နတ္ေမာက္နယ္ဘက္က ပညာအရည္အခ်င္း (၅)တန္းေတာင္မေအာင္တဲ့ ရိုုးသားေသာ ႏြားေက်ာင္းသားေလး တစ္ေယာက္ဟာ နိုုင္ငံေတာ္ကိုုခ်စ္စိတ္၊ တပ္မေတာ္ကိုု အထင္ၾကီးေလးစားစိတ္ တစ္ခုုကိုုပဲ ရင္မွာပိုုက္ျပီး

လူငယ္ဘ၀မွာကတည္းက တပ္မေတာ္ကိုု၀င္ေရာက္၍ တပ္မေတာ္သားဘ၀ကိုု ျမတ္နိုုးစြာခံယူခဲ့ပါတယ္။ေရွ႕တန္းစစ္ေျမျပင္မွာ စစ္ဆင္ေရးတာ၀န္ေတြကိုုႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာတာ၀န္ထမ္းေဆာင္ရင္း စစ္ဆင္ေရးတာ၀န္ေတြကိုုေကာင္းမြန္စြာထမ္းေဆာင္နိုုင္ဖိုု႔အတြက္ တပ္မေတာ္က ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးတဲ့ သင္တန္းေတြကိုုလည္း
မ်ားစြာတက္ေရာက္ခဲ့ရပါတယ္။သူတက္ေရာက္ခဲ့တဲ့ သင္တန္းတိုုင္းမွာ ခံယူခ်က္အျပည့္နဲ႔ သူ႔၀ါသနာအတိုုင္း ၾကိဳးၾကိဳးစားစားသင္ယူခဲ့လိုု႔ထူးခြ်န္မႈေတြရရိွခဲ့ျပီး အတူတက္ေရာက္သူ သင္တန္းသားမ်ားနဲ႔
နည္းျပမ်ားရဲ႕ ေလးစားမႈကိုု ခံယူခဲ့ရပါတယ္။သူ႔ရဲ႕ ၾကိဳးစားမႈနဲ႔ စစ္ပညာေတြကိုု စိတ္ပါ၀င္စားမႈေတြကိုု သိရိွတဲ့ အၾကီးအကဲေတြက သူ႔ကိုု စစ္ေျမျပင္မွာတိုုက္ပြဲေတြဆင္ႏြဲေနရတဲ့ တာ၀န္ကေနတပ္မေတာ္သားအေလာင္းအလ်ာေတြကိုု ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးရတဲ့ ေလ့က်င့္ေရးတပ္ကိုု ေျပာင္းေရႊ႕တာ၀န္ေပးခဲ့ပါတယ္။

သူေျပာင္းေရႊ႕တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ခဲ့ရတဲ့ ေလ့က်င့္ေရးတပ္ကေတာ့ျပင္ဦးလြင္ျမိဳ႔မွာရိွတဲ့ နာမည္ေက်ာ္အမွတ္(၂)ေလ့က်င့္ေရးတပ္ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။
အဲဒီေလ့က်င့္ေရးတပ္ရဲ႕ အျခားေသာေလ့က်င့္ေရးတပ္မ်ားနဲ႔မတူေသာထူးျခားမႈကေတာ့ အဲဒီတပ္ရိွ ေလ့က်င့္ေရးတပ္ခြဲမ်ားကိုုBDA တပ္မေတာ္ၾကီးက ဖက္ဆစ္ဂ်ပန္ကို ေတာ္လွန္ခဲ့စဥ္က ဖြဲ႔စည္းခဲ့တဲ့ စစ္တိုင္းၾကီးေတြရဲ႕အမည္ကိုု မွည့္ေခၚထားျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။မင္းလွစည္သူ၊ ရဲေက်ာ္သူရ၊ ေက်ာ္ေခါင္ဗလ၊ သီရိေက်ာ္ထင္စသည္ျဖင့္စစ္တိုင္းၾကီး (၈)ေၾကာင္းကိုုအစြဲျပဳျပီး တပ္ခြဲ(၈)ခြဲျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းထားပါတယ္။အမွတ္(၂)ေလ့က်င့္ေရးတပ္ရဲ႕ တမူထူးျခားတာတစ္ခုုလည္းရိွပါေသးတယ္၊ဒါကေတာ့ အဲဒီေလ့က်င့္ေရးေက်ာင္းတြင္ အလုုပ္သင္ဗိုုလ္၊ ဗိုုလ္ေလာင္းမ်ားကိုု အျခားေသာ တပ္သားသစ္မ်ားနွင့္အတူ ေလ့က်င့္ပ်ိဳးေထာင္ေပးေနျခင္းပဲျဖစ္ပါတယ္။

အစၥေရးရိွ ကမၻာေက်ာ္ဗိုုလ္ေလာင္းသင္တန္းရဲ႕ ပံုုစံကိုုယူျပီးေအာက္သက္ေၾကေသာ တိုုက္စြမ္းရည္ထက္ျမက္သည့္တပ္မေတာ္အရာရိွမ်ားကိုုေမြးထုုတ္ေပးနိုုင္ရန္ရည္ရြယ္ျပီး
အျခားေသာ ဗိုုလ္သင္တန္းမ်ားႏွင့္မတူသည့္ ေလ့က်င့္ေရးပံုုစံမ်ိဳးႏွင့္အလုုပ္သင္ဗိုုလ္၊ ဗိုုလ္ေလာင္းသင္တန္းကိုု ဖြင့္လွစ္သင္ၾကားခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။

ယခုုေခတ္ကာလတြင္ အေၾကာင္းေၾကာင္းေၾကာင့္ ဖ်က္သိမ္းခဲ့ျပီးျဖစ္ေသာ အလုုပ္သင္ဗိုုလ္၊ ဗိုုလ္ေလာင္းသင္တန္းကတပ္မေတာ္အရာရိွ (၅၀၀၀)ေက်ာ္ကိုု ေမြးထုုတ္ေပးနိုုင္ခဲ့ျပီး
ႏိုုင္ငံေတာ္နဲ႔တပ္မေတာ္အတြက္ထူးခြ်န္ေျပာင္ေျမာက္ေသာတိုုက္ပြဲ၀င္အရာရိွမ်ားအျဖစ္ထမ္းေဆာင္ခဲ့တာကေတာ့သူတိုု႔ရရိွခဲ့တဲ့ စြမ္းရည္သတၱိဆိုုင္ရာ ဘြဲ႔ထူးဂုုဏ္ထူးမ်ားက သက္ေသပင္ျဖစ္ပါတယ္။

ဒီလိုု စြမ္းေဆာင္ရည္ရိွေသာ အရာရိွေကာင္းေတြကိုု ေမြးထုုတ္ေပးရန္အတြက္ အေရးၾကီးေသာ အေျခခံမ်ားကိုု အမွတ္(၂)ေလ့က်င့္ေရးတပ္တြင္ တပ္သားသစ္မ်ားႏွင့္အတူ စစ္ပညာမ်ားႏွင့္ တကၠသိုုလ္ ဒုုတိယႏွစ္အဆင့္ရိွစာေပပညာမ်ားသင္ယူေစျခင္းျဖင့္ေလ့က်င့္ေပးပါတယ္။

အမွတ္(၂)ေလ့က်င့္ေရးတပ္ရိွ အမွတ္(၈) တပ္ခြဲျဖစ္ေသာ သီရိေက်ာ္ထင္တပ္ခြဲသည္ အလုုပ္သင္ဗိုုလ္၊ ဗိုုလ္ေလာင္းမ်ားကိုု ေလ့က်င့္ေပးေနေသာ အထင္ကရ တပ္ခြဲတစ္ခုုျဖစ္ပါတယ္။

