ကေလာျမိဳ ႔ သဘာဝေတာင္တန္းမ်ားျဖင့္ ဝန္းရံထားၿပီး သာယာလွပေသာအင္းျပင္အနီး ဂရန္အမည္ေပါက္ လံုးခ်င္းအိမ္အေရာင္းျပပြဲ
×

 
"တိုင္းျပဳျပည္ျပဳလႊတ္ေတာ္ [ေဖာ္ေဆာင္ရတာဟာ] အိမ္ေဟာင္းကို တည္ရုံအလုပ္မဟုတ္ဘဲနဲ႔ တခုလုံး ဖ်က္ဆီးၿပီးတဲ့ေနာက္ အဲဒီပ်က္သြားတဲ့ ေနရာမွာထပ္ၿပီး အိမ္အသစ္ေဆာက္တာနဲ႔ တူပါတယ္။

ကြ်န္ေတာ္တို႔ဟာ တိုင္းျပည္ကို ေျပာခဲ့တဲ့အတိုင္း လုံး၀လြတ္လပ္ေရးကို ကြ်န္ေတာ္တို႔ရေအာင္ လုပ္မယ္ဆိုတဲ့အတိုင္း အဲဒီလုံး၀လြတ္လပ္ေရးကို ကြ်န္ေတာ္တို႔ ဆုံးျဖတ္ခဲ့တယ္။

ဒီလုံး၀လြတ္လပ္ေရးကို ဆုံးျဖတ္ၿပီးတဲ့ေနာက္ ကြ်န္ေတာ္တို႔ ဒီတိုင္းျပည္ကို ေၾကညာထားတဲ့အတိုင္း တႏွစ္အတြင္း လုံး၀လြတ္လပ္ေရးရေအာင္ လုပ္မယ္ဆိုတာလဲ ကြ်န္ေတာ္တို႔လုပ္ေနလ်က္ပါပဲ။

ဘယ္အစိုးရမွလဲ ခြ်တ္ယြင္းခ်က္မရွိတဲ့ အစိုးရမရွိဘူး။ သို႔ေသာ္လဲဘဲ တိုင္းျပည္အေပၚမွာ ေစတနာရွင္းရွင္းထားၿပီး တဆင့္ထက္တဆင့္ ကြ်န္ေတာ္တို႔လုပ္လာတဲ့ လုပ္ငန္းဟာ တိုးတက္သလား မတိုးတက္ဘူးလား ဆိုတာခင္ဗ်ားတို႔ ျပန္ၾကည့္ပါ။……..ေနာက္အေတာ္ေလးၾကာလာယင္ ကြ်န္ေတာ္တို႔ဟာ တိုင္းျပည္ကို အတိအလင္း ေၾကညာႏိုင္တဲ့ စကားမ်ိဳးလုပ္လာႏိုင္ပါဦးမယ္။

အဲဒီလို လုပ္လာတဲ့အခါမွာ ကြ်န္ေတာ္တို႔ဟာ လြတ္လပ္ေရးလုပ္ငန္းမယ္ ဘယ္ထိေအာင္ တစခန္း တက္လာၿပီး ဘယ္ထိေအာင္ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရး လုပ္ငန္းမွာ ဘယ္လို တစခန္း တက္လာျပန္ၿပီ အစရွိသည္အားျဖင့္ အဲဒီလို အခြင့္အလမ္းေတြကိုလဲ ခင္ဗ်ားတို႔ ျမင္ရပါလိမ့္မယ္။ အဲဒီလို တိုင္းျပည္ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးမယ္ လုပ္တဲ့လုပ္ငန္းမွာလဲ တဆင့္တက္လာတာကိုေသာ္၄င္း၊ အခုလြတ္လပ္ေရးလုပ္ငန္းနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး တဆင့္တက္လာတာကိုေသာ္၄င္ အဲဒီလိုတက္လာတာကို ခင္ဗ်ားတို႔ ရက္မၾကာမီမွာ ျမင္ရပါလိမ့္မယ္။

