မေလးရွားႏိုင္ငံတြင္ အၿမဲတမ္းေနထိုင္ခြင့္ရရွိမည့္ အခြင့္အေရးႏွင့္ ကြာလာလမ္ပူၿမိဳ႕ရွိ Pavilion Damansara Heights ကြန္ဒိုအေရာင္းျပပြဲ
×

အလြန္အမင္း အ၀လြန္သူမ်ားကို မသန္စြမ္းသူအျဖစ္ စာရင္းသြင္း သတ္မွတ္ သင့္မသင့္ကို ဥေရာပသမဂၢတြင္ အေခ်အတင္ ျဖစ္ေနသည္။ တရားစြဲဆိုမႈ တစ္ခုမွ တစ္ဆင့္ ထိုကိစၥသည္ ဥေရာပသမဂၢ တစ္၀န္း လံုးႏွင့္ ဆိုင္ေသာ ဆံုးျဖတ္စရာ ကိစၥတစ္ခု ျဖစ္လာခဲ့သည္။ မသန္စြမ္းသူမ်ားအျဖစ္ ဥပေဒအရ သတ္မွတ္ လိုက္မည္ဆိုပါက အ၀လြန္သူမ်ား အတြက္  အထူးသီးသန္႔ ခံစားခြင့္မ်ားပါ ထပ္တိုး ရရွိေအာင္ ဥပေဒအရ စီမံေပးမည္ ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ အ၀လြန္သူမ်ားကမူ ၎တို႔ကို မသန္စြမ္း စာရင္း ထည့္သြင္းမည္ကို မလိုလားဘဲ ျဖစ္ေနသည္။

 ဒိန္းမတ္ ႏုိင္ငံတြင္ ေန႔ကေလးထိန္း ေက်ာင္း၌ အလုပ္လုပ္ေသာ လူတစ္ေယာက္ ကို အ၀လြန္မႈေၾကာင့္ အလုပ္မွ ထုတ္ပစ္သျဖင့္ ထိုလူက တရားစြဲ ဆိုခဲ့သည္။ ထိုအမႈကို ဥေရာပ တရား႐ံုးက ဆံုးျဖတ္ေပးပါရန္ ဒိန္းမတ္ ႏုိင္ငံက တင္သြင္း လာျခင္းျဖစ္သည္။

အလုပ္ထုတ္ ခံခဲ့ရေသာ ကာစတန္ ကဲေတာ႔သည္ ၁၆၀ ကီလိုဂရမ္ (ေပါင္ ၃၅၀) ကိုယ္ေလးခ်ိန္ ရွိသည္။ စားေသာက္ ေနထိုင္မႈ ပံုစံေၾကာင့္ ယခုလို ၀ေနျခင္းျဖစ္ ေၾကာင္းကဲေတာ့က ေျပာသည္။ သို႔ေသာ္ ၀ျခင္းသည္ အလုပ္အတြက္ ျပႆနာဟု ၄င္း မသတ္မွတ္ေၾကာင္း ကဲေတာ႔က ေျပာသည္။

 ဥေရာပ တရား႐ံုးသည္ စီရင္ခ်က္ မခ်မွတ္ရေသး။ တရား႐ံုးက ဆံုးျဖတ္သည့္ ျဖတ္ထံုးသည္ ဥေရာပသမဂၢတစ္၀န္း ႏုိင္ငံမ်ား အလားတူ ႀကံဳလာရပါက စံအျဖစ္ယူကာ က်င့္သံုးရမည့္ ျဖတ္ထံုးတစ္ခု ျဖစ္လာမည္။

အ၀လြန္ျခင္း ႏွင့္ အလုပ္ခြင္ အၾကား ဆက္စပ္မႈ ျပႆနာသည္ ယခု ေနာက္ပိုင္းပိုလို႔ ႀကီးမား လာေနသည္။ ဥေရာပ၊ အေမရိက သာမက ကမၻာ့ေဒသ အမ်ားအျပားမွာပါ အ၀လြန္ ျပႆနာ ျဖစ္ပြားလာသည္။ အဂၤလန္ တြင္ ၂၀၁၂  ခုႏွစ္က ေကာက္ထားေသာ စစ္တမ္းတစ္ရပ္ အရလည္း အဂၤလန္တြင္ အရြယ္ေရာက္ၿပီးသူ ထက္၀က္ခန္႔သည္ အ၀လြန္ ေနၾကေၾကာင္း ေတြ႕ရသည္။