ဒီလိုုေရခံေျမခံေကာင္းေသာ ေလ့က်င့္ေရးတပ္ကိုုႏြားေက်ာင္းသားဘ၀ကေန တပ္မေတာ္သားျဖစ္လာတဲ့ သူက ေရာက္ရိွလာေတာ့ သူ႔ႏြားေက်ာင္းသားဘ၀က အျခားသူပိုုင္ဆိုုင္တဲ့ ႏြားေတြကိုု မေပ်ာက္ပ်က္၊ မထိခ်ုုက္ရေလေအာင္ အေလးအနက္ထား ထိန္းေက်ာင္းခဲ့သလိုုပဲ တပ္မေတာ္သားေလာင္းလ်ာေတြကိုု စနစ္တက် အေလးအနက္ထား ထိန္းေက်ာင္းပဲ့ျပင္သင္ၾကားေပးခဲ့ပါတယ္။

ဒီလိုုသူ႔ရဲ႕ စနစ္တက်သင္ၾကားေလ့က်င့္ေပးမႈကိုု သေဘာက်တဲ့ အထက္အရာရိွေတြက အမွတ္(၂)ေလ့က်င့္ေရးတပ္ရဲ႕ ျပယုုဒ္တစ္ခုုျဖစ္တဲ့ အလုုပ္သင္ဗိုုလ္၊ ဗိုုလ္ေလာင္းတပ္ခြဲကိုုေျပာင္းေရြ႕တာ၀န္ေပးျပီး ဗိုုလ္ေလာင္းမ်ားကိုု ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးေရးတာ၀န္အား သူ႔ကိုုေပးအပ္ခဲ့ပါတယ္။

အလုုပ္သင္ဗိုုလ္၊ ဗိုုလ္ေလာင္းအမွတ္စဥ္(၂၁)ကို တပ္ၾကပ္အဆင့္ျဖင့္ေလ့က်င့္ေရးတာ၀န္မ်ားထမ္းေဆာင္အျပီးမွာေတာ့ သူ႕ကိုု တပ္ၾကပ္ၾကီးရာထူးတိုုးျမွင့္ေပးျပီး အျခားေသာ တပ္မေတာ္သားေလာင္း ရဲေဘာ္သစ္မ်ားကိုု နည္းျပတပ္ၾကပ္ၾကီးအျဖစ္ တပ္ခြဲေျပာင္းေရြ႕ ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးခဲ့ပါတယ္။

အလုုပ္သင္ဗိုုလ္၊ ဗိုုလ္ေလာင္းသင္တန္း အမွတ္စဥ္(၂၄) စတင္ဖြင့္လွစ္ခဲ့တဲ့ ၁၉၉၄ ခုုႏွစ္မွာေတာ့ေလ့က်င့္ေရးစြမ္းရည္ျမင့္မားတဲ့ သူ႔ကိုုထိုုအလုုပ္သင္ဗိုုလ္ေလာင္းမ်ားကိုုေလ့က်င့္ေပးရာတြင္
သင္တန္းဆရာအျခားအဆင့္မ်ားထဲမွာ တာ၀န္အရိွဆံုုးရာထူးျဖစ္တဲ့အထက္တန္းနည္းျပတပ္ၾကပ္ၾကီးတာ၀န္ကိုုယံုုၾကည္စြာအပ္ႏွင္းျပီး ကိုုင္တြယ္ေစခဲ့ပါတယ္။

တကယ္ေတာ့ သူ႕ထက္ စစ္သက္၊ ရာထူးသက္မ်ားစြာ စီနီယာက်သူေတြရိွပါလွ်က္နဲ႔ သူ႔ရဲ႕ ရိုုးသားမႈ၊ ၾကိဳးစားမႈ၊ စိတ္ေစတနာမ်ားကိုု ယံုုၾကည္ေသာ အထက္အရာရိွမ်ားကထိုုသိုု႔ေသာ အထက္တန္းနည္းျပတပ္ၾကပ္ၾကီး(Sergent In charge – SI) အျဖစ္တာ၀န္ေပးျပီး အထူးၾကီးေလးေသာ ဗိုုလ္ေလာင္းမ်ားကိုု ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးေရး တာ၀န္ၾကီးကိုုသူ႔ပခံုုးေပၚတင္ေပးလိုုက္ျခင္းျဖစ္ပါတယ္။

သူကလည္း အထက္မွေပးအပ္ေသာတာ၀န္ကိုု ေက်ပြန္စြာျဖင့္ အရာရိွေလာင္းမ်ားျဖစ္ေသာ ဗိုုလ္ေလာင္းမ်ားကိုု ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးရာမွာ ဘက္မလိုုက္၊မ်က္ႏွာသာေပးျခင္း စိုုးစဥ္းမွမရိွပဲ၊ ေတာ္တည့္မွန္ကန္စြာသင္ၾကားေပးခဲ့ရံုုမက သုူ႔ရဲ႕ သံမဏိစည္းမ်ဥ္းမ်ားျဖင့္ ဗိုုလ္ေလာင္းမ်ားကိုုထက္ျမက္ထူးခြ်န္ေသာ အရာရိွမ်ားအျဖစ္ ပံုုေလာင္းသြန္းလုုပ္ခဲ့ပါတယ္။

ဗိုုလ္ေလာင္းမ်ားအေနျဖင့္ လူငယ္တိုု႔ဘာသာဘာ၀ စည္းကမ္းေဖာက္ဖ်က္မႈတစ္စံုုတစ္ရာရိွပါကလည္း စစ္စည္းကမ္းအတိုုင္း အေရးယူေဆာင္ရြက္ျခင္းထက္
ထိုုကဲ့သိုု႔အျပစ္ကိုု ထပ္မံမေဖာက္ဖ်က္ရဲေစရန္ စစ္သားတိုု႔၏ အျပစ္ေပးျခင္းနည္းလမ္းမ်ားျဖစ္ေသာဆဲဆိုုသတိေပးဆံုုးမျခင္းတိုု႔ကိုုသာ စစ္သားစိတ္ပီသစြာေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါတယ္။

သာမာန္ထက္ၾကီးေသာ အျပစ္မ်ားကိုု က်ဴးလြန္သူမ်ား ႏွင့္ ဗိုုလ္ေလာင္းတိုု႔ထံုုးစံအတိုုင္း တင္းၾကပ္မႈမ်ားကိုုေျဖေလ်ာ့ရန္ လူအမ်ားျဖင့္ စည္းကမ္းေဖာက္ဖ်က္မႈမ်ားစသည္တိုု႔ကိုု
ကိုုင္တြယ္ေျဖရွင္းရာမွာလည္း လက္ေထာက္ေမွာက္ခိုုင္းျပီး ရုုိက္ႏွက္ဆံုုးမျခင္းႏွင့္ ကိုုယ္ခႏၶာပိုုမိုုၾကံ့ခိုုင္ေစရန္ ကိုုယ္ကာယသံုုး၍ ေဆာင္ရြက္ရေသာ ကာယ ေလ့က်င့္ခန္းမ်ားကိုု အပိုုေဆာင္ရြက္ေစျခင္း နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ သူကိုု္ယ္တိုုင္ ကိုုင္တြယ္ဆံုုးမခဲ့သူျဖစ္ပါတယ္။

