ဒီ ဘုမၼရာဇာကသိပ္္အစြမ္းႀကီးပါတယ္ သိေစခ်င္ပါတယ္#သူတို႔ေဒသ အားကိုးစရာေဆးအေဆာင္
#(ဘုမၼရာဇာ) ယံုပါလွ်င္ေဆာင္
=======
ဘုမၼရာဇာကို တိုင္းရင္းေဆးနွင့္မကင္းသူတိုင္း သိႀက၏ေဆးက်မ္းႀကီးမ်ားတြင္ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ဂုဏ္ႀကီးလွစြာေဖၚျပႀကသည္။စိတ္ဝင္စားဖြယ္ျဖစ္ရဆံုး ေဆးျမစ္လည္းျဖစ္သည္။
သူတို႔ေဒသ ခ်င္းတြင္းျမစ္နေဘးရြာေလးမ်ားကို ဆိုခ်င္ပါသည္။ တိတိပပဆိုရေသာ ကေလးဝ မင္းကင္းနွင့္ေမာ္လိုက္ျမိဳ႕နယ္တြင္းရွိ အခ်ိဳ႕ရြာမ်ားျဖစ္၏။ ထိုသူတို႔ ေတာေတာင္တို႔ျဖင့္ အသက္ေမြးဝမ္းျပဳႀကသည္။ သစ္ခုတ္ဝါးခုတ္ မုဆိုးလိုက္ အခင္းစိုက္(ယာ)စသည္ျဖင့္ ေတာႏွင့္ပတ္သက္ေသာ အလုပ္မ်ားသာ။

ေတာတက္သူမ်ား
ေတာေပၚေတာင္ေပၚအလုပ္အကိုင္ လုပ္ရန္သြားေရာက္ေနထိုင္သူမ်ားကို ေတာတက္သည္ဟုဆိုသည္။ေတာတက္သူတိုင္း ဘုမၼရာဇာျမစ္
ကို ပါေအာင္ယူေဆာင္ႀကသည္။
(1)ေတာေတာင္ထဲ အဆိပ္ရွိတိရစာၧန္မ်ား ထိုးကိုက္က ဘုမၼရာဇာကိုရေအာင္ေသြးျပီးတိုက္ ရေအာင္လူး အသက္မေသရန္အာမခံသည္
ဆိုသည္။အထူးသျဖင့္အဆိပ္ျပင္းေသာေျမြဆိပ္ကိုနိုင္၏
(2)အဖ်ားတက္မလား ဘုမၼရာဇာေသြးျပီးေသာက္ကေပ်ာက္သည္။
(3)ေတာေတာင္ထဲ ေတာေျခာက္ေတာေမွာက္ ဘုမၼရာဇာပါလ်ွင္ဘယ္ေသာအခါမွ အေျခာက္မခံရ။
(4) မ်က္စိနာဦးမလား။အျမစ္ေသြးျပီးသာကြင္း စိတ္ခ်ရသည္ဆိုသည္
(5) ေသြးတိုးလည္း အျမစ္ကိုေသြးျပီးသာေသာက္ ေသြးတိုးက် သည္သာ။
(6) ကေလးမ်ားလည္တြင္ဆဲြေပးျကသည္။ သန္ေကာင္မထ ပေယာဂမကပ္ဟု အတိအက်ဆိုျပန္သည္။
ထိုသူတို႕ေနေသာရြာေလးမ်ားတြင္ ဝန္ထမ္းဘဝေရာက္ရွိစဥ္ပိုးထေသာျဖစ္ရပ္ျဖင့္ႀကံဳဖူးသည္။ေတာတက္သူ ေမာင္ေထြးပိုးထိ၍ဆံုးသည္။ တစ္ရြာလံုး ေတာက္ေခါက္ေခါက္ျဖင့္အေဆာင္ေဆးမပါသြား၍ျဖစ္သည္ဟုဆိုေလသည္။ေတာတက္သူတိုင္း ကိုသြားခါနီးသတိေပးစကားက “အေဆာင္ေဆးပါရဲ႕လား “ထိုစကားသာျဖစ္သည္။
