က်ြန္ေတာ္တို႔ေတြ ခႏၶာကိုယ္ကို သန္မာႀကံ႕ခိုင္ေအာင္ ျပဳလုပ္ဖို႔ အေရးႀကီးသလို စိတ္ဓာတ္ႀကံ႕ခိုင္ဖို႔အတြက္ ျပဳလုပ္ဖို႔ကလဲ အေရးႀကီးပါတယ္။ စီးပြားေရးလုပ္တဲ႔ေနရာမွာလဲ စိတ္ဓာတ္ႀကံ႕ခိုင္မႈရွိတာဟာ ေအာင္ျမင္ဖို႔အတြက္ တြန္းအားတစ္ခုပါ။ စိတ္ဓာတ္ႀကံ႕ခိုင္တဲ႔သူေတြဟာ ဒီအရာေတြကို မလုပ္ပါဘူး။

ကိုယ့္ကိုယ္ကို အျပစ္တင္ရင္း အခ်ိန္ေတြ မကုန္ဆံုးတတ္ပါဘူး။

စိတ္ဓာတ္ႀကံ႕ခိုင္တဲ႔သူေတြဟာ ကိုယ္အေကာင္းဆံုး လုပ္ေဆာင္ခဲ႔တဲ႔ ကိစၥေတြ မျဖစ္ေျမာက္ရင္ေတာင္ ကိုယ့္ကိုယ္ကို အျပစ္တင္ရင္း အခ်ိန္ေတြ ကုန္ဆံုးတာမ်ိဳး မလုပ္ႀကပါဘူး။ အေျခအေနေတြ ဆိုးရြားသြားရင္ေတာင္ သူတို႔လုပ္ခဲ႔တဲ႔ အရာေတြ ရ႐ွိလာတဲ႔ ရလဒ္ေတြအတြက္ ကိုယ့္ကိုယ္ကို အျပစ္မတင္ဘဲ တာဝန္ယူဖို႔ပဲ စဥ္းစားပါတယ္။

သူမ်ားေတြက ေပးတဲ႔ negative energy ေတြကို မယူတတ္ပါဘူး

စိတ္ဓာတ္ႀကံ႕ခိုင္တဲ႔သူေတြဟာ တစ္ျခားသူေတြက ကိုယ့္ကို မေကာင္းေျပာတာေတြ စိတ္ဓာတ္က်ေအာင္ ေျပာတာေတြ စတဲ႔ စကားသံေတြကို လက္ခံေလ့မရွိပါဘူး။ သူတို႔ေတြဟာ သူတို႔ရဲ႕ ကိုယ္ပိုင္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ေတြ စိတ္ခံစားခ်က္ေတြကို ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္စြမ္းရွိပါတယ္။

ေျပာင္းလဲမႈကို မေႀကာက္ရြံ႕ဘူး။

သူတို႔က ေျပာင္းလဲမႈေတြကို လက္ခံႀကတယ္။ ဘဝရဲ႕ စိန္ေခၚမႈေတြကို ႀကိဳဆိုတယ္။ မေရရာမႈေတြကို ေတြးပူေလ့မရွိပါဘူး။ ဒီလို မေရရာမႈေတြကပဲ သူတို႔ကို ခြန္အားေတြေပးႏိုင္ျပီး အေျခအေနတိုင္းကို အေကာင္းဆံုးေတြ ျပဳလုပ္ေစပါတယ္။

သူတို႔ မထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္တဲ႔အရာေတြေပၚမွာ စြမ္းအားေတြကို မသံုးပါဘူး။

သူတို႔ေတြဟာ ကားလမ္းက်ပ္တာ တစ္ျခားသူေတြရဲ႕ ကိုယ့္အေပၚ မေကာင္းတဲ႔ လုပ္ရပ္ေတြ စတဲ႔ သူတို႔ မထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္တဲ႔အရာေတြေပၚမွာ ျငီးတြားေလ့မရွိပါဘူး။
ဒီလို အေျခအေနေတြမွာ သူတို႔ ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္တဲ႔အရာေတြျဖစ္တဲ႔ သူတို႔ရဲ႕ ကိုယ္ပိုင္ စိတ္ေနသေဘာထားနဲ႔ တံု႕ျပန္မႈေတြကိုပဲ အေကာင္းဆံုး အာရံုစိုက္ပါတယ္။

