ကခ်င္မ်ဳိးႏြယ္ အမည္သတ္မွတ္ခ်က္ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္နာယကႏွင့္ ကခ်င္မ်ဳိးႏြယ္ေခါင္းေဆာင္မ်ား ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးစဥ္ (ဓာတ္ပံု − Nang Pu ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္)

ကခ်င္တိုင္းရင္းသား မ်ဳိးႏြယ္ဆိုင္ရာ အမည္သတ္မွတ္ ခ်က္မွားယြင္းမႈႏွင့္ ကခ်င္မ်ဳိးႏြယ္ အေရအတြက္မ်ားကြဲလြဲေနမႈကို ကခ်င္တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ားအ ၾကား ေဆြးေႏြးၿပီး ျပန္လည္အ တည္ျပဳ သတ္မွတ္ႏုိင္ရန္ ႏိုင္ငံ ေတာ္ သမၼတႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံထံသို႔ ကခ်င္တိုင္းရင္းသားမ်ဳိးႏြယ္စုေခါင္းေဆာင္မ်ားက စုေပါင္းတင္ျပအကူအညီ ေတာင္းခံထားသည္။

ထို႔အျပင္ ကခ်င္တိုင္းရင္း သားမ်ဳိးႏြယ္ ေျခာက္ခုမွ ႐ိုးရာစာ ေပႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈဗဟိုေကာ္မတီ ဥကၠ႒မ်ား အတြင္းေရးမွဴးမ်ား ပါ၀င္သည့္ အဖြဲ႕သည္ စက္တင္ ဘာဒုတိယအပတ္တြင္ ေနျပည္ ေတာ္သို႔ သြားေရာက္ကာ ျပည္ ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္နာယက ဦးတီခြန္ျမတ္၊ ျပည္ေထာင္စုေရြး ေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္၊ အလုပ္ သမား လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အား ၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးအပါအ၀င္ ဌာနဆိုင္ရာ တာ၀န္ရွိသူမ်ား၊ လႊတ္ေတာ္ေကာ္မတီႏွင့္ ေကာ္မရွင္အဖြဲ႕မ်ားထံ ေဆြးေႏြးတင္ျပခဲ့သည္။

ေနျပည္ေတာ္ခရီးစဥ္အျပန္ တြင္ ခရီးစဥ္ႏွင့္ ပတ္သက္သည့္  ရွင္းလင္းပြဲကို စက္တင္ဘာ ၁၈ ရက္က ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕ရွိ မေနာ ကြင္း၌ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

ေခတ္အဆက္ဆက္အစိုးရ မ်ားက ကခ်င္တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိး ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး သတ္မွတ္ခ်က္ မ်ားေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ၁၉၅၅ ခုႏွစ္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတအထူးအ မိန္႔ျပန္တမ္းစာေစာင္၌ ဂ်င္းေဖာ၊ အဇီး၊ လရွီ၊ မ႐ူ၊ ေယာရင္ (လိ ေဆာ)၊ ႏုံ (ႏုံ-ရ၀မ္)ဟူ၍ လူမ်ဳိး ေျခာက္မ်ဳိးေဖာ္ျပၿပီး ၁၉၈၃ သန္း ေခါင္စာရင္းအရ ကခ်င္လူမ်ဳိးစု တြင္ လူမ်ဳိး ၁၂ မ်ဳိးေဖာ္ျပထား ေၾကာင္း၊ ၂၀၀၃ တြင္ လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႕အင္အား၀န္ႀကီးဌာန၏ ခန္႔မွန္းလူဦးေရစာအုပ္တြင္မူ ကခ်င္လူမ်ဳိး ကိုးမ်ဳိးရွိသည္ဟူ၍ ေဖာ္ျပထားရာ လူမ်ဳိးအေရအတြက္ သတ္မွတ္ခ်က္ကြဲလြဲမႈမ်ားရွိေနေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ တာ၀န္ရွိသူမ်ားထံ တင္ျပခဲ့သည္ဟု ရွင္းလင္းသည္။

ထို႔အျပင္ ၂၀၀၃ သတ္မွတ္ ခ်က္တြင္ ကခ်င္ႏွင့္ ဂ်ိန္ေဖာ့ကို ေပါင္းၿပီး ဂ်ိန္ေဖာ့ဟုေဖာ္ျပခဲ့ရာ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ျပည္ ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မ ရွင္က ကခ်င္ဆိုသည္မွာ ဂ်ိန္ေဖာ့မ်ားျဖစ္သည္ဟု သံုးသပ္ခဲ့ျခင္းက ကခ်င္လူမ်ဳိးမ်ားကို ထိခိုက္ေစသည္ဟု ေနျပည္ေတာ္ခရီးစဥ္တြင္ ပါ၀င္သည့္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေဟာင္း ေဒၚဒြဲဘူက ရွင္းျပသည္။

