(၁၀) ၾကိမ္ေျမာက္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အၾကီးဆံုးအိမ္ၿခံေျမ အေရာင္းျပပဲြၾကီး
×

မိန္းကေလးေတြအေနနဲ႔ အပ်ိဳစျဖစ္တဲ့ အခ်ိန္ကစၿပီး ေသြးဆံုးတဲ့အခ်ိန္ထိ ၾကံဳရမွာက လစဥ္ ရာသီေသြးဆင္းျခင္းပါပဲ။ အမ်ိဳးသမီးေတြ အရြယ္ေရာက္ၿပီ ဆိုတာနဲ႔ ဦးေႏွာက္ထဲမွာ႐ွိတဲ့ ပီက်ဴထရီဂလင္း ကေန ေဟာ္မုန္းေတြထြက္လာၿပီး မ,ေဟာ္မုန္း အေျပာင္းအလဲေတြျဖစ္လာတယ္။ဝမ္းဗိုက္အတြင္းမွာ ႐ွိတဲ့ မ,မ်ိဳးဥအိမ္(Ovary) ကေနလည္း မ,မ်ိဳးဥ(ovums) ရင့္မွည့္ေစတဲ့ ေဟာ္မုန္းေတြ ြထုတ္ ေပးပါတယ္။ မ,မ်ိဳးဥအိမ္တစ္စံုကေန မ,မ်ိဳးဥေတြဟာ ရင္မွည့္လာၾကမယ္။ မ,မ်ိဳးဥအိမ္တစ္စံုဟာ ဘယ္နဲ႔ညာ သားဥႁပြန္(Fallopian Tube)ရဲ႕ ထိပ္ဖ်ား မနီးမေ၀းမွာ ႐ွိပါတယ္။ ဘယ္နဲ႔ညာ သားဥႁပြန္ႏွစ္ခုဟာ သားအိမ္(Uterus)မွာ လာဆံုၾကတယ္။
သားအိမ္ဆိုတာ သစ္ေတာ္သီး ေဇာက္ထိုးပံုစံနဲ႔ ဂူေလးတစ္ဂူလိုျဖစ္ေနတဲ့ ဗိုက္ေအာက္ပိုင္းမွာ႐ွိတဲ့ အဂါၤငယ္ေလးပါ။ သားအိမ္ကေန ေအာက္ဆင္းလာရင္ သားအိမ္၀(Cervix)ေရာက္ၿပီး သားအိမ္၀ကေန ေအာက္ထပ္ဆင္းရင္ ေယာနိလမ္းေၾကာင္း (Vagina) ေရာက္မယ္။ေယာနိလမ္းေၾကာင္း ကေတာ့ မိန္းမကိုယ္အ၀မွာ အဆံုးသတ္သြား တယ္။
အပ်ိဳေဖာ္ စ၀င္ၿပီဆိုတာနဲ႔ မ,မ်ိဳးဥအိမ္ေလး ေတြထဲက မ မ်ိဳးဥေလးေတြက အလွည့္က် ရင့္မွည့္လာၾကတယ္။ တစ္လကို မ ,မ်ိဳးဥတစ္လံုး ေပါ့။ အဲ့ဒီ မ မ်ိဳးဥေလး မေႂကြက်ခင္မွာ မ,ေဟာ္မုန္း(Estrogen)ကို ထုတ္ေပးၿပီး ရင့္မွည့္လို႔ေႂကြက်တဲ့အခါ Progestroneဆိုတဲ့ မ,ေဟာ္မုန္းကို ထုတ္ေပးပါတယ္။ အဲ့ဒီ အီစတိုဂ်င္(Oestrogen) နဲ႔ ပ႐ိုဂ်က္စထ႐ုန္း(Progestrone) မ,ေဟာ္မုန္း ႏွစ္မ်ိဳးစလံုးက သားအိမ္နံရံအတြင္းက အေျမႇးပါးကို ထူထူအိအိေလး ျဖစ္လာေစတယ္။ သားအိမ္နံရံမွာ အလႊာသံုးလႊာ႐ွိပါတယ္။ မ,မ်ိဳးဥ ေလး ေႂကြက်လာတဲ့အခါ သူ႔အနားမွာအသင့္ ေစာင့္ ေနတဲ့ သားဥႁပြန္ရဲ႕ အမ်ွင္ေလးကတဆင့္ သားဥႁပြန္ထဲ ေရာက္သြားတယ္။အဲဒီ မမ်ိဳးဥေလးဟာ အမ်ိဳးသားရဲ႕ သုတ္ပိုးနဲ႔ေတြ႔ခဲ့ရင္ သေႏၶေအာင္ၿပီး ထူထူအိအိျဖစ္ေနတဲ့ သားအိမ္နံရံမွာ တြယ္ကပ္ ခိုေအာင္းေန ထိုင္တယ္။