စိတ္ဝင္စားစြာ ေလ့လာမိေသာဘုမၼရာဇာ
======================
ဘာသာျပန္ပါလွ်င္ ဘုမၼိ(ေျမ)ႏွင့္ရာဇာ(ဘုရင္)ေျမဘုရင္ဟုအဓိပၸါယ္ ရပါသည္။စိတ္၀င္စားဖြယ္ ေဆးစြမ္းၾကီးရံုမွ်မက ဂမၻီရဆန္ေသာ စြမ္းရည္တို႔ လည္းရွိပါသည္။
ဘုမၼရာဇာကို ရုကၡေဗဒအမည္မွာ (Rauwolifia serpentine benth) ျဖစ္သည္။ အပြင့္သည္ခရမ္း၊ျဖဴ၊နီေရာင္ျဖစ္သည္။ အ နက္ေရာင္လည္းရွိသည္။စားေတာ္ပဲလံုးခန္႔ရွိျပီးအေရာင္နီသည္။

ဘုမၼိရာဇာဟုေခၚျခင္း
==============
ဘုမၼိ-ေျမတြင္ေပါက္ေသာပရေဆးတကာတို႔ထက္ဂုဏ္ သတၱိအက်ိဳးထူး ကို ေပးနိုင္ေသာေၾကာင့္…ရာဇာ-မင္းကဲ႔သို႔ ျဖစ္ေသာအပင္ (ေျမေပါက္သစ္ပင္တကာတို႔ ၏မင္း)ဟုဆိုသည္။မင္သည္လူဆိုး၊လူမိုက္တို႔ကို ႏွိမ္နင္းေအာင္ျမင္သကဲ႔သို႔ ေျမတြင္ ရွိေသာ ပေယာဂ၊ဘီလူး၊ေျမဘုတ္အားလံုးကို ေအာင္ျမင္ ႏွိမ္နင္း နိုင္ေလသည္။
ရွင္နာဂသိန္က်မ္းအလိုအရ
===================
ရာဇာ=(မင္းႏွင့္တူေသာအပင္) ေျမြဆိုးနိုင္သစ္ပင္ဘုမၼိ-ပထ၀ီရုပ္ဓာတ္လြန္၍ ျဖစ္ေသာ ေရာဂါေ၀ဒနာတို႔ႏွင့္ ေျမဆဲြ ေျမကိုင္ ေရာဂါေ၀ဒနာတို႔ကိုေအာင္နိုင္ေသာေၾကာင့္ဟု လည္းဆို သည္။
တစ္နည္းတင္ျပပံု
============
ေျမတြင္ ေနေသာသက္ရွိေျမြစသည္တို႔၏ အဆိပ္မ်ိဳးဟူသမွ်ႏွင့္ စိန္စေသာသယံဇာတတို႔မွျဖစ္သည္ ့ထာ၀ရအဆိပ္ကို စားသံုးမိ၍ အဆိပ္ျဖစ္ပါက ေရာဂါေ၀ဒနာတို႔ကို ျဖိဳးခြင္းေအာင္ျမင္နိုင္ေသာ ေၾကာင့္။
ရာဇာၾကီး(၄)ပါးရွိသည္
(က) ဘုမၼရာဇာ
(၂)ဧကရာဇာ
(၃)သီဟရာဇာ
(၄)ရာဇ၀ံသတို႔ျဖစ္သည္။
ေရွးပညာၾကီးသူ ေဆးဆရာျမတ္တို႔ အသံုးျပဳပံု အေထာက္အထား တစ္ခုမွာ
“̏ဘုမၼရာဇာ၊ဧကရာဇ္ႏွင့္ ရာဇ၀င္ျမစ္ ၎သံုးျဖာေပါင္းၾကိတ္ခါ အရိပ္မွာလွန္း၊ေဆာင္ျမန္းၾကပါေသြးတက္နာ ျဖစ္လာသည္႔ဆိပ္မ်ိဳးနတ္ေရစင္ ပမာစြမ္းတယ္၊ ျမိဳင္တန္းကတန္းခိုး.̋.။ဟုျဖစ္သည္။
ဘုမၼရာဇာပင္ေရြးခ်ယ္ျခင္း


=================