ထိုုသိုု႔ အရာရိွေလာင္းမ်ားကိုုရိုုက္ႏွက္ဆံုုးမျခင္းက သူ႔အတြက္ ရာထူးကျပဳတ္ေလာက္ေအာင္ပင္ အႏၱရာယ္ရိွေသာ္လည္းတပည့္မ်ား၏ ဘ၀မထိခိုုက္ေစေရးႏွင့္ စည္းကမ္းလိုုက္နာေရး၊
ေနာင္တြင္ အရာရိွေကာင္းမ်ားအျဖစ္ တိုုင္းျပည္ကို အလုုပ္အေကြ်းျပဳနိုုင္ေရးကိုုသာ ရည္ရြယ္၍ မိမိ၏ လက္ရိွရာထူးကိုုပင္မငဲ့ကြက္ပဲ ထိုုသိုု႔ဆံုုးမျခင္း နည္းလမ္းမ်ားကိုုသာ အသံုုးျပဳခဲ့ပါတယ္။

ထိုုသိုု႔အျပစ္ေပးျပီးတိုုင္းလည္း သူ၏ကိုုယ္ပိုုင္နံပါတ္ႏွင့္ အဆင့္အမည္ကိုု ေအာ္ဟစ္၍ မေက်နပ္ရင္ၾကိဳက္တဲ့ေနရာတိုုင္နိုုင္ေၾကာင္း၊ ေစတနာမွန္ကန္စြာျဖင့္အရာရိွေကာင္းမ်ားျဖစ္လာေစရန္ဆံုုးမခင္းျဖစ္၍ထိုုသိုု႔ဆံုုးမျခင္းေၾကာင့္ အျပစ္ရိွလွ်င္ အလုုပ္ျပဳတ္ပါက ရြာျပန္ျပီး ႏြားျပန္ေက်ာင္းမယ္ကြ ဟုုေျပာတတ္ေလ့ရိွရာ အမည္ေပးေတာ္သူ ဗိုုလ္ေလာင္းမ်ား၏ၾကားတြင္သူ႔အမည္ေျပာင္ကိုု “ႏြာေက်ာင္းသား”ဟုု ထင္ရွားခဲ့ပါတယ္။

အျပစ္ေပးတိုုင္း ထိုုသိုု႔ထိုုႏွယ္ ေအာ္ဟစ္ေျပာတတ္လြန္း၍ သူ၏ ကိုုယ္ပိုုင္အမွတ္သည္လည္း အလုုပ္သင္ဗိုုလ္၊ ဗိုုလ္ေလာင္းသင္တန္းအမွတ္စဥ္(၂၄)ကိုု တက္ေရာက္ခဲ့သူ
ဗိုုလ္ေလာင္းအားလံုုးအလြတ္ရေသာ နံပါတ္တစ္ခုုျဖစ္လာခဲ့ပါတယ္။

ပထမႏွစ္ဗိုုလ္ေလာင္းဘ၀က စည္ကမ္းတင္းၾကပ္လြန္းေသာ၊အျပစ္ေပးၾကမ္းလြန္းေသာသူ႔ကိုု ဗိုုလ္ေလာင္းအေတာ္မ်ားမ်ားက ၾကည့္မရၾကပဲ ငါတိုု႔ေတြ အရာရိွျဖစ္လာတဲ့အခါငါတိုု႔အုုပ္ခ်ဳပ္တဲ့တပ္ကိုုဒီလူ ေျပာင္းလာရင္ေတာ့ေတြ႔ၾကေသးတာေပါ့ကြာလိုု႔ ၾကိမ္း၀ါးခဲ့ၾကသူပင္ရိွခဲ့တဲ့အထိ သူ႕ရဲ႕ အုုပ္ခ်ုဳပ္မႈက တင္းၾကပ္ခဲ့ပါတယ္။

သူကေတာ့ ဘယ္သူေတြ ဘယ္လိုုထင္ထင္ သူ႔တာ၀န္ကိုု ေစတနာေမတၱာအျပည့္ျဖင့္ တည့္တည့္မတ္မတ္ပဲ ေက်ပြန္စြာထမ္းေဆာင္ခဲ့ပါတယ္။အလုုပ္သင္ဗိုုလ္ ဗိုုလ္ေလာင္းမ်ားရဲ႕ ပထမနွစ္သင္တန္းအျပီး ဒုုတိယႏွစ္အကူးတြင္ အလုုပ္သင္ဗိုုလ္၊ဗိုုလ္ေလာင္းသင္တန္းရဲ႕ ထံုုးစံအတိုုင္း ေနရာေျပာင္းေရြ႕သင္ၾကားရမည့္အခ်ိန္မွာေတာ့သံမဏိစည္းကမ္း၊ လူၾကမ္း၊အေျပာၾကမ္းသည့္စစ္သားၾကီး ႏြားေက်ာင္းသားရဲ႕ ခြဲခြာခ်ိန္ မ်က္ရည္ေတြကိုု ေတြ႔ရတဲ့ ဗိုုလ္ေလာင္းမ်ားဟာ မွင္သက္အံ့ၾသခဲ့ၾကျပီး သူတိုု႔လည္း မ်က္ရည္ေတြမထိန္းနိုုင္တျဖိဳင္ျဖိဳင္နဲ႔ ခ်ယ္ရီပြင့္ေတြနဲ႔အတူ ေၾကြၾကေျမခခဲ့ၾကပါတယ္။

ဒီလိုုနဲ႔ပဲ သူကေတာ့ သူ႔ရဲ႕တာ၀န္ေက်ပြန္မႈရလာဒ္အျဖစ္ အခ်ိန္တိုုအတြင္းမွာ ရာထူးတစ္ဆင့္ထပ္တိုုးျပီး တပ္ခြဲ တပ္ၾကပ္ၾကီးအ့ျဖစ္ မတူကြဲျပားေသာ တာ၀န္ေတြကိုု
ထမ္းေဆာင္ဖိုု႔ တာ၀န္ေပးျခင္းခံရျပန္ပါတယ္။

ဒီလိုုနဲ႔ပဲ တာ၀န္ေတြကိုု ေက်ေက်ပြန္ပြန္ထမ္းေဆာင္ရင္း၊တပ္မေတာ္ကေပးထားတဲ့ လိုုင္းခန္းေလးမွာ၊စနစ္တက်ေနတတ္တဲ့ သူ႔၀သီအတိုုင္း သူ႔အိမ္ခန္းေလးကိုု သန္႔ရွင္းသပ္ရပ္စြာေနထိုုင္ရင္း ၊သူ႕၀ါသနာအတိုုင္းစိုုက္ပင္သီးပင္ေလးေတြစနစ္တက်ပ်ိဳးေထာင္္စိုုက္ပ်ိဳးရင္း၊ မိသားစုုကိုုလည္း ျပဳစုုပ်ိဳးေထာင္ရင္းနဲ႔ အခ်ိန္ကာလေတြကိုု ျဖတ္ေက်ာ္ခဲ့ပါတယ္။

အခ်ိန္ကာလေတြ တေရြ႕ေရြ႕ေျပာင္းျပီး သူ႔ျခံထဲမွာ သူပ်ိဳးေထာင္ ေရေလာင္းေပါင္းသင္လုပ္ခဲ့တဲ့ စားပင္ သီးပင္ေလးေတြ ေ၀ဆာၾကီးထြားသီးပြင့္လာသလိုုပဲ သူျပဳစုုေလ့က်င့္ေပးခဲ့တဲ့ တပည့္ဗိုုလ္ေလာင္းေတြဟာလည္း ကာလယႏၱယားၾကီးအတိုုင္း လည္ပတ္ေနရင္း တပ္မေတာ္အရာရိွေတြအျဖစ္
နိုုင္ငံေတာ္တာ၀န္ေတြကို ထမ္းေဆာင္ေနၾကရျပီျဖစ္ပါတယ္။

