iMyanmarHouse.com - Best Property Website for Myanmar
×

မိုးကုတ္ဆရာေတာ္ဘုရားျကီး ေဟာၾကားေတာ္မူေသာ
တရားေလး တစ္ပုဒ္အား နာၾကား ၿပီး ဆင္ျခင္မိပါ၏။

⏩ေလာဘစိတ္ တစ္စိတ္ျဖစ္တိုင္း ၿပိတၲာ အသူရကာယ္ဘံုမွာတစ္ခႏၶာ

⏩ေဒါသစိတ္ တစ္စိတ္ျဖစ္တိုင္း ငရဲမွာ တစ္ခႏၶာ

⏩ေမာဟစိတ္ တစ္စိတ္ျဖစ္တိုင္း တိရိစၧန္ဘံုမွာ တစ္ခႏၶာ

🌟ခႏၶာနဲ႔ေပးဆပ္ၾကရမယ္တဲ့။

ကံငါးပါးေမွာက္ခဲ့တဲ့ ဂရုကံႀကီးေတြက ေခါင္းေဆာင္လုပ္ၿပီး
အပါယ္ကိုဆြဲခ်သြားတဲ့ခါ မေနာမွာျဖစ္ခဲ့႕သမွ်ေသာ
ေလာဘ ေဒါသ ေမာဟစိတ္ေတြက ေနာက္လိုက္အျဖစ္
အက်ိဳးေပးၾကရတယ္တဲ့။

⏩ုဒါ့ေၾကာင့္ အပါယ္ကိုက်ၿပီးရင္ က်ေပါက္သာရိွၿပီး
တ္ေပါက္မရိွ ၊ ဝင္ေပါက္သာရိွၿပီးထြက္ေပါက္မရိွပါလို႔
ျမတ္စြာဘုရားရွင္ကလည္း ေဟာၾကားေတာ္မူခဲ့ပါတယ္ဗ်ာ။

မိမိျပဳခဲ့တဲ့ အကုသိုလ္ကံေတြေၾကပ်က္ၿပိး အပါယ္တံခါး
ပိတ္ဖို႔ဆိုရင္ ဝိပသ၁နာအလုပ္ကို လုပ္ၿပိး မဂ္ဒါးနဲ႔
ကံေတြကိုအကုန္ျဖတ္ေတာက္ နိုင္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။

ျပဳခဲ့သမွ်ေသာ ကာယကံ ဝစီကံ မေနာကံေတြေၾကာင့္
ေပၚလာတဲ့ သခၤာရတရားမ်ားအား ဝိပသ၁နာညာဏ္ျဖင့္
ပစၥဳပၸန္တည့္တည့္မွာ
ျဖစ္ပ်က္ ရႈမွတ္ေပးေသာအခါ အေဟာသိကံျဖစ္ၿပီး
အနာဂါတ္မွာ အက်ိဳးမေပးေတာ့ပါဘူး။

⏩၎အျပင္
ျဖစ္ပ်က္ထိုင္ရႈေနတဲ့အတြက္ တဏွာ ဥပါဒါန္ ကံတို႔
ခ်ဳပ္ၿပီး ေနာင္ခႏၶာ ဇာတိ ခ်ဳပ္ပါေပ၏။

သခၤာရတို႔၏ ျဖစ္ပ်က္အဆံုး၌နိေရာဓသစၥာ
နိဗၺာန္ကိုမ်က္ေမွာက္ျပဳၿပီး အပါယ္တံခါး အၿပိးတိုင္
ပိတ္ပါေလ၏

🌟ထို႔ေၾကာင့္ပင္
ဝိပသ၁နာအလုပ္ကို ကံျဖတ္ေသာအလုပ္ဟု
ေဟာၾကားေတာ္မူပါေပ၏။

▶ဤသို႔ဆိုလွ်င္
မိမိတို႔၏ ဝိပသ၁နာရႈမွတ္ေသာ အလုပ္သည္
မိမိတို႔ေန႔စဥ္ ျပဳခဲ့သမွ်ေသာ ေလာဘအုုပ္ခ်ဳပ္သည့္ကံ
ေဒါသအုပ္ခ်ဳပ္သည့္ကံ ေမာဟအုပ္ခ်ဳပ္သည့္ကံတို႔
ဦးစီးၿပီး လုပ္ခဲ့ေသာ အကုသိုလ္ကံႂကြင္းတို႔ကိုပင္
ေၾကပ်က္ေအာင္ ရႈမွတ္ခ်ိန္ ေပးနိုင္ပါ၏ေလာဟု
ဆန္းစစ္ဖြယ္ရာျဖစ္ပါ၏။