အဲဒီလို ျမင္ရရုံမကဘူး။ ကြ်န္ေတာ္တို႔ ဒီအစိုးရႏွင့္ အရင္ကရွိတဲ့ အစိုးရေတြႏွင့္ ယွဥ္ၾကည့္လိုက္ယင္ က်ဳပ္ေျပာရဲတယ္။ ယခု အစိုးရထဲမွာ လာဘ္စားတဲ့လူေတြ မရွိပါဘူးဆိုတာ က်ဳပ္ေျပာရဲတယ္။

က်ဳပ္တို႔ဟာ ဒီတိုင္းျပည္မွာ အစိုးရျဖစ္ေအာင္ အတင္းအဓမၼလုပ္လာလို႔ အစိုးရျဖစ္တာ မဟုတ္ဘူး။ တိုင္းျပည္လူထုရဲ႔ ေထာက္ခံမွႈနဲ႔ က်ဳပ္တို႔အစိုးရျဖစ္ေနတာ တိုင္းျပည္ကမၾကည္ညိဳဘူးဆိုတာ က်ဳပ္တို႔သိတဲ့တေန႔မွာ က်ဳပ္တို႔လဲ မေနဘူး။ တြယ္မေနပါဘူး။ ထြက္မွာပါဘဲ။ သို႔ေသာ္လဲဘဲ တႏွစ္ေလာက္ က်ဳပ္တို႔ကို ေစာင့္ၾကည့္တဲ့အခါမွာ က်ဳပ္တို႔ဟာ ဘယ္လိုလူစားေတြလဲ။ ရာဇ၀င္မွာ အေရးခံမဲ့ လူစားမ်ိဳးေတြလား။ ရာဇ၀င္မွာ အဆဲခံမဲ့ လူစားမ်ိဳးေတြလားဆိုတာ ခင္ဗ်ားတို႔ ကိုယ္တိုင္သိပါလိမ့္မယ္။……..

တိုင္းရင္းသားအခ်င္းခ်င္း ညီညြတ္ေရး၊ တိုင္းရင္းသားလူထု ညီညြတ္ေရး၊ စားဖားသမားေတြ ညီညြတ္တာ ကြ်န္ေတာ္မလုိခ်င္ပါဘူး။ တိုင္းရင္းသား အခ်င္းခ်င္းညီညြတ္ေရး၊ တိုင္းသူျပည္သား လူထုညီညြတ္ေရး၊ အဲဒီညီညြတ္ေရး ႏွစ္ခုမရွိသမွ် ကာလပတ္လုံး၊ ဒီတိုင္းျပည္ဟာ လြတ္လပ္ပင္လြတ္လပ္ျငားေသာ္လဲ ဘယ္ပါတီတက္တက္၊ ဘယ္အစိုးရလုပ္လုပ္၊ ဖာသယ္တိုင္းျပည္ျဖစ္ေနမွာဘဲလို႔ကြ်န္ေတာ္ေျပာခ်င္တယ္။…..

ဗမာေတြ စိတ္ထဲမွာ ဗမာေတြဟာ စိတ္ဓာတ္ထက္တယ္ ဘာညာနဲ႔ တလြဲဆံပင္ေကာင္းေနတယ္ဆိုတာနဲ႔ အတူတူပါဘဲ။ ဒီစကားဟာ ဒီေနရာမွာသုံးဖို႔ ဟာေတြပဲ။ ဗမာေတြစိတ္ဓာတ္က မဟုတ္တဲ့ေနရာမွာ သြားၿပီးေကာင္းေနတယ္။ တကယ့္ေနရာေတြက်ေတာ့ အသုံးမက်ဘူး။ ဗမာျပည္ လြတ္လပ္ေရးရေအာင္ ဆိုတာမ်ိဳးမွာ အသုံးမခ်တတ္ဘူး။ ဗမာျပည္ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးလုပ္တဲ့ ေနရာမ်ိဳးမွာ အသုံးမခ်တတ္ဘူး။ ဗမာဗမာခ်င္း ခ်ဖို႔မွာ လုပ္ခ်င္တယ္။….