တြက္ခ်က္ထားတဲ႔ စြန္႔စားမႈေတြကို လုပ္ဖို႔ မေႀကာက္ပါဘူး။

ဘာမွ မသိတဲ႔အရာကို ဘာမွ စဥ္းစားဆင္ျခင္ျခင္းမရွိဘဲ ေႀကာက္ရြံ႕မႈမရွိဘဲ တစြတ္ထိုး စြန္႕စားမႈ လုပ္တာဟာ မိုက္မဲရာက်ပါတယ္။ ဒါနဲ႔ ဆန္႔က်င္ဘက္ျဖစ္တဲ႔ ကိစၥတစ္ခုကို ေသခ်ာ စဥ္းစားတြက္ခ်က္ထားျပီး စြန္႔စားမႈ ျပဳလုပ္တာဟာ ပိုျပီးေကာင္းပါလိမ့္မယ္။ စိတ္ဓာတ္ႀကံ႕ခိုင္တဲ႔သူေတြကေတာ့ ဒီလို စြန္႕စားမႈေတြ လုပ္ဖို႔ မေႀကာက္ရြံ႕ပါဘူး။

အတိတ္က ကိစၥရပ္ေတြအေပၚမွာပဲ ခံစားေနေလ့မရွိပါဘူး။

စိတ္ဓာတ္ႀကံ႕ခိုင္တဲ႔သူေတြဟာ အတိတ္က စိတ္ညစ္စရာအျဖစ္အပ်က္ေတြကိုပဲ ေတြးျပီး စိတ္စြမ္းအားေတြ ကုန္ခန္းေစေလ့မရွိသလို ျပီးခဲ႔ျပီျဖစ္တဲ႔ အတိတ္ရဲ႕ ေအာင္ျမင္မႈေတြကိုပဲ ျပန္တမ္းတျပီး အခ်ိန္ေတြ ကုန္ဆံုးေလ့မရွိပါဘူး။ အမွားေတြကေနလသင္ခန္းစာယူျပီး သူတို႔ရဲ႕ စြမ္းအားေတြကို လက္ရွိနဲ႕ အနာဂတ္အတြက္ အေျခအေနေကာင္းေတြ ဖန္တီးဖို႔ အတြက္ပဲ အေကာင္းဆံုး အသံုးခ်ပါတယ္။

တူညီတဲ႔ အမွားေတြကို ထပ္ခါထပ္ခါ က်ဴးလြန္ေလ့မရွိပါဘူး

တူညီတဲ႔ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ေတြ ထပ္ခါ ထပ္ခါ ျပဳလုပ္ျပီး မတူညီတဲ႔ ရလဒ္ ပိုမိုေကာင္းမြန္တဲ႔ ရလဒ္ကို ရဖို႔ ေမ်ွာ္လင့္ေနရင္ေတာ့ ရူးသြပ္ေနလို႔ပါပဲ။ စိတ္ဓာတ္ႀကံ႕ခိုင္တဲ႔သူေတြဟာ အတိတ္ရဲ႕ လုပ္ရပ္ေတြအေပၚ စစ္ေဆးျပီး အမွားေတြက သင္ခန္းစာယူပါတယ္။ ကိုယ့္ကိုယ္ကို အျမဲ ေဝဖန္ဆင္ျခင္မႈလုပ္ႀကပါတယ္။

တစ္ျခားသူေတြရဲ႕ ေအာင္ျမင္မႈေတြကို မနာလို မေကာင္းျမင္ေလ့ မရွိပါဘူး။

တစ္ျခားသူေတြရဲ႕ ေအာင္ျမင္မႈအတြက္ ဝမ္ေျမာက္ဝမ္းသာျဖစ္ဖို႕ဆိုတာဟာ လြယ္ကူတဲ႔အရာမဟုတ္ပါဘူး။ စိတ္ဓာတ္ႀကံ႕ခိုင္တဲ႔သူေတြမွာေတာ့ ဒီလို သတၱိမ်ိဳး အရည္အခ်င္းမ်ိဳး ရွိပါတယ္။ တစ္ျခားသူေတြ ေအာင္ျမင္တဲ႔အခါ စိတ္ဓာတ္ႀကံ႕ခိုင္တဲ႔သူေတြဟာ မနာလိုမႈမျဖစ္ဘဲ သူတို႔ရဲ႕ ေအာင္ျမင္မႈ အေႀကာင္းရင္းေတြကို ေလ့လာျပီး အသံုးခ်သင့္ရင္ အသံုးခ်တတ္ပါတယ္။

