ရန္ကင္းရွိ ဇူလိုင္လတြင္အခန္းအပ္မည့္ Skysuites ကြန္ဒိုအေရာင္းျပပြဲ
×

ေလ့လာခ်က္တစ္ခုက ညစ္ညမ္္းေခြအျပာကားၾကည့္ျခင္းဟာ အိမ္ ေထာင္ကြာရွင္းလိုသူ အေရအတြက္ကို ႏွစ္ဆတိုးေစတယ္လို႔ ေဖၚျပထားပါတယ္။

ညစ္ညမ္းရုပ္ရွင္ဟာ ရုပ္ရွင္ေလာကမွာ အျငင္းပြားအလြယ္ဆံုး ကိစၥရပ္တစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။ ညစ္ညမ္းရုပ္ရွင္ေတြကို ေထာက္ခံတဲ့သူေတြ ေဝဖန္တဲ့သူေတြနဲ႔ ျပည့္ႏွက္ေနပါတယ္။ အခုေလ့လာမႈ အသစ္တစ္ခုကအျပာကားေတြဟာ လူေတြကိုအထူးသျဖင့္ အိမ္ေထာင္ရွင္ေတြကို ေဝးကြာေစပါတယ္လို႔ ေဖၚျပထားပါတယ္။

ဒီႏွစ္ပိုင္းေတြမွာအိမ္ေထာင္ရွင္ေတြအနက္ အျပာကားၾကည့္သူေတြဟာ မၾကည့္သူေတြထက္ အိမ္ေထာင္ကြာရွင္းမႈ ႏွစ္ဆပိုမို ျဖစ္ေပၚႏိုင္ပါတယ္။ ၾသဂုတ္လ ၂၂ ရက္ေန႔မွာ American Sociological Association မွာ ျပသခဲ့တဲ့ ေလ့လာခ်က္တစ္ခုအရ ဒီလိုပဲ အျပာကားၾကည့္တဲ့ အမ်ိဳးသမီးေတြဟာ ကြာရွင္းဖို႔ သံုးဆပိုမိုျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္။ သို႔ေသာ္လည္း အမ်ိဳးသားေရာအမ်ိဳးသမီးပါ အတူၾကည့္မယ္ဆိုရင္ေတာ့ အိမ္ေထာင္ေရးအေပၚ မေကာင္းတဲ့ ရိုက္ခတ္မႈ ရွိခဲပါတယ္။

အိမ္ေထာင္ေရးသာယာမႈ၊ ညစ္ညမ္းေခြ ၾကည့္ရႈမႈနဲ႔ အိမ္ေထာင္ေရးအေျခအေနေတြကို စမ္းစစ္တဲ့ General Social Surveyကရတဲ့ စစ္တမ္းေတြကိုဆန္းစစ္ၾကည့္ပါတယ္။ ဒီစစ္တမ္္းဟာအခ်ိန္ပိုင္းသံုးခု (၂၀၀၆-၂၀၁၀၊ ၂၀၀၈-၂၀၁၂ နဲ႔ ၂၀၁၀-၂၀၁၄) မွာလူေပါင္း ႏွစ္ေထာင္ေက်ာ္ကိုေမးျမန္းၿပီးတဲ့ အခ်က္အလက္ေတြကို ဆန္္းစစ္တာျဖစ္ပါတယ္။ အဓိကကေတာ့ ေမးျမန္ေနတဲ့ အခ်ိန္အတြင္းမွာ အျပာကားၾကည့္တဲ့ အမူအက်င့္ ေျပာင္းလဲသြားတဲ့ လူေတြျဖစ္ပါတယ္။ တစ္နည္းအားျဖင့္ဆိုရရင္ ပထမစစ္ေမးတုန္ုးက အျပာကားမၾကည့္ပဲ ေနာက္တစ္ေခါက္ေမးတဲ့ အခ်ိန္မွာမွ အျပာကားၾကည့္သူ (သုိ႔) ပထမစေမးစဥ္က ၾကည့္ၿပီးေနာက္ပိုင္းမွ မၾကည့္ေတာ့သူေတြ ျဖစ္ပါတယ္။

၄၄% ေသာေျဖၾကားသူေတြဟာ အမ်ိဳးသမီးေတြ ျဖစ္ၿပီးေတာ့ ၅၆%ကေတာ့ အမ်ိဳးသားေတြ ျဖစ္ပါတယ္။ ပထမႏွစ္အပိုင္းအျခားမွာလူေပါင္း ၆၀၆၇၊ ဒုတိယအႀကိမ္မွာ ၄၆၆၈ နဲ႔ တတိယႏွစ္ အပိုင္းအျခားမွာေတာ့ ၃၈၇၅ ေယာက္ ပါဝင္ပါတယ္။