ခင္ဗ်ားတို႔ဟာ လြတ္လပ္ေရးကို လိုခ်င္ယင္၊ လြတ္လပ္ေရးရႏိုင္ေလာက္တဲ့ စည္းကမ္းကို ရွိၾကပါ။ လြတ္လပ္ေရးကို လိုခ်င္လို႔ရွိယင္ လြတ္လပ္ေရးကို ရႏိုင္တဲ့ ညီညြတ္မွႈကို ထိန္းသိမ္းထားပါ။ လြတ္လပ္ေရးကို လိုခ်င္ယင္ လြတ္လပ္ေရးကို ရႏိုင္တဲ့ ထူေထာင္မွႈကို လုပ္ၾကပါ။ အဲဒီလို လုပ္ၿပီးတဲ့ေနာက္ ေရွ႔ကို လြတ္လပ္ေရးအရသာကို ခံစားစံစားခ်င္တယ္ဆိုယင္၊ အလုပ္လုပ္ၾကဖို႔၊ စည္းကမ္းရွိၾကဖို႔၊ ယခုကတည္းက ခင္ဗ်ားတို႔ကိုယ္ကို အက်င့္ဆိုးေတြ၊ အက်င့္ေဟာင္းေတြ၊ ေစာက္က်င့္ေတြကိုျပင္ၾကဖို႔ လိုၿပီဆိုတာ ကြ်န္ေတာ္ ကေန႔ေျပာခဲ့ခ်င္တယ္။"

(စာေပဗိမာန္ထုတ္ ျပည္သူ႔လက္စြဲစာစဥ္ထုတ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းမိန္႔ခြန္းမ်ား ၁၉၄၅-၁၉၄၇ စာအုပ္မွ မူရင္းသတ္ပုံအတိုင္း ေကာက္ႏုတ္ေဖာ္ျပသည္။)

ေလးစားဦးညႊတ္လွ်က္

ဖိုးသူေတာ္ (www.phothutaw.com)


# Unicode Version ျဖင့္ ဖတ္ပါ #
 "တိုင်းပြုပြည်ပြုလွှတ်တော် [ဖော်ဆောင်ရတာဟာ] အိမ်ဟောင်းကို တည်ရုံအလုပ်မဟုတ်ဘဲနဲ့ တခုလုံး ဖျက်ဆီးပြီးတဲ့နောက် အဲဒီပျက်သွားတဲ့ နေရာမှာထပ်ပြီး အိမ်အသစ်ဆောက်တာနဲ့ တူပါတယ်။
 ကျွန်တော်တို့ဟာ တိုင်းပြည်ကို ပြောခဲ့တဲ့အတိုင်း လုံးဝလွတ်လပ်ရေးကို ကျွန်တော်တို့ရအောင် လုပ်မယ်ဆိုတဲ့အတိုင်း အဲဒီလုံးဝလွတ်လပ်ရေးကို ကျွန်တော်တို့ ဆုံးဖြတ်ခဲ့တယ်။

ဒီလုံးဝလွတ်လပ်ရေးကို ဆုံးဖြတ်ပြီးတဲ့နောက် ကျွန်တော်တို့ ဒီတိုင်းပြည်ကို ကြေညာထားတဲ့အတိုင်း တနှစ်အတွင်း လုံးဝလွတ်လပ်ရေးရအောင် လုပ်မယ်ဆိုတာလဲ ကျွန်တော်တို့လုပ်နေလျက်ပါပဲ။