▶အဘယ့္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္
မိုလင္းမွမိုးခ်ဳပ္ အိပ္ယာမွနိုးထစ မ်က္စိနွစ္ကြင္း ဖြင့္ခ်ိန္
ကတည္းက ဒီေန႔မနက္စာ ဘာစားရပါ့မလဲ၊ဘာလုပ္ရပါ့
မလဲ ဘယ္သြားရပါ့မလဲ ဟူေသာ ေလာဘကိေလသာဦး
စီးသည့္ ေတြးေတာစိတ္က အရင္ေရာက္လာတတ္ၾက
ပါ၏။
▶ယင္း၏ေနာက္တြင္
မိမိ သြားလာ ၊ လာျခင္ ၊ စားျခင္၊ ျဖစ္ျခင္၊လုပ္ျခင္
စေသာ ေလာဘအုပ္ခ်ဳပ္သည့္ကံေပါင္းအနႏၲတို႔ကို
တစ္ေနကုန္ မေမာနိုင္ မပမ္းနိုင္ လုပ္ၾကပါေလေတာ့၏။
စီးပါားေရး၊ ႀကီးပါြးေရး ၊ေရာင္းေရး ဝယ္ေရး၊ သားသမီး
အေရး ၊ လူမႈေရး စသည္ျဖင့္ တစ္ေနကုန္ တဏွာအုပ္ခ်ပ္
သည့္ ေလာဘ ကိေလသာတို႔ျဖင့္သာ အခိ်န္ကုန္ပါ၏။

ျဖစ္ေပၚခဲ့ေသာ ေလာဘက္ိေလသာစိတ္ေပါင္းအနႏၲ
ဝစီကံေပါင္း အနႏၲ ၊ ကာယကံေပါင္းက အနႏၲ၊
အေရတြက္နိုင္ေအာင္မ်ားျပားလွ ခဲ့သည့္အျပင္
တစ္ေနကုန္ တစ္မိုးခ်ဳုပ္ၿပီး ၊အိပ္ယာဝင္ခ်ိန္အထိ
ေကာင္းေကာင္းေလးမွ အိပ္ျခင္ေသာ လူ႔သေဘာက
ေလာဘစိတ္သာျဖစ္ရျပန္ပါေလ၏။အိပ္ေပ်ာ္ခ်ိန္၌ပင္
အိမ္မက္ထဲ၌ ေလာဘစိတ္ျဖင့္ လည္ပတ္လိုက္ပါ
ေသး၏။

⏩ဤသို႔ တစ္ေနကုန္ ေလာဘစိတ္ျဖင့္ လႈပ္ရွားသြားလာ
ေနရင္းမွ မိမိျဖစ္ျခင္တာေလးမျဖစ္ရ၊ စားျခင္တာေလးမစားရ ၊ လုပ္ျခင္တာေလး မလုပ္ရေသာအခါ စိတ္အလိုမက်မႈ
ေဒါသစိတ္က ေပါက္ဖြားရေလ၏

ေလာဘျဖစ္မွန္းမသိ ၊ ေဒါသျဖစ္မွန္းမသိ ေသာအခါ
ေမာဟကိေလသာ ျဖစ္ၾကရျပန္ပါေလသည္။

ယင္းသို႔ တစ္ေနကုန္ တစ္ေနခမ္း ေလာဘ ေဒါသ
ေမာဟ ကိေလသာတို႔ျဖင့္သာအခ်ိန္ကုန္ခဲ့ရၿပီး
ကုသိုလ္စိတ္ေလး တစ္စိတ္ ၊ ဒါန သီလ ဘာ၀နာ
စိတ္ေလးတစ္စိတ္ ျဖစ္ဖို႔ အခြင့္အေရးသည္
အင္မတန္မွ ခက္ခဲၾကရေလသည္။

⏩ဤသို႔ဆိုလွ်င္

မိမိတို႔ တစ္ေနကုန္ လႈပ္ရွား တည္ေဆာက္ခဲ့ေသာ
အကုသိုလ္ကံမ်ားကို ေၾကပ်က္ဖို႔ကိုပင္ ဝိပသ၁နာ
ရႈမွတ္ိုင္ဖို႔အေရးမွာ ခဲယဥ္းလွစြာပင္ျဖစ္ပါ၏။

