လူရယ္လို႕ ျဖစ္လာၾကျပီ ဆိုရင္ ခ်မ္းသာ၊ ဆင္းရဲ မေရြး ဘဝက ေပးတဲ့ သင္ခန္းစာေတြ ကုိ ခံစားၾကရပါ တယ္ ။ လူေတြေန႕စဥ္ျဖတ္သန္း ၾကံဳေတြ႕ေနၾကရတဲ့ အေကာင္း၊ အဆိုးေတြ ဟာ လူေတြ ရဲ႕ ဘဝသင္ခန္း စာေတြ ဘဲျဖစ္ပါတယ္။

တစ္ခ်ဳိ႕က ဒီလိုေန႕စဥ္ သင္ခန္းစာေတြ က သင္ယူေလ့လာျပီး မိမိဘဝ အတြက္ ေဆာင္ရန္ ၊ေရွာင္ရန္အျဖစ္ ၾကိဳးစားေဆာင္ရြက္ သြားၾကသူေတြ ရိွသလို တစ္ခ်ဳိ႕က ေနာက္ျပန္လွည့္ အရံႈးေပးသြားၾကသူေတြလည္း ရိွပါ တယ္။

ဘဝမွာ အေတြ႕အၾကံဳ ဆိုတာ အေကာင္းဆံုး သင္ျပေပးေနတဲ့ ဆရာတစ္ဆူ လို ပါဘဲလို႕ လူၾကီးသူမေတြ ရဲ႕ေျပာစကား ကို ငယ္ရြယ္ခ်ိန္တုန္းက နားမလည္ခဲ့ေပမယ့္ အရြယ္ေရာက္ လို႕ လက္ေတြ႕ဘဝေတြမွာ က်င္လည္ျဖတ္သန္းလာရတဲ့ အခါ ေကာင္းေကာင္း နားလည္လာခဲ့ရပါတယ္။

တကယ္ေတာ့ လူေတြ မွာ မိမိၾကံဳေတြ႕ေနရတဲ့ အျဖစ္အပ်က္ေတြထဲ က ေလ့လာ မွတ္သားစရာေတြ ကို မွတ္သား၊ ေရွာင္စရာေတြ ကို ဆင္ျခင္ေရွာင္ၾကည္ျခင္းျဖင့္ ဘဝ ကို အမွားေတြ နည္းေအာင္ ေအးခ်မ္းမႈ ကို ပိုမို ခံစား ရရိွႏိုင္ေအာင္ၾကိဳးစားပိုင္ခြင့္ ရိွၾကပါတယ္။

လူေတြ မွာ တစ္ဦး နဲ႕ တစ္ဦး ဘဝေပး ကံၾကမၼာ မတူညီၾကေပမယ့္ မိမိကိုယ္ ကုိေအးခ်မ္းေအာင္ ဘယ္ လိုေန ထိုင္ရမလဲ ဆိုတာ ကိုေတာ့ သဘာဝတရား က တန္းတူ အခြင့္အေရးေပးထားပါတယ္။ ဒါေတြ ကို လူေတြ ရဲ႕ေန႕စဥ္ ဘဝမွာ ရွာေဖြ သင္ယူ ရရိွႏိုင္တာဘဲျဖစ္ပါတယ္။

ထပ္ခါ ထပ္ခါ အမွားလုပ္ျခင္းကို ေရွာင္ၾကဥ္ပါ
လူေတြ မွာ အမွား ကို ထပ္ခါထပ္ခါ လုပ္မိတတ္ၾကတဲ့ အခါ မိမိကိုယ္ ကို ယံုၾကည္မႈ နည္းသြားသလို ပတ္ဝန္းက်င္ အသိုင္းအဝိုင္း အလယ္မွာ လူေတြ ရဲ႕ ယံုၾကည္မႈကို လည္း ဆံုးရံႈးၾကရပါတယ္။ လူတိုင္းဟာ အမွား နဲ႕မကင္းၾကတာ အမွန္ပါ။

