ကေလာျမိဳ ႔ သဘာဝေတာင္တန္းမ်ားျဖင့္ ဝန္းရံထားၿပီး သာယာလွပေသာအင္းျပင္အနီး ဂရန္အမည္ေပါက္ လံုးခ်င္းအိမ္အေရာင္းျပပြဲ
×

အလႉျမစ္​တား (၃)ပါး အႏၲရာယ္​

သူတစ္ပါး ေပးလွဴေနတာကို…ပုဂၢိဳလ္တစ္ေယာက္က တားျမစ္တတ္တယ္။

ဒကာႀကီးေတြက လွဴခ်င္ရင္ ဒကာမႀကီး ေတြက ကန္႔ကြက္တယ္။

ဒကာမႀကီး ေတြက လွဴခ်င္ၿပီဆိုရင္ ဒကာႀကီးက ကန္႔ကြက္တယ္။

သားသမီး ေတြက လွဴခ်င္ရင္ မိဘေတြက ကန္႔ကြက္တယ္။

မိဘေတြက လွဴခ်င္ရင္ သားသမီး ေတြက ကန္႔ကြက္တယ္ စတဲ့ ပံုစံမ်ဳိးပဲေနာ္ …။

သူတစ္ပါး ေပးလွဴေတာ့မယ္ ဆိုရင္ ထိုေပးလွဴေနတဲ့ အလွဴဒါနကို လာၿပီး တားျမစ္တယ္ …။

အဲဒီ တားျမစ္တဲ့ ပုဂၢိဳလ္ ဘာလုပ္တာလဲ ?

အႏၲရာယ္ (၃)မ်ဳိး, ေဘးဥပါဒ္ (၃)မ်ဳိးကို ျပဳလုပ္ေနတဲ့ ပုဂၢိဳလ္ ျဖစ္တယ္။

သူတစ္ပါး ေပးလွဴေနတဲ့ အလွဴဒါနတစ္ခုကို သြားၿပီး တားျမစ္ရင္ ဒီတားျမစ္တဲ့ ပုဂၢိဳလ္သည္ အႏၲရာယ္ (၃)မ်ဳိးကို ျပဳလုပ္ေနတာ ျဖစ္တယ္လို႔ ဘုရားရွင္က ေဟာၾကား ေတာ္မူပါတယ္။

အဲဒီ (၃)မ်ဳိးဆိုတာက ဘာေတြလဲ ?

၁။ “ဒါနကုသုိလ္၏ အႏၲရာယ္”

ဒါနဆုိတာက လွဴခဲ့မယ္ ဆုိရင္ အလွဴရွင္ ဒါယကာမွာ ကုသိုလ္တရားေတြ တိုးပြားမယ့္ လုပ္ငန္းျဖစ္တယ္။

အလွဴရွင္ ဒါယကာက…လွဴဖြယ္၀တၳဳ ပစၥည္းတစ္ခုကို လွဴေတာ့မယ္ၾကံရင္ မလွဴဖို႔ရန္ ကန္႔ကြက္တယ္။

လွဴမယ္ဆိုတဲ့ အလွဴရွင္ အတြက္ ကုသိုလ္တရားေတြ ျဖစ္ဦးမလား ?

မျဖစ္ဘူး ……။

ကုသိုလ္ေခၚတဲ့…

ပုည = ေကာင္းမႈ ကိုယ္သိုလ္ တရားေတြ မျဖစ္ေပၚေအာင္ အႏၱရာယ္ ျပဳလုပ္ေနတဲ့ လုပ္ငန္းတစ္ခု ျဖစ္တယ္။

ဒါက နံပါတ္ (၁)ေနာ္ …။

နံပါတ္ (၂) ကေတာ့ ဘာလဲ ?

၂။ “လာဘ္လာဘ၏ အႏၲရာယ္”

အလွဴခံ ပုဂၢိဳလ္ေတြ ရသင့္ ရထုိက္တဲ့ လာဘ္လာဘရဲ႕ အႏၲရာယ္ကိုလည္းျပဳလုပ္တတ္တယ္။

မဟုတ္ဘူး လား ?

ဟုတ္ေနတယ္ ေနာ္ …။

ဒါက နံပါတ္ (၂)။

နံပါတ္ (၃)က်ေတာ့ ဘာလဲ ?

၃။ “မိမိကုိယ္ကုိ မိမိ တူးၿဖိဳေနသူ”

အဲဒီလို ကန္႔ကြက္ေနတဲ့ ပုဂၢိဳလ္ကို လွမ္းၾကည့္ေနာ္။

သူဟာ ေက်နပ္လို႔ ကန္႔ကြက္တာလား ?