တစ္ေယာက္တည္းေနရတဲ႔ အခ်ိန္ေတြကို မေႀကာက္ရြံ႕ပါဘူး။

စိတ္ဓာတ္ႀကံ႕ခိုင္တဲ႔သူေတြဟာ တစ္ေယာက္တည္းကုန္ဆံုးရတဲ႔ ကိုယ္ပိုင္အခ်ိန္ေတြကို တန္ဖိုးထားခံစားပါတယ္။ သုတို႔ရဲ႕ ေပ်ာ္ရႊင္မႈနဲ႕ ခံစားခ်က္ေတြကို တစ္ျခားသူေတြအေပၚမွာ မီခိုေလ့မရွိပါဘူး။ တစ္ျခားသူေတြနဲ႕ ေနရတဲ႔အခ်ိန္မွာလဲ ေပ်ာ္ရႊင္သလို တစ္ေယာက္တည္း ကိုယ္ပိုင္ အခ်ိန္ေတြမွာလဲ ေပ်ာ္ရႊင္ ျငိမ္းခ်မ္းမႈ ခံစားတတ္ပါတယ္။

အရံႈးေတြ ေတြ႔ႀကံဳျပီးတဲ႔ေနာက္လဲ အရံႈးမေပးတတ္ပါဘူး။

အရံႈးေတြဟာ တိုးတတ္မႈ ျပဳလုပ္ဖို႔ အခြင့္အလမ္းေကာင္းေတြပါ။ ယေန႔ တကယ္ေအာင္ျမင္ေနတဲ႔သူေတြေတာင္ သူတို႔ရဲ႕ အစပိုင္း လုပ္ကိုင္မႈေတြ မွားယြင္းမႈျဖစ္ျပီး အရံႈးေတြ ေတြ႕ႀကံဳရတာကို ဝန္ခံႀကပါလိမ့္မယ္။ စိတ္ဓာတ္ႀကံ႕ခိုင္တဲ႔သူေတြဟာ အရံႈးေတြနဲ႕ ေတြ႔ႀကံဳရလဲ စိတ္ဓာတ္က်ျပီး အရံႈးေပးေလ့မရွိပါဘူး။ အရံႈးေတြကေန သင္ခန္းစာယူျပီး ေအာင္ျမင္မႈေတြ ရယူႀကပါတယ္။

reference : forbes.com
ဖိုးသူေတာ္ (www.phothutaw.com)
Credit:Chit Su Moe Oo (Dr. Phyo Paing Team)
# Unicode Version ျဖင့္ ဖတ္ပါ #

ကျွန်တော်တို့တွေ ခန္ဓာကိုယ်ကို သန်မာကြံ့ခိုင်အောင် ပြုလုပ်ဖို့ အရေးကြီးသလို စိတ်ဓာတ်ကြံ့ခိုင်ဖို့အတွက် ပြုလုပ်ဖို့ကလဲ အရေးကြီးပါတယ်။ စီးပွားရေးလုပ်တဲ့နေရာမှာလဲ စိတ်ဓာတ်ကြံ့ခိုင်မှုရှိတာဟာ အောင်မြင်ဖို့အတွက် တွန်းအားတစ်ခုပါ။ စိတ်ဓာတ်ကြံ့ခိုင်တဲ့သူတွေဟာ ဒီအရာတွေကို မလုပ်ပါဘူး။

ကိုယ့်ကိုယ်ကို အပြစ်တင်ရင်း အချိန်တွေ မကုန်ဆုံးတတ်ပါဘူး။

စိတ်ဓာတ်ကြံ့ခိုင်တဲ့သူတွေဟာ ကိုယ်အကောင်းဆုံး လုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့ ကိစ္စတွေ မဖြစ်မြောက်ရင်တောင် ကိုယ့်ကိုယ်ကို အပြစ်တင်ရင်း အချိန်တွေ ကုန်ဆုံးတာမျိုး မလုပ်ကြပါဘူး။ အခြေအနေတွေ ဆိုးရွားသွားရင်တောင် သူတို့လုပ်ခဲ့တဲ့ အရာတွေ ရရှိလာတဲ့ ရလဒ်တွေအတွက် ကိုယ့်ကိုယ်ကို အပြစ်မတင်ဘဲ တာဝန်ယူဖို့ပဲ စဉ်းစားပါတယ်။