သူ႔တပည့္ တပ္မေတာ္အရာရိွေတြ ျပင္ဦးလြင္ကိုု ကိစၥအမ်ိဳးမ်ိဳးနဲ႔ေရာက္ေလတိုုင္း သူ႔ရဲ႕ ေက်းဇူးကိုုသိနားလည္ျပီးလက္ဦးဆရာျဖစ္ေသာ သူ႔ကိုုလာေတြ႔ၾကတိုုင္း
တပည့္ေတြရဲ႕တိုုးတက္မႈကိုု အားရ၀မ္းသာရိွစြာျဖင့္ ျပံဳးျပျပီး၊အထက္အရာရိွေတြကိုအေလးျပဳရတဲ့ တပ္မေတာ္ရဲ႔ထံုုးစံအတိုုင္းသတိကိုုမတ္ေနေအာင္ဆြဲျပီး တိတိက်က် ေတာင့္ေတာင့္တင္းတင္း အေလးျပဳတတ္တာဟာ သူ႔ရဲ႕ အမွတ္အသားတစ္ခုုျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။

သူဟာ တာ၀န္ခ်ိန္မွာသာမက တာ၀န္ခ်ိန္ျပင္ပ မိသားစုုအခ်ိန္ေတြမွာလည္း စနစ္တက်ေနထိုုင္တတ္သူျဖစ္ျပီး သူ႔မိသားစု၀င္ သားသမီးမ်ားကိုု အေလးဂရုုျပဳုျပီး
ျပဳစုုပ်ိဳးေထာင္တတ္သူျဖစ္ပါတယ္။

ဒီလိုုမ်ိဳး မိသားစုုအေပၚတာ၀န္ေက်ပြန္ျခင္းရဲ႕ ျပယုုဒ္ကေတာ့သားတစ္ေယာက္ကိုု အင္ဂ်င္နီယာမဟာဘြဲ႔ရတပ္မေတာ္အရာရိွ ျဖစ္ေအာင္၊ သမီးတစ္ဦးကိုု ဆရာ၀န္ျဖစ္ေအာင္၊ ေနာက္သမီး တစ္ဦးကိုု ဘြဲ႔ရပညာတတ္ျဖစ္ေအာင္ ျပဳစုုပ်္ိဳးေထာင္နိုုင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ျပီးဒီရလာဒ္ေတြက သူ႔ရဲ႕အရည္အခ်င္းကိုုေပၚလြင္ေစပါတယ္။
ဒီလိုုမ်ိဳးစနစ္တက်ရိွျပီး ထူးခြ်န္ထက္ျမက္ေသာ သူတိုု႔မိသားစုုကိုုျပင္ဦးလြင္တပ္နယ္ရဲ႕ စံျပအိမ္ေထာင္စုုအျဖစ္ တပ္နယ္မွဴး ကိုုယ္တိုုင္ေရြးခ်ယ္ဆုုေပးခဲ့ျပီး ႏွစ္အတန္ၾကာအထိ အၾကိမ္ၾကိမ္ရြးခ်ယ္ဂုုဏ္ျပဳျခင္းခံခဲ့ရပါတယ္။

အခ်ိန္နာရီ၊ ရာသီေတြ တေရြ႕ေရြ႕ေျပာင္းျပီးဆယ္စုုနွစ္(၂)ခုုေက်ာ္ကိုု ျဖတ္သန္းအျပီးမွာေတာ့သူျပဳစုုပ်ိုုးေထာင္ေပးခဲ့တဲ့ ဗိုုလ္ေလာင္းမ်ားဟာတပ္မေတာ္တြင္ အရာရိွၾကီးမ်ားအျဖစ္
ၾကီးေလးေသာ နိုုင္ငံတာ၀န္ေတြကိုု ထမ္းေဆာင္ေနျပီျဖစ္သလိုုအရပ္ဘက္၀န္ၾကီးဌာနေတြမွာ အရာရိွၾကီးေတြအျဖစ္လည္းေကာင္း၊ကိုုယ္ပိုုင္လုုပ္ငန္းရွင္ၾကီးေတြအျဖစ္လည္ေကာင္း
ေအာင္ျမင္တိုုးတက္ေနၾကျပီျဖစ္ပါတယ္။

ဒါေပမယ့္ ဘယ္လိုုတာ၀န္ေတြနဲ႔ အလုုပ္ေတြရႈပ္၊ အခ်ိန္ေတြမအားၾကေပမယ့္တစ္ႏွစ္တစ္ခါ ႏွစ္စဥ္ႏွစ္ပတ္လည္ေန႔ေရာက္တိုုင္းေတာ့ အခ်ိန္ေပးေတြ႔ဆံုုၾကျပီး
မိတ္ဆံုုစားပြဲေတြ က်င္းပၾကပါတယ္။

ဒီလိုု ႏွစ္ပတ္လည္ေတြ႔ဆံုုပြဲေတြ က်င္းပၾကတဲ့အခါမွာေတာ့ဆရာေကာင္းတစ္ေယာက္ျဖစ္ေသာ သူ႔ကိုုတပည့္မ်ားက မေမ့မေလ်ာ့ ပင့္ဖိတ္ကန္ေတာ့၍ လက္ေဆာင္ပစၥည္းေတြေပးေနျမဲ၊
သူလည္း ရင္ထဲက ေမတၱာစကားေတြနဲ႔ ဆံုုးမၾသ၀ါဒေပးေနဆဲပါ။

တပ္မေတာ္အျခားအဆင့္တစ္ေယာက္ျဖစ္ေပမယ့္သူ႔ထက္မ်ားစြာ ရာထူးအဆင့္ၾကီးမားေသာတပ္မေတာ္အရာရိွၾကီးမ်ားကိုုေမြးထုုတ္ေပးနိုုင္ခဲ့ေသာထည္၀ါသည့္ ဆရာေကာင္းတစ္ဦးဟူေသာ ဂုုဏ္ျဒပ္၊

ရင္မွျဖစ္ေသာသားသမီးမ်ားကိုုမိမိထက္မ်ားစြာျမင့္မားသည့္ ပညာႏွင့္ရာထူးမ်ားရရိွေအာင္ ျပဳစုုပ်ိဳးေထာင္ေပးနိုုင္ခဲ့သည္ျမင့္ျမတ္သည့္ ဖခင္ေကာင္းတစ္ဦးဟူေသာဂုုဏ္ျဒပ္၊၊

ျပင္ဦးလြင္တပ္နယ္ၾကီးတြင္ အထင္ကရျဖစ္ေသာစံျပအိမ္ေထာင္စုု၏ ပဲ့ကိုုင္ရွင္ ဟူေသာ သိကၡာၾကီးမားသည့္အိမ္ေထာင္ဦးစီးေကာင္းဟူေသာဂုုဏ္ျဒပ္၊အရာရိွၾကီးမ်ား၏ ကန္ေတာ့ခံဆရာျဖစ္သည့္ ကန္ေတာ့ခံပုုဂၢိဳလ္ဟုူေသာဂုုဏ္ျဒပ္၊စသည့္ အသက္ထက္ျမတ္ေသာဂုုဏ္ျဒပ္မ်ားကိုုပိုုင္ဆိုုင္ေနသူလူ႔အဖိုုးတန္ တပ္မေတာ္သားၾကီး တစ္ဦးကေတာ့ ၊…
တပ္မေတာ္နည္းပညာတကၠသိုုလ္တြင္ယခုုတိုုင္ နိုုင္ငံေတာ္ႏွင့္ တပ္မေတာ္၏ တာ၀န္မ်ားကိုု အသက္အရြယ္ႏွင့္မမွ်၊တက္ၾကြစြာ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေနဆဲ ျဖစ္ေသာ
ကိုုယ္ပိုုင္အမွတ္ ၅၃၂၄၈၉ အရာခံဗိုုလ္ ေရႊလင္းေမာင္ပဲျဖစ္ပါတယ္။သူဟာႏြားေက်ာင္းသားတကာ့ ႏြားေက်ာင္းသားေတြထဲကမွအသက္ထက္ျမတ္ေသာ ဂုုဏ္ပုုဒ္မ်ားစြာကိုုပိုုင္ဆိုုင္ထားေလသူမဟာ့ မဟာႏြားေက်ာင္းသားတစ္ဦးပင္မဟုုတ္ပါလား…. ခင္ဗ်ာ။
(ဆရာၾကီးေရႊလင္းေမာင္ကိုု ယခုုစာစုုျဖင့္ ရိုုေသစြာကန္ေတာ့လိုုက္ပါတယ္ခင္ဗ်ာ။)
ေမာင္ျမင့္မိုုရ္(၂၄/၃၆၈၄)(ပံုုညႊန္း။ ၂၀၁၆ ႏွစ္ပတ္လည္ေန႔တြင္ ဆရာၾကီးေရႊလင္းေမာင္ စစ္ၿငိမ္း ပန္း အား အလုုပ္သင္ဗိုုလ္၊ ဗိုုလ္ေလာင္းသင္တန္းဆင္း တပည့္မ်ားမွ ဂါရ၀ျပဳလက္ေဆာင္ေပးအပ္ ကန္ေတာ့ေနၾကပံုု။)