ဒါေပမယ့္ အဲဒီ အမွားကို အမွားမွန္း သိျပီး ျပင္ဆင္ႏိုင္လိုက္ရင္ မိမိ အတြက္ မ်ားစြာ ေကာင္းက်ဳိး ကို ရရိွေစပါ တယ္။ အျမဲတမ္း မိမိကုိယ္ ကိုေလ့လာ ဆန္းစစ္ျပီး ဘာေၾကာင့္ ခက္ခဲေနရတယ္၊ ဘာေၾကာင့္ လြယ္ ကူေခ်ာေမြ႕ေနရတယ္ ဆိုတဲ့ အခ်က္ ကို ရွာေဖြျပီး ျပဳျပင္ၾကိဳးစားျခင္းျဖင့္ မိမိ ဘဝ အတြက္ လြယ္ကူေခ်ာေမြ႕ တဲ့ေန႕ရက္ေတြ ကို ပိုင္ဆိုင္ေစမွာျဖစ္ပါတယ္။

ရံႈးနိမ့္မႈ ကို မေၾကာက္ပါနဲ႕
ေအာင္ျမင္တဲ့ ပုဂၢဳိလ္ေတြ ရဲ႕ ဘဝျဖတ္သန္းမႈ ပံုစံကုိေလ့လာၾကည့္လိုက္တဲ့ အခါ သူတို႕ ဟာလည္း လူသား တစ္ေယာက္ျဖစ္ တာေၾကာင့္ ရံႈးနိမ့္မႈ မ်ားစြာကို ရင္ဆိုင္ခဲ့ၾကရ ပါတယ္။ လူျဖစ္လာျပီ ဆိုရင္ ဘဝ မွာ ရံႈးနိမ့္မႈ ၊ေအာင္ျမင္မႈ ဆိုတာကို ရင္ဆိုင္ၾကံဳေတြ႕ၾကရမွာျဖစ္ပါတယ္။

ကမၻာေလာက မွာ လူေတြ ဟာ မတူညီတဲ့ ရံႈးနိမ့္မႈေတြ နဲ႕ ရံႈးနိမ့္ဖူးၾက ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ မရံႈးနိမ့္ဖူး တဲ့ ပုဂၢဳိလ္ မရိွဘူး ဆိုတာ ကို နားလည္ထားဖို႕လိုပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ ရႈံးနိမ့္မႈ ဆိုတာ ေအာင္ျမင္မႈ ရဲ႕ အစိတ္ အပို္င္းေတြျဖစ္တာေၾကာင့္ ရံႈးနိမ့္မႈ ထဲက လူေတြ ကုိ ေအာင္ျမင္ေစ ဖို႕ ေသာ့ခ်က္ေပးတာေတြ အမ်ားၾကီး ရိွပါတယ္။

ရံႈးနိမ့္မႈ ဆိုတာ ေအာင္ျမင္ဖို႕ အတြက္ ေျခလွမ္းေတြျဖစ္ တာေၾကာင့္ ဘဝမွာ ရံႈးနိမ္႕ဖို႕ကို မေၾကာက္ဘဲ အမွား ထဲ က သင္ခန္းစာ ယူျပီး ၾကိဳးစားျခင္းျဖင့္ ေအာင္ျမင္မႈ ရဲ႕ အႏွစ္သာရ ကို ခ်ဳိျမိန္စြာ ခံစားရႏိုင္ ပါ တယ္။

ေျပာင္းလဲျခင္း တရား
လူေတြ ရဲ႕ဘဝ ဟာ အျမဲတမ္း ေျပာင္းလဲျဖစ္ပ်က္ေနၾက တာေၾကာင့္ ဘဝ ရဲ႕ေန႕စဥ္ စိန္ေခၚမႈေတြ ကို သတိ ရွိရိွေတြးဆ တတ္ဖို႕ လိုပါတယ္။ အေျပာင္းအလဲ တရားအေပၚ မွာ လက္ခံျပီး ေဆာင္ရြက္တတ္ ဖို႕လိုပါ တယ္။