အလုပ္ ေကာင္းေကာင္း လုပ္ႏုိင္ရင္ မျဖစ္ဘူးလား

ေန႔ကေလးထိန္း ေက်ာင္းတြင္ အလုပ္ လုပ္ေသာ မစၥတာကဲေတာ႔ က ၄င္းသည္ ကေလးေတြ ဖိနပ္ႀကိဳးကို ကုန္းၿပီး ခ်ည္ ေပးလို႔ မရႏုိင္ေလာက္ ေအာင္ကို ၀ေနေၾကာင္း စြပ္စြဲေျပာဆို ခံထားရသည္။ မစၥတာကဲေတာ့ ကမူ ထိုစြပ္စြဲခ်က္ မမွန္ကန္ေၾကာင္း ဘီဘီစီ သတင္းဌာန ႏွင့္ ေတြ႕ဆံုရာတြင္ ေျဖရွင္းသည္။

““ကေလးေတြ နဲ႔ ၾကမ္းေပၚ တူတူထိုင္ ၿပီး ကၽြန္ေတာ္ ကစားႏုိင္တယ္။ ဖိနပ္ႀကိဳးလည္း ခ်ည္ေပးႏုိင္တယ္။ အလုပ္မွာ ဘာခ်ဳိ႕ယြင္းခ်က္မွ မရွိဘူး။ ကၽြန္ေတာ္႔ကိုယ္ ကၽြန္ေတာ္ မသန္စြမ္းသူ တစ္ေယာက္အျဖစ္ မသတ္မွတ္ပါဘူး။ လူတစ္ေယာက္ ၀ေနလို႔ အလုပ္ ထုတ္ပစ္တယ္ ဆိုတာမ်ဳိးကေတာ႔ လံုး၀ မမွ်တတဲ႔ လုပ္ရပ္လို႔ ျမင္ပါတယ္။ ၀ေပမယ္႔ ကိုယ္႔ အလုပ္ကိုယ္ ေကာင္းေကာင္း လုပ္ႏုိင္တယ္ဆိုရင္ အလုပ္ ဆက္လုပ္ခြင့္ ေပးသင့္ပါ တယ္””ဟု မစၥတာကဲေတာ႔က ေျပာသည္။

အလုပ္ရွင္ ျဖစ္သူကို ဆက္သြယ္ ေမးျမန္းသည့္ အခါတြင္ကား မစၥတာကဲေတာ႔ ၀ိတ္ခ်ႏုိင္ေအာင္ က်န္းမာေရးစင္တာ စရိတ္ သံုးလစာကို အလုပ္က ေထာက္ပံ့ ေပးခဲ့ေၾကာင္း ေျပာသည္။

““ပံုမွန္ ေလ႔က်င့္ခန္းေတြ ကၽြန္ေတာ္လည္း လုပ္ပါတယ္။ မာရသြန္ ေလာက္ထိေတာ႔ မေျပးႏုိင္ေပမယ့္ ကၽြန္ေတာ္ ေျပးႏုိင္ သေလာက္ လည္း ေျပးပါတယ္။ ေလ႔က်င့္ခန္း လုပ္ရတာလည္း အဆင္ေျပပါတယ္””ဟု မစၥတာကဲေတာ႔က ေျပာသည္။
မစၥတာကဲေတာ႔ သည္ Billund ေန႔ ကေလးထိန္းေက်ာင္း အတြက္ ၁၅ ႏွစ္ တိတိ အလုပ္ လုပ္ခဲ့သူ ျဖစ္သည္။ ထို႔ေနာက္တြင္ အ၀လြန္ ေနမႈေၾကာင့္ဆိုကာ အလုပ္ ထုတ္ခံခဲ့ရသည္။ မစၥတာကဲေတာ႔ ကို အလုပ္ထုတ္ျခင္းမွာ ေက်ာင္းသို႔ လာအပ္ႏွံသည့္ ကေလး ဦးေရ က်ဆင္း လာျခင္းေၾကာင့္ဟုသာ အလုပ္ တာ၀န္ရွိသူမ်ားက ေျပာသည္။ အားလံုးထဲ မွေရြးကာ မစၥတာကဲေတာ႔ကို ဘာေၾကာင့္ ျဖဳတ္ပစ္ေၾကာင္းကား အေသးစိတ္ မေျပာ။