ဖိုးသူေတာ္ (www.phothutaw.com)
Credit: Tin Oo
နတ်မောက်နယ်ဘက်က ပညာအရည်အချင်း (၅)တန်းတောင်မအောင်တဲ့ ရိုုးသားသော နွားကျောင်းသားလေး တစ်ယောက်ဟာ နိုုင်ငံတော်ကိုုချစ်စိတ်၊ တပ်မတော်ကိုု အထင်ကြီးလေးစားစိတ် တစ်ခုုကိုုပဲ ရင်မှာပိုုက်ပြီး

လူငယ်ဘဝမှာကတည်းက တပ်မတော်ကိုုဝင်ရောက်၍ တပ်မတော်သားဘဝကိုု မြတ်နိုုးစွာခံယူခဲ့ပါတယ်။ရှေ့တန်းစစ်မြေပြင်မှာ စစ်ဆင်ရေးတာဝန်တွေကိုုနှစ်ပေါင်းများစွာတာဝန်ထမ်းဆောင်ရင်း စစ်ဆင်ရေးတာဝန်တွေကိုုကောင်းမွန်စွာထမ်းဆောင်နိုုင်ဖိုု့အတွက် တပ်မတော်က လေ့ကျင့်သင်ကြားပေးတဲ့ သင်တန်းတွေကိုုလည်း
များစွာတက်ရောက်ခဲ့ရပါတယ်။သူတက်ရောက်ခဲ့တဲ့ သင်တန်းတိုုင်းမှာ ခံယူချက်အပြည့်နဲ့ သူ့ဝါသနာအတိုုင်း ကြိုးကြိုးစားစားသင်ယူခဲ့လိုု့ထူးချွန်မှုတွေရရှိခဲ့ပြီး အတူတက်ရောက်သူ သင်တန်းသားများနဲ့
နည်းပြများရဲ့ လေးစားမှုကိုု ခံယူခဲ့ရပါတယ်။သူ့ရဲ့ ကြိုးစားမှုနဲ့ စစ်ပညာတွေကိုု စိတ်ပါဝင်စားမှုတွေကိုု သိရှိတဲ့ အကြီးအကဲတွေက သူ့ကိုု စစ်မြေပြင်မှာတိုုက်ပွဲတွေဆင်နွဲနေရတဲ့ တာဝန်ကနေတပ်မတော်သားအလောင်းအလျာတွေကိုု လေ့ကျင့်သင်ကြားပေးရတဲ့ လေ့ကျင့်ရေးတပ်ကိုု ပြောင်းရွှေ့တာဝန်ပေးခဲ့ပါတယ်။

သူပြောင်းရွှေ့တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ရတဲ့ လေ့ကျင့်ရေးတပ်ကတော့ပြင်ဦးလွင်မြို့မှာရှိတဲ့ နာမည်ကျော်အမှတ်(၂)လေ့ကျင့်ရေးတပ်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
အဲဒီလေ့ကျင့်ရေးတပ်ရဲ့ အခြားသောလေ့ကျင့်ရေးတပ်များနဲ့မတူသောထူးခြားမှုကတော့ အဲဒီတပ်ရှိ လေ့ကျင့်ရေးတပ်ခွဲများကိုုBDA တပ်မတော်ကြီးက ဖက်ဆစ်ဂျပန်ကို တော်လှန်ခဲ့စဉ်က ဖွဲ့စည်းခဲ့တဲ့ စစ်တိုင်းကြီးတွေရဲ့အမည်ကိုု မှည့်ခေါ်ထားခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။မင်းလှစည်သူ၊ ရဲကျော်သူရ၊ ကျော်ခေါင်ဗလ၊ သီရိကျော်ထင်စသည်ဖြင့်စစ်တိုင်းကြီး (၈)ကြောင်းကိုုအစွဲပြုပြီး တပ်ခွဲ(၈)ခွဲဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားပါတယ်။အမှတ်(၂)လေ့ကျင့်ရေးတပ်ရဲ့ တမူထူးခြားတာတစ်ခုုလည်းရှိပါသေးတယ်၊ဒါကတော့ အဲဒီလေ့ကျင့်ရေးကျောင်းတွင် အလုုပ်သင်ဗိုုလ်၊ ဗိုုလ်လောင်းများကိုု အခြားသော တပ်သားသစ်များနှင့်အတူ လေ့ကျင့်ပျိုးထောင်ပေးနေခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။

အစ္စရေးရှိ ကမ္ဘာကျော်ဗိုုလ်လောင်းသင်တန်းရဲ့ ပုံုစံကိုုယူပြီးအောက်သက်ကြေသော တိုုက်စွမ်းရည်ထက်မြက်သည့်တပ်မတော်အရာရှိများကိုုမွေးထုုတ်ပေးနိုုင်ရန်ရည်ရွယ်ပြီး
အခြားသော ဗိုုလ်သင်တန်းများနှင့်မတူသည့် လေ့ကျင့်ရေးပုံုစံမျိုးနှင့်အလုုပ်သင်ဗိုုလ်၊ ဗိုုလ်လောင်းသင်တန်းကိုု ဖွင့်လှစ်သင်ကြားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။

ယခုုခေတ်ကာလတွင် အကြောင်းကြောင်းကြောင့် ဖျက်သိမ်းခဲ့ပြီးဖြစ်သော အလုုပ်သင်ဗိုုလ်၊ ဗိုုလ်လောင်းသင်တန်းကတပ်မတော်အရာရှိ (၅၀၀၀)ကျော်ကိုု မွေးထုုတ်ပေးနိုုင်ခဲ့ပြီး
နိုုင်ငံတော်နဲ့တပ်မတော်အတွက်ထူးချွန်ပြောင်မြောက်သောတိုုက်ပွဲဝင်အရာရှိများအဖြစ်ထမ်းဆောင်ခဲ့တာကတော့သူတိုု့ရရှိခဲ့တဲ့ စွမ်းရည်သတ္တိဆိုုင်ရာ ဘွဲ့ထူးဂုုဏ်ထူးများက သက်သေပင်ဖြစ်ပါတယ်။

ဒီလိုု စွမ်းဆောင်ရည်ရှိသော အရာရှိကောင်းတွေကိုု မွေးထုုတ်ပေးရန်အတွက် အရေးကြီးသော အခြေခံများကိုု အမှတ်(၂)လေ့ကျင့်ရေးတပ်တွင် တပ်သားသစ်များနှင့်အတူ စစ်ပညာများနှင့် တက္ကသိုုလ် ဒုုတိယနှစ်အဆင့်ရှိစာပေပညာများသင်ယူစေခြင်းဖြင့်လေ့ကျင့်ပေးပါတယ်။