ဝိပသ၁နာရႈမွတ္ရင္း ခႏၶာ၏ ပကတိသေဘာ ျဖစ္ၿပိး
ပ်က္သည့္ အျမင္ကေလးတစ္ခ်က္ ရဖို႔ကို မဆိုထား
နွင့္ ျဖဴ နီေၾကာင္ၾကား နိမိတ္အာရံုမ်ားမွပင္ ရုန္းထြက္ဖို႔
မလြယ္ၾကသည္လည္းရိွၾကပါမည္။

စိတ္၏သေဘာ လႈပ္ရွားေျပးလႊားေနသည္ကို ၾကည့္ရင္း
ရႈမွတ္ရင္း လက္ရိွ ပစၥဳပၸန္တြင္ ျဖစ္ၿပီး ပ်က္သြား
ေသာဓမၼသေဘာကိုမျမင္ရေသာအခါ ေမာဟ
ကိေလသာက ျကားခိုျပန္ပါ၏။

ထို႔ေၾကာင့္ သံသရာအဆက္ဆက္က တင္ရိွခဲ့ေသာ
အကုသိုဘ္ကံႂကြင္းတို႔ကို ေၾကပ်က္ေအာင္ မဆိုထားဘိ
လက္ရိွ ဘဝ၏ ေန႔စဥ္ က်ဴးလြန္မိခဲ့ေသာ ကေလသာ
အေႂကြးပင္ ေၾကေအာင္ စြမ္းေဆာင္ႏိုင္ပါ၏ေလာဟု
ေစာေၾကာစရာပင္ျဖစ္ပါ၏။

⏩မိမိတို႔ရႈမွတ္ေနေသာ နာရီပိုင္းမွ် ကာလေလးသည္
တစ္သံသရာလံုးက အစဥ္လိုက္ပါခဲ့ၾကေသာ
ကံေပါင္းအနႏၲကိုမဆိုထားဘိ လက္ရိွ ကံႂကြင္းမ်ား
ေၾကပ်က္ဖို႔ပင္ ခက္လွပါေပ၏။

ေႂကြးေဟာင္းမဆပ္နိုင္သည့္ျပင္ ေႂကြးသစ္ေပၚမွ အတိုးကေလး မွ်ေလာက္ကို ဆပ္ေနသေလာက္ပင္ျဖစ္၏။

ေႂကြးေဟာင္းကလည္းမေၾက ေႂကြးသစ္ေတြ တေဝေဝသာ
ျဖစ္ရပါေလ၏။

🌟သမာဓိ တည္ရံုမွ်ေလာက္သာ ထိုင္နိုင္ၾကၿပီး
ေႂကြးေဟာင္း ေႂကြးသစ္ ထပ္္ေနသကဲ့သို႔ ျဖစ္ၾကရ
သည္ကိုမိိမိတို႔ ဖာသာ ဆန္းစစ္ၾကည့္ၾကေစလိုပါသည္။

သံသရာအေရးကို ေမွ်ာ္ေတြးၿပီး သံသရာဝဋ္ဒုကၡမွ
အၿပီးကြၽတ္လြတ္လိုၾကသူ တရားခ်စ္ခင္ သူေတာ္စင္တို႔
အေနျဖင့္ ေလာကီကိစၥ အဝဝကို နဲ နိုင္သမွ် နဲ
ေအာင္ေလ်ာ့ခ်ၿပီး အားႀကိဳးမာန္တက္ ရႈမွတ္ပြားမ်ား
နိုင္မွသာလွ််င္ မိမိကိုယ္ကို အမွန္တစ္ကယ္ ကယ္တင္ရာ
ေရာက္ပါလိမ့္မည္။

🌟မိမိကိုယ္ကို သာသနာႏွင့္ႀကံဳခိုက္ မိမိရရ
ကယ္တင္ၿပီးၾကမွသာ ေလာကီအေရးတို႔ကို
အခ်ိန္မေ႐ြး ျပန္ၿပိး ေဆာင္႐ြက္ပါက နဂိုကထက္ပင္
ေအာင္ျမင္ၾကရပါလိမ့္မည္။

▶ထို႔ေၾကာင့္ မိမိကိုယ္ကို အမွန္တစ္ကယ္ ကယ္တင္
လြတ္ေျမာက္လိုပါက ေလာကီကိစၥ အဝဝကို
အတတ္နိုင္ဆံုးေလ်ာ့ခ် ျပီး အခ်ိန္ယူ အားစိုက္ကာ
အလုပ္လုပ္နိုင္မွသာ.....
သံသရာအေရး စိတ္ေအးၾကရမည္ ျဖစ္ပါေပသည္။.
.

