မႏၲာန္ေတာ္ႀကီး႐ြတ္ဖတ္ပူေဇာ္ရန္။ ။
🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸

ေရႊမိုးေငြမိုး႐ြာသြန္းေစနိုင္သည့္ မဟာေဝဒဗၺမႏၲာန္ေတာ္ႀကီးအား စန္းယွဥ္ဓနသိဒၶိနကၡတ္မြန္းတည့္ခ်ိ္္န္တြင္
႐ြြတ္ဖတ္ပူေဇာ္နိုင္သကဲသို႔ ဓနသိဒၶိနကၡတ္အေပၚ မြနး္တည့္မ်ဥ္းျဖတ္ခ်ိန္တြင္ ရြတ္ဖတ္ပူေဇာ္ပါက ေကာင္းက်ိဳးခ်မ္းသာအက်ိဳးစီးပြားမ်ား လ်ွင္ျမန္စြာ ရရိွနိုင္မည္ျဖစ္ေလသည္္(မည္သည့္အခ်ိ္န္မဆို႐ြတ္ဖတ္ပူေဇာ္ပါကလည္းကုသိုလ္အက်ိဳးရရိွမည္သာျဖစ္ေလသည္)။

စန္းယွဥ္ ဓနသိဒၶိနကၡတ္
🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷
မြန္းတည့္ခ်ိန္
🌷🌷🌷🌷

​​ေဇယ်တုသကၠရာဇ္​ ၁၃၈၀ခုႏွစ္​
25.8.2018 ၀ါ​ေခါင္​လဆန္​း၁၄ရက္​ စ​ေန​ေန႔ ညဥ္​့ ၂၃း၃မွ
၂၃း၅၁အတြင္​း ရြတ္​ဖတ္​ပူ​ေဇာ္​
ႏိုင္​ပါသည္​။

ဓနသိဒၶိနကၡတ္​အ​ေပၚမြန္​းတည့္
🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺
​့မ်ဥ္​းျဖတ္​ခ်ိန္​
🌺🌺🌺🌺

ေဇယ်တုသကၠရာဇ္​ ၁၃၈၀ခုႏွစ္​
၀ါ​ေခါင္​လဆန္​း၈ရက္​
19.8.2018 တနဂၤ​ေႏြ​ေန႔ညဥ္​့
သန္​း​ေခါင္​ ၁၁း၃၂း၂၄မွ
၁၂း၂၇း၅၉အတြင္​း ရြတ္​ဖတ္​
ပူ​ေဇာ္​ႏိုင္​ပါသည္​။

ေဇယ်တုသကၠရာဇ္​ ၁၃၈၀ခုႏွစ္​
၀ါ​ေခါင္​လဆန္​း ၉ရက္​
20.8.2018တနလၤာ​ေန႔ညဥ္​့
သန္​း​ေခါင္​ ၁၁း၂၈း၂၉မွ
၁၂း၂၄း၀၃အတြင္​း ရြတ္​ဖတ္​
ပူ​ေဇာ္​ႏိုင္​ပါသည္​။

ေဇယ်တုသကၠရာဇ္​ ၁၃၈၀ခုႏွစ္​
၀ါ​ေခါင္​လဆန္​း၁၀ရက္​
21.8.2018အဂၤါ​ေန႔ညဥ္​့သန္​း
​ေခါင္​ ၁၁း၂၄း၃၃မွ ၁၂း၂၀း၀၇အတြင္​း ရြတ္​ဖတ္​
ပူ​ေဇာ္​ႏိုင္​ပါသည္​။

ေဇယ်တုသကၠရာဇ္​ ၁၃၈၀ခုႏွစ္​
၀ါ​ေခါင္​လဆန္​း၁၁ရက္
22.8.2018 ဗုဒၶဟူး​ေန႔ညဥ္​့သန္​း​ေခါင္​ ၁၁း၂၀း၃၇မွ ၁၂း၁၆း၁၁အ
တြင္​းရြတ္​ဖတ္​ပူ​ေဇာ္​ႏိုင္​ပါသည္​။