ဘုမၼရာဇာပင္သည္ ၾကီးပင္ေပါက္စႏွင့္လည္းတူ၏။ၾကက္မအုပ္ပင္ႏွင့္ ့္လည္းတူ၏။ေရာင္းခ်သူသည္ တိလကၤပင္ႏွင့္လည္း ျမစ္ဥမ်ားကို ေရာေႏွာထား တတ္သည္။ခါးျခင္းလည္းတူျပန္သည္။
ဘုမၼရာဇာမွာ ဆတ္၍က်ိဳးတတ္ျပီး အတြင္းသားအရစ္ရစ္ အထပ္ ထပ္ အေနအထား ေတြ႔ရသည္။
ေဆးအျဖစ္သံုးစဲြမည္ ဘုမၼရာဇာသည္ ၾသဇာဓာတ္ျပည္႔၀ျခင္း၊ တုတ္ခိုင္ၾကီးထြားျခင္း၊အေရာင္အေသြး ျပည့္စံုရန္လိုေလသည္။ ႏွစ္နုႏွင့္သက္ၾကီးမျဖစ္ရန္လိုသည္။
အသြင္သ႑ာန္
***********************
မ်ိဳးစိတ္ေပါင္း(၇)စိတ္ရွိသည္။ႏွစ္ရွည္ခံပင္ငယ္မ်ိဳးျဖစ္သည္။အ ေရးအပါဆံုးမ်ိဳးမွာ (Ranwolfia serpentine Bent)ျဖစ္သည္။ အျမင့္ေပ(၁)ေပခဲြမွ(၂) ေပထိျဖစ္သည္။ အပြင့္မွာပန္းခိုင္ ထိပ္စုျပံဳျပီး အနီေရာင္၊ပန္းေရာင္ႏွင့္အျဖဴေရာင္တို႔ ပြင့္သည္။စား ေတာ္ပဲလံုးမွ်ရွိျပီး ရင့္လွ်င္ အစိမ္းေရာင္မွအနီေရာင္သို႔ေျပာင္း သြား သည္။
ေပါက္ေရာက္ျခင္း
ပူအိုက္စြတ္စိုေသာ မိုးေရခ်ိန္လက္မ(၈၀)မွ(၁၂၀) ေက်ာ္ခန္႔ရွိ ေသာ ေဒသမ်ားတြင္ေပါက္ေရာက္သည္။
ျမန္မာေဆးက်မ္းမ်ားမွျပေသာအာနိသင္အျမစ္သည္ဖန္၊ စပ္၊ခါးအရသာရွိသည္။ ပူေသာသတၱိရွိသည္ ။၀မ္းမီးကို ေတာက္ေစကာ ေလကိုသက္ေစသည္။ႏွဳတ္ကိုျမိန္ေစသည္။ အေၾကာေသ၊အေၾကာလွဳပ္ျခင္းကို ေပ်ာက္ကင္းေစသည္။ ဆီးအိမ္တြင္ျဖစ္ေသာ ေညာင္းက်နာ၊ရိျဖဴရိနီ ဆင္းမွဳႏွင့္သုက္ဆီးလြန္ေသာေရာဂါကိုနိုင္ သည္။ ေသြးတိုး၊ေသြးနိမ္႔၊ေသြးျမင့္ေသာေရာဂါမ်ား၊ကာလသားေရာဂါႏွင့္ႏွလံု တုန္ရင္ခုန္ေသာေရာဂါတို႔ကို ေပ်ာက္သည္။ ပန္ေသ၊ပန္ညိွဳး၊ သုက္ခမ္းေသာေရာဂါတို႔ကိုနိုင္သည္။
အသံုးျပဳပံု
########
(က)အျမစ္သည္ ေသြးတိုးက်ေဆးအျဖစ္ထင္ရွားသည္။စိုးရိမ္ေၾကာင့္ၾကျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ ေသြးတိုးေရာဂါရွိသည့္လူငယ္မ်ားႏွင့္ သင့္ေတာ္သည္။
