အကာအကြယ္မဲ့လိင္ဆက္ဆံတာက ေနာက္ပိုင္းမွာ မေမွ်ာ္္လင့္ဘဲဆိုတဲ့ ေမွ်ာ္လင့္မထားတဲ့
ကိစၥေတြျဖစ္လာႏိုင္တာ ေတာ္ေတ္ာေလးမ်ားပါတယ္။ စိတ္ပူစိုးရိမ္စရာေတြလည္းရွိပါတယ္။
တကယ္လို႔ သားဆက္ျခားေဆးတစ္ခုခု မသံုးေနဘူးဆိုရင္ လိင္ဆက္ဆံစဥ္မွာ
အကာအကြယ္ရွိေနဖို႔က လိုအပ္ပါတယ္။
အကာအကြယ္မဲ့လိင္ဆက္ဆံမိလိုက္သလား
မေတာ္တဆ အကာအကြယ္မဲ့လိင္ဆက္ဆံမိျပီးရင္ ဒါေတြလုပ္သင့္ပါတယ္။

ပံုမွန္မဟုတ္တဲ့လကၡဏာေတြရွိေနလားဆန္းစစ္မယ္ (အကာအကြယ္မဲ့လိင္ဆက္ဆံျပီး မိနစ္ ၃၀ အတြင္း)
အကာအကြယ္မဲ့လိင္ဆက္ဆံတာက အမ်ိဳးသားမွာေရာ အမ်ိဳးသမီးမွာပါ STD (လိင္မွတစ္ဆင့္ ကူးစက္တဲ့ ေရာဂါေတြ)
ရရွိခံစားရႏိုင္ေျခ ကိုတိုးေစႏိုင္ပါတယ္။ အမ်ိုးသမီးေတြမွာေတာ့ မေမွ်ာ္လင့္ဘဲ ကိုယ္ဝန္ရရသြားႏိုင္ေျခကိုပါတိုးေစႏိုင္္တာေပါ့။
တကယ္လို႔ STD ကူးစက္ခံလိုက္ရျပီဆိုရင္ ေရာဂါလကၡဏာကေတာ္ေတ္ာေလးၾကာမွသိရွိႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။
အခုေဖာ္ျပမယ့္ အခ်က္ေလးေတြေရာျဖစ္ေနျပီဆိုရင္ေတာ့ ပံုမွန္မဟုတ္ဘူးဆိုတာ သိသင့္ပါျပီ။
မ်ိဳးပြားအဂၤါကေန အေၾကာင္းအရင္းမရွိဘဲေသြးထြက္ေနတာမ်ိဳး – ဒီလကၡဏာက

အမ်ိဳးသားေတြထက္ အမ်ိဳးသမီး ေတြမွာပိုအျဖစ္မ်ားပါတယ္။ အကာအကြယ္မဲ့လိင္ဆက္ဆံျပီးတဲ့ေနာက္
အမ်ိဳးသမီးအဂၤါစပ္မွာ ေသြးထြက္တာမ်ိဳး ျဖစ္ေနမယ္ဆိုရင္ ဒါကပံုမွန္မဟုတ္ပါဘူး။
ဒါကပိုး၀င္ေရာက္ႏုိင္ေခ်အရမ္းျမင့္ေနျပီဆိုတဲ့ လကၡဏာလည္းျဖစ္ပါတယ္။
ဒါေၾကာင့္ အကာအကြယ္မဲ့လိင္ဆက္ဆံျပီးတဲ့အခါ မ်ိဳးပြားအဂၤါမွာ ေသြးထြက္ေနလားစစ္ေဆးပါ။
ဆီးသြားေနစဥ္မွာ နာက်င္ေနလား – ဒါကေတာ့ ဆီးလမ္းေၾကာင္းမွာ ပိုးဝင္ေနျပီဆိုတာကို ျပသေနတဲ့
သိသာတဲ့လကၡဏာတစ္ရပ္ပါ။ STD ခံစားေနရျပီဆိုတာကို သိရွိႏိုင္တဲ့ လကၡဏာတစ္ရပ္ဆိုလည္းမမွားပါဘူး။

