စကၤာပူႏိုင္ငံတြင္က်င္းပမည့္ (၆) ႀကိမ္ေျမာက္ ျမန္မာ့အႀကီးဆံုး အိမ္ၿခံေျမအေရာင္းျပပြဲႀကီး
×

အမ်ဳိးသမီး လိင္ အဂၤါ အစိတ္ အပုိင္ းထဲမွာ အ႐ႈပ္ ေထြးဆုံး အစိတ္ အပုိင္ းတစ္ ခု ကုိ ေျပာပါဆုိရင္ အမ်ဳိးသမီး လိင္ အဂၤါ အ ေစ့လုိ႔ ေျပာရမွာ ျဖစ္ ပါတယ္ ။ အမ်ဳိးသမီး လိင္ အဂၤါ အ ေစ့ Clitoris ဟာ ႏွစ္ ေပါင္ းမ်ားစြာကတည္ းက လူအမ်ား လြဲမွားစြာ နားလည္ ထားၾကတဲ့ အဂၤါ အစိတ္ အပုိင္ းတစ္ ခုလည္ း ျဖစ္ ပါတယ္ ။ ႏုိ႔တုိက္ သတၱဝါ အမသတၱဝါ ေတြအားလုံး၊ ငွက္ အမနဲ႔ တြားသြားသတၱဝါ တစ္ ခ်ဳိ႕ နဲ႔ ေႁမြတစ္ ခ်ဳိ႕တုိ႔မွာ Clitoris လုိ႔ ေခၚတဲ့ အမ်ဳိးသမီး လိင္ အဂၤါ အ ေစ့ ႐ွိၾကပါတယ္ ။

လူသား ေတြမွာ ေတာ့ Clitoris လုိ႔ ေခၚတဲ့ အမ်ဳိးသမီး လိင္ အဂၤါက လိင္ ပုိင္ းဆုိင္ ရာ သာယာမႈ အတြက္ ေတာ္ ေတာ္ အ ေရးပါတဲ့ အဂၤါ တစ္ ခုျဖစ္ ပါတယ္ ။ တကယ္ေတာ့ ဒီအဂၤါအစိတ္အပုိင္းဟာ ကမာၻလူဦးေရ တစ္ဝက္ခန္႕ရွိ အမ်ဳိးသမီးေတြမွာ ရွိၾကတဲ့ အဂၤါတစ္ခု ျဖစ္ေပမဲ့ လူအမ်ားစုက ဒီအဂၤါအေၾကာင္း အေသးစိတ္ မသိေသးၾကပါဘူး။ ကၽြန္ေတာ္ ဒီေဆာင္းပါးေလးထဲမွာေတာ့ Hello ဆရာ၀န္ က်န္းမာေရး ပရိတ္သတ္မ်ားအတြက္ Clitoris လုိ႕ေခၚတဲ့ အမ်ဳိးသမီး လိင္အဂၤါ အ ေစ့ရဲ႕ ဖြဲစည္းပုံ၊ က်န္းမာေရးနဲ႕ အိမ္ေထာင္ေရး အေပၚ ဘယ္ေလာက္သက္ေရာက္မႈ ရွိလဲဆုိတာကုိ ေဖာ္ျပေပးသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

၁။ အမ်ဳိးသမီး လိင္အဂၤါ အ ေစ့ (Clitoris) ဟာ အေစ့ေလး တစ္ခုသာ မဟုတ္ပါဘူး။
Image : Wiki

အမ်ိဳးသမီး လိင္ အဂၤါ အ ေစ့ Clitoris ရဲ႕ သဘာဝ ကုိ သူ႔ရဲ႕ နာမည္ မွာ တင္ အ႐ွင္ းသားျမင္ ရႏုိင္ ပါတယ္ ။ Clitoris ရဲ႕မူရင္ းစကားဟာ ေ႐ွး ေဟာင္ းဂရိစကား Kleitoris မွ ဆင္ းသက္ လာတာ ျဖစ္ ၿပီး အဓိပၸါယ္ က ေတာ့ ေတာင္ ကုန္ းက ေလး လုိ႔ အဓိပၸါယ္ သက္ ေရာက္ ပါတယ္ ။ ဒါ့အျပင္ Kleitoris ဆုိတဲ့ စာလုံးထဲက Kleis ရဲ႕ အဓိပၸါယ္ ကလည္ း ေသာ့ လုိ႔ အဓိပၸါယ္ ရပါ ေသးတယ္ ။ တကယ္ ေတာ့ ဒီအဂၤါ ေလးဟာ အမ်ဴိးသမီး ေတြလိင္ ပုိင္ းဆုိင္ ရာ သာယာမႈ အတြက္ ေသာ့ခ်က္ အဂၤါ တစ္ ခု ျဖစ္ ပါတယ္ ။ ဒါ ေပမဲ့ အမ်ဳိးသမီးလိင္ အဂၤါအ ေစ့ Clitoris ဟာ ကြၽန္ ေတာ္ တုိ႔ ထင္ ထားသလုိ အျပင္ က ေန ျမင္ေတြ႔ရတဲ့ အဂၤါ အေစ့ေလး တစ္ခုပဲ မဟုတ္ ပါဘူး။  ဒါဟာ Clitoris ရဲ႕ အစိတ္ အပုိင္ း ေသး ေသး ေလးတစ္ ခုသာ ႐ွိပါ ေသးတယ္ ။ ကြၽန္ ေတာ္ တုိ႔ မ်က္ စိနဲ႔ ျမင္ ရတဲ့ အေစ့ေလး ကုိ အမ်ဳိးသမီး လိင္ အဂၤါ အ ေစ့ ထိပ္ေခါင္း (glans clitoris) လုိ႔ ေခၚပါတယ္ ။ ဒီအစိတ္ အပုိင္ းကုိပဲ ကြၽန္ ေတာ္ တုိ႔ မ်က္ လုံးနဲ႔အလြယ္ တစ္ ကူ ျမင္ ရတာျဖစ္ ပါတယ္ ။ တကယ္ ့ အမ်ဳိးသမီး လိင္ အဂၤါ အ ေစ့ဟာ ဒီထက္ ပုိႀကီးၿပီး ဒီ လုိ ကြၽန္ ေတာ္ တုိ႔ မ်က္ စိနဲ႔ ျမင္ ရတဲ့ အစိတ္ အပုိင္ းဟာ Clitoris တစ္ ခုလုံး မဟုတ္ ေၾကာင္ း လူအမ်ား သိ႐ွိလာတာ ႏွစ္ ေပါင္း အနည္ းငယ္ သာ ႐ွိပါ ေသးတယ္ ။