ေဇယ်တုသကၠရာဇ္​ ၁၃၈၀ခုႏွစ္​
၀ါ​ေခါင္​လဆန္​း၁၂ရက္​
23.8.2018 ၾကာသာပ​ေတး​ေန႔ ညဥ္​့
သန္​း​ေခါင္​ ၁၁း၁၆း၄၁မွ ၁၂း၁၂း၁၅အတြင္​းရြတ္​ဖတ္​ပူ​ေဇာ္​
ႏိုင္​ပါသည္​။

ေဇယ်တုသကၠရာဇ္​ ၁၃၈၀ခုႏွစ္​
၀ါ​ေခါင္​လဆန္​း၁၃ရက္​
24.8.2018 ​ေသာၾကာ​ေန႔ညဥ္​့သန္​း
​ေခါင္​ ၁၁း၁၂း၄၅မွ ၁၂း၀၈း၄၉အ
တြင္​းရြတ္​ဖတ္​ပူ​ေဇာ္​ႏိုင္​ပါသည္​။

ေဇယ်တုသကၠရာဇ္​ ၁၃၈၀ခုႏွစ္​
၀ါ​ေခါင္​လဆန္​း၁၄ရက္​
25.8.2018 စ​ေန​ေန႔ ညဥ္​့သန္​း​ေခါင္​
၁၁း၀၃မွ ၁၁း၅၁အတြင္​း
ရြတ္​ဖတ္​ပူ​ေဇာ္​ႏိုင္​ပါသည္​။
(ဓနသိဒၶိနကၡတ္​မြန္​းတည္​့ခ်ိန္​)

ေဇယ်တုသကၠရာဇ္​ ၁၃၈၀ခုႏွစ္​
၀ါ​ေခါင္​လဆန္​း၁၅ရက္​
26.8.2018 တနဂၤ​ေႏြ​ေန႔ညဥ္​့
၁၁း၀၄း၅၃မွ ၁၁း၅၆း၃၁အတြင္​း
ရြတ္​ဖန္​ပူ​ေဇာ္​ႏိုင္​ပါသည္​။

ေဇယ်တုသကၠရာဇ္​ ၁၃၈၀ခုႏွစ္​
၀ါ​ေခါင္​လျပည္​့​ေက်ာ္​ ၁ရက္​
27.8.2018 တနလၤာ​ေန႔ ညဥ္​့
၁၁း၀၀း၅၇မွ ၁၁း၅၂း၃၅အတြင္​း
ရြတ္​ဖတ္​ပူ​ေဇာ္​ႏိုင္​ပါသည္​။

ေဇယ်တုသကၠရာဇ္​ ၁၃၈၀ခုႏွစ္​
၀ါ​ေခါင္​လျပည္​့​ေက်ာ္​ ၂ရက္​
28.8.2018 အဂၤါ​ေန႔ညဥ္​့
၁၀း၅၇း၀၁မွ ၂၃း၄၈း၄၀အတြင္​း
ရြတ္​ဖတ္​ပူ​ေဇာ္​ႏိုင္​ပါသည္​။

ေဇယ်တုသကၠရာဇ္​ ၁၃၈၀ခုႏွစ္​
၀ါ​ေခါင္​လျပည္​့​ေက်ာ္​ ၃ရက္​
29.8.2018 ဗုဒၶဟူး​ေန႔ ညဥ္​့
၁၀း၅၃း၀၅မွ ၁၁း၄၄း၄၄အတြင္​း
ရြတ္​ဖတ္​ပူ​ေဇာ္​ႏိုင္​ပါသည္​။

ေဇယ်တုသကၠရာဇ္​ ၁၃၈၀ခုႏွစ္​
၀ါ​ေခါင္​လျပည္​့​ေက်ာ္​ ၄ရက္​
30.8.2018 ၾကာသာပ​ေတး​ေန႔ည
၁၀း၄၉း၁၀မွ ၁၁း၄၀း၄၈အတြင္​း
ရြတ္​ဖတ္​ပူ​ေဇာ္​ႏိုင္​ပါသည္​။

