စကၤာပူတြင္က်င္းပမည့္ ကိုယ္ပိုင္ကမ္းေျခအသစ္ Kangyi Paradise ရွိ ေျမကြက္ ႏွင့္ Service Apartment အေရာင္းျပပြဲ
×

ေဆာင္းလာေသာ ထီးကိုပိတ္ၿပီး ဘတ္စ္ကားမွတ္တိုင္အမိုးေအာက္သို႔ ဝင္လိုက္သည္။ ဘတ္စ္ကားမွတ္တိုင္တြင္ ကြၽန္ေတာ္တစ္ဦးတည္း ျဖစ္ေနသည္။ မြန္းတည့္ ေန အပူခ်ိန္က ႐ုိက္ခတ္ေနသျဖင့္ ဘတ္စ္ကားမွတ္တိုင္အမိုးကို ေမာ့ၾကည့္မိသည္။ ေခါင္မိုးက တိုနံ႔န႔ံ။ ေနေရာင္ကို ေကာင္းစြာဟန္႔တားႏိုင္သည့္ အေန အထားမရွိသလို မိုးရြာလွ်င္လည္း လံုေလာက္ေသာ အကာအကြယ္မရႏိုင္။ သက္ျပင္းခ်ရင္း ဘတ္စ္ကားအလာကို ေစာင့္ေနမိသည္။ စိတ္ထဲတြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ဘတ္္စ္ကားမွတ္တိုင္မ်ား အဆင့္ျမႇင့္တင္ေပးရန္ လိုအပ္ေနၿပီဟု အေတြးဝင္ေနမိျပန္သည္။

'' ရန္ကုန္ၿမိဳ႕မွာရွိတဲ့ ဘတ္စ္ကားမွတ္တိုင္ ေတြကို အဆင့္ျမႇင့္တင္ေပးသြားဖို႔ စီစဥ္ေနၿပီ ျဖစ္ပါတယ္''ဟု ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္းက မၾကာမီက ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကား ခ်က္ကို ျပန္ၾကားေယာင္မိသည္။ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ျပ တြင္ ယခင္ မထသ စနစ္ျဖင့္ ဘတ္စ္ကားမ်ား ေျပးဆြဲခဲ့သည့္ကာလကေလာက္ မွတ္တိုင္မ်ားတြင္ ခရီးသည္မ်ား စုၿပံဳေနမႈ မရွိေတာ့သည္က အမွန္ပင္။

ေလေအးစက္တပ္ YBS ဘတ္စ္ကား မ်ားျဖင့္ အစားထိုးေျပးဆြဲမႈ၊ ယာဥ္ေနာက္လိုက္ မပါဘဲ က်သင့္ေငြကို ေငြပုံးအတြင္း ထည့္သြင္းမႈ စနစ္မ်ားက ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေန ဘတ္စ္ကားစီးျပည္သူ မ်ား တျဖည္းျဖည္း အသားက်ေနၿပီျဖစ္သည္။ ဘတ္္စ္ကားကို ေရွ႕ေပါက္တက္ၿပီး အလယ္ေပါက္မွ ဆင္းသည့္စနစ္ကိုလည္း လိုက္နာေနၾကၿပီျဖစ္ရာYBS စနစ္ကို ျပည္သူမ်ား လက္ခံေနၾကၿပီဆိုသည္ ကို မျငင္းႏုိင္။ သို႔ေသာ္ ရာႏႈန္းျပည့္ ေအာင္ျမင္ရန္ ႀကိဳးစားမႈ၊ အားထည့္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ရဦးမည္ ျဖစ္သည္။

ယာဥ္ေနာက္လိုိက္မပါဘဲ ေငြပံုးထဲ တိုက္႐ိုက္ ထည့္သည့္စနစ္ထက္ ပိုမုိေကာင္းမြန္ေသာ ကတ္ စနစ္ကိုလည္း ေျပာင္းေတာ့မည္ျဖစ္ရာ ဘတ္စ္ကားစီးျပည္သူမ်ား ေမွ်ာ္လင့္ေနၾကၿပီျဖစ္ သည္။ ကတ္စနစ္သံုးေတာ့မည္ျဖစ္ရာ ေငြအေၾ<ြက အခက္အခဲအတြက္ စိတ္ပူစရာမလိုေတာ့။ ထိုင္ခံု အလြတ္ရွိေနလ်က္ႏွင့္ သြားမထိုင္ႏုိင္ဘဲ ေငြပံုးအနီး မတ္တပ္ရပ္ကာ ကားေပၚတက္လာသူ ခရီးသည္ မ်ားထဲမွ ေငြက်ပ္၂ဝဝ စီ ျပန္ေတာင္းၿပီးမွ ေငြက်ပ္ ၁ဝဝဝ တန္၊ ၅ဝဝ တန္မ်ား ေငြပံုးထဲထည့္ရသည့္ ဒုကၡလည္း ကင္းေဝးရေတာ့မည္ ျဖစ္သည္။ ဒါေတြက ဘတ္္စ္ကားေပၚေရာက္ၿပီး ႀကံဳေတြ႕ေနရ သည့္ အခက္္အခဲ။

