စကၤာပူတြင္က်င္းပမည့္ ကိုယ္ပိုင္ကမ္းေျခအသစ္ Kangyi Paradise ရွိ ေျမကြက္ ႏွင့္ Service Apartment အေရာင္းျပပြဲ
×

လူသားတို႔ရဲ႕ လက္ဖဝါးျပင္ကို ေရွးႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာကပင္ အထူးျပဳ သုေတသနျပဳလုပ္ခဲ့ၾကသူမ်ားရိွခဲ့ပါတယ္။ မွတ္တမ္းမွတ္ရာမ်ားရိွခဲ့သလို မွတ္တမ္းမရိွခဲ့တာေတြလည္း ရိွပါလိမ့္မယ္။လကၡဏာဆိုင္ရာဆရာႀကီးမ်ားလည္း ကမာၻေပၚမွာ ေခတ္အလိုက္ မ်ားစြာေပၚထြန္းခဲ့ပါတယ္။ ဆရာႀကီးကိုင္ရို အပါအဝင္ ဆရာႀကီး ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားက လက္ေတြနဲ႔ လက္ဖဝါးျပင္က အေရးေၾကာင္းေတြကို တိတိက်က် မွတ္တမ္းေတြလုပ္ၿပီး သိပၸံနည္းက် သုေတသနေတြ လုပ္ခဲ့ပါတယ္။ ဒီလိုသုေတသနျပဳခ်က္အရ လက္ပံုစံ (၇) မ်ိဳးကို ခြဲျခားၿပီး ေတြ႔ရိွခ်က္ေတြကို မွတ္တမ္းတင္ခဲ့ၾကပါတယ္။အဲဒီလက္ပံုစံ (၇)မ်ိဳးကေတာ့-

(၁) အေျခခံလက္။ ။

႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာသေဘာတရားမ်ားကို အေလးထားသူျဖစ္ၿပီး၊ အေတြးအေခၚအားနည္းလွေသာ သူမ်ားမွာေတြ႕ရတတ္တယ္။ စိတ္ကို လံုးဝမခ်ဳပ္တည္းႏိုင္သူေတြကမ်ားၿပီးသူတို႔ေတြက၊ကာမရမက္ေဇာႀကီး သူေတြျဖစ္ တယ္၊ ဘာလုပ္လုပ္အဆင္အျခင္မဲ့ လုပ္ရပ္ေတြကို လုပ္ကိုင္တတ္သူမ်ားျဖစ္တယ္။ အထူးသျဖင့္ ရာဇဝတ္တရားရံုးေတာ္မွာ ျပစ္ဒဏ္ခ်ခံရတဲ့လူေတြရဲ႕ ၆၀% ေလာက္က ဒီလိုလက္ပံုစံေတြျဖစ္တာကို ေတြ႔ရတယ္။သူတို႔က်ဴးလြန္တဲ့ ရာဇဝတ္မႈ႕ေတြကလည္း လူ႔က်င့္ဝတ္စာရိတၱနဲ႔ဆိုင္တဲ့ ျပစ္မႈ႕ေတြျဖစ္တာကိုလည္း ေလ့လာမွတ္သားသုေတသနျပဳထားပါတယ္။ အျခားေသာ လမ္းေၾကာင္းမ်ားႏွင့္ တိုက္ဆိုင္စစ္ ေဆးရရပါတယ္။