စစခ်င္းေမးစဥ္ကအျပာကားမၾကည့္ပဲ ဒုတိယတစ္ေခါက္မွ ၾကည့္သူေတြကို “အျပာကား စတင္ၾကည့္ရႈသူ”လို႔ သတ္မွတ္ပါတယ္။

ဒီအေျဖေတြက ဘာကိုျပသလဲဆိုေတာ့ ထိုအျပာကား စတင္ၾကည့္ရႈသူေတြမွာ ေနာက္တစ္ႀကိမ္ေမးျမန္းစဥ္ အိမ္ေထာင္ကြဲႏိုင္ေခ်မွာ ၆% ကေန ၁၁% ရွိပါတယ္။ အမ်ိဳးသမီးေတြမွာေတာ့ သံုးဆပိုမိုမ်ားျပားပါတယ္ (၆% ကေန ၁၆% အထိရွိပါတယ္)။

အိမ္ေထာင္ကြဲနုိင္ေျခဟာ အသက္ငယ္ရြယ္တဲ့ စံုတြဲမ်ားၾကားမွာ ပိုမိုမ်ားျပားတာကိုေတြ႔ရပါတယ္။ ပထမစတင္ေမးျမန္းစဥ္ကေျဖၾကားသူရဲ႕အသက္ ငယ္ေလေလေနာက္တစ္ခါ အင္တာဗ်ဴးခ်ိန္မွာ အိမ္ေထာင္ကြဲဖို႔ အခြင့္အလမ္းမ်ားေလေလ ျဖစ္ပါတယ္။ ဘာသာေရးယံုၾကည္သက္ဝင္မႈ မရွိတဲ့လူေတြမွာလည္း အိမ္ေထာင္ကြဲႏိုင္ေျခမ်ားတာေတြ႔ရပါတယ္။

ဒီေတြ႕ရွိမႈေတြအရ အျပာကားရဲ႕ ရိုက္ခတ္မႈဟာအရင္ အင္တာဗ်ဴးစဥ္က အိမ္ေထာင္ေရးသုခအျပည့္အဝ ရရွိပါတယ္ဆိုတဲ့ အသက္ငယ္ရြယ္ၿပီး ဘာသာေရးသက္ဝင္မႈမရွိတဲ့ စံုတြဲမ်ားအၾကားမွာ အျပင္းထန္ဆံုးျဖစ္ပါတယ္။

သုိ႔ေသာ္လည္း အျပာကားေတြဟာ အရင္ကအိမ္ေထာင္ေရးသုခမျပည့္ဝပါဘူးလို႔ ေျဖၾကားတဲ့လူေတြေတာ့ ရိုက္ခတ္မႈ မတူညီပါဘူး။ ဒီေလ့လာမႈရဲ႕ ပင္တိုင္ စာေရးဆရာျဖစ္တဲ့ Samuel Perry က “အျပာကားေတြဟာ ဟိုအရင္တည္းက မေပ်ာ္ရႊင္တဲ့ အိမ္ေထာင္ေရးေတြကိုေတာ့ ပိုဆိုးေစဟန္ မတူပါဘူး” လို႔ ေကာက္ခ်က္ခ်ခဲ့ပါတယ္။

ေလ့လာမႈအရ အျပာကားၾကည့္ျခင္းကို ရပ္တန္႔လိုက္မယ္ဆိုရင္ အိမ္ေထာင္ကြဲျခင္းကိုအမ်ိဳးသမီးေတြအတြက္ေတာ့ ေလွ်ာ့ခ်ေပးႏိုင္တယ္လို႔ ေတြ႔ရွိရပါတယ္။ အလားတူပံုစံကိုအမ်ိဳးသားေတြမွာေတာ့ မေတြ႕ရွိပါဘူး။ သုေတသီေတြကေတာ့ အမ်ိဳးသားေတြဟာ အျပာကားၾကည့္ရာမွာေတာ့ တစ္သမတ္တည္း ျဖစ္တတ္ၾကပါတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ အျပာကားစတင္ၾကည့္ရႈတယ္ဆိုတဲ့ လူနည္းစုဟာဒီအျပာကားနဲ႔ အိမ္ေထာင္ကြဲျခင္းဆက္စပ္မႈကို ထုတ္ေဖၚဖို႔ လူနည္းလြန္းတာ ျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္။

