက္တြင္းမွ ဆယ္ အိမ္မွဴးႏွင့္ ရာအိမ္မွဴးတခ်ိဳ႕သည္ အိမ္ ၿခံေျမ အေရာင္းအ၀ယ္ စာခ်ဳပ္မ်ားႏွင့္ ေပါင္ႏွံငွားစာခ်ဳပ္မ်ား ခ်ဳပ္ဆုိရာတြင္ အသိသက္ေသ လက္မွတ္ထိုး၍ ပြဲစားခ ေငြရယူရန္၊ ပြဲလမ္းသဘင္မ်ား တခ်ိဳ႕ကို တိုက္ပံု၀တ္တက္၍ လူရိုေသ၊ရွင္ရိုေသ လုပ္ရန္ႏွင့္ အရက္မူးလာလွ်င္ ရပ္ကြက္ အတြင္း ပါ၀ါျပရန္ မွ်ေလာက္သာ တာ ၀န္၀တၱရားရွိၾကသူမ်ား ျဖစ္သည္။ ေရ ေဘး၊ ေလေဘးစေသာ သဘာ၀ေဘး အႏၱရာယ္မ်ား၊ ရပ္ကြက္ ဖံြ႕ၿဖိဳးေရးကိစၥ ရပ္မ်ားႏွင့္ ဥပေဒအရ ထိမ္းသိမ္းအ ေရးယူရမည့္ ကိစၥရပ္မ်ားတြင္ ထိုသူ မ်ား၌ တာ၀န္မရွိၾကေခ်။ ထို႔အျပင္ ငါ့ မိသားစု၊ ငါ့ေဆြမ်ိဳးအသိုင္းအ၀ိုင္း၊ ေငြ ေၾကးတတ္ႏိုင္သူမ်ားႏွင့္ လက္ရဲ၊ ဇက္ရဲ လူမိုက္ဆန္သူမ်ားကိုသာ အကာအကြယ္ ေပးတတ္ၾကေသာ ပါးစပ္ဥပေဒမွာလည္း ထိုသူမ်ား၏  ဥပေဒပင္ျဖစ္၏။

             (ငါး)

          ဆယ္အိမ္မွဴး၊ ရာအိမ္မွဴးႏွင့္ တကြ ရပ္ကြက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အဖြဲ႕၀င္ မ်ားသည္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ မ႑ိဳင္ႀကီး ေလးရပ္ထဲမွ အစိတ္အပိုင္းတစ္ခုပင္ ျဖစ္သည္။ ျပည္သူက လမ္းမွားေနလွ်င္ အုပ္ခ်ဳပ္သူလူတန္းစားက လမ္းမွန္သို႔ ေရာက္ရွိေစရန္ တရားဥပေဒေဘာင္ထဲ မွ တြန္းပို႔ႏိုင္ၾကရမည္ျဖစ္၏။ ပညာေပး ၾကရမည္ျဖစ္သည္။ သူတရားပ်က္၍ ငါ တရားပ်က္သည္၊ သူရမ္းကား၍ ငါရမ္း ကားသည္ဆိုပါလွ်င္ ဤႏိုင္ငံသည္ မည္ သည့္အခါမွ ဒီမိုကေရစီျပည့္၀ေသာ ႏိုင္ ငံတစ္ႏိုင္ငံ ျဖစ္လာႏိုင္လိမ့္မည္ မဟုတ္ ေခ်။ တခ်ိဳ႕သူမ်ားသည္ ကမၻာႀကီးကို ေျပာင္းလဲပစ္ရန္ အာေပါင္၊ အာရင္း သန္သန္ႏွင့္ အႀကိမ္ႀကိမ္ ေျပာဆိုေန ၾကေသာ္လည္း မိမိကုိယ္ကို ေျပာင္းလဲ ပစ္ရန္ လိုအပ္ေနေသးသည္ကိုေတာ့ ဆိတ္ဆိတ္ေနေနၾက၏။ ထိုအထဲတြင္ ရပ္ ကြက္တြင္းမွ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႕၀င္မ်ား အမ်ားဆံုး ျဖစ္လိမ့္မည္ ထင္ပါသည္။။
ဖိုးသူေတာ္ (www.phothutaw.com)
Credit:ရကၡ
 # Unicode Version ျဖင့္ ဖတ္ပါ #
“လူတိုင်းဟာ ကမ္ဘာကြီးကို ပြောင်းလဲပစ်ဖို့ ကြိုးစားကြတယ်.. ဒါပေမယ့် ဘယ်သူကမှ ကိုယ့်ကိုကိုယ် ပြောင်းလဲဖို့ မကြိုးစားကြဘူး”