လိင္ဆက္ဆံေနစဥ္နာက်င္ေနျခင္း – ဒါကအမ်ိုးသားမွာေရာ အမ်ိဳးသမီးမွာပါခံစားရႏိုင္ပါတယ္။
အကယ္လို႔ သင့္အေနနဲ႔ လိင္ဆက္ဆံေနစဥ္အတြင္းမွာ နာက်င္မႈခံစားရမယ္ဆိုရင္
လိင္ဆက္ဆံမႈကေနတဆင့္ ေရာဂါကူး စက္ခံရတာမ်ိဳးျဖစ္ေနႏိုင္ပါတယ္။
အေရးေပၚသေႏၶတားေဆးေသာက္ေပးပါ (လိင္ဆက္ဆံျပီး ၇၂ နာရီ အတြင္း)
အကာအကြယ္မဲ့လိင္ဆက္ဆံျပီးတဲ့အခါ ၇၂ နာရီ (၃ရက္) အတြင္း အေရးေပၚသေႏၶတားေဆးေသာက္ေပးရပါမယ္။
ဒါေပမယ့္ ျမန္ျမန္ေသာက္ေလ ပိုထိေရာက္ာဆိုတာေတာ့ မေမ့ပါနဲ႔။ Lydia ကေနထုတ္ထားတဲ့ 1Safe Pill

လိုမ်ိဳး အေရးေပၚသေႏၶတားေဆးကိုေသာက္သံုးလို႔ရပါ တယ္။ အေရးေပၚသေႏၶတားေဆးက
ပံုမွန္ကိုယ္အေလးခ်ိန္ရွိတဲ့ အမ်ိဳးသမီးေတြမွာ ၈၇ ရာခိုင္ႏႈန္းအထိ ထိေရာက္မႈရွိပါတယ္။
သားအိမ္တြင္းထည့္ပစၥည္း (IUD) ထည့္ပါ ( နာရီ ၁၂၀ အတြင္း)
Copper IUD (သားအိမ္တြင္းထည့္ပစၥည္း) ကလည္း အကာအကြယ္မဲ့လိင္ဆက္ဆံမိတာေၾကာင့္
ကိုယ္ဝန္ရရွိႏိုင္ ေျခကို ကာကြယ္ရာမွာ အထိေရာက္ဆံုးနည္းလမ္းပါ။ အမ်ိဳးသမီးတိုင္း IUD
ကိုအသံုးျပဳႏိုင္တယ္ဆိုေပမယ့္ အထူးသျဖင့္ကေတာ့ အကာအကြယ္မဲ့လိင္ဆက္ဆံမိျပီး

အေရးေပၚသေႏၶတားေဆးေတြ၊ သေႏၶတားနည္းေတြအသံုးမျပဳမိဘဲ အခ်ိန္အရမ္းၾကာေနတဲ့သူေတြ နဲ႔
ကိုယ္အေလးခ်ိန္ ၇၀ ကီလိုဂရမ္ ထက္ပိုမ်ားေနတဲ့အမ်ိဳးသမီးေတြအတြက္ အသင့္ေတာ္ဆံုးပါ။
အကာအကြယ္မဲ့လိင္ဆက္ဆံျပီးတဲ့ေနာက္ နာရီေပါင္း ၁၂၀ (၅ ရက္) အၾကာမွာ
သားအိမ္ထဲကို IUD ကိုထည့္သြင္းလို႔ရပါတယ္။ IUD က ၅ႏွစ္ကေန ဆယ္ႏွစ္ေလာက္ၾကာတဲ့အထိ
ကိုယ္ဝန္မရရွိေအာင္တားဆီးေပးႏိုင္ျပီး ၉၉ ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္အထိ အကာအကြယ္ေပးႏိုင္ပါတယ္။
STI (လိင္မွတဆင့္ကူးစက္ေသာ ေရာဂါပိုးမ်ား) စစ္ေဆးမႈလုပ္ပါ ( ရက္သတၱပတ္ ၂ ပတ္ၾကာမွာ လုပ္ရပါမယ္)