ဘယ်အစိုးရမှလဲ ချွတ်ယွင်းချက်မရှိတဲ့ အစိုးရမရှိဘူး။ သို့သော်လဲဘဲ တိုင်းပြည်အပေါ်မှာ စေတနာရှင်းရှင်းထားပြီး တဆင့်ထက်တဆင့် ကျွန်တော်တို့လုပ်လာတဲ့ လုပ်ငန်းဟာ တိုးတက်သလား မတိုးတက်ဘူးလား ဆိုတာခင်ဗျားတို့ ပြန်ကြည့်ပါ။……..နောက်အတော်လေးကြာလာယင် ကျွန်တော်တို့ဟာ တိုင်းပြည်ကို အတိအလင်း ကြေညာနိုင်တဲ့ စကားမျိုးလုပ်လာနိုင်ပါဦးမယ်။

အဲဒီလို လုပ်လာတဲ့အခါမှာ ကျွန်တော်တို့ဟာ လွတ်လပ်ရေးလုပ်ငန်းမယ် ဘယ်ထိအောင် တစခန်း တက်လာပြီး ဘယ်ထိအောင် ပြန်လည်ထူထောင်ရေး လုပ်ငန်းမှာ ဘယ်လို တစခန်း တက်လာပြန်ပြီ အစရှိသည်အားဖြင့် အဲဒီလို အခွင့်အလမ်းတွေကိုလဲ ခင်ဗျားတို့ မြင်ရပါလိမ့်မယ်။ အဲဒီလို တိုင်းပြည်ပြန်လည်ထူထောင်ရေးမယ် လုပ်တဲ့လုပ်ငန်းမှာလဲ တဆင့်တက်လာတာကိုသော်၎င်း၊ အခုလွတ်လပ်ရေးလုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီး တဆင့်တက်လာတာကိုသော်၄င် အဲဒီလိုတက်လာတာကို ခင်ဗျားတို့ ရက်မကြာမီမှာ မြင်ရပါလိမ့်မယ်။

အဲဒီလို မြင်ရရုံမကဘူး။ ကျွန်တော်တို့ ဒီအစိုးရနှင့် အရင်ကရှိတဲ့ အစိုးရတွေနှင့် ယှဉ်ကြည့်လိုက်ယင် ကျုပ်ပြောရဲတယ်။ ယခု အစိုးရထဲမှာ လာဘ်စားတဲ့လူတွေ မရှိပါဘူးဆိုတာ ကျုပ်ပြောရဲတယ်။

ကျုပ်တို့ဟာ ဒီတိုင်းပြည်မှာ အစိုးရဖြစ်အောင် အတင်းအဓမ္မလုပ်လာလို့ အစိုးရဖြစ်တာ မဟုတ်ဘူး။ တိုင်းပြည်လူထုရဲ့ ထောက်ခံမှှုနဲ့ ကျုပ်တို့အစိုးရဖြစ်နေတာ တိုင်းပြည်ကမကြည်ညိုဘူးဆိုတာ ကျုပ်တို့သိတဲ့တနေ့မှာ ကျုပ်တို့လဲ မနေဘူး။ တွယ်မနေပါဘူး။ ထွက်မှာပါဘဲ။ သို့သော်လဲဘဲ တနှစ်လောက် ကျုပ်တို့ကို စောင့်ကြည့်တဲ့အခါမှာ ကျုပ်တို့ဟာ ဘယ်လိုလူစားတွေလဲ။ ရာဇဝင်မှာ အရေးခံမဲ့ လူစားမျိုးတွေလား။ ရာဇဝင်မှာ အဆဲခံမဲ့ လူစားမျိုးတွေလားဆိုတာ ခင်ဗျားတို့ ကိုယ်တိုင်သိပါလိမ့်မယ်။……..