    (လီယိုတော်စတွိုင်း)

                (တစ်)

          လွန်ခဲ့တဲ့ တစ်ပတ်လောက်က ရပ်ကွက်တွင်း နေထိုင်သူတစ်ယောက် အိမ်ရှေ့မှာ ဆယ်အိမ်မှူးနဲ့ ရာအိမ်မှူး တချို့ အော်ဟစ် ဆဲဆိုနေကြသည့် မြင် ကွင်းကို ကြုံခဲ့ရသည်။ အချိန်က ည ၈ နာရီခန့်ဖြစ်၏။ အော်ဟစ်၊ ဆဲဆိုနေသော ဆယ်အိမ်မှူး လူငယ်မှာ အရက်မူးနေ သည်။ အိမ်ထဲမှလူကို လမ်းပေါ်ထွက် လာခဲ့ရန်နှင့် သူနှင့်ယှဉ်ပြိုင် ထိုးသတ်ရန် ဆဲဆိုအော်ဟစ်နေပုံက မင်းမဲ့စရိုက် ဆန်လွန်းလှသည်။ ထိုဆယ်အိမ်မှူး လူ ငယ်၏ နံဘေးနားတွင် အတူလိုက်ပါ လာကြသော ရပ်ကွက်လူကြီးများ ရှိနေကြသော်လည်း လူငယ်ကိုမဟန့်တားဘဲ မီးလောင်ရာ လေပင့်ပေးနေကြသည့်အဖြစ်ကိုသာ တွေ့ရ၏။ ရပ်ကွက်နေပြည် သူများ ရွေးချယ်တင်မြှောက်ပေးလိုက် သော ရပ်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေး အဖွဲ့ဝင်များ က ရပ်ကွက်အတွင်း၌ ထိုသို့မိုက်ကြေးခွဲ နေကြခြင်းမှာ တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးကို ခြိမ်းခြောက်ခြင်းဟုပင် ခံစားမိသည်။

          စာသင်ကျောင်း တစ်ကျောင်း တွင် ဆရာ၊ ဆရာမများသည် ကျောင်း သားကျောင်းသူများအတွက် စံပြဖြစ်ရ မည့် သူများဖြစ်သည်။ ဘုန်းကြီးကျောင်း တစ်ကျောင်းတွင် ကျောင်းထိုင်ဆရာ တော်သည် ကျောင်းတွင်းနေ သံဃာတော် များ၏ ကြည်ညိုလေးစားမှုကို ခံယူထိုက် သော ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်သင့်၏။ မိသားစုတစ်စု တွင် မိဘသည် သား၊ သမီးများအတွက် အားကျအတုယူစရာ ပုဂ္ဂိုလ်များဖြစ်နေ ရန် လိုအပ်သည်။ ထို့အတူ နိုင်ငံတစ် နိုင်ငံ၊ မြို့တစ်မြို့နှင့် ရပ်ကွက်တစ်ခုတွင် လည်း အုပ်ချုပ်သူ လူတန်းစားများသည် အုပ်ချုပ်ခံ ပြည်သူများအတွက် လေးစား အတုယူထိုက်သော စံပြလူပုဂ္ဂိုလ်များ အဖြစ် ရပ်တည်နေကြရမည် ဖြစ်သည်။ သို့သော် လတ်တလော ကြုံတွေ့လိုက် ရသော ဆယ်အိမ်မှူးလူငယ်၏ မူးယစ် ရမ်းကားမှုမှာ စံပြထိုက်သော လုပ်ရပ် တစ်ခုမဟုတ်သည်မှာ သေချာ၏။ =ရပ် ကွက်အုပ်ချုပ်ရေး အဖွဲ့ဝင်များသည် လိုင်စင်ရ လူမိုက်များလား+ စသော သုံးသပ်သံများ ရပ်ကွက် ထဲတွင် ပျံ့လွင့် သွားခဲ့သည်။ ရခိုင်ပြည်နယ်ထဲတွင် ထို ကဲ့သို့ ရပ်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ဝင် များ မည်မျှလောက်ထိ ရှိနေကြသည်ကို ဖြည့်စွက် စဉ်းစားစရာပင် ဖြစ်သည်။