မေက်နပ္လို႔ ကန္႔ကြက္တာလား ?

မေက်နပ္ဘူး …။

မေက်နပ္တာမွာ သူ႔မွာ ေလာဘေၾကာင့္ မေက်နပ္တာလည္း ရွိခ်င္ရွိမယ္ေဒါသေၾကာင့္ မေက်နပ္တာလည္း ရွိခ်င္ရွိမယ္။

ဣႆာ, မစၦရိယေတြ ကိုယ့္ထက္သာ မနာလိုတဲ့ စိတ္ထားေတြ, ၀န္တိုတဲ့ စိတ္ထားေတြ ေၾကာင့္…မေက်နပ္တာလည္း ရွိခ်င္ ရွိမယ္ေနာ္။

ေလာဘ, ေဒါသ, ေမာဟ, ဣႆာ မစၦရိယစတဲ့ ဒီအကုသိုလ္ တရားေတြ…

၀င္ၿပီး ေႏွာင့္ယွက္ ခံေနရတဲ့ ပုဂၢိဳလ္ဟာ မိမိကိုယ္ကို မိမိ ေရွးမဆြတည္းက မိမိ ဂုဏ္သိကၡာေတြ က်ဆင္းသြားေအာင္ ၾကိဳတင္ၿပီးေတာ့ တူးၿဖိဳေနတာပဲ။

သိပ္ေလာဘႀကီး တာပဲ သိပ္ေဒါသႀကီး တာပဲသိပ္ေမာဟ ထူေျပာတာပဲသိပ္ၿပီးေတာ့ ဣႆာ, မစၦရိယေတြ မ်ားျပားတာပဲ စသည္ျဖင့္…ေဘးပုဂၢိဳလ္ေတြက ေ၀ဖန္ၾကေတာ့မယ္။

မိမိမွာ ရွိရင္းစြဲျဖစ္တဲ့…သီလ, သမာဓိ, ပညာ ဂုဏ္သိကၡာ ေတြ အားလုံး က်ဆင္းသြားတာပဲ။

ဒီကိေလသာ လက္နက္ေတြနဲ႔ မိမိကုိယ္ကုိ မိမိ တူးၿဖိဳေနျပန္တယ္။

ဘယ္လို တူးၿဖိဳ တာလဲ ?

တူးတယ္ ၿဖိဳတယ္ဆုိတာ ဒကာႀကီးေတြ ၾကည့္စမ္းၾကည့္။

တူးလို႔ရွိရင္ ဘာျဖစ္သြားလဲ ?

တြင္းက ဘာျဖစ္သြားလဲ ?

တူးေလ နက္ေလပဲ …။

မိမိ နက္တဲ့ေနရာကို ဆင္းသြားဖုိ႔ရန္အတြက္ ကိုယ့္ကိုယ္ကို တူးၿဖိဳေနတာပဲ။

လက္နဲ႔ ယက္ၿပီးေတာ့…ေအာက္ကို ဆင္းေနတဲ့ ပုံစံပဲေနာ္။

ဒီေတာ့ သူတစ္ပါး ေကာင္းမႈ ကုသိုလ္ကို ကန္႔ကြက္ ႐ုံေလးနဲ႔ပဲ…

ဘာေၾကာင့္ ဒီလို လက္နဲ႔ယက္ၿပီး ေအာက္ကို ဆင္းရမလဲလို႔ ဒီလိုေတာ့ ေမးစရာ ရွိတယ္။

ေမးစရာရွိတဲ့ အခါ အေျဖကေတာ့…

သူတစ္ပါး တို႔ရဲ႕ေကာင္းမႈ ကုသိုလ္ကို ကန္႔ကြက္ တားျမစ္ေနတဲ့ ပုဂၢိဳလ္ရဲ႕သႏၲာန္မွာေလာဘ, ေဒါသ, ေမာဟ စတဲ့ အကုသိုလ္ တရားေတြက…နည္းပါးလို႔ ကန္႔ကြက္ တာလား ?