အေျပာင္း အလဲေတြထဲ က မိမိ အတြက္ ဘယ္လို ေကာင္းက်ဳိးေတြ ရရိွႏုိင္မလဲ ရွာေဖြတတ္ ဖို႕လိုပါတယ္။ မိမိ အတြက္ သက္ေရာက္မႈ ရိွသလား ၊မရိွဘူးလား ဆန္းစစ္ေလ့လာျပီး ေရွာင္ရွားတတ္ ဖို႕လိုပါတယ္။

မိမိ ၾကံဳခဲ့တဲ့ အေျပာင္းအလဲ အေပၚ မူတည္ျပီး ဘာေတြျပင္ဆင္ဖို႕ လိုသလဲ၊ ဘာေတြ ဆင္ျခင္ဖို႕ လိုသလဲ၊ ဘယ္လို ေရွာင္ၾကဥ္ဖို႕လိုသလဲ ဆိုတာ ဘဝရဲ႕ေန႕စဥ္ မတူညီတဲ့ေျပာင္းလဲမႈေတြ က ေပးေနတဲ့ သင္ခန္းစာ တစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။

ငယ္ငယ္တုန္း က ေက်ာင္းသင္ခန္းစာေတြလို ပါဘဲ။ သင္ခန္းစာ တစ္ခု တတ္ေျမာက္ျပီးသြား ရင္ ေနာက္ ထပ္ သင္ခန္းစာ အသစ္တစ္ခု ကို သင္ယူ ရျပီး သင္ခန္းစာေက်ညက္ တဲ့ ေက်ာင္းသားေတြ ဟာ အမွတ္ေကာင္းေကာင္း ရရိွၾကသလို မ်ဳိး ဘဝ သင္ခန္းစာေတြ ကို ေက်ညက္တဲ့ လူေတြ ဟာလည္း ဘဝ မွာ ေနထိုင္မႈ ပံုစံေကာင္းျပီး စိတ္ေအးခ်မ္းမႈ ကို ပို္င္ဆိုင္ႏိုင္ၾကပါတယ္။


ဖိုးသူေတာ္ (www.phothutaw.com)
Credit: yangonlife
#Unicode Version#
လူရယ်လို့ ဖြစ်လာကြပြီ ဆိုရင် ချမ်းသာ၊ ဆင်းရဲ မရွေး ဘဝက ပေးတဲ့ သင်ခန်းစာတွေ ကို ခံစားကြရပါ တယ် ။ လူတွေနေ့စဉ်ဖြတ်သန်း ကြုံတွေ့နေကြရတဲ့ အကောင်း၊ အဆိုးတွေ ဟာ လူတွေ ရဲ့ ဘဝသင်ခန်း စာတွေ ဘဲဖြစ်ပါတယ်။

တစ်ချို့က ဒီလိုနေ့စဉ် သင်ခန်းစာတွေ က သင်ယူလေ့လာပြီး မိမိဘဝ အတွက် ဆောင်ရန် ၊ရှောင်ရန်အဖြစ် ကြိုးစားဆောင်ရွက် သွားကြသူတွေ ရှိသလို တစ်ချို့က နောက်ပြန်လှည့် အရှုံးပေးသွားကြသူတွေလည်း ရှိပါ တယ်။

ဘဝမှာ အတွေ့အကြုံ ဆိုတာ အကောင်းဆုံး သင်ပြပေးနေတဲ့ ဆရာတစ်ဆူ လို ပါဘဲလို့ လူကြီးသူမတွေ ရဲ့ပြောစကား ကို ငယ်ရွယ်ချိန်တုန်းက နားမလည်ခဲ့ပေမယ့် အရွယ်ရောက် လို့ လက်တွေ့ဘဝတွေမှာ ကျင်လည်ဖြတ်သန်းလာရတဲ့ အခါ ကောင်းကောင်း နားလည်လာခဲ့ရပါတယ်။