(ခ) အျမစ္ကို အားတိုးေဆး၊အိပ္ေဆး၊အဆိပ္ေျဖေဆး ႏွင့္ အဖ်ား ျဖတ္ေဆးမ်ားတြင္ ထည္႔သြင္းအသံုးျပဳသည္။
(ဂ) စိတ္ၾကြျခင္း၊ ရန္ျပဳလိုျခင္း ၊စိုးရိမ္ေၾကာင့္ၾကမွဳျဖစ္ျခင္း ျဖစ္ တတ္ေသာစိတ္ေ၀ဒနာရွင္တို႔အတြင္ စိတ္ျငိမ္ေဆးအျဖစ္အသံုးျပဳ သည္။
(ဃ) ဘုမၼရာဇာ၊ ရွိန္းခို၊ဣသရမူလီ၊ေဆးဒန္းတို႔ကို အမွဳန္႔ျပဳ၍ ေရာစပ္ကာ ကေလးငယ္မ်ား အသားအေရေအး၍ တက္ျခင္း၊ ပူ၍တက္ျခင္း၊ အေညွာ္မိျခင္း၊ ခၽြဲၾကပ္ျခင္း၊ ေလပူၾကပ္ ျခင္းတို႔ျဖစ္ပါက ေျခဖ၀ါး၊လက္ဖ၀ါးတို႔အားခ်န္ကာ တစ္ကိုယ္လံုး လိမ္းေပးရသည္။ ယင္းေဆးမွဳန္႔ကို ကြမ္းရြက္ျဖင့္ေရာေခ်ကာအနံ႔ ရွဴေပးရသည္။ လက္ကိုအပူကင္၍ ရင္ကိုသပ္ခ်ျခင္း ေပ်ာက္ကင္း နိုင္သည္။
(င) လတ္ဆတ္ေသာအရြက္၏ အရည္ကိုမ်က္စိေဆးအျဖစ္ ေဖၚ စပ္အသံုးျပဳသည္။
(စ) ဘုမၼရာဇာေဆးစားသံုးျပီးေနာက္ ပြင့္ေသာအစာကိုစားရ သည္။ေရမွန္မွန္ခ်ိဳးရသည္။
ဘုမၼရာဇာေဆးအသံုးတို႔မွာ မ်ားစြာနက္နဲက်ယ္ျပန္႔ လွပါသည္။ သိမီသမွ် ဗဟုသုတသာျဖစ္ပါသည္။
က်မ္းကိုး
အရွင္နာဂသိန္က်မ္း/ျမန္မာ့ေဆး၀ါးပင္မ်ား
အစာအိမ္ေဆး
ဘုမၼရာဇာ=ပ်ားရည္=ဆင္တံုးမႏြယ္=ျမင္းခြာရြက္
ဘုရင္ဆင္စီးျမင္းရံ******အစာခံလို႕မွတ္တယ္
ဘုမၼရာဇာပင္သက္တမ္း၃ႏွစ္မွ၄ႏွစ္ရွိေသာအပင္ျမစ္သည္ အယ္ကာရိြဳက္က္ပါဝင္မွဳ ၀.၈%ထက္မနည္းပါရွိသည္။
ထိုအယ္ကရြိဳက္သည္ ေသြးတိုးကိုက်ေစျပီး စိတ္ကိုျငိမ္ေစသည္ဟုဆိုသည္။
ဟုေတြ႔ရွိႀက၍ ဘုမၼရာဇာကိုေဆးဝါးမ်ားေဖၚစပ္ရာတြင္ကပိုိုမိုထည့္သြင္းသံုးစဲြလာႀကသည္။
ယခုတိုင္အခ်ိဳ႕ေဒသမ်ားတြင္ ဘုမၼရာဇာျမစ္ကိုကေလး လည္တြင္ဆဲြေပးႀကသည္။ ကေလးမ်ားအားပေယာဂမဝင္ေရာက္ရန္ႏွင့္ ေရာဂါဘယကင္းေဝးေစသည္ဟု
ယံုႀကည္ျခင္းရွိႀကသည္။
လိုသူတို႕သံုး စိတ္ႏွလံုးရႊင္ျပံဳးနိုင္ပါေစ

ဖိုးသူေတာ္ (www.phothutaw.com)
Credit: ရဲမ်ိဳးသူ(ေဗာဓိျမိဳင္)
# Unicode Version ျဖင့္ ဖတ္ပါ #
ဒီ ဘုမ္မရာဇာကသိပ်အစွမ်းကြီးပါတယ် သိစေချင်ပါတယ်#သူတို့ဒေသ အားကိုးစရာဆေးအဆောင်