             (နှစ်)

          ၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလက တတိယအကြိမ်မြောက် ပြင်ဆင်ခဲ့သော ရပ်ကွက် သို့မဟုတ် ကျေးရွာအုပ်စု အုပ်ချုပ်ရေး ဥပဒေထဲတွင် ရပ်ကွက် (သို့မဟုတ်) ကျေးရွာအုပ်စု အုပ်ချုပ် ရေးမှူးဆိုသည်မှာ သက်ဆိုင်ရာ ရပ်ကွက် သို့မဟုတ် ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးလုပ်ငန်းများကို ဆောင်ရွက်ရန် ဥပဒေအရ ခန့်အပ်တာဝန်ပေးခြင်း ခံရသော ပုဂ္ဂိုလ်ကို ဆိုလိုကြောင်း ဖော်ပြသည်။ ထိုဥပဒအရ ဆယ်အိမ်မှူးဆိုသည်မှာ ရာအိမ် မှူးရွေးချယ်ရန် အတွက်လည်းကောင်း၊ ရပ်ကွက် သို့မဟုတ် ကျေးရွာအုပ်စု အုပ်ချုပ်ရေးမှူးအား အထောက်အကူ ပြုရန်အတွက် လည်းကောင်း၊ သက်ဆိုင် ရာ ဆယ်အိမ်စုအဖွဲ့က ရွေးချယ်သည့် ပုဒ်မ(၅) ပါ အရည်အချင်းများနှင့် ပြည့် စုံသူဟု ဖော်ပြသည်။ ထို့အပြင် ရာအိမ် မှူးဆိုသည်မှာ ရပ်ကွက် သို့မဟုတ် ကျေးရွာအုပ်စု အုပ်ချုပ်ရေးမှူး ရွေး ချယ်ရန် အတွက်လည်းကောင်း၊  ရပ် ကွက် သို့မဟုတ် ကျေးရွာအုပ်စု အုပ် ချုပ်ရေးမှူးအား အထောက်အကူပြုရန် အတွက်လည်းကောင်း သက်ဆိုင်ရာ ဆယ်အိမ်စုအဖွဲ့က ရွေးချယ်သည့် ပုဒ် မ(၅) ပါအရည်အချင်းများနှင့် ပြည့်စုံ သူကို ဆိုလိုကြောင်း အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆို ထားသည်။