တကယ်တော့ လူတွေ မှာ မိမိကြုံတွေ့နေရတဲ့ အဖြစ်အပျက်တွေထဲ က လေ့လာ မှတ်သားစရာတွေ ကို မှတ်သား၊ ရှောင်စရာတွေ ကို ဆင်ခြင်ရှောင်ကြည်ခြင်းဖြင့် ဘဝ ကို အမှားတွေ နည်းအောင် အေးချမ်းမှု ကို ပိုမို ခံစား ရရှိနိုင်အောင်ကြိုးစားပိုင်ခွင့် ရှိကြပါတယ်။


လူတွေ မှာ တစ်ဦး နဲ့ တစ်ဦး ဘဝပေး ကံကြမ္မာ မတူညီကြပေမယ့် မိမိကိုယ် ကိုအေးချမ်းအောင် ဘယ် လိုနေ ထိုင်ရမလဲ ဆိုတာ ကိုတော့ သဘာဝတရား က တန်းတူ အခွင့်အရေးပေးထားပါတယ်။ ဒါတွေ ကို လူတွေ ရဲ့နေ့စဉ် ဘဝမှာ ရှာဖွေ သင်ယူ ရရှိနိုင်တာဘဲဖြစ်ပါတယ်။

ထပ်ခါ ထပ်ခါ အမှားလုပ်ခြင်းကို ရှောင်ကြဉ်ပါ
လူတွေ မှာ အမှား ကို ထပ်ခါထပ်ခါ လုပ်မိတတ်ကြတဲ့ အခါ မိမိကိုယ် ကို ယုံကြည်မှု နည်းသွားသလို ပတ်ဝန်းကျင် အသိုင်းအဝိုင်း အလယ်မှာ လူတွေ ရဲ့ ယုံကြည်မှုကို လည်း ဆုံးရှုံးကြရပါတယ်။ လူတိုင်းဟာ အမှား နဲ့မကင်းကြတာ အမှန်ပါ။

ဒါပေမယ့် အဲဒီ အမှားကို အမှားမှန်း သိပြီး ပြင်ဆင်နိုင်လိုက်ရင် မိမိ အတွက် များစွာ ကောင်းကျိုး ကို ရရှိစေပါ တယ်။ အမြဲတမ်း မိမိကိုယ် ကိုလေ့လာ ဆန်းစစ်ပြီး ဘာကြောင့် ခက်ခဲနေရတယ်၊ ဘာကြောင့် လွယ် ကူချောမွေ့နေရတယ် ဆိုတဲ့ အချက် ကို ရှာဖွေပြီး ပြုပြင်ကြိုးစားခြင်းဖြင့် မိမိ ဘဝ အတွက် လွယ်ကူချောမွေ့ တဲ့နေ့ရက်တွေ ကို ပိုင်ဆိုင်စေမှာဖြစ်ပါတယ်။

ရှုံးနိမ့်မှု ကို မကြောက်ပါနဲ့
အောင်မြင်တဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်တွေ ရဲ့ ဘဝဖြတ်သန်းမှု ပုံစံကိုလေ့လာကြည့်လိုက်တဲ့ အခါ သူတို့ ဟာလည်း လူသား တစ်ယောက်ဖြစ် တာကြောင့် ရှုံးနိမ့်မှု များစွာကို ရင်ဆိုင်ခဲ့ကြရ ပါတယ်။ လူဖြစ်လာပြီ ဆိုရင် ဘဝ မှာ ရှုံးနိမ့်မှု ၊အောင်မြင်မှု ဆိုတာကို ရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။