အမ်ိဳးသားရဲ႕ အဖိုမ်ိဳး(သုတ္ပိုး)နဲ႔ မေတြ႔ႏိုင္တဲ့ သားဥဟာ သားအိမ္ထဲ ဆက္ဆင္းသြားတယ္။အဲဒီအခါ ေသြးသားထဲမွာ အီစတိုဂ်င္(Oestrogen) နဲ႔ ပ႐ိုဂ်က္စထ႐ုန္း(Progestrone) ေဟာ္မုန္းဓာတ္ေတြလည္း ထပ္မထုတ္ေပးေတာ့ပါဘူး။ သေႏၶသားအတြက္ ျပင္ဆင္ထားတဲ့ သားအိမ္နံရံထူထူအိအိေလးဟာ အီစတိုဂ်င္(Oestrogen) နဲ႔ ပ႐ိုဂ်က္စထ႐ုန္း(Progestrone) ေဟာ္မုန္းဓာတ္ေတြ ထပ္မထုတ္ေတာ့တဲ့အခါ(သေႏၶသား ေပၚမလာတဲ့အခါ) အေပၚယံႏွစ္လႊာဟာ ၿပိဳက်ပ်က္စီးသြားတယ္။ မီးယပ္ေသြးအျဖစ္ မိန္းမကိုယ္ကေန စီးဆင္းလာတယ္။ ဒါကို ဓမၼတာ ေသြး ေပၚတယ္လို႔ ေခၚပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဓမၼတာေသြးေပၚတယ္ဆိုတာ ေသြးသားထဲမွာ အီစတိုဂ်င္(Oestrogen) နဲ႔ ပ႐ိုဂ်က္စထ႐ုန္း(Progestrone) ေဟာ္မုန္းဓာတ္ေတြ မ်ားလာတာနဲ႔ သက္ဆိုင္ေနပါတယ္။
ေဟာ္မုန္းဓာတ္ေတြဟာ အမ်ိဳးသမီးေတြရဲ႕ သဘာဝအရ ၂၈ ရက္ကေန ရက္ ၃၀ ေလာက္ထိပဲ တျဖည္းျဖည္း ျမင့္တက္ေနတတ္ပါတယ္။အမ်ိဳးသမီးေတြရဲ႕ သဘာဝအရ မ,မ်ိဳးဥေလးသာ အမ်ိဳးသားရဲ႕ သုတ္ပိုးနဲ႔ မေတြ႔ခဲ့ရင္ ေဟာ္မုန္းဓာတ္ေတြ ထပ္ထြက္မလာေတာ့ဘဲ ေဟာ္မုန္းဓာတ္ေတြ က်သြားပါတယ္။ ေဟာ္မုန္းဓာတ္ေတြ က်သြားတာနဲ႔ သားအိမ္နံရံ ထူထူအိအိေလးရဲ႕ အေပၚယံႏွစ္လႊာ ဟာ ၿပိဳက်ပ်က္စီးသြားတယ္။ မီးယပ္ေသြးအျဖစ္ မိန္းမကိုယ္ကေန စီးဆင္းလာတယ္။
ဒါေၾကာင့္ ဓမၼတာ ေသြးေပၚတာကို ပံုမွန္လာေနက်ရက္ထက္ ေနာက္က်ခ်င္တယ္ဆိုရင္ သားအိမ္နံရံထူထူအိအိေလးကို ၿပိဳက်မသြားေအာင္ ထိန္းထားႏိုင္မယ့္ ေဟာ္မုန္းေဆး ေတြကို ေသာက္ေဆးအျဖစ္နဲ႔ ဆက္ေပးထားရပါမယ္။ဆယ္ရက္ေနာက္ဆုတ္ခ်င္သည္ျဖစ္ေစ ၊ တစ္လ ေနာက္ဆုတ္ခ်င္သည္ ျဖစ္ေစ ေနာက္ဆုတ္ခ်င္သေလာက္ ေဆးကို ဆက္ေသာက္ေနရပါမယ္။ ထို႔အတူ ဓမၼတာ ေသြးကို ေစာေပၚေအာင္ လုပ္လို႔ရပါတယ္။ သဘာဝအရ တျဖည္းျဖည္းခ်င္း