အမှတ်(၂)လေ့ကျင့်ရေးတပ်ရှိ အမှတ်(၈) တပ်ခွဲဖြစ်သော သီရိကျော်ထင်တပ်ခွဲသည် အလုုပ်သင်ဗိုုလ်၊ ဗိုုလ်လောင်းများကိုု လေ့ကျင့်ပေးနေသော အထင်ကရ တပ်ခွဲတစ်ခုုဖြစ်ပါတယ်။

ဒီလိုုရေခံမြေခံကောင်းသော လေ့ကျင့်ရေးတပ်ကိုုနွားကျောင်းသားဘဝကနေ တပ်မတော်သားဖြစ်လာတဲ့ သူက ရောက်ရှိလာတော့ သူ့နွားကျောင်းသားဘဝက အခြားသူပိုုင်ဆိုုင်တဲ့ နွားတွေကိုု မပျောက်ပျက်၊ မထိချုုက်ရလေအောင် အလေးအနက်ထား ထိန်းကျောင်းခဲ့သလိုုပဲ တပ်မတော်သားလောင်းလျာတွေကိုု စနစ်တကျ အလေးအနက်ထား ထိန်းကျောင်းပဲ့ပြင်သင်ကြားပေးခဲ့ပါတယ်။

ဒီလိုုသူ့ရဲ့ စနစ်တကျသင်ကြားလေ့ကျင့်ပေးမှုကိုု သဘောကျတဲ့ အထက်အရာရှိတွေက အမှတ်(၂)လေ့ကျင့်ရေးတပ်ရဲ့ ပြယုုဒ်တစ်ခုုဖြစ်တဲ့ အလုုပ်သင်ဗိုုလ်၊ ဗိုုလ်လောင်းတပ်ခွဲကိုုပြောင်းရွေ့တာဝန်ပေးပြီး ဗိုုလ်လောင်းများကိုု လေ့ကျင့်သင်ကြားပေးရေးတာဝန်အား သူ့ကိုုပေးအပ်ခဲ့ပါတယ်။

အလုုပ်သင်ဗိုုလ်၊ ဗိုုလ်လောင်းအမှတ်စဉ်(၂၁)ကို တပ်ကြပ်အဆင့်ဖြင့်လေ့ကျင့်ရေးတာဝန်များထမ်းဆောင်အပြီးမှာတော့ သူ့ကိုု တပ်ကြပ်ကြီးရာထူးတိုုးမြှင့်ပေးပြီး အခြားသော တပ်မတော်သားလောင်း ရဲဘော်သစ်များကိုု နည်းပြတပ်ကြပ်ကြီးအဖြစ် တပ်ခွဲပြောင်းရွေ့ လေ့ကျင့်သင်ကြားပေးခဲ့ပါတယ်။

အလုုပ်သင်ဗိုုလ်၊ ဗိုုလ်လောင်းသင်တန်း အမှတ်စဉ်(၂၄) စတင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့တဲ့ ၁၉၉၄ ခုုနှစ်မှာတော့လေ့ကျင့်ရေးစွမ်းရည်မြင့်မားတဲ့ သူ့ကိုုထိုုအလုုပ်သင်ဗိုုလ်လောင်းများကိုုလေ့ကျင့်ပေးရာတွင်
သင်တန်းဆရာအခြားအဆင့်များထဲမှာ
# Unicode Version ဖြင့် ဖတ်ပါ #

တာဝန်အရှိဆုံုးရာထူးဖြစ်တဲ့အထက်တန်းနည်းပြတပ်ကြပ်ကြီးတာဝန်ကိုုယုံုကြည်စွာအပ်နှင်းပြီး ကိုုင်တွယ်စေခဲ့ပါတယ်။

တကယ်တော့ သူ့ထက် စစ်သက်၊ ရာထူးသက်များစွာ စီနီယာကျသူတွေရှိပါလျှက်နဲ့ သူ့ရဲ့ ရိုုးသားမှု၊ ကြိုးစားမှု၊ စိတ်စေတနာများကိုု ယုံုကြည်သော အထက်အရာရှိများကထိုုသိုု့သော အထက်တန်းနည်းပြတပ်ကြပ်ကြီး(Sergent In charge – SI) အဖြစ်တာဝန်ပေးပြီး အထူးကြီးလေးသော ဗိုုလ်လောင်းများကိုု လေ့ကျင့်သင်ကြားပေးရေး တာဝန်ကြီးကိုုသူ့ပခုံုးပေါ်တင်ပေးလိုုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။

သူကလည်း အထက်မှပေးအပ်သောတာဝန်ကိုု ကျေပွန်စွာဖြင့် အရာရှိလောင်းများဖြစ်သော ဗိုုလ်လောင်းများကိုု လေ့ကျင့်သင်ကြားပေးရာမှာ ဘက်မလိုုက်၊မျက်နှာသာပေးခြင်း စိုုးစဉ်းမှမရှိပဲ၊ တော်တည့်မှန်ကန်စွာသင်ကြားပေးခဲ့ရုံုမက သုူ့ရဲ့ သံမဏိစည်းမျဉ်းများဖြင့် ဗိုုလ်လောင်းများကိုုထက်မြက်ထူးချွန်သော အရာရှိများအဖြစ် ပုံုလောင်းသွန်းလုုပ်ခဲ့ပါတယ်။

ဗိုုလ်လောင်းများအနေဖြင့် လူငယ်တိုု့ဘာသာဘာ၀ စည်းကမ်းဖောက်ဖျက်မှုတစ်စုံုတစ်ရာရှိပါကလည်း စစ်စည်းကမ်းအတိုုင်း အရေးယူဆောင်ရွက်ခြင်းထက်
ထိုုကဲ့သိုု့အပြစ်ကိုု ထပ်မံမဖောက်ဖျက်ရဲစေရန် စစ်သားတိုု့၏ အပြစ်ပေးခြင်းနည်းလမ်းများဖြစ်သောဆဲဆိုုသတိပေးဆုံုးမခြင်းတိုု့ကိုုသာ စစ်သားစိတ်ပီသစွာဆောင်ရွက်ခဲ့ပါတယ်။

သာမာန်ထက်ကြီးသော အပြစ်များကိုု ကျူးလွန်သူများ နှင့် ဗိုုလ်လောင်းတိုု့ထုံုးစံအတိုုင်း တင်းကြပ်မှုများကိုုဖြေလျော့ရန် လူအများဖြင့် စည်းကမ်းဖောက်ဖျက်မှုများစသည်တိုု့ကိုု
ကိုုင်တွယ်ဖြေရှင်းရာမှာလည်း လက်ထောက်မှောက်ခိုုင်းပြီး ရိုုက်နှက်ဆုံုးမခြင်းနှင့် ကိုုယ်ခန္ဓာပိုုမိုုကြံ့ခိုုင်စေရန် ကိုုယ်ကာယသုံုး၍ ဆောင်ရွက်ရသော ကာယ လေ့ကျင့်ခန်းများကိုု အပိုုဆောင်ရွက်စေခြင်း နည်းလမ်းများဖြင့် သူကိုု်ယ်တိုုင် ကိုုင်တွယ်ဆုံုးမခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။