‘‘လ၀ကေတြပဲ ၫႊန္ၾကား တာလား UEC (ျပည္ေထာင္စုေရြး ေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္)က အယူအ ဆလြဲတာလား အဲဒါေတြျပန္လည္ သံုးသပ္ဖို႔ သြားေျပာတာ။ အဲဒီ့ ကခ်င္ဆိုတာ ဂ်ိန္ေဖာ့ပဲဆိုတဲ့ သတ္မွတ္ခ်က္ကို ပယ္ဖ်က္ေပးဖို႔ ေပါ့’’ဟု ၎က ဆိုသည္။

၂၀၀၃ ခုႏွစ္ လ၀က၏ ခန္႔ မွန္းလူဦးေရစာရင္းတြင္ ကခ်င္ သည္ ဂ်ိန္ေဖာ့မ်ဳိးႏြယ္တစ္ခုသာ ျဖစ္ၿပီး အျခားမ်ဳိးႏြယ္မ်ား မပါ၀င္ျခင္းေၾကာင့္ ဂ်ိန္ေဖာ့မ်ဳိးႏြယ္မွလြဲ၍ က်န္မ်ဳိးႏြယ္စုမ်ားအား ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပံုအရ တိုင္းရင္း သားေရးရာ၀န္ႀကီး ေပးအပ္ျခင္း အားျဖင့္ ၎မ်ဳိးႏြယ္မ်ားမွာ ျပည္ နယ္မဲ့ေသာ (သို႔မဟုတ္) ကိုယ္ပိုင္ အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ေဒသမရွိေသာ လူမ်ဳိး မ်ားကဲ့သို႔ ျဖစ္ေပၚေနျခင္းကို သက္ဆိုင္ရာတာ၀န္ရွိ ပုဂၢိဳလ္မ်ားထံ တင္ျပခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္ဟု ဆိုသည္။‘‘ကခ်င္ဆိုတာ ကခ်င္မ်ဳိး ႏြယ္မွာပါတဲ့ လူအားလံုးကို စု ေပါင္းၿပီး ေခၚထားတယ္။ ကခ်င္ မ်ဳိးႏြယ္ ဘယ္ႏွခုရွိတယ္ဆိုတာ ကိုေတာ့ ကြၽန္မတို႔ပဲ ျပန္သံုးသပ္ သြားမယ္။ မ်ဳိးႏြယ္ေတြအားလံုး က ကခ်င္ပဲျဖစ္တဲ့အတြက္ ေျခာက္မ်ဳိးလား၊ ၁၂ မ်ဳိးလား၊ ကိုးမ်ဳိး လား၊ ခုနစ္မ်ဳိးလားဆိုတာ ကြၽန္မ တို႔ဟာ ကြၽန္မတို႔သတ္မွတ္မယ္။ အေခၚအေ၀ၚေတြလည္း ကြၽန္မတို႔ကခ်င္ထဲမွာ ျပန္ျပင္သြားမယ္။ အေရးႀကီးတာကေတာ့ ကခ်င္ဆို တာ ဂ်ိန္ေဖာ့တစ္ခုတည္းမဟုတ္ ဘူးဆိုတဲ့ အမွားကို သြားေရာက္ ေထာက္ျပေျပာဆိုျခင္း ျဖစ္တယ္။မွားတာကို မိမိလူမ်ဳိးေတြအေနနဲ႔ မေထာက္ျပရင္ အစိုးရမသိႏုိင္ ဘူး’’ဟု ေဒၚဒြဲဘူက ေျပာသည္။

ကြဲလြဲေနသည့္၊ မွားယြင္းေန သည့္ ကခ်င္မ်ဳိးႏြယ္ဆိုင္ရာအ မည္သတ္မွတ္ခ်က္ႏွင့္ အေရအ တြက္သတ္မွတ္ခ်က္တို႔ႏွင့္ ပတ္ သက္ၿပီး ကခ်င္လူမ်ဳိးမ်ားအၾကား ေဆြးေႏြးညႇိႏိႈင္းသေဘာထားရယူ ရန္ စီစဥ္ထားသည္။

ထိုသို႔ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ သက္ဆိုင္ရာမ်ဳိးႏြယ္တစ္ခုခ်င္းစီ အလိုက္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ မ်ဳိး ႏြယ္မ်ားအားလံုးစုေပါင္း၍ေသာ္ လည္းေကာင္း ျပဳလုပ္ရန္ရွိၿပီး ရလဒ္ကို အစိုးရထံေပးပို႔မည္ဟု ေဒၚဒြဲဘူက ေျပာသည္။