ဘတ္္စ္ကားမ်ားေပၚ မတက္ေရာက္မီ မွတ္တိုင္တြင္လည္း အဆင္မေျပမႈမ်ား ရွိေနျပန္ သည္။ လက္ရွိဘတ္္စ္ကားမွတ္တိုင္မ်ားတြင္ အခ်ဳိ႕ မွတ္တိုင္မ်ား၌ ထိုင္စရာမရွိေသး။ မွတ္တိုင္ပင္ သတ္သတ္မွတ္မွတ္ မထားႏုိင္။ ေန႔စဥ္ ဘတ္္စ္ ကားေမာင္းသူမ်ားက အမွတ္သညာျဖင့္သာ ဘတ္စ္ကားရပ္ကာ ခရီးသည္ အဆင္းအတက္ ျပဳလုပ္ေနၾကရဆဲျဖစ္သည္။ အခ်ဳိ႕မွတ္တိုင္မ်ားက အမိုးေရာ ထုိင္စရာေနရာပါ ျပဳလုပ္ေပးထား ေသာ္လည္း မိုးမလံု၊ ေနေရာင္မလံုျဖစ္ေနသည္။

ယခုေတာ့ ဘတ္္စ္ကားမွတ္တိုင္မ်ားကိစၥ ေျဖရွင္းေပးေတာ့မည္ဟု သတင္းေတြ ထြက္လာ သည္။ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ အဓိကလမ္းမမ်ားေပၚတြင္ ရွိေသာ ဘတ္္စ္ကားမွတ္တိုင္ ၃၅ဝ ကို အဆင့္ျမႇင့္ တင္ရန္အတြက္ တင္ဒါေအာင္ျမင္သည့္ ကုမၸဏီ ႏွင့္ စာခ်ဳပ္လိုက္ၿပီျဖစ္ရာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေတာ့မည္ျဖစ္၍ ဝမ္းသာစရာပင္ျဖစ္သည္။ ျမန္ျမန္ ေဆာင္ရြက္သင့္ေနၿပီျဖစ္သည့္ကိစၥပင္။ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ တြင္ ဘတ္စ္ကားမွတ္တိုင္ေပါင္း ၂ဝဝဝ ခန္႔ရွိေနၿပီး အဓိကလမ္းမႀကီးမ်ားႏွင့္ ဘတ္စ္ကားလမ္း ေၾကာင္းမ်ားေပၚတြင္ ဘတ္စ္ကားမွတ္တိုင္ ၂၅ဝ ခန္္႔ ရိွေနေၾကာင္း သိရသည္။ ယင္းအဓိက မွတ္တိုင္ မ်ားကို ႏိုင္ငံတကာအဆင့္မီ ဘတ္စ္ကား မွတ္တိုင္ မ်ားအတိုင္း တည္ေဆာက္သြားမည္ျဖစ္ရာ ဘတ္စ္ ကားျဖင့္ ခရီးသြားသူမ်ားကို ဘတ္စ္ကားေပၚ မတက္မီ ဝန္ေဆာင္မႈေကာင္းေကာင္းျဖင့္ သက္ ေသာင့္ သက္သာျဖစ္ေနေစမည္ ျဖစ္သည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ဘတ္စ္ကားမွတ္တိုင္မ်ားကို အဆင့္ျမႇင့္တင္ရာတြင္ ေၾကာ္ျငာေဘဘုတ္ႀကီးမ်ား ထားရွိမႈကို ေလွ်ာ့ခ်သြားမည္ျဖစ္သလို၊ Please Q ဆိုသည္ အမွတ္အသားမ်ားကိုလည္း ထည့္သြင္းသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ ဒါ့အျပင္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားေပးႏုိင္ေသာ မွတ္တိုင္ျဖစ္ရန္လည္း ျဖည့္ဆည္းဝန္ေဆာင္မႈေပး သြားမည္ျဖစ္ရာ ဘတ္စ္ကားေစာင့္ေနသည့္ ျပည္သူမ်ားအတြက္ ပုိမုိ အဆင္ေျပေစမည္ျဖစ္ သည္။