⏩ေမတၲာျဖင့္

သာယာခ်မ္​း​ေျမ႕ၾကပါ​ေစ
. 🌟 (သစၥာနီ)

ဖိုးသူေတာ္ (www.phothutaw.com)
Credit: PhyoeMayOo

# Unicode Version ျဖင့္ ဖတ္ပါ #
မိုးကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီး ဟောကြားတော်မူသော
တရားလေး တစ်ပုဒ်အား နာကြား ပြီး ဆင်ခြင်မိပါ၏။

⏩လောဘစိတ် တစ်စိတ်ဖြစ်တိုင်း ပြိတ္တာ အသူရကာယ်ဘုံမှာတစ်ခန္ဓာ

⏩ဒေါသစိတ် တစ်စိတ်ဖြစ်တိုင်း ငရဲမှာ တစ်ခန္ဓာ

⏩မောဟစိတ် တစ်စိတ်ဖြစ်တိုင်း တိရိစ္ဆန်ဘုံမှာ တစ်ခန္ဓာ

🌟ခန္ဓာနဲ့ပေးဆပ်ကြရမယ်တဲ့။

ကံငါးပါးမှောက်ခဲ့တဲ့ ဂရုကံကြီးတွေက ခေါင်းဆောင်လုပ်ပြီး
အပါယ်ကိုဆွဲချသွားတဲ့ခါ မနောမှာဖြစ်ခဲ့သမျှသော
လောဘ ဒေါသ မောဟစိတ်တွေက နောက်လိုက်အဖြစ်
အကျိုးပေးကြရတယ်တဲ့။

⏩ုဒါ့ကြောင့် အပါယ်ကိုကျပြီးရင် ကျပေါက်သာရှိပြီး
တ်ပေါက်မရှိ ၊ ဝင်ပေါက်သာရှိပြီးထွက်ပေါက်မရှိပါလို့
မြတ်စွာဘုရားရှင်ကလည်း ဟောကြားတော်မူခဲ့ပါတယ်ဗျာ။

မိမိပြုခဲ့တဲ့ အကုသိုလ်ကံတွေကြေပျက်ပြိး အပါယ်တံခါး
ပိတ်ဖို့ဆိုရင် ဝိပသ၁နာအလုပ်ကို လုပ်ပြိး မဂ်ဒါးနဲ့
ကံတွေကိုအကုန်ဖြတ်တောက် နိုင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။

ပြုခဲ့သမျှသော ကာယကံ ဝစီကံ မနောကံတွေကြောင့်
ပေါ်လာတဲ့ သင်္ခာရတရားများအား ဝိပသ၁နာညာဏ်ဖြင့်
ပစ္စုပ္ပန်တည့်တည့်မှာ
ဖြစ်ပျက် ရှုမှတ်ပေးသောအခါ အဟောသိကံဖြစ်ပြီး
အနာဂါတ်မှာ အကျိုးမပေးတော့ပါဘူး။

⏩၎င်းအပြင်
ဖြစ်ပျက်ထိုင်ရှုနေတဲ့အတွက် တဏှာ ဥပါဒါန် ကံတို့
ချုပ်ပြီး နောင်ခန္ဓာ ဇာတိ ချုပ်ပါပေ၏။

သင်္ခာရတို့၏ ဖြစ်ပျက်အဆုံး၌နိရောဓသစ္စာ
နိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုပြီး အပါယ်တံခါး အပြိးတိုင်
ပိတ်ပါလေ၏

🌟ထို့ကြောင့်ပင်
ဝိပသ၁နာအလုပ်ကို ကံဖြတ်သောအလုပ်ဟု
ဟောကြားတော်မူပါပေ၏။

▶ဤသို့ဆိုလျှင်
မိမိတို့၏ ဝိပသ၁နာရှုမှတ်သော အလုပ်သည်
မိမိတို့နေ့စဉ် ပြုခဲ့သမျှသော လောဘအုုပ်ချုပ်သည့်ကံ
ဒေါသအုပ်ချုပ်သည့်ကံ မောဟအုပ်ချုပ်သည့်ကံတို့
ဦးစီးပြီး လုပ်ခဲ့သော အကုသိုလ်ကံကြွင်းတို့ကိုပင်
ကြေပျက်အောင် ရှုမှတ်ချိန် ပေးနိုင်ပါ၏လောဟု
ဆန်းစစ်ဖွယ်ရာဖြစ်ပါ၏။