Clitoris မွာ အဓိ အစိတ္ အပုိင္ း ၃ ခု႐ွိပါတယ္ ။ အဲ့ဒါ ေတြက ေတာ့

(၁) glans clitoris။

ဒီအစိတ္ အပုိင္ းက မ်က္ လုံးနဲ႔ ျမင္ ရတဲ့ တစ္ ခုတည္ း ေတာ့ အပုိင္ း ျဖစ္ ၿပီး အဂၤါ အစိတ္ အပုိင္ းတစ္ ခုလုံးရဲ႕ ၅ ပုံတစ္ ပုံ (သုိ႔မဟုတ္ ) ဒီထက္ ပုိ ေသးပါတယ္ ။

(၂) Clitoris ေဘးအလႊာ ၂ ခု။

ဒီ Clitoris ရဲ႕ ေဘးအလႊာ ၂ ခုဟာ ေစာင္ လုိပဲ Clitoris ေခါင္ းမွ ဖ်ာစင္ းသြားၿပီး Vulva လုိ႔ ေခၚတဲ့ အမ်ဳိးသမီး အဂၤါ ႏႈတ္ ခမ္ းသားတစ္ ႐ႈး ေတြအတြင္ းပုိင္ းအထိ တစ္ ဖက္ တစ္ ခ်က္ စီ ဆင္ းသြားပါတယ္ ။

(၃) ေမြးလမ္းေၾကာင္း ဝင္ေပါက္ ေဘးနားက အဖု (၂) ခု။
Image : Hello clue

ေမြးလမ္းေၾကာင္း အဝင္ေပါက္ ေဘး ၂ ဘက္ ၂ ခ်က္မွာ တည္ရွိေနတဲ့ အဖု ၂ ခုဟာ အမ်ဳိးသမီး လိင္အဂၤါ အေစ့ (Clitoris) ရဲ႕ အတြင္းပုိင္း အစိတ္အပုိင္းေတြ ျဖစ္ၿပီး အမ်ဳိးသမီး အဂၤါနမိတ္ဝက ၾကည့္ရင္ ျမင္ရမွာ မဟုတ္ပါဘူး။ ဒီအဖု ႏွစ္ခုဟာ အမ်ဳိးသမီး အဂၤါ ႏႈတ္ခမ္းသားရဲ႕ ေနာက္မွာ ရွိကာ ဆီးလမ္းေၾကာင္း၊ ေမြးလမ္းေၾကာင္း တုိ႕ကုိ ေဘးက ျဖတ္သြားတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအဖု (၂) ခုနဲ႕ Clitoris ေဘးအလႊာ ၂ ခု (crura) မွာ ေထာင္မတ္တစ္ရႈးေတြ ပါဝင္ၿပီး လိင္စိတ္ လႈံ႕ေဆာ္ခံရတဲ့ အခ်ိန္မွာ ေသြးမ်ားျပည့္တင္းလာၿပီး ေဖာင္းကားလာပါတယ္။ ေမြးလမ္းေၾကာင္း တစ္ဖက္တစ္ခ်က္မွာ ေဖာင္းကားလာျခင္းျဖင့္ ေမြးလမ္းေၾကာင္း အတြင္း ေခ်ာဆီပုိထြက္ေစလာႏုိင္ၿပီး အာရုံခံစားမႈနဲ႕ လိင္ခံစားမႈကို ပုိတုိးတက္လာေစႏုုိင္ပါတယ္။

အစိတ္ အပုိင္ းတစ္ ခုလုံးဆုိရင္ Clitoris ဟာ စုစု ေပါင္ း ၇ စင္ တီမီတာ ေလာက္ ႐ွိႏုိင္ ပါတယ္ ။ Clitoris ထိပ္ ေခါင္ းတစ္ ခု တည္ းက ကုိ ၄-၇ မီလီမီတာ ေလာက္ အထိ ႐ွိ ပါတယ္ ။ အမ်ဳိးသမီး လိင္ အဂၤါ အစိတ္ အပုိင္ း ထိပ္ ေခါင္ းမွာ နာဗ္ ေၾကာထုံး ေတြ အမ်ားဆုံးပါဝင္ ေနတဲ့ အတြက္ လိင္ ပုိင္ းဆုိင္ ရာ သာယာမႈကို ျဖစ္ ဖုိ႕ အတြက္ အဓိက အေရးႀကီးတဲ့ အစိတ္အပုိင္း ျဖစ္ေနတာပါ။