#(ဘုမ္မရာဇာ) ယုံပါလျှင်ဆောင်
=======
ဘုမ္မရာဇာကို တိုင်းရင်းဆေးနှင့်မကင်းသူတိုင်း သိကြ၏ဆေးကျမ်းကြီးများတွင် ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် ဂုဏ်ကြီးလှစွာဖေါ်ပြကြသည်။စိတ်ဝင်စားဖွယ်ဖြစ်ရဆုံး ဆေးမြစ်လည်းဖြစ်သည်။
သူတို့ဒေသ
ချင်းတွင်းမြစ်နဘေးရွာလေးများကိုဆိုချင်ပါသည်။ တိတိပပဆိုရသော ကလေးဝ မင်းကင်းနှင့်မော်လိုက်မြို့နယ်တွင်းရှိ အချို့ရွာများဖြစ်၏။ ထိုသူတို့ တောတောင်တို့ဖြင့် အသက်မွေးဝမ်းပြုကြသည်။ သစ်ခုတ်ဝါးခုတ် မုဆိုးလိုက် အခင်းစိုက်(ယာ)စသည်ဖြင့် တောနှင့်ပတ်သက်သော အလုပ်များသာ။

တောတက်သူများ
တောပေါ်တောင်ပေါ်အလုပ်အကိုင် လုပ်ရန်သွားရောက်နေထိုင်သူများကို တောတက်သည်ဟုဆိုသည်။တောတက်သူတိုင်း ဘုမ္မရာဇာမြစ်
ကို ပါအောင်ယူဆောင်ကြသည်။
(1)တောတောင်ထဲ အဆိပ်ရှိတိရစ္ဆာန်များ ထိုးကိုက်က ဘုမ္မရာဇာကိုရအောင်သွေးပြီးတိုက် ရအောင်လူး အသက်မသေရန်အာမခံသည်
ဆိုသည်။အထူးသဖြင့်အဆိပ်ပြင်းသောမြွေဆိပ်ကိုနိုင်၏
(2)အဖျားတက်မလား ဘုမ္မရာဇာသွေးပြီးသောက်ကပျောက်သည်။
(3)တောတောင်ထဲ တောခြောက်တောမှောက် ဘုမ္မရာဇာပါလျှင်ဘယ်သောအခါမှ အခြောက်မခံရ။
(4) မျက်စိနာဦးမလား။အမြစ်သွေးပြီးသာကွင်း စိတ်ချရသည်ဆိုသည်
(5) သွေးတိုးလည်း အမြစ်ကိုသွေးပြီးသာသောက် သွေးတိုးကျ သည်သာ။
(6) ကလေးများလည်တွင်ဆွဲပေးကြသည်။ သန်ကောင်မထ ပယောဂမကပ်ဟု အတိအကျဆိုပြန်သည်။
ထိုသူတို့နေသောရွာလေးများတွင် ဝန်ထမ်းဘဝရောက်ရှိစဉ်ပိုးထသောဖြစ်ရပ်ဖြင့်ကြုံဖူးသည်။တောတက်သူ မောင်ထွေးပိုးထိ၍ဆုံးသည်။ တစ်ရွာလုံး တောက်ခေါက်ခေါက်ဖြင့်အဆောင်ဆေးမပါသွား၍ဖြစ်သည်ဟုဆိုလေသည်။တောတက်သူတိုင်း ကိုသွားခါနီးသတိပေးစကားက “အဆောင်ဆေးပါရဲ့လား “ထိုစကားသာဖြစ်သည်။
စိတ်ဝင်စားစွာ လေ့လာမိသောဘုမ္မရာဇာ