သင့္အေနနဲ႔ သင့္မွာ STI ကူးစက္ခံထားရလားဆိုတာကို ေသေသခ်ာခ်ာမသိႏိုင္ပါဘူး။
ဒါေၾကာင့္ အကာအကြယ္မဲ့လိင္ဆက္ဆံျပီး သီတင္းပတ္ ၂ ပတ္အၾကာမွာ STI စစ္ေဆးမႈလုပ္ေပးပါ။
ကိုယ္ဝန္ရွိ၊မရွိ စစ္ေဆးမႈလုပ္ပါ ( ရက္သတၱပတ္ ၃ ပတ္ၾကာမွာလုပ္ရပါမယ္)
အကာအကြယ္မဲ့ လိင္ဆက္ဆံျပီး ရက္သတၱပတ္ ၃ ပတ္ေလာက္ၾကာျပီးတဲ့အခါမွာ ကိုယ္ဝန္ရွိ၊မရွိ စစ္ေဆးရပါမယ္။
၃ ပတ္မတိုင္ခင္စစ္ေဆးမယ္ဆိုရင္ေတာ့ အေျဖကိုေသေသခ်ာခ်ာသိရွိႏိုင္ဖို႔ မျဖစ္ႏိုင္ပါဘူး။
အိမ္မွာ ကိုယ္ဝန္ရွိ၊မရွိစစ္ေဆးတာက ေသခ်ာမႈမရွိဘူးလို႔ယူဆတယ္ဆိုရင္

ေဆးခန္းမွာ ဆီးနမူနာကို သြားေရာက္စစ္ေဆးႏိုင္ပါတယ္။
ေနာက္ေနာင္မွာ အေရးေပၚအေျခအေနေတြကိုေရွာင္ရွားႏိုင္ဖို႔ ျပင္ဆင္ထားပါ
အကာအကြယ္မဲ့လိင္ဆက္ဆံတာေၾကာင့္ ျဖစ္လာႏိုင္တဲ့ STI (လိင္မွတစ္ဆင့္ ကူးစက္တဲ့ ေရာဂါေတြ)
နဲ႔ မလိုလားအပ္ဘဲ ကိုယ္ဝန္ရရွိသြားတဲ့ အေနအထားမ်ိဳးကိုေရွာင္ၾကဥ္ႏိုင္ေစဖို႔ အတြက္
လံုျခံဳစိတ္ခ်ရတဲ့လိင္ဆက္ဆံမႈမ်ိဳးကိုပဲ လုပ္ေဆာင္ဖို႔ တိုက္တြန္းခ်င္ပါတယ္။ ေဆးတိုင္းမွာ
တန္ေဆးလြန္ေဘးဆိုတာမ်ိဳးက ရွိျပီးသားပါ။ အေရးေပၚသေႏၶတားေဆးကို ခဏခဏသံုးစြဲမယ္ဆိုရင္

မေမွ်ာ္လင့္ဘဲ ကိုယ္၀န္ရသြားတာမ်ိဳးေတြ ျဖစ္ႏုိင္ပါတယ္။
အေရးေပၚအေျခအေနမ်ိဳးမျဖစ္ရေအာင္ ကာကြယ္ႏိုင္မယ့္ အလြယ္ကူဆံုးေသာနည္းလမ္းက ကြန္ဒံုးအသံုးျပဳေပးဖို႔ပါ။
ကြန္ဒံုးသံုးတဲ့အခါမွာလည္း ေပါက္ျပဲတာရွိ၊မရွိ။ ကြန္ဒံုးက သက္တမ္းလြန္ေန၊မေနကို စစ္ေဆးရပါမယ္။
အခုေလာက္ဆိုရင္ အကာအကြယ္မဲ့လိင္ဆက္ဆံမိျပီးတဲ့အခါ မေမွ်ာ္လင့္ဘဲဆိုတဲ့ အေျခအေနေတြ
ျဖစ္မလာေအာင္ ဘာေတြလုပ္ရမလဲဆိုတာကို သိေလာက္ျပီထင္ပါတယ္။
ဖိုးသူေတာ္ (www.phothutaw.com)
Credit: hellosayarwon