          ရပ်ကွက် သို့မဟုတ် ကျေးရွာ အုပ်ချုပ်ရေးမှူးများ လိုက်နာစောင့်ထိန်း ရမည့် ကျင့်ဝတ်များ အပိုဒ်(ခ) တွင် လုပ်ပိုင်ခွင့်ကို အလွဲသုံးစားပြုခြင်း၊ အ ရှိန်အဝါကို အသုံးပြုခြင်း၊ မသမာမှုပြု ခြင်းနှင့် မလျော်သြဇာသုံးခြင်း တို့ကို ရှောင်ကြဉ်ရမည်ဖြစ်ကြောင်း ပြဌာန်း ထားသည်။ ရက်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှူး များ၏ လုပ်ငန်းတာဝန်များ အပိုဒ် (က) တွင် လုံခြုံရေး၊ တရားဥပဒေစိုးမိုး ရေး၊ ရပ်ရွာအေးချမ်းသာယာရေးနှင့် ပြည်သူ့အကျိုးပြု ဆောင်ရွက်ရေးဟု လည်းကောင်း၊ အပိုဒ်(င)တွင် မှုခင်း များနှင့်ဒုစရိုက်မှုများ ဖော်ထုတ်ခြင်း၊ သတင်းပေးခြင်း၊ တိုင်းကြားခြင်း၊ ဖမ်း ဆီးအရေးယူခြင်းများနှင့် စပ်လျှဉ်း၍ သက်ဆိုင်ရာ အစိုးရဌာန အဖွဲ့အစည်း များအား သတင်းပို့ခြင်းနှင့် ကူညီခြင်း ဟုလည်းကောင်း၊ အပိုဒ် (ဏ) တွင် လမ်းများ၊ အများပြည်သူဆိုင်ရာ နေရာ များတွင် အများပြည်သူအား အနှောင့် အယှက်ဖြစ်စေရန်၊ အန္တရာယ်ဖြစ်စေ ရန်၊ ထိခိုက်နစ်နာစေရန် ပြုလုပ်မှုအ တွက်လည်းကောင်း၊ ခိုက်ရန်ဖြစ် ပွားမှု ကိုလည်းကောင်း၊ ခွင့်ပြုချက်မရှိသော လက်နက် ခဲယမ်းများကိုင်ဆောင်မှုကို လည်းကောင်း တားမြစ်ခြင်း၊ ယင်းသို့ တားမြစ်သည်ကို လိုက်နာခြင်းမရှိပါက ဖမ်းဆီးခြင်း၊ ဖမ်းဆီးရန် အကြောင်း ကြားခြင်း စသည်တို့ကို လုပ်ဆောင်နိုင် ကြောင်း တွေ့ရှိရ၏။ ထိုဥပဒေထဲတွင် ဆယ်အိမ်မှူးနှင့် ရာအိမ်မှူးများသည် အုပ်ချုပ်ရေးမှူးအား လိုအပ်သလို ပံ့ပိုး ကူညီရန် ပြဆိုထားသည်။

               (သုံး)

          တလောက ဖတ်လိုက်ရသော သတင်းတစ်ပုဒ်တွင် သက်ငယ်မုဒိန်းမှု ကျူးလွန်သူက ရပ်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှူး ဖြစ်နေကြောင်း တွေ့ရှိရသဖြင့် စိုးရိမ် ထိတ်လန့်ခဲ့ရသေးသည်။ အပ်နှင်းထား သော လုပ်ပိုင်ခွင့်အာဏာကို အလွဲသုံး စားမှု၊ ကိုယ်ကျိုးစီးပွားရှာမှုနှင့် မကောင်း မှုဒုစရိုက် လုပ်ဆောင်ရန်အတွက် ရရှိ ထားသော အခွင့်အာဏာကို အကာအ ကွယ်အဖြစ် အသုံးချမှုများ ရပ်ကွက်ထဲ တွင် ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် ရှိနေကြောင်း ပြသလိုက်ခြင်းဟု ဆိုနိုင်သည်။ ရပ်ကွက် အတွင်း အေးချမ်းသာယာ ဖွံ့ဖြိုးရေးနှင့် ပြည်သူများ၏ အခွင့်အရေးတို့ကို စောင့် ရှောက်ကြရမည့်သူများက ပြည်သူများ အပေါ်တွင် နိုင်ထက်စီးနင်းပြုလုပ်နေ ကြသည်မှာ စိုးရိမ်စရာ အခြေအနေပင် ဖြစ်သည်။ မသမာသူတချို့သည် ၎င်း တို့၏ ကိုယ်ကျိုးစီးပွားအတွက် အခွင့် အာဏာ တစ်ခုခုရရှိအောင် စွမ်းဆောင် လေ့ရှိတတ်ကြသည်။ ထို့အပြင် ဆင်းရဲ သားလူတန်းစားများ နေထိုင်သော ရပ် ကွက်ထဲတွင် ငွေကြေးဥစ္စာ ချမ်းသာ <ကယ်ဝသူများက အရေးပါ အရာရောက် နေတတ်သဖြင့် ထိုသူများသည် ရပ် ကွက်လူကြီးဖြစ်လာရန် အခွင့်အရေး ပိုမိုရရှိထားကြ၏။ ပြည်သူက ရွေးချယ် တင်မြှောက်သော စနစ်၌ လူတိုင်းတွင် သာတူညီမျှ အခွင့်အရေးရှိကြသည် မှန် သော်လည်း လူမဆန်သူများလက်ထဲ သို့ အခွင့်အာဏာ တစ်စုံတစ်ခု ရောက် ရှိသွားမည်ဆိုပါက မျောက်လက်ထဲသို့ မီးစရောက်ရှိသွားခြင်းထက် ပိုဆိုးသွား နိုင်သည်မှာ မြေကြီး လက်ခတ်မလွဲ။။