မ်ားျပားလို႔ ကန္႔ကြက္ တာလားလို႔ ေမးရင္ မ်ားျပားတဲ့ ထုထည္ေတြ ရွိတယ္ေနာ္ …။

အလွဴခံ ပုဂၢိဳလ္အေပၚမွာ…မေက်နပ္လုိ႔ ေဒါသျဖစ္လုိ႔။

ေဒါသကုိ အေျခခံ ၿပီးေတာ့…(သို႔မဟုတ္) လွဴဖြယ္ ၀တၳဳ အေပၚမွာ တြယ္တာတပ္မက္တဲ့ ေလာဘျဖစ္ေနလုိ႔။

ေလာဘကို အေျခခံၿပီးေတာ့…ကန္႔ကြက္ေနတာလည္း ျဖစ္ခ်င္ျဖစ္မယ္။

အလွဴခံ ပုဂၢိဳလ္, အလွဴေပးတဲ့ ပုဂၢိဳလ္ ႏွစ္ဖက္လုံး အေပၚမွာ မေက်နပ္လို႔ ကန္႔ကြက္ေနတာလည္း ျဖစ္ခ်င္ျဖစ္မယ္။

ေနာက္တစ္ခု ကေတာ့…

ဣႆာ = မလိုမုန္းထားတဲ့ စိတ္ထား

မစ ၦရိယ = ၀န္တိုတဲ့ စိတ္ထားေတြေၾကာင့္ ကန္႔ကြက္ေနတာေတြလည္း မျဖစ္ႏိုင္ဘူးလား ?

ျဖစ္ႏိုင္တယ္ …။

မာန = ကိုယ့္ထက္ သာသြားမွာစိုးလို႔။

အလွဴရွင္က ဒီလို လွဴလိုက္လို႔ ရွိရင္ ကိုယ္က နည္းနည္း လွဴႏုိင္တယ္။

သူက မ်ားမ်ား လွဴႏိုင္ေတာ့…ကုိယ့္ထက္သာ မနာလုိလုိ႔ မေက်နပ္လို႔ ကန္႔ကြက္တာေတြလည္း မရွိႏိုင္ဘူးလား ?

ရွိႏိုင္တယ္ …။

အဲဒီလို ေလာဘ, ေဒါသ, ေမာဟ, ဣႆာ, မစ ၦရိယ တရားေတြကို တိုးပြားေအာင္ ျဖည့္က်င့္ ဆည္းပူးေနတဲ့ ပုဂၢိဳလ္သည္ မိမိကိုယ္ကို မိမိ တူးၿဖိဳေနတဲ့ ပုဂၢိဳလ္။

မိမိကိုယ္ကို မိမိ ညႇဥ္းပန္း ႏွိပ္စက္ေနတဲ့ပုဂၢိဳလ္ ျဖစ္တယ္။

အဲဒီလို တူးၿဖိဳေနတဲ့ ပုဂၢိဳလ္ရဲ႕လားရာ ဂတိသည္ ေကာင္းတဲ့ဂတိ ျဖစ္ႏိုင္ပါ့မလား ?

မျဖစ္ႏိုင္ဘူးေပ့ါ ……။

ဖားေအာက္ေတာရဆရာေတာ္

မဟာေဗာဓိနိဗၺာနပစၥေယာေဟာတု…
ဖိုးသူေတာ္ (www.phothutaw.com)
Credit: ဓမၼလက္ေဆာင္

#Unicode Version#
အလှူမြစ်တား (၃)ပါး အန္တရာယ်

သူတစ်ပါး ပေးလှူနေတာကို…ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ယောက်က တားမြစ်တတ်တယ်။

ဒကာကြီးတွေက လှူချင်ရင် ဒကာမကြီး တွေက ကန့်ကွက်တယ်။

ဒကာမကြီး တွေက လှူချင်ပြီဆိုရင် ဒကာကြီးက ကန့်ကွက်တယ်။

သားသမီး တွေက လှူချင်ရင် မိဘတွေက ကန့်ကွက်တယ်။

မိဘတွေက လှူချင်ရင် သားသမီး တွေက ကန့်ကွက်တယ် စတဲ့ ပုံစံမျိုးပဲနော် …။

သူတစ်ပါး ပေးလှူတော့မယ် ဆိုရင် ထိုပေးလှူနေတဲ့ အလှူဒါနကို လာပြီး တားမြစ်တယ် …။

အဲဒီ တားမြစ်တဲ့ ပုဂ္ဂိုလ် ဘာလုပ်တာလဲ ?

အန္တရာယ် (၃)မျိုး, ဘေးဥပါဒ် (၃)မျိုးကို ပြုလုပ်နေတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ် ဖြစ်တယ်။

သူတစ်ပါး ပေးလှူနေတဲ့ အလှူဒါနတစ်ခုကို သွားပြီး တားမြစ်ရင် ဒီတားမြစ်တဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်သည် အန္တရာယ် (၃)မျိုးကို ပြုလုပ်နေတာ ဖြစ်တယ်လို့ ဘုရားရှင်က ဟောကြား တော်မူပါတယ်။

အဲဒီ (၃)မျိုးဆိုတာက ဘာတွေလဲ ?