 အ၀လြန္ျခင္းကို မသန္စြမ္းမႈ ပံုစံတစ္ခုအျဖစ္ ဥေရာပ တရား႐ံုးက ဆံုးျဖတ္ခဲ့ပါက ဥေရာပ တစ္၀န္း အလုပ္ရွင္မ်ားသည္ အ၀လြန္သူမ်ားကို ဆက္ဆံေနရာေပးမႈ ပံုစံ အခ်ဳိ႕ကိုလည္း ေျပာင္းလဲၾကရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း အလုပ္ခြင္တြင္း ခြဲျခား ဆက္ဆံမႈ တိုက္ဖ်က္ေရး လႈပ္ရွားမႈအဖြဲ႕Eversheds မွ အန္ဒရီ ၀ီလီယံက ေျပာသည္။

 အ၀လြန္ျခင္းကို မသန္စြမ္းမႈ ပံုစံတစ္ခုအျဖစ္ တရား႐ံုးက ဆံုးျဖတ္လိုက္ပါက အလုပ္ရွင္မ်ား၊ လုပ္ငန္းမ်ား အေနျဖင့္ အ၀လြန္သူမ်ား အဆင္ေျပေျပ ကားရပ္ႏုိင္မည့္ သီးသန္႔ ကားပါကင္မ်ား၊ အဆင္ေျပစြာ ထိုင္ႏုိင္ေစမည့္ က်ယ္က်ယ္ ၀န္း၀န္း ႐ံုးစားပြဲမ်ားပါ ပံ႔ပိုးေပးၾက ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း မစၥ၀ီလီယံက ေျပာသည္။

 ဥေရာပသမဂၢ တစ္၀န္း တစ္ေျပးညီ သတ္မွတ္ ထားသည့္ အလုပ္ခြင္တြင္း မွ်တစြာ ဆက္ဆံေရး ရည္ညႊန္းခ်က္ မ်ားထဲတြင္ အ၀လြန္ျခင္းကို မသန္စြမ္းမႈ ပံုစံ တစ္ခုအျဖစ္ ထည့္သြင္းသင့္ မသင့္ကိုလည္း ဥေရာပ တရား႐ံုးက ဆံုးျဖတ္ ေပးရမည္ျဖစ္သည္။ မသန္စြမ္းမႈကို အရင္းခံ၍ အလုပ္ခြင္တြင္း ခြဲျခား ဆက္ဆံျခင္းမ်ားကို ဥေရာပတစ္၀န္း ဥပေဒျဖင့္ တားျမစ္ထားသည္။

  ဖိုးသူေတာ္ (www.phothutaw.com)
Credit: The Messenger

#Unicode Version#
အလွန်အမင်း အဝလွန်သူများကို မသန်စွမ်းသူအဖြစ် စာရင်းသွင်း သတ်မှတ် သင့်မသင့်ကို ဥရောပသမဂ္ဂတွင် အချေအတင် ဖြစ်နေသည်။ တရားစွဲဆိုမှု တစ်ခုမှ တစ်ဆင့် ထိုကိစ္စသည် ဥရောပသမဂ္ဂ တစ်ဝန်း လုံးနှင့် ဆိုင်သော ဆုံးဖြတ်စရာ ကိစ္စတစ်ခု ဖြစ်လာခဲ့သည်။ မသန်စွမ်းသူများအဖြစ် ဥပဒေအရ သတ်မှတ် လိုက်မည်ဆိုပါက အဝလွန်သူများ အတွက်  အထူးသီးသန့် ခံစားခွင့်များပါ ထပ်တိုး ရရှိအောင် ဥပဒေအရ စီမံပေးမည် ဖြစ်သည်။ သို့သော် အဝလွန်သူများကမူ ၎င်းတို့ကို မသန်စွမ်း စာရင်း ထည့်သွင်းမည်ကို မလိုလားဘဲ ဖြစ်နေသည်။

 ဒိန်းမတ် နိုင်ငံတွင် နေ့ကလေးထိန်း ကျောင်း၌ အလုပ်လုပ်သော လူတစ်ယောက် ကို အဝလွန်မှုကြောင့် အလုပ်မှ ထုတ်ပစ်သဖြင့် ထိုလူက တရားစွဲ ဆိုခဲ့သည်။ ထိုအမှုကို ဥရောပ တရားရုံးက ဆုံးဖြတ်ပေးပါရန် ဒိန်းမတ် နိုင်ငံက တင်သွင်း လာခြင်းဖြစ်သည်။