          ယနေ့ခေတ် နိုင်ငံတော်သည် ဒီမိုကရေစီ နိုင်ငံတော်အဖြစ်သို့ ကူး ပြောင်းနေပြီ ဖြစ်သော်လည်း အုပ်ချုပ် သူလူတန်းစားတချို့သည် အာဏာရှင် ဆန်နေကြဆဲဖြစ်သည်။ ထို့အတူ ပြည် သူများထဲတွင်လည်း ဒီမိုကရေစီ စကား လုံးကို ခုတုံးလုပ်ကာ ကိုယ်ထင်ရာစိုင်း နေသူများ ရှိကြသည်။ အရက်သမား များက ပုဆိုးချွတ်၍ ရပ်ကွက်ထဲ ဆဲဆို ခြင်းသည် ဒီမိုကရေစီ လွတ်လပ်ခွင့်၊ ဈေးတန်းထဲတွင် သားစိမ်းငါးစိမ်းသည် များ ဆံပင်ဆွဲပါးရိုက်ကြခြင်းက ဒီမိုက ရေစီလွတ်လပ်ခွင့်၊ ဆရာဆရာမများကို ကျောင်းသား ကျောင်းသူများက ကက် ကက်လန် ပြန်ပြောခြင်းခြင်းမှာ ဒီမိုက ရေစီလွတ်လပ်ခွင့်၊ မိဘများကို သား သမီးများက  ဆိုးသွမ်းနှိပ်စက်ခြင်းမှာ ဒီမိုကရေစီလွတ်လပ်ခွင့်၊ အရက်ဆိုင် များ၊ ကေတီဗွီများ ပေါများလာခြင်းမှာ ဒီမိုကရေစီလွတ်လပ်ခွင့်၊ ညအပျိုမများ လူတောသူတောထဲ ဖောက်သည်ရှာနိုင် ခြင်းက ဒီမိုကရေစီ လွတ်လပ်ခွင့် ဖြစ် နေသည်။ ထိုမျှမက ဘာသာတရား၊ ရိုး ရာယဉ်ကျေးမှု၊ လူမှုရေးနှင့် အိမ်ထောင် ရေး ဖောက်ပြန်ခြင်းများကို ဒီမိုကရေ လွတ်လပ်ခွင့်အဖြစ် အသက်သွင်းမှု များလည်း ရှိနေ၏။ သို့သော် အရပ် သားပြည်သူများ ထင်ရာစိုင်း ရမ်းကား ကြခြင်းကို သာမန်အားဖြင့် နားလည် ပေးနိုင်စရာရှိသော်လည်း နယ်ပယ်အ သီးသီးမှ အုပ်ချုပ်သူ လူတန်းစားများ ထင်ရာစိုင်း ရမ်းကားနေကြခြင်းမှာ နား လည်ရန် ခက်သော ကိစ္စသာ ဖြစ်၏။

            (လေး)