(၂)ေလးေဒါင့္လက္။ ။

သစၥာရိွေသာ သူမ်ားႏွင့္ စည္းစနစ္ႀကီးမား သူမ်ားတြင္ေတြ႔ရတတ္တဲ့ လက္ျဖစ္တယ္။ ဒီလူေတြက ႐ုပ္ဝါဒသမားေတြျဖစ္ၿပီး လက္ေတြ႔က်က် ကိုယ္တိုင္ကိုယ္က်သိလိုက္ရမွ ၊ေတြ႔လိုက္ရမွ၊လုပ္ၾကည့္ရမွ ယံုၾကည္သူမ်ား ျဖစ္ၾကတယ္။ ေရွးရိုးစြဲ ဝါဒသမားမ်ား၊ ရိုးရာဓေလ့မ်ားကို အသက္ထက္ဆံုး ေစာင့္သိသူမ်ား ၊ျဖစ္ၾကတယ္။ ဒီလိုလက္ပိုင္ရွင္ေတြဟာ ရိုးရာဓေလ့ေတြ၊ဥပေဒႏွင့္ အမိန္႔၊စတာေတြကိုတိတိက်က် ေကာင္းစြာလိုက္နာ ခံယူတတ္တယ္။လုပ္ငန္းကို စနစ္တက္ၿပီး စည္းကမ္းေကာင္းတာေၾကာင့္နာမည္ေကာင္း ရတတ္သူေတြျဖစ္ၾကတယ္္။ အျခားေသာ လမ္းေၾကာင္းမ်ားႏွင့္ တိုက္ဆိုင္စစ္ ေဆးရရပါတယ္။

(၃)အရင္းက်ဥ္အဖ်ားက်ယ္လက္။ ။

အရင္းမွအဖ်ားျဖစ္ေစ အဖ်ားမွအရင္းျဖစ္ေစ က်ဥ္းရာမွ က်ယ္ပါက ဤလက္ပံုစံတြင္ ေဘာင္ဝင္ပါတယ္။ စိတ္ကူးေကာင္းတဲ့သူေတြျဖစ္တယ္။ ဒါေၾကာင့္လည္း ကမာၻသမိုင္းမွာရိွတဲ့ ေခတ္သစ္တီထြင္း ဆန္းသစ္သူအေတာ္မ်ားမ်ားရဲ႕လက္ေတြဟာ ဒီလိုပံုစံေတြျဖစ္ေနတတ္တယ္။ဒီလိုလူေတြကေလးေဒါင့္လက္သမားေတြလို မဟုတ္ဘူး၊သူတို႔က ေရွးရိုးမစြဲတတ္ဘူး၊ဥပေဒႏွင့္ အမိန္႔ေတြကိုလည္း တိတိက်က်လိုက္နာခ်င္မွလိုက္နာၾကတာ။ ဘာသာေရးႏွင့္ အယူဝါဒမ်ားကိုလည္း ေသခ်ာေလ့လာၿပီးမွ ယံုုၾကည္တတ္သူမ်ားျဖစ္တယ္။ အျခားေသာ လမ္းေၾကာင္းမ်ားႏွင့္ တိုက္ဆိုင္စစ္ ေဆးရရပါတယ္။

(၄)ဒသနလက္။ ။

နာမ္ဝါဒကို အေျခခံေသာ လက္ပိုင္ရွင္ ေတြျဖစ္တယ္လို႔ဆိုရမွာဘဲ၊ဒီလက္ပိုင္ရွင္ေတြဟာ ဆက္စပ္ေတြးေခၚျခင္းသေဘာတရားေတြရိွတယ္။ဒါေၾကာင့္လည္း ဒသနလက္လို႔ေခၚတာျဖစ္တယ္။ဒီလိုလက္ပံုစံကို ပိုင္ဆိုင္တဲ့သူေတြကေတာ့ တရားဓမၼကို ရွာေဖြသူမ်ားျဖစ္တယ္္။အိႏၵိယႏိုင္ငံက ဆာဒူး လို႔ေခၚတဲ့ သူေတာ္စင္မ်ားမွာ ေတြ႕ရတဲ့လက္ပံုစံမ်ိဳး ျဖစ္ပါတယ္္။ဒီလိုလူေတြက စီးပြားခ်မ္းသာျခင္းဆိုတာထက္ ေလာကကို အရိွအတိုင္းျမင္တတ္ ၾကသူမ်ားျဖစ္ၾကပါတယ္။ လင္ကြန္း၊ ရွယ္လီ၊ စသည့္ေခါင္းေဆာင္ အေတာ္မ်ားမ်ားကေတာ့ ဒသနလက္ပိုင္ရွင္ ေတြျဖစ္ၾကပါတယ္။ အျခားေသာ လမ္းေၾကာင္းမ်ားႏွင့္ တိုက္ဆိုင္စစ္ ေဆးရရပါတယ္။