၂။ လိင္ပုိင္းဆုိင္ ရာ ခံစားခ်က္အတြက္ အဓိကအက်ဆုံး ေနရာ အစိတ္ အပုိင္ းတစ္ခု။

အာ႐ုံခံႏုိင္ စြမ္ း ျမင္ ့မားတာ ေၾကာင္ ့ အမ်ဳိးသမီး လိင္ အဂၤါ အစိတ္ အပုိင္းဟာ အမ်ဳိးသမီး လိင္ ခံစားမႈ အထြတ္အထိပ္ ေရာက္ ျခင္ းမွာ အဓိက က်တဲ့ ေနရာတစ္ ခု ျဖစ္ ပါတယ္ ။ အမ်ဳိးသမီး လိင္အဂၤါ အ ေစ့ (Clitoris) ရဲ႕ ထိပ္ေခါင္းမွာ နာဗ္ေၾကာထုံး ၈၀၀၀ ခန္႕ ပါဝင္တဲ့အတြက္ အာရုံခံစားမႈ အျမင့္မားဆုံး အစိတ္အပုိင္း ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီနာဗ္ေၾကာပမာဏဟာ အမ်ဳိးသား လိင္တံမွာ ပါဝင္တဲ နာဗ္ေၾကာထုံး ပမာဏရဲ႕ ၂ ဆ ခန္႕ရွိပါတယ္။ အျပာကား ေတြေၾကာင့္ လူအမ်ားက အမ်ဳိးသမီး လိင္ ခံစားမႈ အထြတ္ အထိပ္ ေရာက္ ျခင္ းဟာ လိင္ အဂၤါ ထုိးသြင္ းဆက္ဆံျခင္းမွသာ ရတာ ျဖစ္ တယ္ လုိ႔ မွားယြင္းစြာ သိထားၾကပါတယ္ ။ ဒါ ေပမဲ့ သိပၸံပညာအရ ေတာ့ ဒီလုိဟုတ္ ပါဘူး။ အမ်ဳိးသမီးေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားဟာ အမ်ဳိးသမီး လိင္အဂၤါ အ ေစ့ (Clitoris) ကို လႈံ႕ေဆာ္မွသာ လိင္ဆက္ဆံခ်ိန္ ခံစားခ်က္ အထြတ္အထိပ္ေရာက္တတ္ေလ့ ရွိတယ္လုိ႕ ေလ့လာသူေတြက ဆုိပါတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ အမ်ဳိးသမီး လိင္အဂၤါ အ ေစ့ (Clitoris) အမ်ဳိးသမီးေတြ လိင္ဆက္ဆံခ်ိန္ အထြတ္အထိပ္ေရာက္ဖုိ႕ အတြက္ အဓိက အက်ဆုံးေနရာတစ္ခုလုိ႕ေခၚရမွာပါ။ ဒါ့အျပင္ အမ်ဳိးသမီးေတြရဲ႕ ေမြးလမ္းေၾကာင္း Vagina ဟာ ေဆးပညာ အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆုိခ်က္အရ အမ်ဳိးသမီး အဂၤါ နမိတ္ဝ (Vulva) နဲ႕ သားအိမ္ေခါင္းကုိ ဆက္သြယ္ေပးထားတဲ့ မ်ဳိးပြားအဂၤါ ျပြန္ေခ်ာင္းတစ္ခုသာ ျဖစ္ၿပီးလိင္ဆက္ဆံခ်ိန္ အထြတ္အထိပ္ေရာက္ျခင္းကုိ ျဖစ္ေစႏုိင္တဲ့ ဖြဲ႕စည္းပုံမရွိဘူးလုိ႕ ေဆးပညာရွင္ေတြက ဆုိပါတယ္။ ဒီေတာ့ အမ်ဳိးသမီးေတြ လိင္ဆက္ဆံခ်ိန္ အထြတ္အထိပ္ေရာက္ျခင္းဟာ နာဗ္ေၾကာဆုံးေတြ တစ္စုတစ္စည္းတည္း တည္ရွိေနတဲ့ အမ်ဳိးသမီး လိင္အဂၤါ အ ေစ့ (Clitoris) ေၾကာင့္သာ ေရာက္ရတာ ျဖစ္ပါတယ္။

၃။ အမ်ဳိးသား လိင္အဂၤါ (Penis) နဲ႕ ဖြဲ႕စည္းပုံတူတဲ့ အမ်ဳိးသမီး လိင္အဂၤါ အ ေစ့ (Clitoris) ။

အမ်ဳိးသမီး လိင္အဂၤါ အ ေစ့ (Clitoris) ဟာ အမ်ဳိးသားေတြရဲ႕ လိင္တံ (Penis) နဲ႕ ဖြဲ႕စည္းပုံဆင္ပါတယ္။ အမိဝမ္းတြင္း သေႏၶသားဘဝမွာ သေႏၶာသားေတြအားလုံးက ခႏၶာကုိယ္ အစိတ္အပုိင္းေတြ အတူတူျဖစ္ၿပီး အခ်ိန္ၾကာလာတာနဲ႕ အမွ် ဖြဲ႕စည္းပုံျခင္း ကြာသြားလုိ႕သာ က်ား၊ မကြဲသြားတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ အမ်ဳိးသမီးေတြလုိရင္ေသြးေတြကုိ ႏုိ႕တုိက္စရာမလုိတဲ့ အမ်ဳိးသားေတြမွာေတာင္ ရင္သားထိပ္ေခါင္းေတြ ပါဝင္ေနတာ ျဖစ္ပါတယ္။ အမ်ဳိးသားေတြဟာ ရင္သားထိပ္ေခါင္းေတြပါဝင္ေနေပမဲ့ ဒီရင္သားေတြဟာ သေႏၶသား အဆင့္တုန္းကလုိပဲ ဆက္လက္မႀကီးထြားေတာ့ပါဘူး။ ဒီလုိပုံစံပဲ အမ်ဳိးသမီး လိင္အဂၤါ အ ေစ့ (Clitoris) နဲ႕ အမ်ဳိးသားလိင္တံက တူေနတာ ျဖစ္ပါတယ္။ သေႏၶေအာင္ မ်ဳိးဥက သားအိမ္ထဲမွာ တြယ္ကပ္အၿပီး ၆ ပတ္ အၾကာမွာ အမ်ဳိးသား သဘာဝ ေဟာ္မုန္းေတြက သေႏၶသားကုိ သက္ေရာက္ပါတယ္။ အဲ့အခ်ိန္မွာ သေႏၶသား အမ်ဳိးသားဆဲလ္ ေတြက ဒီေဟာ္မုန္းေတြကုိ အမ်ဳိးသား ခႏၶာကိုယ္ ဖြဲ႕စည္းပုံေတြ ျဖစ္တဲ့ လိင္တံ၊ေဝွးေစ့ နဲ႕ ကပ္ပယ္အိတ္ေတြ ျဖစ္ေပၚျခင္းျဖင့္ တုံ႕ျပန္ပါတယ္။ အမ်ဳိးသမီး သေႏၶသားဆဲလ္ေတြကေတာ့ ဒီေဟာ္မုန္းေတြကို မတုံ႕ျပန္ဘဲ ပုံမွန္ လိင္အဂၤါ ဖြဲ႕စည္းပုံျဖစ္တဲ့ အမ်ဳိးသမီး လိင္အဂၤါ အေစ့၊ မ်ဳိးဥအိမ္နဲ႕ အမ်ဳိးသမီး အဂၤါ ႏႈတ္ခမ္း အျဖစ္ ဖြဲ႕စည္းျဖစ္ေပၚပါတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ အမ်ဳိးသမီး လိင္အဂၤါ အ ေစ့ (Clitoris) မွာ Glans လုိ႕ေခၚတဲ့ ထိပ္ေခါင္း ၊ Hood လုိ႕ေခၚတဲ့ ထိပ္ငုံအေရျပား၊ ေထာင္မတ္တစ္ရႈးေတြနဲ႕ ေသးငယ္တဲ့ အတံေလးတစ္ခုပါ ပါဝင္ပါတယ္။ ဒီအရာေတြအားလုံးဟာ အမ်ဳိးသား လိင္တံမွာလည္း ပါဝင္ေနပါတယ္။