အလုပ်ထုတ် ခံခဲ့ရသော ကာစတန် ကဲတော့သည် ၁၆၀ ကီလိုဂရမ် (ပေါင် ၃၅၀) ကိုယ်လေးချိန် ရှိသည်။ စားသောက် နေထိုင်မှု ပုံစံကြောင့် ယခုလို ဝနေခြင်းဖြစ် ကြောင်းကဲတော့က ပြောသည်။ သို့သော် ဝခြင်းသည် အလုပ်အတွက် ပြဿနာဟု ၎င်း မသတ်မှတ်ကြောင်း ကဲတော့က ပြောသည်။

 ဥရောပ တရားရုံးသည် စီရင်ချက် မချမှတ်ရသေး။ တရားရုံးက ဆုံးဖြတ်သည့် ဖြတ်ထုံးသည် ဥရောပသမဂ္ဂတစ်ဝန်း နိုင်ငံများ အလားတူ ကြုံလာရပါက စံအဖြစ်ယူကာ ကျင့်သုံးရမည့် ဖြတ်ထုံးတစ်ခု ဖြစ်လာမည်။

အဝလွန်ခြင်း နှင့် အလုပ်ခွင် အကြား ဆက်စပ်မှု ပြဿနာသည် ယခု နောက်ပိုင်းပိုလို့ ကြီးမား လာနေသည်။ ဥရောပ၊ အမေရိက သာမက ကမ္ဘာ့ဒေသ အများအပြားမှာပါ အဝလွန် ပြဿနာ ဖြစ်ပွားလာသည်။ အင်္ဂလန် တွင် ၂၀၁၂  ခုနှစ်က ကောက်ထားသော စစ်တမ်းတစ်ရပ် အရလည်း အင်္ဂလန်တွင် အရွယ်ရောက်ပြီးသူ ထက်ဝက်ခန့်သည် အဝလွန် နေကြကြောင်း တွေ့ရသည်။

အလုပ် ကောင်းကောင်း လုပ်နိုင်ရင် မဖြစ်ဘူးလား

နေ့ကလေးထိန်း ကျောင်းတွင် အလုပ် လုပ်သော မစ္စတာကဲတော့ က ၎င်းသည် ကလေးတွေ ဖိနပ်ကြိုးကို ကုန်းပြီး ချည် ပေးလို့ မရနိုင်လောက် အောင်ကို ဝနေကြောင်း စွပ်စွဲပြောဆို ခံထားရသည်။ မစ္စတာကဲတော့ ကမူ ထိုစွပ်စွဲချက် မမှန်ကန်ကြောင်း ဘီဘီစီ သတင်းဌာန နှင့် တွေ့ဆုံရာတွင် ဖြေရှင်းသည်။

““ကလေးတွေ နဲ့ ကြမ်းပေါ် တူတူထိုင် ပြီး ကျွန်တော် ကစားနိုင်တယ်။ ဖိနပ်ကြိုးလည်း ချည်ပေးနိုင်တယ်။ အလုပ်မှာ ဘာချို့ယွင်းချက်မှ မရှိဘူး။ ကျွန်တော့်ကိုယ် ကျွန်တော် မသန်စွမ်းသူ တစ်ယောက်အဖြစ် မသတ်မှတ်ပါဘူး။ လူတစ်ယောက် ဝနေလို့ အလုပ် ထုတ်ပစ်တယ် ဆိုတာမျိုးကတော့ လုံး၀ မမျှတတဲ့ လုပ်ရပ်လို့ မြင်ပါတယ်။ ဝပေမယ့် ကိုယ့် အလုပ်ကိုယ် ကောင်းကောင်း လုပ်နိုင်တယ်ဆိုရင် အလုပ် ဆက်လုပ်ခွင့် ပေးသင့်ပါ တယ်””ဟု မစ္စတာကဲတော့က ပြောသည်။