(၅)ကေတာ့ခြ်န္လက္။ ။

စိတ္အလြန္ႏုသူမ်ားအျဖစ္သူတို႔ကိုေတြ႔ၾကရပါတယ္။ ေဖာ္ေရြသူမ်ားျဖစ္ၿပီး အနုပညာဘက္မွာ အားေကာင္းၾကသူေတြပါ။ ေတးဂီတပညာရွင္မ်ား၊ သရုပ္ေဆာင္သူမ်ား၊ဒါရိုက္တာမ်ား၊စာေရးဆရာမ်ား၊ဇတ္အဖြဲ႔မ်ား စသညနယ္ပယ္ေလာကေတြမွာေတာ့ ကေတာ့ခြ်န္လက္ပံုစံရိွသူေတြကို အမ်ားဆံုး ေတြ႔ရတတ္ပါတယ္္။ ဒီပုဂၢိဳလ္ေတြကေတာ့ ပတ္ဝန္းက်င္ရဲ႕ ရိုက္ခတ္ျခင္းကို မခံစားႏိုင္သူမ်ားျဖစ္ၾကတယ္၊စိတ္ႏုတာကို္။ အျခားေသာ အျခားေသာ လမ္းေၾကာင္းမ်ားႏွင့္ တိုက္ဆိုင္စစ္ ေဆးရရပါတယ္။

(၆)စိတ္ကူးယဥ္လက္။ ။

ဒီလက္အမ်ိဳးအစားကို ပိုင္ဆိုင္သူေတြကေတာ့ စိတ္စြမ္းအားအလြန္နည္းပါးတဲ့သူမ်ား မွာေတြ႔ရပါတယ္။ယဥ္ေက်းသူမ်ားျဖစ္ၾကၿပီး ခံစားလြယ္သူမ်ားျဖစ္တယ္။ သစၥာရိွၿပီး လူတိုင္းေျပာသမွ်ကို ယံုလြယ္သူမ်ားလည္းျဖစ္ၾကျပန္ပါတယ္္။ဒါေၾကာင့္လည္း စီးပြားေရးလုပ္ငန္းေတြကို ဒီလိုလူေတြဦးေဆာင္တဲ့အခါ ဆံုး႐ံႈးၾကရတာမ်ားပါတယ္။ လူလိမ္ခံၾကရၿပီဆိုရင္ေတာ့ ဒီလိုလက္ပိုင္ရွင္ေတြက ထိပ္ကပါတတ္တယ္။ လုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ကိုင္ရာမွာေတာ့ မ်ားစြာေမွ်ာ္လင့္စိတ္ကူးယဥ္ေသာ္လည္း လက္ေတြ႔လုပ္ပါဆိုတဲ့အခါ ထလုပ္လိုက္တာမ်ိဳးအလြန္အားနည္းတဲ့သူေတြ ျဖစ္ၾကတယ္။ အျခားေသာ လမ္းေၾကာင္းမ်ားႏွင့္ တိုက္ဆိုင္စစ္ ေဆးရရပါတယ္။