၄။ အမ်ဳိးသမီး လိင္အဂၤါ အ ေစ့ (Clitoris) ရဲ႕ အခန္း က႑က ဘယ္ေလာက္ရွိေနသလဲ။

အမ်ဳိးသမီး လိင္အဂၤါ အ ေစ့ (Clitoris) နဲ႕ အမ်ဳိးသား လိင္တံက ပုံစံျခင္း ဆင္တူတယ္ဆုိေပမဲ့ အမ်ဳိးသား လိင္တံမွာက လိင္ပုိင္းဆုိင္ရာ ခံစားမႈ၊ မ်ဳိးပြားမႈဆုိင္ရာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္နဲ႕ ဆီးစြန္႕ထုတ္ျခင္းကုိ ပါ လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ေပမဲ့ အမ်ဳိးသမီး လိင္အဂၤါ အ ေစ့ (Clitoris) အေစ့မွာေတာ့ လုပ္ေဆာင္ခ်က္က တစ္ခုတည္း ရွိပါတယ္။ အဲ့ဒါကေတာ့ လိင္ပုိင္းဆုိင္ရာ ခံစားမႈကုိ လႈံ႕ေဆာ္ျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါဟာ ခႏၶာကုိယ္ဖြဲ႕စည္းပုံရဲ႕ လက္ေဆာင္တစ္ခုလုိ႕လည္း ေဆးပညာရွင္ေတြက ေခၚဆုိၾကပါတယ္။ ဘာေၾကာင့္လဲဆုိေတာ့ အမ်ဳိးသားေတြ လိင္ပုိင္းဆုိင္ရာ ခံစားခ်က္ အထြတ္ထိပ္ ေရာက္သြားၿပီဆုိရင္ သုက္ထြက္ျခင္း ျဖစ္ေပၚပါတယ္။ သုက္ထြက္ျခင္းဟာ မ်ဳိးပြားျခင္းအတြက္ အရမ္းအေရးပါတဲ့ လုပ္ေဆာင္ခ်က္တစ္ခုပါ။ အမ်ဳိးသမီး ေတြမွာက်ေတာ့ မ်ဳိးဥေၾကြျခင္းဟာ လိင္ဆက္ဆံျခင္းနဲ႕ မဆုိင္ဘဲ သူ႕ဘာသာ အမွီအခုိ ကင္းစြာနဲ႕ လုပ္ေဆာင္ ေနတဲ့ လုပ္ေဆာင္ခ်က္တစ္ခုျဖစ္တာေၾကာင့္ ေဆးပညာရွင္ေတြကေတာ့ လိင္ဆက္ဆံခ်ိန္ အထြတ္အထိပ္ရာက္ျခင္းဟာ မ်ဳိးပြားျခင္းနဲ႕ မဆုိင္ဘဲ ခံစားခ်က္ေကာင္းေစရန္အတြက္သာ ျဖစ္တယ္လုိ႕ သတ္မွတ္ထားပါတယ္။