ယေန႔ေခတ္သည္ အုိင္တီေခတ္ျဖစ္ရာ အခ်ိန္ ႏွင့္တစ္ေျပးညီ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား သိရွိ ရန္လိုအပ္ေနသည္ျဖစ္ရာ ယေန႔ ျပဳလုပ္မည့္ မွတ္တိုင္ အဆင့္ျမႇင့္တင္မႈက ေခတ္ႏွင့္အညီ၊ ႏိုင္ငံတကာ အဆင့္အတန္းႏွင့္ ညီမွ်ေသာ မွတ္တိုင္မ်ားအျဖစ္ ထြက္ေပၚလာေတာ့မည္ဟု သိရသည္။ သင့္တင့္ေသာ အမိုး၊ အကာႏွင့္ သင့္တင့္ေသာ ခရီးသည္ ထုိင္စရာမ်ား ပါဝင္ေသာ ဘတ္စ္ကားမွတ္တိုင္မ်ားကို ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ဘတ္စ္ကားစီးခရီးသည္မ်ား ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ႀကီးႀကီးျဖင့္ ေစာင့္ေမွ်ာ္ေနၾကၿပီျဖစ္သည္။

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း ေန႔စဥ္ လမ္းမမ်ားအေပၚ ခရီးသြားေနသူမ်ားအနက္ လူဦးေရ သိန္း ၂ဝ ခန္႔မွာ ဘတ္စ္ကား မ်ားျဖင့္ ခရီးသြားေနၾကသူမ်ားျဖစ္သည္။ ဘတ္စ္ကားမွတ္တုိင္ မ်ားတြင္ ႐ံုးဖြင့္ရက္၊ စက္႐ံုဖြင့္ရက္မ်ားတြင္ နံနက္ပိုင္းႏွင့္ ညေနပိုင္း ႐ံုးတက္၊ ႐ံုးဆင္း၊ လုပ္ငန္းခြင္ အသြားအျပန္ အခ်ိန္ မ်ား၌ မွတ္တိုင္မ်ားတြင္ ဘတ္စ္ကားေစာင့္ေနသူက မ်ားေနဆဲ။ ဘတ္စ္ကားေပၚတြင္ ခရီးသည္မ်ား က်ပ္ေနဆဲျဖစ္သည္။

ဘတ္စ္ကားစီး ခရီးသြားျပည္သူမ်ားအတြက္ ကားေပၚတြင္ အဆင္ေျပေစရန္ ေဆာင္ရြက္ေနသလို မွတ္တိုင္တြင္ ကားေစာင့္ ေနစဥ္အခ်ိန္မွာလည္း အဆင္ေျပေစရန္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေပးေတာ့မည့္ မွတ္တိုင္မ်ား အဆင့္ျမႇင့္တင္မႈကို ႀကိဳဆိုရမည္ ျဖစ္သည္။ မိုးရြာလွ်င္ မိုးခိုလိုၿပီး ေနပူလွ်င္ နားခိုစရာအရိပ္မွ် မရႏုိင္သည့္ မွတ္တိုင္မ်ားကို ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ျပည္သူမ်ား ႀကံဳေတြ႕ ခဲ့ရဖူးၿပီျဖစ္သည္။

မွတ္တိုင္တြင္ ကားေစာင့္ရင္း အေတြးဝင္ေနရာ မိမိစီးမည့္ ဘတ္စ္ကားတစ္စီး ေမာင္းလာသည္ကို ေတြ႕ရသျဖင့္ ကားေပၚ တက္ရန္ အသင့္အေနအထား ျပင္ဆင္လိုက္သည္။ သို႔ေသာ္ လည္း ဘတ္စ္ကားက မွတ္တိုင္အထိ မေရာက္လာ။ မွတ္တိုင္ မေရာက္မီ မလွမ္းမကမ္းေနရာတြင္သာရပ္ၿပီး ခရီးသည္ တစ္ဦးစီ၊ ႏွစ္ဦးစီတင္ကာ ေမာင္းထြက္သြားသည္။ မွတ္တိုင္တြင္ ရပ္ေစာင့္ေနေသာ မိမိႏွင့္ အျခားခရီးသည္ႏွစ္ဦး က်န္ခဲ့သည္။ အင္း... ဘတ္စ္ကားမွတ္္တိုင္ အဆင့္ျမႇင့္တင္႐ံုသာမက ဒီလိုစည္းမဲ့ကမ္းမဲ့မႈေတြကိုလည္း ၾကပ္မတ္ရဦးမည္မွာ အမွန္ပင္။ ။