ေဇယ်တုသကၠရာဇ္​ ၁၃၈၀ခုႏွစ္​
၀ါ​ေခါင္​လျပည္​့​ေက်ာ္​ ၅ရက္​
31.8.2018​ေသာၾကာ​ေန႔ညဥ္​့
၁၀း၄၅း၁၄မွ ၁၁း၃၆း၅၂အတြင္​း
ရြတ္​ဖတ္​ပူ​ေဇာ္​ႏိုင္​ပါသည္​။

ေဇယ်တုသကၠရာဇ္​ ၁၃၈၀ခုႏွစ္​
၀ါ​ေခါင္​လျပည္​့​ေက်ာ္​ ၆ရက္​
1.9.2018စ​ေန​ေန႔ ညဥ္​့ ၁၀း၄၁း၁၈မွ ၁၁း၃၂း၅၆အတြင္​း
ရြတ္​ဖတ္​ပူ​ေဇာ္​ႏိုင္​ပါသည္​။

ေဇယ်တုသကၠရာဇ္​ ၁၃၈၀ခုႏွစ္​
၀ါ​ေခါင္​လျပည္​့​ေက်ာ္​၇ရက္​
2.9.2018 တနဂၤ​ေႏြ​ေန႔ညဥ္​့
၁၀း၃၇း၂၂မွ ၁၁း၂၉း၀၀အတြင္​း
ရြတ္​ဖတ္​ပူ​ေဇာ္​ႏိုင္​ပါသည္​။

၂၀၁၈ခုႏွစ္​ ၈ လပိုင္း​အတြင္​း ရြတ္ဖတ္ပူေဇာ္လိုသူမ်ားအတြက္​ အခ်ိန္​မီွ​ေျပာ​ေပးမည္​။

(( ေကာင္းက်ိဳးလိုရာျပည့္ပါေစ))

​ေ၀ဒဗၺဇာတ္​​ေတာ္​🌸

ရတနာမိုး ႐ြာသြန္းေစေသာ မဟာေဝဒဗၺမႏၲာန္ ေတာ္ႀကီး။ငါးရာငါးဆယ္ ဇတ္ေတာ္လာ ေဝဒဗၺဇာတ္ေတာ္။

ျမတ္စြာဘုရား၊ဘုရာေလာင္းဘဝကျဖစ္သည္။ေဝဒဗၺမႏၲာန္ကို တတ္က်ြမ္းေသာ ပုဏၰားတေယာက္ထံ၌ ပညာသင္ယူေလ၏။
ဆရာပုဏၰားသည္ ဓနသိဒၶိနကၡတ္မြန္းတည့္ခ်ိန္၌ ေကာင္းကင္ကိုၾကည့္၍ ေဝဒဗၺမႏၲာန္ကို ႐ြတ္လ်ွင္ ရတနာမိုး႐ြာသြန္းေလ၏။

တေန႔ေသာအခါ အမႈ႕ကိစၥရိွသျဖင့္ ခရီးသြားေသာအခါ လမ္းခရီးတြင္ ခိုးသားဓားျမ တို႔ဖမ္းဆီးျခင္းခံရေလသည္။ဆရာကိုဖမ္း
ဆီးထားၿပီး တပည့္ျဖစ္သူကို ဆရာအားေ႐ြးႏႈတ္ယူရန္ ဥစၥာျပန္ယူခိုင္းေလသည္။

ဘုရားေလာင္းသည္ ယေန႔ဓနသိဒၶိနကၡတ္စန္းယွဥ္၍ မြန္းတည့္လိမ့္မည္ မႏၲာန္အစြမ္းျဖင့္ ရတနာမိုး မ႐ြာပါေစနွင့္ဟု ဆရာ
ကိုမွာၾကား၍ ဆရာကိုေ႐ြးရန္ ဥစၥာ ျပန္သြားယူေလသည္။

ခိုးသူတို႔လက္ထဲဆင္းရဲဒဏ္ မခံလိုေသာ ဆရာသည္ မႏၲာန္ကို႐ြတ္ ရတနာမိုး႐ြာေစၿပီး ခိုးသူတို႔ကိုေပးကာလြတ္ေျမာက္ခဲ့ေလသည္။