ထိုုသိုု့ အရာရှိလောင်းများကိုုရိုုက်နှက်ဆုံုးမခြင်းက သူ့အတွက် ရာထူးကပြုတ်လောက်အောင်ပင် အန္တရာယ်ရှိသော်လည်းတပည့်များ၏ ဘဝမထိခိုုက်စေရေးနှင့် စည်းကမ်းလိုုက်နာရေး၊
နောင်တွင် အရာရှိကောင်းများအဖြစ် တိုုင်းပြည်ကို အလုုပ်အကျွေးပြုနိုုင်ရေးကိုုသာ ရည်ရွယ်၍ မိမိ၏ လက်ရှိရာထူးကိုုပင်မငဲ့ကွက်ပဲ ထိုုသိုု့ဆုံုးမခြင်း နည်းလမ်းများကိုုသာ အသုံုးပြုခဲ့ပါတယ်။

ထိုုသိုု့အပြစ်ပေးပြီးတိုုင်းလည်း သူ၏ကိုုယ်ပိုုင်နံပါတ်နှင့် အဆင့်အမည်ကိုု အော်ဟစ်၍ မကျေနပ်ရင်ကြိုက်တဲ့နေရာတိုုင်နိုုင်ကြောင်း၊ စေတနာမှန်ကန်စွာဖြင့်အရာရှိကောင်းများဖြစ်လာစေရန်ဆုံုးမခင်းဖြစ်၍ထိုုသိုု့ဆုံုးမခြင်းကြောင့် အပြစ်ရှိလျှင် အလုုပ်ပြုတ်ပါက ရွာပြန်ပြီး နွားပြန်ကျောင်းမယ်ကွ ဟုုပြောတတ်လေ့ရှိရာ အမည်ပေးတော်သူ ဗိုုလ်လောင်းများ၏ကြားတွင်သူ့အမည်ပြောင်ကိုု “နွာကျောင်းသား”ဟုု ထင်ရှားခဲ့ပါတယ်။

အပြစ်ပေးတိုုင်း ထိုုသိုု့ထိုုနှယ် အော်ဟစ်ပြောတတ်လွန်း၍ သူ၏ ကိုုယ်ပိုုင်အမှတ်သည်လည်း အလုုပ်သင်ဗိုုလ်၊ ဗိုုလ်လောင်းသင်တန်းအမှတ်စဉ်(၂၄)ကိုု တက်ရောက်ခဲ့သူ
ဗိုုလ်လောင်းအားလုံုးအလွတ်ရသော နံပါတ်တစ်ခုုဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။

ပထမနှစ်ဗိုုလ်လောင်းဘဝက စည်ကမ်းတင်းကြပ်လွန်းသော၊အပြစ်ပေးကြမ်းလွန်းသောသူ့ကိုု ဗိုုလ်လောင်းအတော်များများက ကြည့်မရကြပဲ ငါတိုု့တွေ အရာရှိဖြစ်လာတဲ့အခါငါတိုု့အုုပ်ချုပ်တဲ့တပ်ကိုုဒီလူ ပြောင်းလာရင်တော့တွေ့ကြသေးတာပေါ့ကွာလိုု့ ကြိမ်းဝါးခဲ့ကြသူပင်ရှိခဲ့တဲ့အထိ သူ့ရဲ့ အုုပ်ချုုပ်မှုက တင်းကြပ်ခဲ့ပါတယ်။

သူကတော့ ဘယ်သူတွေ ဘယ်လိုုထင်ထင် သူ့တာဝန်ကိုု စေတနာမေတ္တာအပြည့်ဖြင့် တည့်တည့်မတ်မတ်ပဲ ကျေပွန်စွာထမ်းဆောင်ခဲ့ပါတယ်။အလုုပ်သင်ဗိုုလ် ဗိုုလ်လောင်းများရဲ့ ပထမနှစ်သင်တန်းအပြီး ဒုုတိယနှစ်အကူးတွင် အလုုပ်သင်ဗိုုလ်၊ဗိုုလ်လောင်းသင်တန်းရဲ့ ထုံုးစံအတိုုင်း နေရာပြောင်းရွေ့သင်ကြားရမည့်အချိန်မှာတော့သံမဏိစည်းကမ်း၊ လူကြမ်း၊အပြောကြမ်းသည့်စစ်သားကြီး နွားကျောင်းသားရဲ့ ခွဲခွာချိန် မျက်ရည်တွေကိုု တွေ့ရတဲ့ ဗိုုလ်လောင်းများဟာ မှင်သက်အံ့သြခဲ့ကြပြီး သူတိုု့လည်း မျက်ရည်တွေမထိန်းနိုုင်တဖြိုင်ဖြိုင်နဲ့ ချယ်ရီပွင့်တွေနဲ့အတူ ကြွေကြမြေခခဲ့ကြပါတယ်။

ဒီလိုုနဲ့ပဲ သူကတော့ သူ့ရဲ့တာဝန်ကျေပွန်မှုရလာဒ်အဖြစ် အချိန်တိုုအတွင်းမှာ ရာထူးတစ်ဆင့်ထပ်တိုုးပြီး တပ်ခွဲ တပ်ကြပ်ကြီးအ့ဖြစ် မတူကွဲပြားသော တာဝန်တွေကိုု
ထမ်းဆောင်ဖိုု့ တာဝန်ပေးခြင်းခံရပြန်ပါတယ်။

ဒီလိုုနဲ့ပဲ တာဝန်တွေကိုု ကျေကျေပွန်ပွန်ထမ်းဆောင်ရင်း၊တပ်မတော်ကပေးထားတဲ့ လိုုင်းခန်းလေးမှာ၊စနစ်တကျနေတတ်တဲ့ သူ့ဝသီအတိုုင်း သူ့အိမ်ခန်းလေးကိုု သန့်ရှင်းသပ်ရပ်စွာနေထိုုင်ရင်း ၊သူ့ဝါသနာအတိုုင်းစိုုက်ပင်သီးပင်လေးတွေစနစ်တကျပျိုးထောင်စိုုက်ပျိုးရင်း၊ မိသားစုုကိုုလည်း ပြုစုုပျိုးထောင်ရင်းနဲ့ အချိန်ကာလတွေကိုု ဖြတ်ကျော်ခဲ့ပါတယ်။

အချိန်ကာလတွေ တရွေ့ရွေ့ပြောင်းပြီး သူ့ခြံထဲမှာ သူပျိုးထောင် ရေလောင်းပေါင်းသင်လုပ်ခဲ့တဲ့ စားပင် သီးပင်လေးတွေ ဝေဆာကြီးထွားသီးပွင့်လာသလိုုပဲ သူပြုစုုလေ့ကျင့်ပေးခဲ့တဲ့ တပည့်ဗိုုလ်လောင်းတွေဟာလည်း ကာလယန္တယားကြီးအတိုုင်း လည်ပတ်နေရင်း တပ်မတော်အရာရှိတွေအဖြစ်
နိုုင်ငံတော်တာဝန်တွေကို ထမ်းဆောင်နေကြရပြီဖြစ်ပါတယ်။

သူ့တပည့် တပ်မတော်အရာရှိတွေ ပြင်ဦးလွင်ကိုု ကိစ္စအမျိုးမျိုးနဲ့ရောက်လေတိုုင်း သူ့ရဲ့ ကျေးဇူးကိုုသိနားလည်ပြီးလက်ဦးဆရာဖြစ်သော သူ့ကိုုလာတွေ့ကြတိုုင်း
တပည့်တွေရဲ့တိုုးတက်မှုကိုု အားရဝမ်းသာရှိစွာဖြင့် ပြုံးပြပြီး၊အထက်အရာရှိတွေကိုအလေးပြုရတဲ့ တပ်မတော်ရဲ့ထုံုးစံအတိုုင်းသတိကိုုမတ်နေအောင်ဆွဲပြီး တိတိကျကျ တောင့်တောင့်တင်းတင်း အလေးပြုတတ်တာဟာ သူ့ရဲ့ အမှတ်အသားတစ်ခုုဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။