#Unicode Version#
အကာအကွယ်မဲ့လိင်ဆက်ဆံတာက နောက်ပိုင်းမှာ မမျှော်လင့်ဘဲဆိုတဲ့ မျှော်လင့်မထားတဲ့
ကိစ္စတွေဖြစ်လာနိုင်တာ တော်တေ်ာလေးများပါတယ်။ စိတ်ပူစိုးရိမ်စရာတွေလည်းရှိပါတယ်။
တကယ်လို့ သားဆက်ခြားဆေးတစ်ခုခု မသုံးနေဘူးဆိုရင် လိင်ဆက်ဆံစဉ်မှာ
အကာအကွယ်ရှိနေဖို့က လိုအပ်ပါတယ်။
အကာအကွယ်မဲ့လိင်ဆက်ဆံမိလိုက်သလား
မတော်တဆ အကာအကွယ်မဲ့လိင်ဆက်ဆံမိပြီးရင် ဒါတွေလုပ်သင့်ပါတယ်။

ပုံမှန်မဟုတ်တဲ့လက္ခဏာတွေရှိနေလားဆန်းစစ်မယ် (အကာအကွယ်မဲ့လိင်ဆက်ဆံပြီး မိနစ် ၃၀ အတွင်း)
အကာအကွယ်မဲ့လိင်ဆက်ဆံတာက အမျိုးသားမှာရော အမျိုးသမီးမှာပါ STD (လိင်မှတစ်ဆင့် ကူးစက်တဲ့ ရောဂါတွေ)
ရရှိခံစားရနိုင်ခြေ ကိုတိုးစေနိုင်ပါတယ်။ အမျိုးသမီးတွေမှာတော့ မမျှော်လင့်ဘဲ ကိုယ်ဝန်ရရသွားနိုင်ခြေကိုပါတိုးစေနိုင်တာပေါ့။
တကယ်လို့ STD ကူးစက်ခံလိုက်ရပြီဆိုရင် ရောဂါလက္ခဏာကတော်တေ်ာလေးကြာမှသိရှိနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
အခုဖော်ပြမယ့် အချက်လေးတွေရောဖြစ်နေပြီဆိုရင်တော့ ပုံမှန်မဟုတ်ဘူးဆိုတာ သိသင့်ပါပြီ။
မျိုးပွားအင်္ဂါကနေ အကြောင်းအရင်းမရှိဘဲသွေးထွက်နေတာမျိုး – ဒီလက္ခဏာက

အမျိုးသားတွေထက် အမျိုးသမီး တွေမှာပိုအဖြစ်များပါတယ်။ အကာအကွယ်မဲ့လိင်ဆက်ဆံပြီးတဲ့နောက်
အမျိုးသမီးအင်္ဂါစပ်မှာ သွေးထွက်တာမျိုး ဖြစ်နေမယ်ဆိုရင် ဒါကပုံမှန်မဟုတ်ပါဘူး။
ဒါကပိုးဝင်ရောက်နိုင်ချေအရမ်းမြင့်နေပြီဆိုတဲ့ လက္ခဏာလည်းဖြစ်ပါတယ်။
ဒါကြောင့် အကာအကွယ်မဲ့လိင်ဆက်ဆံပြီးတဲ့အခါ မျိုးပွားအင်္ဂါမှာ သွေးထွက်နေလားစစ်ဆေးပါ။
ဆီးသွားနေစဉ်မှာ နာကျင်နေလား – ဒါကတော့ ဆီးလမ်းကြောင်းမှာ ပိုးဝင်နေပြီဆိုတာကို ပြသနေတဲ့
သိသာတဲ့လက္ခဏာတစ်ရပ်ပါ။ STD ခံစားနေရပြီဆိုတာကို သိရှိနိုင်တဲ့ လက္ခဏာတစ်ရပ်ဆိုလည်းမမှားပါဘူး။