ထို ခိုးသားဓားျမတို႔ကို အျခားေသာခိုးသား ဓားျမတို႔က ဖမ္းဆီးလုယက္ျပန္ေလသည္ အဖမ္းခံရေသာခိုးသားတို႔က ဥစၥာလိုလ်ွင္ ပုဏၰား
ကိုဖမ္းပါဟု လက္ေထာက္ျခေလသည္။ပုဏၰားလည္း ဒုတိယအႀကိ္မ္ အဖမ္းခံရျပန္ေလသည္။ခိုးသားဓားျမမ်ားက ရတနာမိုး႐ြာရန္ ခိုင္းေစေသာ
အခါ ဓနသိဒၶိနကၡတ္မြန္းတည့္ရန္ တလလိုေသး၍ တလေစာင့္ခိုင္းရာ ခိုးသားဓားျမမ်ားကလိ္မ္လည္သည္ အစြမ္းမျပေကာင္းလား ဆိုကာ
အမ်က္ထြက္၍ ဆရာ ပုဏၰားကို သတ္ျပစ္လိုက္ၾကေလသည္။

ခိုးသားဓားျမ အုပ္စု အခ်င္းခ်င္း
တိုက္ခိုက္ၾကျပန္ရာနွစ္ေယာက္သာက်န္ေလ၏တေယာက္ကဥစၥာကိုေစာင့္ေနခဲ့ၿပီး က်န္တေယာက္ ကစားေသာက္ရန္အလို႔ငွာ ႐ြာနီးခ်ဳပ္စပ္
သို႔ အစားအစာ အရွာေဖြ သြားေလသည္။အစားအစာယူ၍ျပန္လာသူကို ဥစၥာေစာင့္ရန္ က်န္ေနသူကလုပ္ႀကံသတ္ျဖတ္ၿပီး ဥစၥာပစၥည္းမ်ားကို အပိုင္
ႀကံလိုက္ၿပီး အသင့္ရိွေနေသာ အစားအစာကိုစားေသာက္ၿပီးေသာအခါ ေသဆုးံေလသည္။အစာရွာသြား
သူကအစာထဲအဆိပ္ခတ္ထားျခင္းျဖစ္ေလသည္။
နွစ္ဦးစလုးံေသၿပီး ပိုင္ရွင္မဲ့ဥစၥာတို႔သာ က်န္ေနခဲ့ ေလေတာ့သည္။

ဆရာကိုေ႐ြးရန္ ဥစၥာျပန္ယူေသာဘုရားေလာင္းသည္ ပိုင္ရွင္မဲ့ေနေသာ အစာထဲခတ္ထားေသာအဆိပ္သင့္ကာဥစၥာ ပစၥည္းမ်ားကို တဦးတည္းရရိွေလသည္။ ဇာတ္ေတာ္လာေဝဒဗၺမႏၲာန္ေတာ္ႀကီးမွာ မည္သည့္မႏၲာန္မွန္းမသိရိွရေပ။

သီလသမာဓိ ျပည့္စုံေတာ္မူေသာ ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားမွ
(အာရုံျဖင့္ရွာေဖြ ေဖာ္ထုပ္ေရးသားပူေဇာ္သည္ဟု မွတ္သားရဘူးသည္)​​​ရတနာသုးံပါး၏ဂုဏ္ေတာ္မ်ားကိုပူေဇာ္ကန္ေတာ့သစၥာျပဳဂါထာေတာ္မ်ားပင္ျဖစ္​ေလသည္။တခ်ိဳ႕ပညာရိွပုဂၢိဳလ္မ်ားမွ ရေသ့ႀကီး ဦးခႏၲီမွ မဟာ
ေဝဒဗၺ မႏၲာန္ေတာ္ႀကီးကို ေဖာ္ထုပ္ေပးသနားခဲ့သည္ဟု လည္းဆို​လသည္။