======================
ဘာသာပြန်ပါလျှင် ဘုမ္မိ(မြေ)နှင့်ရာဇာ(ဘုရင်)မြေဘုရင်ဟုအဓိပ္ပါယ် ရပါသည်။စိတ်ဝင်စားဖွယ် ဆေးစွမ်းကြီးရုံမျှမက ဂမ္ဘီရဆန်သော စွမ်းရည်တို့ လည်းရှိပါသည်။
ဘုမ္မရာဇာကို ရုက္ခဗေဒအမည်မှာ (Rauwolifia serpentine benth) ဖြစ်သည်။ အပွင့်သည်ခရမ်း၊ဖြူ၊နီရောင်ဖြစ်သည်။ အ နက်ရောင်လည်းရှိသည်။စားတော်ပဲလုံးခန့်ရှိပြီးအရောင်နီသည်။

ဘုမ္မိရာဇာဟုခေါ်ခြင်း
==============
ဘုမ္မိ-မြေတွင်ပေါက်သောပရဆေးတကာတို့ထက်ဂုဏ် သတ္တိအကျိုးထူး ကို ပေးနိုင်သောကြောင့်…ရာဇာ-မင်းကဲ့သို့ ဖြစ်သောအပင် (မြေပေါက်သစ်ပင်တကာတို့ ၏မင်း)ဟုဆိုသည်။မင်သည်လူဆိုး၊လူမိုက်တို့ကို နှိမ်နင်းအောင်မြင်သကဲ့သို့ မြေတွင် ရှိသော ပယောဂ၊ဘီလူး၊မြေဘုတ်အားလုံးကို အောင်မြင် နှိမ်နင်း နိုင်လေသည်။
ရှင်နာဂသိန်ကျမ်းအလိုအရ
===================
ရာဇာ=(မင်းနှင့်တူသောအပင်) မြွေဆိုးနိုင်သစ်ပင်ဘုမ္မိ-ပထဝီရုပ်ဓာတ်လွန်၍ ဖြစ်သော ရောဂါဝေဒနာတို့နှင့် မြေဆွဲ မြေကိုင် ရောဂါဝေဒနာတို့ကိုအောင်နိုင်သောကြောင့်ဟု လည်းဆို သည်။
တစ်နည်းတင်ပြပုံ
============
မြေတွင် နေသောသက်ရှိမြွေစသည်တို့၏ အဆိပ်မျိုးဟူသမျှနှင့် စိန်စသောသယံဇာတတို့မှဖြစ်သည့်ထာဝရအဆိပ်ကို စားသုံးမိ၍ အဆိပ်ဖြစ်ပါက ရောဂါဝေဒနာတို့ကို ဖြိုးခွင်းအောင်မြင်နိုင်သော ကြောင့်။
ရာဇာကြီး(၄)ပါးရှိသည်
(က) ဘုမ္မရာဇာ
(၂)ဧကရာဇာ
(၃)သီဟရာဇာ
(၄)ရာဇဝံသတို့ဖြစ်သည်။
ရှေးပညာကြီးသူ ဆေးဆရာမြတ်တို့ အသုံးပြုပုံ အထောက်အထား တစ်ခုမှာ
“̏ဘုမ္မရာဇာ၊ဧကရာဇ်နှင့် ရာဇဝင်မြစ် ၎င်းသုံးဖြာပေါင်းကြိတ်ခါ အရိပ်မှာလှန်း၊ဆောင်မြန်းကြပါသွေးတက်နာ ဖြစ်လာသည့်ဆိပ်မျိုးနတ်ရေစင် ပမာစွမ်းတယ်၊ မြိုင်တန်းကတန်းခိုး.̋.။ဟုဖြစ်သည်။
ဘုမ္မရာဇာပင်ရွေးချယ်ခြင်း


=================
