20% အထိDiscount ေပးမည့္ (ကမၻာေအး ေက်ာက္မ်က္ေရွ ႔) Grand Wireless ကြန္ဒိုအေရာင္းျပပြဲ
×

 ၁။ ပြင့္ရာကမာၻ -ဘဒၵကမာၻ

၂။ ဘုရားအမည္ေတာ္ -အဇိတ

၃။ ဘုရားဘြဲ႕ေတာ္ -ေမေတၱယ်

၄။ မ်ိဳး႐ိုး -ျဗာဟၼဏပုဏၰားမ်ိဳး

၅။ ဖြားေတာ္မူရာတိုင္းျပည္ -ေကတုမတီ

၆။ ခမည္းေတာ္ -သုျဗဟၼပုဏၰားႀကီး

၇။ မယ္ေတာ္ – ျဗဟၼဝတီပုေဏၰးမႀကီး

၈။ ပြင့္ေတာ္မူရာေဗာဓိ -ကံ့ေကာ္ပင္

၉။ ဓမၼစၾကာတရားေဟာျခင္း- နာဂဝန ကံ့ေကာ္ေတာ

၁၀။ သစၥာေလးပါးသိေသာ အပိုင္းအျခား – ကုေဋတစ္သိန္း

၁၁။ သာဝကအစည္းအေဝး -သုံးႀကိမ္

၁၂။ အမ်ိဳးသားသာဝက (အဂၢသာဝက)

-(၁) အေသာက

(၂) ျဗဟၼေဒဝ

၁၃။ အလုပ္အေကြၽး – သီဟ

၁၄။ အမ်ိဳးသမီးသာဝက (အဂၢသာဝိကာ) –

(၁) ပဒုမာ

(၂) သုမနာ

၁၅။ ကိုယ္ေရာင္ -(၂၅) ယူဇနာ

၁၆။ အရပ္ေတာ္ – (၈၈) ေတာင္

၁၇။ ပါရမီျဖည့္ကာလ -(၁၆) အသေခ်ၤႏွင့္ ကမာၻ(၁)သိန္း

၁၈။ ဒုကၠရစရိယာက်င့္ရက္ -(၇) ရက္

၁၉။ သက္တမ္း -အႏွစ္ရွစ္ေသာင္း

၂၀။ စည္းစိမ္ခံစားရာႏွစ္ -အႏွစ္ရွစ္ေထာင္

၂၁။ စံရာျပသာဒ္ – သီရိဝၯ, ဝၯမာန, သိဒ ၶတၳ, စႏၵက

၂၂။ ၾကင္ယာေတာ္ – စႏၵမုခီ

၂၃။ သားေတာ္ -ျဗဟၼဝၯန

၂၄။ ေတာထြက္ေသာယာဥ္ -ျပသာဒ္

ေမး- အရိေမတၱယ် ဘုရားရွင္ ဟာ ဘယ္အခ်ိန္မွာ ပြင့္ မွာလဲ ဘုရား ။ အရိေမတၱယ် ဘုရားရွင္ ပြင့္ေတာ္မူၿပီးမွ ကမာၻကပ်က္မွာလား၊ မပြင့္ေသးခင္ ပ်က္မွာလားဆို တာသိခ်င္ပါတယ္ ဘုရား ။

ေမသက္လႈိင္(လားရႈိး)

ေျဖ- ဒါမေျပာမီ တစ္ကမာၻရဲ႕သက္တမ္း ကို ပထမေျပာ ပါမယ္။ ဒါေျပာမယ္ဆိုရင္ အသေခ်ၤယ် ဆိုတဲ့စကား ကို အရင္ေျပာရမယ္။ အသေခ်ၤယ်ဆိုတာ မေရမတြက္ ႏိုင္တာကို ေျပာတာပါ။ ဒါမွမဟုတ္ တစ္အေနာက္က သုညေပါင္း ၁၄ဝ ရွိတဲ့ကိန္းဂဏန္းကို ‘အသေခ်ၤယ်’ လို႔ေခၚပါတယ္။ လူတို႔ရဲ႕သက္တမ္းဟာ အသေခ်ၤယ် သက္တမ္းကေန တျဖည္းျဖည္းနဲ႔ ဆယ္ႏွစ္သက္တမ္း အထိ ဆုတ္ယုတ္လာပါတယ္။ ဒါကိုပဲ ‘ဆုတ္ကပ္’လို႔ ေခၚပါတယ္။