မည္သို႔ပင္ဆိုေစကာမူ ရတနာသုးပါး၏ဂုဏ္ေက်းဇူးေတာ္တို႔ကို
႐ြတ္ဖတ္ပူေဇာ္ရသည္ျဖစ္ရာေလာကီေလာကုတ္နွစ္ျဖာေသာအက်ိုူဳးတရားမ်ား
ျဖစ္​ထြန္​း​ေ​စရန္​ ႐ြတ္ဖတ္ပူေဇာ္ၾကည့္ပါဟုတိုက္​တြန္​းလိုက္​ရ​ေပသည္​။လက္​ေ​တြ႔အက်ိဳးထူးမ်ား ကိုယ္တိုင္သိရိွရပါလိမ့္မည္​။

(​ေကာင္​းက်ိဳးလိုရာ ျပည္​့ပါ​ေစ)

ဖိုးသူေတာ္ (www.phothutaw.com)
Credit: ေလာကီရတနာ
# Unicode Version ျဖင့္ ဖတ္ပါ #
မန္တာန်တော်ကြီးရွတ်ဖတ်ပူဇော်ရန်။ ။
🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸

ရွှေမိုးငွေမိုးရွာသွန်းစေနိုင်သည့် မဟာဝေဒဗ္ဗမန္တာန်တော်ကြီးအား စန်းယှဉ်ဓနသိဒ္ဓိနက္ခတ်မွန်းတည့်ချိ်န်တွင်
ရွတ်ဖတ်ပူဇော်နိုင်သကဲသို့ ဓနသိဒ္ဓိနက္ခတ်အပေါ် မွန်းတည့်မျဉ်းဖြတ်ချိန်တွင် ရွတ်ဖတ်ပူဇော်ပါက ကောင်းကျိုးချမ်းသာအကျိုးစီးပွားများ လျှင်မြန်စွာ ရရှိနိုင်မည်ဖြစ်လေသည်(မည်သည့်အချိန်မဆိုရွတ်ဖတ်ပူဇော်ပါကလည်းကုသိုလ်အကျိုးရရှိမည်သာဖြစ်လေသည်)။

စန်းယှဉ် ဓနသိဒ္ဓိနက္ခတ်
🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷
မွန်းတည့်ချိန်
🌷🌷🌷🌷

ဇေယျတုသက္ကရာဇ် ၁၃၈၀ခုနှစ်
25.8.2018 ဝါခေါင်လဆန်း၁၄ရက် စနေနေ့ ညဉ့် ၂၃း၃မှ
၂၃း၅၁အတွင်း ရွတ်ဖတ်ပူဇော်
နိုင်ပါသည်။ဓနသိဒ္ဓိနက္ခတ်အပေါ်မွန်းတည့်
🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺
့မျဉ်းဖြတ်ချိန်
🌺🌺🌺🌺

ဇေယျတုသက္ကရာဇ် ၁၃၈၀ခုနှစ်
ဝါခေါင်လဆန်း၈ရက်
19.8.2018 တနင်္ဂနွေနေ့ညဉ့်
သန်းခေါင် ၁၁း၃၂း၂၄မှ
၁၂း၂ရး၅၉အတွင်း ရွတ်ဖတ်
ပူဇော်နိုင်ပါသည်။

ဇေယျတုသက္ကရာဇ် ၁၃၈၀ခုနှစ်
ဝါခေါင်လဆန်း ၉ရက်
20.8.2018တနင်္လာနေ့ညဉ့်
သန်းခေါင် ၁၁း၂၈း၂၉မှ
၁၂း၂၄း၀၃အတွင်း ရွတ်ဖတ်
ပူဇော်နိုင်ပါသည်။

ဇေယျတုသက္ကရာဇ် ၁၃၈၀ခုနှစ်
ဝါခေါင်လဆန်း၁၀ရက်
21.8.2018အင်္ဂါနေ့ညဉ့်သန်း
ခေါင် ၁၁း၂၄း၃၃မှ ၁၂း၂၀း၀၇အတွင်း ရွတ်ဖတ်
ပူဇော်နိုင်ပါသည်။