ျမင့္တက္ေနတဲ့ ေသြးသားထဲက ေဟာ္မုန္းဓာတ္ေတြဟာ ၂၈ ရက္ သို႔မဟုတ္ ရက္ ၃၀ မွ အျမင့္ဆံုး ပမာဏကို ေရာက္မွာပါ။ ၂၈ ရက္မတိုင္ခင္ ဓမၼတာကို ေစာၿပီး ေပၚေစခ်င္တာမို႔ ျပင္ပကေန ေဟာ္မုန္းေဆးေတြ ေပးၿပီး ေသြးသားထဲမွာ ေဟာ္မုန္းဓာတ္ေတြ အျမင့္ဆံုး ပမာဏ အထိေရာက္ေအာင္ လုပ္ရပါမယ္။ တစ္ပတ္ေလာက္ ေသာက္ေဆးေသာက္ၿပီး ေဟာ္မုန္းဓာတ္ေတြ အျမင့္ဆံုးေရာက္တဲ့အခ်ိန္မွာ ေသာက္ေဆးလည္း ရပ္လိုက္ေရာ ဓမၼတာ ေသြးေတြ ေပၚလာပါေတာ့တယ္။
ရာသီကို ေစာေပၚေစခ်င္တာျဖစ္ျဖစ္ ၊ ေနာက္က်မွ ေပၚေစခ်င္တာပဲျဖစ္ျဖစ္ မိမိရာသီလာမယ့္ရက္ရဲ႕ ၁၀ရက္ေလာက္ ေစာၿပီး ေဆးေသာက္သင့္ပါတယ္။ အနည္းဆံုး ရာသီမလာခင္ ၇ ရက္ေလာက္ေတာ့ ေစာၿပီးေဆးေသာက္မွ ရပါမယ္။
ရာသီကို ေစာၿပီးလာေစခ်င္ရင္ ဥပမာ ဒီေန႔က ၂၉ရက္ ၃လ ပိုင္းဆိုပါစို႔။ မိမိရဲ႕ရာသီ ျပန္လာမယ့့္ရက္က ၁၃ ရက္ ၄ လပိုင္း(သၾကၤန္တြင္း)ဆိုရင္
၂၉ရက္ ၃လပိုင္းကေန ၄ ရက္ ၄လပိုင္းအထိ ေဆး ၇ ရက္ ေသာက္ရပါမယ္။ ေဆးကို ျဖတ္လိုက္တာနဲ႔ ရာသီေသြး စၿပီးဆင္းလာပါလိမ့္မယ္။ ရာသီေသြး ဆင္းတာ သံုးရက္ ေလးရက္ ေလာက္ပဲ ၾကာပါမယ္။တကယ္ေပၚမယ့္အခ်ိန္မွာ မေပၚေတာ့ဘဲ ေစာၿပီး ေပၚလာပါလိမ့္မယ္။ အဲတာဆိုရင္ သၾကၤန္တြင္းမွာ ဓမၼတာ ေပၚမယ့္ အေျခအေနကို ေ႐ွာင္လႊဲႏိုင္မွာပါ။ ဓမၼတာကို ေစာၿပီးေပၚေစခ်င္တာမို႔ ေဟာ္မုန္းဓာတ္မ်ားမ်ားရေအာင္ အီစတိုဂ်င္(Oestrogen) နဲ႔ ပ႐ိုဂ်က္စထ႐ုန္း(Progestrone) ေဟာ္မုန္းဓာတ္ႏွစ္မ်ိဳးလံုးပါတဲ့ Oral Contraceptive Pill(Marvelon)ကို တစ္ေန႔ ႏွစ္လံုး ၇ ရက္ဆက္တိုက္ အခ်ိန္မွန္ ေသာက္ရပါမယ္။ ၇ ရက္ေသာက္ၿပီး ေဆးရပ္လိုက္တာနဲ႔ တစ္ၿပိဳင္နက္တည္း ရာသီေသြး ေပၚလာပါလိမ့္မယ္။