၁။ “ဒါနကုသိုလ်၏ အန္တရာယ်”

ဒါနဆိုတာက လှူခဲ့မယ် ဆိုရင် အလှူရှင် ဒါယကာမှာ ကုသိုလ်တရားတွေ တိုးပွားမယ့် လုပ်ငန်းဖြစ်တယ်။

အလှူရှင် ဒါယကာက…လှူဖွယ်ဝတ္ထု ပစ္စည်းတစ်ခုကို လှူတော့မယ်ကြံရင် မလှူဖို့ရန် ကန့်ကွက်တယ်။

လှူမယ်ဆိုတဲ့ အလှူရှင် အတွက် ကုသိုလ်တရားတွေ ဖြစ်ဦးမလား ?

မဖြစ်ဘူး ……။

ကုသိုလ်ခေါ်တဲ့…

ပုည = ကောင်းမှု ကိုယ်သိုလ် တရားတွေ မဖြစ်ပေါ်အောင် အန္တရာယ် ပြုလုပ်နေတဲ့ လုပ်ငန်းတစ်ခု ဖြစ်တယ်။

ဒါက နံပါတ် (၁)နော် …။

နံပါတ် (၂) ကတော့ ဘာလဲ ?

၂။ “လာဘ်လာဘ၏ အန္တရာယ်”

အလှူခံ ပုဂ္ဂိုလ်တွေ ရသင့် ရထိုက်တဲ့ လာဘ်လာဘရဲ့ အန္တရာယ်ကိုလည်းပြုလုပ်တတ်တယ်။

မဟုတ်ဘူး လား ?

ဟုတ်နေတယ် နော် …။

ဒါက နံပါတ် (၂)။

နံပါတ် (၃)ကျတော့ ဘာလဲ ?

၃။ “မိမိကိုယ်ကို မိမိ တူးဖြိုနေသူ”

အဲဒီလို ကန့်ကွက်နေတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်ကို လှမ်းကြည့်နော်။

သူဟာ ကျေနပ်လို့ ကန့်ကွက်တာလား ?

မကျေနပ်လို့ ကန့်ကွက်တာလား ?

မကျေနပ်ဘူး …။

မကျေနပ်တာမှာ သူ့မှာ လောဘကြောင့် မကျေနပ်တာလည်း ရှိချင်ရှိမယ်ဒေါသကြောင့် မကျေနပ်တာလည်း ရှိချင်ရှိမယ်။

ဣဿာ, မစ္ဆရိယတွေ ကိုယ့်ထက်သာ မနာလိုတဲ့ စိတ်ထားတွေ, ဝန်တိုတဲ့ စိတ်ထားတွေ ကြောင့်…မကျေနပ်တာလည်း ရှိချင် ရှိမယ်နော်။

လောဘ, ဒေါသ, မောဟ, ဣဿာ မစ္ဆရိယစတဲ့ ဒီအကုသိုလ် တရားတွေ…

ဝင်ပြီး နှောင့်ယှက် ခံနေရတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်ဟာ မိမိကိုယ်ကို မိမိ ရှေးမဆွတည်းက မိမိ ဂုဏ်သိက္ခာတွေ ကျဆင်းသွားအောင် ကြိုတင်ပြီးတော့ တူးဖြိုနေတာပဲ။

သိပ်လောဘကြီး တာပဲ သိပ်ဒေါသကြီး တာပဲသိပ်မောဟ ထူပြောတာပဲသိပ်ပြီးတော့ ဣဿာ, မစ္ဆရိယတွေ များပြားတာပဲ စသည်ဖြင့်…ဘေးပုဂ္ဂိုလ်တွေက ဝေဖန်ကြတော့မယ်။

မိမိမှာ ရှိရင်းစွဲဖြစ်တဲ့…သီလ, သမာဓိ, ပညာ ဂုဏ်သိက္ခာ တွေ အားလုံး ကျဆင်းသွားတာပဲ။

ဒီကိလေသာ လက်နက်တွေနဲ့ မိမိကိုယ်ကို မိမိ တူးဖြိုနေပြန်တယ်။

ဘယ်လို တူးဖြို တာလဲ ?

တူးတယ် ဖြိုတယ်ဆိုတာ ဒကာကြီးတွေ ကြည့်စမ်းကြည့်။

တူးလို့ရှိရင် ဘာဖြစ်သွားလဲ ?