ဇေယျတုသက္ကရာဇ် ၁၃၈၀ခုနှစ်
ဝါခေါင်လဆန်း၁၁ရက်
22.8.2018 ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ညဉ့်သန်းခေါင် ၁၁း၂၀း၃၇မှ ၁၂း၁၆း၁၁အ
တွင်းရွတ်ဖတ်ပူဇော်နိုင်ပါသည်။

ဇေယျတုသက္ကရာဇ် ၁၃၈၀ခုနှစ်
ဝါခေါင်လဆန်း၁၂ရက်
23.8.2018 ကြာသာပတေးနေ့ ညဉ့်
သန်းခေါင် ၁၁း၁၆း၄၁မှ ၁၂း၁၂း၁၅အတွင်းရွတ်ဖတ်ပူဇော်
နိုင်ပါသည်။

ဇေယျတုသက္ကရာဇ် ၁၃၈၀ခုနှစ်
ဝါခေါင်လဆန်း၁၃ရက်
24.8.2018 သောကြာနေ့ညဉ့်သန်း
ခေါင် ၁၁း၁၂း၄၅မှ ၁၂း၀၈း၄၉အ
တွင်းရွတ်ဖတ်ပူဇော်နိုင်ပါသည်။

ဇေယျတုသက္ကရာဇ် ၁၃၈၀ခုနှစ်
ဝါခေါင်လဆန်း၁၄ရက်
25.8.2018 စနေနေ့ ညဉ့်သန်းခေါင်
၁၁း၀၃မှ ၁၁း၅၁အတွင်း
ရွတ်ဖတ်ပူဇော်နိုင်ပါသည်။
(ဓနသိဒ္ဓိနက္ခတ်မွန်းတည့်ချိန်)

ဇေယျတုသက္ကရာဇ် ၁၃၈၀ခုနှစ်
ဝါခေါင်လဆန်း၁၅ရက်
26.8.2018 တနင်္ဂနွေနေ့ညဉ့်
၁၁း၀၄း၅၃မှ ၁၁း၅၆း၃၁အတွင်း
ရွတ်ဖန်ပူဇော်နိုင်ပါသည်။

ဇေယျတုသက္ကရာဇ် ၁၃၈၀ခုနှစ်
ဝါခေါင်လပြည့်ကျော် ၁ရက်
27.8.2018 တနင်္လာနေ့ ညဉ့်
၁၁း၀၀း၅၇မှ ၁၁း၅၂း၃၅အတွင်း
ရွတ်ဖတ်ပူဇော်နိုင်ပါသည်။

ဇေယျတုသက္ကရာဇ် ၁၃၈၀ခုနှစ်
ဝါခေါင်လပြည့်ကျော် ၂ရက်
28.8.2018 အင်္ဂါနေ့ညဉ့်
၁၀း၅ရး၀၁မှ ၂၃း၄၈း၄၀အတွင်း
ရွတ်ဖတ်ပူဇော်နိုင်ပါသည်။

ဇေယျတုသက္ကရာဇ် ၁၃၈၀ခုနှစ်
ဝါခေါင်လပြည့်ကျော် ၃ရက်
29.8.2018 ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ ညဉ့်
၁၀း၅၃း၀၅မှ ၁၁း၄၄း၄၄အတွင်း
ရွတ်ဖတ်ပူဇော်နိုင်ပါသည်။

ဇေယျတုသက္ကရာဇ် ၁၃၈၀ခုနှစ်
ဝါခေါင်လပြည့်ကျော် ၄ရက်
30.8.2018 ကြာသာပတေးနေ့ည
၁၀း၄၉း၁၀မှ ၁၁း၄၀း၄၈အတွင်း
ရွတ်ဖတ်ပူဇော်နိုင်ပါသည်။

ဇေယျတုသက္ကရာဇ် ၁၃၈၀ခုနှစ်
ဝါခေါင်လပြည့်ကျော် ၅ရက်
31.8.2018သောကြာနေ့ညဉ့်
၁၀း၄၅း၁၄မှ ၁၁း၃၆း၅၂အတွင်း
ရွတ်ဖတ်ပူဇော်နိုင်ပါသည်။