ဘုမ္မရာဇာပင်သည် ကြီးပင်ပေါက်စနှင့်လည်းတူ၏။ကြက်မအုပ်ပင်နှင့့််လည်းတူ၏။ရောင်းချသူသည် တိလင်္ကပင်နှင့်လည်း မြစ်ဥများကို ရောနှောထား တတ်သည်။ခါးခြင်းလည်းတူပြန်သည်။
ဘုမ္မရာဇာမှာ ဆတ်၍ကျိုးတတ်ပြီး အတွင်းသားအရစ်ရစ် အထပ် ထပ် အနေအထား တွေ့ရသည်။
ဆေးအဖြစ်သုံးစွဲမည် ဘုမ္မရာဇာသည် သြဇာဓာတ်ပြည့်ဝခြင်း၊ တုတ်ခိုင်ကြီးထွားခြင်း၊အရောင်အသွေး ပြည့်စုံရန်လိုလေသည်။ နှစ်နုနှင့်သက်ကြီးမဖြစ်ရန်လိုသည်။
အသွင်သဏ္ဍာန်
***********************
မျိုးစိတ်ပေါင်း(၇)စိတ်ရှိသည်။နှစ်ရှည်ခံပင်ငယ်မျိုးဖြစ်သည်။အ ရေးအပါဆုံးမျိုးမှာ (Ranwolfia serpentine Bent)ဖြစ်သည်။ အမြင့်ပေ(၁)ပေခွဲမှ(၂) ပေထိဖြစ်သည်။ အပွင့်မှာပန်းခိုင် ထိပ်စုပြုံပြီး အနီရောင်၊ပန်းရောင်နှင့်အဖြူရောင်တို့ ပွင့်သည်။စား တော်ပဲလုံးမျှရှိပြီး ရင့်လျှင် အစိမ်းရောင်မှအနီရောင်သို့ပြောင်း သွား သည်။
ပေါက်ရောက်ခြင်း
ပူအိုက်စွတ်စိုသော မိုးရေချိန်လက်မ(၈၀)မှ(၁၂၀) ကျော်ခန့်ရှိ သော ဒေသများတွင်ပေါက်ရောက်သည်။
မြန်မာဆေးကျမ်းများမှပြသောအာနိသင်အမြစ်သည်ဖန်၊ စပ်၊ခါးအရသာရှိသည်။ ပူသောသတ္တိရှိသည် ။ဝမ်းမီးကို တောက်စေကာ လေကိုသက်စေသည်။နှုတ်ကိုမြိန်စေသည်။ အကြောသေ၊အကြောလှုပ်ခြင်းကို ပျောက်ကင်းစေသည်။ ဆီးအိမ်တွင်ဖြစ်သော ညောင်းကျနာ၊ရိဖြူရိနီ ဆင်းမှုနှင့်သုက်ဆီးလွန်သောရောဂါကိုနိုင် သည်။ သွေးတိုး၊သွေးနိမ့်၊သွေးမြင့်သောရောဂါများ၊ကာလသားရောဂါနှင့်နှလုံ တုန်ရင်ခုန်သောရောဂါတို့ကို ပျောက်သည်။ ပန်သေ၊ပန်ညှိုး၊ သုက်ခမ်းသောရောဂါတို့ကိုနိုင်သည်။
အသုံးပြုပုံ
########
(က)အမြစ်သည် သွေးတိုးကျဆေးအဖြစ်ထင်ရှားသည်။စိုးရိမ်ကြောင့်ကြခြင်းကြောင့်ဖြစ်သော သွေးတိုးရောဂါရှိသည့်လူငယ်များနှင့် သင့်တော်သည်။
(ခ) အမြစ်ကို အားတိုးဆေး၊အိပ်ဆေး၊အဆိပ်ဖြေဆေး နှင့် အဖျား ဖြတ်ဆေးများတွင် ထည့်သွင်းအသုံးပြုသည်။