ထို ဆယ္ႏွစ္ သက္တမ္း ကို ေရာက္တဲ့အ ခါ ကပ္ႀကီးသုံးပါးအနက္ တစ္ပါးပါးေၾကာင့္ လူအမ်ားေသေက်ပ်က္စီးၾကရပါတယ္။ ျ<ြကင္းက်န္ရစ္တဲ့ အခ်ိဳ႕ လူမ်ားဟာ သံေဝဂရၿပီး ကုသိုလ္တရားမ်ား တိုးပြား ေအာင္ အားထုတ္လာၾကရာကေန တျဖည္းျဖည္းအ သက္တမ္း ျပန္ရွည္လာပါတယ္။ ဒီလို တျဖည္းျဖည္း ရွည္လာရာ အသေခ်ၤယ်တိုင္အထိပါပဲ။ ဒါကို ‘တက္ကပ္’လို႔ ေခၚပါတယ္။

ဒီလို အသေခ်ၤယ် တမ္းမွ ဆယ္ႏွစ္ တမ္း၊ ဆယ္ႏွစ္ တမ္းမွ အသေခ်ၤယ် တမ္း တိုင္ေအာင္ တက္ကပ္+ ဆုတ္ကပ္တစ္စုံကို ”အႏၲရကပ္ တစ္ကပ္”လို႔ ေခၚပါ တယ္။ ဒီလိုအႏၲရကပ္ေပါင္း ၆၄ ကပ္ဟာ ဒီဘဒၵကမာၻ ရဲ႕သက္တမ္းပါပဲ။ ဒီဘဒၵကမာၻမွာ အႏၲရကပ္ ၆၄ ကပ္ အနက္ အ႒မ(၈)ကပ္ေျမာက္မွစၿပီး ကကုသန္ျမတ္စြာ ဘုရားပြင့္ေတာ္မူၿပီး နဝမ(၉)ကပ္ေျမာက္မွာ ေကာဏ ဂုံဘုရား ပြင့္ေတာ္မူပါတယ္။

ဒသမ(၁ဝ)ကပ္ေျမာက္ မွာေတာ့ ကႆပ ဘုရားရွင္ ပြင့္ေတာ္မူၿပီး ဧကာဒသမ (၁၁)ကပ္ေျမာက္မွာ ေဂါတမဘုရားရွင္ ပြင့္ေတာ္မူတဲ့ အတြက္ အရိေမတၱယ် ဘုရားရွင္ က ဒြါဒသမ(၁၂)ကပ္ ေျမာက္မွာ ပြင့္ေတာ္မူမယ္လို႔ မွတ္ယူရပါမယ္။

(အာဒိကပၸက်မ္း/၁၄၇-၁၄၈)

မွန္နန္း ရာဇဝင္ မွာေတာ့ အႏၲရကပ္ ပထမ ကပ္မွာ ကကုသန္ဘုရား၊ ဒုတိယကပ္မွာ ေကာဏဂုံ ဘုရား၊ တတိယကပ္မွာ ကႆပဘုရား၊ စတုတၳကပ္ မွာ ေဂါတမဘုရား ပြင့္ေတာ္မူၾကတဲ့အတြက္ အရိေမတၱ ယ်ဘုရားက ပၪၥမေျမာက္အႏၲရကပ္မွာ ပြင့္ေတာ္မူပါ မယ္လို႔ မွတ္ယူရပါမယ္။

(မွန္နန္းရာဇဝင္/ပ-တြဲ ၅၄-၇)

ေက်းဇူးရွင္ လယ္တီဆရာေတာ္ႀကီးနဲ႔ အ ျခားဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားကလည္း ေဂါတမ ျမတ္စြာဘုရား ဟာ စတုတၳအႏၲရကပ္မွာ ပြင့္ေတာ္မူေၾကာင္း မိန႔္ ဆိုထားတဲ့အတြက္ အရိေမတၱယ် ဘုရား ဟာ ပၪၥမအႏၲ ရကပ္မွာ ပြင့္ေတာ္မူမွာပါ။ ျ<ြကင္းတဲ့ကမာၻမ်ားမွာေတာ့ ဘုရားပြင့္တဲ့ အႏၲရကပ္မ်ားကေတာ့ ဆိုခဲ့ၿပီးတဲ့အတိုင္း တထစ္ခ် မွတ္ယူလို႔မရပါ။ သင့္ေလ်ာ္တဲ့ အႏၲရကပ္ မွာ ပြင့္ေတာ္မူၾကမယ္လို႔ မွတ္ယူရပါမယ္။

ေနာက္တစ္ခုက ဒီ ဘဒၵကမာၻ မွာ ပြင့္ေတာ္ မူမယ့္ ဘုရားရွင္ မ်ားက ကကုသန္၊ ေကာဏဂုံ၊ ကႆပ၊ ေဂါတမ၊ အရိေမတၱယ်ဘုရားမ်ား ျဖစ္ၾကပါတယ္။ ဒီဘုရားငါးဆူပြင့္ေတာ္မူၿပီးမွ ကမာၻပ်က္မွာျဖစ္တဲ့အ တြက္ အရိေမတၱယ် ဘုရားရွင္ ပြင့္ေတာ္မူၿပီးမွ ကမာၻ ပ်က္ပါမယ္။