ဇေယျတုသက္ကရာဇ် ၁၃၈၀ခုနှစ်
ဝါခေါင်လပြည့်ကျော် ၆ရက်
1.9.2018စနေနေ့ ညဉ့် ၁၀း၄၁း၁၈မှ ၁၁း၃၂း၅၆အတွင်း
ရွတ်ဖတ်ပူဇော်နိုင်ပါသည်။

ဇေယျတုသက္ကရာဇ် ၁၃၈၀ခုနှစ်
ဝါခေါင်လပြည့်ကျော်၇ရက်
2.9.2018 တနင်္ဂနွေနေ့ညဉ့်
၁၀း၃ရး၂၂မှ ၁၁း၂၉း၀၀အတွင်း
ရွတ်ဖတ်ပူဇော်နိုင်ပါသည်။

၂၀၁၈ခုနှစ် ၈ လပိုင်းအတွင်း ရွတ်ဖတ်ပူဇော်လိုသူများအတွက် အချိန်မှီပြောပေးမည်။

(( ကောင်းကျိုးလိုရာပြည့်ပါစေ))

ဝေဒဗ္ဗဇာတ်တော်🌸

ရတနာမိုး ရွာသွန်းစေသော မဟာဝေဒဗ္ဗမန္တာန် တော်ကြီး။ငါးရာငါးဆယ် ဇတ်တော်လာ ဝေဒဗ္ဗဇာတ်တော်။

မြတ်စွာဘုရား၊ဘုရာလောင်းဘဝကဖြစ်သည်။ဝေဒဗ္ဗမန္တာန်ကို တတ်ကျွမ်းသော ပုဏ္ဏားတယောက်ထံ၌ ပညာသင်ယူလေ၏။
ဆရာပုဏ္ဏားသည် ဓနသိဒ္ဓိနက္ခတ်မွန်းတည့်ချိန်၌ ကောင်းကင်ကိုကြည့်၍ ဝေဒဗ္ဗမန္တာန်ကို ရွတ်လျှင် ရတနာမိုးရွာသွန်းလေ၏။

တနေ့သောအခါ အမှု့ကိစ္စရှိသဖြင့် ခရီးသွားသောအခါ လမ်းခရီးတွင် ခိုးသားဓားမြ တို့ဖမ်းဆီးခြင်းခံရလေသည်။ဆရာကိုဖမ်း
ဆီးထားပြီး တပည့်ဖြစ်သူကို ဆရာအားရွေးနှုတ်ယူရန် ဥစ္စာပြန်ယူခိုင်းလေသည်။

ဘုရားလောင်းသည် ယနေ့ဓနသိဒ္ဓိနက္ခတ်စန်းယှဉ်၍ မွန်းတည့်လိမ့်မည် မန္တာန်အစွမ်းဖြင့် ရတနာမိုး မရွာပါစေနှင့်ဟု ဆရာ
ကိုမှာကြား၍ ဆရာကိုရွေးရန် ဥစ္စာ ပြန်သွားယူလေသည်။

ခိုးသူတို့လက်ထဲဆင်းရဲဒဏ် မခံလိုသော ဆရာသည် မန္တာန်ကိုရွတ် ရတနာမိုးရွာစေပြီး ခိုးသူတို့ကိုပေးကာလွတ်မြောက်ခဲ့လေသည်။

ထို ခိုးသားဓားမြတို့ကို အခြားသောခိုးသား ဓားမြတို့က ဖမ်းဆီးလုယက်ပြန်လေသည် အဖမ်းခံရသောခိုးသားတို့က ဥစ္စာလိုလျှင် ပုဏ္ဏား
ကိုဖမ်းပါဟု လက်ထောက်ခြလေသည်။ပုဏ္ဏားလည်း ဒုတိယအကြိမ် အဖမ်းခံရပြန်လေသည်။ခိုးသားဓားမြများက ရတနာမိုးရွာရန် ခိုင်းစေသော
အခါ ဓနသိဒ္ဓိနက္ခတ်မွန်းတည့်ရန် တလလိုသေး၍ တလစောင့်ခိုင်းရာ ခိုးသားဓားမြများကလိမ်လည်သည် အစွမ်းမပြကောင်းလား ဆိုကာ
အမျက်ထွက်၍ ဆရာ ပုဏ္ဏားကို သတ်ပြစ်လိုက်ကြလေသည်။