လိင်ဆက်ဆံနေစဉ်နာကျင်နေခြင်း – ဒါကအမျိုးသားမှာရော အမျိုးသမီးမှာပါခံစားရနိုင်ပါတယ်။
အကယ်လို့ သင့်အနေနဲ့ လိင်ဆက်ဆံနေစဉ်အတွင်းမှာ နာကျင်မှုခံစားရမယ်ဆိုရင်
လိင်ဆက်ဆံမှုကနေတဆင့် ရောဂါကူး စက်ခံရတာမျိုးဖြစ်နေနိုင်ပါတယ်။
အရေးပေါ်သန္ဓေတားဆေးသောက်ပေးပါ (လိင်ဆက်ဆံပြီး ၇၂ နာရီ အတွင်း)
အကာအကွယ်မဲ့လိင်ဆက်ဆံပြီးတဲ့အခါ ၇၂ နာရီ (၃ရက်) အတွင်း အရေးပေါ်သန္ဓေတားဆေးသောက်ပေးရပါမယ်။
ဒါပေမယ့် မြန်မြန်သောက်လေ ပိုထိရောက်ာဆိုတာတော့ မမေ့ပါနဲ့။ Lydia ကနေထုတ်ထားတဲ့ 1Safe Pill

လိုမျိုး အရေးပေါ်သန္ဓေတားဆေးကိုသောက်သုံးလို့ရပါ တယ်။ အရေးပေါ်သန္ဓေတားဆေးက
ပုံမှန်ကိုယ်အလေးချိန်ရှိတဲ့ အမျိုးသမီးတွေမှာ ၈၇ ရာခိုင်နှုန်းအထိ ထိရောက်မှုရှိပါတယ်။
သားအိမ်တွင်းထည့်ပစ္စည်း (IUD) ထည့်ပါ ( နာရီ ၁၂၀ အတွင်း)
Copper IUD (သားအိမ်တွင်းထည့်ပစ္စည်း) ကလည်း အကာအကွယ်မဲ့လိင်ဆက်ဆံမိတာကြောင့်
ကိုယ်ဝန်ရရှိနိုင် ခြေကို ကာကွယ်ရာမှာ အထိရောက်ဆုံးနည်းလမ်းပါ။ အမျိုးသမီးတိုင်း IUD
ကိုအသုံးပြုနိုင်တယ်ဆိုပေမယ့် အထူးသဖြင့်ကတော့ အကာအကွယ်မဲ့လိင်ဆက်ဆံမိပြီး

အရေးပေါ်သန္ဓေတားဆေးတွေ၊ သန္ဓေတားနည်းတွေအသုံးမပြုမိဘဲ အချိန်အရမ်းကြာနေတဲ့သူတွေ နဲ့
ကိုယ်အလေးချိန် ၇၀ ကီလိုဂရမ် ထက်ပိုများနေတဲ့အမျိုးသမီးတွေအတွက် အသင့်တော်ဆုံးပါ။
အကာအကွယ်မဲ့လိင်ဆက်ဆံပြီးတဲ့နောက် နာရီပေါင်း ၁၂၀ (၅ ရက်) အကြာမှာ
သားအိမ်ထဲကို IUD ကိုထည့်သွင်းလို့ရပါတယ်။ IUD က ၅နှစ်ကနေ ဆယ်နှစ်လောက်ကြာတဲ့အထိ
ကိုယ်ဝန်မရရှိအောင်တားဆီးပေးနိုင်ပြီး ၉၉ ရာခိုင်နှုန်းကျော်အထိ အကာအကွယ်ပေးနိုင်ပါတယ်။
STI (လိင်မှတဆင့်ကူးစက်သော ရောဂါပိုးများ) စစ်ဆေးမှုလုပ်ပါ ( ရက်သတ္တပတ် ၂ ပတ်ကြာမှာ လုပ်ရပါမယ်)