(၅) လူအမ်ားစု မသိၾကေသးတဲ့ အမ်ဳိးသမီး လိင္အဂၤါ အ ေစ့ (Clitoris) ။

ေခတ္မွီတုိးတက္ေနတဲ့ အေနာက္ႏုိင္ငံေတြမွာေတာင္ အမ်ဳိးသမီး လိင္အဂၤါ အ ေစ့ (Clitoris) အေၾကာင္းကုိ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္မွ ေသခ်ာေလ့လာၿပီး တိတိက်က် ထုတ္ေဖာ္ခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဘာေၾကာင့္လဲဆုိေတာ့ အမ်ဳိးသမီး လိင္အဂၤါ အ ေစ့ (Clitoris) ရဲ႕ တစ္ခုတည္းေသာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ဟာ လိင္ပုိင္းဆုိင္ရာ ခံစားခ်က္အတြက္သာ ျဖစ္တဲ့ အတြက္ေၾကာင့္ မိဘမ်ားနဲ႕ ကၽြမ္းက်င္သူ ေဆးပညာရွင္မ်ားကပါ အမ်ဳိးသမီး လိင္အဂၤါ အ ေစ့ (Clitoris) အေၾကာင္းကုိ ထုတ္မေျပာတတ္ၾကပါဘူး။ ဒီလုိ အမ်ဳိးသမီးေတြရဲ႕ လိင္ပုိင္းဆုိင္ရာ ခံစားခ်က္အေၾကာင္း လ်စ္လ်ဴရႈထားျခင္းက အမ်ဳိးသမီးေတြရဲ႕ လိင္ပုိင္းဆုိင္ရာ က်န္းမာေရးနဲ႕ လိင္ပုိင္းဆုိင္ရာ ဘဝေတြကိုပါ ထိခုိက္ေစပါတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ အမ်ဳိးသမီး လိင္အဂၤါ အ ေစ့ (Clitoris) အေၾကာင့္ ေသေသခ်ာခ်ာနားလည္ထားမယ္ဆုိရင္ အမ်ဳိးသမီးေတြကုိ သူတုိ႕ရဲ႕ လိင္ပုိင္းဆုိင္ရာ သာယာမႈအေၾကာင္း ပုိမုိသိရွိလာေစႏုိင္ၿပီး သာယာတဲ့ ဘဝတစ္ခုကုိ ပုိင္ဆုိင္လာေစႏုိင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဖိုးသူေတာ္ (www.phothutaw.com)
Credit: Hello Health Group
# Unicode Version ျဖင့္ ဖတ္ပါ #
အမျိုးသမီး လိင် အင်္ဂါ အစိတ် အပိုင် းထဲမှာ အရှုပ် ထွေးဆုံး အစိတ် အပိုင် းတစ် ခု ကို ပြောပါဆိုရင် အမျိုးသမီး လိင် အင်္ဂါ အ စေ့လို့ ပြောရမှာ ဖြစ် ပါတယ် ။ အမျိုးသမီး လိင် အင်္ဂါ အ စေ့ Clitoris ဟာ နှစ် ပေါင် းများစွာကတည် းက လူအများ လွဲမှားစွာ နားလည် ထားကြတဲ့ အင်္ဂါ အစိတ် အပိုင် းတစ် ခုလည် း ဖြစ် ပါတယ် ။ နို့တိုက် သတ္တဝါ အမသတ္တဝါ တွေအားလုံး၊ ငှက် အမနဲ့ တွားသွားသတ္တဝါ တစ် ချို့ နဲ့ မြွေတစ် ချို့တို့မှာ Clitoris လို့ ခေါ်တဲ့ အမျိုးသမီး လိင် အင်္ဂါ အ စေ့ ရှိကြပါတယ် ။

လူသား တွေမှာ တော့ Clitoris လို့ ခေါ်တဲ့ အမျိုးသမီး လိင် အင်္ဂါက လိင် ပိုင် းဆိုင် ရာ သာယာမှု အတွက် တော် တော် အ ရေးပါတဲ့ အင်္ဂါ တစ် ခုဖြစ် ပါတယ် ။ တကယ်တော့ ဒီအင်္ဂါအစိတ်အပိုင်းဟာ ကမ္ဘာလူဦးရေ တစ်ဝက်ခန့်ရှိ အမျိုးသမီးတွေမှာ ရှိကြတဲ့ အင်္ဂါတစ်ခု ဖြစ်ပေမဲ့ လူအများစုက ဒီအင်္ဂါအကြောင်း အသေးစိတ် မသိသေးကြပါဘူး။ ကျွန်တော် ဒီဆောင်းပါးလေးထဲမှာတော့ Hello ဆရာဝန် ကျန်းမာရေး ပရိတ်သတ်များအတွက် Clitoris လို့ခေါ်တဲ့ အမျိုးသမီး လိင်အင်္ဂါ အ စေ့ရဲ့ ဖွဲစည်းပုံ၊ ကျန်းမာရေးနဲ့ အိမ်ထောင်ရေး အပေါ် ဘယ်လောက်သက်ရောက်မှု ရှိလဲဆိုတာကို ဖော်ပြပေးသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။

၁။ အမျိုးသမီး လိင်အင်္ဂါ အ စေ့ (Clitoris) ဟာ အစေ့လေး တစ်ခုသာ မဟုတ်ပါဘူး။
Image : Wiki

အမျိုးသမီး လိင် အင်္ဂါ အ စေ့ Clitoris ရဲ့ သဘာဝ ကို သူ့ရဲ့ နာမည် မှာ တင် အရှင် းသားမြင် ရနိုင် ပါတယ် ။ Clitoris ရဲ့မူရင် းစကားဟာ ရှေး ဟောင် းဂရိစကား Kleitoris မှ ဆင် းသက် လာတာ ဖြစ် ပြီး အဓိပ္ပါယ် က တော့ တောင် ကုန် းက လေး လို့ အဓိပ္ပါယ် သက် ရောက် ပါတယ် ။ ဒါ့အပြင် Kleitoris ဆိုတဲ့ စာလုံးထဲက Kleis ရဲ့ အဓိပ္ပါယ် ကလည် း သော့ လို့ အဓိပ္ပါယ် ရပါ သေးတယ် ။ တကယ် တော့ ဒီအင်္ဂါ လေးဟာ အမျိူးသမီး တွေလိင် ပိုင် းဆိုင် ရာ သာယာမှု အတွက် သော့ချက် အင်္ဂါ တစ် ခု ဖြစ် ပါတယ် ။ ဒါ ပေမဲ့ အမျိုးသမီးလိင် အင်္ဂါအ စေ့ Clitoris ဟာ ကျွန် တော် တို့ ထင် ထားသလို အပြင် က နေ မြင်တွေ့ရတဲ့ အင်္ဂါ အစေ့လေး တစ်ခုပဲ မဟုတ် ပါဘူး။  ဒါဟာ Clitoris ရဲ့ အစိတ် အပိုင် း သေး သေး လေးတစ် ခုသာ ရှိပါ သေးတယ် ။ ကျွန် တော် တို့ မျက် စိနဲ့ မြင် ရတဲ့ အစေ့လေး ကို အမျိုးသမီး လိင် အင်္ဂါ အ စေ့ ထိပ်ခေါင်း (glans clitoris) လို့ ခေါ်ပါတယ် ။ ဒီအစိတ် အပိုင် းကိုပဲ ကျွန် တော် တို့ မျက် လုံးနဲ့အလွယ် တစ် ကူ မြင် ရတာဖြစ် ပါတယ် ။ တကယ့် အမျိုးသမီး လိင် အင်္ဂါ အ စေ့ဟာ ဒီထက် ပိုကြီးပြီး ဒီ လို ကျွန် တော် တို့ မျက် စိနဲ့ မြင် ရတဲ့ အစိတ် အပိုင် းဟာ Clitoris တစ် ခုလုံး မဟုတ် ကြောင် း လူအများ သိရှိလာတာ နှစ် ပေါင်း အနည် းငယ် သာ ရှိပါ သေးတယ် ။