အလုပ်ရှင် ဖြစ်သူကို ဆက်သွယ် မေးမြန်းသည့် အခါတွင်ကား မစ္စတာကဲတော့ ဝိတ်ချနိုင်အောင် ကျန်းမာရေးစင်တာ စရိတ် သုံးလစာကို အလုပ်က ထောက်ပံ့ ပေးခဲ့ကြောင်း ပြောသည်။

““ပုံမှန် လေ့ကျင့်ခန်းတွေ ကျွန်တော်လည်း လုပ်ပါတယ်။ မာရသွန် လောက်ထိတော့ မပြေးနိုင်ပေမယ့် ကျွန်တော် ပြေးနိုင် သလောက် လည်း ပြေးပါတယ်။ လေ့ကျင့်ခန်း လုပ်ရတာလည်း အဆင်ပြေပါတယ်””ဟု မစ္စတာကဲတော့က ပြောသည်။
မစ္စတာကဲတော့ သည် Billund နေ့ ကလေးထိန်းကျောင်း အတွက် ၁၅ နှစ် တိတိ အလုပ် လုပ်ခဲ့သူ ဖြစ်သည်။ ထို့နောက်တွင် အဝလွန် နေမှုကြောင့်ဆိုကာ အလုပ် ထုတ်ခံခဲ့ရသည်။ မစ္စတာကဲတော့ ကို အလုပ်ထုတ်ခြင်းမှာ ကျောင်းသို့ လာအပ်နှံသည့် ကလေး ဦးရေ ကျဆင်း လာခြင်းကြောင့်ဟုသာ အလုပ် တာဝန်ရှိသူများက ပြောသည်။ အားလုံးထဲ မှရွေးကာ မစ္စတာကဲတော့ကို ဘာကြောင့် ဖြုတ်ပစ်ကြောင်းကား အသေးစိတ် မပြော။

 အဝလွန်ခြင်းကို မသန်စွမ်းမှု ပုံစံတစ်ခုအဖြစ် ဥရောပ တရားရုံးက ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါက ဥရောပ တစ်ဝန်း အလုပ်ရှင်များသည် အဝလွန်သူများကို ဆက်ဆံနေရာပေးမှု ပုံစံ အချို့ကိုလည်း ပြောင်းလဲကြရမည် ဖြစ်ကြောင်း အလုပ်ခွင်တွင်း ခွဲခြား ဆက်ဆံမှု တိုက်ဖျက်ရေး လှုပ်ရှားမှုအဖွဲ့Eversheds မှ အန်ဒရီ ဝီလီယံက ပြောသည်။

 အဝလွန်ခြင်းကို မသန်စွမ်းမှု ပုံစံတစ်ခုအဖြစ် တရားရုံးက ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါက အလုပ်ရှင်များ၊ လုပ်ငန်းများ အနေဖြင့် အဝလွန်သူများ အဆင်ပြေပြေ ကားရပ်နိုင်မည့် သီးသန့် ကားပါကင်များ၊ အဆင်ပြေစွာ ထိုင်နိုင်စေမည့် ကျယ်ကျယ် ဝန်းဝန်း ရုံးစားပွဲများပါ ပံ့ပိုးပေးကြ ရမည်ဖြစ်ကြောင်း မစ္စဝီလီယံက ပြောသည်။

 ဥရောပသမဂ္ဂ တစ်ဝန်း တစ်ပြေးညီ သတ်မှတ် ထားသည့် အလုပ်ခွင်တွင်း မျှတစွာ ဆက်ဆံရေး ရည်ညွှန်းချက် များထဲတွင် အဝလွန်ခြင်းကို မသန်စွမ်းမှု ပုံစံ တစ်ခုအဖြစ် ထည့်သွင်းသင့် မသင့်ကိုလည်း ဥရောပ တရားရုံးက ဆုံးဖြတ် ပေးရမည်ဖြစ်သည်။ မသန်စွမ်းမှုကို အရင်းခံ၍ အလုပ်ခွင်တွင်း ခွဲခြား ဆက်ဆံခြင်းများကို ဥရောပတစ်ဝန်း ဥပဒေဖြင့် တားမြစ်ထားသည်။

  ဖိုးသူတော် (www.phothutaw.com)
Credit: The Messenger
 
 
 
ေန႔စဥ္သတင္းအသစ္မ်ားကို Email ပို႔ေပးပါမည္။
သင္၏ Gmail ကို ေအာက္တြင္ ျဖည့္စြက္၍ Submit လုပ္ပါ။
 
 
Top