နိဂံုးခ်ဳပ္ရမယ္ဆိုရင္ ေလ့လာသူမ်ားအဖြဲ႔ကသူတို႔ရဲ႕ေတြ႔ရွိခ်က္ေတြဟာ အိ္မ္ေထာင္ေရးကို ထိခိုက္ႏိုင္တဲ့ အခ်က္အလက္ေတြကို အိမ္ေထာင္ရွင္ေတြအတြက္ ေဖၚျပထားတာျဖစ္ၿပီးအျပာကား ၾကည့္ျခင္းေၾကာင့္ ရရွိလာမယ့္ ေနာက္ဆက္တြဲျပႆနာေတြကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားထားသင့္တယ္လို႔ အၾကံေပးထားပါတယ္။

soucers  Mizzima
ဖိုးသူေတာ္ (www.phothutaw.com)
Credit: Hlataw

#Unicode Version#
လေ့လာချက်တစ်ခုက ညစ်ညမ်းခွေအပြာကားကြည့်ခြင်းဟာ အိမ်ထောင်ကွာရှင်းလိုသူ အရေအတွက်ကို နှစ်ဆတိုးစေတယ်လို့ ဖေါ်ပြထားပါတယ်။

ညစ်ညမ်းရုပ်ရှင်ဟာ ရုပ်ရှင်လောကမှာ အငြင်းပွားအလွယ်ဆုံး ကိစ္စရပ်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ ညစ်ညမ်းရုပ်ရှင်တွေကို ထောက်ခံတဲ့သူတွေ ဝေဖန်တဲ့သူတွေနဲ့ ပြည့်နှက်နေပါတယ်။ အခုလေ့လာမှု အသစ်တစ်ခုကအပြာကားတွေဟာ လူတွေကိုအထူးသဖြင့် အိမ်ထောင်ရှင်တွေကို ဝေးကွာစေပါတယ်လို့ ဖေါ်ပြထားပါတယ်။

ဒီနှစ်ပိုင်းတွေမှာအိမ်ထောင်ရှင်တွေအနက် အပြာကားကြည့်သူတွေဟာ မကြည့်သူတွေထက် အိမ်ထောင်ကွာရှင်းမှု နှစ်ဆပိုမို ဖြစ်ပေါ်နိုင်ပါတယ်။ သြဂုတ်လ ၂၂ ရက်နေ့မှာ American Sociological Association မှာ ပြသခဲ့တဲ့ လေ့လာချက်တစ်ခုအရ ဒီလိုပဲ အပြာကားကြည့်တဲ့ အမျိုးသမီးတွေဟာ ကွာရှင်းဖို့ သုံးဆပိုမိုဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ သို့သော်လည်း အမျိုးသားရောအမျိုးသမီးပါ အတူကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ အိမ်ထောင်ရေးအပေါ် မကောင်းတဲ့ ရိုက်ခတ်မှု ရှိခဲပါတယ်။

အိမ်ထောင်ရေးသာယာမှု၊ ညစ်ညမ်းခွေ ကြည့်ရှုမှုနဲ့ အိမ်ထောင်ရေးအခြေအနေတွေကို စမ်းစစ်တဲ့ General Social Surveyကရတဲ့ စစ်တမ်းတွေကိုဆန်းစစ်ကြည့်ပါတယ်။ ဒီစစ်တမ်းဟာအချိန်ပိုင်းသုံးခု (၂၀၀၆-၂၀၁၀၊ ၂၀၀၈-၂၀၁၂ နဲ့ ၂၀၁၀-၂၀၁၄) မှာလူပေါင်း နှစ်ထောင်ကျော်ကိုမေးမြန်းပြီးတဲ့ အချက်အလက်တွေကို ဆန်းစစ်တာဖြစ်ပါတယ်။ အဓိကကတော့ မေးမြန်နေတဲ့ အချိန်အတွင်းမှာ အပြာကားကြည့်တဲ့ အမူအကျင့် ပြောင်းလဲသွားတဲ့ လူတွေဖြစ်ပါတယ်။ တစ်နည်းအားဖြင့်ဆိုရရင် ပထမစစ်မေးတုန်ုးက အပြာကားမကြည့်ပဲ နောက်တစ်ခေါက်မေးတဲ့ အချိန်မှာမှ အပြာကားကြည့်သူ (သို့) ပထမစမေးစဉ်က ကြည့်ပြီးနောက်ပိုင်းမှ မကြည့်တော့သူတွေ ဖြစ်ပါတယ်။

၄၄% သောဖြေကြားသူတွေဟာ အမျိုးသမီးတွေ ဖြစ်ပြီးတော့ ၅၆%ကတော့ အမျိုးသားတွေ ဖြစ်ပါတယ်။ ပထမနှစ်အပိုင်းအခြားမှာလူပေါင်း ၆၀၆၇၊ ဒုတိယအကြိမ်မှာ ၄၆၆၈ နဲ့ တတိယနှစ် အပိုင်းအခြားမှာတော့ ၃၈၇၅ ယောက် ပါဝင်ပါတယ်။

စစချင်းမေးစဉ်ကအပြာကားမကြည့်ပဲ ဒုတိယတစ်ခေါက်မှ ကြည့်သူတွေကို “အပြာကား စတင်ကြည့်ရှုသူ”လို့ သတ်မှတ်ပါတယ်။