ကမ္ဘာလောက မှာ လူတွေ ဟာ မတူညီတဲ့ ရှုံးနိမ့်မှုတွေ နဲ့ ရှုံးနိမ့်ဖူးကြ ပါတယ်။ ဒါကြောင့် မရှုံးနိမ့်ဖူး တဲ့ ပုဂ္ဂိုလ် မရှိဘူး ဆိုတာ ကို နားလည်ထားဖို့လိုပါတယ်။ ဒါ့အပြင် ရှုံးနိမ့်မှု ဆိုတာ အောင်မြင်မှု ရဲ့ အစိတ် အပိုင်းတွေဖြစ်တာကြောင့် ရှုံးနိမ့်မှု ထဲက လူတွေ ကို အောင်မြင်စေ ဖို့ သော့ချက်ပေးတာတွေ အများကြီး ရှိပါတယ်။

ရှုံးနိမ့်မှု ဆိုတာ အောင်မြင်ဖို့ အတွက် ခြေလှမ်းတွေဖြစ် တာကြောင့် ဘဝမှာ ရှုံးနိမ့်ဖို့ကို မကြောက်ဘဲ အမှား ထဲ က သင်ခန်းစာ ယူပြီး ကြိုးစားခြင်းဖြင့် အောင်မြင်မှု ရဲ့ အနှစ်သာရ ကို ချိုမြိန်စွာ ခံစားရနိုင် ပါ တယ်။

ပြောင်းလဲခြင်း တရား
လူတွေ ရဲ့ဘဝ ဟာ အမြဲတမ်း ပြောင်းလဲဖြစ်ပျက်နေကြ တာကြောင့် ဘဝ ရဲ့နေ့စဉ် စိန်ခေါ်မှုတွေ ကို သတိ ရှိရှိတွေးဆ တတ်ဖို့ လိုပါတယ်။ အပြောင်းအလဲ တရားအပေါ် မှာ လက်ခံပြီး ဆောင်ရွက်တတ် ဖို့လိုပါ တယ်။

အပြောင်း အလဲတွေထဲ က မိမိ အတွက် ဘယ်လို ကောင်းကျိုးတွေ ရရှိနိုင်မလဲ ရှာဖွေတတ် ဖို့လိုပါတယ်။ မိမိ အတွက် သက်ရောက်မှု ရှိသလား ၊မရှိဘူးလား ဆန်းစစ်လေ့လာပြီး ရှောင်ရှားတတ် ဖို့လိုပါတယ်။

မိမိ ကြုံခဲ့တဲ့ အပြောင်းအလဲ အပေါ် မူတည်ပြီး ဘာတွေပြင်ဆင်ဖို့ လိုသလဲ၊ ဘာတွေ ဆင်ခြင်ဖို့ လိုသလဲ၊ ဘယ်လို ရှောင်ကြဉ်ဖို့လိုသလဲ ဆိုတာ ဘဝရဲ့နေ့စဉ် မတူညီတဲ့ပြောင်းလဲမှုတွေ က ပေးနေတဲ့ သင်ခန်းစာ တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။

ငယ်ငယ်တုန်း က ကျောင်းသင်ခန်းစာတွေလို ပါဘဲ။ သင်ခန်းစာ တစ်ခု တတ်မြောက်ပြီးသွား ရင် နောက် ထပ် သင်ခန်းစာ အသစ်တစ်ခု ကို သင်ယူ ရပြီး သင်ခန်းစာကျေညက် တဲ့ ကျောင်းသားတွေ ဟာ အမှတ်ကောင်းကောင်း ရရှိကြသလို မျိုး ဘဝ သင်ခန်းစာတွေ ကို ကျေညက်တဲ့ လူတွေ ဟာလည်း ဘဝ မှာ နေထိုင်မှု ပုံစံကောင်းပြီး စိတ်အေးချမ်းမှု ကို ပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါတယ်။

ဖိုးသူတော် (www.phothutaw.com)
Credit: yangonlife
 
 
 
ေန႔စဥ္သတင္းအသစ္မ်ားကို Email ပို႔ေပးပါမည္။
သင္၏ Gmail ကို ေအာက္တြင္ ျဖည့္စြက္၍ Submit လုပ္ပါ။
 
 
Top