(၇) ေရာေထြးစုေပါင္းလက္။ ။

ဒီလိုလက္ပိုင္ရွင္ေတြကေတာ့္ လူမ်ိဳးေပါင္းစံု၊ဘာသာေပါင္းစံုျဖင့္ ေရာေထြးစုေပါင္းေနထိုင္ ရမယ္ဆိုရင္လည္း သူတို႔ေပ်ာ္ေနၾကတယ္။ေနလည္းေနၾကပါတယ္။ တစ္နယ္ကေနွတစ္နယ္ကို ေျပာင္ေရြးတတ္ၾကသည္။အဲဒီလိုေျပာင္းရတာကိုလည္း ႏွစ္သက္ၾကတာမ်ားတယ္။သူတို႔ဘဝဟာ ထူးျခားတဲ့ ရည္ရြယ္ခ်က္၊ရည္မွန္းခ်က္ဆိုတာေတြ တိတိက်က်မရိွတတ္ဘူး။ျဖစ္လာမွ ၾကည့္လုပ္တတ္သူေတြျဖစ္တယ္။ ဘာလုပ္ငန္းလုပ္လုပ္ လုပ္ငန္းသေဘာတရားအရ ခက္ခဲလာမယ္၊ဆိုရင္ ဇြဲေလွ်ာ့တတ္ၿပီး ေနာက္တစ္ခုကို အလြယ္ပင္ေျပာင္းလဲလုပ္ကိုင္ တတ္ၾကတယ္။ ေပါ့ေပါ့ပါးပါးေနတတ္သူေတြျဖစ္ၿပီး ေလာကဒဏ္ကိုခံစားရပါကလည္း မ်ားစြာစိတ္မညစ္သူေတြျဖစ္တယ္။ အျခားေသာ လမ္းေၾကာင္းမ်ားႏွင့္ တိုက္ဆိုင္စစ္ ေဆးရရပါတယ္။

ဒီလက္(၇)မ်ိဳးအျပင္ ေရ၊ေလ။ေျမ။မီး စတဲ့့လက္ပံုစံ(၄) မ်ိဳးကိုလည္း သုေတသနျပဳထားၾကၿပီးျဖစ္တယ္္။ လကၡဏာဆိုတာ သင့္လက္ေပၚကအေရးေၾကာင္းမ်ားႏွင့္ ပံုစံမ်ားျဖစ္တယ္္။သင့္အတြက္လို႔ဆိုတာနဲ႔ လူတစ္ဦးခ်င္းစီအတြက္ သီးသန္႔ျဖစ္တယ္။ သင့္ဘဝရဲ႕ အနာဂတ္ကံတရားသည္ သင့္လက္ဖဝါးျပင္မွာရိွေနပါတယ္။ဒီလိုအေျခအေနမွာ လက္ဖဝါးျပင္ကို တိတိက်က်ဖတ္ႏိုင္တဲ့ ဆရာတစ္ေယာက္အဖို႔ကေတာ့ လက္ဖဝါးကိုၾကည့္လိုက္တာနဲ႔ တစ္ခုခုေတာ့ ေျပာႏိုင္ပါလိမ့္မယ္။

ဆရာေပးေသာအသိျဖင့္

ဖိုးသူေတာ္ (www.phothutaw.com)
Credit: ကကၤသူ

# Unicode Version ျဖင့္ ဖတ္ပါ #

လူသားတို့ရဲ့ လက်ဖဝါးပြင်ကို ရှေးနှစ်ပေါင်းများစွာကပင် အထူးပြု သုတေသနပြုလုပ်ခဲ့ကြသူများရှိခဲ့ပါတယ်။ မှတ်တမ်းမှတ်ရာများရှိခဲ့သလို မှတ်တမ်းမရှိခဲ့တာတွေလည်း ရှိပါလိမ့်မယ်။လက္ခဏာဆိုင်ရာဆရာကြီးများလည်း ကမ္ဘာပေါ်မှာ ခေတ်အလိုက် များစွာပေါ်ထွန်းခဲ့ပါတယ်။ ဆရာကြီးကိုင်ရို အပါအဝင် ဆရာကြီး တော်တော်များများက လက်တွေနဲ့ လက်ဖဝါးပြင်က အရေးကြောင်းတွေကို တိတိကျကျ မှတ်တမ်းတွေလုပ်ပြီး သိပ္ပံနည်းကျ သုတေသနတွေ လုပ်ခဲ့ပါတယ်။ ဒီလိုသုတေသနပြုချက်အရ လက်ပုံစံ (၇) မျိုးကို ခွဲခြားပြီး တွေ့ရှိချက်တွေကို မှတ်တမ်းတင်ခဲ့ကြပါတယ်။အဲဒီလက်ပုံစံ (၇)မျိုးကတော့-