သူများတွေက ပေးတဲ့ negative energy တွေကို မယူတတ်ပါဘူး

စိတ်ဓာတ်ကြံ့ခိုင်တဲ့သူတွေဟာ တစ်ခြားသူတွေက ကိုယ့်ကို မကောင်းပြောတာတွေ စိတ်ဓာတ်ကျအောင် ပြောတာတွေ စတဲ့ စကားသံတွေကို လက်ခံလေ့မရှိပါဘူး။ သူတို့တွေဟာ သူတို့ရဲ့ ကိုယ်ပိုင် လုပ်ဆောင်ချက်တွေ စိတ်ခံစားချက်တွေကို ထိန်းချုပ်နိုင်စွမ်းရှိပါတယ်။

ပြောင်းလဲမှုကို မကြောက်ရွံ့ဘူး။

သူတို့က ပြောင်းလဲမှုတွေကို လက်ခံကြတယ်။ ဘဝရဲ့ စိန်ခေါ်မှုတွေကို ကြိုဆိုတယ်။ မရေရာမှုတွေကို တွေးပူလေ့မရှိပါဘူး။ ဒီလို မရေရာမှုတွေကပဲ သူတို့ကို ခွန်အားတွေပေးနိုင်ပြီး အခြေအနေတိုင်းကို အကောင်းဆုံးတွေ ပြုလုပ်စေပါတယ်။

သူတို့ မထိန်းချုပ်နိုင်တဲ့အရာတွေပေါ်မှာ စွမ်းအားတွေကို မသုံးပါဘူး။

သူတို့တွေဟာ ကားလမ်းကျပ်တာ တစ်ခြားသူတွေရဲ့ ကိုယ့်အပေါ် မကောင်းတဲ့ လုပ်ရပ်တွေ စတဲ့ သူတို့ မထိန်းချုပ်နိုင်တဲ့အရာတွေပေါ်မှာ ငြီးတွားလေ့မရှိပါဘူး။
ဒီလို အခြေအနေတွေမှာ သူတို့ ထိန်းချုပ်နိုင်တဲ့အရာတွေဖြစ်တဲ့ သူတို့ရဲ့ ကိုယ်ပိုင် စိတ်နေသဘောထားနဲ့ တုံ့ပြန်မှုတွေကိုပဲ အကောင်းဆုံး အာရုံစိုက်ပါတယ်။

တွက်ချက်ထားတဲ့ စွန့်စားမှုတွေကို လုပ်ဖို့ မကြောက်ပါဘူး။

ဘာမှ မသိတဲ့အရာကို ဘာမှ စဉ်းစားဆင်ခြင်ခြင်းမရှိဘဲ ကြောက်ရွံ့မှုမရှိဘဲ တစွတ်ထိုး စွန့်စားမှု လုပ်တာဟာ မိုက်မဲရာကျပါတယ်။ ဒါနဲ့ ဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်တဲ့ ကိစ္စတစ်ခုကို သေချာ စဉ်းစားတွက်ချက်ထားပြီး စွန့်စားမှု ပြုလုပ်တာဟာ ပိုပြီးကောင်းပါလိမ့်မယ်။ စိတ်ဓာတ်ကြံ့ခိုင်တဲ့သူတွေကတော့ ဒီလို စွန့်စားမှုတွေ လုပ်ဖို့ မကြောက်ရွံ့ပါဘူး။

အတိတ်က ကိစ္စရပ်တွေအပေါ်မှာပဲ ခံစားနေလေ့မရှိပါဘူး။

စိတ်ဓာတ်ကြံ့ခိုင်တဲ့သူတွေဟာ အတိတ်က စိတ်ညစ်စရာအဖြစ်အပျက်တွေကိုပဲ တွေးပြီး စိတ်စွမ်းအားတွေ ကုန်ခန်းစေလေ့မရှိသလို ပြီးခဲ့ပြီဖြစ်တဲ့ အတိတ်ရဲ့ အောင်မြင်မှုတွေကိုပဲ ပြန်တမ်းတပြီး အချိန်တွေ ကုန်ဆုံးလေ့မရှိပါဘူး။ အမှားတွေကနေလသင်ခန်းစာယူပြီး သူတို့ရဲ့ စွမ်းအားတွေကို လက်ရှိနဲ့ အနာဂတ်အတွက် အခြေအနေကောင်းတွေ ဖန်တီးဖို့ အတွက်ပဲ အကောင်းဆုံး အသုံးချပါတယ်။