ဓမၼတာကို မိမိလာေနၾက ရက္ထက္ ေနာက္က်ၿပီးမွ ေပၚေစခ်င္ရင္ေတာ့ ကိုယ္ဝန္တားေဆးကိုပဲ တစ္ေန႔တစ္လံုး ေန႔စဥ္ အခ်ိန္မွန္ ေသာက္ရပါမယ္။ ကိုယ္ဝန္တားေဆး ၂၈ လံုးမွာ အျဖဴလံုး ၂၁လံုးက ေဟာ္မုန္းေဆး ျဖစ္ၿပီး ေနာက္ဆံုး အညိဳ ၇ လံုးက သံဓာတ္ အာေဆးပါ။ ဒါေၾကာင့္ ဓမၼတာ ရက္ေရႊ႕ခ်င္တဲ့သူက ရာသီမလာခင္ အနည္းဆံုး ၇ ရက္ကစလို႔ ေဟာ္မုန္းေဆး ကို တစ္ေန႔တစ္လံုး အခ်ိန္မွန္ ေသာက္ရပါမယ္။ အျဖဴ ၂၁လံုး ကုန္တာနဲ႔ က်န္တဲ့ အားေဆး အညိဳ ၇ လံုးကို မေသာက္ဘဲ ေနာက္ထပ္ တားေဆးကဒ္က ေဆးအျဖဴလံုး ကို ဆက္ေသာက္ရပါမယ္။ ရက္ေရႊ႔ခ်င္သေလာက္ မပ်က္မကြက္ တစ္ေန႔တစ္လံုး အခ်ိန္မွန္ေသာက္ေနရံုပါပဲ။ ဓမၼတာ ေပၚခ်င္တဲ့ အခ်ိန္မွာ ေဆးရပ္လိုက္တာနဲ႔ ဓမၼတာက ေပၚလာပါလိမ့္မယ္။
ေဆးပံုမွန္ေသာက္ေနစဥ္ ကိုယ္ဝန္တားေဆးရဲ႕ အာနိသင္ကို ေလ်ာ့က်ေစတတ္တဲ့ ပဋိဇီ၀ ပိုးသတ္ေဆး၊ မိႈပိုးသတ္ေဆး၊ ဗိုင္းရပ္စ္ေရာဂါကုေဆး၊ အတက္ေရာဂါကုေဆးဝါးမ်ားနဲ႔ စိတ္ၿငိမ္ေဆးမ်ားကို ေ႐ွာင္႐ွားဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။

ဖိုးသူေတာ္ (www.phothutaw.com)
Credit: Dr Yamin
#Unicode Version#
မိန်းကလေးတွေအနေနဲ့ အပျိုစဖြစ်တဲ့ အချိန်ကစပြီး သွေးဆုံးတဲ့အချိန်ထိ ကြုံရမှာက လစဉ် ရာသီသွေးဆင်းခြင်းပါပဲ။ အမျိုးသမီးတွေ အရွယ်ရောက်ပြီ ဆိုတာနဲ့ ဦးနှောက်ထဲမှာရှိတဲ့ ပီကျူထရီဂလင်း ကနေ ဟော်မုန်းတွေထွက်လာပြီး မ,ဟော်မုန်း အပြောင်းအလဲတွေဖြစ်လာတယ်။ဝမ်းဗိုက်အတွင်းမှာ ရှိတဲ့ မ,မျိုးဥအိမ်(Ovary) ကနေလည်း မ,မျိုးဥ(ovums) ရင့်မှည့်စေတဲ့ ဟော်မုန်းတွေ ွထုတ် ပေးပါတယ်။ မ,မျိုးဥအိမ်တစ်စုံကနေ မ,မျိုးဥတွေဟာ ရင်မှည့်လာကြမယ်။ မ,မျိုးဥအိမ်တစ်စုံဟာ ဘယ်နဲ့ညာ သားဥပြွန်(Fallopian Tube)ရဲ့ ထိပ်ဖျား မနီးမဝေးမှာ ရှိပါတယ်။ ဘယ်နဲ့ညာ သားဥပြွန်နှစ်ခုဟာ သားအိမ်(Uterus)မှာ လာဆုံကြတယ်။
သားအိမ်ဆိုတာ သစ်တော်သီး ဇောက်ထိုးပုံစံနဲ့ ဂူလေးတစ်ဂူလိုဖြစ်နေတဲ့ ဗိုက်အောက်ပိုင်းမှာရှိတဲ့ အဂါၤငယ်လေးပါ။ သားအိမ်ကနေ အောက်ဆင်းလာရင် သားအိမ်ဝ(Cervix)ရောက်ပြီး သားအိမ်ဝကနေ အောက်ထပ်ဆင်းရင် ယောနိလမ်းကြောင်း (Vagina) ရောက်မယ်။ယောနိလမ်းကြောင်း ကတော့ မိန်းမကိုယ်အဝမှာ အဆုံးသတ်သွား တယ်။