ဖိုးသူေတာ္ (www.phothutaw.com)
Credit:Myanmaalinn
https://www.facebook.com/MYANMAALINNNEWS

#Unicode Version#
ဆောင်းလာသော ထီးကိုပိတ်ပြီး ဘတ်စ်ကားမှတ်တိုင်အမိုးအောက်သို့ ဝင်လိုက်သည်။ ဘတ်စ်ကားမှတ်တိုင်တွင် ကျွန်တော်တစ်ဦးတည်း ဖြစ်နေသည်။ မွန်းတည့် နေ အပူချိန်က ရိုက်ခတ်နေသဖြင့် ဘတ်စ်ကားမှတ်တိုင်အမိုးကို မော့ကြည့်မိသည်။ ခေါင်မိုးက တိုနံ့နံ့။ နေရောင်ကို ကောင်းစွာဟန့်တားနိုင်သည့် အနေ အထားမရှိသလို မိုးရွာလျှင်လည်း လုံလောက်သော အကာအကွယ်မရနိုင်။ သက်ပြင်းချရင်း ဘတ်စ်ကားအလာကို စောင့်နေမိသည်။ စိတ်ထဲတွင် ရန်ကုန်မြို့ ဘတ်စ်ကားမှတ်တိုင်များ အဆင့်မြှင့်တင်ပေးရန် လိုအပ်နေပြီဟု အတွေးဝင်နေမိပြန်သည်။

'' ရန်ကုန်မြို့မှာရှိတဲ့ ဘတ်စ်ကားမှတ်တိုင် တွေကို အဆင့်မြှင့်တင်ပေးသွားဖို့ စီစဉ်နေပြီ ဖြစ်ပါတယ်''ဟု ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ဝန်ကြီးချုပ် ဦးဖြိုးမင်းသိန်းက မကြာမီက ထုတ်ဖော်ပြောကြား ချက်ကို ပြန်ကြားယောင်မိသည်။ ရန်ကုန်မြို့ပြ တွင် ယခင် မထသ စနစ်ဖြင့် ဘတ်စ်ကားများ ပြေးဆွဲခဲ့သည့်ကာလကလောက် မှတ်တိုင်များတွင် ခရီးသည်များ စုပြုံနေမှု မရှိတော့သည်က အမှန်ပင်။

လေအေးစက်တပ် YBS ဘတ်စ်ကား များဖြင့် အစားထိုးပြေးဆွဲမှု၊ ယာဉ်နောက်လိုက် မပါဘဲ ကျသင့်ငွေကို ငွေပုံးအတွင်း ထည့်သွင်းမှု စနစ်များက ရန်ကုန်မြို့နေ ဘတ်စ်ကားစီးပြည်သူ များ တဖြည်းဖြည်း အသားကျနေပြီဖြစ်သည်။ ဘတ်စ်ကားကို ရှေ့ပေါက်တက်ပြီး အလယ်ပေါက်မှ ဆင်းသည့်စနစ်ကိုလည်း လိုက်နာနေကြပြီဖြစ်ရာYBS စနစ်ကို ပြည်သူများ လက်ခံနေကြပြီဆိုသည် ကို မငြင်းနိုင်။ သို့သော် ရာနှုန်းပြည့် အောင်မြင်ရန် ကြိုးစားမှု၊ အားထည့်မှုများ ပြုလုပ်ရဦးမည် ဖြစ်သည်။

ယာဉ်နောက်လိုက်မပါဘဲ ငွေပုံးထဲ တိုက်ရိုက် ထည့်သည့်စနစ်ထက် ပိုမိုကောင်းမွန်သော ကတ် စနစ်ကိုလည်း ပြောင်းတော့မည်ဖြစ်ရာ ဘတ်စ်ကားစီးပြည်သူများ မျှော်လင့်နေကြပြီဖြစ် သည်။ ကတ်စနစ်သုံးတော့မည်ဖြစ်ရာ ငွေအြေ<ွက အခက်အခဲအတွက် စိတ်ပူစရာမလိုတော့။ ထိုင်ခုံ အလွတ်ရှိနေလျက်နှင့် သွားမထိုင်နိုင်ဘဲ ငွေပုံးအနီး မတ်တပ်ရပ်ကာ ကားပေါ်တက်လာသူ ခရီးသည် များထဲမှ ငွေကျပ်၂ဝဝ စီ ပြန်တောင်းပြီးမှ ငွေကျပ် ၁ဝဝဝ တန်၊ ၅ဝဝ တန်များ ငွေပုံးထဲထည့်ရသည့် ဒုက္ခလည်း ကင်းဝေးရတော့မည် ဖြစ်သည်။ ဒါတွေက ဘတ်စ်ကားပေါ်ရောက်ပြီး ကြုံတွေ့နေရ သည့် အခက်အခဲ။