▶အဘယ့်ကြောင့်ဆိုသော်
မိုလင်းမှမိုးချုပ် အိပ်ယာမှနိုးထစ မျက်စိနှစ်ကွင်း ဖွင့်ချိန်
ကတည်းက ဒီနေ့မနက်စာ ဘာစားရပါ့မလဲ၊ဘာလုပ်ရပါ့
မလဲ ဘယ်သွားရပါ့မလဲ ဟူသော လောဘကိလေသာဦး
စီးသည့် တွေးတောစိတ်က အရင်ရောက်လာတတ်ကြ
ပါ၏။
▶ယင်း၏နောက်တွင်
မိမိ သွားလာ ၊ လာခြင် ၊ စားခြင်၊ ဖြစ်ခြင်၊လုပ်ခြင်
စသော လောဘအုပ်ချုပ်သည့်ကံပေါင်းအနန္တတို့ကို
တစ်နေကုန် မမောနိုင် မပမ်းနိုင် လုပ်ကြပါလေတော့၏။
စီးပါားရေး၊ ကြီးပါွးရေး ၊ရောင်းရေး ဝယ်ရေး၊ သားသမီး
အရေး ၊ လူမှုရေး စသည်ဖြင့် တစ်နေကုန် တဏှာအုပ်ချပ်
သည့် လောဘ ကိလေသာတို့ဖြင့်သာ အချိန်ကုန်ပါ၏။

ဖြစ်ပေါ်ခဲ့သော လောဘကိလေသာစိတ်ပေါင်းအနန္တ
ဝစီကံပေါင်း အနန္တ ၊ ကာယကံပေါင်းက အနန္တ၊
အရေတွက်နိုင်အောင်များပြားလှ ခဲ့သည့်အပြင်
တစ်နေကုန် တစ်မိုးချုုပ်ပြီး ၊အိပ်ယာဝင်ချိန်အထိ
ကောင်းကောင်းလေးမှ အိပ်ခြင်သော လူ့သဘောက
လောဘစိတ်သာဖြစ်ရပြန်ပါလေ၏။အိပ်ပျော်ချိန်၌ပင်
အိမ်မက်ထဲ၌ လောဘစိတ်ဖြင့် လည်ပတ်လိုက်ပါ
သေး၏။

⏩ဤသို့ တစ်နေကုန် လောဘစိတ်ဖြင့် လှုပ်ရှားသွားလာ
နေရင်းမှ မိမိဖြစ်ခြင်တာလေးမဖြစ်ရ၊ စားခြင်တာလေးမစားရ ၊ လုပ်ခြင်တာလေး မလုပ်ရသောအခါ စိတ်အလိုမကျမှု
ဒေါသစိတ်က ပေါက်ဖွားရလေ၏

လောဘဖြစ်မှန်းမသိ ၊ ဒေါသဖြစ်မှန်းမသိ သောအခါ
မောဟကိလေသာ ဖြစ်ကြရပြန်ပါလေသည်။

ယင်းသို့ တစ်နေကုန် တစ်နေခမ်း လောဘ ဒေါသ
မောဟ ကိလေသာတို့ဖြင့်သာအချိန်ကုန်ခဲ့ရပြီး
ကုသိုလ်စိတ်လေး တစ်စိတ် ၊ ဒါန သီလ ဘာဝနာ
စိတ်လေးတစ်စိတ် ဖြစ်ဖို့ အခွင့်အရေးသည်
အင်မတန်မှ ခက်ခဲကြရလေသည်။

⏩ဤသို့ဆိုလျှင်

မိမိတို့ တစ်နေကုန် လှုပ်ရှား တည်ဆောက်ခဲ့သော
အကုသိုလ်ကံများကို ကြေပျက်ဖို့ကိုပင် ဝိပသ၁နာ
ရှုမှတိုင်ဖို့အရေးမှာ ခဲယဉ်းလှစွာပင်ဖြစ်ပါ၏။

ဝိပသ၁နာရှုမှတ်ရင်း ခန္ဓာ၏ ပကတိသဘော ဖြစ်ပြိး
ပျက်သည့် အမြင်ကလေးတစ်ချက် ရဖို့ကို မဆိုထား
နှင့် ဖြူ နီကြောင်ကြား နိမိတ်အာရုံများမှပင် ရုန်းထွက်ဖို့
မလွယ်ကြသည်လည်းရှိကြပါမည်။