အပျိုဖော် စဝင်ပြီဆိုတာနဲ့ မ,မျိုးဥအိမ်လေး တွေထဲက မ မျိုးဥလေးတွေက အလှည့်ကျ ရင့်မှည့်လာကြတယ်။ တစ်လကို မ ,မျိုးဥတစ်လုံး ပေါ့။ အဲ့ဒီ မ မျိုးဥလေး မကြွေကျခင်မှာ မ,ဟော်မုန်း(Estrogen)ကို ထုတ်ပေးပြီး ရင့်မှည့်လို့ကြွေကျတဲ့အခါ Progestroneဆိုတဲ့ မ,ဟော်မုန်းကို ထုတ်ပေးပါတယ်။ အဲ့ဒီ အီစတိုဂျင်(Oestrogen) နဲ့ ပရိုဂျက်စထရုန်း(Progestrone) မ,ဟော်မုန်း နှစ်မျိုးစလုံးက သားအိမ်နံရံအတွင်းက အမြှေးပါးကို ထူထူအိအိလေး ဖြစ်လာစေတယ်။ သားအိမ်နံရံမှာ အလွှာသုံးလွှာရှိပါတယ်။ မ,မျိုးဥ လေး ကြွေကျလာတဲ့အခါ သူ့အနားမှာအသင့် စောင့် နေတဲ့ သားဥပြွန်ရဲ့ အမျှင်လေးကတဆင့် သားဥပြွန်ထဲ ရောက်သွားတယ်။အဲဒီ မမျိုးဥလေးဟာ အမျိုးသားရဲ့ သုတ်ပိုးနဲ့တွေ့ခဲ့ရင် သန္ဓေအောင်ပြီး ထူထူအိအိဖြစ်နေတဲ့ သားအိမ်နံရံမှာ တွယ်ကပ် ခိုအောင်းနေ ထိုင်တယ်။
အမျိုးသားရဲ့ အဖိုမျိုး(သုတ်ပိုး)နဲ့ မတွေ့နိုင်တဲ့ သားဥဟာ သားအိမ်ထဲ ဆက်ဆင်းသွားတယ်။အဲဒီအခါ သွေးသားထဲမှာ အီစတိုဂျင်(Oestrogen) နဲ့ ပရိုဂျက်စထရုန်း(Progestrone) ဟော်မုန်းဓာတ်တွေလည်း ထပ်မထုတ်ပေးတော့ပါဘူး။ သန္ဓေသားအတွက် ပြင်ဆင်ထားတဲ့ သားအိမ်နံရံထူထူအိအိလေးဟာ အီစတိုဂျင်(Oestrogen) နဲ့ ပရိုဂျက်စထရုန်း(Progestrone) ဟော်မုန်းဓာတ်တွေ ထပ်မထုတ်တော့တဲ့အခါ(သန္ဓေသား ပေါ်မလာတဲ့အခါ) အပေါ်ယံနှစ်လွှာဟာ ပြိုကျပျက်စီးသွားတယ်။ မီးယပ်သွေးအဖြစ် မိန်းမကိုယ်ကနေ စီးဆင်းလာတယ်။ ဒါကို ဓမ္မတာ သွေး ပေါ်တယ်လို့ ခေါ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဓမ္မတာသွေးပေါ်တယ်ဆိုတာ သွေးသားထဲမှာ အီစတိုဂျင်(Oestrogen) နဲ့ ပရိုဂျက်စထရုန်း(Progestrone) ဟော်မုန်းဓာတ်တွေ များလာတာနဲ့ သက်ဆိုင်နေပါတယ်။