ဖိုးသူေတာ္ (www.phothutaw.com)
Credit:Yangon Media Group
# Unicode Version ျဖင့္ ဖတ္ပါ #
 ၁။ ပွင့်ရာကမ္ဘာ -ဘဒ္ဒကမ္ဘာ

၂။ ဘုရားအမည်တော် -အဇိတ

၃။ ဘုရားဘွဲ့တော် -မေတ္တေယျ

၄။ မျိုးရိုး -ဗြာဟ္မဏပုဏ္ဏားမျိုး

၅။ ဖွားတော်မူရာတိုင်းပြည် -ကေတုမတီ

၆။ ခမည်းတော် -သုဗြဟ္မပုဏ္ဏားကြီး

၇။ မယ်တော် – ဗြဟ္မဝတီပုဏ္ဏေးမကြီး

၈။ ပွင့်တော်မူရာဗောဓိ -ကံ့ကော်ပင်

၉။ ဓမ္မစကြာတရားဟောခြင်း- နာဂဝန ကံ့ကော်တော

၁၀။ သစ္စာလေးပါးသိသော အပိုင်းအခြား – ကုဋေတစ်သိန်း

၁၁။ သာဝကအစည်းအဝေး -သုံးကြိမ်

၁၂။ အမျိုးသားသာဝက (အဂ္ဂသာဝက)

-(၁) အသောက

(၂) ဗြဟ္မဒေဝ

၁၃။ အလုပ်အကျွေး – သီဟ

၁၄။ အမျိုးသမီးသာဝက (အဂ္ဂသာဝိကာ) –

(၁) ပဒုမာ

(၂) သုမနာ

၁၅။ ကိုယ်ရောင် -(၂၅) ယူဇနာ

၁၆။ အရပ်တော် – (၈၈) တောင်

၁၇။ ပါရမီဖြည့်ကာလ -(၁၆) အသင်္ချေနှင့် ကမ္ဘာ(၁)သိန်း

၁၈။ ဒုက္ကရစရိယာကျင့်ရက် -(၇) ရက်

၁၉။ သက်တမ်း -အနှစ်ရှစ်သောင်း

၂၀။ စည်းစိမ်ခံစားရာနှစ် -အနှစ်ရှစ်ထောင်

၂၁။ စံရာပြသာဒ် – သီရိဝဍ္ဎ, ဝဍ္ဎမာန, သိဒ ္ဓတ္ထ, စန္ဒက

၂၂။ ကြင်ယာတော် – စန္ဒမုခီ

၂၃။ သားတော် -ဗြဟ္မဝဍ္ဎန

၂၄။ တောထွက်သောယာဉ် -ပြသာဒ်

မေး- အရိမေတ္တယျ ဘုရားရှင် ဟာ ဘယ်အချိန်မှာ ပွင့် မှာလဲ ဘုရား ။ အရိမေတ္တယျ ဘုရားရှင် ပွင့်တော်မူပြီးမှ ကမ္ဘာကပျက်မှာလား၊ မပွင့်သေးခင် ပျက်မှာလားဆို တာသိချင်ပါတယ် ဘုရား ။

မေသက်လှိုင်(လားရှိုး)

ဖြေ- ဒါမပြောမီ တစ်ကမ္ဘာရဲ့သက်တမ်း ကို ပထမပြော ပါမယ်။ ဒါပြောမယ်ဆိုရင် အသင်္ချေယျ ဆိုတဲ့စကား ကို အရင်ပြောရမယ်။ အသင်္ချေယျဆိုတာ မရေမတွက် နိုင်တာကို ပြောတာပါ။ ဒါမှမဟုတ် တစ်အနောက်က သုညပေါင်း ၁၄ဝ ရှိတဲ့ကိန်းဂဏန်းကို ‘အသင်္ချေယျ’ လို့ခေါ်ပါတယ်။ လူတို့ရဲ့သက်တမ်းဟာ အသင်္ချေယျ သက်တမ်းကနေ တဖြည်းဖြည်းနဲ့ ဆယ်နှစ်သက်တမ်း အထိ ဆုတ်ယုတ်လာပါတယ်။ ဒါကိုပဲ ‘ဆုတ်ကပ်’လို့ ခေါ်ပါတယ်။

ထို ဆယ်နှစ် သက်တမ်း ကို ရောက်တဲ့အ ခါ ကပ်ကြီးသုံးပါးအနက် တစ်ပါးပါးကြောင့် လူအများသေကျေပျက်စီးကြရပါတယ်။ ြ<ွကင်းကျန်ရစ်တဲ့ အချို့ လူများဟာ သံဝေဂရပြီး ကုသိုလ်တရားများ တိုးပွား အောင် အားထုတ်လာကြရာကနေ တဖြည်းဖြည်းအ သက်တမ်း ပြန်ရှည်လာပါတယ်။ ဒီလို တဖြည်းဖြည်း ရှည်လာရာ အသင်္ချေယျတိုင်အထိပါပဲ။ ဒါကို ‘တက်ကပ်’လို့ ခေါ်ပါတယ်။