Clitoris မှာ အဓိ အစိတ် အပိုင် း ၃ ခုရှိပါတယ် ။ အဲ့ဒါ တွေက တော့

(၁) glans clitoris။

ဒီအစိတ် အပိုင် းက မျက် လုံးနဲ့ မြင် ရတဲ့ တစ် ခုတည် း တော့ အပိုင် း ဖြစ် ပြီး အင်္ဂါ အစိတ် အပိုင် းတစ် ခုလုံးရဲ့ ၅ ပုံတစ် ပုံ (သို့မဟုတ် ) ဒီထက် ပို သေးပါတယ် ။

(၂) Clitoris ဘေးအလွှာ ၂ ခု။

ဒီ Clitoris ရဲ့ ဘေးအလွှာ ၂ ခုဟာ စောင် လိုပဲ Clitoris ခေါင် းမှ ဖျာစင် းသွားပြီး Vulva လို့ ခေါ်တဲ့ အမျိုးသမီး အင်္ဂါ နှုတ် ခမ် းသားတစ် ရှုး တွေအတွင် းပိုင် းအထိ တစ် ဖက် တစ် ချက် စီ ဆင် းသွားပါတယ် ။

(၃) မွေးလမ်းကြောင်း ဝင်ပေါက် ဘေးနားက အဖု (၂) ခု။
Image : Hello clue

မွေးလမ်းကြောင်း အဝင်ပေါက် ဘေး ၂ ဘက် ၂ ချက်မှာ တည်ရှိနေတဲ့ အဖု ၂ ခုဟာ အမျိုးသမီး လိင်အင်္ဂါ အစေ့ (Clitoris) ရဲ့ အတွင်းပိုင်း အစိတ်အပိုင်းတွေ ဖြစ်ပြီး အမျိုးသမီး အင်္ဂါနမိတ်ဝက ကြည့်ရင် မြင်ရမှာ မဟုတ်ပါဘူး။ ဒီအဖု နှစ်ခုဟာ အမျိုးသမီး အင်္ဂါ နှုတ်ခမ်းသားရဲ့ နောက်မှာ ရှိကာ ဆီးလမ်းကြောင်း၊ မွေးလမ်းကြောင်း တို့ကို ဘေးက ဖြတ်သွားတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအဖု (၂) ခုနဲ့ Clitoris ဘေးအလွှာ ၂ ခု (crura) မှာ ထောင်မတ်တစ်ရှုးတွေ ပါဝင်ပြီး လိင်စိတ် လှုံ့ဆော်ခံရတဲ့ အချိန်မှာ သွေးများပြည့်တင်းလာပြီး ဖောင်းကားလာပါတယ်။ မွေးလမ်းကြောင်း တစ်ဖက်တစ်ချက်မှာ ဖောင်းကားလာခြင်းဖြင့် မွေးလမ်းကြောင်း အတွင်း ချောဆီပိုထွက်စေလာနိုင်ပြီး အာရုံခံစားမှုနဲ့ လိင်ခံစားမှုကို ပိုတိုးတက်လာစေနိုင်ပါတယ်။

အစိတ် အပိုင် းတစ် ခုလုံးဆိုရင် Clitoris ဟာ စုစု ပေါင် း ၇ စင် တီမီတာ လောက် ရှိနိုင် ပါတယ် ။ Clitoris ထိပ် ခေါင် းတစ် ခု တည် းက ကို ၄-၇ မီလီမီတာ လောက် အထိ ရှိ ပါတယ် ။ အမျိုးသမီး လိင် အင်္ဂါ အစိတ် အပိုင် း ထိပ် ခေါင် းမှာ နာဗ် ကြောထုံး တွေ အများဆုံးပါဝင် နေတဲ့ အတွက် လိင် ပိုင် းဆိုင် ရာ သာယာမှုကို ဖြစ် ဖို့ အတွက် အဓိက အရေးကြီးတဲ့ အစိတ်အပိုင်း ဖြစ်နေတာပါ။