သင့်အနေနဲ့ သင့်မှာ STI ကူးစက်ခံထားရလားဆိုတာကို သေသေချာချာမသိနိုင်ပါဘူး။
ဒါကြောင့် အကာအကွယ်မဲ့လိင်ဆက်ဆံပြီး သီတင်းပတ် ၂ ပတ်အကြာမှာ STI စစ်ဆေးမှုလုပ်ပေးပါ။
ကိုယ်ဝန်ရှိ၊မရှိ စစ်ဆေးမှုလုပ်ပါ ( ရက်သတ္တပတ် ၃ ပတ်ကြာမှာလုပ်ရပါမယ်)
အကာအကွယ်မဲ့ လိင်ဆက်ဆံပြီး ရက်သတ္တပတ် ၃ ပတ်လောက်ကြာပြီးတဲ့အခါမှာ ကိုယ်ဝန်ရှိ၊မရှိ စစ်ဆေးရပါမယ်။
၃ ပတ်မတိုင်ခင်စစ်ဆေးမယ်ဆိုရင်တော့ အဖြေကိုသေသေချာချာသိရှိနိုင်ဖို့ မဖြစ်နိုင်ပါဘူး။
အိမ်မှာ ကိုယ်ဝန်ရှိ၊မရှိစစ်ဆေးတာက သေချာမှုမရှိဘူးလို့ယူဆတယ်ဆိုရင်

ဆေးခန်းမှာ ဆီးနမူနာကို သွားရောက်စစ်ဆေးနိုင်ပါတယ်။
နောက်နောင်မှာ အရေးပေါ်အခြေအနေတွေကိုရှောင်ရှားနိုင်ဖို့ ပြင်ဆင်ထားပါ
အကာအကွယ်မဲ့လိင်ဆက်ဆံတာကြောင့် ဖြစ်လာနိုင်တဲ့ STI (လိင်မှတစ်ဆင့် ကူးစက်တဲ့ ရောဂါတွေ)
နဲ့ မလိုလားအပ်ဘဲ ကိုယ်ဝန်ရရှိသွားတဲ့ အနေအထားမျိုးကိုရှောင်ကြဉ်နိုင်စေဖို့ အတွက်
လုံခြုံစိတ်ချရတဲ့လိင်ဆက်ဆံမှုမျိုးကိုပဲ လုပ်ဆောင်ဖို့ တိုက်တွန်းချင်ပါတယ်။ ဆေးတိုင်းမှာ
တန်ဆေးလွန်ဘေးဆိုတာမျိုးက ရှိပြီးသားပါ။ အရေးပေါ်သန္ဓေတားဆေးကို ခဏခဏသုံးစွဲမယ်ဆိုရင်

မမျှော်လင့်ဘဲ ကိုယ်ဝန်ရသွားတာမျိုးတွေ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
အရေးပေါ်အခြေအနေမျိုးမဖြစ်ရအောင် ကာကွယ်နိုင်မယ့် အလွယ်ကူဆုံးသောနည်းလမ်းက ကွန်ဒုံးအသုံးပြုပေးဖို့ပါ။
ကွန်ဒုံးသုံးတဲ့အခါမှာလည်း ပေါက်ပြဲတာရှိ၊မရှိ။ ကွန်ဒုံးက သက်တမ်းလွန်နေ၊မနေကို စစ်ဆေးရပါမယ်။
အခုလောက်ဆိုရင် အကာအကွယ်မဲ့လိင်ဆက်ဆံမိပြီးတဲ့အခါ မမျှော်လင့်ဘဲဆိုတဲ့ အခြေအနေတွေ
ဖြစ်မလာအောင် ဘာတွေလုပ်ရမလဲဆိုတာကို သိလောက်ပြီထင်ပါတယ်။

ဖိုးသူတော် (www.phothutaw.com)
Credit: hellosayarwon
 
 
 
ေန႔စဥ္သတင္းအသစ္မ်ားကို Email ပို႔ေပးပါမည္။
သင္၏ Gmail ကို ေအာက္တြင္ ျဖည့္စြက္၍ Submit လုပ္ပါ။
 
 
Top