(ဂ) စိတ်ကြွခြင်း၊ ရန်ပြုလိုခြင်း ၊စိုးရိမ်ကြောင့်ကြမှုဖြစ်ခြင်း ဖြစ် တတ်သောစိတ်ဝေဒနာရှင်တို့အတွင် စိတ်ငြိမ်ဆေးအဖြစ်အသုံးပြု သည်။
(ဃ) ဘုမ္မရာဇာ၊ ရှိန်းခို၊ဣသရမူလီ၊ဆေးဒန်းတို့ကို အမှုန့်ပြု၍ ရောစပ်ကာ ကလေးငယ်များ အသားအရေအေး၍ တက်ခြင်း၊ ပူ၍တက်ခြင်း၊ အညှော်မိခြင်း၊ ချွဲကြပ်ခြင်း၊ လေပူကြပ် ခြင်းတို့ဖြစ်ပါက ခြေဖဝါး၊လက်ဖဝါးတို့အားချန်ကာ တစ်ကိုယ်လုံး လိမ်းပေးရသည်။ ယင်းဆေးမှုန့်ကို ကွမ်းရွက်ဖြင့်ရောချေကာအနံ့ ရှူပေးရသည်။ လက်ကိုအပူကင်၍ ရင်ကိုသပ်ချခြင်း ပျောက်ကင်း နိုင်သည်။
(င) လတ်ဆတ်သောအရွက်၏ အရည်ကိုမျက်စိဆေးအဖြစ် ဖေါ် စပ်အသုံးပြုသည်။
(စ) ဘုမ္မရာဇာဆေးစားသုံးပြီးနောက် ပွင့်သောအစာကိုစားရ သည်။ရေမှန်မှန်ချိုးရသည်။
ဘုမ္မရာဇာဆေးအသုံးတို့မှာ များစွာနက်နဲကျယ်ပြန့် လှပါသည်။ သိမီသမျှ ဗဟုသုတသာဖြစ်ပါသည်။
ကျမ်းကိုး
အရှင်နာဂသိန်ကျမ်း/မြန်မာ့ဆေးဝါးပင်များ
အစာအိမ်ဆေး
ဘုမ္မရာဇာ=ပျားရည်=ဆင်တုံးမနွယ်=မြင်းခွာရွက်
ဘုရင်ဆင်စီးမြင်းရံ******အစာခံလို့မှတ်တယ်
ဘုမ္မရာဇာပင်သက်တမ်း၃နှစ်မှ၄နှစ်ရှိသောအပင်မြစ်သည် အယ်ကာရွိုက်က်ပါဝင်မှု ဝ.၈%ထက်မနည်းပါရှိသည်။
ထိုအယ်ကရွိုက်သည် သွေးတိုးကိုကျစေပြီး စိတ်ကိုငြိမ်စေသည်ဟုဆိုသည်။
ဟုတွေ့ရှိကြ၍ ဘုမ္မရာဇာကိုဆေးဝါးများဖေါ်စပ်ရာတွင်ကပိုမိုထည့်သွင်းသုံးစွဲလာကြသည်။
ယခုတိုင်အချို့ဒေသများတွင် ဘုမ္မရာဇာမြစ်ကိုကလေး လည်တွင်ဆွဲပေးကြသည်။ ကလေးများအားပယောဂမဝင်ရောက်ရန်နှင့် ရောဂါဘယကင်းဝေးစေသည်ဟု
ယုံကြည်ခြင်းရှိကြသည်။
လိုသူတို့သုံး စိတ်နှလုံးရွှင်ပြုံးနိုင်ပါစေ

ဖိုးသူတော် (www.phothutaw.com)
Credit: ရဲမျိုးသူ(ဗောဓိမြိုင်)
 
 
 
ေန႔စဥ္သတင္းအသစ္မ်ားကို Email ပို႔ေပးပါမည္။
သင္၏ Gmail ကို ေအာက္တြင္ ျဖည့္စြက္၍ Submit လုပ္ပါ။
 
 
Top