၂။ လိင်ပိုင်းဆိုင် ရာ ခံစားချက်အတွက် အဓိကအကျဆုံး နေရာ အစိတ် အပိုင် းတစ်ခု။

အာရုံခံနိုင် စွမ် း မြင့်မားတာ ကြောင့် အမျိုးသမီး လိင် အင်္ဂါ အစိတ် အပိုင်းဟာ အမျိုးသမီး လိင် ခံစားမှု အထွတ်အထိပ် ရောက် ခြင် းမှာ အဓိက ကျတဲ့ နေရာတစ် ခု ဖြစ် ပါတယ် ။ အမျိုးသမီး လိင်အင်္ဂါ အ စေ့ (Clitoris) ရဲ့ ထိပ်ခေါင်းမှာ နာဗ်ကြောထုံး ၈၀၀၀ ခန့် ပါဝင်တဲ့အတွက် အာရုံခံစားမှု အမြင့်မားဆုံး အစိတ်အပိုင်း ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီနာဗ်ကြောပမာဏဟာ အမျိုးသား လိင်တံမှာ ပါဝင်တဲ နာဗ်ကြောထုံး ပမာဏရဲ့ ၂ ဆ ခန့်ရှိပါတယ်။ အပြာကား တွေကြောင့် လူအများက အမျိုးသမီး လိင် ခံစားမှု အထွတ် အထိပ် ရောက် ခြင် းဟာ လိင် အင်္ဂါ ထိုးသွင် းဆက်ဆံခြင်းမှသာ ရတာ ဖြစ် တယ် လို့ မှားယွင်းစွာ သိထားကြပါတယ် ။ ဒါ ပေမဲ့ သိပ္ပံပညာအရ တော့ ဒီလိုဟုတ် ပါဘူး။ အမျိုးသမီးတော်တော်များများဟာ အမျိုးသမီး လိင်အင်္ဂါ အ စေ့ (Clitoris) ကို လှုံ့ဆော်မှသာ လိင်ဆက်ဆံချိန် ခံစားချက် အထွတ်အထိပ်ရောက်တတ်လေ့ ရှိတယ်လို့ လေ့လာသူတွေက ဆိုပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် အမျိုးသမီး လိင်အင်္ဂါ အ စေ့ (Clitoris) အမျိုးသမီးတွေ လိင်ဆက်ဆံချိန် အထွတ်အထိပ်ရောက်ဖို့ အတွက် အဓိက အကျဆုံးနေရာတစ်ခုလို့ခေါ်ရမှာပါ။ ဒါ့အပြင် အမျိုးသမီးတွေရဲ့ မွေးလမ်းကြောင်း Vagina ဟာ ဆေးပညာ အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုချက်အရ အမျိုးသမီး အင်္ဂါ နမိတ်ဝ (Vulva) နဲ့ သားအိမ်ခေါင်းကို ဆက်သွယ်ပေးထားတဲ့ မျိုးပွားအင်္ဂါ ပြွန်ချောင်းတစ်ခုသာ ဖြစ်ပြီးလိင်ဆက်ဆံချိန် အထွတ်အထိပ်ရောက်ခြင်းကို ဖြစ်စေနိုင်တဲ့ ဖွဲ့စည်းပုံမရှိဘူးလို့ ဆေးပညာရှင်တွေက ဆိုပါတယ်။ ဒီတော့ အမျိုးသမီးတွေ လိင်ဆက်ဆံချိန် အထွတ်အထိပ်ရောက်ခြင်းဟာ နာဗ်ကြောဆုံးတွေ တစ်စုတစ်စည်းတည်း တည်ရှိနေတဲ့ အမျိုးသမီး လိင်အင်္ဂါ အ စေ့ (Clitoris) ကြောင့်သာ ရောက်ရတာ ဖြစ်ပါတယ်။

၃။ အမျိုးသား လိင်အင်္ဂါ (Penis) နဲ့ ဖွဲ့စည်းပုံတူတဲ့ အမျိုးသမီး လိင်အင်္ဂါ အ စေ့ (Clitoris) ။

အမျိုးသမီး လိင်အင်္ဂါ အ စေ့ (Clitoris) ဟာ အမျိုးသားတွေရဲ့ လိင်တံ (Penis) နဲ့ ဖွဲ့စည်းပုံဆင်ပါတယ်။ အမိဝမ်းတွင်း သန္ဓေသားဘဝမှာ သန္ဓောသားတွေအားလုံးက ခန္ဓာကိုယ် အစိတ်အပိုင်းတွေ အတူတူဖြစ်ပြီး အချိန်ကြာလာတာနဲ့ အမျှ ဖွဲ့စည်းပုံခြင်း ကွာသွားလို့သာ ကျား၊ မကွဲသွားတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် အမျိုးသမီးတွေလိုရင်သွေးတွေကို နို့တိုက်စရာမလိုတဲ့ အမျိုးသားတွေမှာတောင် ရင်သားထိပ်ခေါင်းတွေ ပါဝင်နေတာ ဖြစ်ပါတယ်။ အမျိုးသားတွေဟာ ရင်သားထိပ်ခေါင်းတွေပါဝင်နေပေမဲ့ ဒီရင်သားတွေဟာ သန္ဓေသား အဆင့်တုန်းကလိုပဲ ဆက်လက်မကြီးထွားတော့ပါဘူး။ ဒီလိုပုံစံပဲ အမျိုးသမီး လိင်အင်္ဂါ အ စေ့ (Clitoris) နဲ့ အမျိုးသားလိင်တံက တူနေတာ ဖြစ်ပါတယ်။ သန္ဓေအောင် မျိုးဥက သားအိမ်ထဲမှာ တွယ်ကပ်အပြီး ၆ ပတ် အကြာမှာ အမျိုးသား သဘာဝ ဟော်မုန်းတွေက သန္ဓေသားကို သက်ရောက်ပါတယ်။ အဲ့အချိန်မှာ သန္ဓေသား အမျိုးသားဆဲလ် တွေက ဒီဟော်မုန်းတွေကို အမျိုးသား ခန္ဓာကိုယ် ဖွဲ့စည်းပုံတွေ ဖြစ်တဲ့ လိင်တံ၊ဝှေးစေ့ နဲ့ ကပ်ပယ်အိတ်တွေ ဖြစ်ပေါ်ခြင်းဖြင့် တုံ့ပြန်ပါတယ်။ အမျိုးသမီး သန္ဓေသားဆဲလ်တွေကတော့ ဒီဟော်မုန်းတွေကို မတုံ့ပြန်ဘဲ ပုံမှန် လိင်အင်္ဂါ ဖွဲ့စည်းပုံဖြစ်တဲ့ အမျိုးသမီး လိင်အင်္ဂါ အစေ့၊ မျိုးဥအိမ်နဲ့ အမျိုးသမီး အင်္ဂါ နှုတ်ခမ်း အဖြစ် ဖွဲ့စည်းဖြစ်ပေါ်ပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် အမျိုးသမီး လိင်အင်္ဂါ အ စေ့ (Clitoris) မှာ Glans လို့ခေါ်တဲ့ ထိပ်ခေါင်း ၊ Hood လို့ခေါ်တဲ့ ထိပ်ငုံအရေပြား၊ ထောင်မတ်တစ်ရှုးတွေနဲ့ သေးငယ်တဲ့ အတံလေးတစ်ခုပါ ပါဝင်ပါတယ်။ ဒီအရာတွေအားလုံးဟာ အမျိုးသား လိင်တံမှာလည်း ပါဝင်နေပါတယ်။