ဟော်မုန်းဓာတ်တွေဟာ အမျိုးသမီးတွေရဲ့ သဘာဝအရ ၂၈ ရက်ကနေ ရက် ၃၀ လောက်ထိပဲ တဖြည်းဖြည်း မြင့်တက်နေတတ်ပါတယ်။အမျိုးသမီးတွေရဲ့ သဘာဝအရ မ,မျိုးဥလေးသာ အမျိုးသားရဲ့ သုတ်ပိုးနဲ့ မတွေ့ခဲ့ရင် ဟော်မုန်းဓာတ်တွေ ထပ်ထွက်မလာတော့ဘဲ ဟော်မုန်းဓာတ်တွေ ကျသွားပါတယ်။ ဟော်မုန်းဓာတ်တွေ ကျသွားတာနဲ့ သားအိမ်နံရံ ထူထူအိအိလေးရဲ့ အပေါ်ယံနှစ်လွှာ ဟာ ပြိုကျပျက်စီးသွားတယ်။ မီးယပ်သွေးအဖြစ် မိန်းမကိုယ်ကနေ စီးဆင်းလာတယ်။
ဒါကြောင့် ဓမ္မတာ သွေးပေါ်တာကို ပုံမှန်လာနေကျရက်ထက် နောက်ကျချင်တယ်ဆိုရင် သားအိမ်နံရံထူထူအိအိလေးကို ပြိုကျမသွားအောင် ထိန်းထားနိုင်မယ့် ဟော်မုန်းဆေး တွေကို သောက်ဆေးအဖြစ်နဲ့ ဆက်ပေးထားရပါမယ်။ဆယ်ရက်နောက်ဆုတ်ချင်သည်ဖြစ်စေ ၊ တစ်လ နောက်ဆုတ်ချင်သည် ဖြစ်စေ နောက်ဆုတ်ချင်သလောက် ဆေးကို ဆက်သောက်နေရပါမယ်။ ထို့အတူ ဓမ္မတာ သွေးကို စောပေါ်အောင် လုပ်လို့ရပါတယ်။ သဘာဝအရ တဖြည်းဖြည်းချင်း
မြင့်တက်နေတဲ့ သွေးသားထဲက ဟော်မုန်းဓာတ်တွေဟာ ၂၈ ရက် သို့မဟုတ် ရက် ၃၀ မှ အမြင့်ဆုံး ပမာဏကို ရောက်မှာပါ။ ၂၈ ရက်မတိုင်ခင် ဓမ္မတာကို စောပြီး ပေါ်စေချင်တာမို့ ပြင်ပကနေ ဟော်မုန်းဆေးတွေ ပေးပြီး သွေးသားထဲမှာ ဟော်မုန်းဓာတ်တွေ အမြင့်ဆုံး ပမာဏ အထိရောက်အောင် လုပ်ရပါမယ်။ တစ်ပတ်လောက် သောက်ဆေးသောက်ပြီး ဟော်မုန်းဓာတ်တွေ အမြင့်ဆုံးရောက်တဲ့အချိန်မှာ သောက်ဆေးလည်း ရပ်လိုက်ရော ဓမ္မတာ သွေးတွေ ပေါ်လာပါတော့တယ်။
ရာသီကို စောပေါ်စေချင်တာဖြစ်ဖြစ် ၊ နောက်ကျမှ ပေါ်စေချင်တာပဲဖြစ်ဖြစ် မိမိရာသီလာမယ့်ရက်ရဲ့ ၁၀ရက်လောက် စောပြီး ဆေးသောက်သင့်ပါတယ်။ အနည်းဆုံး ရာသီမလာခင် ၇ ရက်လောက်တော့ စောပြီးဆေးသောက်မှ ရပါမယ်။
ရာသီကို စောပြီးလာစေချင်ရင် ဥပမာ ဒီနေ့က ၂၉ရက် ၃လ ပိုင်းဆိုပါစို့။ မိမိရဲ့ရာသီ ပြန်လာမယ့့်ရက်က ၁၃ ရက် ၄ လပိုင်း(သင်္ကြန်တွင်း)ဆိုရင်