သူဟာ တာဝန်ချိန်မှာသာမက တာဝန်ချိန်ပြင်ပ မိသားစုုအချိန်တွေမှာလည်း စနစ်တကျနေထိုုင်တတ်သူဖြစ်ပြီး သူ့မိသားစုဝင် သားသမီးများကိုု အလေးဂရုုပြုုပြီး
ပြုစုုပျိုးထောင်တတ်သူဖြစ်ပါတယ်။

ဒီလိုုမျိုး မိသားစုုအပေါ်တာဝန်ကျေပွန်ခြင်းရဲ့ ပြယုုဒ်ကတော့သားတစ်ယောက်ကိုု အင်ဂျင်နီယာမဟာဘွဲ့ရတပ်မတော်အရာရှိ ဖြစ်အောင်၊ သမီးတစ်ဦးကိုု ဆရာဝန်ဖြစ်အောင်၊ နောက်သမီး တစ်ဦးကိုု ဘွဲ့ရပညာတတ်ဖြစ်အောင် ပြုစုုပျိုးထောင်နိုုင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီးဒီရလာဒ်တွေက သူ့ရဲ့အရည်အချင်းကိုုပေါ်လွင်စေပါတယ်။
ဒီလိုုမျိုးစနစ်တကျရှိပြီး ထူးချွန်ထက်မြက်သော သူတိုု့မိသားစုုကိုုပြင်ဦးလွင်တပ်နယ်ရဲ့ စံပြအိမ်ထောင်စုုအဖြစ် တပ်နယ်မှူး ကိုုယ်တိုုင်ရွေးချယ်ဆုုပေးခဲ့ပြီး နှစ်အတန်ကြာအထိ အကြိမ်ကြိမ်ရွးချယ်ဂုုဏ်ပြုခြင်းခံခဲ့ရပါတယ်။

အချိန်နာရီ၊ ရာသီတွေ တရွေ့ရွေ့ပြောင်းပြီးဆယ်စုုနှစ်(၂)ခုုကျော်ကိုု ဖြတ်သန်းအပြီးမှာတော့သူပြုစုုပျိုုးထောင်ပေးခဲ့တဲ့ ဗိုုလ်လောင်းများဟာတပ်မတော်တွင် အရာရှိကြီးများအဖြစ်
ကြီးလေးသော နိုုင်ငံတာဝန်တွေကိုု ထမ်းဆောင်နေပြီဖြစ်သလိုုအရပ်ဘက်ဝန်ကြီးဌာနတွေမှာ အရာရှိကြီးတွေအဖြစ်လည်းကောင်း၊ကိုုယ်ပိုုင်လုုပ်ငန်းရှင်ကြီးတွေအဖြစ်လည်ကောင်း
အောင်မြင်တိုုးတက်နေကြပြီဖြစ်ပါတယ်။

ဒါပေမယ့် ဘယ်လိုုတာဝန်တွေနဲ့ အလုုပ်တွေရှုပ်၊ အချိန်တွေမအားကြပေမယ့်တစ်နှစ်တစ်ခါ နှစ်စဉ်နှစ်ပတ်လည်နေ့ရောက်တိုုင်းတော့ အချိန်ပေးတွေ့ဆုံုကြပြီး
မိတ်ဆုံုစားပွဲတွေ ကျင်းပကြပါတယ်။

ဒီလိုု နှစ်ပတ်လည်တွေ့ဆုံုပွဲတွေ ကျင်းပကြတဲ့အခါမှာတော့ဆရာကောင်းတစ်ယောက်ဖြစ်သော သူ့ကိုုတပည့်များက မမေ့မလျော့ ပင့်ဖိတ်ကန်တော့၍ လက်ဆောင်ပစ္စည်းတွေပေးနေမြဲ၊
သူလည်း ရင်ထဲက မေတ္တာစကားတွေနဲ့ ဆုံုးမသြဝါဒပေးနေဆဲပါ။

တပ်မတော်အခြားအဆင့်တစ်ယောက်ဖြစ်ပေမယ့်သူ့ထက်များစွာ ရာထူးအဆင့်ကြီးမားသောတပ်မတော်အရာရှိကြီးများကိုုမွေးထုုတ်ပေးနိုုင်ခဲ့သောထည်ဝါသည့် ဆရာကောင်းတစ်ဦးဟူသော ဂုုဏ်ဒြပ်၊

ရင်မှဖြစ်သောသားသမီးများကိုုမိမိထက်များစွာမြင့်မားသည့် ပညာနှင့်ရာထူးများရရှိအောင် ပြုစုုပျိုးထောင်ပေးနိုုင်ခဲ့သည်မြင့်မြတ်သည့် ဖခင်ကောင်းတစ်ဦးဟူသောဂုုဏ်ဒြပ်၊၊

ပြင်ဦးလွင်တပ်နယ်ကြီးတွင် အထင်ကရဖြစ်သောစံပြအိမ်ထောင်စုု၏ ပဲ့ကိုုင်ရှင် ဟူသော သိက္ခာကြီးမားသည့်အိမ်ထောင်ဦးစီးကောင်းဟူသောဂုုဏ်ဒြပ်၊အရာရှိကြီးများ၏ ကန်တော့ခံဆရာဖြစ်သည့် ကန်တော့ခံပုုဂ္ဂိုလ်ဟုူသောဂုုဏ်ဒြပ်၊စသည့် အသက်ထက်မြတ်သောဂုုဏ်ဒြပ်များကိုုပိုုင်ဆိုုင်နေသူလူ့အဖိုုးတန် တပ်မတော်သားကြီး တစ်ဦးကတော့ ၊…
တပ်မတော်နည်းပညာတက္ကသိုုလ်တွင်ယခုုတိုုင် နိုုင်ငံတော်နှင့် တပ်မတော်၏ တာဝန်များကိုု အသက်အရွယ်နှင့်မမျှ၊တက်ကြွစွာ တာဝန်ထမ်းဆောင်နေဆဲ ဖြစ်သော
ကိုုယ်ပိုုင်အမှတ် ၅၃၂၄၈၉ အရာခံဗိုုလ် ရွှေလင်းမောင်ပဲဖြစ်ပါတယ်။သူဟာနွားကျောင်းသားတကာ့ နွားကျောင်းသားတွေထဲကမှအသက်ထက်မြတ်သော ဂုုဏ်ပုုဒ်များစွာကိုုပိုုင်ဆိုုင်ထားလေသူမဟာ့ မဟာနွားကျောင်းသားတစ်ဦးပင်မဟုုတ်ပါလား…. ခင်ဗျာ။
(ဆရာကြီးရွှေလင်းမောင်ကိုု ယခုုစာစုုဖြင့် ရိုုသေစွာကန်တော့လိုုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ။)
မောင်မြင့်မိုုရ်(၂၄/၃၆၈၄)(ပုံုညွှန်း။ ၂၀၁၆ နှစ်ပတ်လည်နေ့တွင် ဆရာကြီးရွှေလင်းမောင် စစ်ငြိမ်း ပန်း အား အလုုပ်သင်ဗိုုလ်၊ ဗိုုလ်လောင်းသင်တန်းဆင်း တပည့်များမှ ဂါရဝပြုလက်ဆောင်ပေးအပ် ကန်တော့နေကြပုံု။)

ဖိုးသူတော် (www.phothutaw.com)
Credit: Tin Oo

 
 
 
ေန႔စဥ္သတင္းအသစ္မ်ားကို Email ပို႔ေပးပါမည္။
သင္၏ Gmail ကို ေအာက္တြင္ ျဖည့္စြက္၍ Submit လုပ္ပါ။
 
 
Top