တူညီတဲ့ အမှားတွေကို ထပ်ခါထပ်ခါ ကျူးလွန်လေ့မရှိပါဘူး

တူညီတဲ့ လုပ်ဆောင်ချက်တွေ ထပ်ခါ ထပ်ခါ ပြုလုပ်ပြီး မတူညီတဲ့ ရလဒ် ပိုမိုကောင်းမွန်တဲ့ ရလဒ်ကို ရဖို့ မျှော်လင့်နေရင်တော့ ရူးသွပ်နေလို့ပါပဲ။ စိတ်ဓာတ်ကြံ့ခိုင်တဲ့သူတွေဟာ အတိတ်ရဲ့ လုပ်ရပ်တွေအပေါ် စစ်ဆေးပြီး အမှားတွေက သင်ခန်းစာယူပါတယ်။ ကိုယ့်ကိုယ်ကို အမြဲ ဝေဖန်ဆင်ခြင်မှုလုပ်ကြပါတယ်။

တစ်ခြားသူတွေရဲ့ အောင်မြင်မှုတွေကို မနာလို မကောင်းမြင်လေ့ မရှိပါဘူး။

တစ်ခြားသူတွေရဲ့ အောင်မြင်မှုအတွက် ဝမ်မြောက်ဝမ်းသာဖြစ်ဖို့ဆိုတာဟာ လွယ်ကူတဲ့အရာမဟုတ်ပါဘူး။ စိတ်ဓာတ်ကြံ့ခိုင်တဲ့သူတွေမှာတော့ ဒီလို သတ္တိမျိုး အရည်အချင်းမျိုး ရှိပါတယ်။ တစ်ခြားသူတွေ အောင်မြင်တဲ့အခါ စိတ်ဓာတ်ကြံ့ခိုင်တဲ့သူတွေဟာ မနာလိုမှုမဖြစ်ဘဲ သူတို့ရဲ့ အောင်မြင်မှု အကြောင်းရင်းတွေကို လေ့လာပြီး အသုံးချသင့်ရင် အသုံးချတတ်ပါတယ်။

တစ်ယောက်တည်းနေရတဲ့ အချိန်တွေကို မကြောက်ရွံ့ပါဘူး။

စိတ်ဓာတ်ကြံ့ခိုင်တဲ့သူတွေဟာ တစ်ယောက်တည်းကုန်ဆုံးရတဲ့ ကိုယ်ပိုင်အချိန်တွေကို တန်ဖိုးထားခံစားပါတယ်။ သုတို့ရဲ့ ပျော်ရွှင်မှုနဲ့ ခံစားချက်တွေကို တစ်ခြားသူတွေအပေါ်မှာ မီခိုလေ့မရှိပါဘူး။ တစ်ခြားသူတွေနဲ့ နေရတဲ့အချိန်မှာလဲ ပျော်ရွှင်သလို တစ်ယောက်တည်း ကိုယ်ပိုင် အချိန်တွေမှာလဲ ပျော်ရွှင် ငြိမ်းချမ်းမှု ခံစားတတ်ပါတယ်။

အရှုံးတွေ တွေ့ကြုံပြီးတဲ့နောက်လဲ အရှုံးမပေးတတ်ပါဘူး။

အရှုံးတွေဟာ တိုးတတ်မှု ပြုလုပ်ဖို့ အခွင့်အလမ်းကောင်းတွေပါ။ ယနေ့ တကယ်အောင်မြင်နေတဲ့သူတွေတောင် သူတို့ရဲ့ အစပိုင်း လုပ်ကိုင်မှုတွေ မှားယွင်းမှုဖြစ်ပြီး အရှုံးတွေ တွေ့ကြုံရတာကို ဝန်ခံကြပါလိမ့်မယ်။ စိတ်ဓာတ်ကြံ့ခိုင်တဲ့သူတွေဟာ အရှုံးတွေနဲ့ တွေ့ကြုံရလဲ စိတ်ဓာတ်ကျပြီး အရှုံးပေးလေ့မရှိပါဘူး။ အရှုံးတွေကနေ သင်ခန်းစာယူပြီး အောင်မြင်မှုတွေ ရယူကြပါတယ်။

reference : forbes.com
ဖိုးသူတော် (www.phothutaw.com)
Credit:Chit Su Moe Oo (Dr. Phyo Paing Team)
 
 
 
ေန႔စဥ္သတင္းအသစ္မ်ားကို Email ပို႔ေပးပါမည္။
သင္၏ Gmail ကို ေအာက္တြင္ ျဖည့္စြက္၍ Submit လုပ္ပါ။
 
 
Top