ခိုးသားဓားမြ အုပ်စု အချင်းချင်း
တိုက်ခိုက်ကြပြန်ရာနှစ်ယောက်သာကျန်လေ၏တယောက်ကဥစ္စာကိုစောင့်နေခဲ့ပြီး ကျန်တယောက် ကစားသောက်ရန်အလို့ငှာ ရွာနီးချုပ်စပ်
သို့ အစားအစာ အရှာဖွေ သွားလေသည်။အစားအစာယူ၍ပြန်လာသူကို ဥစ္စာစောင့်ရန် ကျန်နေသူကလုပ်ကြံသတ်ဖြတ်ပြီး ဥစ္စာပစ္စည်းများကို အပိုင်
ကြံလိုက်ပြီး အသင့်ရှိနေသော အစားအစာကိုစားသောက်ပြီးသောအခါ သေဆုးံလေသည်။အစာရှာသွား
သူကအစာထဲအဆိပ်ခတ်ထားခြင်းဖြစ်လေသည်။
နှစ်ဦးစလုးံသေပြီး ပိုင်ရှင်မဲ့ဥစ္စာတို့သာ ကျန်နေခဲ့ လေတော့သည်။

ဆရာကိုရွေးရန် ဥစ္စာပြန်ယူသောဘုရားလောင်းသည် ပိုင်ရှင်မဲ့နေသော အစာထဲခတ်ထားသောအဆိပ်သင့်ကာဥစ္စာ ပစ္စည်းများကို တဦးတည်းရရှိလေသည်။ ဇာတ်တော်လာဝေဒဗ္ဗမန္တာန်တော်ကြီးမှာ မည်သည့်မန္တာန်မှန်းမသိရှိရပေ။

သီလသမာဓိ ပြည့်စုံတော်မူသော ဆရာတော်ကြီးများမှ
(အာရုံဖြင့်ရှာဖွေ ဖော်ထုပ်ရေးသားပူဇော်သည်ဟု မှတ်သားရဘူးသည်)ရတနာသုးံပါး၏ဂုဏ်တော်များကိုပူဇော်ကန်တော့သစ္စာပြုဂါထာတော်များပင်ဖြစ်လေသည်။တချို့ပညာရှိပုဂ္ဂိုလ်များမှ ရသေ့ကြီး ဦးခန္တီမှ မဟာ
ဝေဒဗ္ဗ မန္တာန်တော်ကြီးကို ဖော်ထုပ်ပေးသနားခဲ့သည်ဟု လည်းဆိုလသည်။

မည်သို့ပင်ဆိုစေကာမူ ရတနာသုးပါး၏ဂုဏ်ကျေးဇူးတော်တို့ကို
ရွတ်ဖတ်ပူဇော်ရသည်ဖြစ်ရာလောကီလောကုတ်နှစ်ဖြာသောအကျိုူုးတရားများ
ဖြစ်ထွန်းစေရန် ရွတ်ဖတ်ပူဇော်ကြည့်ပါဟုတိုက်တွန်းလိုက်ရပေသည်။လက်တွေ့အကျိုးထူးများ ကိုယ်တိုင်သိရှိရပါလိမ့်မည်။

(ကောင်းကျိုးလိုရာ ပြည့်ပါစေ)

ဖိုးသူတော် (www.phothutaw.com)
Credit: လောကီရတနာ

 
 
 
ေန႔စဥ္သတင္းအသစ္မ်ားကို Email ပို႔ေပးပါမည္။
သင္၏ Gmail ကို ေအာက္တြင္ ျဖည့္စြက္၍ Submit လုပ္ပါ။
 
 
Top