ဒီအဖြေတွေက ဘာကိုပြသလဲဆိုတော့ ထိုအပြာကား စတင်ကြည့်ရှုသူတွေမှာ နောက်တစ်ကြိမ်မေးမြန်းစဉ် အိမ်ထောင်ကွဲနိုင်ချေမှာ ၆% ကနေ ၁၁% ရှိပါတယ်။ အမျိုးသမီးတွေမှာတော့ သုံးဆပိုမိုများပြားပါတယ် (၆% ကနေ ၁၆% အထိရှိပါတယ်)။

အိမ်ထောင်ကွဲနိုင်ခြေဟာ အသက်ငယ်ရွယ်တဲ့ စုံတွဲများကြားမှာ ပိုမိုများပြားတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ ပထမစတင်မေးမြန်းစဉ်ကဖြေကြားသူရဲ့အသက် ငယ်လေလေနောက်တစ်ခါ အင်တာဗျူးချိန်မှာ အိမ်ထောင်ကွဲဖို့ အခွင့်အလမ်းများလေလေ ဖြစ်ပါတယ်။ ဘာသာရေးယုံကြည်သက်ဝင်မှု မရှိတဲ့လူတွေမှာလည်း အိမ်ထောင်ကွဲနိုင်ခြေများတာတွေ့ရပါတယ်။

ဒီတွေ့ရှိမှုတွေအရ အပြာကားရဲ့ ရိုက်ခတ်မှုဟာအရင် အင်တာဗျူးစဉ်က အိမ်ထောင်ရေးသုခအပြည့်အဝ ရရှိပါတယ်ဆိုတဲ့ အသက်ငယ်ရွယ်ပြီး ဘာသာရေးသက်ဝင်မှုမရှိတဲ့ စုံတွဲများအကြားမှာ အပြင်းထန်ဆုံးဖြစ်ပါတယ်။

သို့သော်လည်း အပြာကားတွေဟာ အရင်ကအိမ်ထောင်ရေးသုခမပြည့်ဝပါဘူးလို့ ဖြေကြားတဲ့လူတွေတော့ ရိုက်ခတ်မှု မတူညီပါဘူး။ ဒီလေ့လာမှုရဲ့ ပင်တိုင် စာရေးဆရာဖြစ်တဲ့ Samuel Perry က “အပြာကားတွေဟာ ဟိုအရင်တည်းက မပျော်ရွှင်တဲ့ အိမ်ထောင်ရေးတွေကိုတော့ ပိုဆိုးစေဟန် မတူပါဘူး” လို့ ကောက်ချက်ချခဲ့ပါတယ်။

လေ့လာမှုအရ အပြာကားကြည့်ခြင်းကို ရပ်တန့်လိုက်မယ်ဆိုရင် အိမ်ထောင်ကွဲခြင်းကိုအမျိုးသမီးတွေအတွက်တော့ လျှော့ချပေးနိုင်တယ်လို့ တွေ့ရှိရပါတယ်။ အလားတူပုံစံကိုအမျိုးသားတွေမှာတော့ မတွေ့ရှိပါဘူး။ သုတေသီတွေကတော့ အမျိုးသားတွေဟာ အပြာကားကြည့်ရာမှာတော့ တစ်သမတ်တည်း ဖြစ်တတ်ကြပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် အပြာကားစတင်ကြည့်ရှုတယ်ဆိုတဲ့ လူနည်းစုဟာဒီအပြာကားနဲ့ အိမ်ထောင်ကွဲခြင်းဆက်စပ်မှုကို ထုတ်ဖေါ်ဖို့ လူနည်းလွန်းတာ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။

နိဂုံးချုပ်ရမယ်ဆိုရင် လေ့လာသူများအဖွဲ့ကသူတို့ရဲ့တွေ့ရှိချက်တွေဟာ အိမ်ထောင်ရေးကို ထိခိုက်နိုင်တဲ့ အချက်အလက်တွေကို အိမ်ထောင်ရှင်တွေအတွက် ဖေါ်ပြထားတာဖြစ်ပြီးအပြာကား ကြည့်ခြင်းကြောင့် ရရှိလာမယ့် နောက်ဆက်တွဲပြဿနာတွေကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားထားသင့်တယ်လို့ အကြံပေးထားပါတယ်။

soucers  Mizzima

ဖိုးသူတော် (www.phothutaw.com)
Credit: Hlataw
 
 
 
ေန႔စဥ္သတင္းအသစ္မ်ားကို Email ပို႔ေပးပါမည္။
သင္၏ Gmail ကို ေအာက္တြင္ ျဖည့္စြက္၍ Submit လုပ္ပါ။
 
 
Top