(၁) အခြေခံလက်။ ။

ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာသဘောတရားများကို အလေးထားသူဖြစ်ပြီး၊ အတွေးအခေါ်အားနည်းလှသော သူများမှာတွေ့ရတတ်တယ်။ စိတ်ကို လုံးဝမချုပ်တည်းနိုင်သူတွေကများပြီးသူတို့တွေက၊ကာမရမက်ဇောကြီး သူတွေဖြစ် တယ်၊ ဘာလုပ်လုပ်အဆင်အခြင်မဲ့ လုပ်ရပ်တွေကို လုပ်ကိုင်တတ်သူများဖြစ်တယ်။ အထူးသဖြင့် ရာဇဝတ်တရားရုံးတော်မှာ ပြစ်ဒဏ်ချခံရတဲ့လူတွေရဲ့ ၆၀% လောက်က ဒီလိုလက်ပုံစံတွေဖြစ်တာကို တွေ့ရတယ်။သူတို့ကျူးလွန်တဲ့ ရာဇဝတ်မှု့တွေကလည်း လူ့ကျင့်ဝတ်စာရိတ္တနဲ့ဆိုင်တဲ့ ပြစ်မှု့တွေဖြစ်တာကိုလည်း လေ့လာမှတ်သားသုတေသနပြုထားပါတယ်။ အခြားသော လမ်းကြောင်းများနှင့် တိုက်ဆိုင်စစ် ဆေးရရပါတယ်။

(၂)လေးဒေါင့်လက်။ ။

သစ္စာရှိသော သူများနှင့် စည်းစနစ်ကြီးမား သူများတွင်တွေ့ရတတ်တဲ့ လက်ဖြစ်တယ်။ ဒီလူတွေက ရုပ်ဝါဒသမားတွေဖြစ်ပြီး လက်တွေ့ကျကျ ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျသိလိုက်ရမှ ၊တွေ့လိုက်ရမှ၊လုပ်ကြည့်ရမှ ယုံကြည်သူများ ဖြစ်ကြတယ်။ ရှေးရိုးစွဲ ဝါဒသမားများ၊ ရိုးရာဓလေ့များကို အသက်ထက်ဆုံး စောင့်သိသူများ ၊ဖြစ်ကြတယ်။ ဒီလိုလက်ပိုင်ရှင်တွေဟာ ရိုးရာဓလေ့တွေ၊ဥပဒေနှင့် အမိန့်၊စတာတွေကိုတိတိကျကျ ကောင်းစွာလိုက်နာ ခံယူတတ်တယ်။လုပ်ငန်းကို စနစ်တက်ပြီး စည်းကမ်းကောင်းတာကြောင့်နာမည်ကောင်း ရတတ်သူတွေဖြစ်ကြတယ်။ အခြားသော လမ်းကြောင်းများနှင့် တိုက်ဆိုင်စစ် ဆေးရရပါတယ်။

(၃)အရင်းကျဉ်အဖျားကျယ်လက်။ ။

အရင်းမှအဖျားဖြစ်စေ အဖျားမှအရင်းဖြစ်စေ ကျဉ်းရာမှ ကျယ်ပါက ဤလက်ပုံစံတွင် ဘောင်ဝင်ပါတယ်။ စိတ်ကူးကောင်းတဲ့သူတွေဖြစ်တယ်။ ဒါကြောင့်လည်း ကမ္ဘာသမိုင်းမှာရှိတဲ့ ခေတ်သစ်တီထွင်း ဆန်းသစ်သူအတော်များများရဲ့လက်တွေဟာ ဒီလိုပုံစံတွေဖြစ်နေတတ်တယ်။ဒီလိုလူတွေကလေးဒေါင့်လက်သမားတွေလို မဟုတ်ဘူး၊သူတို့က ရှေးရိုးမစွဲတတ်ဘူး၊ဥပဒေနှင့် အမိန့်တွေကိုလည်း တိတိကျကျလိုက်နာချင်မှလိုက်နာကြတာ။ ဘာသာရေးနှင့် အယူဝါဒများကိုလည်း သေချာလေ့လာပြီးမှ ယုံုကြည်တတ်သူများဖြစ်တယ်။ အခြားသော လမ်းကြောင်းများနှင့် တိုက်ဆိုင်စစ် ဆေးရရပါတယ်။