တွင်းက ဘာဖြစ်သွားလဲ ?

တူးလေ နက်လေပဲ …။

မိမိ နက်တဲ့နေရာကို ဆင်းသွားဖို့ရန်အတွက် ကိုယ့်ကိုယ်ကို တူးဖြိုနေတာပဲ။

လက်နဲ့ ယက်ပြီးတော့…အောက်ကို ဆင်းနေတဲ့ ပုံစံပဲနော်။

ဒီတော့ သူတစ်ပါး ကောင်းမှု ကုသိုလ်ကို ကန့်ကွက် ရုံလေးနဲ့ပဲ…

ဘာကြောင့် ဒီလို လက်နဲ့ယက်ပြီး အောက်ကို ဆင်းရမလဲလို့ ဒီလိုတော့ မေးစရာ ရှိတယ်။

မေးစရာရှိတဲ့ အခါ အဖြေကတော့…

သူတစ်ပါး တို့ရဲ့ကောင်းမှု ကုသိုလ်ကို ကန့်ကွက် တားမြစ်နေတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့သန္တာန်မှာလောဘ, ဒေါသ, မောဟ စတဲ့ အကုသိုလ် တရားတွေက…နည်းပါးလို့ ကန့်ကွက် တာလား ?

များပြားလို့ ကန့်ကွက် တာလားလို့ မေးရင် များပြားတဲ့ ထုထည်တွေ ရှိတယ်နော် …။

အလှူခံ ပုဂ္ဂိုလ်အပေါ်မှာ…မကျေနပ်လို့ ဒေါသဖြစ်လို့။

ဒေါသကို အခြေခံ ပြီးတော့…(သို့မဟုတ်) လှူဖွယ် ဝတ္ထု အပေါ်မှာ တွယ်တာတပ်မက်တဲ့ လောဘဖြစ်နေလို့။

လောဘကို အခြေခံပြီးတော့…ကန့်ကွက်နေတာလည်း ဖြစ်ချင်ဖြစ်မယ်။

အလှူခံ ပုဂ္ဂိုလ်, အလှူပေးတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ် နှစ်ဖက်လုံး အပေါ်မှာ မကျေနပ်လို့ ကန့်ကွက်နေတာလည်း ဖြစ်ချင်ဖြစ်မယ်။

နောက်တစ်ခု ကတော့…

ဣဿာ = မလိုမုန်းထားတဲ့ စိတ်ထား

မစ ္ဆရိယ = ဝန်တိုတဲ့ စိတ်ထားတွေကြောင့် ကန့်ကွက်နေတာတွေလည်း မဖြစ်နိုင်ဘူးလား ?

ဖြစ်နိုင်တယ် …။

မာန = ကိုယ့်ထက် သာသွားမှာစိုးလို့။

အလှူရှင်က ဒီလို လှူလိုက်လို့ ရှိရင် ကိုယ်က နည်းနည်း လှူနိုင်တယ်။

သူက များများ လှူနိုင်တော့…ကိုယ့်ထက်သာ မနာလိုလို့ မကျေနပ်လို့ ကန့်ကွက်တာတွေလည်း မရှိနိုင်ဘူးလား ?

ရှိနိုင်တယ် …။

အဲဒီလို လောဘ, ဒေါသ, မောဟ, ဣဿာ, မစ ္ဆရိယ တရားတွေကို တိုးပွားအောင် ဖြည့်ကျင့် ဆည်းပူးနေတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်သည် မိမိကိုယ်ကို မိမိ တူးဖြိုနေတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်။

မိမိကိုယ်ကို မိမိ ညှဉ်းပန်း နှိပ်စက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ် ဖြစ်တယ်။

အဲဒီလို တူးဖြိုနေတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့လားရာ ဂတိသည် ကောင်းတဲ့ဂတိ ဖြစ်နိုင်ပါ့မလား ?

မဖြစ်နိုင်ဘူးပေ့ါ ……။

ဖားအောက်တောရဆရာတော်

မဟာဗောဓိနိဗ္ဗာနပစ္စယောဟောတု…
ဖိုးသူတော် (www.phothutaw.com)
Credit: ဓမ္မလက်ဆောင်
 
 
 
ေန႔စဥ္သတင္းအသစ္မ်ားကို Email ပို႔ေပးပါမည္။
သင္၏ Gmail ကို ေအာက္တြင္ ျဖည့္စြက္၍ Submit လုပ္ပါ။
 
 
Top