တိုင်းရင်းသားအချင်းချင်း ညီညွတ်ရေး၊ တိုင်းရင်းသားလူထု ညီညွတ်ရေး၊ စားဖားသမားတွေ ညီညွတ်တာ ကျွန်တော်မလိုချင်ပါဘူး။ တိုင်းရင်းသား အချင်းချင်းညီညွတ်ရေး၊ တိုင်းသူပြည်သား လူထုညီညွတ်ရေး၊ အဲဒီညီညွတ်ရေး နှစ်ခုမရှိသမျှ ကာလပတ်လုံး၊ ဒီတိုင်းပြည်ဟာ လွတ်လပ်ပင်လွတ်လပ်ငြားသော်လဲ ဘယ်ပါတီတက်တက်၊ ဘယ်အစိုးရလုပ်လုပ်၊ ဖာသယ်တိုင်းပြည်ဖြစ်နေမှာဘဲလို့ကျွန်တော်ပြောချင်တယ်။…..

ဗမာတွေ စိတ်ထဲမှာ ဗမာတွေဟာ စိတ်ဓာတ်ထက်တယ် ဘာညာနဲ့ တလွဲဆံပင်ကောင်းနေတယ်ဆိုတာနဲ့ အတူတူပါဘဲ။ ဒီစကားဟာ ဒီနေရာမှာသုံးဖို့ ဟာတွေပဲ။ ဗမာတွေစိတ်ဓာတ်က မဟုတ်တဲ့နေရာမှာ သွားပြီးကောင်းနေတယ်။ တကယ့်နေရာတွေကျတော့ အသုံးမကျဘူး။ ဗမာပြည် လွတ်လပ်ရေးရအောင် ဆိုတာမျိုးမှာ အသုံးမချတတ်ဘူး။ ဗမာပြည်ပြန်လည်ထူထောင်ရေးလုပ်တဲ့ နေရာမျိုးမှာ အသုံးမချတတ်ဘူး။ ဗမာဗမာချင်း ချဖို့မှာ လုပ်ချင်တယ်။….

ခင်ဗျားတို့ဟာ လွတ်လပ်ရေးကို လိုချင်ယင်၊ လွတ်လပ်ရေးရနိုင်လောက်တဲ့ စည်းကမ်းကို ရှိကြပါ။ လွတ်လပ်ရေးကို လိုချင်လို့ရှိယင် လွတ်လပ်ရေးကို ရနိုင်တဲ့ ညီညွတ်မှှုကို ထိန်းသိမ်းထားပါ။ လွတ်လပ်ရေးကို လိုချင်ယင် လွတ်လပ်ရေးကို ရနိုင်တဲ့ ထူထောင်မှှုကို လုပ်ကြပါ။ အဲဒီလို လုပ်ပြီးတဲ့နောက် ရှေ့ကို လွတ်လပ်ရေးအရသာကို ခံစားစံစားချင်တယ်ဆိုယင်၊ အလုပ်လုပ်ကြဖို့၊ စည်းကမ်းရှိကြဖို့၊ ယခုကတည်းက ခင်ဗျားတို့ကိုယ်ကို အကျင့်ဆိုးတွေ၊ အကျင့်ဟောင်းတွေ၊ စောက်ကျင့်တွေကိုပြင်ကြဖို့ လိုပြီဆိုတာ ကျွန်တော် ကနေ့ပြောခဲ့ချင်တယ်။"

(စာပေဗိမာန်ထုတ် ပြည်သူ့လက်စွဲစာစဉ်ထုတ် ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းမိန့်ခွန်းများ ၁၉၄၅-၁၉၄၇ စာအုပ်မှ မူရင်းသတ်ပုံအတိုင်း ကောက်နုတ်ဖော်ပြသည်။)

လေးစားဦးညွှတ်လျှက်

ဖိုးသူတော် (www.phothutaw.com)
 
 
 
ေန႔စဥ္သတင္းအသစ္မ်ားကို Email ပို႔ေပးပါမည္။
သင္၏ Gmail ကို ေအာက္တြင္ ျဖည့္စြက္၍ Submit လုပ္ပါ။
 
 
Top