ဒီလို အသင်္ချေယျ တမ်းမှ ဆယ်နှစ် တမ်း၊ ဆယ်နှစ် တမ်းမှ အသင်္ချေယျ တမ်း တိုင်အောင် တက်ကပ်+ ဆုတ်ကပ်တစ်စုံကို ”အန္တရကပ် တစ်ကပ်”လို့ ခေါ်ပါ တယ်။ ဒီလိုအန္တရကပ်ပေါင်း ၆၄ ကပ်ဟာ ဒီဘဒ္ဒကမ္ဘာ ရဲ့သက်တမ်းပါပဲ။ ဒီဘဒ္ဒကမ္ဘာမှာ အန္တရကပ် ၆၄ ကပ် အနက် အဋ္ဌမ(၈)ကပ်မြောက်မှစပြီး ကကုသန်မြတ်စွာ ဘုရားပွင့်တော်မူပြီး နဝမ(၉)ကပ်မြောက်မှာ ကောဏ ဂုံဘုရား ပွင့်တော်မူပါတယ်။

ဒသမ(၁ဝ)ကပ်မြောက် မှာတော့ ကဿပ ဘုရားရှင် ပွင့်တော်မူပြီး ဧကာဒသမ (၁၁)ကပ်မြောက်မှာ ဂေါတမဘုရားရှင် ပွင့်တော်မူတဲ့ အတွက် အရိမေတ္တယျ ဘုရားရှင် က ဒွါဒသမ(၁၂)ကပ် မြောက်မှာ ပွင့်တော်မူမယ်လို့ မှတ်ယူရပါမယ်။

(အာဒိကပ္ပကျမ်း/၁၄၇-၁၄၈)

မှန်နန်း ရာဇဝင် မှာတော့ အန္တရကပ် ပထမ ကပ်မှာ ကကုသန်ဘုရား၊ ဒုတိယကပ်မှာ ကောဏဂုံ ဘုရား၊ တတိယကပ်မှာ ကဿပဘုရား၊ စတုတ္ထကပ် မှာ ဂေါတမဘုရား ပွင့်တော်မူကြတဲ့အတွက် အရိမေတ္တ ယျဘုရားက ပဉ္စမမြောက်အန္တရကပ်မှာ ပွင့်တော်မူပါ မယ်လို့ မှတ်ယူရပါမယ်။

(မှန်နန်းရာဇဝင်/ပ-တွဲ ၅၄-၇)

ကျေးဇူးရှင် လယ်တီဆရာတော်ကြီးနဲ့ အ ခြားဆရာတော်ကြီးများကလည်း ဂေါတမ မြတ်စွာဘုရား ဟာ စတုတ္ထအန္တရကပ်မှာ ပွင့်တော်မူကြောင်း မိန့် ဆိုထားတဲ့အတွက် အရိမေတ္တယျ ဘုရား ဟာ ပဉ္စမအန္တ ရကပ်မှာ ပွင့်တော်မူမှာပါ။ ြ<ွကင်းတဲ့ကမ္ဘာများမှာတော့ ဘုရားပွင့်တဲ့ အန္တရကပ်များကတော့ ဆိုခဲ့ပြီးတဲ့အတိုင်း တထစ်ချ မှတ်ယူလို့မရပါ။ သင့်လျော်တဲ့ အန္တရကပ် မှာ ပွင့်တော်မူကြမယ်လို့ မှတ်ယူရပါမယ်။

နောက်တစ်ခုက ဒီ ဘဒ္ဒကမ္ဘာ မှာ ပွင့်တော် မူမယ့် ဘုရားရှင် များက ကကုသန်၊ ကောဏဂုံ၊ ကဿပ၊ ဂေါတမ၊ အရိမေတ္တယျဘုရားများ ဖြစ်ကြပါတယ်။ ဒီဘုရားငါးဆူပွင့်တော်မူပြီးမှ ကမ္ဘာပျက်မှာဖြစ်တဲ့အ တွက် အရိမေတ္တယျ ဘုရားရှင် ပွင့်တော်မူပြီးမှ ကမ္ဘာ ပျက်ပါမယ်။


ဖိုးသူတော် (www.phothutaw.com)

 
 
 
ေန႔စဥ္သတင္းအသစ္မ်ားကို Email ပို႔ေပးပါမည္။
သင္၏ Gmail ကို ေအာက္တြင္ ျဖည့္စြက္၍ Submit လုပ္ပါ။
 
 
Top