၂၉ရက် ၃လပိုင်းကနေ ၄ ရက် ၄လပိုင်းအထိ ဆေး ၇ ရက် သောက်ရပါမယ်။ ဆေးကို ဖြတ်လိုက်တာနဲ့ ရာသီသွေး စပြီးဆင်းလာပါလိမ့်မယ်။ ရာသီသွေး ဆင်းတာ သုံးရက် လေးရက် လောက်ပဲ ကြာပါမယ်။တကယ်ပေါ်မယ့်အချိန်မှာ မပေါ်တော့ဘဲ စောပြီး ပေါ်လာပါလိမ့်မယ်။ အဲတာဆိုရင် သင်္ကြန်တွင်းမှာ ဓမ္မတာ ပေါ်မယ့် အခြေအနေကို ရှောင်လွှဲနိုင်မှာပါ။ ဓမ္မတာကို စောပြီးပေါ်စေချင်တာမို့ ဟော်မုန်းဓာတ်များများရအောင် အီစတိုဂျင်(Oestrogen) နဲ့ ပရိုဂျက်စထရုန်း(Progestrone) ဟော်မုန်းဓာတ်နှစ်မျိုးလုံးပါတဲ့ Oral Contraceptive Pill(Marvelon)ကို တစ်နေ့ နှစ်လုံး ၇ ရက်ဆက်တိုက် အချိန်မှန် သောက်ရပါမယ်။ ၇ ရက်သောက်ပြီး ဆေးရပ်လိုက်တာနဲ့ တစ်ပြိုင်နက်တည်း ရာသီသွေး ပေါ်လာပါလိမ့်မယ်။
ဓမ္မတာကို မိမိလာနေကြ ရက်ထက် နောက်ကျပြီးမှ ပေါ်စေချင်ရင်တော့ ကိုယ်ဝန်တားဆေးကိုပဲ တစ်နေ့တစ်လုံး နေ့စဉ် အချိန်မှန် သောက်ရပါမယ်။ ကိုယ်ဝန်တားဆေး ၂၈ လုံးမှာ အဖြူလုံး ၂၁လုံးက ဟော်မုန်းဆေး ဖြစ်ပြီး နောက်ဆုံး အညို ၇ လုံးက သံဓာတ် အာဆေးပါ။ ဒါကြောင့် ဓမ္မတာ ရက်ရွှေ့ချင်တဲ့သူက ရာသီမလာခင် အနည်းဆုံး ၇ ရက်ကစလို့ ဟော်မုန်းဆေး ကို တစ်နေ့တစ်လုံး အချိန်မှန် သောက်ရပါမယ်။ အဖြူ ၂၁လုံး ကုန်တာနဲ့ ကျန်တဲ့ အားဆေး အညို ၇ လုံးကို မသောက်ဘဲ နောက်ထပ် တားဆေးကဒ်က ဆေးအဖြူလုံး ကို ဆက်သောက်ရပါမယ်။ ရက်ရွှေ့ချင်သလောက် မပျက်မကွက် တစ်နေ့တစ်လုံး အချိန်မှန်သောက်နေရုံပါပဲ။ ဓမ္မတာ ပေါ်ချင်တဲ့ အချိန်မှာ ဆေးရပ်လိုက်တာနဲ့ ဓမ္မတာက ပေါ်လာပါလိမ့်မယ်။
ဆေးပုံမှန်သောက်နေစဉ် ကိုယ်ဝန်တားဆေးရဲ့ အာနိသင်ကို လျော့ကျစေတတ်တဲ့ ပဋိဇီ၀ ပိုးသတ်ဆေး၊ မှိုပိုးသတ်ဆေး၊ ဗိုင်းရပ်စ်ရောဂါကုဆေး၊ အတက်ရောဂါကုဆေးဝါးများနဲ့ စိတ်ငြိမ်ဆေးများကို ရှောင်ရှားဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။

ဖိုးသူတော် (www.phothutaw.com)
Credit: Dr Yamin
 
 
 
ေန႔စဥ္သတင္းအသစ္မ်ားကို Email ပို႔ေပးပါမည္။
သင္၏ Gmail ကို ေအာက္တြင္ ျဖည့္စြက္၍ Submit လုပ္ပါ။
 
 
Top