ဖိုးသူေတာ္ (www.phothutaw.com)
Credit:.7daydaily
# Unicode Version ျဖင့္ ဖတ္ပါ #
ကချင်မျိုးနွယ် အမည်သတ်မှတ်ချက်နှင့်ပတ်သက်ပြီး ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်နာယကနှင့် ကချင်မျိုးနွယ်ခေါင်းဆောင်များ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးစဉ် (ဓာတ်ပုံ − Nang Pu ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်)

ကချင်တိုင်းရင်းသား မျိုးနွယ်ဆိုင်ရာ အမည်သတ်မှတ် ချက်မှားယွင်းမှုနှင့် ကချင်မျိုးနွယ် အရေအတွက်များကွဲလွဲနေမှုကို ကချင်တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများအ ကြား ဆွေးနွေးပြီး ပြန်လည်အ တည်ပြု သတ်မှတ်နိုင်ရန် နိုင်ငံ တော် သမ္မတနှင့် နိုင်ငံတော်၏ အတိုင်ပင်ခံထံသို့ ကချင်တိုင်းရင်းသားမျိုးနွယ်စုခေါင်းဆောင်များက စုပေါင်းတင်ပြအကူအညီ တောင်းခံထားသည်။

ထို့အပြင် ကချင်တိုင်းရင်း သားမျိုးနွယ် ခြောက်ခုမှ ရိုးရာစာ ပေနှင့် ယဉ်ကျေးမှုဗဟိုကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌများ အတွင်းရေးမှူးများ ပါဝင်သည့် အဖွဲ့သည် စက်တင် ဘာဒုတိယအပတ်တွင် နေပြည် တော်သို့ သွားရောက်ကာ ပြည် ထောင်စုလွှတ်တော်နာယက ဦးတီခွန်မြတ်၊ ပြည်ထောင်စုရွေး ကောက်ပွဲ ကော်မရှင်၊ အလုပ် သမား လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် ပြည်သူ့အင်အား ဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးအပါအဝင် ဌာနဆိုင်ရာ တာဝန်ရှိသူများ၊ လွှတ်တော်ကော်မတီနှင့် ကော်မရှင်အဖွဲ့များထံ ဆွေးနွေးတင်ပြခဲ့သည်။

နေပြည်တော်ခရီးစဉ်အပြန် တွင် ခရီးစဉ်နှင့် ပတ်သက်သည့်  ရှင်းလင်းပွဲကို စက်တင်ဘာ ၁၈ ရက်က မြစ်ကြီးနားမြို့ရှိ မနော ကွင်း၌ ပြုလုပ်ခဲ့သည်။

ခေတ်အဆက်ဆက်အစိုးရ များက ကချင်တိုင်းရင်းသားလူမျိုး နှင့်ပတ်သက်ပြီး သတ်မှတ်ချက် များဆောင်ရွက်ရာတွင် ၁၉၅၅ ခုနှစ် နိုင်ငံတော်သမ္မတအထူးအ မိန့်ပြန်တမ်းစာစောင်၌ ဂျင်းဖော၊ အဇီး၊ လရှီ၊ မရူ၊ ယောရင် (လိ ဆော)၊ နုံ (နုံ-ရဝမ်)ဟူ၍ လူမျိုး ခြောက်မျိုးဖော်ပြပြီး ၁၉၈၃ သန်း ခေါင်စာရင်းအရ ကချင်လူမျိုးစု တွင် လူမျိုး ၁၂ မျိုးဖော်ပြထား ကြောင်း၊ ၂၀၀၃ တွင် လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် ပြည်သူ့အင်အားဝန်ကြီးဌာန၏ ခန့်မှန်းလူဦးရေစာအုပ်တွင်မူ ကချင်လူမျိုး ကိုးမျိုးရှိသည်ဟူ၍ ဖော်ပြထားရာ လူမျိုးအရေအတွက် သတ်မှတ်ချက်ကွဲလွဲမှုများရှိနေကြောင်း ပြည်ထောင်စုအဆင့် တာဝန်ရှိသူများထံ တင်ပြခဲ့သည်ဟု ရှင်းလင်းသည်။

ထို့အပြင် ၂၀၀၃ သတ်မှတ် ချက်တွင် ကချင်နှင့် ဂျိန်ဖော့ကို ပေါင်းပြီး ဂျိန်ဖော့ဟုဖော်ပြခဲ့ရာ ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲတွင် ပြည် ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲ ကော်မ ရှင်က ကချင်ဆိုသည်မှာ ဂျိန်ဖော့များဖြစ်သည်ဟု သုံးသပ်ခဲ့ခြင်းက ကချင်လူမျိုးများကို ထိခိုက်စေသည်ဟု နေပြည်တော်ခရီးစဉ်တွင် ပါဝင်သည့် ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဟောင်း ဒေါ်ဒွဲဘူက ရှင်းပြသည်။