(၄)ဒသနလက်။ ။

နာမ်ဝါဒကို အခြေခံသော လက်ပိုင်ရှင် တွေဖြစ်တယ်လို့ဆိုရမှာဘဲ၊ဒီလက်ပိုင်ရှင်တွေဟာ ဆက်စပ်တွေးခေါ်ခြင်းသဘောတရားတွေရှိတယ်။ဒါကြောင့်လည်း ဒသနလက်လို့ခေါ်တာဖြစ်တယ်။ဒီလိုလက်ပုံစံကို ပိုင်ဆိုင်တဲ့သူတွေကတော့ တရားဓမ္မကို ရှာဖွေသူများဖြစ်တယ်။အိန္ဒိယနိုင်ငံက ဆာဒူး လို့ခေါ်တဲ့ သူတော်စင်များမှာ တွေ့ရတဲ့လက်ပုံစံမျိုး ဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုလူတွေက စီးပွားချမ်းသာခြင်းဆိုတာထက် လောကကို အရှိအတိုင်းမြင်တတ် ကြသူများဖြစ်ကြပါတယ်။ လင်ကွန်း၊ ရှယ်လီ၊ စသည့်ခေါင်းဆောင် အတော်များများကတော့ ဒသနလက်ပိုင်ရှင် တွေဖြစ်ကြပါတယ်။ အခြားသော လမ်းကြောင်းများနှင့် တိုက်ဆိုင်စစ် ဆေးရရပါတယ်။

(၅)ကတော့ချွန်လက်။ ။

စိတ်အလွန်နုသူများအဖြစ်သူတို့ကိုတွေ့ကြရပါတယ်။ ဖော်ရွေသူများဖြစ်ပြီး အနုပညာဘက်မှာ အားကောင်းကြသူတွေပါ။ တေးဂီတပညာရှင်များ၊ သရုပ်ဆောင်သူများ၊ဒါရိုက်တာများ၊စာရေးဆရာများ၊ဇတ်အဖွဲ့များ စသညနယ်ပယ်လောကတွေမှာတော့ ကတော့ချွန်လက်ပုံစံရှိသူတွေကို အများဆုံး တွေ့ရတတ်ပါတယ်။ ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့ ပတ်ဝန်းကျင်ရဲ့ ရိုက်ခတ်ခြင်းကို မခံစားနိုင်သူများဖြစ်ကြတယ်၊စိတ်နုတာကို။ အခြားသော အခြားသော လမ်းကြောင်းများနှင့် တိုက်ဆိုင်စစ် ဆေးရရပါတယ်။

(၆)စိတ်ကူးယဉ်လက်။ ။

ဒီလက်အမျိုးအစားကို ပိုင်ဆိုင်သူတွေကတော့ စိတ်စွမ်းအားအလွန်နည်းပါးတဲ့သူများ မှာတွေ့ရပါတယ်။ယဉ်ကျေးသူများဖြစ်ကြပြီး ခံစားလွယ်သူများဖြစ်တယ်။ သစ္စာရှိပြီး လူတိုင်းပြောသမျှကို ယုံလွယ်သူများလည်းဖြစ်ကြပြန်ပါတယ်။ဒါကြောင့်လည်း စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေကို ဒီလိုလူတွေဦးဆောင်တဲ့အခါ ဆုံးရှုံးကြရတာများပါတယ်။ လူလိမ်ခံကြရပြီဆိုရင်တော့ ဒီလိုလက်ပိုင်ရှင်တွေက ထိပ်ကပါတတ်တယ်။ လုပ်ငန်းများ လုပ်ကိုင်ရာမှာတော့ များစွာမျှော်လင့်စိတ်ကူးယဉ်သော်လည်း လက်တွေ့လုပ်ပါဆိုတဲ့အခါ ထလုပ်လိုက်တာမျိုးအလွန်အားနည်းတဲ့သူတွေ ဖြစ်ကြတယ်။ အခြားသော လမ်းကြောင်းများနှင့် တိုက်ဆိုင်စစ် ဆေးရရပါတယ်။