ဘတ်စ်ကားများပေါ် မတက်ရောက်မီ မှတ်တိုင်တွင်လည်း အဆင်မပြေမှုများ ရှိနေပြန် သည်။ လက်ရှိဘတ်စ်ကားမှတ်တိုင်များတွင် အချို့ မှတ်တိုင်များ၌ ထိုင်စရာမရှိသေး။ မှတ်တိုင်ပင် သတ်သတ်မှတ်မှတ် မထားနိုင်။ နေ့စဉ် ဘတ်စ် ကားမောင်းသူများက အမှတ်သညာဖြင့်သာ ဘတ်စ်ကားရပ်ကာ ခရီးသည် အဆင်းအတက် ပြုလုပ်နေကြရဆဲဖြစ်သည်။ အချို့မှတ်တိုင်များက အမိုးရော ထိုင်စရာနေရာပါ ပြုလုပ်ပေးထား သော်လည်း မိုးမလုံ၊ နေရောင်မလုံဖြစ်နေသည်။

ယခုတော့ ဘတ်စ်ကားမှတ်တိုင်များကိစ္စ ဖြေရှင်းပေးတော့မည်ဟု သတင်းတွေ ထွက်လာ သည်။ ရန်ကုန်မြို့ အဓိကလမ်းမများပေါ်တွင် ရှိသော ဘတ်စ်ကားမှတ်တိုင် ၃၅ဝ ကို အဆင့်မြှင့် တင်ရန်အတွက် တင်ဒါအောင်မြင်သည့် ကုမ္ပဏီ နှင့် စာချုပ်လိုက်ပြီဖြစ်ရာ အကောင်အထည်ဖော် တော့မည်ဖြစ်၍ ဝမ်းသာစရာပင်ဖြစ်သည်။ မြန်မြန် ဆောင်ရွက်သင့်နေပြီဖြစ်သည့်ကိစ္စပင်။ ရန်ကုန်မြို့ တွင် ဘတ်စ်ကားမှတ်တိုင်ပေါင်း ၂ဝဝဝ ခန့်ရှိနေပြီး အဓိကလမ်းမကြီးများနှင့် ဘတ်စ်ကားလမ်း ကြောင်းများပေါ်တွင် ဘတ်စ်ကားမှတ်တိုင် ၂၅ဝ ခန့်် ရှိနေကြောင်း သိရသည်။ ယင်းအဓိက မှတ်တိုင် များကို နိုင်ငံတကာအဆင့်မီ ဘတ်စ်ကား မှတ်တိုင် များအတိုင်း တည်ဆောက်သွားမည်ဖြစ်ရာ ဘတ်စ် ကားဖြင့် ခရီးသွားသူများကို ဘတ်စ်ကားပေါ် မတက်မီ ဝန်ဆောင်မှုကောင်းကောင်းဖြင့် သက် သောင့် သက်သာဖြစ်နေစေမည် ဖြစ်သည်။

ရန်ကုန်မြို့ ဘတ်စ်ကားမှတ်တိုင်များကို အဆင့်မြှင့်တင်ရာတွင် ကြော်ငြာဘေဘုတ်ကြီးများ ထားရှိမှုကို လျှော့ချသွားမည်ဖြစ်သလို၊ Please Q ဆိုသည် အမှတ်အသားများကိုလည်း ထည့်သွင်းသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။ ဒါ့အပြင် သတင်းအချက်အလက်များပေးနိုင်သော မှတ်တိုင်ဖြစ်ရန်လည်း ဖြည့်ဆည်းဝန်ဆောင်မှုပေး သွားမည်ဖြစ်ရာ ဘတ်စ်ကားစောင့်နေသည့် ပြည်သူများအတွက် ပိုမို အဆင်ပြေစေမည်ဖြစ် သည်။