‘‘လဝကတွေပဲ ညွှန်ကြား တာလား UEC (ပြည်ထောင်စုရွေး ကောက်ပွဲကော်မရှင်)က အယူအ ဆလွဲတာလား အဲဒါတွေပြန်လည် သုံးသပ်ဖို့ သွားပြောတာ။ အဲဒီ့ ကချင်ဆိုတာ ဂျိန်ဖော့ပဲဆိုတဲ့ သတ်မှတ်ချက်ကို ပယ်ဖျက်ပေးဖို့ ပေါ့’’ဟု ၎င်းက ဆိုသည်။

၂၀၀၃ ခုနှစ် လဝက၏ ခန့် မှန်းလူဦးရေစာရင်းတွင် ကချင် သည် ဂျိန်ဖော့မျိုးနွယ်တစ်ခုသာ ဖြစ်ပြီး အခြားမျိုးနွယ်များ မပါဝင်ခြင်းကြောင့် ဂျိန်ဖော့မျိုးနွယ်မှလွဲ၍ ကျန်မျိုးနွယ်စုများအား ၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းပုံအရ တိုင်းရင်း သားရေးရာဝန်ကြီး ပေးအပ်ခြင်း အားဖြင့် ၎င်းမျိုးနွယ်များမှာ ပြည် နယ်မဲ့သော (သို့မဟုတ်) ကိုယ်ပိုင် အုပ်ချုပ်ခွင့်ဒေသမရှိသော လူမျိုး များကဲ့သို့ ဖြစ်ပေါ်နေခြင်းကို သက်ဆိုင်ရာတာဝန်ရှိ ပုဂ္ဂိုလ်များထံ တင်ပြခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်ဟု ဆိုသည်။‘‘ကချင်ဆိုတာ ကချင်မျိုး နွယ်မှာပါတဲ့ လူအားလုံးကို စု ပေါင်းပြီး ခေါ်ထားတယ်။ ကချင် မျိုးနွယ် ဘယ်နှခုရှိတယ်ဆိုတာ ကိုတော့ ကျွန်မတို့ပဲ ပြန်သုံးသပ် သွားမယ်။ မျိုးနွယ်တွေအားလုံး က ကချင်ပဲဖြစ်တဲ့အတွက် ခြောက်မျိုးလား၊ ၁၂ မျိုးလား၊ ကိုးမျိုး လား၊ ခုနစ်မျိုးလားဆိုတာ ကျွန်မ တို့ဟာ ကျွန်မတို့သတ်မှတ်မယ်။ အခေါ်အဝေါ်တွေလည်း ကျွန်မတို့ကချင်ထဲမှာ ပြန်ပြင်သွားမယ်။ အရေးကြီးတာကတော့ ကချင်ဆို တာ ဂျိန်ဖော့တစ်ခုတည်းမဟုတ် ဘူးဆိုတဲ့ အမှားကို သွားရောက် ထောက်ပြပြောဆိုခြင်း ဖြစ်တယ်။မှားတာကို မိမိလူမျိုးတွေအနေနဲ့ မထောက်ပြရင် အစိုးရမသိနိုင် ဘူး’’ဟု ဒေါ်ဒွဲဘူက ပြောသည်။

ကွဲလွဲနေသည့်၊ မှားယွင်းနေ သည့် ကချင်မျိုးနွယ်ဆိုင်ရာအ မည်သတ်မှတ်ချက်နှင့် အရေအ တွက်သတ်မှတ်ချက်တို့နှင့် ပတ် သက်ပြီး ကချင်လူမျိုးများအကြား ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းသဘောထားရယူ ရန် စီစဉ်ထားသည်။

ထိုသို့ဆောင်ရွက်ရာတွင် သက်ဆိုင်ရာမျိုးနွယ်တစ်ခုချင်းစီ အလိုက်သော်လည်းကောင်း၊ မျိုး နွယ်များအားလုံးစုပေါင်း၍သော် လည်းကောင်း ပြုလုပ်ရန်ရှိပြီး ရလဒ်ကို အစိုးရထံပေးပို့မည်ဟု ဒေါ်ဒွဲဘူက ပြောသည်။

ဖိုးသူတော် (www.phothutaw.com)
Credit:.7daydaily
 
 
 
ေန႔စဥ္သတင္းအသစ္မ်ားကို Email ပို႔ေပးပါမည္။
သင္၏ Gmail ကို ေအာက္တြင္ ျဖည့္စြက္၍ Submit လုပ္ပါ။
 
 
Top