၄။ အမျိုးသမီး လိင်အင်္ဂါ အ စေ့ (Clitoris) ရဲ့ အခန်း ကဏ္ဍက ဘယ်လောက်ရှိနေသလဲ။

အမျိုးသမီး လိင်အင်္ဂါ အ စေ့ (Clitoris) နဲ့ အမျိုးသား လိင်တံက ပုံစံခြင်း ဆင်တူတယ်ဆိုပေမဲ့ အမျိုးသား လိင်တံမှာက လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ ခံစားမှု၊ မျိုးပွားမှုဆိုင်ရာ လုပ်ဆောင်ချက်နဲ့ ဆီးစွန့်ထုတ်ခြင်းကို ပါ လုပ်ဆောင်နိုင်ပေမဲ့ အမျိုးသမီး လိင်အင်္ဂါ အ စေ့ (Clitoris) အစေ့မှာတော့ လုပ်ဆောင်ချက်က တစ်ခုတည်း ရှိပါတယ်။ အဲ့ဒါကတော့ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ ခံစားမှုကို လှုံ့ဆော်ခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာ ခန္ဓာကိုယ်ဖွဲ့စည်းပုံရဲ့ လက်ဆောင်တစ်ခုလို့လည်း ဆေးပညာရှင်တွေက ခေါ်ဆိုကြပါတယ်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ အမျိုးသားတွေ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ ခံစားချက် အထွတ်ထိပ် ရောက်သွားပြီဆိုရင် သုက်ထွက်ခြင်း ဖြစ်ပေါ်ပါတယ်။ သုက်ထွက်ခြင်းဟာ မျိုးပွားခြင်းအတွက် အရမ်းအရေးပါတဲ့ လုပ်ဆောင်ချက်တစ်ခုပါ။ အမျိုးသမီး တွေမှာကျတော့ မျိုးဥကြွေခြင်းဟာ လိင်ဆက်ဆံခြင်းနဲ့ မဆိုင်ဘဲ သူ့ဘာသာ အမှီအခို ကင်းစွာနဲ့ လုပ်ဆောင် နေတဲ့ လုပ်ဆောင်ချက်တစ်ခုဖြစ်တာကြောင့် ဆေးပညာရှင်တွေကတော့ လိင်ဆက်ဆံချိန် အထွတ်အထိပ်ရာက်ခြင်းဟာ မျိုးပွားခြင်းနဲ့ မဆိုင်ဘဲ ခံစားချက်ကောင်းစေရန်အတွက်သာ ဖြစ်တယ်လို့ သတ်မှတ်ထားပါတယ်။

(၅) လူအများစု မသိကြသေးတဲ့ အမျိုးသမီး လိင်အင်္ဂါ အ စေ့ (Clitoris) ။

ခေတ်မှီတိုးတက်နေတဲ့ အနောက်နိုင်ငံတွေမှာတောင် အမျိုးသမီး လိင်အင်္ဂါ အ စေ့ (Clitoris) အကြောင်းကို ၂၀၀၉ ခုနှစ်မှ သေချာလေ့လာပြီး တိတိကျကျ ထုတ်ဖော်ခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ အမျိုးသမီး လိင်အင်္ဂါ အ စေ့ (Clitoris) ရဲ့ တစ်ခုတည်းသော လုပ်ဆောင်ချက်ဟာ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ ခံစားချက်အတွက်သာ ဖြစ်တဲ့ အတွက်ကြောင့် မိဘများနဲ့ ကျွမ်းကျင်သူ ဆေးပညာရှင်များကပါ အမျိုးသမီး လိင်အင်္ဂါ အ စေ့ (Clitoris) အကြောင်းကို ထုတ်မပြောတတ်ကြပါဘူး။ ဒီလို အမျိုးသမီးတွေရဲ့ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ ခံစားချက်အကြောင်း လျစ်လျူရှုထားခြင်းက အမျိုးသမီးတွေရဲ့ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ ကျန်းမာရေးနဲ့ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ ဘဝတွေကိုပါ ထိခိုက်စေပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် အမျိုးသမီး လိင်အင်္ဂါ အ စေ့ (Clitoris) အကြောင့် သေသေချာချာနားလည်ထားမယ်ဆိုရင် အမျိုးသမီးတွေကို သူတို့ရဲ့ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ သာယာမှုအကြောင်း ပိုမိုသိရှိလာစေနိုင်ပြီး သာယာတဲ့ ဘဝတစ်ခုကို ပိုင်ဆိုင်လာစေနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။

ဖိုးသူတော် (www.phothutaw.com)
Credit: Hello Health Group
 
 
 
ေန႔စဥ္သတင္းအသစ္မ်ားကို Email ပို႔ေပးပါမည္။
သင္၏ Gmail ကို ေအာက္တြင္ ျဖည့္စြက္၍ Submit လုပ္ပါ။
 
 
Top