ယနေ့ခေတ်သည် အိုင်တီခေတ်ဖြစ်ရာ အချိန် နှင့်တစ်ပြေးညီ သတင်းအချက်အလက်များ သိရှိ ရန်လိုအပ်နေသည်ဖြစ်ရာ ယနေ့ ပြုလုပ်မည့် မှတ်တိုင် အဆင့်မြှင့်တင်မှုက ခေတ်နှင့်အညီ၊ နိုင်ငံတကာ အဆင့်အတန်းနှင့် ညီမျှသော မှတ်တိုင်များအဖြစ် ထွက်ပေါ်လာတော့မည်ဟု သိရသည်။ သင့်တင့်သော အမိုး၊ အကာနှင့် သင့်တင့်သော ခရီးသည် ထိုင်စရာများ ပါဝင်သော ဘတ်စ်ကားမှတ်တိုင်များကို ရန်ကုန်မြို့ ဘတ်စ်ကားစီးခရီးသည်များ မျှော်လင့်ချက်ကြီးကြီးဖြင့် စောင့်မျှော်နေကြပြီဖြစ်သည်။

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအတွင်း နေ့စဉ် လမ်းမများအပေါ် ခရီးသွားနေသူများအနက် လူဦးရေ သိန်း ၂ဝ ခန့်မှာ ဘတ်စ်ကား များဖြင့် ခရီးသွားနေကြသူများဖြစ်သည်။ ဘတ်စ်ကားမှတ်တိုင် များတွင် ရုံးဖွင့်ရက်၊ စက်ရုံဖွင့်ရက်များတွင် နံနက်ပိုင်းနှင့် ညနေပိုင်း ရုံးတက်၊ ရုံးဆင်း၊ လုပ်ငန်းခွင် အသွားအပြန် အချိန် များ၌ မှတ်တိုင်များတွင် ဘတ်စ်ကားစောင့်နေသူက များနေဆဲ။ ဘတ်စ်ကားပေါ်တွင် ခရီးသည်များ ကျပ်နေဆဲဖြစ်သည်။

ဘတ်စ်ကားစီး ခရီးသွားပြည်သူများအတွက် ကားပေါ်တွင် အဆင်ပြေစေရန် ဆောင်ရွက်နေသလို မှတ်တိုင်တွင် ကားစောင့် နေစဉ်အချိန်မှာလည်း အဆင်ပြေစေရန် အကောင်အထည်ဖော် ပေးတော့မည့် မှတ်တိုင်များ အဆင့်မြှင့်တင်မှုကို ကြိုဆိုရမည် ဖြစ်သည်။ မိုးရွာလျှင် မိုးခိုလိုပြီး နေပူလျှင် နားခိုစရာအရိပ်မျှ မရနိုင်သည့် မှတ်တိုင်များကို ရန်ကုန်မြို့ ပြည်သူများ ကြုံတွေ့ ခဲ့ရဖူးပြီဖြစ်သည်။

မှတ်တိုင်တွင် ကားစောင့်ရင်း အတွေးဝင်နေရာ မိမိစီးမည့် ဘတ်စ်ကားတစ်စီး မောင်းလာသည်ကို တွေ့ရသဖြင့် ကားပေါ် တက်ရန် အသင့်အနေအထား ပြင်ဆင်လိုက်သည်။ သို့သော် လည်း ဘတ်စ်ကားက မှတ်တိုင်အထိ မရောက်လာ။ မှတ်တိုင် မရောက်မီ မလှမ်းမကမ်းနေရာတွင်သာရပ်ပြီး ခရီးသည် တစ်ဦးစီ၊ နှစ်ဦးစီတင်ကာ မောင်းထွက်သွားသည်။ မှတ်တိုင်တွင် ရပ်စောင့်နေသော မိမိနှင့် အခြားခရီးသည်နှစ်ဦး ကျန်ခဲ့သည်။ အင်း... ဘတ်စ်ကားမှတ်တိုင် အဆင့်မြှင့်တင်ရုံသာမက ဒီလိုစည်းမဲ့ကမ်းမဲ့မှုတွေကိုလည်း ကြပ်မတ်ရဦးမည်မှာ အမှန်ပင်။ ။

ဖိုးသူတော် (www.phothutaw.com)
Credit:Myanmaalinn
https://www.facebook.com/MYANMAALINNNEWS

 
 
 
ေန႔စဥ္သတင္းအသစ္မ်ားကို Email ပို႔ေပးပါမည္။
သင္၏ Gmail ကို ေအာက္တြင္ ျဖည့္စြက္၍ Submit လုပ္ပါ။
 
 
Top