          စာရေးသူသည် ရခိုင်ရိုးမ တောင်ခြေရင်းတွင်ရှိသော ရခိုင်တောင် ပိုင်းမြို့တစ်မြို့တွင် နေထိုင်သည်။ စာ ရေးသူ နေထိုင်သောနေရာမှာ မြို့ပေါ် ရပ်ကွက်တစ်ခု၏ အစွန်ဆုံး နေရာထဲ တွင်ရှိသည်။ လယ်ယာမြေများကို အိမ် ဆောက်နေထိုင်ကြသော တိုးချဲ့အိမ် ရာမြေများဖြစ်၏။ နွေရာသီတွင် ဖုန်တ ထောင်းထောင်းထ၍ မိုးရာသီအချိန် တွင် အချိန်တိုင်းနီးပါး ရေကြီးရေလျှံ နေလေ့ရှိသည်။ ယခုနှစ်များအတွင်းတွင် နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်း ရေကြီးရေလျှံလေ့ ရှိသ ဖြင့် ဤရပ်ကွက်အတွင်း နေထိုင်သူ များမှာ အတော်ပင် ဒုက္ခရောက်ကြရ သည်။ သည်ရပ်ကွက်တွင်းမှ ဆယ် အိမ်မှူးနှင့် ရာအိမ်မှူးတချို့သည် အိမ် ခြံမြေ အရောင်းအဝယ် စာချုပ်များနှင့် ပေါင်နှံငှားစာချုပ်များ ချုပ်ဆိုရာတွင် အသိသက်သေ လက်မှတ်ထိုး၍ ပွဲစားခ ငွေရယူရန်၊ ပွဲလမ်းသဘင်များ တချို့ကို တိုက်ပုံဝတ်တက်၍ လူရိုသေ၊ရှင်ရိုသေ လုပ်ရန်နှင့် အရက်မူးလာလျှင် ရပ်ကွက် အတွင်း ပါဝါပြရန် မျှလောက်သာ တာ ဝန်ဝတ္တရားရှိကြသူများ ဖြစ်သည်။ ရေ ဘေး၊ လေဘေးစသော သဘာဝဘေး အန္တရာယ်များ၊ ရပ်ကွက် ဖွံ့ဖြိုးရေးကိစ္စ ရပ်များနှင့် ဥပဒေအရ ထိမ်းသိမ်းအ ရေးယူရမည့် ကိစ္စရပ်များတွင် ထိုသူ များ၌ တာဝန်မရှိကြချေ။ ထို့အပြင် ငါ့ မိသားစု၊ ငါ့ဆွေမျိုးအသိုင်းအဝိုင်း၊ ငွေ ကြေးတတ်နိုင်သူများနှင့် လက်ရဲ၊ ဇက်ရဲ လူမိုက်ဆန်သူများကိုသာ အကာအကွယ် ပေးတတ်ကြသော ပါးစပ်ဥပဒေမှာလည်း ထိုသူများ၏  ဥပဒေပင်ဖြစ်၏။

             (ငါး)

          ဆယ်အိမ်မှူး၊ ရာအိမ်မှူးနှင့် တကွ ရပ်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေး အဖွဲ့ဝင် များသည် နိုင်ငံတော်၏ မဏ္ဍိုင်ကြီး လေးရပ်ထဲမှ အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုပင် ဖြစ်သည်။ ပြည်သူက လမ်းမှားနေလျှင် အုပ်ချုပ်သူလူတန်းစားက လမ်းမှန်သို့ ရောက်ရှိစေရန် တရားဥပဒေဘောင်ထဲ မှ တွန်းပို့နိုင်ကြရမည်ဖြစ်၏။ ပညာပေး ကြရမည်ဖြစ်သည်။ သူတရားပျက်၍ ငါ တရားပျက်သည်၊ သူရမ်းကား၍ ငါရမ်း ကားသည်ဆိုပါလျှင် ဤနိုင်ငံသည် မည် သည့်အခါမှ ဒီမိုကရေစီပြည့်ဝသော နိုင် ငံတစ်နိုင်ငံ ဖြစ်လာနိုင်လိမ့်မည် မဟုတ် ချေ။ တချို့သူများသည် ကမ္ဘာကြီးကို ပြောင်းလဲပစ်ရန် အာပေါင်၊ အာရင်း သန်သန်နှင့် အကြိမ်ကြိမ် ပြောဆိုနေ ကြသော်လည်း မိမိကိုယ်ကို ပြောင်းလဲ ပစ်ရန် လိုအပ်နေသေးသည်ကိုတော့ ဆိတ်ဆိတ်နေနေကြ၏။ ထိုအထဲတွင် ရပ် ကွက်တွင်းမှ အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ဝင်များ အများဆုံး ဖြစ်လိမ့်မည် ထင်ပါသည်။။
ဖိုးသူတော် (www.phothutaw.com)
Credit:ရက္ခ
 
 
 
ေန႔စဥ္သတင္းအသစ္မ်ားကို Email ပို႔ေပးပါမည္။
သင္၏ Gmail ကို ေအာက္တြင္ ျဖည့္စြက္၍ Submit လုပ္ပါ။
 
 
Top