စိတ်၏သဘော လှုပ်ရှားပြေးလွှားနေသည်ကို ကြည့်ရင်း
ရှုမှတ်ရင်း လက်ရှိ ပစ္စုပ္ပန်တွင် ဖြစ်ပြီး ပျက်သွား
သောဓမ္မသဘောကိုမမြင်ရသောအခါ မောဟ
ကိလေသာက ကြားခိုပြန်ပါ၏။

ထို့ကြောင့် သံသရာအဆက်ဆက်က တင်ရှိခဲ့သော
အကုသိုဘ်ကံကြွင်းတို့ကို ကြေပျက်အောင် မဆိုထားဘိ
လက်ရှိ ဘဝ၏ နေ့စဉ် ကျူးလွန်မိခဲ့သော ကလေသာ
အကြွေးပင် ကြေအောင် စွမ်းဆောင်နိုင်ပါ၏လောဟု
စောကြောစရာပင်ဖြစ်ပါ၏။

⏩မိမိတို့ရှုမှတ်နေသော နာရီပိုင်းမျှ ကာလလေးသည်
တစ်သံသရာလုံးက အစဉ်လိုက်ပါခဲ့ကြသော
ကံပေါင်းအနန္တကိုမဆိုထားဘိ လက်ရှိ ကံကြွင်းများ
ကြေပျက်ဖို့ပင် ခက်လှပါပေ၏။

ကြွေးဟောင်းမဆပ်နိုင်သည့်ပြင် ကြွေးသစ်ပေါ်မှ အတိုးကလေး မျှလောက်ကို ဆပ်နေသလောက်ပင်ဖြစ်၏။

ကြွေးဟောင်းကလည်းမကြေ ကြွေးသစ်တွေ တဝေဝေသာ
ဖြစ်ရပါလေ၏။

🌟သမာဓိ တည်ရုံမျှလောက်သာ ထိုင်နိုင်ကြပြီး
ကြွေးဟောင်း ကြွေးသစ် ထပ်နေသကဲ့သို့ ဖြစ်ကြရ
သည်ကိုမိမိတို့ ဖာသာ ဆန်းစစ်ကြည့်ကြစေလိုပါသည်။

သံသရာအရေးကို မျှော်တွေးပြီး သံသရာဝဋ်ဒုက္ခမှ
အပြီးကျွတ်လွတ်လိုကြသူ တရားချစ်ခင် သူတော်စင်တို့
အနေဖြင့် လောကီကိစ္စ အဝဝကို နဲ နိုင်သမျှ နဲ
အောင်လျော့ချပြီး အားကြိုးမာန်တက် ရှုမှတ်ပွားများ
နိုင်မှသာလျှျင် မိမိကိုယ်ကို အမှန်တစ်ကယ် ကယ်တင်ရာ
ရောက်ပါလိမ့်မည်။

🌟မိမိကိုယ်ကို သာသနာနှင့်ကြုံခိုက် မိမိရရ
ကယ်တင်ပြီးကြမှသာ လောကီအရေးတို့ကို
အချိန်မရွေး ပြန်ပြိး ဆောင်ရွက်ပါက နဂိုကထက်ပင်
အောင်မြင်ကြရပါလိမ့်မည်။

▶ထို့ကြောင့် မိမိကိုယ်ကို အမှန်တစ်ကယ် ကယ်တင်
လွတ်မြောက်လိုပါက လောကီကိစ္စ အဝဝကို
အတတ်နိုင်ဆုံးလျော့ချ ပြီး အချိန်ယူ အားစိုက်ကာ
အလုပ်လုပ်နိုင်မှသာ.....
သံသရာအရေး စိတ်အေးကြရမည် ဖြစ်ပါပေသည်။.
.

⏩မေတ္တာဖြင့်

သာယာချမ်းမြေ့ကြပါစေ
. 🌟 (သစ္စာနီ)

ဖိုးသူတော် (www.phothutaw.com)
Credit: PhyoeMayOo


# Unicode Version ဖြင့် ဖတ်ပါ #


 
 
 
ေန႔စဥ္သတင္းအသစ္မ်ားကို Email ပို႔ေပးပါမည္။
သင္၏ Gmail ကို ေအာက္တြင္ ျဖည့္စြက္၍ Submit လုပ္ပါ။
 
 
Top