(၇) ရောထွေးစုပေါင်းလက်။ ။

ဒီလိုလက်ပိုင်ရှင်တွေကတော့် လူမျိုးပေါင်းစုံ၊ဘာသာပေါင်းစုံဖြင့် ရောထွေးစုပေါင်းနေထိုင် ရမယ်ဆိုရင်လည်း သူတို့ပျော်နေကြတယ်။နေလည်းနေကြပါတယ်။ တစ်နယ်ကနှေတစ်နယ်ကို ပြောင်ရွေးတတ်ကြသည်။အဲဒီလိုပြောင်းရတာကိုလည်း နှစ်သက်ကြတာများတယ်။သူတို့ဘဝဟာ ထူးခြားတဲ့ ရည်ရွယ်ချက်၊ရည်မှန်းချက်ဆိုတာတွေ တိတိကျကျမရှိတတ်ဘူး။ဖြစ်လာမှ ကြည့်လုပ်တတ်သူတွေဖြစ်တယ်။ ဘာလုပ်ငန်းလုပ်လုပ် လုပ်ငန်းသဘောတရားအရ ခက်ခဲလာမယ်၊ဆိုရင် ဇွဲလျှော့တတ်ပြီး နောက်တစ်ခုကို အလွယ်ပင်ပြောင်းလဲလုပ်ကိုင် တတ်ကြတယ်။ ပေါ့ပေါ့ပါးပါးနေတတ်သူတွေဖြစ်ပြီး လောကဒဏ်ကိုခံစားရပါကလည်း များစွာစိတ်မညစ်သူတွေဖြစ်တယ်။ အခြားသော လမ်းကြောင်းများနှင့် တိုက်ဆိုင်စစ် ဆေးရရပါတယ်။

ဒီလက်(၇)မျိုးအပြင် ရေ၊လေ။မြေ။မီး စတဲ့လက်ပုံစံ(၄) မျိုးကိုလည်း သုတေသနပြုထားကြပြီးဖြစ်တယ်။ လက္ခဏာဆိုတာ သင့်လက်ပေါ်ကအရေးကြောင်းများနှင့် ပုံစံများဖြစ်တယ်။သင့်အတွက်လို့ဆိုတာနဲ့ လူတစ်ဦးချင်းစီအတွက် သီးသန့်ဖြစ်တယ်။ သင့်ဘဝရဲ့ အနာဂတ်ကံတရားသည် သင့်လက်ဖဝါးပြင်မှာရှိနေပါတယ်။ဒီလိုအခြေအနေမှာ လက်ဖဝါးပြင်ကို တိတိကျကျဖတ်နိုင်တဲ့ ဆရာတစ်ယောက်အဖို့ကတော့ လက်ဖဝါးကိုကြည့်လိုက်တာနဲ့ တစ်ခုခုတော့ ပြောနိုင်ပါလိမ့်မယ်။

ဆရာပေးသောအသိဖြင့်

ဖိုးသူတော် (www.phothutaw.com)
Credit: ကင်္ကသူ
 
 
 
ေန႔စဥ္သတင္းအသစ္မ်ားကို Email ပို႔ေပးပါမည္။
သင္၏ Gmail ကို ေအာက္တြင္ ျဖည့္စြက္၍ Submit လုပ္ပါ။
 
 
Top